INDVANDRINGENS PRIS
INDVANDRINGENS PRIS www.advarselspartiet.dk

Præsenteret her 12. maj 2012    www.Kulturkloeften.dk 

INDVANDRINGENS PRIS             
www.DenKorteAvis.dk 

www.RadioHolger.dk  www.Sappho.dk  www.RadioDua.dk             ER DU DANSKER 
???  HVORDAN VED DU DET  ???
http://www.dendanskeforening.dk/ 

              VIL DU FORSVARE = YTRINGSFRIHEDEN = MED DIT LIV ???www.wikipedia.dk   www.Google.dk   www.wikipedia.net 


Foretrækker du = Sandheden = frem for = Løgnen  ???HVAD ER INDVANDRIGENS PRIS   ???

 
http://blogs.jp.dk/setfrahoejre/2012/05/10/indvandringens-pris/Indvandringens pris

Dato: d. 10.05.12, 21:31
Af: Morten Uhrskov Jensen
Emner:

Sådan lyder titlen på min kommende bog fra People´s Press. Undertitlen hedder På vej mod et fattigere Danmark. Som faste læsere af denne blog vil vide, er der ikke længere skyggen af tvivl om, at den ikke-vestlige indvandring gør Danmark og de vestlige lande - inklusive USA - stadigt fattigere. Denne voksende fattigdom vil i sig selv garantere fremtidige konflikter. Forskellene i kultur, religion og etnisk tilhørsforhold vil sørge for, at disse konflikter vil blive alvorligt skærpet. Det er ikke noget, denne forfatter har bestemt skal være sådan. Det er sådan, virkeligheden ser ud, og det er sådan, virkeligheden altid har set ud og derfor vil vedblive at gøre.

Vore politikere

Toppolitikerne fra alle partier kender godt til de tal, jeg bruger i bogen. Alle tal er officielle; fra Danmarks Statistik, fra PISA-undersøgelserne osv. De ledende politikere kan ikke være uvidende om, hvilken historie disse tal fortæller, nemlig, at ikke-vestlige indvandrere og efterkommere - født og opvokset i Danmark - gennemsnitligt klarer sig langt ringere end danskerne. Jo flere ikke-vestlige, der får ophold i Danmark, jo fattigere et land får vi. På trods af denne kendsgerning er ethvert forsigtighedsprincip kastet over bord, og masseindvandringen fortsætter.

Hvorfor udviser vore politikere en så rystende uansvarlighed over for den danske befolkning og især over for de kommende generationer, som skal arve os? På det objektive plan er det uforståeligt. Det er, som regeres vi af dårer.    Citat slut.    Læs resten på dette link = 

 http://blogs.jp.dk/setfrahoejre/2012/05/10/indvandringens-pris/G. Edward Griffin - The Collectivist Conspiracy - YouTube


 

Mere om New World Order: Varer over 60 minutter.
http://www.youtube.com/watch?v=VebOTc-7shUEr du = under 30 år = og vil du vide hvad der foregår i dit fædreland = Danmark = så besøg disse hjemmesider =

www.kulturpartiet.dk
www.Forsvarspartiet.dk
www.sagenskerne.dk
www.fornyelsespartiet.dk
www.oplysningspartiet.dk
www.advarselspartiet.dk
www.feriepartiet.dk
www.pokerpartiet.dk
www.Tavshedens-Tyranni.dk  


Censur Paragraf 266b = blev indført i Danmark i 1971 = men tilsyneladende har der været = Censur i = Danmark = på mange andre områder.  Måske begyndte = Censuren i Danmark = på andre områder = allerede før 1954 = hvor = Bilderberggruppen mødtes i al hemmelighed.

www.bilderberggruppen.dk  

Daniel Estulin's “Den sande fortælling om Bilderberg-gruppenHVAD ER DET VI = DANSKERE = ØNSKER AT OPNÅ   ???

FRIHED gennem SANDHED    www.Sandheden.net 

Det er Tilladt at skifte Politisk holdning = hvis man bliver klogere.Hvem takker for den = Globale Censur ???


Vi er taknemmelig til The Washington Post, The New York Times, Time Magazine og andre store publikationer, hvis direktører har overværet vore møder og respekteret deres løfter om diskretion i næsten fyrre år. Det ville have været umuligt for os at udvikle vores plan for verden, hvis vi havde været underlagt offentlighedens bevågenhed i disse år. Men verden er nu meget mere sofistikeret og parat til at marchere i retning af en verdensregering. Den overnationale suverænitet af en intellektuel elite og verdens bankfolk er sikkert at foretrække frem for nationale automatiske bestemmelser, praktiseret i tidligere århundreder.[1]

Som David Rockefeller sagde, i sin ofte citerede tale ved et møde med den Trilaterale Kommission i 1991: "Vi er taknemmelig til The Washington Post, The New York Times, Time Magazine og andre store publikationer, hvis direktører har overværet vore møder og respekteret deres løfter om diskretion.   Citat slut.

http://www.tagryggen.dk/ Da denne takketale er udtalt i 1991 = og det er takken for = 40 års tavshed - så kan denne plan for = en ny verdensorden - være udtænkt allerede før 1951. Lige nu skriver vi 2011. Det betyder at denne plan om en ny verdensorden må være udtænkt før 1951. Hvordan denne plan - skal gennemføres - det vides ikke - men = Henry Kissinger - har engang udtalt - hvis du vil styre hele kloden - så skal du kontrollere =

Klodens madvare-forsyning
og
Klodens ernergi-forsyning.

Verdensriget 2010 - virkeligt og virtuelt,Hvem beordrer = Censur i de 27 = EU - Lande ??? 

medier og globalisering 


Mediene viktig for fremme av multikultura- lismen

I går møttes rundt 100 redaktører og journalister fra hele verden i Oslo for å delta på en internasjonal konferanse om medier og globalisering. FNs spesialutsending for overvåkning av rasisme og fremmedfrykt, Dodou Diene (bildet), innledet konferansen med å henstille mediene om aktivt å gå inn for å skape et multikulturelt samfunn. Han uttrykte bekymring for at demokratiske prosesser kan føre til at innvandringsrestriktive partier kommer til makten.

Læs forsættelsen på dette Link = medier og globalisering 


Videoer til et delt folk


Måske kan vore = Danske Politikere = ikke bestemme noget som helst = fordi Danmark er medlem af = EU = ???
Critique-foredrag: Et delt folk v. Morten ...
38 min. - 10. okt 2008
video.google.com

Jamen, så lad dog uretten fortsætte

Dato: d. 19.02.11, 00:07
Af: Morten Uhrskov Jensen
Emner:

På sin egen djævelske vis er der noget lindrende ved, at danskerne snart vil blive klar over, at Danmarks selvstændighed vedrørende udlændingepolitikken på alle tænkelige områder er blevet afhændet af politikerne. EU bestemmer nådesløst vores familiesammenføringspolitik. Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol bestemmer vores flygtningepolitik, ogFN beslutter, hvem vi skal tildele statsborgerskab.

Mellem 400 og 500 statsløse palæstinensere kan nu frit og kvit få dansk statsborgerskab. Jamen, hvad nu hvis nogen af dem er dømt for grov kriminalitet? Glem det, i hvert fald næsten. Kun hvis det er lykkedes at få en dom på fem års fængsel eller mere, eller man er dømt for en forbrydelse mod landets sikkerhed, kan det automatiske statsborgerskab  afvises.    Citat slut.Er det en Region i = DET FJERDE RIGE = vi ser her  =

www.Euro-med.dk    Hvad er din vurdering ???

Unge = se interviewet af = Anders Bruun Laursen

Findes der et =
Censur Katalog i EU ???


Ser en topledet Region = i = en ny verdensorden = således ud ???

http://www.prisonplanet.com/

Hvem kæmper soldater for  =   Fædrelandet  eller Banker ???HVAD SKETE DER = DEN 1. MAJ 1776  ???  JO = DETTE

1. maj 1776 grundlagde Adam Weishauph  Illuminati-broderskabet.

Også geografiske lokaliteter blev omdøbt med hemmelige navne, München blev til Athen, Tyrol blev Pelopennes, Frankfurt blev Edessa og Ingolstadt blev Eleusis; selv tidsangivelsen blev ændret til en ny hemmelig kalender med persiske   månedsnavne, og som startede med år 632.

Muhammed døde ifølge Muhammed-forskeren = Ibn Ishaq = i netop år = 632. Det menes at = Ibn Ishaq =  fik støtte i sin forskning fra Kalif Mansur ca i år 750.

Kan det betyde = at der findes et hemmeligt = Metodologisk System = i "Zions Vises Protokoller" som = Adam Weishauph = har skrevet = og som skal munde ud i en ny global Kalender = ( når tiden er inde ) = til minde om Muhammeds liv her på jordkloden ???Danmarks Unge under 30 år
bør kende denne advarsel til
Det Danske Folk fra 1975


Vendsyssel Tidende
19-1-1975:

 

En indvandring, som udhuler danskheden

 

Tidligere forlagsredaktør, tidl. assisterende presse- og kulturattache i Paris og dansk repræsentant i Unesco J. Stenberg-Rasmussen har sendt os dette indlæg:

 

For nogen tid siden sad jeg på Christiansborg og talte med en folketingsmand[1]. Vi talte om rigets almindelige tilstand, og det har jo længe ikke været fornøjelig underholdning, men det blev i ganske særlig grad foruroligende, da han i samtalens løb udtalte:

         
“Der går en linje fra bestræbelserne på at mindske det danske fødselstal mest muligt ved hjælp af piller, aborter m.v., over forsøget på at ødelægge dansk ungdom med narkotika og videre over indkaldelsen af titusinder af asiater og andre for os vildfremmede folkeelementer, til et snigende halvt hemmeligt arbejde her i folketinget på at gøre det lettere at opnå dansk indfødsret. Formålet er at skabe grundlag for en fuldstændig omstyrtelse af det danske samfund og rive dets rødder i den historiske fortid over.”


Hvad folketingsmanden der sagde, ligger nær op ad og bekræftes i ikke ringe grad af, hvad der allerede længe har kunnet anes i København. Der er ikke mere entydigt en dansk, nordisk eller blot europæisk by, men frembyder et nærmest halvasiatisk befolkningsbillede, og det er vitterligt, at de fremmede trods arbejdsløsheden ikke sendes hjem, men tværtimod bliver flere, samtidig med, at arbejdsløse danskere i hundredvis må søge arbejde i udlandet.

«

          Hvor mange fremmede, her faktisk er, har ingen rede på. Myndighederne har for længst indrømmet, at de ikke mere har kontrol over dem, og det er umiddelbart iøjnespringende, at det i sig selv enorme tal på ca. 60.000, der er seneste officielle opgørelse, ligger endog meget langt under virkeligheden.

          Til dette kommer, at folketinget er ved at gøre det til vane uden offentlig debat hvert halve år at give udlændinge i tusindvis indfødsret efter blot fem-seks års ophold i landet, og der virkes for at give dem, der endnu ikke har fået dansk statsborgerskab, kommunal stemmeret på grundlag af deres blotte tilstedeværelse.

«

          Alt dette tyder virkelig på, at vi, så godt som uden at nogen blot få snese kilometer fra København har anelse om det, er stillet over for den største folkelige og nationale fare, vi har kendt i vor historie, en udfordring så truende, at det slesvigske problem i sammenligning aldrig har været andet end lidt splid i familien. To gange har vi sagt nej til at få Sydslesvig tilbage med den begrundelse, at vi ikke ville have mindretalsproblemer i landet. Dette standpunkt kom under den anden verdenskrig til at koste adskillige dansksindede livet, men i dag er Danmarks politiske ledelse åbenlyst rede til at lade et gigantisk mindretal af og historisk, kulturelt, religiøst og racemæssigt vildfremmede folk, hvoraf for øvrigt kun en ringe del har noget som helst med begrebet “arbejdere” at gøre, sætte sig fast i landet. Sker det, så overgår der os en national katastrofe, som efter al erfaring er uoprettelig.

         
Derfor må det danske folk forlange af sine politikere at blive gjort nøje bekendt med, hvad det er her foregår, og det må stå uafviseligt klart, at hver enkelt af os har ret og pligt til at øve direkte indflydelse på afgørelsen af, om Danmark også i fremtiden skal være en folkelig enhed, eller vi og vore efterkommere herefter skal være en folkelig enhed, eller vi og vore efterkommere herefter skal strides med hjemstavnsretten i landet med et mindretal på flere hundredetusind mennesker, der er os så fjerntstående, at de aldrig vil kunne glide umærkeligt ind i det danske samfund.


[1]Johan Nielsen, Soc.dem., FærøerneDa jeg er født i 1945 = så er det ikke min fremtid det drejer sig om. Unge under 30 år = må selv analysere den virkelighed de lever i = for at se = hvad formålet med over = 40 års Censur = her i = Danmark = den er ???

www.wikipedia.dk  www.Google.dk  www.wikipedia.netDanmarks Ungdom = bør måske kende Kultur-erklæringen ???

 "den der ikke vil vedkende sig sin fortid
forstår ikke sin nutid og har ingen fremtid"

Fremsagt af Grundlovsforeningen  = www.danskkultur.dk   

læs eventuelt om = skikke og mærkesager. 
 
ET FOLKS KULTUR = ER FOLKETS DAGLIGE VANERER ISLAM EN HÆR = DER ER FORKLÆDT SOM RELIGION ???

Sam Solomon            Medforfatter til denne bog.MOSKEEN       =  ( af Sam Solomon og Elyias Alamaqdisi  )
og dens rolle i samfundet
Udgivet i 2008    Denne udgave findes på Dansk.

www.wikipedia.net    http://www.google.dk/    http://www.islam-info.dk/ 

ER EN MOSKE = EN KASERNE = FORKLÆDT SOM KIRKE ???Hvad ved Danmarks Ungdom = om Koranens indhold `???

Besøg evt. dette internet-Leksikon ??? www.islam-info.dk

Hej!
Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
ANNONCE