HAMMOND
HAMMOND www.advarselspartiet.dk

præsenteret her 2011

ISLAM GLOBALT SET
                                       
 GLOBALT OVERBLIK AF DR.PETER HAMMOND

SÅ VIDT VIDES,SÅ ER BOGEN AF DR PETER HAMMOND UDGIVET I 2005,OG NU SKRIVER VI AUGUST 2008. SÅ DER ER JO FØDT NOGLE BØRN SIDEN 2005 OG DERFOR PASSER TALLENE SIKKERT IKKE MERE. DE ER SIKKERT STØRRE. DETTE UDPLUK AF BOGEN BØR SÅLEDES STUDERES NØJERE,HVIS TALLENE SKAL BRUGES VED EN STUDENTER-EKSAMEN. TIDEN GÅR SIN GANG. VI SKRIVER  LIGE NU = 2010. SÅ FØDSELSTALLET STIGER FORSAT.

ISLAM HAR RELIGIØSE,JURIDISKE ,ØKONOMISKE OG MILITÆRE KOMPONENTER.DEN RELIGIØSE KOMPONENT ER ET DÆKKE OVER ALLE DE ANDRE KOMPONENTER.

ISLAMISERING FOREKOMMER,NÅR DER ER TILSTRÆKKELIGT MANGE MUSLIMER I ET LAND TIL,AT AGITERE FOR DERES "RELIGØSE RETTIGHEDER."

NÅR POLITISK KORREKTE OG KULTURELT MANGFOLDIGE SAMFUND INDVILLIGER I DE "RIMELIGE" MUSLIMSKE KRAV OM " REGILIØSE RETTIGHEDER" SÅ FÅR DE OGSÅ DE ANDRE KOMPONENTER MED UNDER BORDET.

                                                 DET VIRKER PÅ FØLGENDE MÅDE.

SÅ LÆNGE DEN MUSLIMSKE BEFOLKNINGSANDEL FORBLIVER PÅ CIRKA 1 PROCENT I ET GIVET LAND,VIL DE BLIVE BETRAGTET SOM EN ((FREDSELSKENDE MINORITET)) OG IKKE SOM EN TRUSSEL MOD NOGEN.

USA  HAR                             1 PROCENT MUSLIMER
AUSTRALIEN HAR CIRKA          1,5  %  MUSLIMER
CANADA HAR CIRKA                1,9 PROCENT MUSLIMER
KINA HAR FRA                       1 til 2 % MUSLIMER
ITALIEN HAR CIRKA                 1,5 % MUSLIMER
NORGE HAR CIRKA                  1,8 % MUSLIMER

NÅR MUSLIMERNE  BLIVER MELLEM 2 OG 3 PROCENT AF DEN LOKALE BEFOLKNING,SÅ BEGYNDER DE AT HVERVE TILHÆNGERE BLANDT ANDRE ETNISKE GRUPPER,HERUNDER ISÆR STOR REKRUTERING I FÆNGSLER OG BLANDT GADEBANDER.

DANMARK  FORMODES HER I 2008 AT HAVE OVER 600.000 MUSLIMER
TYSKLAND HAR CIRKA      3,7  %  MUSLIMER
STORBRITANNIEN CIRKA   2,7 %
SPANIEN MED ANDOLUSIEN CIRKA 4,6 PROCENT

FRA 5 %  AF BEFOLKNINGEN OG OPEFTER  UDØVER DE I FORHOLD TIL DERES PROCENTVISE ANDEL AF BEFOLKNINGEN OVERDREVEN INDFLYDELSE.DE KRÆVER HALAL ((REN EFTER ISLAMISKE STANDARDER)) MADVARER HVOR VED MUSLIMER SIKRES JOBS I TILBEREDDELSEN AF MADVARER.DE ØGER PRESSET PÅ SUPERMARKEDS-KÆDERNE OM,AT HAVE DET PÅ HYLDERNE - FULGT AF TRUSLER,HVIS DE IKKE MAKKER RET.

FRANKRIG HAR CIRKA        8 % MUSLIMER
FHILLIPPINERNE CIRKA       5 %
SVERIGE HAR CIRKA           5 %
SCHWEIZ HAR CIRKA          4,3  %
HOLLAND         CIRKA        5,5  %
TRINIDAD &TOBAGO          5,8  %  MUSLIMER

PÅ DETTE STADE VIL DE ARBEJDE PÅ,AT FÅ DEN HERSKENDE REGERING TIL,AT TILLADE DEM,AT REGERE SIG SELV UNDER SHARIA,DEN ISLAMSKE LOV.

ISLAMS ENDELIGE MÅL ER IKKE ,AT KONVERTERE VERDEN,MEN AT ETABLERE ((SHARIA-LOV)) OVER HELE VERDEN.

NÅR MUSLIMER HAR NÅET CIRKA 10 PROCENT AF BEFOLKNINGEN,SÅ VIL DE ØGE LOVLØSHEDEN ,SOM ET MIDDEL TIL,AT KLAGE OVER DERES FORHOLD. EKS, (( PARIS - BILAFBRÆNDINGER )) HVILKET VI OGSÅ HAR SET I UGE 8 HER I 2008 HER I DANMARK.

ENHVER (( IKKE MUSLIMSK HANDLING )) DER KRÆNKER ISLAM,VIL NU MEDFØRE TRUSLER. EKSEMPLER ( AMSTERDAM-MUHAMMED-TEGNINGER ) DANMARK ( MUHAMMED TEGNINGER )

GUYANA      HAR CIRKA  10 % MUSLIMER
INDIEN               CIRKA  13,4 %
ISRAEL              CIRKA   16 %
KENYA              CIRKA   10 %
RUSLAND          CIRKA   10  TIL  15 % MUSLIMER.

VED ((20 %)) KAN MAN FORVENTE OPTØJER,OPSTÅET UD AF INGENTING.DER DANNES JIHAD-MILITSER,DER FOREKOMMER SPORADISKE MYRDERIER,OG KIRKER OG SYNAGOGER NEDBRÆNDES.

ETIOPIEN HAR CIRKA 32,8 PROCENT MUSLIMER.

VED 40 PROCENT OPLEVES OMFATTENDE MASSAKRER,EVINDELIGE TERRORANGREB OG VEDVARENDE MILITS-KRIGSHANDLINGER. 

BOSNIEN HAR CIRKA      40 % MUSLIMER
CHAD  ER CIRKA PÅ       53,1 %
LIBANON ER PÅ            59,7 % MUSLIMER

FRA EN BEFOLKNINGSANDEL PÅ 60 % MUSLIMER AF DEN SAMLEDE BEFOLKNING,KAN MAN FORVENTE UHÆMMET FORFØLGELSE AF (( IKKE TROENDE)) OG TILHÆNGERE AF ANDRE RELIGIONER,SPORATISKE ETNISKE UDRENSNINGER (( FOLKEMORD )) ANVENDELSE AF (( SHARIA-LOV)) SOM ET VÅBEN OG JIZAY - DEN SKAT,DER PÅLÆGGES VANTRO.

MAYLAYSIA   HAR CIRKA         60,4 % MUSLIMER
ALBANIEN         CIRKA           70,0 %
QATAR               CIRKA         77,5 %
SUDAN              CIRKA          70,0 % MUSLIMER.

EFTER 80 PROCENT AF NATIONENS BEFOLKNING AF MUSLIMER,KAN MAN FORVENTE STATSDIRIGERET ETNISK UDRENSNING OG FOLKEMORD.

BANGLADESH            HAR 83 % MUSLIMER
EGYPTEN                       90 %
GAZA                           98,7 %
INDONESIEN                   86,1 %
IRAN                             98 %

IRAK                           97 %
JORDAN                      92 %
MAROKKO                   98,7 %
PAKISTAN                    97 %
PALÆSTINA                 99 %

SYRIEN                         90 %
TADTJEKISTAN              90 %
TYRKIET                       99,8 %
FORENEDE  ARABISKE EMIRATER     96 %

YEMEN                        99,9 %
SAUDI-ARABIEN            100  %
AFGHANISTAN              100 %
SOMALIA                     100 %

100 PROCENT MUSLIMER I ET LAND,DET INDVARSLER (( DAR-ES-SALAAM )) (( FRED)) DETTE FREDENS HUS-DER SKULLE FORESTILLE AT VÆRE FRED,FORDI ALLE ER MUSLIMER. HVAD ER VIRKELIGHEDEN ???   Citat slut.Besøg evt. http://www.youtube.com/watch?v=6-3X5hIFXYU


Opgraderet her  12. juli 2016

DR. PETER HAMMOND "ISLAM: THE MILITARY ARM OF SATAN ...

https://www.youtube.com/watch?v=eQy_URDSfY8
29. feb. 2016 - Uploadet af TRUNEWS
DR. PETER HAMMOND "ISLAM: THE MILITARY ARM OF SATAN". TRUNEWS ... WWW.TRUNEWS.COM DR ...


ANDERS FOGH og VIRKELIGHEDEN www.advarselspartiet.dk

25 - 01 - 09 vil jeg som en af Danmarks mange vælgere spørge vores Danske Statsminister Hr ANDERS FOGH RASMUSSEN ,om man kan styre et land ved, at lukke øjnene for virkeligheden i Europa ??? Er det kvalifikationskravet,til en ledende stilling i det EU, der har tyv-stjålet vores Danske Demokrati ovenfra,uden at give EUs 27 medlemslande mulighed for at stemme om EUROMEDITERRANIEN-AFTALEN. ??? Vi fik altså ingen afstemning i EU, om EUROMEDITERRANIEN-AFTALEN. Det kalder jeg ( meget sigende tavshed ) Derfor Besøg dette links =

http://www.internationalfreepresssociety.org/ om fri tale og frihed.


Opinion: Kom ud af busken, Fogh

JERRY LAMPENDet lader til, at regeringen helst vil tie ideen om en international konference mod islamisme og for ytringsfrihed ihjel, og at denne konference – hvis den gennemføres – ender som et forum for politisk korrekthed. Stridens kerne er den hollandske politiker Geert Wilders, skriver Pia Kjærsgaard.

På finansloven for 2009 er der afsat 20 millioner kroner til at følge op på en handlingsplan til forebyggelse af ekstremistiske holdninger og radikalisering blandt unge. Midlerne skal blandt andet bruges til en konference, som skal afholdes allerede i dette forår, og hvor »udenlandske videnspersoner« skal præsentere erfaringer om forebyggelse af ekstremistiske holdninger.

Oversat til almindelig dansk er denne konference ensbetydende med Naser Khaders initiativ til en international konference mod islamisme og for ytringsfrihed. Ideen med konferencen er – med Naser Khaders ord – at »invitere islamkritikere, der har følt konsekvenserne af deres holdninger på egen krop.« Det har blandt andet den indiske eksilforfatter Salman Rushdie og den somalisk fødte, forhenværende hollandske politiker, Ayaan Hirsi Ali. Desværre er der dukket flere problemer op. Det lader til, at regeringen helst vil tie ideen ihjel, og at denne konference – hvis den gennemføres – ender som et forum for politisk korrekthed.

Dansk Folkeparti syntes, at ideen var rigtig god, men vi betingede os fra begyndelsen, at også den hollandske politiker Geert Wilders skulle inviteres med. For er Geert Wilders ikke et menneske, der i høj grad »har følt konsekvensen af sine holdninger på egen krop?« Åbenbart ikke, hvis man skal tro statsminister Anders Fogh Rasmussen og den danske regering. Jeg husker tydeligt, hvordan statsministeren forskræmt tog afstand fra Geert Wilders’ film Fitna, selv om han ikke en gang havde set den. På en nederdrægtig måde nedgjorde man Wilders og hans Frihedsparti. Fejheden nåede et højdepunkt, da Geert Wilders gæstede Danmark, inviteret af Trykkefrihedsselskabet. Kun folketingsmedlemmer fra Dansk Folkeparti var mødt op – for i det mindste at lytte.

Jeg må indrømme, at jeg inden mødet med Geert Wilders gik og tænkte over, hvordan han mon var. Nu havde man jo hørt så meget i medierne, hvor han af bange politikere og kommentatorer var blevet dæmoniseret som islamhader og det, der er værre. Men alle bange anelser blev gjort til skamme: Geert Wilders viste sig at være et både eftertænksomt og begavet menneske. Vi spiste frokost og talte om politik, værdier, vores lande – og gik tur i Tivoli. Da jeg forlod Tivoli igen, følte jeg mig næsten helt fri, for tænk en gang, Geert Wilders er omgivet af seks livvagter. Han bor under fængselslignende forhold på et hemmeligt sted og må i perioder overnatte i et fængsel. Stilfærdigt og beskedent fortalte han mig, at det med det liv, han var nødt til leve, nok var meget godt, at han ikke havde børn. Men den danske statsminister lod sig som en død fisk rive med af den politisk korrekte malstrøm. Geert Wilders roste den danske regering til skyerne, men Fogh svarede koldt, at han skarpt tog afstand fra den liberale hollandske politikers synspunkter, og at regeringen ikke »deler værdier og synspunkter, som Wilders repræsenterer«. Hvilke ideer og hvilke synspunkter? Hvis det var filmen, som statsministeren refererede til, så havde han jo ikke en gang set den. Men måske var det, fordi Geert Wilders har foreslået at forbyde Koranen på linje med Mein Kampf. Dertil er der kun at sige, at rammerne for det hollandske demokrati er anderledes, og at også Adolf Hitlers kampskrift er forbudt i landet.

Jeg lyttede til Geert Wilders i flere timer, og jeg hørte ingen nedsættende ord om hverken muslimer eller islam. Hvad jeg derimod hørte, var en opfordring til entydig afstandtagen til de fundamentalistiske, demokrati – og kvindeundertrykkende kræfter, som udgår fra politisk islam. I øvrigt ikke anderledes end Ayaan Hirsi Alis synspunkter i hendes bøger og filmen Submission, som indholdsmæssigt ikke adskiller sig meget fra Geert Wilders’ Fitna. Men som af en eller anden grund alligevel har indbragt hendes Venstres frihedspris. Hvad er årsagen til, at statsministeren hylder Ayaan Hirsi Ali, når han afviser Geert Wilders? Svaret er såmænd enkelt: Den offentlige mening. Ønsket om at følge strømmen. Ayaan Hirsi Ali er kvinde, hun er sort, og hun var muslim. Geert Wilders er mand, han er hvid, og han har en dårlig frisør.

Hvis en international konference om islamisme og ytringsfrihed virkelig skal blive til noget, må Fogh og regeringen mande sig op og invitere alle, som har »følt konsekvenserne på egen krop«. Og så skal man da bare blæse højt og flot på, at tidligere PET-chef Hans Jørgen Bonnichsen har advaret mod konferencen, fordi den kan rette islamisternes sigtekorn mod Danmark.

Fanatikernes sigtekorn har længe været rettet mod os. Desværre tror jeg, at regeringen helst vil glemme alt om konferencen. Andre ting er kommet på dagsordenen, og Naser Khaders rolle er uklar efter bruddet med Liberal Alliance. Ærgerligt er det, hvis en oplagt mulighed dermed tabes på gulvet.

http://www.berlingske.dk/article/20090123/kommentarer/701230118/

SKYLDES UDVIKLINGEN I DANMARK OG I  EU ( UVIDENHED )  ELLER ( DE LUKKEDE ØJNES POLITIK )  ELLER  ( FORTIELSENS KUNST ) AF JOURNALISTER ???

Det ser ikke godt ud for Danmarks fremtid, hvis landets statsminister ikke tør møde EUs reelle udfordringer. Skal www.durban2.dk TOP-mødet  i FN i APRIL også TIES ihjel, lige som EUROMEDITERRANIEN-AFTALEN er blevet. YTRINGSFRIHEDEN i EU er stærkt truet af Europæiske politikeres SELVCENSUR, hvilket senest er kommet til udtryk i HOLLAND, hvor GEERT WILDERS trækkes i retten af landsmænd,for at udøve kritik mod islam.

UDVIKLINGEN I DANMARK

Muslimer er venlige og flinke mennesker,og sådan er det,også i virkelighedens verden. Sådan er det dog ikke for mange blåøjede danskere i udvalgte områder. Hr Statsminister Hr ANDERS FOGH RASMUSSEN, har du tjek på udviklingen i de følgende områder ???

Hvor bør vi bevare ytringsfriheden I Danmark ??? Mit svar er OVERALT i DANMARK,men DANMARK bør efter min mening holde specielt holde øje med følgende områder

HVORDAN SER UDVIKLINGEN SÅ UD I DANMARK  ???

Burde der ikke være nogle ((( journalister ))) der oplyste os danskere om udviklingen i Danmark i de områder hvor muslimerne slår sig ned ??? Jeg kunne godt tænke mig et årligt overblik om udviklingen i disse områder.

ALBERTSLUNDS BOLIGSOCIALE CENTER
ALBERTSLUND SYD
ALBERTSLUND HEDEMARKEN
ALLERØD  ØRNEVANG OG UGLEBJERGVEJ
BALLERUP ESKEBJERG / MÅLØVVANG
BORNHOLM  HØJVANGSPARKEN
BRØNDBY  BRØNDBY STRAND
ESBJERG  STENSGÅRDS KRAGLUND ØSTERBRO
ESBJERG  THULEV  BLÅGÅRDSBJERGPARKEN
FAXE  FRØGÅRDEN

FREDENSBORG  EGEDALSVÆNGE
FREDENSBORG NIVÅHØJ OG ISLANDSPARKEN
FREDENSBORG  ENEBÆRHAVEN HUMLEBÆK
FREDENSBORG  NIVERØD III   OG  IV
FURESØ  FARUM MIDTPUNKT
FREDERIKSBERG SOLBJERG HAVE OG FINANSHAVEKVARTERET
FREDERIKSBERG SOLBJERG HAVE OG SØNDERMARKEN
GLADSAXE  MØRKHØJ VÆNGE
GLADSAXE  HØJE GLADSAXE
GLOSTRUP  HVISSINGE

GREVE  ASKERØD
GREVE  GERSAGERPARKEN
GULDBORGSUND  LINDHOLM
HADERDERSLEV HJORTEBROPARKEN
HELSINGØR  NØJSOMVEJ
HELSINGØR  VAPNAGÅRD
HJØRRING  HJØRNING VESTBY
HILLERØD  KONGEVÆNGET 1 - 2
HVIDOVRE   AVEØRE STADITIONSBY
HVIDOVRE  EGEVOLDEN II

HOLBÆK HAVEVANG/AGERVANG OG AGERVANG ENGE
HOLBÆK LADEGÅRDSPARKEN
HOLBÆK  BJERGPARKEN
HORSENS  SUNDPARKEN
HORSENS BERINGSVÆNGET
HORSENS  ALEXBORG SØNDERBRO
HØJE TÅSTRUP CHARLOTTEKVARTERET
HØJE TÅSTRUP GADEHAVEGÅRD
HØJE TÅSTRUP TÅSTRUPGÅRD 
ISHØJ  GADEKÆRET
KOLDING  SKOVPARKEN

KØBENHAVN  AKACIAPARKEN
KØBENHAVN  TELEMARKSGADEKVARTERET
KØBENHAVN  LUNDTOFTEGADEKVARTERET
KØBENHAVN  HOLMBLADSGADEKVARTERET
KØBENHAVN INDRE NØRREBRO ( OG BISPEBJERG)
KØBENHAVN  MIMERSGADEKVARTERET
KØBENHAVN  TINGBJERG - UTTERSLEVHUSE
KØBENHAVN  SJÆLØR BOULEVARD
KØBENHAVN  GYLDENRISPARKEN
KØBENHAVN  SUNDHOLMSKVARTERET 
KØBENHAVN  URBANPLANEN

KØBENHAVN  BISPEBJERG
KØBENHAVN  FRITIDSJOBKONSULENTERNE
KØBENHAVN  AFDELING 60 og 61 DIALOG VESTERBRO
KØBENHAVN  KONGENS ENGHAVE
KØBENHAVN  JAGTVEJSKVARTERET
KØBENHAVN  LØNSTRUPGÅRD og HVIDBJERGVEJ
KØBENHAVN  FOLEHAVEN
KØBENHAVN  ABKs ÆLDREBOLIG - AFDELINGER
KØBENHAVN  LIVORNOPARKEN OG GRØNDAL
KØBENHAVNs  SAMVIRKENDE BOLIGSELSKABS ÆLDREBOLIG - AFDELINGER

LOLLAND  SOGNEFOGEDVÆNGET  SYDHOLMPARKEN og KONGELEDDET
LOLLAND  RIDDERBORGSPARKEN OG NØRREVÆNGET
MIDDELFART  MELFARPARKEN
ODENSE  VOLLSMOSE
ODENSE ST - KLEMENTSPARKEN
ODENSE  HØJSTRUPHAVE OG UFFESVEJ
RANDERS  RANDERS NORDBY
RINGKØBING  SKJERN  DAMTOFTEN
ROSKILDE Bs SJÆLLAND AFDELINGER I ROSKILDE
RØDOVRE  KÆRENE OG BYBJERGET
RINGSTED  OPSØGENDE BOLIGSOCIAL MEDARBEJDER

SLAGELSE  PARKVEJ
SLAGELSE  RINGPARKEN
SLAGELSE  MOTALAVEJ - KVARTERET 
SVENDBORG  BYPARKEN OG SKOVPARKEN
SØNDERBORG AFDELING
VARDE  BOULEVARDBEBYGGELSERNE 
VEJLE BOLIG VEJLE ( ISÆR FINLANDSPARKEN OG LØGET )
VIBORG  HOULKÆR
ÅBENRÅ  HØJE KOLSTRUP
ÅLBORG  ÅLBORG ØST

ÅRHUS  GELLERUPPARKEN
ÅRHUS  HØJSKOLEPROJEKTET I GELLERUP
ÅRHUS  BISPEHAVEN
ÅRHUS  HERREDSVANG
ÅRHUS  FRYDENLUND
ÅRHUS  TRIGEPARKEN
ÅRHUS  RUNDHØJ
ÅRHUS  MØLLEVANGEN
ÅRHUS  HOLMSTRUP - ODINSGÅRD - THORSBJERG
ÅRHUS  SKOVGÅRDSPARKEN
ÅRHUS  KALMARGADE

YTRINGSFRIHEDENS FREMTID.

Ytringsfrihedens globale fremtid afgøres i FN på næste durban2 møde i april 2009. Hvordan kan ytringsfriheden forsvares, når Europas Politikere ikke har viljen eller modet til,at forsvare ytringsfriheden ??? I holland fører regeringen ren ( DØRMÅTTE - POLITIK ) når de slæber GEERT WILDERS i retten, for at bruge sin  YTRINGSFRIHED.

FORTIELSENS KUNST og SELVCENSUR

Det bliver vores Danske Udenrigsminister Hr PER STIG MØLLER, der på Danmarks vegne skal forhandle på Durban 2 mødet i FN med 57 enige muslimske lande, som ønsker ytringsfriheden under religiøs kontrol,da de ikke mener,at Allah kan tåle nogen form for kritik. Hvorfor møde op ??? Er ytringsfriheden bøjelig ???

DØRMÅTTE-POLITIK

Hvis Europas politikere på forhånd bøjer sig i "støvet" for dette krav i FN af OIC landene til Danmark og EUs politikere, igennem det som UDENRIGSMINISTERIET kalder Dialog-politik, så bliver det nødvendigt for ENHVER journalist fremover,at tænke sig om to gange, inden de skriver noget kritisk om islam. SELVCENSUREN får sin storhed her i Europa. Fremtiden kan blive meget spændende her i EUROPA.

DØRMÅTTE - POLITIKKENS  FRONTFIGURER

Hvis der er andre politikere i EU og Nationale Politikere i andre EU-lande, der som i Holland, opgiver kampen for ytringsfriheden på forhånd, så er slaget tabt på forhånd. Vi vælgere har naturligvis forventninger til,at vore POLITIKERE er FRONTFIGURER i KAMPEN for YTRINGSFRIHEDEN. Kan vi vælgere regne med jer Demokratisk valgte politikere ???

Uden kamp ingen sejr. Det burde et frit Europa vide. Vil EU kæmpe, eller føre DØRMÅTTE-POLITIK ???

DURBAN 2 MØDET i FN i april 2009 vil GIVE SVARET.

Opfordringen til Europas EU - politikere ( er afsendt ) også til Politikerne i de 27 Nationalstater af Formanden for Danmarks FOLKETING Hr THOR PEDERSEN i sin STORE tale om YTRINGSFRIHEDEN. denne tale kan læses på .sagenskerne. og har overskriften  ( ÅRETS STÆRKESTE TALE )  Læs denne tale,og man vil bedre kunne forstå, hvilken betydning en manglende ytringsfrihed vil få fremover, eller hvis islams religiøse lov,skal kontrolere ytringsfriheden fremover, og bare kalder det en ( FN-LOV ) som normale danskere vil respektere. Der står meget på spil,for de næste generationer. Derfor læs også lige THOR PEDERSENS TALE www.sagenskerne.dk  TAK.

Når denne konference af truede personer af islam ikke må mødes i Danmark som foreslået af NASAR KHADER på grund af Danske Politikeres  SELVCENSUR, så er ytringsfriheden allerede placeret på den glidebane som fører ned i tavshedens store sorte hul,der hedder TOTAL CENSUR.

Der er åbenbart kun en partiformand, her i Danmark der virkelig har mod til,at forsvare YTRINGSFRIHEDEN her i DANMARK og det er PIA KJÆRSGAARD. Hvis du kære blåøjede Dansker vil vide, hvilket folk du er rundet af, så besøg  www.nomos-dk.dk   og læs lidt om vores 1000 års historiske rødder. Jeg vil slutte af med at nævne Hr THOR PEDERSENS 2 berømte sætninger, fra  ÅRETS STÆRKESTE TALE.
UDEN YTRINGSFRIHED
INTET DEMOKRATI

Hej!
Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
ANNONCE