HVAD ER KULTUR
HVAD ER KULTUR www.advarselspartiet.dk


Præsenteret her 16. marts 2012   www.Kulturkloeften.dk

HVAD ER KULTUR ???      www.DenKorteAvis.dk  

www.RadioHolger.dk  www.Sappho.dk www.RadioDua.dk          ER DU DANSKER   ???   HVORDAN VED DU DET  ???
http://www.dendanskeforening.dk/  

        VIL DU FORSVARE = DANMARKS KVINDER = MED DIT LIV ???www.wikipedia.dk   www.Google.dk   www.wikipedia.net

http://www.sagenskerne.dk/      http://www.oplysningspartiet.dk/ 
KULTUR ER DET SAMLEDE FOLKS = DAGLIGE VANER

Dette er så vidt vides udtalt af socialdemokraten og filolog =
Hartvig Frisch. Læs evt. mere om  = Hartvig Frisch = på  Google.


Vil du forsvare Danmarks Kvinder ???  
Bliv eventuelt   VELFÆRDS-KAVALER .
Meld dig ind i nærheden af din bopæl.

www.danskernesParti.dk  

http://www.siaddk.wordpress.com/

www.fritdk.dk.  


Unge danske  mænd = under 30 år = der endnu kan tænke selvstændigt = bør naturligvis vide = hvorfor = det er nødvendigt = at forsvare = Danmarks kvinder  ???  Læs om koranens indhold og religiøse budskaber under = islam-info. Læs først under overskriften = KVINDER ( Sura 33.59 og Sura 24.13 ) og tænk over hvad der vil ske hvis = Danmarks Grundlov= udskiftes med = islams sharialove. Men måske er disse ( sharia-love ) allerede trådt i kraft ??? Det skal naturligvis analyseres nærmere = fra 1945 og frem til 2012.

Menneskerettighederne i Islam, Cairo-deklarationen - Velkommen til ...

http://www.islam-info.dk/   Kvinder - sharia - Taqiya - Vantro - o.s.v.
Europa må kæmpe for sin arv

Morten Messerschmidt, medlem af EU-Parlamentet for Dansk Folkeparti

Offentliggjort 13.11.09  kl. 03:00 

Hvem har magten i Europa? Ifølge kronikøren er det hverken de europæiske landes befolkninger, regeringerne eller de nationale domstole. Nej, det de 47 dommere, som tegner Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol i Strasbourg, som er vor tids mest magtfulde europæere.

Information om DanmarkHVAD KÆMPER  = VI DANSKERE = FOR ???

Jo - vi kæmper for retten til = at bevare vores daglige vaner. De daglige vaner = der har fået Danmark fungere i over 1000 år. Og hvad er de daglige vaner = der har fået Danmark til at fungere i over 1000 år - det er efter min opfattelse modet til at sige = Sandheden = også de = Ubekvemme Sandheder = og tage dialogen derfra.KRISTENDOMMEN = UDGANGSPUNKT FOR = DANSKE VANER.
Læs på dette link om danske = skikke  og   mærkedage

Besøg evt. = Grundlovsforeningen =
www.dansk kultur.dk   

 - den der ikke vedkender sig sin fortid
forstår ikke sin nutid og har ingen fremtid.

ET FOLKS KULTUR = ER DETTE FOLKS DAGLIGE VANER.
Bør det - det danske folk - udskifte sine daglige vaner ???1   Vil muslimer i Danmark respektere alle religioner som ligeværdige ?
2   Vil muslimer i Danmark afvise terrorisme ?
3   Vil muslimer i Danmark acceptere en komplet adskillelse af religionen fra staten og fælles anliggender ?
4   Vil en muslim gift med en tidligere kristen, opdrage deres børn efter kristne normer ?
5   Vil muslimer i Danmark acceptere,at muslimer forlader islam, og bliver ateister eller tilslutter sig andre religioner,uden at følge den ordre,som shariaen foreskriver er Allahs ordre ?
6   Vil muslimer i Danmark forsøge, rent påklæningsmæssigt,at glide ind i det danske folks sædvaner ?
7   Vil muslimer i Danmark kunne anse religion som et personligt anliggende,og praktisere sin religion i privat afsondrethed ?
8   Vil muslimske familier opdrage deres børn efter danske normer for,at vise viljen til,at blive integreret i det danske samfund ?
9   Vil muslimer acceptere ,at seksualitet er et frit personligt anliggende,så længe civilsamfundets love overholdes ?
10  Vil muslimer afvise slaveri,som under islam forekommer andre steder på jordkloden ?
11  Vil muslimer afvise,at bruge æresmord,dødsdom,piskning og afskæring af lemmer,som en del af islams love ?
12  Vil Danmarks muslimer afvise,at efterleve sharia-lovgivningen ?
13  Vil muslimer i Danmark acceptere,såvel muslimer som ikke-muslimer kan kritisere islam ?
14  Vil islam i Danmark respektere Demokratiet som kærneværdien for regeringsførelsen her i Danmark ?
15  Vil muslimer i Danmark acceptere en komplet lighed mellem kvinder i arbejde, ægteskab, arv, skilsmisse, forældreskab og retlige anliggender ?
16  Vil muslimer anvende Demokratiske metoder til,at udtrykke sin utilfredshed for,at opnå forandringer i samfundet ?
17  Vil muslimer i Danmark acceptere,at ytringsfrihedener er en rettighed,der er beskyttet af Danmarks Grundlov ?
18  Vil muslimer i Danmark anerkende,at lovene i Danmark,har fortrinsret foran islams sharialove ?
19  Vil muslimer i Danmark acceptere,at basere sit gudsforhold på direkte tilbedelse,uden om imamer,Mullaher og Sheiker ?
20  Vil islam ændre islams love,for at sikre kvinders demokratiske rettigheder i alle EU-landene ?

Ja - det kan enhver = Dansker = tænke lidt nærmere over.

Er et folk der - har mistet sine = daglige vaner = skikke og de hellige mærkedage =  et tilintegjort folk = fordi = dette folk dermed har mistet sin idenditet ???
Var det den overbevisning socialdemokraten =
Hartvig Frisch = havde
???

HARALD BLÅTAND - gjorde - Danerne Kristne - for over 1000 år siden = se beviset = www.fortidensJelling.dk   = og = HARALD BLÅTANDs = fingeraftryk findes stadig i = Danmarks Riges Grundlov af 1953 = som Paragraf 4. Danmarks Grundlov = kan ses på dette link =

http://www.danskkulturdebat.dk/ I gamle dage - før Danmark i 1972 - blev meldt ind i  ( EF nu EU ) da var det hjemmegående mødre, der stod for børneopdragelsen - med udgangspunkt i ( DE 10 BUD )

1   Du må ikke have andre guder
2   Du må ikke misbruge herren din Guds navn
3   Du skal holde hviledagen hellig
4   Du skal ære din far og mor
5   Du må ikke slå ihjel
6   Du må ikke bryde ægteskabet
7   Du må ikke sjæle
8   Du må ikke afgive falsk vidnesbyrd mod din næste
9   Du må ikke begære din næstes hus
10 Du må ikke begære din næstes hustru eller folk eller fæ
    
eller noget,der hører din næste til

NU - HVOR PÆDAGOGER STÅR FOR OPDRAGELSEN = SÅ STIGER KRIMALITETEN LØBENDE OG FORUROLIGENDE. DET BEHØVER IKKE AT BETYDE - AT NUTIDENS PÆDAGOGER ER IDIOTER. DET ER MULIGT - AT DET ER KONCEPTET BØRN BLIVER OPDRAGET EFTER - DER ER IDIOTISK ???

Personligt fatter jeg ikke - at en mor tør sende sit barn - i en dansk børnehave = eller i en dansk skole. Der findes dog to kvinder i Danmark = der er for kloge til at sende deres børn i en almindelig dansk folkeskole. Det er = Helle Thorning-Schmidt og Mette Frederiksen.

I = DEN KRISTNE KULTUR = OPDRAGES PIGER OG DRENGE EFTER DE SAMME REGLER.

I = ISLAM= er der forskel på - hvordan piger og drenge opdrages. Se ( Børneopdragelse i muslimske hjem ) = på = www.islam-info.dk  
Iøvrigt findes ( DE 10 BUD ) ikke i Koranen.Hvorfor ikke overlade børneopdragelsen til = de rigtige  eksperter = her i = Danmark = nemlig til = Børnenes mødre = med udgangspunkt i ( DE 10 BUD ) ???ER DER NOGET GALT I DANMARK ??? SE DE 6 FILM.

Er CLAES KASTHOLM  ved at danne et nyt journalist-forbund  ???
www.DR.dk/galtiDanmark    Se film nr. 1 og nr. 6.

Hvem ved mere om klima end = Bjørn Lomborg
???HVOR FINDES = LODSEPLADSEN = FOR GLEMTE CIVILISATIONER =

jugoslavernes historie

VIL DET DANSKE FOLK OGSÅ HAVNE PÅ DEN LODSEPLADS ??? Børnebomben | Vederfølner

Børnebomben « Hodjanernes Blog

Børnebomben - Politik - Netavisen 180Grader.dk

Skandinavien: Børnebomben

SAMISDAT 8 - 2010 - Børnebomben og klimakonferencen

SOL Debat :: Debat: Børnebomben

Børnebomben - goFetch.dk nyheder

Børnebomber « Anna LyttigerMEDIERNES DAGSORDEN = HVAD ER DEN ???

Der er så meget = yngre mødre = ikke ved. Det er ikke fordi Danmarks unge mødre er = dumme. Nej = det skyldes tilsyneladende - at de større aviser har = en mere overordnet og global og multikulturel dagsorden = eller har haft ??? Alle har ret til at blive klogere = også de større medier.

HVAD BYGGER JEG DENNE MISTANKE PÅ ???

Vi kan jo begynde med at nævne dette møde i Oslo i juni 2007
medier og globalisering

Mediene viktig for fremme av multikultura- lismen

I går møttes rundt 100 redaktører og journalister fra hele verden i Oslo for å delta på en internasjonal konferanse om medier og globalisering. FNs spesialutsending for overvåkning av rasisme og fremmedfrykt, Dodou Diene (bildet), innledet konferansen med å henstille mediene om aktivt å gå inn for å skape et multikulturelt samfunn. Han uttrykte bekymring for at demokratiske prosesser kan føre til at innvandringsrestriktive partier kommer til makten.


Læs resten på dette link =  
medier og globalisering
Dette er talen fra 1991 af - ja af hvem ???
Ja = rigtigt svaret = David Rockefeller.

 • Vi er taknemmelig til The Washington Post, The New York Times, Time Magazine og andre store publikationer, hvis direktører har overværet vore møder og respekteret deres løfter om diskretion i næsten fyrre år. Det ville have været umuligt for os at udvikle vores plan for verden, hvis vi havde været underlagt offentlighedens bevågenhed i disse år. Men verden er nu meget mere sofistikeret og parat til at marchere i retning af en verdensregering. Den overnationale suverænitet af en intellektuel elite og verdens bankfolk er sikkert at foretrække frem for nationale automatiske bestemmelser, praktiseret i tidligere århundreder.[1]

  Som David Rockefeller sagde, i sin ofte citerede tale ved et møde med den Trilaterale Kommission i 1991: "Vi er taknemmelig til The Washington Post, The New York Times, Time Magazine og andre store publikationer, hvis direktører har overværet vore møder og respekteret deres løfter om diskretion.   Citat slut. • En af den ny verdensordens målsætninger = er efter min opfattelse = at =The New World Order=  vil afskaffe = Familien = med mere.

  1. At afskaffe alle eksisterende regeringer
  2. At afskaffe al privat ejendom
  3. At afskaffe arveretten
  4. At afskaffe Nationalfølelsen
  5. At afskaffe alle religioner
  6. At afskaffe familien
  7. At danne en verdensregering

  Et lille overblik over islams globale udbredelse.
  Besøg evt. - http://www.youtube.com/watch?v=6-3X5hIFXYU   Mere om New World Order: Varer over 60 minutter.
  http://www.youtube.com/watch?v=VebOTc-7shU


 • frihed lighed og broderskab • BRODERSKAB = ER DET FOR BØSSER ???

  Skal = Danmarks Folkekirke = nu laves om til en = bøsseklub???

  Vi = Danskere = har jo lagt mærke til = at det er en = hedning = der er blevet ny = Kirkeminister = i Danmark. Manu Sareen er sikkert en flink og rar = Hedning = men han kan efter min opfattelse ikke være Kristen = hvis han vil lave = Danmarks Folkekirke = om til en = Bøsseklub.

  1. maj 1776 grundlagde Adam Weishauph  Illuminati - broderskabet

   Illuminati = denne frimurerloge = er også et = broderskab.      Oplysningstidens   tanker var at indføre en friere samfundsform der især var egnet for borgerstanden [1] . Citat slut. Betyder en friere samfundsform for borgerstanden - også større frihed for bøsser???  Oplysningstiden regnes for at vare fra 1680 cirka = til 1800.


  ORDEN UD AF KAOS


  Adam Weishauph der stiftede  Illuminati  broderskabet den 1. maj 1776 - har = så vidt vides = også skrevet = "Zions Vises Protokoller" der også indeholdt dette ordsprog = ORDEN UDAF KAOS = og derfor virker det underligt = at samtidig med = at vores nye = Kirkeminister = vil gøre = Danmarks Kirker = til = Bøsseklubber = så har Danmark også fået en ny = Kultur-minister = der har været tidligere = KAOS-PILOT. 

  Noget tyder på at = KAOS = er på vej i Danmark og iEUsNationalstater. Det bliver spændende at se = hvilken = ORDEN = ORDEN = der kommer ud af dette KAOS ???  Verdensriget 2010 - virkeligt og virtuelt ,

  Læs nærmere om = "Zions Vises Protokoller" = på dette link = under overskriften = Illuminatis Protokoller???  Kristendommen er forkyndelse af sandheden, men sandheden kan der ikke stemmes om. Den kan kun adlydes.

  Lad mig oplyse ( filosoffer om ) at ( Sandheden ) ikke er en ( Politisk Ideologi )

  Lad mig så også lige minde om = hvad = Jesus = sagde om = Sandheden = for cirka 2000 år siden på dette link www.sandheden.net   Her er et spørgsmål til vore Journalister og Politikere =

  Består = EU = af 27 eller 37 Nationalstater her i 2012 ???

  http://balder.org/avisartikler/EU-Og-Medierne-Tavshed-Om-Euromediterranien-Eurabien.php

  Euromediterranien-aftalen indgået mellem EU, Marokko, Algeriet, Tunis, Ægypten, Jordan, Det Palæstinensiske Selvstyre, Syrien, Libanon, Tyrkiet og Israel.

  Betyder det - at islams menneskerettigheder er trådt i kraft ???

  Menneskerettighederne i Islam, Cairo-deklarationen - Velkommen til ... • BESTÅR EUs = "DEMOKRATI" =  KUN af 47 PERSONER ???

  Naturligvis kan ingen være modstander af at værne om moral og demokrati. Men spørgsmålet er, om alle har samme opfattelse af begreberne? Det er ikke tilfældet. Derfor er vor tids mest magtfulde europæere hverken befolkningerne, regeringerne eller de nationale domstole. Det er derimod de 47 menneskerettighedsdommere iStrasbourg. De afgør, hvad der er moral og umoral. De afgør, hvad et demokrati kan acceptere. Og de alene fortolker europæernes fundamentale rettigheder.

  Hvordan vil disse (47 menneskerettighedsdommere) bruge (  Censur Paragraf 266b ) i fremtiden
  ???

  Citat slut.  Læs resten på dette link.

  Europa må kæmpe for sin arv

  I dag = den 17. marts 2012 = er spørgsmålet =

  BETYDER DEMOKRATI = AT FOLKET SKAL
  SPØRGES  ???  

  Besøg eventuelt = www.Danskfolkeparti.dk  denne dag ???  http://verdenversion2.dk/nyside/index.php/filmnwo/58-morkets-lakajer.html

  Er = FN = med i den globale konspiration =
  også kaldet =
  The New World Order
  =
  med en ny selvvalgt = Verdensregering ???  www.Bilderberggruppen.dk 

  Daniel Estulin's “Den sande fortælling om Bilderberg-gruppen • Hej!
  Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
  ANNONCE