HISTORIE-FORSKERE
HISTORIE-FORSKERE www.advarselspartiet.dk

Præsenteret her 11. maj 2012   www.Kulturkloeften.dk

HISTORIE FORSKERES UDFORDRING   www.DenKorteAvis.dk

www.RadioHolger.dk  www.Sappho.dk www.RadioDua.dk             ER DU DANSKER  ???   HVORDAN VED DU DET  ???
http://www.dendanskeforening.dk/  

                VIL DU FORSVARE = SANDHEDEN = MED DIT LIV ???www.wikipedia.dk   www.Google.dk   www.wikipedia.netOPGAVEN = KUN DE KVIKKE HISTORIE-FORSKERE

Jeg mener også = at denne opgave kan have stor interesse = for = Unge under 30 år = fordi det trods alt = er Deres Fremtid = det drejer sig om.1. HVEM SKREV =    Zions Vises Protokoller   ???

Så vidt jeg er orienteret = så var det = Adam Weishaupt = der også dannede = Illuminati = den 1. maj 1776 = der har skrevet = "Zions Vises Protokoller".  Er det nu også korrekt ??? Det er første opgave for = de Danske Historie-Forskere ???1. maj 1776 grundlagde Adam Weishauph  Illuminati - broderskabet.Opgave 2 

Hvad ved ( Historieforskere ) om tiden før = Oplysningstidens begyndte ???

Begyndte = Oplysningstiden = fordi lovgivnings-magten var erobret fra = Kristendommen = som er forkyndelse af = Sandheden.

Kristendommen er forkyndelse af sandheden, men sandheden kan der ikke stemmes om. Den kan kun adlydes. = Søren Krarup.

Opgave 3

Som bekendt så opdrages = kristne børn = efter ( DE 10 BUD )

  1. Du må ikke have andre guder.
  2. Du må ikke misbruge Guds navn.
  3. Du skal holde hviledagen hellig.
  4. Du skal ære din far og din mor.
  5. Du må ikke slå ihjel.
  6. Du må ikke bryde ægteskabet.
  7. Du må ikke stjæle.
  8. Du må ikke vidne falsk mod din næste.
  9. Du må ikke begære din næstes hus.
  10. Du må ikke begære de ting, der hører din næste til.[6]


DET FEMTE BUD LYDER SÅLEDES =

Du må ikke slå ihjel.  Nu ved jeg jo ikke = med beskedne 7 års skolegang = at det med at ( Kristne ) ikke må slå ihjel = om det kun gælder på den måde = at = Kristne ikke må slå andre Kristne ihjel = men at = Kristne = godt må slå alle andre mennesker ihjel =  der ikke er = Kristne = og som har en anden religion ??? Det må der være nogle = Kristne Præster = der kan svare på. Er det noget med = at Præsten = Kaj Munk = danner forbillede for alle andre danske Præster ???

Her kommer = Opgave tre.

Hvor mange =
Kristne = har slået andre Kristne = ihjel = fra år 1776 og frem til i dag = år 2012 ??? Er det iøvrigt korrekt = at Starup Kirke = er Danmarks ældste kirke ???

LIDT SUPLERENDE OPLYSNINGER

Som bekendt = så stoppede forkyndelsen af =
Sandheden = i år 1776 = og blev afløst af dette nye slogan =  Frihed Lighed og Broderskab ???  Så her er et spørgsmål = der ikke skal besvares.

Hvem består dette = broderskab = af = og hvad er deres formål  ???Her er = Opgave 4

Hvor mange krige har = USA = været indvolveret i fra 1776 og frem til 2012  ??? Hvor mange kristne er døde i disse krig ???  Hvor Kristne døde der i Koncentrationslejre i Rusland og i Tyskland ???  Hvor mange Kristne slog Kristne ihjel = i første Verdenskrig = og Hvor mange Kristne slog andre Kristne ihjel = under anden Verdenskrig ???  Det var så opgave nummer 4.

Her er = Opgave 5.

I hvilket årstal var det at = Formand Mao = formand for kommunisterne i Kina - sagde disse ord = Det er ligegyldig hvilken farve katten har = bare den fanger mus. 
Hvad kan Kinas = Formand Mao = have ment med disse ord = Det er lige meget hvilken farve Katten har = bare den fanger mus ???Jeg vil lige gøre opmærksom på = at Europas Kristne Kulturarv = er skrevet ud af Lissabon-traktaten ??? Det kan man forvisse sig om = ved at læse denne bog = hvor dette står skrevet på side 57.

www.oplysningspartiet.dk Hvem planlagde vejen til ( den ultimative magt )  igennem = FORTIELSEN ???

EU - den rigtige historie - den skjulte dagsorden
En kritisk gennemgang af  EU's historie og virkemåde, herunder den udemokratiske kultur, der har udviklet sig i EU. På side 57 kan enhver læse - at - EU - har fornægtet sin kristne kulturarv. Uanset hvor begavet man er, så kan man ikke tage stilling til det = man ikke ved. Hvorfor er der nogen der ved for lidt = rent historisk = efter anden Verdenskrig ???
Kan = Censur = være forklaringen ???
Mediene viktig for fremme av multikultura-lismen 4. juni 2007 

I går møttes rundt 100 redaktører og journalister fra hele verden i Oslo for å delta på en internasjonal konferanse om medier og globalisering. FNs spesialutsending for overvåkning av rasisme og fremmedfrykt, Doudou Diene (bildet), innledet konferansen med å henstille mediene om aktivt å gå inn for å skape et multikulturelt samfunn. Han uttrykte bekymring for at demokratiske prosesser kan føre til at innvandringsrestriktive partier kommer til makten.

Citat slut  Læs resten her =medier og globalisering
HVEM ER = TAVSHEDENS TYRANNER  ???

Vi er taknemmelig til The Washington Post, The New York Times, Time Magazine og andre store publikationer, hvis direktører har overværet vore møder og respekteret deres løfter om diskretion i næsten fyrre år. Det ville have været umuligt for os at udvikle vores plan for verden, hvis vi havde været underlagt offentlighedens bevågenhed i disse år. Men verden er nu meget mere sofistikeret og parat til at marchere i retning af en verdensregering. Den overnationale suverænitet af en intellektuel elite og verdens bankfolk er sikkert at foretrække frem for nationale automatiske bestemmelser, praktiseret i tidligere århundreder.
[1]


Som David Rockefeller sagde, i sin ofte citerede tale ved et møde med den Trilaterale Kommission i 1991: "Vi er taknemmelig til The Washington Post, The New York Times, Time Magazine og andre store publikationer, hvis direktører har overværet vore møder og respekteret deres løfter om diskretion.   Citat slut.

http://www.tagryggen.dk/ Da denne takketale er udtalt i 1991 = og det er takken for = 40 års tavshed - så kan denne plan for = en ny verdensorden - være udtænkt før 1951. Lige nu skriver vi 2011. Det betyder at denne plan om en ny verdensorden må være udtænkt før 1951. Hvordan denne plan - skal gennemføres - det vides ikke - men = Henry Kissinger - har engang udtalt - hvis du vil styre hele kloden - så skal du kontrollere =

Klodens madvare-forsyning
og
Klodens energi-forsyning.
og måske = Canadas Vandforsyning.

Verdensriget 2010 - virkeligt og virtuelt,

Læs om = Zions Vises Protokoller" under =
overskriften  = Illuminatis Protokoller.

Jim Marrs = har sagt = "Zions Vises Protokoller"  = er skrevet af = Illuminati.
Jim Marrs = har fortalt om = Lenin = og Børneopdragelse.
Hvad er formålet med Børneopdragelsen i = Danmark ???


 
Så er der også den usynlige = boghandler-Censur = for ingen spørger efter de bøger = de ikke kender = og som heller ikke kan bestilles hjem fra = boghandlernes Central-lager.Så er der også lige = EU = der kræver =
Censur = af Pressen ???

Er det en region i = DET FJERDE RIGE = vi ser her =

www.Euro-med.dk    Hvad er din vurdering ???
Unge = se interviewet af = Anders Bruun Laursen
Det er jo = DE UNGES FREMTID = det drejer sig om.

Ser en topledet Region = i = en ny verdensorden = således ud ???

www.PrisonPlanet.com      http://www.danskernesparti.dk/

Hvad kæmper soldater for =  Fædreland  eller Banker  ???FORSKERES BRÆNDSTOF ER = NYSGERRIGHED

Jeg håber hermed = at have gjort nogle forskere nysgerrige.  Men lad mig også lige nævne = at = Censur Paragraf 266b = har virket i Danmark i over = 40 år = og har medvirket til at skjule = Sandheder
= om Koranens indhold.


HVEM ER = DET DANSKE RIGES
= BEDSTE MÆND  ???

Det danske Riges bedste og tapreste mænd = kendes på = at de har været anklaget efter =
Censur Paragraf 266b.
Jeg må med skam tilstå = at jeg ikke kender alle navnene på dem = der er blevet anklaget efter = Censur Paragraf 266b.
Eller i hvilken historisk rækkefølge disse anklager fandt sted.

Jeg har hørt = Mogens Glistrup = udtale = at muslimer føder mange børn = og så skulle han jordes = måske også fordi han i 1973 = var en = Politisk Trussel = imod det hemmelige globale erobrings-Projekt = som efterhånden er tydeligt.  Så nummer 1. på min liste over = Det Danske Riges bedste mænd
= det er =

1. Mogens Glistrup          Er desværre død.
2. 
Peter Neerup Buhl
3.
Kaj Vilhelmsen            http://www.radioholger.dk/ 
4.
Morten Messerschmidt
5.
Lars Hedegaard
6.
Jesper Langballe
7. Daniel Carlsen            =   Anklaget for Sandheden
8.
Lars Kragh Andersen
9. Firoozeh Bazrafkan

Denne unge modige kvinde = Firoozeh Bazrafkan = er tilsyneladende også anklaget efter =  Censur Paragraf 266b ??? Hun skal også med i Bogen.

7. Daniel Carlsen = er formand for = http://www.danskernesparti.dk/Der har været masser af = Censur = i = Danmark = fra 1945 og frem = så hvordan kan al denne = Censur = forklares 
???

Det er noget = som fremtidens forskere = må finde svaret på
???Tænkte = Winston Churchill = på fremtidens historie-forskere = da han udtalte disse berømte ord =

DET ER SEJRHERREN = DER SKRIVER HISTORIEN

Kan sejrherren gøre det = uden at bruge = Censur???
Så hvem var Sejrherren = efter anden Verdenskrig i 1945 ???Daniel Estulin = og det =
Metodologiske System.
Det omtales på dette Link =

http://verdenversion2.dk/nyside/index.php/filmnwo/58-morkets-lakajer.html

Hvis alle hestene til det = Politiske kapløb = allerede er udvalgt på forhånd = hvordan kan det så gøres = for det må jo tage flere generationer = at få så mange af = National-staternes Politikere = til at tale om en ny Verdensorden.

Mere om New World Order: Varer over 60 minutter.
http://www.youtube.com/watch?v=VebOTc-7shU

Hvem kan organisere en fugl = med en højre Vinge og en Venstre Vinge = hvor vingerne på denne Politiske krop i begge tilfælde er = kroppen på en Kollektiv fugl ??? Nå andre kan forklare det bedre end mig =

G. Edward Griffin - The Collectivist Conspiracy - YouTubewww.wikipedia.dk www.Google.dk www.wikipedia.net


ENGANG SAMARBEJDEDE NAZISTER OG
MUSLIMSKE RELIGIØSE LEDERE
=Vi ser her Hajj Amin al-Husseini - stormufti af Jerusalem og tidligere præsident for Palæstinas Øverste Islamisle Råd i samtale med Hitler. Når ordet Palæstina nævnes - så tænker jeg lidt over - vores danske presses store interesse for Palæstina. Findes der en speciel ideologi som har - EUs -store interesse ???

HER I 2012 = SAMARBEJDER = EU = MED PALÆSTINA,S RELIGIØSE LEDERE.

Det tyder på den samme Politik. Forskellen er bare = at Nazisternes tyske hær = er skiftet ud med den Muslimske hær.
Igen kommer jeg til at tænke på Kinas = Visdomsord. Det er lige meget hvilken farve katten har = bare den fanger mus. Det bliver i min = Kristne Fantasi = oversat på denne måde =

Det er ligegyldigt = om det er Nazister eller Socialdemokrater = eller muslimer = der myrder de = Kristne i de 27 Nationalstater i = EU = Noget kunne tyde på = at det er muslimer = der er udset til udrydde Europas Kristne befolkning. Da islam kan fungere som en hær = og denne hær blev tilsyneladende vækket i 1928 = det såkaldte muslimske Broderskab. Det er ikke fordi muslimer er onde mennesker = men fordi de adlyder de imamer = der har eneret på at fortolke Koranen. Jeg tror der står noget om det muslimske Broderskab i en bog der hedder = Mod Mørket. Eller hed bogen ( I Krigens Hus ) men uanset hvad = så er disse bøger normalt ikke tilgængelige i de normale boghandler. Måske her =   http://www.bibliotek.trykkefrihed.dk/
Er dæmonisering et led i = Censur - Strategien  ???
Find flere oplysninger hos = www.DenDanskeForening.dk Tilsyneladende så = Censurerer =  de = "danske Medier"  = også de mange Voldtægter = der begåes af muslimer. Læs eventuelt mere om dette = også på = Den Danske Forenings = hjemmeside.  Der er mange = Sandheder = der skjules for = Danmarks befolkning.

Sam Solomon                    Medforfatter til denne bog.MOSKEEN
og dens rolle i samfundet
Udgivet i 2008    Denne udgave findes på Dansk.

http://www.google.dk/   http://www.wikipedia.net/ 

Muslimer er født som ofre = for de lærer ikke om = Sandheden = og = ( DE 10 BUD som børneopdragelse = ærgeligt.  www.islam-info.dk  men om = Taqiya = Taqija.  www.sandheden.net Hvad mon = Hajj Amin al-Husseini og Hitler = talte om = på forsiden af denne bog = udgivet fra = Informations Forlag ???
DE HAR MÅSKE BARE CITERET KINAS FORMAND = MAO ???

Bare katten fanger mus = så er det lige meget = hvilken farve katten har. Hvem kan man forestille sig = skrev den oprindelige drejebog = til denne Politiske udvikling ??? Kan det være = Adam Weishauph = da han skrev = Zions Vises Protokoller" = og gav den dette navn = for at holde denne konflikt i live = indtil den nye Klima-Religion var på Plads = og denne Klima-Religion = styret af de globale banker = havde global militær magt = financeret af jordklodens skatteydere = der ikke mere kan brokke sig til deres lokale Politikere = fordi alle Nationalstater på dette tidspunkt er nedlagt = og undervisningen blevet så dårlig = at ingen klimaforskere kan gennemskue = klima-svindelen. Fremtidens lønslaver = skal ikke tænke individuelt = nej = de skal tænke i Takt = eller adlyde. Så undervisningen i Danmark går helt efter planen.

Find selv ( Climagate Alex Jones ) på = www.Google.dk 1. maj 1776 grundlagde Adam Weishauph  Illuminati-broderskabet.

Hvad kan der fortælles om dette = broderskab = Illuminati.

De tror på et = højeste væsen
De har et ordsprog = Orden ud af Kaos.
Det er en slags = Frimurer-loge
De hverver formentlig studerende til deres frimurer-orden = hvilket kan være en del af det = Motodologiske System = som allerede er omtalt af = Daniel Estulin.

Hvis dette = Metodologiske System = blev startet allerede i 1776 = så kan det ( tidsmæssigt forklare ) hvorfor så mange Nationalt valgte Politikere = alle taler om en ny Global Verdensorden. En = New World Order ???

evig tavshed og ubrydelig troskab og adlydelse af de højerestående medlemmer og ordenens statutter

Så de forskellige Partiledere i Danmark = har sikkert allerede afgivet dette løfte = da de blev optaget i de forskellige frimurer-loger = som i den sidste ende styres af = IlluminatiHvis = Illuminati  = styrer Danmarks Partiledere = gennem det = Metodologiske System = så kan = Illuminati = også have givet nogle = Nazistiske Ideologer = ordre til = ved vagtskiftet i 1945 om =  hvordan Socialdemokratiets Formand skulle instruere fremtidens ideologi for fremtidens socialdemokrater. Det = 
Metodologiske System = fungerer også således = at det er Partiformanden = der vælger sin efterfølger. Hvis de 5 gamle Partiers Partiformænd er enige om = eller adlyder = Illuminatis Ordrer = så kan en Nationalstat Plyndres = ( Ovenfra ) = gennem lovgivningen.  Hver for sig = så kan det enkelte lovforslag = se naturligt og logisk ud.  Hvis disse love ses over en længere periode = fra 1945 til 2012 = så er det muligt = at det ligner udplyndring af = EUs 27 Nationalstater.

Fra 1400 kommuner til 300 kommuner omkring 1970 = og igen til 98 Kommuner = det ligner en Centralisering = der lægger op til = at Danmark skal nedlægges som Nationalstat. Meget går tilsyneladende efter denne nedlæggelsplan af = EUs 27 Nationalstater og deres 27 Parlamenter. Til gengæld får Europas befolkninger et Europa = der Juridisk styres af 47 menneskerettigheds-dommere. Det ligner en valgmulighed = 

Læs klummen      http://www.sappho.dk/   


NY BOG =   http://www.wikipedia.dk/

     

 
 Peter Neerup Buhl
har skrevet denne tankevækkende bog:
Fædreland eller beboet område
læs mere nederst på siden.. 

ORG-sagen - sidste nyt:
9/11: Fem kendelser fra Presssenævnet - se under verserende sagerNy bog af Peter Neerup Buhl
Læs mere her


Hvad vælger du = Fædreland = eller beboet område ??? 
 

 

Hej!
Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
ANNONCE