TILLYKKE MED DE 40 ÅR
TILLYKKE MED DE 40 ÅR www.advarselspartiet.dk

Præsenteret her 15. og 16. januar 2012   www.sandheden.net 

TILLYKKE TIL DRONNINGEN MED = DE 40 ÅR PÅ TRONEN.

TILLYKKE TIL = DRONNING MARGRETHE II = MED SIT 40 ÅRS JUBILÆUM = SOM DANMARKS REGENT OG ØVERSTE SAMLINGSPUNKT.H.M. Dronningen og H.K.H. Kronprinsen deltage…15. januarTAK TIL = DRONNING MARGRETHE II = FOR 40 ÅRS SERIØS - og en - UPÅKLAGELIG INDSATS FOR DET DANSKE FOLK - og for - DANMARKS FORSATTE BESTÅEN.

Hør eller læs eventuelt også Dronningens Nytårtale =

 • Læs nytårstalen 2010
  OGSÅ EN = STOR TAK = TIL = PRINS HENRIK = FOR SIN STORE OPBAKNING TIL = DRONNING MARGRETHE II = FORDI DET SAMTIDIG ER = OPBAKNING = TIL = DET DANSKE FOLK = og til = DANMARK.  MVH. Poul Leo Nielsen.  Et kort input = i håbet om at Danmark består i mange år endnu.  8. Januar  2011  = TILLYKKE MARY og FREDERIK

  TILLYKKE TIL FAMILIERNE I KONGEHUSET MED TVILLINGEFØDSLEN I DAG = EN PIGE OG EN DRENG. 4 BØRN = EN GOD BEGYNDELSE = mvh = SAXO-POUL  DANMARKS PAGT = MED DEN KRISTNE GUD

  Sådan som jeg ser det - så har Danmarks Pagt - med den kristne Gud - hans søn - og = Helligånden varet i over 1000 år = hvilket denne Runesten = er et bevis for = efter min overbevisning. Hvad der står i denne pagt, som Harald Blåtand indgik for over 1000 år siden,  mellem de kristnes Gud, og Danmark, det ved jeg ikke - men det formoder jeg - at nogle af vore danske historie-skrivere - ved noget mere om. Men tilsyneladende er = Paragraf 4. = i Danmarks Grundlov - et resultat af denne pagt - men det ved vores danske Folketings-politikere måske ???

  www.fortidensJelling.dk   

  .

  Harald Blåtands runesten


  HER SER VI DANMARKS = KRISTNE  DÅBSATTEST = JELLINGESTENEN.
  JESUS = HAR SAGT = JEG ER = SANDHEDEN og VEJEN og LIVET

           

  DER FINDES OVER 2600 KIRKER I DANMARK

  Det betyder efter min opfattelse = at det danske folk har en = Kristen Kulturarv = der er over 1000 år gammel.  
  Har du en anden vurdering af = Danmarks Kulturarv ??? 

 • Kirker i Danmark - en billeddatabase


  På dette link - kan du besøge de fleste - af de godt 2600 kirker - der findes rundt omkring i vores fædreland - hvor vore danske kristne forfædre er begravet = og  beundre = hvad =  hvad vore danske forfædre har præsteret = da de byggede alle disse mange kirker.

   
        JOHANNES EVANGELIET = side 958 = i min = BIBEL.

  I begyndelsen vat ordet, og ordet var hos Gud, og ordet var Gud. ! Alt blev til ved ham, og uden ham blev intet til af det, som er. I ham var liv, og livet menneskers lys. ! Og lyset skinner i mørket, og mørket greb det ikke.

  Der kom et menneske, udsendt af Gud, hans navn var Johannes. ! Han kom for at aflægge vidnesbyrd, han skulle vidne om lyset, for at alle skulle komme til tro ved ham. ! Selv var han ikke lyset, men han skulle vidne om lyset.

  Lyset, det sande lys, som oplyser ethvert menneske, var ved at komme til verden. ! Han var i verden, og verden var blevet til ved ham, og verden kendte ham ikke. ! Han kom til sit eget, og hans egne tog ikke imod ham. ! Men alle dem, der tog imod ham, gav han ret til at blive Guds børn, dem der tror på hans navn ! i der ikke er født af blod, ikke asf køds vilje, ikke af mands vilje, men af Gud.

  Og Order blev kød og tog bolig iblandt os, og vi så hans herlighed, en herlighed, som den Enbårne har den fra Faderen, fuld af nåde og sandhed. ! Johannes vidner om ham og råber ! "Det var om ham, jeg sagde: Han, som kommer efter mig, har været forud for mig, for han var til før mig."

  Af hans fylde har vi alle modtaget, og det nåde over nåde; ! for loven blev givet ved moses, nåden og sandheden kom ved Jesus Kristus. ! Ingen har nogen sinde set Gud; den Enbårne, som selv er Gud, og som i faderens favn, han er blevet hans tolk.

  Vers 1 til og med Vers 18   = Citat slut

  Besøg eventuelt =  http://www.tagryggen.dk/   I LØGNENS RIGE = BEKÆMPES SANDHEDEN

  I 40 år har = Censur Paragraf 266b = indført 1971 forhindret = at sandheden om Koranens indhold = kunne debatteres i det offentlige rum. Når Guds ord - Censureres - således at sandheden om Koranens indhold ikke kan debatteres frit - i det offentlige rum = betyder det efter min opfattelse - at vi danskere lever i = Løgnens rige.


 • Besøg evt dette internet-leksikon om Koranens indhold = www.islam-info.dk  under disse overskrifter =

  Taqiya - Kvinder - Kolonialisme - Tørklæde - Censur - Vantro.
 •  
 • Er islam en = hær = der er forklædt som = religion ???

  Skete islams forklædning allerede i år = 622 ???

  http://www.radioholger.dk/  • http://www.wikipedia.dk/  http://www.google.dk/   http://www.wikipedia.dk/   Mere om New World Order: Varer over 60 minutter.
  http://www.youtube.com/watch?v=VebOTc-7shU  Er CLAES KASTHOLM ved at danne et nyt journalist-forbund ???
  www.DR.dk/galtiDanmark  - se - DE 6 FILM = på = DR
  Fra 1400 kommuner til 300 = i hvilket årstal skete det ???
  Også = TILLYKKE = til = DR = for at fejre = Dronning Margrethe II = 40 års Jubilæum. En flot Præsentation = og en flot Præstation. TILLYKKE med denne SUCCES. Saxo-Poul.  “Ve jer, I skriftkloge og farisæere, I hyklere! thi I lukker Himmeriget for menneskene; selv går I ikke derind, og dem, som vil gå ind, tillader I det ikke.”(Matt. 23,13 )

  Jeg vil heller ikke gå på kompromis med sandheden; den skal ikke "udvandes" eller tilpasses for at folk lettere skal kunne sluge den – for den er en skat, som et strålende lys for menneskene – en vidunderlig levende skat, hvorfra man kan hente uanede rigdomme. Netop dette kender folk ikke. De kender ikke det levende vand i deres hjerter.

  "Sandhedens Ånd, som verden ikke kan tage imod, fordi den ikke ser den og ikke kender den. Men I kender den, thi den skal være i jer til evig tid."(Joh. 14,17)

  www.sandheden.net    Hvad sagde Jesus om - sandheden
 •  

 • FORMÅLET MED = MOSELOVEN = HVAD ER DEN ???

  Loven givet ved = Moses = kaldes også = ( DE 10 BUD ) = og de lyder således = 

  1. Du må ikke have andre guder.
  2. Du må ikke misbruge Guds navn.
  3. Du skal holde hviledagen hellig.
  4. Du skal ære din far og din mor.
  5. Du må ikke slå ihjel.
  6. Du må ikke bryde ægteskabet.
  7. Du må ikke stjæle.
  8. Du må ikke vidne falsk mod din næste.
  9. Du må ikke begære din næstes hustru.
  10. Du må ikke begære de ting, der hører din næste til.[6]
  Jeg tror - at formålet med = Mose-Loven = var en kristen børneopdragelse - der ville føre til - at børn som voksne - ville holde sig til = sandheden. Min vurdering kan naturligvis være forkert ???  Hvad er din vurdering ???  Har det = danske folk = mod til - også at erkende de =  ubekvemme sandheder  ???                      ER DU DANSKER  ???  HVORDAN VED DU DET  ???
  http://www.dendanskeforening.dk/ 

                 VIL DU FORSVARE = DRONNINGEN = MED DIT LIV ???


   
  Er du = dansker ???  Eller er du ikke = dansker  ??? Kun du ved det. • TRYK HER FOR AT SE FILMEN
  IDEER  UDVIKLER SIG TIL = IDEOLOGIER.

  Hvor kommer de ideer fra - der udvikler sig til ideologier ??? Her tænker jeg bl.a på =

  Nazismen
  Islam
  Socialismen
  Humanismen

  Nihilismen
  Multikulturalismen
  Kommunismen
  demokratiet

  Det som jeg finder, er interessante spørgsmål, desangående, er = hvor kommer disse ideer - der udvikler sig til = ideologier oprindeligt fra ???

  Kan disse forskellige ideer = stamme fra den samme kilde ???

  Kan flere af disse ideer = der udvikler sig til ideologier = være plantet forskudt i samme tidsperiode - med det formål - at skaffe indre splid - i jordklodens forskellige Nationalstater - for at destabilisere disse Nationalstater - således at Nationalstaternes befolkninger ikke forsvarer deres egen kultur ???

  ET FOLKS KULTUR = ER FOLKETS DAGLIGE VANER.

  Udtalt af filologen = Hartvig Frisch.  Grundlovsforeningen = www.danskkultur.dk = siger =

   
  "den der ikke vedkender sig sin fortid
  forstår ikke sin nutid og har ingen fremtid".
 • Besøg evt. overskrifterne = skikke og mærkesager.  Derfor dette spørgsmål = Hvem er fjender af = sandheden  ???
  Kan det være en = frimurer-orden = der planter disse = ideer = der bliver til = ideologier = for at skjule de = sandheder = der kan afsløre ( frimurernes globale magtplaner )
  ???  Daniel Estulin's “Den sande fortælling om Bilderberg-gruppen

  www.bilderberggruppen.dk   HVORNÅR BEGYNDTE = OPLYSNINGSTIDEN ???

  Oplysningstiden - Wikipedia, den frie encyklopædi

  Nazismen
  Islam
  Socialismen
  Humanismen

  Nihilismen
  Multikulturalismen
  Kommunismen
  demokratiet

  Begyndte = oplysningstiden = før disse ideer - var blevet til = ideologier ???  Hvilke folketingspolitikere ved det???  1. maj 1776 grundlagde Adam Weishauph  Illuminati-broderskabet.

 • Er det en tilfældighed måske ??? 
  at socialdemokratiets festdag - også er den 1. maj 
  ???

  Havde = Adam Weishaupt = allerede før 1776 = en global erobringsplan - som allerede var udtænkt før = 1776 = og allerede dengang så således ud  ???

  1. At afskaffe alle eksisterende regeringer
  2. At afskaffe al privat ejendom
  3. At afskaffe arveretten
  4. At afskaffe Nationalfølelsen
  5. At afskaffe alle religioner
  6. At afskaffe familien
  7. At danne en verdensregering
  KRIGSKUNSTEN af SUN TZU og OPLYSNINGSTIDEN

  Det er også interessant at tænke over = at tiden inden = Mao Tze Dong = kom til magten i Kina - kaldes for =

  De 100 filosoffers tid.

  Hvis mange forskellige tankesystemer præsenteres på samme tid - af mange forskellige filosoffer - så kan dette medvirke til - at skabe indre utilfredshed og indre splid i en Nationalstat - således at de daglige vaner - der fik Kina til at fungere før = Mao Tze Dong = kom til magten = allerede havde skabt indre splid i Kina. Det som er interessant er- at i Vestens Oplysningstid fra cirka 1690 til år 1800 optræder der også mange filosoffer, hvilket kan ses som et tilfældigt sammentræf - men = som også kan ses = som ( en del ) af en færdig erobringsplan ??? Det er jo noget fremtidens historikere og filosoffer = må forske lidt nærmere i = fordi det trods alt = er deres fremtid det drejer sig om. Når mange filosoffer kommer med forskellige teorier om - hvordan en = Nationalstat = skal regeres = så skal den rigtige utilfredse person = præsenteres for en = IDE = der kan udvikle sig til en = IDEOLOGI = og kan derefter støttes med pengemidler = for at omstyrte en Nationalstats oprindelige styre.  NATIONALSTATEN og NATIONALFØLELSEN

  Hvis Danmark ikke skal ende i en = global enhedskultur - regeret af en ( global verdens-regering ) efter disse 7 punkter = så er det vigtigt = at vi danskere bevarer vores danske Nationalstat = og det gør vi ved at bevare vores danske skikke og mærkesager - og vores daglige vaner - og på den måde bevare vores Nationalfølelse = og her har vi danskere et strålende forbillede i = DRONNING MARGRETHE II = med en trofast = PRINS HENRIK = ved sin side. Det bedste forsvar imod en ( global Verdensregering ) er efter min opfattelse - at bevare Nationalstaten Danmark = og det gør vi ved at give vores opbakning til = DRONNING MARGRETHE II og PRINS HENRIK  og til medlemmerne af det danske Kongehus. Hvad det danske folk vælger - Nationalstaten Danmark = eller en Global Verdensregering = det får vi at se = engang i fremtiden = omkring den ( 1. okyober 2016 ) når fremtidens ungdom = har fået tænk sig godt om. 

   
  http://www.kulturkloeften.dk/    KVINDER FRA AUSTRALIEN = ER MODIGE KVINDER

  …premierminister Julia Gillard (AP) i Australien, har sagt:

  ”Dette er VORES nation, VORES land og vi har VORES måde at leve på. Vi vil give alle indvandrere muligheden til at nyde godt af alt dette.
  Men dersom du er en indvandrer som klager, snyder og brokker dig over VORES flag, VORES ed, VORES kristne tro eller VORES måde at leve på,

  vil jeg på det stærkeste opfordre dig til at benytte dig af en anden rettighed, og det er retten til at forlade landet.

  Dersom du ikke føler dig tilpas her, så REJS. Vi tvang dig ikke til at komme. Du har selv valgt at være her!”  HVAD SIGER = HELLE THORNING-SCHMIDT ???

  Hvad forhindrer vores Danske Statsminister ( Helle Thorning-Schmidt ) i at komme med de samme udtalelser ??? Der er efterhånden mange danskere = der ikke ønsker at overtage de dalige vaner = der udspringer af den børneopdragelse = som Koranen anbefaler = nemlig = ( Børneopdragelsen i muslimske hjem )  http://www.islam-info.dk/    http://www.google.dk/   Verdensriget 2010 - virkeligt og virtuelt


  Gaia — Internationalt Forum

  Gaia (gudinde) - Wikipedia, den frie encyklopædi  Engang i Fremtiden = når = Klima-religionens præsteskab = vil kræve tilbedelse af = Gudinden Gaia = af alle folkeslag og  Nationaliteter = på denne jordklode = så vil der blive brug for = Censur-Paragraf 266b = og = Blasfemi-Paragraf 140 = her i Danmark = og disse Paragraffer - vil efter min opfattelse blive strammet yderligere = hvis det bliver nødvendigt. Det er min personlige vurdering = som naturligvis kan være forkert ??? Hvad er din personlige vurdering ???  Mere om New World Order: Varer over 60 minutter.
  http://www.youtube.com/watch?v=VebOTc-7shU
  Koranens tilblivelse ifølge islamisk tradition


  Kun de = levende = er nysgerrige = og ønsker at vide mere.

  Tilhører du = de levende døde ???    www.Sappho.dk 
 • Hej!
  Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
  ANNONCE