Tysklands Hvide Rose

 Præsenteret her 7. februar 2016 

Tysklands  Hvide  Rose

German brave Woman Rebukes Islam's Lie in Germany Deutschland

German brave Woman Rebukes Islam's Lie in Germany ...

https://www.youtube.com/watch?v=Kd3NxYmFS1w
7. nov. 2015 - Uploadet af egalif egalif
Nearly 500 years ago, Martin Luther stood in a church and proclaimed, "Here I stand, I can do no other." His ...


  Walter Veith - Rekindling The Reformation - Amazing ...

 www.Lightchannel.dk

 The Truth About Hell - Professor Walter J. Veith - YouTube

 http://www.sabbat-kristne.dk/409494934 

www.wikipedia.net  www.Sabbat-Kristne.dk  www.Google.dk

 www.123hjemmeside.dk

Debat

 Mikael Jalving 

 


  www.Trykkefrihed.dk

Er Trykkefriheden og Ytringsfriheden et barn af Reformationen ???
 

Martin Luther

født 1483 = død 1546

www.Google.dk 

 

 

 Billeder af Kristendom 

 

 Flere billeder af Kristendom 

 Spred Bibelens glade og sande  Budskaber

www.123hjemmeside.dk  

Der findes ( forfalskede ) ( Bibler ) Hvorfor ???

www.sabbat-kristne.dk/390099042


 http://www.oplys-dig-selv.dk/218548730 

Wien: Demonstration mod kristenforfølgelser - YouTube

www.youtube.com/watch?v=EV-lmZ_vRfM
Dec 29, 2014 - Uploaded by Henrik Ræder Clausen
Wien: Demonstration mod kristenforfølgelser. <a href="/channel/UCbxHulxUizL85P_MhvgIWvw" class ...

 Generalmajor til forbundskansler Merkel:
Jeg beder Dem om at træde tilbage... 

With Open Gates: The forced collective suicide of European ...

https://www.youtube.com/watch?v=44vzMNG2fZc
9. nov. 2015 - Uploadet af Death of Nations
With Open Gates: The forced collective suicide of European nations - Extended Cinematic 1080p. Death of ...

Eric Zemmour om menneskerettighederne - YouTube 

  Jens Jackie Jensen, eks-kommunist, om racismeparagraffen ...

 


  Det Folk

"der ikke vedkender sig sin fortid,
forstår ikke sin nutid og har ingen fremtid"

http://www.danskekonger.dk/

 www.sabbat-kristne.dk/243947134

 Nu kan det være svært = at vedkende sig sin Fortid = hvis et Folk ikke kender sin = fortid 

på grund af

Massiv   Censur

 http://www.sabbat-kristne.dk/409494939  

 http://www.sagenskerne.dk/16050857 

www.123hjemmeside.dk  


 Velkommen til mit Fædreland

 http://www.tro-eller-overtro.dk/424630229 

Nationalstaten Danmark

Billeder af danske flag

Flere billeder af danske flag

Nationalstaten Danmark

Det er mit Fædreland

 Men jeg ønsker også = at alle de andre Nationalstater i Europa = de bestemmer i deres fædreland = og beholder det fædreland i Europa = som de er vokset op i. 

Med venlig hilsen = Saxo-Poul

http://www.pokerpartiet.dk/8976395 

Nationalstaten Danmark

Billeder af Kort over europa

Billeder af mellemøsten

 


 Advarsel fra Gud

 

  The Ten Lost Tribes | Where They Went, What ... - YouTube

Joseph Dumond - The Ten Lost Tribes (Part 1) | Where They ...

vimeo.com › Joseph Dumond › Videos
10. dec. 2013
Joseph Dumond - Curses Promo - Leviticus 26 (Remembering the ... Joseph Dumond - The Ten Lost ...

----------------

Et teologisk Spørgsmål ???  Hvem kender Svaret  ???

Dengang Gud for cirka 3500 år siden førte Moses og de 12 stammer ud af Egypten = hvem ved = om alle israliterne = var hvide dengang ??? 

  Bibelen 2. Mosebog  Kapitel 20  Vers 3. til og med Vers 17.

Gud talte disse ord: Jeg er Herren din Gud, som førte dig ud af Egypten, af trællehuset.

1. Du må ikke have andre Guder end mig.

2. Du må ikke lave noget gudebillede i form af noget som helst oppe i himlen eller nede på jorden eller i vandet under jorden ! Du må ikke tilbede dem og dyrke dem, for jeg, Herren  din Gud, er en nidkær Gud. Jeg straffer fædres skyld på børn, børnebørn og oldebørn af dem der hader mig; ! men dem, der elsker mig og holder mine befalinger, vil jeg vise godhed i tusind slægtled.

3.  Du må ikke bruge Herren din Guds navn til løgn, for Herren vil aldrig lade den ustraffet, der bruger hans navn til løgn.

4. Husk sabbatdagen og hold den hellig. ! I seks dage må du arbejde og gøre alt, hvad du skal; ! men den syvende dag er sabbat for herren din Gud. Du må ikke gøre noget som helst arbejde, hverken du selv eller din søn eller datter, din træl eller trælkvinde eller dine husdyr, og heller ikke den fremmede i dine byer. ! For på seks dage skabte Herren himlen og jorden og havet med alt, hvad de rummer, men på den syvende dag hvilede han. Derfor har Herren velsignet sabbatsdagen og helliger den.

5. Ær din far og mor, for at du må få et langt liv på den jord, Herren din Gud vil give dig.

6. Du må ikke begå drab.

7. Du må ikke bryde et ægteskab.

8. Du må ikke stjæle.

9. Du må ikke vidne falsk mod din næste.

10.  Du må ikke begære din næstes hus. Du må ikke begære din næstes hustru, hans træl eller trælkvinde, hans okse eller æsel eller noget som helst af din næstes ejendom. 

 Annonse i Berlinske Tidende, 6. november, 2013

 http://www.sabbat-kristne.dk/415554864 


Bibelen = Det gamle Testamente ( Anden Mosebog = Exodus ) Kapitel 16 Vers 35. = Isralitterne spiste manna i fyrre år, indtil de kom til beboet land. De spiste manna indtil de nåede grænsen til Kana´an.

Derfor dette spørgsmål = til nutidens teologi-studerende her i 2016.

De isralitter som Herren og Moses udfriede fra Egypten = havde alle de 12 stammer og Levitterne = en hvid hudfarve ???


 

 Hvem forfalsker Bibler og hvorfor ???

www.sabbat-kristne.dk/390099042

 Den Evangeliske-Lutherske trosbekendelse

Jeg tror på Gud Fader, den Almægtige,
Himlens og Jordens skaber;
og på Jesus Kristus, hans enbårne søn, Vor Herre,
som er undfanget ved Helligånden,
født af Jomfru Maria,
pint under Pontius Pilatus,
korsfæstet, død og begravet,
nedfaret til Dødsriget,
på tredje dag opstanden fra de døde,
opfaret til Himmels,
siddende ved Gud Faders, den Almægtiges, højre hånd,
hvorfra han skal komme at dømme levende og døde.
Jeg tror på Helligånden, den hellige, almindelige kirke,
de helliges samfund, syndernes forladelse,
kødets opstandelse og det evige liv
.

 


 

  KRISTENDOMMEN er forkyndelse af Bibelens SANDHEDER

 Derfor = www.Lyttilgud.dk  www.endtime.net  www.Tagryggen.dk

 Læs mere 

 http://www.oplys-dig-selv.dk/414529842

 

 Kristendommen er forkyndelse af sandheden, men sandheden kan der ikke stemmes om. Den kan kun adlydes.

Hør Hovedtaleren til Folkemødet på dette link

 http://www.oplys-dig-selv.dk/412607550 

 


Islam & Roman Catholicism: The New Crusades - Eric Jon Phelps ...

Lyt  eller  dø. 

Billeder af jon eric phelps

Billeder af eric jon phelps

Islam & Roman Catholicism: The New Crusades - Eric Jon Phelps ...

 http://www.kulturpartiet.dk/22754407 

 www.123hjemmeside.dk

www.wikipedia.net  www.Sabbat-Kristne.dk  www.Google.dk

 
 
Her i 2016 kan vi konstatere = at Paven i Rom = er den første Pave i Rom = der er Jesuit.
 
 

 Danmarks  Religion

 Den Danske Religion siger ifølge

Danmarks Riges Grundlov af 1953

Danmarks Riges Grundlov 

at Danmark har en

Evangelisk Luthersk Religion

 Prøv at forstå Danmarks  Grundlov Paragraf 4.

 Derfor kan Danmark ifølge Grundloven ikke være en

Katolsk Nationalstat. 

 Billeder af Kort over europa

 


 Mortens EU-skole afsnit 1 - om Euro - YouTube

http://www.danskfolkeparti.dk/ 

Angela Merkel Gets Booed Over White Genocide YouTube ...

https://www.youtube.com/watch?v=t5Brh13qqFg
18. okt. 2015 - Uploadet af Islam Unveiled
Angela Merkel Gets Booed Over White Genocide YouTube 360p ... Migrants crisis: Germany's Merkel booed ...

Du kan høre lidt Europæisk musik på dette Link   

http://www.oplys-dig-selv.dk/417138719 

 fra 28 Forskellige Nationalstater i Europa

The Sound of Music - Trailer [1965] [38th Oscar Best Picture ...

 


 

 

  Billeder af Kort over europa

 EU forfatningen

Hvordan kan alle jordklodens folkeslag regeres gennem

( FN - UNs = direktiver ) ???


 

John Hagee, Lady Gaga & Benny Hinn Worship at Satan ...

https://www.youtube.com/watch?v=5Y_Cg3lRW-s
25. mar. 2014 - Uploadet af Obama2012OprahSECRET
John Hagee, Lady Gaga & Benny Hinn Worship at Satan Temple with Illuminati & Knight of Malta ...

 http://www.tro-eller-overtro.dk/422027544 


 Bemærk at ( FN = UNs ) intentioner

de er forandret drastisk = og ikke mere opfylder den målsætning 

som oprindelig var formålet ( dengang da = FN = UN ) blev oprettet.

Jens Jackie Jensen, eks-kommunist, om racismeparagraffen ...

 


 25/08/2011 - Uploadet af TheMounteBankExposee

The Testimony of Alberto Rivera, Ex-Jesuit Priest. ... The Anti-Christ Identified: The Testimony of an Ex-Jesuit ...

 Billeder af Alberto Rivera

 Flere billeder af Alberto Rivera

-----------

The Vatican's Role In The New World Order! Bill Hughes ...

www.youtube.com/watch?v=RmeyQDL1Vd0
24/03/2013 - Uploadet af MrPioneerlight2011
You need Adobe Flash Player to watch this video. Download it from Adobe. ... The Vatican's Role In The New ...

 


 Moder Jord før mennesket.

 Det har så = igen her i 2015 = fået mig til = at tænke på = en tidligere Pave.

 The Anti-Christ Identified: The Testimony of an Ex-Jesuit Priest ...

www.youtube.com/watch?v=imMUG74KVSM
25/08/2011 - Uploadet af TheMounteBankExposee
The Testimony of Alberto Rivera, Ex-Jesuit Priest. ... The Anti-Christ Identified: The Testimony of an Ex ...
 

 


Vi ser Pavens første kys gælder moder jord.  

 Er Paven i virkeligheden ikke Kristen = men tilbeder Gudinden Gaia ???

  Billeder af Gaia

Græske og romerske guder og helte

 


 

Gaia er, ifølge græsk mytologi, Jorden. Hun beskrives oftest som "Jordens Gudinde", men i historierne om Titanerne, fremstår hun også som selve Jorden. Begge titler er altså gyldige. Hendes opstand er ikke velkendt, men ifølge Hesiod, kom hun til fra kaos, sammen med natten, nyx, mørket, erebos og tartaros. Hun fødte, "ubefrugtet", Uranos (Himlen), og derfra starter historierne om Titanerne. Hun er således moder til alt liv.

En moderne New Age-teori går ud på, at Jorden er en levende organisme med en sjæl, og at moder jord, helt bogstaveligt, er vores moder i form af at Gaia, som et bevidst væsen har skabt os og alt andet liv, som hun ønsker det. Dermed er menneskets eksistens ikke længere en ren tilfældighed, men et bevidst ønske fra en højere magt.

 


 De 10 Gaia Bud 

 Billeder af georgis hedgestones

The Georgia Guidestones: America's Most Mysterious Monument ... 

 

www.youtube.com/watch?v=yIfU41BICf4
09/02/2011 - Uploadet af disinfodave
Join Raymond for a tour of the Guidestones and a look at the controversy and ... For more information visit ...

Flere videoer for www.Guidestones.us » 

De 10 gaia Bud

1.Fordel menneskeheden under 500.000.000 i evig balance med naturen.
2.Guide reproduktion klogt - at forbedre kondition og mangfoldighed.
3.Foren menneskeheden med et levende nyt sprog.
4.Dyrk lidenskab - tro - tradition - og alle ting med hærdet fornuft.
5.Reger mennesker og nationer med retfærdig lovgivning og kun gennem domstole.
6.Lad alle nationer herske internt og løse eksterne konflikter i en fælles verdens domstol.
7.Afskaf smålige love og ubrugelige embedsmænd.
8.Balancer personlige rettigheder med sociale pligter.
9.Sørg for at sandheden - skønheden - kærligheden - søger harmoni med det uendelige.
10.Bliv ikke en kræft på jorden - Lav plads til naturen - Lav plads til naturen.

 


 

www.wikipedia.net  www.Sabbat-Kristne.dk  www.Google.dk

http://www.tro-eller-overtro.dk/

 

 24/7  Radioen   www.tro-eller-overtro.dk/411636133

 


 

 Om at skære halsen over på folk - YouTube

www.youtube.com/watch?v=m3gAQOhyUao
16. aug. 2014 - Uploadet af Henrik Ræder Clausen
En sunni-lærd forklarer om glæden ved at skære halsen over på folk. Advarsel: Ikke for sarte sjæle!

 Jacobins of the french Revolution - YouTube

Guillotine Footage - YouTube

 

Revolutionerne i 1848 - Wikipedia, den frie encyklopædi

 

Billeder af marie antoinette

 

 

Flere billeder af marie antoinette

 

Marie-Antoinette - Wikipedia, den frie encyklopædi

Er Koranen skrevet i den Katolske Kirke  ???

 http://www.sabbat-kristne.dk/390099037 


 

  KRISTENDOMMEN er forkyndelse af Bibelens SANDHEDER

 Derfor = www.Lyttilgud.dk  www.endtime.net  www.Tagryggen.dk

 


Islam - The Most Pathetic, Evil, Hateful Religion On Earth ...

www.youtube.com/watch?v=hNvoImGJBnQ
28/05/2012 - Uploadet af NowLearnAboutIslam6
Islam - The Most Pathetic, Evil, Hateful Religion On Earth - YouTube. Subscribe 465. All comments (2,175 ...

Det er som regel mennesker = der udfører djævelens gerninger = samtidig med = at de tror = at de gør det gode og det rigtige. Jeg har været og er måske stadigvæk = et sådant menneske.  

Du kan oprette din egen  

www.123hjemmeside.dk  

 og derefter overføre = det = du mener er = bevaringsværdigt

Med venlig hilsen = Poul Leo Nielsen alias Saxo-Poul

 Tal der skal tjekkes og ( analyseres ) er disse tal korrekte  ???

 I 1913 = var al Korn i ( Republikken USA ) ejet af

( Farmere = Landmænd )

 I 2013 var kornProduktionen 95% ejet af Corporationer af de såkaldte Kartel-Kapitalister. Kaldes denne udvikling ( Agenda 21 ) og er denne udvikling planlagt i ( FN = UN )

 Jens Jackie Jensen, eks-kommunist, om racismeparagraffen ...

Menneskerettighederne er IKKE en del af retsstaten ...  

https://www.youtube.com/watch?v=iMIx6BkyMkM
17. okt. 2015 - Uploadet af Dansk Samling
Menneskerettighederne er IKKE en del af retsstaten. Dansk Samling ...
 
 
Soldater er modige. Hvem giver dem ordrer ???
 

Menneskerettighederne er IKKE en del af retsstaten ...  

 Landsformanden

 

 Dansk Samling satser  at komme i Folketinget 

http://www.dksamling.dk/
Morten Uhrskov Jensen

 www.tro-eller-overtro.dk/410537918 

 www.MortenUhrskov.dk

 Pausen = på ubestemt tid = Slut

 Morten Uhrskov Jensen, Dansk Samling i Radio 24/7- Del II ...


 http://www.feriepartiet.dk/ 

  velkommen til mit/vores

Fædreland

Nationalstaten Danmark

Billeder af danske flag

Flere billeder af danske flag

 Mit navn er Poul Leo Nielsen alias Saxo-Poul

http://www.pokerpartiet.dk/8976395

 Jeg er født ind i et prægtigt folk ( synes jeg selv )

 Da jeg mente = at der skete noget mærkeligt i mit fædreland = så ville jeg advare = det folk = jeg er en del af = ved at oprette en hjemmeside = og der fortælle om det mærkelige = jeg mente der skete i mit/vores fædreland

Nationalstaten Danmark 

og nu mener jeg også = at der er sket noget mærkeligt på resten af jordkloden = og der stadig sker noget mærkeligt = på resten af jordkloden. Om det er rigtigt = det må i selv vurdere ???


The Holy Roman Empire Rules Today Pt 1,2,3 Full Length ...

 

https://www.youtube.com/watch?v=JctA5s6e1f8
22. maj 2014 - Uploadet af KillingTime
The Holy Roman Empire Rules Today Pt 1,2,3 Full Length .... The Students' Roman Empire Part 1, A ...

 www.sabbat-kristne.dk/243947134 


  Hvorfor dør soldater  ???

http://www.tro-eller-overtro.dk/424630233

 


 

 Velkommen til Analyse-Spillet der henvender sig

specielt til unge mellem 14 år og 21 år.

http://www.tro-eller-overtro.dk/420906713


  http://www.tro-eller-overtro.dk/422027544 

Et ønske fra en død

 http://www.sabbat-kristne.dk/390099045 

 


 

Hvad er det de ( Danmarks Undom ) absolut ikke må vide  

http://www.sagenskerne.dk/16050857 

I mit/vores fædreland

Nationalstaten Danmark

begynder der nu = at dukke nye Nationalsindede Politiske Partier op = der ligesom vil Prioritere de udfordringer = som Nationalstatens ungdom mellem 14 år og 21 år = de skal løse i fremtidens Danmark

 http://www.Frihedspartiet.net
Lars Egmose


http://www.dksamling.dk/

Morten Uhrskov Jensen

 http://www.danskfolkeparti.dk/ 
Kristian Thulesen Dahl

www.frhp.dk/hov

Aase Clausen Bjerg

 www.danskernesParti.dk   
Daniel Carlsen

http://www.siaddk.wordpress.com/
Anders Gravers

www.fritdk.dk
Michael Ellegaard 

“Når ret bliver til uret”

en afslørende bog

OM KORRUPTION I DET DANSKE RETSSYSTEM

 

 SAXO.com Online Boghandel - Danmarks største udvalg i bøger

 Tyske bøger fra Germany = kan også stå i en Dansk Bog-Reol. Kan denne bog købes i Danmark = på dansk = og i givet fald hvor  ???

Går Tyskland virkelig under? | bog.guide.dk

 

 Eksisterer (Tyskland = Germany ) endnu

 Tyskland € (1957

og eksisterer det Tyske sprog endnu ???

Nena-99 Luftballons (HD HQ 1983) - YouTube

 

https://www.youtube.com/watch?v=W2D4joJF5xo
2. sep. 2012 - Uploadet af Alex Boldway
Nena-99 Luftballons (HD HQ 1983) ... Michael Sembello-Maniac (Original Video HD HQ Edit 1983 ...
 

 Hvilket muslimsk sprog = skal Tyske sangere = synge på i fremtiden ???

http://www.sabbat-kristne.dk/409494934 

 Hvad betyder det at = Angela Merkels = Politiske taler = af og til har arabiske undertekster. Betyder det = at = Det Tyske Sprog = skal udskiftes med det Arabiske Sprog = også det skrevne Sprog = der foregår mellem borger og samfund ??? Hvad betyder det for Tysklands fremtidige musikliv ???

 I et Demokrati = har et folk en Demokratisk ret til = at finde sig i hvad som helst. Naturligvis = det manglede da bare. Vil du gå til modstand = mod = at det tyske sprog udskiftes med Arabisk = så kan det være en ide = at melde sig ind i Trykkefrihedsselskabet  ???

Cirkusrevyen 2012 hilsen fra unionen - YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=W_sS8_Qp6dM
1. dec. 2012 - Uploadet af kasper schultz
Cirkusrevyen 2012 hilsen fra unionen ... Published on Dec 1, 2012 .... Cirkusrevyen 2011 - Det Får Du ...
 

 http://www.about-truths1.dk/416920055 

 


 

Trykkefrihedsselskabet

Formand
Katrine Winkel Holm

www.Trykkefrihed.dk

Støt ytringsfriheden, bliv medlem

"Kun der, hvor krænkede religiøse følelser ikke har noget retskrav, er der frihed. Derfor medfører ytringsfrihed lige præcis retten til at krænke troendes religiøse følelser.

Uden krænkefrihed, ingen ytringsfrihed"

Katrine Winkel Holm

 Tillykke med 10 års jubilæet

 www.Trykkefrihed.dk

Hør Jubilæumstalerne på Video  

 Søren Krarup om udlændingeloven af 1983 og ... - YouTube  

 Læs mere   


 With Open Gates: The forced collective suicide of European ...

 

   http://www.amren.com/features/2015/06/refugee-invasion-is-european-suicide/

 Opfordringen den er = Vågn op eller dø

Billeder af bådflygtninge

  SAXO.com Online Boghandel - Danmarks største udvalg i bøger

 Årsagerne bag flygtningestrømmene og vejen til Europa ...

 http://www.about-truths1.dk/290354761 

 http://www.sabbat-kristne.dk/ 

 


 

Muslim Demographics - YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=6-3X5hIFXYU
30. mar. 2009 - Uploadet af friendofmuslim
Islam will overwhelm Christendom unless Christians recognize the demographic realities, begin reproducing ...
 

 


 

Tøger Seidenfaden og den mærkelige undskyldning

 25.10.2015:
Generalmajor til forbundskansler Merkel:
Jeg beder Dem om at træde tilbage...

 

Eric Zemmour om menneskerettighederne - YouTube 

  Jens Jackie Jensen, eks-kommunist, om racismeparagraffen ...

Bemærk forudsætningerne for oprettelsen af menneskerettighederne har flyttet sig fra de blev oprettet = og til i dag hvor årstallet er 2016.

 http://www.tro-eller-overtro.dk/422027544 

 


 www.123hjemmeside.dk

 Vi udsletter os selv

 
Chefen for den tyske Bundesbank, Thilo Sarrazin, som gang på gang har forfærdet de politisk korrekte politikere med sin åbenhjertige udtalelser om den håbløse indvandrerpolitik, har nu skrevet en bog med titlen ”Tyskland afskaffer sig selv. Hvordan vi sætter vort land på spil.”Den handler om kombinationen mellem nedgang i tysk fertilitet, problematisk indvandring og voksende proletariat. Man hører allerede ”godhedsmenneskene” skære tænder. Selvom forfatteren ved, at en politisk og pressemæssig henrettelse truer ham, har han alligevel skrevet bogen. Det er civilkourage!

Han har tidligere været nævnt her på bloggen (22/6 og 18/6 2010 ) for sine udtalelser om den voksende fordummelse etc.
”Jeg skal ikke accepter nogen som lever på en stat, som de foragter, som ikke tager sig af deres børn uddannelse og som fortsætter at avle småpiger med hovedtørklæde. Det gælder 70% af tyrkerne og 90% af araberne i Berlin.”
”Et stort antal arabere og tyrkere i Berlin, har ikke nogen produktiv funktion ud over at sælge frugt og grøntsager.

 Går Tyskland virkelig under? | bog.guide.dk

 SAXO.com Online Boghandel - Danmarks største udvalg i bøger

 


  www.sabbat-kristne.dk/390099042

Hvem forfalsker Bibler og hvorfor  ??? 

 http://www.sagenskerne.dk/28213017 

 Du kan høre hovedtaleren på dette Link

http://www.oplys-dig-selv.dk/412607550 

 

 Du kan høre Lidt Dansk Musik på dette Link

www.Kulturpartiet.dk

 


 

 Billeder af Medie1

 

Stifter af Grundlovsforeningen Dansk Kultur

www.danskkultur.dk

  Læs mere

under mærkedage

----------- 

Flere billeder af Medie1

 


 

 Danskerne fravalgte = EU

Afstemningsresultat - EU-Oplysning om retsforbeholdet

Billeder af søren hviid pedersen

 

  Søren Hviid Pedersen om EU og det nationale - YouTube

 

retsforbehold.eu.dk/da/nyheder/2015/resultat
 
4. dec. 2015 - Danskerne valgte at takke nej til at ændre retsforbeholdet til en tilvalgsordning ved folkeafstemningen den 3. december 2015. 53,1 procent ...
 
Den såkaldte Venstrefløj bedes bemærke = at et folk der har glemt sin egen idenditet = havner på den store kirkegård for glemte folkeslag.
Ikke alle der tilhører den såkaldte Venstrefløj = er klar over at dit/vores fædreland Danmark er en
Evangelisk-Luthersk Dansk Nationalstat
ifølge Paragraf 4. i Grundloven.
--------------
Danmarks Riges Grundlov af 1953

Danmarks Riges Grundlov 

EU forfatningen

Det danske folk viste ved denne EU afstemning = at de foretrækker

Danmarks Riges Grundlov 

frem for EUs ustoppelige Direktiv-Fabrik.

 


Dette resultat glæder mig = for nu er det en chance for = at Det Danske Folk og mig = kan få lov til = at beholde vores danske Radio = hvor der tales dansk = uden arabiske undertekster = sådan som det sommetider sker = når Angela Merkel = holder tale på TV.

Med Venlig Hilsen = Poul Leo Nielsen alias Saxo-Poul

http://www.pokerpartiet.dk/8976395

 


 

http://www.tro-eller-overtro.dk/420906713

Kan Ondskab Analyseres

 http://www.fornyelsespartiet.dk/109120657 

 www.sabbat-kristne.dk/243947134 

 http://www.oplys-dig-selv.dk/417599113 

 Danmarks Kultur-erklæring findes på dette Link

 http://www.tro-eller-overtro.dk/424630229

 


 

Hvis Danske Danskere ønsker at besøge Danmarks mest berømte Kultur-mindesmærke nemlig
Den lille Havfrue
om mandagen sammen med Nicolai Sennels
så kræver det Politibeskyttelse = her i vores eget Fædreland
Nationalstaten   Danmark
 

 


 

  EU er Europas fjende

www.Trykkefrihed.dk

 Torben Mark Pedersen

  EU-kommissionens afkristningsprojekt

Billeder af Kort over europa

Læs her Artiklen - der sendte ( Torben Mark Pedersen ) i retten

  Frikendt for overtrædelse af 266b

 


 Velkommen til Analyse-Spillet der specielt

http://www.tro-eller-overtro.dk/420906713

henvender sig til unge mellem 14 år og 21 år

 


 

Bill Warner A Taste of Islam (sous-titré en français) - Un goût ... 

Læs mere    

 Bill Warner - A Taste of Islam - YouTube 

 Political Islam - YouTube

   www.Politicalislam.com

When can we buy

Bill Warner's books

translated into other European languages

SAXO.com Online Boghandel - Danmarks største udvalg i bøger

 


 

 www.OpenDoors.org 

 Hørte jeg rigtigt = havde 90.000 Indere = mistet hovedet på en dag ?

Why We Are Afraid, A 1400 Year Secret, by Dr Bill Warner - YouTube 

 


 

Islamic conquest of India. Bloodiest in the history of World ...

www.youtube.com/watch?v=TMY2YV9WucY
30/03/2012 - Uploadet af IndianHiddenNews
The video is full of logical and historical errors told in a biased manner. The Indian intellectuals have a very ...

 


 Børneopdragelse i blandede ægteskaber


Børneopdragelse i muslimske hjem

Bemærk også = at efter en skilmisse fra en muslimsk mand og en jødisk eller kristen kvinde = så tilhører børnene manden og er mandens ejendom. 

 

 Det er ikke alle muslimske = taxa-chauffører = der aflægger rapport til deres imamer. Det irriterende er = at vi ikke ved = hvem af dem = der tilhører imamernes efterretnings-agenter.

Hvorfor er der muslimer i Europa  ???
 
 Censurens udsprings-kilde/r = hvor er den/de  ???
 
 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Y | Z | Æ |
| Se ALLE ord/begreber |

 


 

 Kamal Azmy The Islamic dilemma 1-9 - YouTube

 

 William Cooper ( har sagt = stol på ) Guds Søn = Jesus

 


 

 Hvem husker Kong Dan

http://www.fornyelsespartiet.dk/49017516 

Er det Danske Folks idenditet stjålet gennem

www.TavshedensTyranni.dk

-----------

Hvornår blev 6. dages ugen i Danmark afskaffet

1. The 7th Day - History Documentary - YouTube

www.youtube.com/watch?v=6RgORO5IG2g
11. jul. 2012 - Uploadet af JesusTVSermons
The Seventh Day: Revelations from the Lost Pages of History blends history and current events to conclude ...
 

  25 Reasons Muhammad was a False Prophet! - YouTube 

https://www.youtube.com/watch?v=TeYyu9Y3V6M
13. dec. 2015 - Uploadet af Nuke Mecca
25 Reasons Muhammad was a False Prophet! ... 2:57:38. Ten MORE Reasons Muhammad Is a False Prophet ...

 http://www.about-truths1.dk/ 


 En opdatering = lørdag den 13. februar 2016 

---------

Hidden SECRET for THOUSANDS of Years ~ the Two ...

vimeo.com › poftc › Videos
2. dec. 2015
This is "Hidden SECRET for THOUSANDS of Years ~ the Two GREATEST DISCOVERIES in the HISTORY of ...

 http://www.sabbat-kristne.dk/418667988 

 


 Billeder af kent hovind

 http://www.sabbat-kristne.dk/418667988 

 KRISTENDOMMEN er forkyndelse af ( Bibelens ) SANDHEDER

The Ark of the Covenant found. Kent Hovind explains Ron ...

 

www.youtube.com/watch?v=9ay1vFfkji8

 

 www.Lyttilgud.dk  www.endtime.net  www.Tagryggen.dk 

Ron Wyatt's Story.mov - YouTube

www.youtube.com/watch?v=pEDqexaX8Gs
16/06/2010 - Uploadet af Skip Baker
Ron found OUR Ark of The Covenant and it's NOT Jewish!
 

 Surprising Discoveries - The Lamb Of God And The Ark ... - YouTube

www.youtube.com/watch?v=lh7m4ppYdpg
17/12/2012
Surprising Discoveries - The Lamb Of God And The Ark Of The Covenant ( Jonathan Gray)by ...
 

Flere videoer for Surprising Discoveries - The Lamb Of God ... »

Markus 4. Kapitel  Vers 22

 


 

 www.sabbat-kristne.dk/390099042

Walter Veith (13) Battle of the Bibles /Total Onslaught - YouTube

www.youtube.com/watch?v=KbikBVVkrNA
  • Lignende   24/12/2011 - Uploadet af TheClosingOfTime

  www.Medie1.dk

 

Todays Wolves in Sheeps Clothing Part 1 - Michael Hoggard ...


 Annonse i Berlinske Tidende, 6. november, 2013

 


 

Billeder af pagtens ark jødedommen

Med hvilket formål blev ( Pagtens Ark ) bygget  ???

Det kan enhver læse mere om i

( Bibelens = Det Gamle Testamente )

Pagtens Ark - blev opbevaret i et Tempel i Jerusalem.

 

 Det kan have set således ud = eller således

 

Sådan kan det have set ud da ( Guds Søn = Jesus ) blev Korsfæstet =

Da lynet slog ned - og delte et tæppe i Templet.

Walter Veith (2) Where Jesus Walked / Total Onslaught - YouTube

 
Lignende  17/12/2011 - Talte ( Guds Søn = Jesus ) Aramæisk ???
 

 KRISTENDOMMEN er forkyndelse af ( Bibelens ) SANDHEDER

Billeder af pagtens ark jødedommen

 


 Skammens dag for "Danmarks" Dommerstand = enig

http://www.pokerpartiet.dk/8976395

 

Af Morten Uhrskov Jensen
11.02.16, 17:20
Helsingør byrets dom i en sag efter §266b er en retspolitisk skandale. Læs mere 244

 


 

Morten Uhrskov Jensen, Dansk Samling i Radio 24/7- Del II ...

https://www.youtube.com/watch?v=GPq_9cdBgww
18. aug. 2015 - Uploadet af Ung Nationalkonservativ
Den voldsomme indvandring kan give plads til Dansk Samling.

 

 

 Dansk Samling satser  at komme i Folketinget

http://www.dksamling.dk/
Morten Uhrskov Jensen

 www.tro-eller-overtro.dk/410537918 

 www.MortenUhrskov.dk

 

Menneskerettighederne er IKKE en del af retsstaten ...

https://www.youtube.com/watch?v=iMIx6BkyMkM
17. okt. 2015 - Uploadet af Dansk Samling
Menneskerettighederne er IKKE en del af retsstaten. Dansk Samling ...

 

Dansk Samling vil opsige FN´s flygtningekonventioner ...

https://www.youtube.com/watch?v=7zDYzSt83Q8
for 2 dage siden - Uploadet af Dansk Samling
Dansk Samling vil opsige FN´s flygtningekonventioner. Dansk Samling ...

 EU-kommissionens afkristningsprojekt

 


  Fire mænd brød tavsheden: Jægersoldat, rådgiver og coach ...

https://www.youtube.com/watch?v=43Gmci5-sqI
25. jan. 2012 - Uploadet af Ligestillingsmin
Fire mænd brød tavsheden: Jægersoldat, rådgiver og coach B. S. Christiansen. Kanal tilhørende ...
 

  www.cchrinfo.dk      Den skjulte fjende - YouTube

http://www.oplys-dig-selv.dk/55199628 

 


 Efter min opfattelse så hører

Censurparagraf 266b  og  Blasfemiparagraf 140

ikke hjemme i

 Danmarks Riges Grundlov af 1953

Danmarks Riges Grundlov  

Hvorfor er der muslimer i Europa  ???
Fordi Koranen befaler det.
 
 Censurens udsprings-kilde/r = hvor er den/de  ???
Kan Saudi Arabien have ansvar for den Globale Censur ???
  Læs mere 
 
 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Y | Z | Æ |
| Se ALLE ord/begreber |

  Læs mere 

Efter min opfattelse så hører

 Censurparagraf 266b  og  Blasfemiparagraf 140

  Hjemme i Koranen.


 Pause = på ubestemt tid


 

   Billeder af anatolien

 

 Flere billeder af anatolien 

Tyrkiet har skiftet deres sprog ud = på den måde = at de nu bruger = de samme

Kemal Atatürk - Wikipedia, den frie encyklopædi

slags bogstaver = som vi bruger i Vesten = når vi spiller Scrabble.

 Kalifat - Wikipedia, den frie encyklopædi

 

 Vil danske mødre = kunne undgå = at de bogstaver = der bruges til = at danne danske ord = ikke bliver udskiftet med Arabiske bogstaver = ved at lære deres børn = at spille Scrabble = medens barnet/børnene = er mellem 7 år og 14 år  ???

 http://www.oplys-dig-selv.dk/414529856 

 


 Lærekonflikt spar bogstaverne væk -- Sønderborg Revy 2013

https://www.youtube.com/watch?v=ofsj_9GPxiY
10. apr. 2014 - Uploadet af Jens A Feddern
Sønderborg Sommer Revy bestod i 2013 af skuespillerne: Trine Gadeberg - Jeanne Boel - Kasper ...

 Velkommen til Analyse-Spillet der henvender sig

specielt til unge mellem 14 år og 21 år.

http://www.tro-eller-overtro.dk/420906713

 


  Walid Shoebat  

Islam "END TIMES ALERT" IsraelGreeceTurkey ... - YouTube  

www.youtube.com/watch?v=7g_Xv2YhJOo
23/07/2013 - Uploadet af Soteris1
Open up your Eyes, your Heart and your Mind and Watch this Video. Don't ask your imam or mullah, he'll ... 

Hvem har sin egen teori om Gog and Magog  ???  

 http://www.sabbat-kristne.dk/409494942 

 


 


 Turkey's Role in Prophesy, Revelation & Armageddon ...

https://www.youtube.com/watch?v=P5s3vMVyAU8
18. okt. 2013 - Uploadet af CleanTVcom
View "Turkey's Role in Prophesy, Revelation & Armageddon" so that you ..... prophecy club 5 deceptions ...

  Jens Jackie Jensen, eks-kommunist, om racismeparagraffen ...

 

20 år med Dansk Folkeparti - YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=GpV_cuoYbd0
5. okt. 2015 - Uploadet af Det Samfundsfaglige Videoarkiv
Dansk Folkeparti blev for 20 år siden dannet på ruinerne af Fremskridtspartiet, og har siden bevæget ...

 www.Danskfolkeparti.dk

  Mortens EU-skole afsnit 1 - om Euro - YouTube

www.123hjemmeside.dk

 


 

Nigel Farage speech after Islamic attacks in Paris - YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=QH9fvLiGTXI
16. nov. 2015 - Uploadet af RobinHoodUKIP
(16TH NOV 2015) Subscribe for more UKIP and Nigel Farage videos.
 
 
debat

 


 

Du kan høre lidt National Europæisk musik på dette Link   

http://www.oplys-dig-selv.dk/417138719 

 fra 28 NATIONALSTATER i Europa

 


ANALYSE-SPILLET

henvender sig specielt til de unge = der er mellem 14 år og 21 år.

 http://www.tro-eller-overtro.dk/420906713 

 http://www.sabbat-kristne.dk/418667989 

 


 

 Islam & Roman Catholicism: The New Crusades - Eric Jon Phelps ...

Lyt  eller  dø. 

Billeder af jon eric phelps

 

Billeder af eric jon phelps

Islam & Roman Catholicism: The New Crusades - Eric Jon Phelps ...

 http://www.oplys-dig-selv.dk/55199628 

 


 

SAXO.com Online Boghandel - Danmarks største udvalg i bøger

 

 University of Hidden History - Eric Jon Phelps ... - YouTube

 

 Jeg håber soldater bemærker følgende

Dem der styrer ( FN = UN ) de styrer ikke ( FN = UN ) efter de samme retningslinjer = som dengang ( FN = UN ) blev oprettet.  

 Jens Jackie Jensen, eks-kommunist, om racismeparagraffen ...

 I 1960 = da denne soldaterkammerater-film blev optaget = var det måske logisk = at det Danske flag = sad på en ( FN = UN ) uniform  ???

 Hvilket flag kæmper "Kristne Soldater" under  ???

 Billeder af fn's flag

 

En  Dansk Film fra 1960.

 Hvilket flag kæmper "Kristne Soldater" under  ???

Soldaterkammerater på vagt: Åh Mustafa - YouTube 

Kæmper Kristne Soldater under flaget på uniformen 

eller

under ( FN = UNslaurbær-grene  som ses på hjelmen

i denne film fra 1960   ???

  Det bliver spændende at se - om alle National-Staters Soldater adlyder  

FN - UNs  Generaler

efter den 2. Oktober 2016

  En laurbærkrans er en hovedprydelse, der er flettet af laurbærgrene.  

Traditionen stammer fra oldtidens Grækenland hvor guden Apollon vises med en sådan krans på hovedet, ligesom sejrherrerne i de pythiske sportskampe (lege) i Delfi ligeledes blev tildelt laurbærkranse som et sejrstrofæ. 

Her i 2016 er mit spørgsmål dette

Bør det Danske flag = stadig sidde på en uniform = der samtidig bærer

( FNs = UNs ) logo ???

 Bemærk at ( FN = UNs ) intentioner

de er forandret dramatisk = og de opfylder ikke mere den målsætning 

som oprindelig var formålet ( dengang da = FN = UN ) blev oprettet.

Jens Jackie Jensen, eks-kommunist, om racismeparagraffen ...

 


  KRISTENDOMMEN er forkyndelse af ( Bibelens ) SANDHEDER  

 www.Lyttilgud.dk  www.endtime.net  www.Tagryggen.dk

 

 Kristendommen er forkyndelse af sandheden, men sandheden kan der ikke stemmes om. Den kan kun adlydes.

 Du kan besøge Hovedtaleren på dette link

 http://www.oplys-dig-selv.dk/412607550

 


  http://www.oplys-dig-selv.dk/417138721

Did Merkel just "read out Germany's suicide note"? - YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=j_8kc19DL70
16. sep. 2015 - Uploadet af Rebel Media
Angela Merkel just read out Germany's suicide note. The fact that this video is so under-reported tells me that ...

 


   www.about-Truths1.dk

Mogens Glistrup: Pressen burde informere om ... - YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=eLIIz77VUh8
25. okt. 2014 - Uploadet af Mogens Glistrup radiointerviews
Mogens Glistrup gav... ... Mogens Glistrup: Pressen burde informere om muhamedaner-truslen 17 ...
 

 http://www.tavshedens-tyranni.dk/61038780 


 

Meet European dissidents fighting back against radical Islam

https://www.youtube.com/watch?v=Oqhx5DMX2ew
8. mar. 2016 - Uploadet af Rebel Media
Ezra Levant of TheRebel.media reports: Political dissidents across Europe are fighting back in the midst of ...
 
 
 

 


 

Europe says NO to Angela Merkels Islamic invasion ...

https://www.youtube.com/watch?v=oJx2a9ilDIE
1. feb. 2016 - Uploadet af IRISHINFIDEL
The media is hiding the truth, which is that a lot of Europeans do not want to have islam forced upon their ...

 http://www.tavshedens-tyranni.dk/ 

 

Du kan endnu høre lidt National Europæisk musik på dette Link   

http://www.oplys-dig-selv.dk/417138719 

 fra disse  28 NATIONALSTATER på deres

på deres eget Nationale sprog

 http://www.tro-eller-overtro.dk/423061304 


 Hvor går ferierejsen hen i år

www.feriepartiet.dk

 


Obadis´ Bog ( Min nye Bibel side 820 )

( Min ældre Bibel side 892 )

Dommen over Edom og Israels frelse.

Vers 7. og Vers 8

 7. Alle dine pagtfæller

forfølger dig helt til grænsen

dine venner forfører dig

og får magten over dig

de, der spiser sammen med dig

lægger snarer for dig

 

8. Ja, på denne dag siger Herren

vil jeg tilintegøre de vise i Edom

og forstanden i Esaus Bjergland

Der bliver ingen forstand tilbage.

 Citat  Slut


 Den der søger efter Sandheder = bevæger sig væk fra Løgne

  http://www.tro-eller-overtro.dk/423061304 

 


 

Konservativ filosof - Roger Scruton: 'Danmark bør melde sig ud af EU ...

https://www.youtube.com/watch?v=jzvk3f786ng
13. maj 2016 - Uploadet af ÆrkeKonservativ
Den engelske filosof Roger Scruton, en af moderne konservatismes store skikkelser har i utallige ...
 

 www.123.hjemmeside.dk


 

 

Morten Uhrskov Jensen, Dansk Samling i Radio 24/7- Del II ...

https://www.youtube.com/watch?v=GPq_9cdBgww
18. aug. 2015 - Uploadet af Ung Nationalkonservativ
Den voldsomme indvandring kan give plads til Dansk Samling.

 

 

 Dansk Samling satser  at komme i Folketinget

http://www.dksamling.dk/
Morten Uhrskov Jensen

 www.tro-eller-overtro.dk/410537918 

 www.MortenUhrskov.dk

 

Menneskerettighederne er IKKE en del af retsstaten ...

https://www.youtube.com/watch?v=iMIx6BkyMkM
17. okt. 2015 - Uploadet af Dansk Samling
Menneskerettighederne er IKKE en del af retsstaten. Dansk Samling ...

 

Dansk Samling vil opsige FN´s flygtningekonventioner ...

 


 Ung i Dansk Samling

 Ung i Dansk Samling er ikke en uafhængig ungdomsorganisation, men en gruppe af engagerede medlemmer mellem 15 og 35 år, som mødes regelmæssigt til politisk debat og diskussion af Dansk Samlings idégrundlag. Vil du være en del af en ungdomsgruppe, hvis sag er kærlighed til det danske fællesskab, og som brænder for at gøre en forskel for Danmark? Så meld dig ind i Dansk Samling og bliv en del af Ung i DS. Ung i DS giver dig mulighed for at møde ligesindede unge.

Der er møder med stratetiske og politiske diskussioner, men der er også tid til hygge, tilbagevendende traditioner og sociale arrangementer. Som aktivt medlem af Ung i DS, kan du hurtigt møde folk fra Dansk Samlings hovedbestyrelse, som Ung i DS støtter på bedste vis.

Danmark har brug for Ung i DS. Ung i DS har brug for dig.

Har du lyst til at møde andre unge i Dansk Samling, eller blot interesseret i at høre mere om Dansk Samling, så følg os på fjæsbog eller skriv til os:

ung@dksamling.dk

Vi skrives ved!


 

 EU og udlændingepolitikken

Af  Adam Wagner

Man kunne vælge at glæde sig over, at stedse flere politikere er kritiske over, at stedse flere politikere er kritiske over for Danmarks indvandrings- og flygtningepolitiske kurs; men det er svært, når sådanne personer fastholder deres ønske om forsat dansk EU-medlemskab og højst kan svinge sig op til at være>>kritiske<<over for Unionen. Er de da slet ikke klar over, at et opgør med den danske udlændingepolitik forudsætter dansk udmeldelse af EU? Tilsyneladende ikke.

Tag nu den meget omtalte Gimi Levakovic, der har flere voldsomme overfald på samvittigheden, og som ikke har dansk indfødsret. Højesteret fastslog, at han på grund af Danmarks >>internationale forpligtigelser<<, herunder den europæiske Menneskerettighedskonvention, havde ret til at blive i Danmark. Flere røster krævede derpå, at Danmark måtte omtolke eller fratræde denne konvention, hvad der i og for sig er fornuftigt nok, men dommen henviser også til >EU-reglerne<<. Levakovic er jo unionsborger og har dermed visse rettigheder i Danmark. Unionsborgerskabet stemte de danske vælgere <<ja<< til i 1993, og EU har siden udbygget de rettigheder, der er knyttet hertil.

Men lad os nu sige, at Danmark fratrådte Den europæiske Menneskerettighedskonvention. Ville det så ikke ændre noget? Svaret er nej. For indholdet i Menneskerettighedskonventionen er om ikke ordret så i hvert fald indholdsmæssigt ført ind i Unionens traktatgrundlag ved >>Den europæiske Unions charter om grundlæggende Rettigheder<< - for nemheds skyld blot omtalt som >>Chartret<< ( her i NYT behandles Chartret første gang i nr. 4 2001 og siden mere udførligt i nr. 3 2002 ) Danmark underskrev i 2000 Chartret som en bindende politisk erklæring, og med ( Lissabon-traktaten ) blev Chartret retligt bindende på traktatniveau, fordi den omtales i artikel 6 i Traktat om Den europæiske Union. Danmark ratificerede som bekendt Lissabon-traktaten i foråret 2008, og den trådte i kraft den 1. december 2009.

Hvor den europæiske Menneskerettighedskonvention var tiltrådt af Danmark, er dens indhold altså nu skrevet ind i Unionens grundlov, som Danmark er underlagt. Danmark kan ikke længere fratræde reglerne, og tolkningen af dem ligger i sidste ende hos EU-Domstolen, der jo står over det danske folketing og de danske domstole, idet  EU-Retten står over medlemstaternes ret, hvilket også fastslås i Lissabon-traktaten.

Den enkeltes ret til >>familieliv<< sikres også i Chartret, hvilket i praksis betyder, at visse personer, skønt udlændinge, kan få ret til at blive i Danmark uanset deres opførsel iøvrigt. Og hvis man tror, at denne og alle andre  rettigheder >>kun<< gælder unionsborgere, så tager man fejl. Chartrets artikel 45 fastslår, at >>Fri bevægelighed og opholdsret<< kan indrømmes tredjelandsborgere, der har lovligt ophold på en mellemstats område.<<

Med andre ord: Har en tredjelandsborger fået ophold i bare en af Unionens stater, har vedkommende lovligt ophold i dem alle. Det er jo også blevet fastslået i forskellige EU-domme , såsom Metock-og Zambrano-dommene. Dette er bare en lille flig af den EU-ret, der forhindrer en ny dansk kurs i udlændingepolitikken - medmindre Danmark forlader EU og atter bliver et frit land.

  Citat  Slut.

 Afstemnings-Resultatet omkring de fire Danske Forbehold findes på dette Link

http://www.about-truths1.dk/424406599

 Bemærk også at England er udmeldt af EU.


 

Hvad er det de ( indfødte Danskere ) absolut ikke må vide  

http://www.sagenskerne.dk/16050857 

 http://www.advarselspartiet.dk/429121998

 http://www.sagenskerne.dk/30778367 


 

om Danskhed i middelalderen (Hardback)

- nationalbevidsthed hos Saxo og i andre danske krøniker

Forfatter: Adam Wagner 

 

Forlag: Munch & Lorenzen, Udgave: 1, Isbn 13: 9788799529483

 Danskhed i middelalderen, nationalbevidsthed hos Saxo og ...

Danskhed

 i middelalderen

 

 

 Her kan Danmarks børn og andre læse om Vikingernes bedrifter

Trelleborg

eller om hvor fortidens Danske Konger havde deres bopæl.

www.fortidensJelling.dk

Vikingeborgen (The Viking Fortress) - En dokumentarfilm ...

https://www.youtube.com/watch?v=ARVpLMhmPmU
16. okt. 2013 - Uploadet af Rune Kreim Larsen
English subtitles by Thomas Gringer Jakobsen. Årets Shaking Stevens Film 2013. En dokumentarfilm ...

 Dansk Mjød Vikingernes Mjød - YouTube

 Mogens Glistrup: Pressen burde informere om ... - YouTube

 


 Da jeg er Evangelisk Luthersk Kristen har jeg bemærket at

Tysklands hvide Rose har brudt forbandelsen i Tyskland 

Tysklands  Hvide  Rose

German brave Woman Rebukes Islam's Lie in Germany Deutschland

German brave Woman Rebukes Islam's Lie in Germany ...


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hej!
Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
ANNONCE