Det sagde Præsten

Præsenteret her 28. juli 2016

 Velkommen til

Analyse-Spillet

 www.sabbat-kristne.dk/243947134

der specielt henvender sig til tænkende unge mellem  

14 år og 21 år   

http://www.tro-eller-overtro.dk/420906713

 www.fortidensJelling.dk

 


Tidehvervspræst Claus Thomas Nielsens kritik af DF - YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=M-kygELgqa8
12. maj 2016 - Uploadet af ÆrkeKonservativ
Tidehvervspræst Claus Thomas Nielsens deltager i deadline den 11. maj 2016.
 
 
 

 

 Islam, ateisme og kristendom

AF SOGNEPRÆST CLAUS THOMAS NIELSEN, STAUNING

 KRONIK:

Enhver livsanskuelse står og falder med, om den er sand eller ej.

Man kan aldrig bedømme en livsanskuelse - heller ikke en relativistisk eller ateistisk livsanskuelse - uden på forhånd at have taget stilling til, om den er sandhed eller løgn.

Skal vi behandle mennesker som dyr, det vil sige ligesom Hitler; Stalin og Mao gjorde det?

Ja, det skal vi naturligvis, hvis den ateistiske livsanskuelse er sand, og mennesket vitterlig ikke er andet end et dyr.

På samme måde hvis Islam er sand. Hvis Islam er sand, så skal alle andre end muslimske mænd enten slås ihjel eller gøres til andenrangs  borgere og slaver; thi det er, hvad Allah forlanger, og sådan har samfund med muslimsk flertal næsten altid været indrettede.

Er Kristendommen derimod sand, og er mennesket derfor skabt i Guds billede og til evigt liv, så er den værste synd at behandle mennesket som et dyr eller give nogle mennesker lavere værdi end andre.

Så er også det mindste foster og den komplet demente olding guddommelige væsener med uendelig stor værdi.

Nu er der så nogle, som mener at kristne mennesker er fanatiske i deres tro.

Men at sætte en modsætning op mellem fanatisme og ikke fanatisme er noget sludder.

Også ham, som siger, at der ingen sandhed findes, er overbevist om det sande ved påstanden om, at der ingen sandhed findes, og han kan derfor føje titlerne latterlig og selvmodsigende til titlen fanatisk.

Der kan kun skelnes mellem sandhed og løgn. Og intet menneske kan sætte sig uden for denne skelnen.

Den ene form for fanatisme er god og sand, den anden er ond og usand.

Vi mennesker må  nødvendigvis vælge en livsanskuelse.

Og i dag findes der for os vel kun 3 livasanskuelser at vælge imellem.

For det første kan man være muslim og mene,at verden styres af en skjult og almægtig skæbnemagt ved navn Allah. En magt som har givet os en tilfældig lov, som sætter skel mellem rent og urent, og at det, livet alene drejer sig om, er at holde sig på den rette side af denne skelnen.

Loven skal ikke følges fordi den er god, men fordi Allah siger det. I islam handler alt derfor om lov, om magt og om underkastelse, også i mellemmenneskelige relationer.

 For det andet kan man være ateis og mene, at mennesket ikke er andet eller mere end et dyr, og derfor skal behandle andre og sig selv derefter. Dvs. stræbe efter at tilfredsstille alle naturlige behov og gerne på bekostning af andre.

For ateisten handler alt derfor om begær, magt og overlevelse. ( Når ateister endnu ikke opfører sig helt efter denne lov skyldes det at de forsat er prægede af deres forfædres Kristendom.)

 Eller man kan for det tredje være Kristen og mene, at den almægtige Gud ikke er skjult, men tvætimod har åbenbaret sig fuldt og helt ved at lade et menneske, jomfru Maria, blive sin moder; ved at blive født som mennesket Jesus og dø på korset for at bane vej for os til opstandelsen og det evige liv i Guds rige. I Jesus Kristus har Gud åbenbaret sig selv og sin selvopofrende kærlighed fuldt og helt.

 Er man nu kristen, så ved man, i modsætning til ateisten, at der er noget, som er uendeligt vigtigere end magt og overlevelse.

Nemlig frihed, sandhed og Kærlighed. For disse tre ting døde Jesus på korset. Jesus Kristus døde af Kærlighed for at forkynde Sandheden og for at skænke os frihed.

Fordi vi har fået skænket denne frihed, derfor behøver vi som Kristne intet at frygte. Heller ikke forfølgelse eller død.

 Citat  Slut

www.Skjulte-Sandheder.dk


 Som Kristen har du = brug for = at kunne skelne mellem Kristendom og Politik. 

Præstedokumentar - YouTube

 

 www.fortidensJelling.dk  

Desuden har Kristendommen sine helt egne religiøse bryllups-ritualer.

 http://www.tro-eller-overtro.dk/423061304 

 


Her har vi et spørgsmål. Hvad er Religion = og = hvad er Politik  ???

???  Nye Borgerlige - YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=P2tWtrzQWWM
21. jun. 2016 - Uploadet af Fri Presse
Mikael Jalving udspørger Pernille Vermund fra "Nye Borgerlige" om partiets politik på Folkemødet 2016!
 
 

 


 

 Skiftet fra juliansk til gregoriansk kalender - Wikipedia, den frie ... 

Fejrer Russerne jul = for at fejre at ( Jesus = Guds Søn ) blev født

 Den russiske jule- og nytårstradition - Ruslandseksperten

 Der findes jo også tidligere ( civilisationer ) der har haft en anden Kalender. 

 Billeder af mayaernes kalender

1. The 7th Day - History Documentary - YouTube 

 Der er = eller var = både en juliansk Kalender = og en gregoriansk Kalender. Vi ved at Mayaernes Kalender = har været gældende = i cirka 4000 år. Det får mig til = at stille dette spørgsmål.

1.

Havde både en Maya-kalender = og en = Juliansk kalender = og en gregoriansk kalender =  også en uge ( bestående af 7 dage ) ???

Annonse i Berlinske Tidende, 6. november, 2013

2. Ville det være muligt = at bytte rundt på Søndagen og lørdagen = uden at ændre på en af de her tre nævnte kalendere internt = iøvrigt uden en befolkning ville tænke dybere over formålet med = at bytte rundt på lørdagen og søndagen  ??? 

 http://www.sabbat-kristne.dk/418667989 


 Præsentation

 http://www.pokerpartiet.dk/8976395   

 Ifølge min opfattelse = så er alle = der ikke er

Evangelisk  Luthersk  Kristen

Hedninger 

 


 

Du kan høre Lidt Dansk Musik på dette link

www.Kulturpartiet.dk

  Og nu lidt mere

Danskhed

100 havfruer / den lille havfrue 100 år - YouTube

www.youtube.com/watch?v=mqywGVMIbzM

 

 H. C. Andersen: Eventyr kronologisk - Det Kongelige Bibliotek

 


 http://www.tro-eller-overtro.dk/423061304 


 

Er Rowan Williams Jesuit  ???

 http://www.sabbat-kristne.dk/183379971

Billeder af rowan williams

 

 Hvor = vil det være mest Praktisk = at bygge  = et Demokratisk Parlament i England   ???

 Er den Engelske Kirke i Virkeligheden blevet til en Moske  ???

 Tysklands  hvide  Rose

German brave Woman Rebukes Islam's Lie in Germany ... 

 


  

Jesuiterordenen - Wikipedia, den frie encyklopædi

da.wikipedia.org/wiki/Jesuiterordenen
 
Fra Wikipedia, den frie encyklopædi ... Jesuiterordenen (latin: Societas Jesu, "Jesu Selskab") er en katolsk orden grundlagt i 1534 af Ignatius af Loyola og stadfæstet af paven i

 

De katolske Præster = Jesuitterne = afgiver dette løfte til Paven.

Min søn, du er allerede blevt lært op til at opføre dig som en hykler: At være en katolik blandt katolikker, og være en spion selv blandt dine egne brødre - og ikke tro nogen mennesker, og ikke stole på noget menneske. At være en reformeret blandt de reformerte. At være en hugenott blandt hugenotterne. At være en kalvanist blandt kalvanisterne. Blandt Protestanterne - vær i almindelighed som en af dem!

Tilegn dig deres tillid  =  Jesuit Eden til Paven.

Tilegn deg deres tillid, og forsøg til og med at tale fra deres talerstoler. Fremhold med din naturs fulde heftighed vor hellige religion og Paven. Forneder deg til og med så lavt som at blive jøder blandt jøderne, således du kan være i stand til at samle al den information som kan være til nytte for din orden, som en trofast Pavens soldat. Du er blevet lært op til lumsk at plante sjalusiens og hadets frø mellem stater som før havde fred, og ophidse dem til bloddåd, idet du involverer dem i krig med hinanden, og skaber revolutioner og civile krige internt i samfund - Provinser og land som var selvstændige og fremgangsrige  - og kultiveret med kunst og videnskab - og glæder sig over fredens velsignelser.

MERE INFILTRATION

Tag parti for forkæmperne i hemmelighed - i samråd med med dine andre jesuit-brødre ... som måske er involveret på den anden side - og som måske går imod den side - som du har forbindelse med - således at Kirken til slut kan blive den vindende part - i forholdene som er lagt til rette i fredens forhandlinger - og målet helliger midlet.

GRUNDSKOLEN ER OVERSTÅET

Du er blevet lært op til din opgave som en spion - og samle al statestik - fakta og imformation som det står i din magt at fremskaffe fra alle kilder. At opnå tillid gennem smiger til i Protestanternes familier og kættere af enhver klasse og karakter - ligesom til handelsmænd - bankmænd - advokater og blandt skoler og universiteter - i Parlamentet og lovgivende forsamlinger, hos myndighederne og statsrådene - og være alle ting for alle mennesker - for Pavens sag - hvis tjener du er indtil døden.

NY-OMVENDT BEGYNDER

Som en nybegynder og nyomvendt har du allerede modtaget al fornøden instruktion, og har gjort tjeneste som en medhjælper, skriftsfar og præst, men du har endnu ikke blevet udstyret med alt det - som er nødvendigt for at være en kommandant for de loyales hær i tjenesten for Paven. Du må tjene den tilstrækkelige tid som et redskab og udøver - gennem de ordrer som bliver givet af dine overordnede - for ingen kan befale - som ikke endnu har indviet sit arbejde med blodet fra en kætter - for hvis der ikke bliver udgydt blod - sker der ingen tilgivelse.  Derfor - for at du kan blive skikket til dit arbejde - og for din frelse skal være sikret, så skal du ud over din tidligere lydighedsed til din orden og troskab til Paven repetere efter mig =

DER SVÆRGES

"Jeg  ------------------, nu i nærvær af den Almægtige Gud, den velsignede jomfru Maria, den velsignede - Ærkeengel Mikael - den velsignede døber - ST. Johannes, den Hellige Far - den Overordnede General af Jesu Samfund, grundlagt af ST Ignatius Loyola - under Paul III´s  pontifikat, som har - Jomfruens morsliv - Guds livmor - og ved Jesu herskerstav, at Hans Hellighet - Paven - er Kristi viseregent - og er det sande og eneste hoved for den Katolske Universielle Kirke og Universielle Kirke over hele jorden, og at han i kraft af bindingen og løsningen givet til = Hans Hellighed af min Frelser - Jesus Kristus - og har magt til at afsætte hedenske Konger Prinser Stater Fællesskab og Regeringer, som alle er ulovlige uden hans hellige godkendelse, og at de trygt kan ødelægges.
 

Jeg lover og erklærer videre - at jeg ikke vil have nogen egen mening eller vilje - eller nogen mental reservation overhovedet - selv ikke som et lig eller et kadaver ( perinde ac cadaver ) men uden at nøle adlyde hver eneste ordre jeg vil modtage fra mine overordnede i hæren til Paven og til Jesus Kristus.
At jeg vil gå til hvilken som helst del af verden, uden at beklage mig - og vil være underdanig i alle ting som bliver mig fortalt .... Jeg lover og erklærer videre at jeg vil - når anledningen byder sig - starte og føre ubamhjertig krig - hemmelig eller åbenlyst - mod alle kættere - Protestanter eller liberale - som jeg er anvist at gøre - for at udslette dem fra jordens overflade - og jeg vil ikke skåne hverken - køn -alder eller tilstand. Jeg vil ødelægge - koge - flå - kvæle og begrave levende disse berygtede kættere  - rive op deres maver og livmoderne til deres kvinder og knuse deres afskyelige race.

Når det samme ikke kan blive gjort åbenlyst - vil jeg i hemmelighed bruge giftkoppen - kvælerstrengen - dolkens stål eller blykulen - uden hensyn til ære - rang - værdighed eller autoritet - til den person eller de personer - uafhængig af deres tilstand i livet - enten offentlig eller privat - når jeg - når som helst bliver anvist til at gøre det - af en hvilken som helst agent fra Paven - eller en overordnet af broderskabet af - den hellige tro til Jesu Samfund.

( Findes nedtegnet i kartoteket i Kongressen ( Congressional Record ) USA, 15 FEBRUAR 1913, s. 3215-6 )

(  Også i << The Engineer Corps of Hell >> af  Edwin A. Sherman.  s. 118, 1883, Library of  Congress Catalog Card # 66-43354 ).

 


Lidt Lodret Historisk analysemateriale.

Jeg har opsnappet noget på internettet = men = om det er konkrete informationer = det er en opgave som de unge ( analyse - spillerne ) de kan/må arbejde videre med. 

 www.sabbat-kristne.dk/243947134

Mellem 1555 og 1995 om Love

Mellem 1555 og 1955 har mange nationer bestemt ved lov, at Jesuitterne ikke fik lov til = at komme ind i deres land. Så måske findes der lovgivning i England fra årstallene

1579 - 1581 -1586 -1602

som er underskrevet af hendes majestæt Dronning Elisabeth.

----------------

1604 - Kong James I  - den 5.te udstedelse.

---------------

1614  Japan

-------------- 

1618 Kongen af Bohemia = 1716 og 1783 ( Kina = China )

----------------

1719 Peter den store fra Rusland

-----------   

 1759 Kong Joseph den I af Portugal

---------------

 1764 Kong Louis XV af Frankrig

------------

1820 Spanien 1835 Spanien og 1868

--------------

1834  Portugal

------------

1848  Schweiz

-----------------

1873  Mexico

---------------

Ingen adgang til Norge før 1956 = Står i Norges Grundlov.

---------------

Jesuitterne har flere Mottoer. Måske er dette motto på Latin  ???

1. AD MAJOREM DEI GLORIAM

Den største Guds herlighed.

Det bør undersøges nærmere om denne ( Orden ) lovsynger og priser Guds Søn = Jesus, og om Jesuitterne = er Jesus Orden = som de selv siger. Jesuit-løftet er gengivet i bogen

Subterranien Rome

af Charles Didier

oversat fra den franske original og udgivet i New York i 1843.

 


Ex- Jesuit Præsten Alberto Rivera forlod Jesuit-Ordenen i 1967, og han beskriver Jesuit ( Eden = løftet ) akkurat som i nævnte bog.

Semper idem = Altid den samme.

Jesuit Eden er også gengivet i bogen

"The Engineer Corps of Hell".

af Edwin A. Sherman, side 118, i 1883.

 


 Er det muligt at være Jesuit og Kristen på samme tid ???

http://www.sabbat-kristne.dk/415554864

Vil det Engelske Folk = oprette deres eget Engelske Parlament = på et Demokratisk Fundament = efter deres Demokratiske Sejr = på en dato der formentlig vil blive en del af fremtidens Historie-skrivning

nemlig den

23. Juni 2016  ???

 


 

 Nu kan det være svært at forsvare sin familie og sine landsmænd - hvis man ikke har analyseret = Koranens indhold = samt hvorfor Koranen kræver en massiv indvandring af muslimer.

Jihad som kolonisering af nyt land

 Lidt om = Koranens Sharia-love

Et internet-Leksikon www.islaminfo.dk  ) om Koranens indhold 

 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Y | Z | Æ |
| Se ALLE ord/begreber |

( Taqiya-Taqija )  ( Dhimmier ) ( Dar al-harb ) ( Dar al-Islam ) ( Djizya ) Diyanet  sharia:Koranlove vedr. kvinderettigheder  Kvinder  Vantro  Voldtægt og Voldtægt  Sharia Shia muslimer  Sunna  Sura  Sura  Svinekød  Børneopdragelse i blandede ægteskaber  Børneopdragelse i muslimske hjem  Apostat  Ægteskab mellem muslim og ikke-muslim  Tørklæder Ægteskabkontrakter Tørklæde Ren-uren

 

Jihad som kolonisering af nyt land

 Kafr eller Kafir

Kvinder

Taqiya

Oplys dig selv

 www.sabbat-kristne.dk/243947134

 


 

Du kan høre Lidt Dansk Musik på dette link

www.Kulturpartiet.dk

  Kære Landsmænd og andre besøgende.

  Velkommen til dit/mit/vores Fædreland

 http://www.tro-eller-overtro.dk/424630229 

Randers viser vej i Kulturkampen 

Nationalstaten Danmark

Billeder af danske flag

Flere billeder af danske flag

Nationalstaten Danmark   


  http://www.youtube.com/watch?v=3OOYvAzboUc    

Kan Ondskab analyseres ??? 

 http://www.fornyelsespartiet.dk/109120657 

 http://www.tro-eller-overtro.dk/423061304 

 


 


 


 Dem eller os = sagde = Mogens Glistrup

 http://www.skjulte-sandheder.dk/414982988

 ----------------------

Anmeldelse af nogle anmeldelser - af Ole Hasselbalch - YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=SouNxY10Hp4
10. maj 2012 - Uploadet af IndependentMediaOnline
Om anmeldelser af bogen: "Politikken-affæren" ... Anmeldelse af nogle anmeldelser - af Ole ...
 

 http://www.advarselspartiet.dk/429121998

http://www.sagenskerne.dk/16050857 

 


 Og nu dette spørgsmål til Politikens Journalister

 Friheden i Fare!


Hvis vi bemærker = at der har været flere krige = hvor det specielt var Kristne soldater = der blev dræbt = så kan det skyldes = at det var den Katolske Kirke = der ville have hævn over de Kristne = der startede Reformationen. Fordi Paragraf 4. findes i  

 Danmarks Riges Grundlov af 1953

Danmarks Riges Grundlov 

 kan det betyde = at alle Danmarks og Europas indbyggere de skal udryddes = en gang for alle.

 

Jeg kan huske følgende - Revolutioner = men ikke de nøjagtige årstal.

Den amerikanske Revolution         1776 = cirka

Den Franske Revolution                1789 =  Cirka

 Den Spanske Revolution                1825 = cirka

 Den Polske Revolution                   1831 = cirka

 Den italienske Revolution              1848  = cirka

Den Tyske Revolution                     1848 = Cirka

Russiske Revolutioner                     1905 og 1917

Hvem ved hvor mange =  evangeliske Lutheranere = der er slået ihjel = ialt = i disse krige ???  Her tænker jeg specielt på = Protestantiske Kristne. Dertil kommer døde Kristnei

1. Verdenskrig

 Amerikanske borgerkrig - Wikipedia, den frie encyklopædi

 2. Verdenskrig  er der et mønster = hvem kæmper soldaterne for ???

Hvilke  krige - jeg har glemt - i denne tidsperiode ???  

Kirsten Walther - Visen om nyhedernes forgængelihed ... - YouTube

 

 

  Dansk Sang om Vietnamkrigen og andre krige.

Hvor længe varede den ???  Hvad kostede den/disse Krige  ??? Den ene krig = afløser den næste krig = tilsyneladende = efter et ganske bestemt mønsker. Det er jo svært at forsvare sig mod en fjende = som man ikke vil erkende.

Hvem betalte for denne/disse krige  ???

Jeg formoder at netop journalister kender

Frihedens  Pris

 http://www.pokerpartiet.dk/ 


 Og så et spørgsmål mere til Politikens Journalister

 Opdatering

16. juni 2016

 Kan værtinden Angela Merkel være bekendt at invitere 80 millioner muslimer = til EUs 27 nu 28 Nationalstater = uden at kunne tilbyde hver enkelt af dem = en seng at sove i.  ???

 Kan Angela Merkel være bekendt at invitere 80 millioner Muslimer til EUs 28 Nationalstater = uden at kunne anvise de Tyrkiske muslimer = og de andre muslimer = en seng = hvor de kan sove  ??? Derfor er det forståeligt = at 80 millioner muslimer = de kan blive godt sure på Angela Merkel.

 

Merkel, 80 MILLION Muslims for EU
 
 
 
According to ambassador, Merkel is to allow 80+million Turks to pour into Europe.

 Valget 23. juni = er overstået = se resultatet = på dette Link

http://www.about-truths1.dk/424406599 

 www.123hjemmeside.dk

 


 New World Order Bible Versions (Full Movie) - YouTube

www.youtube.com/watch?v=kFtI_mVOXbQ
Mar 24, 2014 - Uploaded by framingtheworldprod
SUPPORT THE FILMMAKERS! ORDER NEW DVD TODAY http://framingtheworld.bigcartel.com/product/new ...
 
 
 

 

 Pernille  www.advarselspartiet.dk  Vermund

 

 Nye Borgerlige - YouTube

   Debat

 Mikael Jalving 

 

   http://www.tro-eller-overtro.dk/423061304 

 

 

   www.Trykkefrihed.dk 

Læs mere om bogen på dette link 

 Lars Hedegaard på Q - DK4 - Danmark - Interview om hans nye bog ...

 

 Tilhører denne mand = en af Bibelens 10 forsvundne stammer  ???

 

 The Ten Lost Tribes | Where They Went, What ... - YouTube

Joseph Dumond - The Ten Lost Tribes (Part 1) | Where They ...

vimeo.com › Joseph Dumond › Videos
10. dec. 2013
Joseph Dumond - Curses Promo - Leviticus 26 (Remembering the ... Joseph Dumond - The Ten Lost ...

 


Hedder den = globale asfalt-død = Agenda 21  ???

 http://www.tro-eller-overtro.dk/423061304 

 Findes Agenda 21 også i den kommune hvor du bor  ???

 


Havde filolog Hartvig Frisch denne teori ???

 Et folks daglige vaner = er et folks kutur

høns der lægger firkantede æg

 

Anders And = er en del af = Dansk Kultur

 http://www.feriepartiet.dk/217581463

 Engang læste Danmarks børn = Anders And blade på Dansk

og ikke på Arabisk. 


 Har det Politiske Parti ( Alternativet ) planer om at

skifte det Danske alfalbet = ud med et Arabisk alfalbet ???

Hvem kan svare på dette spørgsmål  ??? 

 


 

 Pernille  www.advarselspartiet.dk  Vermund

 

 

 Nye Borgerlige - YouTube

   Debat

 Mikael Jalving 

 


  www.Trykkefrihed.dk

 Den sorte skole: Kvinderne får valgret - YouTube  

 

Kathrine Winkel Holm - Derfor er jeg ikke feminist - YouTube

Dansk Bryllup før 1968

 http://www.tro-eller-overtro.dk/423061304 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

Hej!
Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
ANNONCE