Dansk Samlings valgprogram

1. Flygtningestrømmen skal standses. Danmark skal stoppe adgangen for asylsøgere, som skal afvises ved grænsen.

2. Dansk Samlings mål er dansk udtræden af EU. Indtil dette kan nås, vil Dansk Samling kræve, at EU’s magt rulles tilbage. Som det første og væsentligste skal den permanente grænsekontrol genindføres.

3. Familien skal styrkes. Det skal være muligt for en familie at leve af én indkomst i den periode, hvor børnene er små. Børnefamilier skal have et markant forhøjet beskæftigelsesfradrag, hvis den ene forælder vælger at passe børnene, mens de er små.

4. Affolkningen af landdistrikterne skal standses gennem sænkelse af afgifter ved bilkøb og ved placering af statslige institutioner over hele Danmark.

5. Mindstelønnen sættes ned med 20 procent mod lavere skattebetaling for de berørte. Det vil skabe titusinder af jobs, der mere end fuldt ud vil indtjene de mindskede skatteindbetalinger.

6. Diverse skolereformer skal rulles tilbage. Der skal i langt højere grad satses på indlæring af kundskaber i folkeskolen, så de kommende generationer står bedst muligt rustet til fremtiden.

Hvad angår udlændingepolitikken, er det et ufravigeligt krav fra Dansk Samling, at der sker reelle og vedvarende stramninger på området. Det er det også, hvad angår at mindske EU’s magt over dansk lovgivning. Alle øvrige punkter er til forhandling.