Hvem tænker i Aarhus

  www.wikipedia.net  www.Sabbat-Kristne.dk  www.Google.dk 

24/7  Radioen   www.tro-eller-overtro.dk/411636133

Præsenteret 12. juni  2016

 Velkommen til

Analyse-Spillet

 www.sabbat-kristne.dk/243947134

der specielt henvender sig til tænkende unge mellem

14 år og 21 år   

http://www.tro-eller-overtro.dk/420906713

 Den Sorte Skole Reformationen - YouTube

Er danske indbyggere bimlende historieløse 

 Den sorte skole: Kvinderne får valgret - YouTube  

 http://www.vilde-teorier.dk/428397743 

 Den Sorte Skole Freden i Roskilde - YouTube

   German brave Woman Rebukes Islam's Lie in Germany ...

 


 

Alle fra Aarhus skal se det her - YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=pPY3BpAIPJ8
10. dec. 2012 - Uploadet af LTAarhus
Smid en kommentar på Facebook: http://www.facebook.com/lufthavntilaarhus Besøg http://www ...
 
Bemærk at denne youtube Video er præsenteret i 2012
Hvis vi sømmer tidsånden fast = ikke med hammer og søm
men med de ord = som er Præsenteret i Johannes-Evangeliet
Kapitel 1. Vers 1. så er årstallet medens dette skrives 2016.
 
Hvem har valgt de Politikere der bor i Aarhus  ???
 
Hvem er ansvarlig for de Aarhus-historier = der cirkulerer rundt her i Danmark. Lad mig bare fortælle en af de Arhus-historier jeg kender
 


 En  Aarhus Historie

Hvordan holder man bestanden af Aarhusianere nede. Jo = man tager sit jagtgevær og lader det med to pratroner og bevæbner sig også med et boldtræ. Derefter går man ud i Urskoven hvor Aarhusianerne lever = og affyrer to skud fra sit haglgevær. Når så Aarhusianerne de falder ned fra træerne = med hovedet først og slår sig besvimet = så kravler man op i træerne = og finder de reder = hvor Aarhusianerne udklækkes = og slår æggene i stykker med sit boldtræ.

Således holdes bestanden af Aarhusianere nede.

En  Aarhus Historie Slut.

Findes der Aarhusianere i Aarhus = der kan læse Guds ord = og forstår indholdet af det læste. Jo = de findes. 

 Med hensyn til vælgerne i Aarhus = så er det nok i Aarhus = som i resten af dit/mit/vores Fædreland = at vælgerne har de Politikere = de har fortjent = fordi de selv har valgt dem.

 ---------------------

Har al Politik et religiøst udgangspunkt  ???

 En meget tidlig kalender = som jeg har hørt om = det er Mayaernes Kalender.

 Billeder af mayaernes kalender

1. The 7th Day - History Documentary - YouTube 

Flere billeder af mayaernes kalender

tredje  afsnit

3. The 7th Day - History Documentary - YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=n6xbf9D-2Zw
11. jul. 2012 - Uploadet af JesusTVSermons
The Seventh Day: Revelations from the Lost Pages of History blends history and current events to conclude ... 

 Det som gør tredje afsnit specielt , det er efter min opfattelse omtalen af brevet fra himlen = udsendt af Vatkanets Pave i  Rom. Det minder meget om den påstand = at Koranen her på jorden er en Kopi af den Koran = der findes i himlen.

 ---------------

Findes der stadig ( Evangelisk-Luthersk Kriste ) også kristne i Aarhus

der holder deres Bryllup i en Kirke

Løft Blikket og ret ryggen

  http://www.tro-eller-overtro.dk/423061304 

 


Valgret til 16-årige - Johanne Smidt-Nielsen og Jesper Langballe ...

https://www.youtube.com/watch?v=S-9BolYUOuo
13. jan. 2016 - Uploadet af DrBrille
Fra satireprogrammet 'Lige efter Deadline' d. 21.01.2012.

 Er dette interview optaget i Aarhus  ???


 Her er så Danmarks Grundlov

 Danmarks Riges Grundlov af 1953

Danmarks Riges Grundlov 

 Kender Ungdommen mellem = 14 år og 21 år = i Aarhus indholdet af Paragraf 4. i Grundloven  ???Et andet Spørgsmål

 Bliver der kun vedtaget lovgivning i = Danmarks Folketing = der først er planlagt i EU og derfor er i overens-stemmelse med EUs direktiver i EU-Forfatningen  ???

 EU forfatningen

 ------------

Unge mellem 14 år og 21 år = der gerne vil vide lidt mere om Politik = de kan jo dyrke

Analyse-Spillet

hvor reglerne  findes på dette link.

 www.sabbat-kristne.dk/243947134

 


Eksisterer Danmarks grænser = og hvis de ikke gør = er det så Politikere i EU-Parlamentet der bestemmer = hvem der må overskride Danmarks Grænser  ???

http://www.about-truths1.dk/424406599

 Hvilke vælgere i Aarhus = ønsker forsat = at hvem som helst = skal kunne  bosætte sig i Danmark = og derefter blive forsørget = resten af deres liv = af Danske vælgere  ???

 Der findes jo vælgere der har det princip = lad hesten om at tænke = for den har et større hoved.

 krigslist, udtænkt og udført af Odysseus under den trojanske krig.

Hvem har lokket fjenden ind i dit Fædreland  ???


 Findes der tænkere = som beboere i Aarhus = kan blive inspireret af

http://www.vilde-teorier.dk/428397740 

 eller vil beboere i Aarhus forsat overlade til hesten om at tænke = fordi den har et større hoved  ???

 


 

Konservativ filosof - Roger Scruton: 'Danmark bør melde sig ud af EU ...

https://www.youtube.com/watch?v=jzvk3f786ng
13. maj 2016 - Uploadet af ÆrkeKonservativ
Den engelske filosof Roger Scruton, en af moderne konservatismes store skikkelser har i utallige ...
 

 www.123.hjemmeside.dk


 

 

Morten Uhrskov Jensen, Dansk Samling i Radio 24/7- Del II ...

https://www.youtube.com/watch?v=GPq_9cdBgww
18. aug. 2015 - Uploadet af Ung Nationalkonservativ
Den voldsomme indvandring kan give plads til Dansk Samling.

 

 

 Dansk Samling satser  at komme i Folketinget

http://www.dksamling.dk/
Morten Uhrskov Jensen

 www.tro-eller-overtro.dk/410537918 

 www.MortenUhrskov.dk

 

Menneskerettighederne er IKKE en del af retsstaten ...

https://www.youtube.com/watch?v=iMIx6BkyMkM
17. okt. 2015 - Uploadet af Dansk Samling
Menneskerettighederne er IKKE en del af retsstaten. Dansk Samling ...

 

Dansk Samling vil opsige FN´s flygtningekonventioner ...

 


 Ung i Dansk Samling

 Ung i Dansk Samling er ikke en uafhængig ungdomsorganisation, men en gruppe af engagerede medlemmer mellem 15 og 35 år, som mødes regelmæssigt til politisk debat og diskussion af Dansk Samlings idégrundlag. Vil du være en del af en ungdomsgruppe, hvis sag er kærlighed til det danske fællesskab, og som brænder for at gøre en forskel for Danmark? Så meld dig ind i Dansk Samling og bliv en del af Ung i DS. Ung i DS giver dig mulighed for at møde ligesindede unge.

Der er møder med stratetiske og politiske diskussioner, men der er også tid til hygge, tilbagevendende traditioner og sociale arrangementer. Som aktivt medlem af Ung i DS, kan du hurtigt møde folk fra Dansk Samlings hovedbestyrelse, som Ung i DS støtter på bedste vis.

Danmark har brug for Ung i DS. Ung i DS har brug for dig.

Har du lyst til at møde andre unge i Dansk Samling, eller blot interesseret i at høre mere om Dansk Samling, så følg os på fjæsbog eller skriv til os:

ung@dksamling.dk

Vi skrives ved!


 

 EU og udlændingepolitikken

Af  Adam Wagner

Man kunne vælge at glæde sig over, at stedse flere politikere er kritiske over, at stedse flere politikere er kritiske over for Danmarks indvandrings- og flygtningepolitiske kurs; men det er svært, når sådanne personer fastholder deres ønske om forsat dansk EU-medlemskab og højst kan svinge sig op til at være>>kritiske<<over for Unionen. Er de da slet ikke klar over, at et opgør med den danske udlændingepolitik forudsætter dansk udmeldelse af EU? Tilsyneladende ikke.

Tag nu den meget omtalte Gimi Levakovic, der har flere voldsomme overfald på samvittigheden, og som ikke har dansk indfødsret. Højesteret fastslog, at han på grund af Danmarks >>internationale forpligtigelser<<, herunder den europæiske Menneskerettighedskonvention, havde ret til at blive i Danmark. Flere røster krævede derpå, at Danmark måtte omtolke eller fratræde denne konvention, hvad der i og for sig er fornuftigt nok, men dommen henviser også til >EU-reglerne<<. Levakovic er jo unionsborger og har dermed visse rettigheder i Danmark. Unionsborgerskabet stemte de danske vælgere <<ja<< til i 1993, og EU har siden udbygget de rettigheder, der er knyttet hertil.

Men lad os nu sige, at Danmark fratrådte Den europæiske Menneskerettighedskonvention. Ville det så ikke ændre noget? Svaret er nej. For indholdet i Menneskerettighedskonventionen er om ikke ordret så i hvert fald indholdsmæssigt ført ind i Unionens traktatgrundlag ved >>Den europæiske Unions charter om grundlæggende Rettigheder<< - for nemheds skyld blot omtalt som >>Chartret<< ( her i NYT behandles Chartret første gang i nr. 4 2001 og siden mere udførligt i nr. 3 2002 ) Danmark underskrev i 2000 Chartret som en bindende politisk erklæring, og med ( Lissabon-traktaten ) blev Chartret retligt bindende på traktatniveau, fordi den omtales i artikel 6 i Traktat om Den europæiske Union. Danmark ratificerede som bekendt Lissabon-traktaten i foråret 2008, og den trådte i kraft den 1. december 2009.

Hvor den europæiske Menneskerettighedskonvention var tiltrådt af Danmark, er dens indhold altså nu skrevet ind i Unionens grundlov, som Danmark er underlagt. Danmark kan ikke længere fratræde reglerne, og tolkningen af dem ligger i sidste ende hos EU-Domstolen, der jo står over det danske folketing og de danske domstole, idet  EU-Retten står over medlemstaternes ret, hvilket også fastslås i Lissabon-traktaten.

Den enkeltes ret til >>familieliv<< sikres også i Chartret, hvilket i praksis betyder, at visse personer, skønt udlændinge, kan få ret til at blive i Danmark uanset deres opførsel iøvrigt. Og hvis man tror, at denne og alle andre  rettigheder >>kun<< gælder unionsborgere, så tager man fejl. Chartrets artikel 45 fastslår, at >>Fri bevægelighed og opholdsret<< kan indrømmes tredjelandsborgere, der har lovligt ophold på en mellemstats område.<<

Med andre ord: Har en tredjelandsborger fået ophold i bare en af Unionens stater, har vedkommende lovligt ophold i dem alle. Det er jo også blevet fastslået i forskellige EU-domme , såsom Metock-og Zambrano-dommene. Dette er bare en lille flig af den EU-ret, der forhindrer en ny dansk kurs i udlændingepolitikken - medmindre Danmark forlader EU og atter bliver et frit land.

  Citat  Slut.

 Afstemnings-Resultatet omkring de fire Danske Forbehold findes på dette Link

http://www.about-truths1.dk/424406599

 Bemærk også at England er udmeldt af EU.


 

Hvad er det de ( indfødte Danskere ) absolut ikke må vide  

http://www.sagenskerne.dk/16050857 

 http://www.advarselspartiet.dk/429121998

 http://www.sagenskerne.dk/30778367 


 

om Danskhed i middelalderen (Hardback)

- nationalbevidsthed hos Saxo og i andre danske krøniker

Forfatter: Adam Wagner 

 

Forlag: Munch & Lorenzen, Udgave: 1, Isbn 13: 9788799529483

 Danskhed i middelalderen, nationalbevidsthed hos Saxo og ...

Danskhed

 i middelalderen

 

 

 Her kan Danmarks børn og andre læse om Vikingernes bedrifter

Trelleborg

eller om hvor fortidens Danske Konger havde deres bopæl.

www.fortidensJelling.dk

Vikingeborgen (The Viking Fortress) - En dokumentarfilm ...

https://www.youtube.com/watch?v=ARVpLMhmPmU
16. okt. 2013 - Uploadet af Rune Kreim Larsen
English subtitles by Thomas Gringer Jakobsen. Årets Shaking Stevens Film 2013. En dokumentarfilm ...

 Dansk Mjød Vikingernes Mjød - YouTube

 Mogens Glistrup: Pressen burde informere om ... - YouTube

 


 Da jeg er Evangelisk Luthersk Kristen har jeg bemærket at

Tysklands hvide Rose har brudt forbandelsen i Tyskland 

Tysklands  Hvide  Rose

German brave Woman Rebukes Islam's Lie in Germany Deutschland

German brave Woman Rebukes Islam's Lie in Germany ...


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hej!
Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
ANNONCE