Nordea Finans

29. juni 2016

Jeg vil begynde med at sige mange tak til ( Nordea Finans ) der har været så venlig at yde mig et Sæsonlån der har nr. 18629097

Dernæst vil jeg som Evangelisk-Luthersk Kristen bede om tilgivelse for at jeg har syndet = fordi jeg ikke = har fået indbetalt mit sæsonlån til tiden.

Jeg betragter jo = Guds 10 Befalinger = sådan som de står i min katekismus = udgivet på = Gyldendalske Boghandel København i 1925 = som ( Guds Grundlov ) jeg som ( Evangelisk Luthersk Kristen  ) strengt skal overholde. Det forsøger jeg = at gøre = så godt som muligt.

( Guds Søn = Jesus

Guds søn Jesus = har ifølge min tro skabt jorden = og blæst ( Livs-ånde = Helligånd ) ind i mennesker = dengang han skabte mennesket. Derfor skabte ( Guds søn = Jesus ) også denne

Evangeliske-Lutherske Grundlov

 således at ubegavede skolebørn som mig = der har opnået flere bundkarakterer i min klasse = også havde havde en chance for at blive frelst = ved at stille nogle konkrete krav til = hvordan jeg skulle opføre mig på den jord = som ( Guds Søn = Jesus ) havde skabt. Således lyder min Guds

Evangeliske-Lutherske Grundlov

i min Katekismus. 

1.  Du maa ikke have andre Guder.  

2. Du maa ikke misbruge Herren din Guds Navn.  

3. Kom Hviledagen i Hu, at du holder den Hellig.  

4. Ær din Fader og din moder  

5. Du må ikke slaa ihjel.  

6. Du må ikke bedrive Hor.  

7. Du må ikke stjæle.  

8. Du må ikke sige falsk Vidnesbyrd imod din næste.   

9  Du må ikke begære din næstes Hus.  

10. Du må ikke begære din Næstes Hustru, Svend, Pige, Kvæg eller noget, som hører din næste til.

 http://www.vilde-teorier.dk/427634914

Det er muligt at høre mere om tro på ovenstående Link.


 Tilbage til mine jordiske forpligtigelser.

Nordea

Rykker brev - dit Sæsonlån nr. 18629097

Vi skal gøre dig opmærksom på, at vi ikke har modtaget din indbetaling

Du bedes derfor indbetale restancen inden den 2. juni 2016. Din konto vil være spærret, til betalingen er modtaget hos os.

Manglende betaling medfører yderlige inddrivelsesomkostninger samt din konto vil blive opsagt til fuld indfrielse.

Vi har tilskrevet din konto et rykkergebyr på kr. 100,00 .

Har du indbetalt restancen bedes du se bort fra dette brev, dog fastholdes gebyret på kr. 100,00 grundet for sen indbetaling.

-------

Har du spørgsmål, her du mulighed for at se din konto på www.nordeafinans.dk

 hvor du kan logge på med NemID.

 Ved andre henvendelser, er du velkommen til at kontakte kundeservice på telefon 70 33 04 30 på nfd-kundeservice@nordea.com.

Venlig hilsen  Kundeservice

Citat Slut


Min Erkendelse

 Først vil jeg erkende = at jeg ikke har overholdt mine forpligtelser = ifølge aftalen af betalingen af mit Sæsonlån nr. 18629097

Forklaring

Nu er jeg en Pensionist = der får udbetalt min Pension = hver måned omkring den 1.ste i måneden. Min måde at administrere min pension på = det er ved = først at betale mine faste udgifter = og derefter bruge resten til at dyrke min hobby = der er spil. Hvis der så på min konto = kommer en betaling midt i måneden = så kan min konto være næsten helt tom. Den manglende indbetaling skyldes ikke = at jeg ikke vil betale = men min manglende evne = til at administrere mine penge rationelt og fornuftigt.  

 Det er her jeg har en stor forståelse for = at min Gud = har givet os mennesker sine

10 befalinger

så vi  kunne lære at overholde vore forpligtigelser = som i min Danske Bibel = kaldes = De 10 Bud. Jeg er vokset op i Nørresundby = en by der ligger lidt nord for Aalborg. Der kom jeg tit på en Kaffebar ved navn Ekko Bar = hvor det var muligt = at købe en kop kaffe og et par røde pølser ved Ole. I baglokalet sad der tit typografer og havnearbejdere og spillede skrive Rommy og af og til spillede Tykke Tage og Saltkongen kortspillet Kasino ( en forhånd hver ) om 200 kr. hvilket var en kæmpesum = i mit lokale verdensbillede. Desuden var der en musikboks = som der kunne spilles musik på. Når jeg havde penge = så spillede jeg tit denne melodi af Niels Hausgaard.  

Niels Hausgaard – Først En Halv Time På Den Ene Side ... - YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=pplRq0sZkW0
2. maj 2016 - Uploadet af Michael Lund Olsen
Niels Hausgaard. 1974. ... Niels HausgaardFørst En Halv Time På Den Ene Side Så En Halv Time På ...

 Niels Hausgaard - Da jeg var i lære - YouTube

 


 Nordea

 Dateret 9. juni 2016

Inkassovarsel - dit Sæsonlån nr. 18629097

 Vi skal gøre dig opmærksom på, at vi ikke har modtaget din indbetaling. Din konto er opsagt til fuld indfrielse med kr. 1.031.84 plus renter til indfrielsesdagen.

Beløbet bedes indbetalt omgående, er beløbet ikke modtaget senest 10 dage fra i dag, bliver sagen uden yderligere varsel overgivet til retslig inkasso, som vil medføre yderligere omkostninger samt indberettiges til RKI efter gældende regler.

Din konto er nu spærret og kan ikke anvendes.

Vi har tilskrevet din konto et rykkergebyr på kr. 100,00.

Har du spørgsmål, har du mulighed for at se din konto på www.nordeafinans.dk hvor du kan logge på med NemID.

 Ved andre henvendelser, er du velkommen til at kontakte kundeservice på telefon 70 33 04 30 eller på nfd-kundeservice@nordea.com

Venlig  hilsen  Kundeservice

 


Kære

  Nordea

   Angående mit Sæsonlån nr. 18629097

 Det er selvfølgelig mit ønske = at betale mit Sæsonlån tilbage = og også så hurtigt som muligt. Det som er mit problem = for at kunne opfylde dette ønske og denne pligt = det er min manglende mulighed for en dialog med Nordea om mit Sæsonlån.

Telefonisk kan jeg ikke få kontakt med nordea.

Når jeg forsøger at komme i Kontakt over internettet = så får jeg dette svar.

 

Har du spørgsmål, har du mulighed for at se din konto på www.nordeafinans.dk hvor du kan logge på med NemID.

 Ved andre henvendelser, er du velkommen til at kontakte kundeservice på telefon 70 33 04 30 eller på nfd-kundeservice@nordea.com

Din konto er nu spærret og kan ikke anvendes.

Vi har tilskrevet din konto et rykkergebyr på kr. 100,00.

 


Hvis min konto nu er spærret = så har jeg ikke mulighed for = at kunne indbetale de kr. 1.031.84  som jeg skylder til Nordea. Så hvis Nordea ikke modtager dette sidste afdrag = som jeg skylder til Nordea = så skyldes det ikke manglende vilje = men en manglende mulighed.

Derfor må jeg lige i tænkeboksen en ekstra gang.

Hvad gør jeg nu ???

Med venlig hilsen  =  Poul Leo Nielsen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hej!
Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
ANNONCE