WHY I LEFT JUDAISM

www.advarselspartiet.dk =

www.wikipedia.net  www.Google.dk  www.endtime.net  www.Tagryggen.dk

HVORFOR JEG FORLOD = JØDEDOMMEN  ???

 


    ER DU DANSKER  ???   HVORDAN VED DU DET  ???
 
http://www.dendanskeforening.dk/  

                VIL DU FORSVARE = SANDHEDEN = MED DIT LIV ???

 


 

KRISTENDOMMEN er forkyndelse af SANDHEDEN

 


Johannes Evangeliet  14. Kapitel Vers 6.

Jesus svarer: Jeg er vejen og sandheden og livet; ingen kommer til Faderen uden ved mig.

Joh. 11,25  Hebr. 10,20

 


 

Why I Left Judaism - YouTube

www.youtube.com/watch?v=fGTp1Q162Gw31. aug 2010 - 5 min. - Uploadet af zionget
http://www.realjewnews.com http://www.brothernathanaelfoundation.org.
 

 

The History of the Devil - YouTube

www.youtube.com/watch?v=a5mYFJ4irxM23. okt 2011 - 52 min. - Uploadet af AncientAliensTruth
The History of the Devil. AncientAliensTruth. Subscribe Subscribed Unsubscribe. Loading... 19 videos ...

  Jim Marrs: Hidden History Part 1 - YouTube


Findes den = Kristne Gud og Guds søn = Jesus ??? Findes svaret på disse Links ??? 

www.oplysningspartiet.dk              163.153
www.sagenskerne.dk                       319.047

www.kulturpartiet.dk                       232.790  
www.forsvarspartiet.dk                    168.761

www.fornyelsespartiet.dk                164.681
www.advarselspartiet.dk                   135.176
www.feriepartiet.dk                          175.568
www.Tavshedens-Tyranni.dk             144.309
www.Pokerpartiet.dk                         100.556

 

1.604.041 = besøg på disse 9 hjemmesider.Tak for alle besøgene = TAK

 HVEM ER JORDKLODENS = GLOBALISTER ???  www.Google.dk

Er Jordklodens = Globalister = Frimurere ???

Kan de kvikke skoleklasser finde svarene ved hjælp af disse 9. Links  ???


Findes de Globalister = der giver de globale ordrer = i disse Overnationale Organisationer ???

Hvilke = globale Skoleklasser = finder frem til de rigtige navne ???

 

 
 

 

 www.bilderberggruppen.dk     og medlemsgrupper

 

Hvem financerer disse organisationer = hvilke opgaver har de ???

 

"The Royal Institute of International Affairs”,
"The Trilateral Commission
The Council on Foreign Relations”,
FN”,
"Club of Rome


 Hvem adlyder de6 Chefer = for disse 6Overnationale Organisationer   ???

 Financerer jordklodens skatteborgere = vellønnede medløbere ???

Hvem er = Globalister = og hvem er = Medløbere  ???

 


Illuminazi Bilderberg West Bohemian Grove - Anthony J Hilder ...

www.youtube.com/watch?v=GhnghPMksNI18. okt 2011 - 75 min. - Uploadet af mranthonyjhilder
Low Resolution Version. High Definition Version will be available at Free World Film Works http://www ...

 Historist set = hvorfor er jagten på de = Kristne = forsat igennem flere hundrede år ??? 


 
FRIHED  LIGHED og BRODERSKAB ??? for    Order of Death  ???
 
Er det = Maurise Strong = der ejer Bohemian Grove ???
 

Maurice Strong, the Father of America's Destruction

www.wikipedia.net  www.Google.dk   www.PrisonPlanet.com  www.infowars.dk


 

 Globalisternes  = Politiske melodier = spilles måske på disse 7. Politiske harpestrenge =

Politik - Religion - militæret - Økonomi - domstole - kultur - Medie-kontrol

Kan denne Politiske melodi hedde = Centralisering ???

Hvilke af Jordklodens Skoleklasser har Overblik over National-staternes = Centralisering ??? Hvad er det samlede billede ??? 

Council of 7 EXPOSED! MUST SEE!!!.flv - YouTube

Er 5 ud af USAs 9. højesterets-dommere = Jesuitter ???

 

 
 

 Billeder af fema camps   - Rapporter billeder

http://www.healthfreedomusa.org/  


Lygtemandens sang - Hvor er mine fødder dog ømme - Dansk ...

www.youtube.com/watch?v=Vrh2HCz34QQ28. feb 2011 - 3 min. - Uploadet af markandodk
Musikvideo hvor MARKANDO synger deres version af Lygtemandens sang af Finn Molsted. 2011 www ...

 FRA BIBELEN - DANIELS BOG - KAPITEL 2  - VERS 42 og Vers 43.

42. Og at tæerne var halvt af jern og halvt af ler, betyder at Riget delvis skal være stærkt, delvis svagt.

43. Og når du så, at jernet var blandet med ler, betyder det, at de skal indgå ægteskaber med hverandre, men dog ikke indbyrdes holde sammen, så lidt som jern kan blandes med ler.


HVORDAN HOLDER PAVEN SAMMEN PÅ = VATIKANSTATEN  ???

Jesuit-eden  =  ( Iøvrigt ) = Har Paven kysset Koranen  ???

Min søn, du er allerede blevt lært op til at opføre dig som en hykler: At være en katolik blandt katolikker, og være en spion selv blandt dine egne brødre - og ikke tro nogen mennesker, og ikke stole på noget menneske. At være en reformeret blandt de reformerte. At være en hugenott blandt hugenotterne. At være en kalvanist blandt kalvanisterne. Blandt Protestanterne - vær i almindelighed som en af dem!


Tilegn dig deres tillid  =  Jesuit Eden til Paven.

Tilegn deg deres tillid, og forsøg til og med at tale fra deres talerstoler. Fremhold med din naturs fulde heftighed vor hellige religion og Paven. Forneder deg til og med så lavt som at blive jøder blandt jøderne, således du kan være i stand til at samle al den information som kan være til nytte for din orden, som en trofast Pavens soldat. Du er blevet lært op til lumsk at plante sjalusiens og hadets frø mellem stater som før havde fred, og ophidse dem til bloddåd, idet du involverer dem i krig med hinanden, og skaber revolutioner og civile krige internt i samfund - Provinser og land som var selvstændige og fremgangsrige  - og kultiveret med kunst og videnskab - og glæder sig over fredens velsignelser.

MERE INFILTRATION

Tag parti for forkæmperne i hemmelighed - i samråd med med dine andre jesuit-brødre ... som måske er involveret på den anden side - og som måske går imod den side - som du har forbindelse med - således at Kirken til slut kan blive den vindende part - i forholdene som er lagt til rette i fredens forhandlinger - og målet helliger midlet.

GRUNDSKOLEN ER OVERSTÅET

Du er blevet lært op til din opgave som en spion - og samle al statestik - fakta og imformation som det står i din magt at fremskaffe fra alle kilder. At opnå tillid gennem smiger til i Protestanternes familier og kættere af enhver klasse og karakter - ligesom til handelsmænd - bankmænd - advokater og blandt skoler og universiteter - i Parlamentet og lovgivende forsamlinger, hos myndighederne og statsrådene - og være alle ting for alle mennesker - for Pavens sag - hvis tjener du er indtil døden.

NY-OMVENDT BEGYNDER

Som en nybegynder og nyomvendt har du allerede modtaget al fornøden instruktion, og har gjort tjeneste som en medhjælper, skriftsfar og præst, men du har endnu ikke blevet udstyret med alt det - som er nødvendigt for at være en kommandant for de loyales hær i tjenesten for Paven. Du må tjene den tilstrækkelige tid som et redskab og udøver - gennem de ordrer som bliver givet af dine overordnede - for ingen kan befale - som ikke endnu har indviet sit arbejde med blodet fra en kætter - for hvis der ikke bliver udgydt blod - sker der ingen tilgivelse.  Derfor - for at du kan blive skikket til dit arbejde - og for din frelse skal være sikret, så skal du ud over din tidligere lydighedsed til din orden og troskab til Paven repetere efter mig =

DER SVÆRGES

"Jeg  ------------------, nu i nærvær af den Almægtige Gud, den velsignede jomfru Maria, den velsignede - Ærkeengel Mikael - den velsignede døber - ST. Johannes, den Hellige Far - den Overordnede General af Jesu Samfund, grundlagt af ST Ignatius Loyola - under Paul III´s  pontifikat, som har - Jomfruens morsliv - Guds livmor - og ved Jesu herskerstav, at Hans Hellighet - Paven - er Kristi viseregent - og er det sande og eneste hoved for den Katolske Universielle Kirke og Universielle Kirke over hele jorden, og at han i kraft af bindingen og løsningen givet til = Hans Hellighed af min Frelser - Jesus Kristus - og har magt til at afsætte hedenske Konger Prinser Stater Fællesskab og Regeringer, som alle er ulovlige uden hans hellige godkendelse, og at de trygt kan ødelægges.

BESVÆRGELSEN  FORSÆTTER

Jeg lover og erklærer videre - at jeg ikke vil have nogen egen mening eller vilje - eller nogen mental reservation overhovedet - selv ikke som et lig eller et kadaver ( perinde ac cadaver ) men uden at nøle adlyde hver eneste ordre jeg vil modtage fra mine overordnede i hæren til Paven og til Jesus Kristus.

At jeg vil gå til hvilken som helst del af verden, uden at beklage mig - og vil være underdanig i alle ting som bliver mig fortalt .... Jeg lover og erklærer videre at jeg vil - når anledningen byder sig - starte og føre ubamhjertig krig - hemmelig eller åbenlyst - mod allekættere - Protestanter eller liberale - som jeg er anvist at gøre - for at udslette dem fra jordens overflade - og jeg vil ikke skåne hverken - køn -alder eller tilstand. Jeg vil ødelægge - koge - flå - kvæle og begrave levende disse berygtede kættere  - rive op deres maver og livmoderne til deres kvinder og knuse deres afskyelige race.

BESVÆRGELSEN  FORSÆTTER

Når det samme ikke kan blive gjort åbenlyst - vil jeg i hemmelighed bruge giftkoppen - kvælerstrengen - dolkens stål eller blykulen - uden hensyn til ære - rang - værdighed eller autoritet - til den person eller de personer - uafhængig af deres tilstand i livet - enten offentlig eller privat - når jeg når som helst bliver anvist til at gøre det - af en hvilken som helst agent fra Paven - eller en overordnet af broderskabet af
den hellige tro til Jesu Samfund.

( Findes nedtegnet i kartoteket i Kongressen ( Congressional Record ) USA, 15 FEBRUAR 1913, s. 3215-6 )

(  Også i << The Engineer Corps of Hell >> af  Edwin A. Sherman.  s. 118, 1883, Library of  Congress Catalog Card # 66-43354 ).

Hvad står der i Bibelen om de sidste tider ??? Hvad ved Danmarks unge om det ???

ER KORANEN SKREVET I = VATIKAN-STATEN  ???

OG HAR PAVEN  KYSSET KORANEN ???

OG STÅR DER ET SYMBOL AF LUCIFER I KABAEN ???

 

The Mystery of Mecca  =  of   =    www.MikeHoggard.com 

Watchman Video Broadcast 04-10-11, The Mystery of Mecca ...

Politik - Religion - militæret - Økonomi - domstole - kultur - Medie-kontrol

Jeg formoder at = Satan = den store frister = arbejder inden for alle disse 7. områder = og tilbyder løgne i alle udgaver = der netop passer til dit ønske. Du kan putte alle synspunkter og ideologier = ind i en hjerne = der ikke har lært ( DE 10 BUD ) at kende af deres forældre = nemlig ( DE 10 BUDder står i Bibelen = og ikke ( DE 10 BUD ) der står i den danske Katekismus fra 1925.  

 

Mike Hoggard: Jesus Christ, DNA, The Holy Bible 2012 Edtion ...

www.youtube.com/watch?v=SxZXW1iPOAA15. feb 2012 - 118 min. - Uploadet af NylaRossini
Mike Hoggard: Jesus Christ, DNA and the Holy Bibleby NylaRossini3,091 views; Mike Hoggard: The Missing ...

 

Watchman Video Broadcast 02-05-12, Jesus Christ, DNA and the ...

www.youtube.com/watch?v=2N3hUuDgU4Y5. feb 2012 - 118 min. - Uploadet af WatchmanVideoChannel
Visit http://WatchmanVideoBroadcast.com - Jesus Christ, DNA and the Holy Bible 2012 Edition - All New and ...

 

 1. Inside The Freemason's Brotherhood - Ep. ONE (Part 2 of 3 - YouTube

  www.youtube.com/watch?v=nm_ZHrSG98s
  22/11/2011 - Uploadet af ProfanityAlertMedia
  Inside The Freemason's Brotherhood - Ep. ONE (Part 2 of 3) .... Mochilock in reply to malkaraatgw1 ...

 

 

Why did the Vatican train Muhammad and created Islam??? #2 ...

www.youtube.com/watch?v=zuqXWh5iNwQ
04/06/2009 - Uploadet af FoodForThe144000
The Vatican wanted to create a messiah for the Arabs, someone they could raise up as a great leader, a man ...
 
 

 

Søgeresultater

 1. illuminati are shriners masons are muslim the kabaa the meaning of ...

  www.youtube.com/watch?v=0JRBZ6HwpDo
  07/12/2010 - Uploadet af SphinxIotaLapis
  illuminati is shriners. allah is venus kabaa devil's pass Eye of horus Jesus ... The Kaaba and pre-Islamic ...
   

 

What the Freemasonic Shriners really believe - YouTube

www.youtube.com/watch?v=cIMZZsB8Wrg
29/01/2009 - Uploadet af mhfm1
What the Freemasonic Shriners really believe. mhfm1. Subscribe ... that the Freemasons regard Catholicism ...
 

 

Top 5 most evil secret societies of all time - YouTube

www.youtube.com/watch?v=YGJDF3cjd_0
04/12/2010 - Uploadet af Robert80z
Here is the the Top 5 most evil secret societies of all time. ... lol planned parenthood as a secret evil society ...
 

 Mit råd  www.Lyttilgud.dk   www.endtime.net  www.Tagryggen.dk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hej!
Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
ANNONCE