Morten Uhrskovs Sejr

Præsenteret her 18. februar 2016

Tillykke til Det Danske Folk med denne

Nationale Valgsejr

og til

Morten Uhrskov Jensen

http://www.about-truths1.dk/424406599 

 Overskriften præsenteret her 18. februar 2016 

 http://www.sabbat-kristne.dk/415554865 

Af Morten Uhrskov Jensen
09.11.15, 21:07
 

Morten Uhrskov Jensen, Dansk Samling i Radio 24/7- Del II ...

https://www.youtube.com/watch?v=GPq_9cdBgww
18. aug. 2015 - Uploadet af Ung Nationalkonservativ
Den voldsomme indvandring kan give plads til Dansk Samling.

 

 

 Dansk Samling satser  at komme i Folketinget

http://www.dksamling.dk/
Morten Uhrskov Jensen

 www.tro-eller-overtro.dk/410537918 

 www.MortenUhrskov.dk

 

Menneskerettighederne er IKKE en del af retsstaten ...

https://www.youtube.com/watch?v=iMIx6BkyMkM
17. okt. 2015 - Uploadet af Dansk Samling
Menneskerettighederne er IKKE en del af retsstaten. Dansk Samling ...

 

Dansk Samling vil opsige FN´s flygtningekonventioner ...

https://www.youtube.com/watch?v=7zDYzSt83Q8
for 2 dage siden - Uploadet af Dansk Samling
Dansk Samling vil opsige FN´s flygtningekonventioner. Dansk Samling ...

 EU-kommissionens afkristningsprojekt

Du kan læse mere om valgresultatet på

dette link

 

  Hvis jeg hørte rigtigt = var det i 1952 = at Danmark skrev under på ( FN = UNs ) flygtninge-Konvention. Denne underskrift skete kun 7 år efter = at anden Verdenskrig militært var ophørt = den 9. maj 1945 i Europas  Nationalstater.
 
 
 I 1960 = da denne soldaterkammerater-film blev optaget = var det måske logisk = at det Danske flag = sad på en ( FN = UN ) uniform  ???

 Hvilket flag kæmper "Kristne Soldater" under  ???

 Billeder af fn's flag

 

En  Dansk Film fra 1960.

 Hvilket flag kæmper "Kristne Soldater" under efter 2016 ???

Soldaterkammerater på vagt: Åh Mustafa - YouTube 

Kæmper Kristne Soldater under flaget på uniformen 

eller

under ( FN = UNslaurbær-grene  som ses på hjelmen

i denne film fra 1960   ???

  Det bliver spændende at se - om alle National-Staters Soldater adlyder  

FN - UNs  Generaler

efter den 2. Oktober 2016

  En laurbærkrans er en hovedprydelse, der er flettet af laurbærgrene.  

Traditionen stammer fra oldtidens Grækenland hvor guden Apollon vises med en sådan krans på hovedet, ligesom sejrherrerne i de pythiske sportskampe (lege) i Delfi ligeledes blev tildelt laurbærkranse som et sejrstrofæ. 

Her i 2016 er mit spørgsmål dette

Bør det Danske flag = stadig sidde på en uniform = der samtidig bærer

( FNs = UNs ) logo ???

 Bemærk at ( FN = UNs ) intentioner

de er forandret drastisk = og ikke mere opfylder den målsætning 

som oprindelig var formålet ( dengang da = FN = UN ) blev oprettet.

Jens Jackie Jensen, eks-kommunist, om racismeparagraffen ...

 

 

 25.10.2015:
Generalmajor til forbundskansler Merkel:
Jeg beder Dem om at træde tilbage... 

Eric Zemmour om menneskerettighederne - YouTube

Jens Jackie Jensen, eks-kommunist, om racismeparagraffen ...

 http://www.sabbat-kristne.dk/415554865 

 

Også = Danske Danskere =  r læse = Artikel  24. og 25.  
Hvilken forskel er der i retsstillingen - for en kvinde ifølge
(  FN = UNs  Menneskerettigheder ) og  ( Koranens Sharia-love ) ??? 
Et internet-Leksikon   www.Islaminfo.dk   om Koranens indhold
 

 http://www.sabbat-kristne.dk/415554865 

 


  Død over de kristne

 

 ER DU DANSKER AF HJERTET  ???  HVORDAN VED DU DET  ???
www.dendanskeforening.dk/ 

      VIL DU FORSVARE = DANMARKS GRUNDLOV = MED DIT LIV ???

 Læs tidligere indlæg her 

http://www.sabbat-kristne.dk/418667985


  www.advarselspartiet.dk 

 24/7  Radioen   www.tro-eller-overtro.dk/411636133

 www.tro-eller-overtro.dk/410537918 

 www.feriepartiet.dk


  EU er Europas fjende

www.Trykkefrihed.dk

http://www.about-truths1.dk/424406599 

 Torben Mark Pedersen

  EU-kommissionens afkristningsprojekt

5. Oktober 2013 - www.oplys-dig-selv.dk

Billeder af Kort over europa

Læs her Artiklen - der sendte ( Torben Mark Pedersen ) i retten

  Frikendt for overtrædelse af 266b

http://www.about-truths1.dk/424406599 

--------------

Grundlovsnyt - YouTube 

 Danmarks Riges Grundlov af 1953

Danmarks Riges Grundlov 

 


 Boganmeldelse af Landsformandens bog længere nede på siden.

 

 Dansk Samling satser  at komme i Folketinget

http://www.dksamling.dk/
Morten Uhrskov Jensen

 www.tro-eller-overtro.dk/410537918 

 www.Mortenuhrskov.dk


Afskaffelse af det danske

retsforbehold?

Af

Thorkil  Sohn

 Den 3. december 2015 skal det danske folk til stemmeurnerne.

Citat

 Folketingets flertal vil udskrive en folkeafstemning for at afskaffe  folkeafstemning for at afskaffe det såkaldte retforhold, som vi har i forhold til EU. Det kan nemlig ikke afskaffes uden om Grundlovens bestemmelser.

Danmarks Riges Grundlov 

Hvad betyder det, at Danmark har et retsforhold overfor EU?

Ja, det betyder jo, at vi selv bestemmer over noget af det allermest vigtige, nemlig hvad der er lov og ret her i vort eget land. Det vil vi ikke overlade til EU. Alene tanken om at afgive dette løfte bør få alle alarmklokker til at ringe.

 

 

 Det handler f.eks. om, hvad vi straffer hinanden for, og hvordan vi gør det. En af de bestemmelser, som Danmark vil blive underlagt ved retforholdets afskaffelse, er artikel 83,1 i Lissabontraktaten, der lyder: >> Europa-parlamentet og Rådet kan ved direktiv efter den almindelige lovgivningsprocedure fastsætte minimumsregler for, hvad der skal anses for strafbare handlinger, samt straffene herfor (...)<<

 Vi kan altså risikere at blive straffet for helt nye og ukendte >>forbrydelser<< som EU vedtager.

Og det handler også om, at EU kan bestemme over civilretslige områder, som f.eks. skilsmisseregler, arvelove, aftaleforhold osv.

 --------------

Boglancering: Opgør om 30 års udlændingepolitik - YouTube

www.youtube.com/watch?v=vOGoJ3hBlSU
12. jun. 2013 - Uploadet af CEPOSdk
Den 10. juni 2013 udkom en af årets mest kontroversielle bøger - en antologi vedrørende udlændingeloven ...

 http://www.oplys-dig-selv.dk/417958112  

----------

 http://www.dr.dk/Nyheder/Politik/2014/10/23/150606.htm

Hvad bliver resultatet af den førte Politik for

Danmarks og Europas oprindelige befolkninger  ???  Bliver det  

Død over de kristne

 

Søren Krarup om udlændingeloven af 1983 og ... - YouTub 

Bogen ( Søren Krarup og hans tid )  findes

på dette Link

www.advarselspartiet.dk 

 Vi = de Danske Danskere = har været her = meget længe.

www.fortidensJelling.dk

 


 Endelig kan det nævnes, at vi også risikerer at indvandrings- og asylpolitikken kommer ind under EU-unionen.

Der bliver dog udsendt beroligende meldinger fra højeste sted: Der er tale om en >>tilvalgsordning<< Ganske vist giver vi ved et JA Folketinget fuldmagt til at tilslutte os det hele. Men vore politikere vil passe på os, for de er enige om, at vi kun tilslutter  os de ting, der er gode for Danmark, efterhånden som det bliver aktuelt - og det vil jo være upraktisk, at folket skal spørges igen og igen.

 Billeder af med lov skal land bygges

 

 Flere billeder af med lov skal land bygges

 Vi ombytter med andre ord Grundlovens regler om suvevæni-tetsafgivelse med en garanti om, at vi ikke lige her og nu bliver ført helt ind i den åleruse, som en tilvalgsordning jo er. Hertil kommer, at dersom disse lokketoner ikke slår til, så vil vi, der vil værne om dansk lov og ret, blive beskyldt for at holde hånden over kvindehandel, børneporno og al anden international krimaninalitet. Disse >>skrækkelige<< forhold, som jo må råde i Norge og Island, der også vover at stå udenfor.

 Citat  Slut


 MiddelalderInfo Fortalen til Jyske Lov af Kong Valdemar ...

 ---------------------

Hvad Dansk Samling mener om udvisning af udlændinge:

 >>Udlændinge, der har begået grov kriminalitet, bør automatisk udvises af landet efter udstået straf. Det skal altså ikke være en del af en domsafsigelse, hvorvidt en sådan udlænding skal udvises eller ej: det skal være en administrativ konsekvens af den afsagte dom.

Dansk Samling mener, at alle herboende udlændinge ( det vil sige, folk uden dansk indfødsret ) fra tredjelande bør hjemsendes, hvis de ikke kan anerkende følgende: 1 ) at det danske folks kristne, nordiske kultur, der er landets kernekultur og derfor sætter ordenen i landet; 2 ) at kristne, nordiske og vestlige værdier har forrang i det offentlige rum; 3 at krav om >>positiv særbehandling<< af fremmede skikke og forskrifter er uacceptabelt. Endvidere bør udlændinge, der ligger samfundet til last rent økonomisk, hjemsendes.<<

 Fra Dansk Samlings Grundsyn.

 http://www.dksamling.dk/

 


 

Rolf Slot-Henriksen

 var medstifter af Grundlovsforeningen

www.danskkultur.dk

 mærkedage

www.Medie1.dk

Dansk Kultur

under massivt pres - på følgende punkter.


1. Dansk Navnelov er blevet ændret efter islamiske principper.

2. Fjernelse af svinekød i skolefritidsordningerne i København og Odense.

3. Indførelse af halalslagtet og islamisk velsignet kød i de samme fritidsordninger.

4. Permanent dispensation fra dyreværnsloven vedrørende halal-slagtning uden forudgående bedøvelse.

5. Særlige badeordninger for muslimer på en lang række skoler.

6. Stop for juleklip i nogle børnehaver og skoler.

7. Islamiske spiseregler om tilladt og forbudt føde ( halal og haram ) i hjemmekundskab på flere skoler og halalslagtninger af 97 procent af alt dansk fjerkræ. Blandt andet til hjemmemarkedet, med afgift til islamisk center på horsebakken.

8. Offentlige badeanstalter lukkes for andre, når muslimer bader.

9. Særlige regler for badning sport og svømning på skoler.

10. Stop for lejrskoleophold - og krav om  =

1. Ændring af Grundloven 

 Hvordan fungerer Islams sharialov - når muslimer er i flertal = blandt vantro = når det gælder ren og uren

Ren og Uren

 Jeg har fundet dette eksempel

 Islam - The Most Pathetic, Evil, Hateful Religion On Earth ...

 

2. Forbud på skoler og i børnehaver og offentlige institutioner mod juletræer, juleklip, julesange, juleafslutninger, fastelavnsris og tøndeslagning og påskeæg.

3. Fjernelse af julebelysning på offentlige steder

4. Ophævelse af Dansk Dyreværnslov vedrørende slagtning og krav om bedøvelse.

5. Stop for Folkekirkens civilregistrering af fødsel vielse og død.

6. Krav til skoler om forskelligt bestik - skåle og kander til brug for rene personer - der spiser tilladt kød, og ekstra bestik ( med mere ) for urene personer der spiser forbudt kød.

7. Forbud mod morgensalmer og en række sange fra højskolesangbogen og ændringer i faget musik.

8. Et islamisk råd, som har mulighed for, at censurere dagspressen for u-islamisk propaganda.

9. Særlige rum for muslimer på fabrikker og i offentlige institutioner.

10. Krav om at muslimske grave i Danmark aldrig må sløjfes. Danske grave sløjfes efter en vis årrække, hvis de ikke bliver fornyet - gennem en ny indbetaling - til gravstedets forsatte bevarelse.

11. Muslimske børn kræves undervist af muslimske lærere fra hjemlandet i blandt andet islam.

12. Særlige badetider for muslimer i alle landets svømmehaller.

13. Ændring af flaget, samt love for Kongehuset.

14. Mulighed for , at muslimer kan dømmes efter muslimsk lovgivning i Danmark

15. Områder i Danmark, der er fri for Dansk Lovgivning.  

www.fortidensJelling.dk 

Hvad siger koranen om formålet med muslimers udvandring ???

 

Jihad som kolonisering af nyt land 

 --------------

Islamistisk mobning i tyske skoler - YouTube

www.youtube.com/watch?v=5UsIAPbt6Ko
25. jun. 2014 - Uploadet af Henrik Ræder Clausen
Om at skære halsen over på folk - Duration: 1:17. by Henrik Ræder ... Morten Uhrskov: Et delt folk ...

----------------

 Lidt om = Koranens Sharia-love

Et internet-Leksikon  www.islaminfo.dk  ) om Koranens indhold 

 

 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Y | Z| Æ | 
| Se ALLE ord/begreber |

 

( Taqiya-Taqija )  ( Dhimmier ) ( Dar al-harb ) ( Dar al-Islam ) ( Djizya )Diyanet  sharia:Koranlove vedr. kvinderettigheder  Kvinder  Vantro Voldtægt og Voldtægt  Sharia Shia muslimer  Sunna  Sura  Sura  Svinekød Børneopdragelse i blandede ægteskaber  Børneopdragelse i muslimske hjem  Apostat  Ægteskab mellem muslim og ikke-muslim Tørklæder Ægteskabkontrakter Tørklæde Ren-uren

 

Jihad som kolonisering af nyt land 

 Kafr eller Kafir

 


  KRISTENDOMMEN er forkyndelse af ( Bibelens ) SANDHEDER  

 www.Lyttilgud.dk  www.endtime.net  www.Tagryggen.dk

 

 Kristendommen er forkyndelse af sandheden, men sandheden kan der ikke stemmes om. Den kan kun adlydes.

 


 Erik Høgh-Sørensen

 Mod Vinden  -  Danmarks plads i Europa

 Nyt Nordisk Forlag 2014

 240 sider.  249,95

SAXO.com Online Boghandel - Danmarks største udvalg i bøger

 


 

Peter von Kohl Interviewer Morten Messerschmidt om ...

www.youtube.com/watch?v=1Lnv0Ea1Oh8
8. jul. 2015 - Uploadet af Den danske Europabevægelse/The Danish European Movement
Peter von Kohl Interviewer Morten Messerschmidt om situationen i Grækenland. Den danske ...
 

 


 

Morten Messerschmidt taler til Helle Thorning-Schmidt i ...

 Vejen til Magten = hvem var ombord på Titanic - da skibet sank  ???

Roman Empire Rules Today DVD1 - FULL - YouTube

 

Flere videoer for messerschmidt »

 


 

Mortens EU-skole afsnit 1 - om Euro - YouTube

www.youtube.com/watch?v=vymtQhk0Rzo
5. maj 2009 - Uploadet af danskfolkepartieu
Morten Messerschmidt er Dansk Folkepartis spidskandidat til Europa-Parlamentsvalget 2009. Se ...

 


 

CEPOS Gå-hjem-møde - Morten Messerschmidt: Er EU en ...

www.youtube.com/watch?v=ihDmOpr0yqA
12. feb. 2013 - Uploadet af CEPOSdk
CEPOS Gå-hjem-møde - Morten Messerschmidt: Er EU en trussel mod friheden? ... Den 2. marts 2011 ...
 
 
Du kan høre Lidt Dansk Musik på dette link
 
 

 

Guds  søn = JESUS = HAR SAGT =

JEG ER = VEJEN og SANDHEDEN og LIVET;

ingen kommer til FADEREN uden ved mig.

Bibelen =  Johannes-evangeliet Kapitel 14. Vers 6 .

 www.fortidensJelling.dk 

         

DER FINDES OVER 2200 KIRKER I DANMARK 

Det betyder efter min opfattelse = at det danske folk har en = Kristen Kulturarv. Har du en anden vurdering af Danmarks Kulturarv ??? Har værdi-kommissionen en anden vurdering af Danmarks Kulturarv ???
 

Danmark - en billeddatabase

På dette link - kan du besøge de fleste - af de godt 2200 kirker - der findes rundt omkring i dit fædreland - National-staten Danmark og beundre hvad =  dine danske forfædre har præsteret. 

 
       

www.Danskkultur

mærkedage

 ---------------

 Det bør bemærkes at

Nationalstaten  Danmark

er en

Evangelisk-Luthersk Nationalstat


 Her vil jeg lige bemærke. Jeg er ikke Katolik. Jeg er Kristen. Derfor er min

Danske Bibel

udgangspunktet for min Kristne Tro

Derfor har jeg meldt mig ud af

Folketingets  Folkekirke

med venlig hilsen = Saxo-Poul

http://www.tro-eller-overtro.dk/413297894 

 


 Du er her på besøg = på en Dansk hjemmeside

Billeder af danske flag 

 

Flere billeder af danske flag

 


 

 

Der findes mødre = der ikke vil udskifte = Danmarks Grundlov = med

Koranens sharia-lovgivning.

http://www.oplys-dig-selv.dk/414529856

Hvad kan disse mødre gøre  ??? De kan begynde med at melde sig ind i

Trykkefrihedsselskabet. Det kan du også overveje at gøre.

 

Billeder af katrine winkel holm 

Formand
Katrine Winkel Holm

www.Trykkefrihed.dk

Støt ytringsfriheden, bliv medlem

"Kun der, hvor krænkede religiøse følelser ikke har noget retskrav, er der frihed. Derfor medfører ytringsfrihed lige præcis retten til at krænke troendes religiøse følelser.

Uden krænkefrihed, ingen ytringsfrihed"

Katrine Winkel Holm

 Tillykke med 10 års jubilæet

 www.Trykkefrihed.dk

Hør Jubilæumstalerne på Video

 Søren Krarup om udlændingeloven af 1983 og ... - YouTube  

 Læs mere  

Hvem er udsat for

www.TavshedensTyranni.dk

Hvorfor udspringer der

Massiv Censur

fra Danmarks Folketing og i danske medier

http://www.sagenskerne.dk/16050857 

lige som det sker andre steder på jordkloden ???

http://www.sabbat-kristne.dk/409494939 

der også er udsat for

www.TavshedensTyranni.dk

Hvorfor udspringer der

Massiv Censur

 i Danmark   ???

http://www.sagenskerne.dk/16050857 

lige som det sker andre steder på jordkloden ???

http://www.sabbat-kristne.dk/409494939 

 


 Manuel Barroso

José Manuel Barroso - Wikipedia, the free encyclopedia

https://en.wikipedia.org/wiki/José_Manuel_Barroso Oversæt denne side
 
José Manuel Durão Barroso (ipa: [ʒuˈzɛ mɐˈnu̯ɛl duˈɾɐ̃u̯ bɐˈʁozu], born 23 March 1956) is a Portuguese leftist politician who was the 11th President ...

Georgetown University

 Er det på dette Universitet Jesuitter bliver uddannet ???


 Er det Manuel Barroso = der holder forelæsninger = fremtidens Jesuitter  ???

 Hvorfor er Kristendommen ikke nævnt i EUs Præambel

Er Manuel Barroso i virkeligheden en Khasar-jøde  ???

 Hvem kan vide dette = når de store medier

dræber enhver demokratisk debat  ???

http://www.sagenskerne.dk/16050857 

 


 Som det bemærkes i denne udmærkede bog på side 57 i Præamblen

så er Kristendommen ikke nævnt.

 EU-kommissionens afkristningsprojekt

Det kaldes for

www.TavshedensTyranni.dk

EU - den rigtige historie - den skjulte dagsorden 

 

En Bog alle ( Konfirmander Konfirmander ) bør læse  ???

 Præampel = indledning til lov. el. traktat

EU af Henrik Ræder Clausen (Bog) - køb hos SAXO.com

 SAXO.com Online Boghandel - Danmarks største udvalg i bøger

 


 

Loyola University Chicago: Loyola University

We are Chicago's Jesuit Catholic University, a diverse community seeking God in all things and dedicated to knowledge in the service of humanity. We are ...

Den første Jesuit var Ignatius Loyola  stadfæstet af paven i 1540.

Billeder af ignatius loyola

Så vidt vides - det største Jesuit-Universitet i USA - 2014

Flere billeder af ignatius loyola

Lær hans Selvhypnose-program på

www.KristeligtDagblad.dk   eller på   www.Kristendom.dk  

 så man selv tror på =  at ( Løgne) de er ( Sandheder )


 

Jesuiterordenen - Wikipedia, den frie encyklopædi

da.wikipedia.org/wiki/Jesuiterordenen
 
Fra Wikipedia, den frie encyklopædi ... Jesuiterordenen (latin: Societas Jesu, "Jesu Selskab") er en katolsk orden grundlagt i 1534 af Ignatius af Loyola og stadfæstet af paven i

 

De katolske Præster = Jesuitterne = afgiver dette løfte til Paven.

Min søn, du er allerede blevt lært op til at opføre dig som en hykler: At være en katolik blandt katolikker, og være en spion selv blandt dine egne brødre - og ikke tro nogen mennesker, og ikke stole på noget menneske. At være en reformeret blandt de reformerte. At være en hugenott blandt hugenotterne. At være en kalvanist blandt kalvanisterne. Blandt Protestanterne - vær i almindelighed som en af dem!

Tilegn dig deres tillid  =  Jesuit Eden til Paven. 

Tilegn deg deres tillid, og forsøg til og med at tale fra deres talerstoler. Fremhold med din naturs fulde heftighed vor hellige religion og Paven. Forneder deg til og med så lavt som at blive jøder blandt jøderne, således du kan være i stand til at samle al den information som kan være til nytte for din orden, som en trofast Pavens soldat. Du er blevet lært op til lumsk at plante sjalusiens og hadets frø mellem stater som før havde fred, og ophidse dem til bloddåd, idet du involverer dem i krig med hinanden, og skaber revolutioner og civile krige internt i samfund - Provinser og land som var selvstændige og fremgangsrige  - og kultiveret med kunst og videnskab - og glæder sig over fredens velsignelser. 

MERE INFILTRATION

Tag parti for forkæmperne i hemmelighed - i samråd med med dine andre jesuit-brødre ... som måske er involveret på den anden side - og som måske går imod den side - som du har forbindelse med - således at Kirken til slut kan blive den vindende part - i forholdene som er lagt til rette i fredens forhandlinger - og målet helliger midlet.

GRUNDSKOLEN ER OVERSTÅET

Du er blevet lært op til din opgave som en spion - og samle al statestik - fakta og imformation som det står i din magt at fremskaffe fra alle kilder. At opnå tillid gennem smiger til i Protestanternes familier og kættere af enhver klasse og karakter - ligesom til handelsmænd - bankmænd - advokater og blandt skoler og universiteter - i Parlamentet og lovgivende forsamlinger, hos myndighederne og statsrådene - og være alle ting for alle mennesker - for Pavens sag - hvis tjener du er indtil døden. 

NY-OMVENDT BEGYNDER

Som en nybegynder og nyomvendt har du allerede modtaget al fornøden instruktion, og har gjort tjeneste som en medhjælper, skriftsfar og præst, men du har endnu ikke blevet udstyret med alt det - som er nødvendigt for at være en kommandant for de loyales hær i tjenesten for Paven. Du må tjene den tilstrækkelige tid som et redskab og udøver - gennem de ordrer som bliver givet af dine overordnede - for ingen kan befale - som ikke endnu har indviet sit arbejde med blodet fra en kætter - for hvis der ikke bliver udgydt blod - sker der ingen tilgivelse.  Derfor - for at du kan blive skikket til dit arbejde - og for din frelse skal være sikret, så skal du ud over din tidligere lydighedsed til din orden og troskab til Paven repetere efter mig =

DER SVÆRGES

"Jeg  ------------------, nu i nærvær af den Almægtige Gud, den velsignede jomfru Maria, den velsignede - Ærkeengel Mikael - den velsignede døber - ST. Johannes, den Hellige Far - den Overordnede General af Jesu Samfund, grundlagt af ST Ignatius Loyola - under Paul III´s  pontifikat, som har - Jomfruens morsliv - Guds livmor - og ved Jesu herskerstav, at Hans Hellighet - Paven - er Kristi viseregent - og er det sande og eneste hoved for den Katolske Universielle Kirke og Universielle Kirke over hele jorden, og at han i kraft af bindingen og løsningen givet til = Hans Hellighed af min Frelser - Jesus Kristus - og har magt til at afsætte hedenske Konger Prinser Stater Fællesskab og Regeringer, som alle er ulovlige uden hans hellige godkendelse, og at de trygt kan ødelægges.
 

Jeg lover og erklærer videre - at jeg ikke vil have nogen egen mening eller vilje - eller nogen mental reservation overhovedet - selv ikke som et lig eller et kadaver ( perinde ac cadaver ) men uden at nøle adlyde hver eneste ordre jeg vil modtage fra mine overordnede i hæren til Paven og til Jesus Kristus. 
At jeg vil gå til hvilken som helst del af verden, uden at beklage mig - og vil være underdanig i alle ting som bliver mig fortalt .... Jeg lover og erklærer videre at jeg vil - når anledningen byder sig - starte og føre ubamhjertig krig - hemmelig eller åbenlyst -mod alle kættere - Protestanter eller liberale - som jeg er anvist at gøre - for at udslette dem fra jordens overflade - og jeg vil ikke skåne hverken - køn -alder eller tilstand. Jeg vil ødelægge - koge - flå - kvæle og begrave levende disse berygtede kættere  - rive op deres maver og livmoderne til deres kvinder og knuse deres afskyelige race. 

Når det samme ikke kan blive gjort åbenlyst - vil jeg i hemmelighed bruge giftkoppen - kvælerstrengen - dolkens stål eller blykulen - uden hensyn til ære - rang - værdighed eller autoritet - til den person eller de personer - uafhængig af deres tilstand i livet - enten offentlig eller privat - når jeg - når som helst bliver anvist til at gøre det - af en hvilken som helst agent fra Paven - eller en overordnet af broderskabet af - den hellige tro til Jesu Samfund.

( Findes nedtegnet i kartoteket i Kongressen ( Congressional Record ) USA, 15 FEBRUAR 1913, s. 3215-6 )

(  Også i << The Engineer Corps of Hell >> af  Edwin A. Sherman.  s. 118, 1883, Library of  Congress Catalog Card # 66-43354 ).

 Billeder af Loyola University Chicago

 Flere billeder af loyola university chicago

 http://www.sabbat-kristne.dk/183379967 


 

 Billeder af joint declarationen. og helle thorning

 

 

 Flere billeder af joint declarationen. og helle thorning

 Du kan høre Hovedtaleren på dette Link 

http://www.oplys-dig-selv.dk/412607550 

 


 

Joint Declaration on the Doctrine of Justification

www.vatican.va/.../rc_pc_chrstuni_doc_31101999_c... Oversæt denne side
 
The doctrine of justification was of central importance for the Lutheran ... The present Joint Declaration has this intention: namely, to show that on the basis of ...
Du har besøgt denne side mange gange. Seneste besøg: 18-07-15

 Hvor mange statsledere = har underskrevet

Joint-Deklarationen  ???


 

Morten Messerschmidt taler til Helle Thorning-Schmidt i ...

 Vejen til Magten i USA = hvem var ombord på Titanic - da skibet sank  ???

Roman Empire Rules Today DVD1 - FULL - YouTube

Flere videoer for messerschmidt »

 


 Morten Messerschmidts tale til Helle Thorning-Schmidt

viser hvor

 Helle Thorning-Schmidt

er oplært = får mig til at stille dette spørgsmål = er

Helle Thorning-Schmidt

i virkeligheden en Khazar Jøde = eller oplært som jesuit ???

 

EU-kommissionen foreslår EU-skatter

 
Kommissionsformand José Manuel Barroso i forbindelse med dagens møde. Foto: Kommissionen
 
 
 
 
Hvor mange National-stater i EU - skal der nedlægges = inden statteyderne i EU = kun skal betale skat = et enkelt sted = i en af de
 ( 28 National-stater )
 der for tiden er medlem af 
EU  ???
 
Meget kan klares fra en Computer = hvilket betyder = at afstand = kultur  og sprog = betyder en mindre rolle = for hvilke love = eliten kan indføre = og hvilken opkrævningsmetode af skatter = der er mest effektiv = set med Elitens øjne.
 
 Belgien € (1957) Frankrig € (1957) Tyskland € (1957) Italien € (1957)

 Luxembourg € (1957)  Holland € (1957)  Danmark (1973) Irland € (1973)

 Storbritannien (1973  Grækenland € (1981) Portugal € (1986) Spanien € (1986)

 Østrig € (1995) Finland € (1995)  Sverige (1995) Cypern € (2004)

 Tjekkiet (2004) Estland € (2004) Ungarn (2004) Letland € (2004)

 Litauen € (2004) Malta € (2004) Polen (2004) Slovakiet € (2004)

 Slovenien € (2004) Bulgarien (2007) Rumænien (2007) Kroatien (2013)

 www.123hjemmeside.dk

 

 Der er så meget = det er umuligt at vide

når Censurparagraf 266b og de større medier = forhindrer en

demokratisk debat gennem

www.TavshedensTyranni.dk

 ved hjælp af

Massiv Censur

http://www.sagenskerne.dk/16050857 

 


 

Du kan høre Lidt Dansk Musik på dette Link

www.kulturpartiet.dk

 


I-Leuren Moret: Jesuit's origin in Babylon; Are Satanic ...

 

www.youtube.com/watch?v=0WxjTzT_VdM
20. aug. 2014 - Uploadet af Alfred Lambremont Webre
... I - Leuren Moret: Jesuits (“Society of Jesus”) originated in Babylon; AreSatanic, rebranded Knights Templar ...

 ExopoliticsTV     www.Ecologynews.com

WWW.LEURENMORET.INFO


 www.OpenDoors.org

  www.123hjemmeside.dk

  Død over de kristne

 


 

 II - Leuren Moret: Jesuit Depopulation Plan=Radiation+ ...

www.youtube.com/watch?v=I8HpyKMRnNE

AlfredWebre/LeurenMoret


 

www.Oplys-dig-selv.dk  

Pausen = på ubestemt tid = Slut

 www.tro-eller-overtro.dk/410537918 

 


 

Nigel Farage - Confronts Herman Van Rompuy, José ...

www.youtube.com/watch?v=bJHETdxwv8Y 
 
27. apr. 2013 - Uploadet af Júlio Soares
Nigel Farage - British politician and outspoken critic of the European Union European Parliament videos from ...

Farage gets cheers in the EU parlament. - YouTube

www.youtube.com/watch?v=kwbEMVsGFJg
15. jul. 2014 - Uploadet af RobbingHoodUK
Times are changing, Nigel now gets cheers and clapping. please subscribe for more ukip content. ... Farage ...

 UKIP MEPs - YouTube

http://www.kulturpartiet.dk/118637684 

 @Nigel_Farage 

www.nigelfaragemep.co.uk

  

 Lidt ( National Europæisk ) Musik

kan findes på disse links


 

 Estland € ( fra 2004 medlem af EU  )

 Der findes også lidt National Musik på dette Link

http://www.oplys-dig-selv.dk/416913135  

 

 Letland ( fra 2004 medlem af EU )

Der findes også lidt National Musik på dette Link

http://www.oplys-dig-selv.dk/416913135 

 

 Korshøjen - Wikipedia, den frie encyklopædi

  Litauen € ( fra 2004 medlem af EU )

 Der findes også lidt National Musik på dette Link

 http://www.oplys-dig-selv.dk/416913136 

 


 

 Sverige ( fra 1995 medlem af EU  

Der findes lidt Svensk musik på dette Link 

 http://www.oplys-dig-selv.dk/416913131 

 

 Spanien ( fra 1986 medlem af EU  

Der  findes lidt Spansk musik på dette Link

http://www.oplys-dig-selv.dk/416913130 

 

  Frankrig € ( fra 1957 medlem af EU )

Der findes lidt Fransk musik på dette Link

http://www.oplys-dig-selv.dk/416621526 

 


 

  Belgien € ( fra 1957 medlem af EU )

Der findes lidt Belgisk musik på dette Link

http://www.oplys-dig-selv.dk/416913127

Den belgiske sproggrænse – en gordisk knude - Sprogmuseet

 

 Tyskland € ( fra 1957 medlem af EU )

Der findes lidt Tysk musik på dette Link 

http://www.oplys-dig-selv.dk/416621523 

 

  Italien € ( fra 1957 medlem af EU )

Der findes lidt italiensk musik på dette Link

http://www.oplys-dig-selv.dk/416621527 

 


 

   Holland € ( fra 1957 medlem af EU  )

Der findes lidt Hollandsk musik på dette Link

http://www.oplys-dig-selv.dk/416621524 

 

 Luxembourg  ( fra 1957 medlem af EU ) 

Der findes lidt musik fra Luxenbourg på dette link

http://www.oplys-dig-selv.dk/416913128 

 

 Irland € ( fra 1973 medlem af EU  )

Der findes lidt musik fra Irland på dette Link

http://www.oplys-dig-selv.dk/416913129 

 


 

  Storbritannien ( fra 1973 medlem af EU  

Der findes lidt engelsk musik på dette Link

http://www.oplys-dig-selv.dk/416621521 

 

  Grækenland € ( fra 1981medlem af EU )

Du  kan høre lidt græsk musik på dette Link

http://www.oplys-dig-selv.dk/416621531 

 


 

  Portugal € ( fra 1986 medlem af EU )

Du kan høre lidt Portugisisk musik på dette Link

 http://www.oplys-dig-selv.dk/416913132 

 


 

  Østrig € ( fra 1995 medlem af EU )

Du kan køre lidt Østrigsk musik fra dette Link

 http://www.oplys-dig-selv.dk/416913133 

 

  Finland € ( fra 1995 medlem af EU ) 

Du kan høre lidt Finsk Musik på dette Link

http://www.oplys-dig-selv.dk/416913125 

 

 Cypern € ( fra 2004 medlem af EU )

Du kan høre lidt Cypriotisk Musik på dette Link

http://www.oplys-dig-selv.dk/417138715 

 


 

 Polen ( fra 2004 medlem af EU )

Du kan høre lidt Polsk musik på dette link

http://www.oplys-dig-selv.dk/416621530

 

 Malta  ( fra 2004 medlem af EU

Du kan høre lidt Maltesisk musik på dette Link  

http://www.oplys-dig-selv.dk/417138714 

 

  Slovakiet € ( fra 2004 medlem af EU )

Du kan høre lidt Slovakisk musik på dette Link

http://www.oplys-dig-selv.dk/416913138 

 

 Slovenien € ( fra 2004 medlem af EU )

Du kan høre lidt Slovensk musik på dette Link

 http://www.oplys-dig-selv.dk/416913139 

 


 

  Ungarn ( fra 2004 medlem af EU )

Du kan høre lidt Ungarnsk musik på dette link

http://www.oplys-dig-selv.dk/416913137

 

 Tjekkiet( fra 2004 medlem af EU )

Du  kan høre lidt Tjekkisk musik på dette Link

http://www.oplys-dig-selv.dk/416913140 

 

 Frankrig ( fra 1957 medlem  af EU  

Du kan høre lidt Fransk Musik på dette Link 

http://www.oplys-dig-selv.dk/416621526 

 


 

  Bulgarien ( fra 2007 medlem af EU

Du kan lære lidt Bulgarsk musik på dette Link

http://www.oplys-dig-selv.dk/416913141

 

  Rumænien ( fra 2007 medlem af EU  

Du kan høre lidt Rumænsk musik på dette Link

http://www.oplys-dig-selv.dk/416913142

 

 Kroatien  ( fra 2013 medlem af EU )

Du kan høre lidt Kroatisk musik på dette Link  

http://www.oplys-dig-selv.dk/416913126 


 Er dine forældres tankegang støbt i romersk ækvadukt cement ???

 
 

 Belgien € (1957) Frankrig € (1957) Tyskland € (1957) Italien € (1957

 Luxembourg € (1957)  Holland € (1957)  Danmark (1973) Irland € (1973) 

 Storbritannien (1973   Grækenland € (1981) Portugal € (1986) Spanien € (1986)

 Østrig € (1995) Finland € (1995)  Sverige (1995) Cypern € (2004)

 Tjekkiet (2004) Estland € (2004) Ungarn (2004) Letland € (2004)

 Litauen € (2004) Malta € (2004) Polen (2004) Slovakiet € (2004)

 Slovenien € (2004) Bulgarien (2007) Rumænien (2007) Kroatien (2013)

 


 

Billeder af jon eric phelps

Billeder af eric jon phelps

 www.Oplys-dig-selv.dk

  Massiv Censur = Hvorfor

 http://www.sabbat-kristne.dk/409494939 

Læs mere   

http://www.sagenskerne.dk/16050857 

 Noget skal skjules = men hvad ???

Død over de kristne

 


Billeder af jon eric phelps 

 

Billeder af eric jon phelps


Kan de ( Danske Mødre ) forsvare  

Det Danske Sprog

ved at lære deres børn at spille scrabble

 http://www.oplys-dig-selv.dk/414529856 

 


Kan de ( Europæiske Nationale mødre ) også bevare

deres ( Europæiske Nationale sprog ) ved at

lære deres børn = at spille scrabble = fra 7. års alderen  ???

  http://www.oplys-dig-selv.dk/414529856 

 


 

 Hvem forfalsker Bibler og hvorfor  ???  

www.sabbat-kristne.dk/390099042

 


 

Bill Cooper Interview CNN Uncut 1992 original FULL ...

www.youtube.com/watch?v=QAv5eLfEdQ4  
 
29. maj 2014 - Uploadet af DarkEmperor .
(this video) Bill Cooper interview Cooper caused a sensation in UFOlogy circles in 1988 when he claimed to ...

http://www.oplys-dig-selv.dk/418550269

 


 

Analyse-Spillet

henvender sig specielt til de tænkende ( unge mennesker ) der lige nu er mellem 14 år og 21 år

http://www.sabbat-kristne.dk/243947134

 


I-Leuren Moret: Jesuit's origin in Babylon; Are Satanic ...

 

www.youtube.com/watch?v=0WxjTzT_VdM
20. aug. 2014 - Uploadet af Alfred Lambremont Webre
... I - Leuren Moret: Jesuits (“Society of Jesus”) originated in Babylon; AreSatanic, rebranded Knights Templar ...

 http://www.kulturpartiet.dk/25458801

 


 http://www.oplys-dig-selv.dk/218548724 

 www.123hjemmeside.dk

 


 

www.Oplys-dig-selv.dk  

Pause = på ubestemt tid

 www.tro-eller-overtro.dk/410537918 

 


Her har muslimer en mulighed for at danne sig et overblik over de Nordafrikanske Nationalstater = der næsten alle var Kristne = for cirka 1400 år siden. 

Her har ( Danmarks Konfirmander Konfirmander ) en mulighed
 
for at danne sig et overblik over = de Nordafrikanske National-stater = der ifølge nyere Videnskabelig forskning - næsten alle var = Kristne Nationalstater = for cirka 1400 år siden.
 

 
 
Nyere viden om de Kristnes fortid og skæbne i Nordafrika.
Ifølge Videnskabs-forsker
( Dr. Bill Warner )
Er der historie-bøger = der efter 2014 = der bør skrives om ???
 

 

 Om at skære halsen over på folk - YouTube

www.youtube.com/watch?v=m3gAQOhyUao

 


 

Bill Warner A Taste of Islam (sous-titré en français) - Un goût ... 

Læs mere    

 Bill Warner - A Taste of Islam - YouTube 

 Political Islam - YouTube

   www.Politicalislam.com

When can we buy

Bill Warner's books

translated into other European languages

SAXO.com Online Boghandel - Danmarks største udvalg i bøger

 


 

  SAXO.com Online Boghandel - Danmarks største udvalg i bøger

 

Peter la Cours Forlag. 174 sider

Nogle Mødre i Danmark

Billeder af danske flag 

 

Flere billeder af danske flag

 

http://www.oplys-dig-selv.dk/414529856  

 Lærer deres børn at spille Scrabble


På dette link ( kan Danske Mødre høre ) lidt dansk musik

www.Kulturpartiet.dk  

 --------------

Danske Mødre

med kvikke børn =  der ønsker at deres børn = skal kende

DEN

DANSKE

LIGEVÆGT

   medens de er mellem 14 år og 21 år

kan forsøge at bestille gaven/bogen til deres barn på følgende numre

tlf.: 75 42 20 89  tlf .: 74 75 31 14 .:  Pris  90 kr.

Indeholder elementær grundviden for kommende journalister.  


 Det er muligt at høre

Hovedtaleren

på dette Link

http://www.oplys-dig-selv.dk/412607550 

 


 

 Indvandringens pris af Morten Uhrskov Jensen (Bog) - køb

 

 

 Dansk Samling satser  at komme i Folketinget

http://www.dksamling.dk/
Morten Uhrskov Jensen

 

Morten Uhrskov: Demografi og indvandring - YouTube

www.youtube.com/watch?v=MW--iDvgArw
14/08/2014 - Uploadet af ismail
Morten Uhrskov: Demografi og indvandring ... Mogens Camre: Om demografi og uduelige politikere ...
 
 

www.Oplys-dig-selv.dk  

Pausen = på ubestemt tid = Slut

 www.tro-eller-overtro.dk/410537918 


 

 http://www.sabbat-kristne.dk/415554865

Af Morten Uhrskov Jensen
17.07.15, 16:45
Der kan være grund til at minde om, hvad jeg mener, og hvad jeg ikke mener om udlændingepolitikken. Læs mere
 

 

 Karl Otto Meyer om bogen:

Jeg har med stor interesse læst manuskriftet til Sten-O.B.Vedstesens bog: Det Fjerde Rige. Om Danmarks og Tysklands fælles fjende: Den Europæiske Union. Titlens første linie er provokerende. De andre linier er meget rammende, thi Unionen er både Danmarks, Tysklands, ja, alle medlemslandenes fælles fjende.

Vedstesen gør det helt klart, at Rom-traktatens beslutning om at opbygge grundlaget for en sammenslutning mellem de europæiske folk, "som uden ophør gøres snævrere" er en målsætning som er uendelig.Målsætningen er ikke samarbejde mellem folkene, men en sammenslutning. Der skal ikke afgives suverænitet i et nærmere bestemt omfang, nej endemålet er afståelsen af al suverænitet. "Unionen vil respektere medlemslandenes idenditet", hævdes der, og samtidig vil man pådutte medlemslandene en ny idenditet, den europæiske!

Forfatteren påviser hvordan ordene devalueres og kommer til at betyde noget helt andet end oprindeligt ment. "Nærhedsprincip" kommer til at betyde noget helt andet end oprindeligt ment. "Nærhedsprincip" betyder centralisme. "Samarbejde" betyder sammenslutning.

Klart påviser forfatteren, at de , der er imod EU, ikke er modstandere af europæisk samarbejde. Et samarbejde byggende på statsforbundstanken, et forbund af suveræne stater, der med hinanden afgør, hvilke opgaver, de vil løse i fællesskab, kan vi gå med til. Den europæiske forbundsstat afviser vi konsekvent.

 Ligeledes fremhæver forfatteren, at de der siger nej til den grænseoverskridende regionsdannelse, ikke siger nej til det grænseoverskridende samarbejde, tværtimod. Det er imidlertid ikke regionen,der i europæisk sammenhæng skal optræde som en helhed. Det skal de enkelte lande, nationerne. Der ønskes ingen nye grænser: "Frit og frivilligt vil vi række hinanden hånden og ikke ufrit lænkes sammen" Tyskerangst og tyskerskræk præger ikke regionsmodstanderne. De har tværtimod tillid til det nye Tyskland. Angst og mistro præger dem, der mener, at man skal "binde Tyskland i et net af stadig flere forpligtende aftaler", fordi de tror, at vi kun har valget mellem et europæisk Tyskland eller et tysk Europa.

Jeg kan anbefale alle at læse denne bog.

Den giver stof til eftertanke.

Karl Otto Meyer.

Billeder af karl otto meyer

B&L FORLAG  ISBN 87-89949-22-6

 


 

 Det er muligt at høre

Den Danske Hovedtaler

på dette Link

http://www.oplys-dig-selv.dk/412607550 

 


 

Billeder af eu flaget

 

 Det Fjerde Rige

Flere billeder af eu flaget

 Billeder af det tyske flag

 18 Flag med religiøse symboler

EU-kommissionens afkristningsprojekt

Om Danmarks og Tysklands fælles fjende:

Den Europæiske Union. 

Bogen

Det fjerde Rige

er skrevet af forfatter

Sten-O.B.Vedstesen

www.Oplys-dig-selv.dk  

Pause = på ubestemt tid

 www.tro-eller-overtro.dk/410537918 

 Karl Otto Meyer om bogen:

Jeg har med stor interesse læst manuskriftet til Sten-O.B.Vedstesens bog: Det Fjerde Rige. Om Danmarks og Tysklands fælles fjende: Den Europæiske Union. Titlens første linie er provokerende. De andre linier er meget rammende, thi Unionen er både Danmarks, Tysklands, ja, alle medlemslandenes fælles fjende.

Vedstesen gør det helt klart, at Rom-traktatens beslutning om at opbygge grundlaget for en sammenslutning mellem de europæiske folk, "som uden ophør gøres snævrere" er en målsætning som er uendelig.Målsætningen er ikke samarbejde mellem folkene, men en sammenslutning. Der skal ikke afgives suverænitet i et nærmere bestemt omfang, nej endemålet er afståelsen af al suverænitet. "Unionen vil respektere medlemslandenes idenditet", hævdes der, og samtidig vil man pådutte medlemslandene en ny idenditet, den europæiske!

Forfatteren påviser hvordan ordene devalueres og kommer til at betyde noget helt andet end oprindeligt ment. "Nærhedsprincip" kommer til at betyde noget helt andet end oprindeligt ment. "Nærhedsprincip" betyder centralisme. "Samarbejde" betyder sammenslutning.

Klart påviser forfatteren, at de , der er imod EU, ikke er modstandere af europæisk samarbejde. Et samarbejde byggende på statsforbundstanken, et forbund af suveræne stater, der med hinanden afgør, hvilke opgaver, de vil løse i fællesskab, kan vi gå med til. Den europæiske forbundsstat afviser vi konsekvent.

 Ligeledes fremhæver forfatteren, at de der siger nej til den grænseoverskridende regionsdannelse, ikke siger nej til det grænseoverskridende samarbejde, tværtimod. Det er imidlertid ikke regionen,der i europæisk sammenhæng skal optræde som en helhed. Det skal de enkelte lande, nationerne. Der ønskes ingen nye grænser: "Frit og frivilligt vil vi række hinanden hånden og ikke ufrit lænkes sammen" Tyskerangst og tyskerskræk præger ikke regionsmodstanderne. De har tværtimod tillid til det nye Tyskland. Angst og mistro præger dem, der mener, at man skal "binde Tyskland i et net af stadig flere forpligtende aftaler", fordi de tror, at vi kun har valget mellem et europæisk Tyskland eller et tysk Europa.

Jeg kan anbefale alle at læse denne bog.

Den giver stof til eftertanke.

Karl Otto Meyer.

Billeder af karl otto meyer

B&L FORLAG  ISBN 87-89949-22-6

 


 

Ayaan Hirsi Ali intervjues av Martin Krasnik i Deadline DR ...

www.youtube.com/watch?v=8FwCoMAy1Tc
28. apr. 2015 - Uploadet af Glenn Jordet
Ayaan Hirsi Ali om Koranen og Muhammed. Dansk tekst. ... Ayaan Hirsi Ali intervjues av Martin ...
 

 SAXO.com Online Boghandel - Danmarks største udvalg i bøger

-----------------

 Det er muligt at høre

Den Danske Hovedtaler

på dette Link

http://www.oplys-dig-selv.dk/412607550 

 


Bemærk at Nationalstaten Danmark er en

Evangelisk-Luthersk Kristen Nationalstat.

6. Decoding the Paradox of Good and Evil - Cracking The ...

www.youtube.com/watch?v=YSOdyFbg1Ss
24. nov. 2012 - Uploadet af JesusTVSermons
6. Decoding the Paradox of Good and Evil - Cracking The Genesis Code ... Beneath the external simplicity ...

  www.sabbat-kristne.dk/390099042

--------------

 

FINDES DISSE 4. FORBEHOLD ENDNU  ???

Du kan læse resultatet af afstemningen på dette Link

http://www.about-truths1.dk/424406599 

Nationalstaten Danmark er medlem af EU, men har 4  områder, hvor Danmark ikke er med i EU-samarbejdet, og de 4 forbehold er følgende.
------------
1   Nationalstaten Danmark deltager ikke i det overstatslige samarbejde på rets og Politi-området.

Er det stadig korrekt = her = i det Herrens år 2015  ???

2   Nationalstaten Danmark deltager ikke i afgørelser eller aktioner på forsvarsområdet.

Er det stadig korrekt = her = i det Herrens år 2015  ???

3   Unionstatsborgerskabet. Nationalstaten Danmarks forbehold betyder,at unionsborgerskabet ikke erstatter Dansk statsborgerskabet, men suplerer.

Er det stadig korrekt = her = i det Herrens år 2015  ???

4   Euroen. Nationalstaten Danmark deltager ikke i den tredie fase af (Den økonomiske Monetære Union) med den "fælles europæiske" mønt,Euroen.

------------

FOLKEAFSTEMNING 3. DECEMBER 2015

Vi har i Nationalstaten Danmark ( endnu ) disse 4 forbehold

eller = har vi det ???

Findes 1. eller flere af disse 4. forbehold endnu ???

( Hvilke Politikere valgt i Nationalstaten Danmark ved det ) 

så skal de 4. Forbehold muligvis igennem en Folkeafstemning ???

 eller skal de de det ??? 

Hvis de skal igennem en folkeafstemning, skal de så igennem en Folkeafstemning = et forslag af gangen ???

Hvilke Politikere valgt i

Nationalstaten Danmark

kender svaret på dette/disse spørgsmål ???

 


Kan Den Danske Grundlov

Danmarks Riges Grundlov

Overleve en EU-grundlov

???

 -----------------------

Vil du bevare

Danmark Riges Grundlov af 1953

og værne om

Nationalstaten Danmarks Kristne Kulturarv

så kan du melde dig ind i

 Grundlovsforeningen

www.danskkultur.dk

 og på dette link kan du læse om

Nationalstaten Danmarks Kristne Kulturarv

 under overskriften

Mærkedage

 http://www.oplys-dig-selv.dk/417138718 

 


 

 Der er også mulighed = for at gøre en Politisk indsats = i Politiske Partier = der har et stærkt ønske  om at forsvare

Danmark Riges Grundlov af 1953

  5. Oktober 2013 - www.oplys-dig-selv.dk

 


http://www.advarselspartiet.dk/420936794 

 

Hør Hovedtaleren til Folkemødet på dette link

 http://www.oplys-dig-selv.dk/412607550 

 


  Det Folk

"der ikke vedkender sig sin fortid,
forstår ikke sin nutid og har ingen fremtid"

 

http://www.danskekonger.dk/

 www.sabbat-kristne.dk/243947134

www.danskkultur.dk

 

 Nu kan det være svært = at vedkende sig sin Fortid = hvis et Folk ikke kender sin = fortid 

på grund af

Massiv   Censur

 

 http://www.sabbat-kristne.dk/409494939  

  http://www.sagenskerne.dk/16050857 

  

Wien: Demonstration mod kristenforfølgelser - YouTube

 

www.youtube.com/watch?v=EV-lmZ_vRfM
Dec 29, 2014 - Uploaded by Henrik Ræder Clausen
Wien: Demonstration mod kristenforfølgelser. <a href="/channel/UCbxHulxUizL85P_MhvgIWvw" class ...

 

 www.OpenDoors.org

  Død over de kristne

 Pause = på ubestemt tid = Slut

 http://www.sabbat-kristne.dk/415554865 

 


 

 TILLYKKE MED DE 20 ÅR.

 

 

www.DanskFolkeparti.dk

 ----------------

 Jeg

http://www.pokerpartiet.dk/8976395 

Poul Leo Nielsen alias Saxo-Poul

siger hermed Tak for 20 års kamp ? for at bevare mit/vores fædreland

Nationalstaten Danmark

som en selvstændig Nationalstat med sin egen Grundlov.

Grundlovsnyt - YouTube 

 Danmarks Riges Grundlov af 1953

Danmarks Riges Grundlov 

 TAK

---------

ER DU DANSKER   ???  HVORDAN VED DU DET  ???
www.dendanskeforening.dk/ 

      VIL DU FORSVARE = DANMARKS GRUNDLOV = MED DIT LIV ???
 

 -------------

Søren Krarup om udlændingeloven af 1983 og ... - YouTube

 


 

 Jyske Lov - Wikipedia, den frie encyklopædi

 Billeder af jyske lov

 

 

 Flere billeder af jyske lov

 Jyske Lovs fortale 1241 - Danmarkshistorien.dk

 


 Billeder af den lille havfrue

 

 

 Flere billeder af den lille havfrue

 Jeg vil som alle andre Danske Danskere der ønsker at bevare

 Danmarks Riges Grundlov 

 så vil jeg bare een = enkelt gang i mit liv = gå en tur sammen med

Nikolai Sennels 

på den berømte mandags-vandring = til den lille havfrue = og tilbage igen.

Adresse: Langelinie, 2100 København Ø

Materiale: Bronze
Udført: 23. august 1913
 

 

http://www.advarselspartiet.dk/420936794  

Hør Hovedtaleren til Folkemødet på dette link

 http://www.oplys-dig-selv.dk/412607550 

 

www.123hjemmeside.dk

 Det eneste sprog jeg taler nogenlunde = det er mit modersmål = som er Dansk = så derfor evner jeg ikke at sprede det = som jeg anser for nødvendig information = til andre europæiske sprog. Så jeg håber = at personer med de nødvendige sproglige kvalifikationer = klarer denne opgave = som jeg ikke har kvalifikationer = til at klare.

 www.123hjemmeside.dk

 


 

Kultur - Bus - Rejser

Denne kulturelle mandags-drøm = kan naturligvis opfyldes = på mange måder. Her er lidt inspiration til = hvordan mødre = kan opfylde deres barns drøm om at se ( Den lille Havfrue ) i København = inden de er fyldt 14 år.

Bus fra Tjæreborg Rejser overlevede sandsynligvis, fordi ...

 En årlig køretur til København = burde Danske mødre godt kunne arrangere = fra de lidt større danske byer = så som

Kolding Vejle Aalborg Randers Herning Odense Århus Horsens Roskilde

til Langelinje i København

 Jydekompagniet 3 (1989) - Vi er på vejen igen (Jacob ...

 Der burde bygges to tårne = kaldet Tvillingetårnene = til minde om Kronprins Frederik og Mary,s Tvillinger. Disse to Tvillinge-tårne = der skal bygges til minde om Kronprins Frederiks og Mary,s Tvillinger = bør være cirka på højde med Aalborgtårnet  

Aaborgtårnet.

Billeder af aalborgtårnet

 

 Flere billeder af aalborgtårnet

 Disse tvillingtårne bør bygges på langelinje i København = lige over for  

Den Lille Havfrue

 


Jacob Haugaard indleder hver Mandag = med den måske mest berømte tale

som nogensinde = er talt = i det Danske Folketing = og som lyder således

Jacob Haugaard på folketingets talerstol - 1995 - YouTube 

 Fra et Lærred mellem disse = to Tvillingetårne = skal alle ( hver mandag ) kunne se og høre = den tale = som Jacob Haugaard = holdt i det danske Folketing i 1995. 

 


Jeg sidder her med et BT foran mig dateret 16. oktober 2015

Den store overskrift lyder således

Jeg er vred.

 Det fik mig til undtagelsesvis - til = at købe en avis - og endda at åbne den. På side 24 åbner De op for, at De har et ønske om et formål med dit virke som Prinsgemal i det Danske Kongehus.

Jeg ser en klar opgave for mit/vores Danske Kongehus - som må være en klar opgave i vores Danske Kongehus = for en adelig _ med et stort intellektuelt format.

De kan være Primus Motor for = at der bliver bygget To Tvillingetårne = lige overfor Den lille Havfrue. Kan de klare denne opgave = vil det sandsynligvis aftvinge et stort og formidabelt eftermæle i Danmarks og Europas kommende generationer. Jeg har billeligt vist det Danske Aalborgtårn = som en slags = udgangs-model = der også viser respekt for det Franske = hvor Eiffel-tårnet jo også = kan bruges som model = for de to Tvillingetårne = der jo derfor bør blive bygget i Metal.  

 Jeg tænkte = kan denne vrede bruges = til noget konstruktivt.

 Det vil fremtiden give = os = det danske folk svar på.

-------------------

En gave fra Det National Historiske museum

og fra Potrætmaleren og Kunstneren

Niels Strøbek

 Det kan jo være svært = at glide ind i et folk = i selvfølgelighed = men De er jo farfar til = to Tvillinger i den Danske Kongeslægt = og det er jo ikke første gang i Danmarks-Historien = at der er blevet bygget Tvillinge-Tårne = i den Danske Kongeslægts Historie.

 

 Biskop Absalon og Esben Snare er jo i forvejen en berømt Tvillinge-fødsel i vores Danmarkshistorie.

 

Ifølge et gammelt sagn, der gengives af Saxo Grammaticus[1] blev Absalon født, mens hans fader Asser Rig var i vendernes land. Asser Rig havde, inden han rejste fra sin gravide kone, sagt, at hvis hun fødte en pige, mens han var borte, skulle der bygges et spirFjenneslev Kirke, som han var i færd med at bygge, men hvis der blev født en dreng, skulle der et rigtigt tårn på kirken. Da Asser Rig senere kom hjem, var der to tårne på kirken, da han havde fået tvillinger (Esbern Snare og Absalon).

Mellem de to tårne = kan der bygges et spisested = måske efter et  forbillede fra hvordan = toppen af Eiffeltårnet er indrettet.

 


 

Jeg ønsker at leve i fred i en retstat. Derfor har jeg meldt mig ind i

  http://www.dksamling.dk/

 Jeg bemærker = at der er krav om = at der skal være områder i 

Mit/Vores

Fædreland = Nationalstaten Danmark

 der skal være fri for Dansk Lovgivning. At efterkomme det = vil efter min opfattelse være = at overtræde

Danmarks Riges Grundlov af 1953 

 Endnu værre er det = at der skal ske ændring af vores danske flag

LEGENDEN OM DANNEBROG

I følge sagnet "faldt Dannebrog ned fra himlen" Dette sagn stammer fra slaget ved Lyndanisse i Estland 15. juni 1219 under Valdemar Sejrs korstog mod Esterne.
Øjeblikket hvor Dannebrog,ifølge sagnet, daler ned fra himlen 15. juni 1219 i slaget ved Lyndanisse i Estland.
( Maleri af C.A. Lorentzen )

 

 Det værste er dog = at der kræves andre love = for vores Danske Kongehus. Uden vores danske Kongehus = så eksisterer vores Fædreland ikke mere. Set oppefra = så kommer vores fædreland

Nationalstaten Danmark

 til lovgivningsmæssigt = set fra et helikopter-perspektiv = til = at ligne et mølædt kludetæppe. Jeg ved godt = at jeg som dansker = socialt hører til bunden af bunden = i det danske samfund = men nu har jeg besluttet at gøre noget aktivt = for at vi Danskere = kan bevare vores fædreland. Jeg vil markere at

Nationalstaten  Danmark

er mit fædreland = ved personligt at gå mindst en fredsmarch om året = sammen med Nikolai Sennels i København = til den lille havfrue. 

 Billeder af den lille havfrue

 

 

 

Hvis Danske Danskere ønsker at besøge Danmarks mest berømte Kultur-mindesmærke nemlig
Den lille Havfrue
om mandagen sammen med Nicolai Sennels så kræver det Politibeskyttelse = her i mit/vores eget Fædreland
Nationalstaten   Danmark

 

 Jeg vil som alle andre Danske Danskere der ønsker at bevare

 Danmarks Riges Grundlov 

 så vil jeg bare een = enkelt gang i mit liv = gå en tur sammen med

Nikolai Sennels  

på den berømte mandags-vandring = til den lille havfrue = for ligesom at markere = at Danmark er Danskernes fædreland

 


 Der sidder jo nok mange = der gerne vil deltage = bare en enkelt gang om året = i en sådan fredsmarch. Derfor dette 

Skatteforslag om Skattefradrag.

Enhver vognmand = der måske  kan fylde sin bus op med passagerer = en gang om ugen = for at møde op til den ugentlige mandags-spadseretur i København = bør have et skattefradrag = der svarer til den indkomst = som vognmanden får ind = ved salg af billetter til de passagerer = der vil med Vognmanden over til København = med det formål = at forsvare vores

Danske Kongehus

og

Danmarks Riges Grundlov af 1953

Danmarks Riges Grundlov

og det ved at spadsere sammen med Nicolai Sennels på den

berømte mandags spadseretur )

ned til den lille Havfrue og tilbage igen.


 Tjæreborgpræsten

Lidt inspiration fra Tjæreborg-Præstens Forretningsmodel.

Bus fra Tjæreborg Rejser overlevede sandsynligvis, fordi ...

 Jeg kan forestille mig følgende.

 -----------------

På ugens første dag ( søndagen ) eller på ugens anden dag ( mandagen ) kører der fyldte busser fra disse

Danske Store Byer   

 Kolding Vejle Aalborg Esbjerg Randers  Herning  Odense Aarhus Horsens Roskilde

 Rejsens endemål = det er Axeltorv i København = hvor Bussernes Passagerer læsses af = således at passagererne kan nå at spadsere med = på den berømte mandags spadseretur = sammen med Nikolai Sennels = der går fra Axeltorv i København ( hver mandag kl 18.00 ) og ned til

den Lille Havfrue på ( Langelinie = evt.= Langelinje )

 Billeder af den lille havfrue

 

 Flere billeder af den lille havfrue

-------------------

 Når landets buschauffører har afleveret deres passagerer = mandag inden klokken 18.00 på Axeltorv = så kører buschaufførerne videre til Langelinie = hvor de parkerer deres busser. Det betyder at de passagerer = der kommer fra Danmarks Større byer = de efter på besøget på Langelinje = kan stige direkte op i deres busser og køre direkte = tilbage til deres hjembyer. Hvilke byer er Danmarks Større byer. Lad mig nævne nogle som jeg anser for at høre til mit fædreland

Nationalstaten  Danmarks

 større byer.

Billeder af danske flag

 

 

Flere billeder af danske flag

De større byer = i mit/vores fædreland = de er

Kolding - Vejle - Aalborg - Esbjerg - Randers - Herning - Odense - Århus - Horsens - Roskilde

Disse byers mødre = burde kunne samle mennesker nok = ( hvis de har viljen ) til at kunne fylde en Bus = så de kan køre med deres børn = bare en enkelt gang = så de kan vise deres børn = inden de er fyldt 15 år = Danmarks største Turist-atraktion = nemlig

Den lille Havfrue

 og samtidig kan børnene få besøgt

 Danmarks Hovedstad

København

 http://www.oplys-dig-selv.dk/414529856 

 Jeg har stor forståelse for = at mødre = efter at have besøgt Pegida-dkS hjemmeside = beslutter at fravælge denne mandags-spadseretur. Alligevel er det endnu muligt = for en moder = med sit barn = eller = sine børn = at besøge Danmarks mest berømte

Kultur-atraktion

nemlig

 Den lille Havfrue

på lange-linje og besøge andre interessante Turiststeder i vores

Danske Hovedstad = København

 Billeder af den lille havfrue

 Flere billeder af den lille havfrue


 

Advarsel fra Gud = Dato ukendt = fordi Bibelen er gammel

 www.sabbat-kristne.dk/390099042

 Kroppen mangler = hovedet = hvad gør du ???

www.sabbat-kristne.dk/243947134

 

Den lille Havfrue - Wikipedia, den frie encyklopædi

 Images for den lille havfrue

 

 

 

 More images for den lille havfrue

Advarslen fra Gud = til det Danske folk = gennem Bibelen 

Min Danske Bibel Siger

 Matthæus Evangeliet  Om falske Profeter

Kapitel 7. ( Vers  15.  og   16 ) 

 Tag jer i agt for de falske profeter, der kommer til jer i fåreklæder, men inden i er glubske ulve. ! På deres frugter skal i kende dem.  

 Islams religiøse frugter = er afhuggede hoveder ??? 

Muslimernes Forbillede Muhammed halshuggede 800 Jøder i Medina

Jihad som kolonisering af nyt land

 


 Advarslen om kommende store vederstyggelige ødelæggelser = de plejer normalt at blive givet mellem 50 og 100 år før selve begivenheden finder sted = af og til på Tarok-Kort.

 http://www.sabbat-kristne.dk/415554867 

 http://www.sabbat-kristne.dk/418667988 

 


 

Hvem sagde disse ord = første gang ???

 Lad dog være med at være så bange for den skæbne i alligevel ikke undgår.

Hvem sagde disse ord = dengang Danmark i 1972 = blev medlem af EF ???

 

 Billeder af james warburg 1950

 

 Flere billeder af james warburg 1950

http://www.kulturpartiet.dk/118637684

 Advarslen om kommende store vederstyggelige ødelæggelser = de plejer normalt at blive givet mellem 50 og 100 år før selve begivenheden finder sted = af og til på Tarok-Kort.

 http://www.sabbat-kristne.dk/415554867 

 http://www.sabbat-kristne.dk/418667988 

 

 Bemærk at Danmarks Riges Grundlov af 1953 fortæller at
 
 
 i Paragraf 4. fortæller at mit/vores fædreland
Nationalstaten  Danmark
er en
 
Evangelisk-Luthersk Kristen Nationalstat
og er derfor ikke er en
Katolsk  Nationalstat
 
 
 

 Læs mere   

 http://www.oplys-dig-selv.dk/417958112  

   http://www.sabbat-kristne.dk/409494939 

 

 www.UriasPosten.net

 5. Oktober 2013 - www.oplys-dig-selv.dk

www.DenKorteAvis.dk


 

  ER DU DANSKER  ???  HVORDAN VED DU DET  ???
www.dendanskeforening.dk/ 

      VIL DU FORSVARE = DANMARKS GRUNDLOV = MED DIT LIV ???
 

-------------------

 KRISTENDOMMEN er forkyndelse af ( Bibelens ) SANDHEDER

 www.Lyttilgud.dk  www.endtime.net  www.Tagryggen.dk

 

Kristendommen er forkyndelse af sandheden, men sandheden kan der ikke stemmes om. Den kan kun adlydes.

 


 

 Islam & Roman Catholicism: The New Crusades - Eric Jon Phelps ...

Lyt  eller  dø. 

Billeder af jon eric phelps

 

Billeder af eric jon phelps

Islam & Roman Catholicism: The New Crusades - Eric Jon Phelps ...

 http://www.oplys-dig-selv.dk/55199628 


 http://www.sagenskerne.dk/16050857 

 24/7  Radioen   www.tro-eller-overtro.dk/411636133

 

I-Leuren Moret: Jesuit's origin in Babylon; Are Satanic ...

 

www.youtube.com/watch?v=0WxjTzT_VdM
20. aug. 2014 - Uploadet af Alfred Lambremont Webre
... I - Leuren Moret: Jesuits (“Society of Jesus”) originated in Babylon; Are Satanic, rebranded Knights Templar ...

  http://www.kulturpartiet.dk/25458801

 


 www.123hjemmeside.dk  

 http://www.advarselspartiet.dk/380611127 

 

 Det er muligt at høre

Den Danske Hovedtaler

på dette Link

http://www.oplys-dig-selv.dk/412607550 

I-Leuren Moret: Jesuit's origin in Babylon; Are Satanic ...

www.youtube.com/watch?v=0WxjTzT_VdM
20. aug. 2014 - Uploadet af Alfred Lambremont Webre
... I - Leuren Moret: Jesuits (“Society of Jesus”) originated in Babylon; Are Satanic, rebranded Knights Templar ...

 http://www.oplys-dig-selv.dk/218548724 

 Hvor mange mellem 14 år og 21 år kan huske  

Kong Dan

 http://www.fornyelsespartiet.dk/49017516 

Advarsel fra Gud

 

Du kan høre Lidt Dansk Musik på dette link

www.Kulturpartiet.dk

 

Hvor har vi ( demokratiet  ) hvor det er

www.TavshedensTyranni.dk

der hersker

http://www.sagenskerne.dk/16050857

  Hvor mange mellem 14 år og 21 år kan fortælle hvor byen

 Dan

er beliggende 

 


 

www.danskkultur.dk

Danske højtider = se under = mærkedage

 


 

Mogens Camre

National Politisk = Frontkæmper

   

 Medlem af =    www.DanskFolkeparti.dk

Kommentar fra Mogens Camre  

 
Jyllands-Posten   Kronik 31.07.2014 kl. 03:00 

    www.Sabbat-Kristne.dk

     Flere videoer for messerschmidt » 

     Videoer til mogens glistrup

          www.Spydet.Blogspot.com

    www.Kulturkloeften.dk

     www.DenDanskeForening.dk  

   www.DenKorteAvis.dk  

   www.Uriasposten.net

  www.Nationaldemokraten.dk   

 

 

http://www.oplys-dig-selv.dk/414529841 

 Bogen med 100 Epistler mod Danmarks Islamisering og for ( repatriering = udvisning )

CSC strejken tydeliggør behovet for en national IT-virksomhed

 


Europas  Dødsdom

EUs charter om grundlæggende rettigheder giver lige adgang for en langt mere brutal og selvsikker kultur, som ønsker at udslette det meste af det, der står i charteret. 

 Denne advarsel til det danske folk = blev givet af Mogens Camre 5/12 2007 i Jyllandsposten = medens Mogens Camre endnu var medlem af Europa-Parlamentet for

 www.Danskfolkeparti.dk

   

29/11 STEMTE Europa-Parlamentet om godkendelse af Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder. Det var egentlig en formalitet, for charteret var allerede godkendt af regeringscheferne i medlemslandene, som - bortset fra England og Polen - betragter charteret som juridisk bindende.

Parlamentet henviser da også i afstemningen om charteret til, at >>Lissabon-traktaten.... har besvaret substansen i den betydelige landvinding, som del II af traktaten om en forfatning for Europa udgør.<<

Jo, forfatningen blev ganske vist forkastet af de franske og de hollandske vælgere, men i EU regner man som bekendt ikke med vælgerne, så derfor er alt som før.

Det må vi bare ikke vide, for nu skal Lissabon hastes igennem af Folketinget og de andre parlamenter.

 For charteret stemte 534, imod stemte 85. Jeg stemte selv imod.

Ganske vist er en stor del af charterets bestemmelser udmærkede præciseringer af bestemmelser, som allerede står i Europarådets konvention om menneskerettighederne, men nu bliver disse bestemmelser retligt bindende og underkastet EF-domstolen således at EU kan påtvinge os en bestemt fortolkning af disse rettigheder, og det vil EU gøre, fordi EUs ledere tror, at alle andre vil være mod os, som vi ønsker at være mod dem.

Under parlamentets afstemning sad jeg med den følelse, at flertallet var ved at skrive den europæiske kulturs dødsdom.

Det var naturligvis ikke det, de troede. De troede, at de var ved at befæste Europas værdier, for de vil ikke se i øjnene, at papiret giver lige adgang for en langt mere brutal og selvsikker kultur, som ønsker at udslette det meste af det, der står i charteret.  

 Mangfoldigheden

I artikel 21 forbydes enhver forskelsbehandling på grund af bl.a religion eller tro, politiske eller andre anskuelser eller >>ethvert andet forhold.<< 

For at slå meningen helt fast hedder det i artikel 22:<<Unionen respekterer den kulturelle, religiøse og sproglige mangfoldighed.<< Det betyder, at EU ønsker lige ret for de mennesker, bevægelser og holdninger, som ønsker at ødelægge den europæiske kultur.

Vi har ved en flertalsbeslutning i Rådet og Europa Parlamentet besluttet at forbyde det Europa, som kun har overlevet ved at udelukke og forskelsbehandle dem og det, som ikke ønskede vores kultur.

Kollektiv udvisning er forbudt i flg. artikel 19.

Vi må ikke udvise dem, hvilket gør det nødvendigt at beskytte vore ledende politikere dag og nat.

Vi må ikke udvise de mange, som optræder voldeligt i vore byer.

Vi må ikke udvise dem, som ikke bryder sig om demokrati og ligestilling og som truer en Manu Sareen og andre indvandrerkonsulenter bort fra deres arbejde. Vi bøjer os for krav om halalslagtet kød i vore børnehaver, vi neddrosler julen i vore skoler, og vor nye integrationsminister bøjer sig for tørklæderne, for hun har ikke fattet, at de er en demonstration for den ideologi, som vore soldater dør for at bekæmpe i Afghanistan.

Forskelsbehandling er forbudt - for os. En svag kultur bøjer sig for en stærk. Sådan gik Romerriget til grunde. Vi har åbenbart intet lært.

 Citat  Slut.

 http://www.sabbat-kristne.dk/418667998 

 Budskabet er dette = vågn op eller dø.


Morten Messerschmidt / Zenia Stampe: Ytringsfrihed ...

https://www.youtube.com/watch?v=yXIB-0PBY9A
25. jun. 2013 - Uploadet af Medie1dk
Skal der være grænser for ytringsfriheden? - Ytringsfrihed er en afgørende forudsætning for et åbent ...

 Morten Messerschmith  medlem af  www.Danskfolkeparti.dk

 


 

Vælgerne kan høre Lidt Dansk Musik på dette link

www.Kulturpartiet.dk

 


 Så hvad er det = som er udeladt af Bibelens Hellige Skrifter i tidsperioden fra 313 og indtil den berømte Kong James Bibel udkommer i 1611 ???

Kan svaret findes i disse Bibelske Tekster ??? 

 Hvem var Kong Dan ???


 

Tør du være Dansk ???

Politisk sprængstof fra Ole Hyltoft - Berlingske

Her kan du også høre europæisk musik

www.Erlingmusic.dk  

spillet på klaver af selveste

Erling

 www.wikipedia.net      http://www.google.dk/   

www.Danskkultur.dk 

www.fortidensJelling.dk

 

 

Tør du være dansk?

Læs mere om Ole Hyltofts forfatterskab = på dette Link. 

 http://www.oplys-dig-selv.dk/371635280 

 

Ole Hyltoft talte i grundlovsforeningen »Dansk Kultur ...

 

  

En socialdemokratisk filolog har udtalt. Et folks daglige vaner = er folkets Kultur.

Kan et folks kultur = de daglige vaner = ændre sig gennem massiv modernisering ???

Nå det må Danmarks næste generationer finde svaret på. 

 http://www.tro-eller-overtro.dk/422027534

 


 Et personlig beslutning i et valglokale kan godt kræve lidt tænksomhed.  

Hvis du ikke at gider at aktivere din personlige hjerne

så findes der denne løsning. 

 Du kan lade hesten tænke for dig = fordi den har et større hoved.

LAD HESTEN TÆNKE FOR DIG = FOR DEN HAR ET STØRRE HOVED. 

 

 En trojansk hest

er navnet på en krigslist, hvor fjenden lokkes til ( selv ) at lukke fjenden ind bag sine forsvarsværker.


 http://www.dr.dk/Nyheder/Politik/2014/10/23/150606.htm

Som vi kan høre de Radikales Formand = Morten Østergaard sige = så skal Danmark finde plads til alle de asylansøgere = der søger om asyl i Danmark. Den udtale er fra 2014. Her i november 2015 = kan det være interessant at vide = med nyere viden = om Det Radikale Venstre stadig mener = at der skal gives asyl til alle = der søger Asyl i Danmark ???

 http://www.amren.com/features/2015/06/refugee-invasion-is-european-suicide/

 Søren Krarup om udlændingeloven af 1983 og ... - YouTube

 

 

Søren Krarup om De Radikale - YouTube

 Læs mere 

 http://www.oplys-dig-selv.dk/414529842

Song Of Recep Tayyip Erdoğan's Election Campaign ...

 


 CSC strejken tydeliggør behovet for en national IT-virksomhed

Min danske drøm = den er = at samtlige 28 Nationalstater = der er medlemmer i EU = at de opretter deres egen Nationale IT-virksomhed = på deres eget Nationale Sprog. 

Med venlig hilsen = Poul Leo Nielsen alias Saxo-Poul

  Nationalstater  der er medlemmer af  EU

www.sabbat-kristne.dk/243947134

 

 Belgien € (1957) Frankrig € (1957) Tyskland € (1957) Italien € (1957)

 Luxembourg € (1957)  Holland € (1957)  Danmark (1973) Irland € (1973)

 Storbritannien (1973   Grækenland € (1981) Portugal € (1986) Spanien € (1986)

 Østrig € (1995) Finland € (1995)  Sverige (1995) Cypern € (2004)

 Tjekkiet (2004) Estland € (2004) Ungarn (2004) Letland € (2004)

 Litauen € (2004) Malta € (2004) Polen (2004) Slovakiet € (2004)

 Slovenien € (2004) Bulgarien (2007) Rumænien (2007) Kroatien (2013)

 www.123hjemmeside.dk

 Nu ved jeg jo ikke hvad Generalerne i disse 28 National-Stater synes om dette forslag  ???

http://www.sabbat-kristne.dk/418667993 

 Personligt synes jeg = at soldater først og fremmest skal forsvare deres Nationale befolkninger = og deres nationale sprog og deres nationale Kultur. Vores danske Kultur er under massivt pres = på følgende områder.

 Kultur er som bekendt et folks = daglige vaner = udtalt af den socialdemokratiske filolog = der var minister i Danmark under anden verdenskrig = der i Danmark varede fra den 9. april 1940 indtil den 4-5 maj 1945. Islams Kulturkrav vil fuldstændig ændre = 28 Nationalstaters daglige vaner.

 Islams  Kulturkrav

 

1. Dansk Navnelov er blevet ændret efter islamiske principper.

2. Fjernelse af svinekød i skolefritidsordningerne i København og Odense.

3. Indførelse af halalslagtet og islamisk velsignet kød i de samme fritidsordninger.

4. Permanent dispensation fra dyreværnsloven vedrørende halal-slagtning uden forudgående bedøvelse.

5. Særlige badeordninger for muslimer på en lang række skoler.

6. Stop for juleklip i nogle børnehaver og skoler.

7. Islamiske spiseregler om tilladt og forbudt føde ( halal og haram ) i hjemmekundskab på flere skoler og halalslagtninger af 97 procent af alt dansk fjerkræ. Blandt andet til hjemmemarkedet, med afgift til islamisk center på horsebakken.

8. Offentlige badeanstalter lukkes for andre, når muslimer bader.

9. Særlige regler for badning sport og svømning på skoler.

10. Stop for lejrskoleophold - og krav om 

1. Ændring af Grundloven

Læs klummen   

2. Forbud på skoler og i børnehaver og offentlige institutioner mod juletræer, juleklip, julesange, juleafslutninger, fastelavnsris og tøndeslagning og påskeæg.

3. Fjernelse af julebelysning på offentlige steder

4. Ophævelse af Dansk Dyreværnslov vedrørende slagtning og krav om bedøvelse.

5. Stop for Folkekirkens civilregistrering af fødsel vielse og død.

6. Krav til skoler om forskelligt bestik - skåle og kander til brug for rene personer - der spiser tilladt kød, og ekstra bestik ( med mere ) for urene personer der spiser foebudt kød.

7. Forbud mod morgensalmer og en række sange fra højskolesangbogen og ændringer i faget musik.

8. Et islamisk råd, som har mulighed for, at censurere dagspressen for u-islamisk propaganda.

9. Særlige rum for muslimer på fabrikker og i offentlige institutioner.

10. Krav om at muslimske grave i Danmark aldrig må sløjfes. Danske grave sløjfes efter en vis årrække, hvis de ikke bliver fornyet - gennem en ny indbetaling - til gravstedets forsatte bevarelse.

11. Muslimske børn kræves undervist af muslimske lærere fra hjemlandet i blandt andet islam.

12. Særlige badetider for muslimer i alle landets svømmehaller.

13. Ændring af flaget, samt love for Kongehuset.

14. Mulighed for , at muslimer kan dømmes efter muslimsk lovgivning i Danmark

15. Områder i Danmark, der er fri for Dansk Lovgivning.  

http://www.sabbat-kristne.dk/288090714  

 


Kan

Udlændinge-, integrations- og boligminister Inger Støjberg blive enige med disse 28 landes Generaler om = at standse al indvandring fra mellemøsten. Det kan jo ikke gøres uden de Europæiske Generalers opbakning.

http://www.sagenskerne.dk/28213008


UDPLUK AF EN KRONIK FUNDET I WEEKENDAVISEN
NR 50 side 12 den 11. december 2009 Præsenteret af

MARTIN SPANG OLSEN

 
11. December 2009 i  www.weekendavisen.dk = Cand.mag i musikvidenskab og oldtidshistorie med speciale i antikke musik- og kultformer.  Desuden =
Forfatter, skuespiller og stuntman.

 


  Gennemførelsen af denne Plan = den kræver nok en Planlægning = og organisering - der kræver en ret stor Militær Præsion = hvis alle muslimer i Europa - skal sikres en levevej - gennem opdyrkning af et personligt landområde - efterhånden som ørkenen i Nordafrika gøres frugtbar.

Alle mellemøstlige folk = der kommer til Europa = de skal have disse to tilbud. I kan vende tilbage til den Nationalstat i kom fra (eller ) i kan blive en del af det Projekt der hedder

Gør Sahara Grøn. 

 http://www.sagenskerne.dk/28213008

 


 Det er min opfattelse = at islam er en hær = der er forklædt som religion. Min vurdering kan naturligvis være forkert.

 

  Fire mænd brød tavsheden: Jægersoldat, rådgiver og coach ...

 

https://www.youtube.com/watch?v=43Gmci5-sqI
25. jan. 2012 - Uploadet af Ligestillingsmin
Fire mænd brød tavsheden: Jægersoldat, rådgiver og coach B. S. Christiansen. Kanal tilhørende ...
 

  www.cchrinfo.dk      Den skjulte fjende - YouTube

http://www.oplys-dig-selv.dk/55199628

 


 Som en = Dansk Dansker = har jeg dette spørgsmål om børneopdragelse

Da jeg er en Evangelisk-Luthersk Kristen så er jeg som barn blevet opdraget efter disse 10 regler.   

  Bibelen 2. Mosebog  Kapitel 20  Vers 3. til og med Vers 17.

Gud talte disse ord: Jeg er Herren din Gud, som førte dig ud af Egypten, af trællehuset.

1. Du må ikke have andre Guder end mig.

2. Du må ikke lave noget gudebillede i form af noget som helst oppe i himlen eller nede på jorden eller i vandet under jorden ! Du må ikke tilbede dem og dyrke dem, for jeg, Herren  din Gud, er en nidkær Gud. Jeg straffer fædres skyld på børn, børnebørn og oldebørn af dem der hader mig; ! men dem, der elsker mig og holder mine befalinger, vil jeg vise godhed i tusind slægtled.

3.  Du må ikke bruge Herren din Guds navn til løgn, for Herren vil aldrig lade den ustraffet, der bruger hans navn til løgn.

4. Husk sabbatdagen og hold den hellig. ! I seks dage må du arbejde og gøre alt, hvad du skal; ! men den syvende dag er sabbat for herren din Gud. Du må ikke gøre noget som helst arbejde, hverken du selv eller din søn eller datter, din træl eller trælkvinde eller dine husdyr, og heller ikke den fremmede i dine byer. ! For på seks dage skabte Herren himlen og jorden og havet med alt, hvad de rummer, men på den syvende dag hvilede han. Derfor har Herren velsignet sabbatsdagen og helliger den.

5. Ær din far og mor, for at du må få et langt liv på den jord, Herren din Gud vil give dig.

6. Du må ikke begå drab.

7. Du må ikke bryde et ægteskab.

8. Du må ikke stjæle.

9. Du må ikke vidne falsk mod din næste.

10.  Du må ikke begære din næstes hus. Du må ikke begære din næstes hustru, hans træl eller trælkvinde, hans okse eller æsel eller noget som helst af din næstes ejendom. 

 


 Hvis vi så sammenligner = den Luthersk-evangelske måde = at opdrage børn på = sådan som det står i Bibelen = og sammenligner med den måde = som Koranen kræver = at muslimske børn skal opdrages på = så ser vi en temmelig stor forskel på børneopdragelsen.

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Y | Z | Æ |
| Se ALLE ord/begreber |

Børneopdragelse i muslimske hjem

 

De første år opdrages barnet primært af kvinden. I 5-6 årsalderen sender religiøse forældre ofte deres barn i Koranskole, som består i at lære Koranen udenad på arabisk. Kønnene adskilles og opdragelsen foregår også gennem korporlig og psykisk afstraffelse. Pigerne skal gå ind i husholdningen og være med til at renholde hjemmet og passe de mindre søskende.

Hun skal også sørge for de ældre brødres velbefindende for at finde sin rolle. Dette er en del af den religiøse opdragelse, så hun kan finde sin plads under Allahs lov. For religiøse muslimer er det ofte vigtigere, at pigen lærer arabisk end dansk, da hun skal kunne læse Koranen. Af disse grunde forsømmer nogle piger skolen. Da de tilmed skal lave mad, vaske tøj og passe syge søskende, er deres tid til lektier begrænset. Dårlig opførsel hjemme kan betyde forbud mod at gå i skole.

Når hun bliver 9-14 år, skal hun klæde sig med tørklæde og lang kjole, hun må ikke deltage i svømning, idræt og lejerskoler. I hjemmet indstilles hun af moderen på hendes 3 vigtigste opgaver: at føde mange børn, at styre det huslige og oplære det lille barn i islam. Den muslimske kvinde “styrer huset”. Den ældste kvinde irettesætter de yngre: svigerdøtre, voksne døtre, yngre søstre etc.

Den unge kvinde i hjemmet, som endnu ikke er gift, skal beskyttes af familien, da hun er den muslimske families ære. Hendes ansvar er det, at familiens ære er stor blandt muslimske naboer og venner. Overtræder hun disse regler, mister hele familien sin ære og ikke kun kvinden selv. Hun vil da ikke kunne få sig en mand. Det er faderens ansvar, at barnet får en muslimsk opdragelse.


Det er ham, der på dommedag må stå til regnskab for, om børnene blev muslimsk opdraget, selvom han, når børnene er små, delegerer arbejdet ud til kvinden, dvs. enten sin hustru eller sin mor. Hvis hustruen vurderes til ikke at være god muslim, vil manden overdrage børneopdragelsen til sin mor. Dette bevirker at danske kvinder i muslimske ægteskaber ofte må anstrenge sig for at være gode muslimer.


Profeten Muhammad anbefalede, at opdragelsen foregår i 3 faser: I første fase forkæles barnet. Dette gælder særligt drengebørn og især det første drengebarn, som faderen har “frembragt” som stedfortræder og arvtager. Han behandles som kronprins. Han kaldes tronarvingen “wali al-ahd”og overøses med ros og agtelse.


I anden fase anbefalede profeten at opdrage det 5-10 årige barn ved at lære dem, hvad der er islamisk og hvad der uislamisk, hvad der er
tilladt (halal) og forbudt (haram). Denne alder kalder Muhammad for retledningsalderen (al-tawjeh). Især drengene skal lære at være stolte og fremhæve egen fortræffeligheder, hvilket er stik modsat dansk tradition, ikke at blære sig.


Der er visse ting, som er forbudte for alle, andre ting er kun forbudte for piger. En pige må ikke lege med en dreng. Det er forbudt for en dreng at græde. En dreng må ikke hjælpes af en pige eller sin søster med lektierne, han må ikke gå med korte bukser. Børn må ikke se voksne i øjnene, og piger må ikke se drenge i øjnene. Piger skal lære at slå øjne ned, ellers anses hun for løsagtig.

Spiseforskrifter indlæres etc. Barnet lærer de 5 søjler, samt at bruge højre hånd; brugen af venstre hånd er uislamisk.
Overtræder børnene disse regler anses familien ikke for at være ærbar. Derfor straffes overtrædelserne ofte hårdt. Det forventes, at også naboer etc. deltager i opdragelsen.


Opdragelsens 3.fase er forskellig fra dreng til pige. Piger skal lære lydighed, underdanighed, sænke blikket. Hun skal vide, at hendes mødom er familiens ære. Hun må ikke give en fremmed mand hånd, (hvis det alligevel sker, skal den være slap). Hun må ikke sidde ved siden af en fremmed mand i bussen, hun må ikke grine højt, eller sidde med benene over kors, ikke sige ukvemsord. Hun skal være


(hvis det alligevel sker, skal den være slap). Hun må ikke sidde ved siden af en fremmed mand i bussen, hun må ikke grine højt, eller sidde med benene over kors, ikke sige ukvemsord. Hun skal være klædt anstændigt. Overholder hun ikke disse regler, betragtes hun som en skøge. Den ikke muslimske pige kaldes almindeligvis "vantro svin" eller "ludder". Det ødelægger familiens ære og bevirker, at hun ikke kan blive gift. Hun skal opdrages til at blive gift, hun skal lære at opvarte familiens medlemmer.


Hos drengen fremelskes i 3.fase stolthed, selvglæde, høj selvagtelse og maskulinitet. Det er godt at lære at fortælle om alle sine gode egenskaber. Drengen får i forhold til pigen megen frihed. Drengene kan ofte færdes frit uden forældrene bekymrer sig om, hvad de laver. Gæstfrihed fremelskes, samt at drenge bør reagere voldsomt, hvis nogen sårer familiens ære.

Drenge må ikke hjælpes med lektier af kvinderne. Det skal de være for stolte til. De skal vise respekt mod faderen som familiens overhovede. Drenge må ikke holde piger i hånden. En from muslim giver heller ikke en kvinde hånden når man hilser. De ældste søskende opdrages til at irettesætte mindre søskende.

 Så lad os lige igen høre = hvad B.S.Christiansen = har at sige om børneopdragelse. Det er jo muligt = at integrationsministeren bør kræve = at muslimer der vil bo i Danmark = de skal opdrages efter den

Evangelisk-Lutherske Børneopdragelse

ganske enkelt fordi = den opdragelse giver de bedst fungerende samfund.

Fire mænd brød tavsheden: Jægersoldat, rådgiver og coach ...

https://www.youtube.com/watch?v=43Gmci5-sqI
25. jan. 2012 - Uploadet af Ligestillingsmin
Fire mænd brød tavsheden: Jægersoldat, rådgiver og coach B. S. Christiansen. Kanal tilhørende ...

 http://www.oplys-dig-selv.dk/414529856

Vi Danskere har jo vores egne Kristne helligdage.

www.danskkultur.dk

Se evt. december under overskriften

mærkedage 


Danmark er en Kristen Nationalstat.

 www.fortidensJelling.dk

Det er markeret for over 1000 år siden med

Harald Blåtands Runesten.

 


 

 Danmarks Kultur-erklæring

 er skrevet af

Rolf Slot-Henriksen

som også var stifter af

Grundlovsforeningen  

www.danskkultur.dk 

www.Medie1.dk

 

Danmarks Kultur-erklæring

1. Et folk har ret til at værne om sin kultur.

2. Vi anser Danmarks Kulturarv med rødder i oldtiden og Vikingetiden og formet af Kristendommen og den danske historie, og udtrykt i Grundloven af 1953 som et gode.

3. Denne kultur skal fremmes og være en levende del af samfundet.

4. Den danske kultur er et gode som ikke må tilsidesættes, med henvisning til konventioner og fremmede kulturer.

5. Koloniseringen af Danmark og fortrængningen af vores kultur og fremmede sprog og kulturimperalisme skal imødegåes.

6. Politikere, skolen offentlige og kirkelige institutioner, har pligt til at fremme den danske kulturarv ved lovgivning og i praksis. Foreksempel skal dansk musik være en væsentlig del af musikudbudet  i Dansk Radio og Fjernsyn.

7. Ungdommen skal lære om dansk kultur som et gode, og som anvendt i praksis.

Rolf Slot-Henriksen

www.Kulturpartiet.dk  

Hør evt. lidt Dansk Musik på dette Link

 Marstal Småborgerlige Sangforening - YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=mlgdaYZFscM
9. maj 2013 - Uploadet af Lars Andersson
Marstal Småborgerlige Sangforening på Cafe Dræsinen, Ærøskøbing 5. august 2012.

 Billeder af Marstal Småborgerlige Sangforening

 


 

 Dansk Samling satser  at komme i Folketinget

http://www.dksamling.dk/
Morten Uhrskov Jensen

Morten Uhrskov: Demografi og indvandring - YouTube

www.youtube.com/watch?v=MW--iDvgArw
14/08/2014 - Uploadet af ismail
Morten Uhrskov: Demografi og indvandring ... Mogens Camre: Om demografi og uduelige politikere ...
 

Danmark befolkning har været udsat for Tavshedens Tyranni i ganske mange år.  

 http://www.sagenskerne.dk/16050857

Det burde kunne inspirere de tænkende - til en ekstra gang tænksomhed = inden valget den 3. december 2015 = som nu er overstået = og som blev vundet af danskernes = danske vælgerbefolkning.

 


Adolf Hitler vs The Talmud - YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=2QYN6doqEJE
4. aug. 2016 - Uploadet af Charles Gaillard
Lets end the supremacy of the masonic Talmud.. Lets end their lies and deception.. Lets end their false flag ...

 ------------------------

 Billeder af usa


 

Cirkusrevyen 2012 hilsen fra unionen - YouTube

 http://www.about-truths1.dk/416920055 

https://www.youtube.com/watch?v=W_sS8_Qp6dM
1. dec. 2012 - Uploadet af kasper schultz
Cirkusrevyen 2012 hilsen fra unionen ... Published on Dec 1, 2012 .... Cirkusrevyen 2011 - Det Får Du ...

 http://www.about-truths1.dk/416920055 

 

 Firkantede æg

Billeder af donald duck firkantede egg

 Flere billeder af donald duck firkantede egg

Dan Turell læste også ( Anders And = Donald duck ) blade = og sådan nogle = kan der også ligge i en Bog-Reol.

Dan Turell - Jeg skulle have været taxachauffør.mp4 ...

https://www.youtube.com/watch?v=e5mlsVegveQ
30. sep. 2010 - Uploadet af sifurytter
Dan Turell - Jeg skulle have været taxachauffør.mp4 ... afholdte chauffør "Taxa-Turèll" som de ville ...
 

 Det er ikke alle muslimske = taxa-chauffører = der aflægger rapport til deres imamer. Det irriterende er = at vi ikke ved = hvem af dem = der tilhører imamernes efterretnings-agenter.

 


 

  Nationalstater  der er medlemmer af  EU

Billeder af Kort over europa

www.sabbat-kristne.dk/243947134

 

 Belgien € (1957) Frankrig € (1957) Tyskland € (1957) Italien € (1957)

 Luxembourg € (1957)  Holland € (1957)  Danmark (1973) Irland € (1973)

 Storbritannien (1973   Grækenland € (1981) Portugal € (1986) Spanien € (1986)

 Østrig € (1995) Finland € (1995)  Sverige (1995) Cypern € (2004)

 Tjekkiet (2004) Estland € (2004) Ungarn (2004) Letland € (2004)

 Litauen € (2004) Malta € (2004) Polen (2004) Slovakiet € (2004)

 Slovenien € (2004) Bulgarien (2007) Rumænien (2007) Kroatien (2013)

 www.123hjemmeside.dk

Nu er der 28 Europæiske Nationalstater med i EU.

 


 Nationalstaten Danmark er iføge Paragraf 4. i grundloven en

Evangelisk-Luthersk Nationalstat.

Danmarks Riges Grundlov 

 Nationalstaten Danmark = er ikke en =

Katolsk Nationalstat.

 EU forfatningen

Om Danske Bibler = kan der siges følgende.

I min lidt ældre Bibel ( Dateret 1964 ) der lyder Kapitel 14. Vers 15. således i Johannesevangeliet.

Hvis i elsker mig, så hold mine befalinger.

I min lidt nyere Bibel ( Dateret 2008 ) der lyder Kapitel 14. Vers 15. således

Løftet om en anden talsmand. 

 Annonse i Berlinske Tidende, 6. november, 2013

 


 Hvis i elsker mig = så holder i mine befalinger = sagde Guds Søn = Jesus.

http://www.sabbat-kristne.dk/183379967 

--------------

Hvilke 10 bud = vil en anden Talsmand indføre ???  Måske disse ??? 

Naturen før mennesket

 Billeder af georgis hedgestones

The Georgia Guidestones: America's Most Mysterious Monument ... 

www.youtube.com/watch?v=yIfU41BICf4
09/02/2011 - Uploadet af disinfodave
Join Raymond for a tour of the Guidestones and a look at the controversy and ... For more information visit ...

Flere videoer for www.Guidestones.us »

De 10 gaia Bud

1.Fordel menneskeheden under 500.000.000 i evig balance med naturen.
2.Guide reproduktion klogt - at forbedre kondition og mangfoldighed.
3.Foren menneskeheden med et levende nyt sprog.
4.Dyrk lidenskab - tro - tradition - og alle ting med hærdet fornuft.
5.Reger mennesker og nationer med retfærdig lovgivning og kun gennem domstole.
6.Lad alle nationer herske internt og løse eksterne konflikter i en fælles verdens domstol.
7.Afskaf smålige love og ubrugelige embedsmænd.
8.Balancer personlige rettigheder med sociale pligter.
9.Sørg for at sandheden - skønheden - kærligheden - søger harmoni med det uendelige.
10.Bliv ikke en kræft på jorden - Lav plads til naturen - Lav plads til naturen.

 Billeder af Gaia

Græske og romerske guder og helte

 


Muslim Demographics - YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=6-3X5hIFXYU
30. mar. 2009 - Uploadet af friendofmuslim
Islam will overwhelm Christendom unless Christians recognize the demographic realities, begin reproducing ...
 

Islam by country - Wikipedia, the free encyclopedia

 


 

Hvad er det de ( indfødte Danskere ) absolut ikke må vide  

http://www.sagenskerne.dk/16050857 

Er det noget som = visse aviser = burde have oplyst sine læsere om = for mange år siden.

 http://www.sabbat-kristne.dk/409494939 

 http://www.sabbat-kristne.dk/418667988

 

 Her er nogle ( alternative internet ) nyheds-aviser

Her findes tit nogle af de nyheder = som de større medier udsætter for administativ Censur.

   

 Medlem af =    www.DanskFolkeparti.dk

Kommentar fra Mogens Camre  

 
Jyllands-Posten   Kronik 31.07.2014 kl. 03:00 

    www.Sabbat-Kristne.dk

     Flere videoer for messerschmidt » 

     Videoer til mogens glistrup

          www.Spydet.Blogspot.com

    www.Kulturkloeften.dk

Political Islam - YouTube

     www.DenDanskeForening.dk  

   www.DenKorteAvis.dk  

   www.Uriasposten.net

  www.Nationaldemokraten.dk   

 

http://www.oplys-dig-selv.dk/414529841 

http://www.tro-eller-overtro.dk/410537918

 Bogen med 100 Epistler mod Danmarks Islamisering og for ( repatriering = udvisning )

CSC strejken tydeliggør behovet for en national IT-virksomhed

 Watchman Broadcast Mike Hoggard Play List - YouTube

http://www.sabbat-kristne.dk/418667988

Findes der også masser af Censur i aviser og på TV i

Republikken  USA 

Partiformand = Anders Gravers = taler

 

Anders Gravers taler om de danske medier i New York 11. sep. 2012

Censur-Politik i EU medier og globalisering efter ordre fra ( FN = UN )

-------------- 

Eric Zemmour om menneskerettighederne - YouTube 

  

  25.10.2015:
Generalmajor til forbundskansler Merkel:
Jeg beder Dem om at træde tilbage... 

 


 Advarsel fra Gud

Advarsel fra Gud

 ---------------------

Denne advarsel = som står i min danske Bibel - kommer fra min

Evangeliske-Lutherske Kristne Gud

og det står i min/vores Grundlov og bliver bekræftiget at

 Danmarks Riges Grundlov 

grundloven i flere Paragraffer at = mit/vores fædreland = er en

Evangeliske-Luthersk Nationalstat 

 Derfor er min bøn i dag den 30 november 2015 til min

Kristne = Guds Søn = Jesus

om at lytte til den bøn = som min/vores =

Danske Dronning = Dronning Margrethe II

altid slutter sin årlige tale til Nationen med

Gud bevare Danmark 

 Denne bøn er sagt af mig

http://www.pokerpartiet.dk/8976395

Poul Leo Nielsen alias Saxo-Poul

den 30 november 2015

Du kan høre Lidt Dansk Musik på dette link 

www.Kulturpartiet.dk

 


Vælgerne i Danmark bør vide = at der findes andre Politiske Partier = end dem der altid omtales i Danmarks Radio og citeres i mange aviser.

 http://www.tro-eller-overtro.dk/410537918

 For som Kong Valdemar sagde engang = en af dem.

Der kommer en dag efter denne. Eller sagde han noget andet ???

 

Indvandringens Pris - Morten Uhrskov Jensen debatterer ...

https://www.youtube.com/watch?v=2jY5-A0uobI
31. maj 2012 - Uploadet af Spacemadsen
Fra P1 Debat onsdag 30 maj - Vært: Christian Skou - DR Radio Morten Uhrskov ... Indvandringens Pris ...

 Er der unge mellem 14 år og 21 år der her i Danmark ønsker et stop for mere indvandring af fremmede til Danmark = så har de muligheden for - at melde sig ind i dette Poloitiske Parti

 

 Dansk Samling satser  at komme i Folketinget

http://www.dksamling.dk/
Morten Uhrskov Jensen

 

  EU-kommissionens afkristningsprojekt

 Er Danmark værd at bevare som Danskernes Fædreland

Det er der også mange unge mellem 14 år og 21 år der mener.

De har muligheden for at kæmpe en demokratisk kamp = ved at melde sig ind i et af disse Politiske Partier. 

5. Oktober 2013 - www.oplys-dig-selv.dk

Personligt har jeg meldt mig ind i det Politiske Parti Dansk Samling.

med venlig hilsen = Saxo-Poul 


 

  Nationalstater  der er medlemmer af  EU

Billeder af Kort over europa

www.sabbat-kristne.dk/243947134

 

 Belgien € (1957) Frankrig € (1957) Tyskland € (1957) Italien € (1957)

 Luxembourg € (1957)  Holland € (1957)  Danmark (1973) Irland € (1973)

 Storbritannien (1973   Grækenland € (1981) Portugal € (1986) Spanien € (1986)

 Østrig € (1995) Finland € (1995)  Sverige (1995) Cypern € (2004)

 Tjekkiet (2004) Estland € (2004) Ungarn (2004) Letland € (2004)

 Litauen € (2004) Malta € (2004) Polen (2004) Slovakiet € (2004)

 Slovenien € (2004) Bulgarien (2007) Rumænien (2007) Kroatien (2013)

 www.123hjemmeside.dk

Nu er der 28 Europæiske Nationalstater med i EU.

 


 Nationalstaten Danmark er iføge Paragraf 4. i grundloven en

Evangelisk-Luthersk Nationalstat.

Danmarks Riges Grundlov 

 Nationalstaten Danmark = er ikke en =

Katolsk Nationalstat.

 EU forfatningen

Om Danske Bibler = kan der siges følgende.

I min lidt ældre Bibel ( Dateret 1964 ) der lyder Kapitel 14. Vers 15. således i Johannesevangeliet.

Hvis i elsker mig, så hold mine befalinger.

I min lidt nyere Bibel ( Dateret 2008 ) der lyder Kapitel 14. Vers 15. således

Løftet om en anden talsmand. 

 Annonse i Berlinske Tidende, 6. november, 2013

 


 Hvis i elsker mig = så holder i mine befalinger = sagde Guds Søn = Jesus.

http://www.sabbat-kristne.dk/183379967 

--------------

Hvilke 10 bud = vil en anden Talsmand indføre ???  Måske disse ??? 

Naturen før mennesket

 Billeder af georgis hedgestones

The Georgia Guidestones: America's Most Mysterious Monument ... 

www.youtube.com/watch?v=yIfU41BICf4
09/02/2011 - Uploadet af disinfodave
Join Raymond for a tour of the Guidestones and a look at the controversy and ... For more information visit ...

Flere videoer for www.Guidestones.us »

De 10 gaia Bud

1.Fordel menneskeheden under 500.000.000 i evig balance med naturen.
2.Guide reproduktion klogt - at forbedre kondition og mangfoldighed.
3.Foren menneskeheden med et levende nyt sprog.
4.Dyrk lidenskab - tro - tradition - og alle ting med hærdet fornuft.
5.Reger mennesker og nationer med retfærdig lovgivning og kun gennem domstole.
6.Lad alle nationer herske internt og løse eksterne konflikter i en fælles verdens domstol.
7.Afskaf smålige love og ubrugelige embedsmænd.
8.Balancer personlige rettigheder med sociale pligter.
9.Sørg for at sandheden - skønheden - kærligheden - søger harmoni med det uendelige.
10.Bliv ikke en kræft på jorden - Lav plads til naturen - Lav plads til naturen.

 Billeder af Gaia

Græske og romerske guder og helte

 


Muslim Demographics - YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=6-3X5hIFXYU
30. mar. 2009 - Uploadet af friendofmuslim
Islam will overwhelm Christendom unless Christians recognize the demographic realities, begin reproducing ...
 

Islam by country - Wikipedia, the free encyclopedia

 


 

Hvad er det de ( indfødte Danskere ) absolut ikke må vide  

http://www.sagenskerne.dk/16050857 

Er det noget som = visse aviser = burde have oplyst sine læsere om = for mange år siden.

 http://www.sabbat-kristne.dk/409494939 

 http://www.sabbat-kristne.dk/418667988

 

 Her er nogle ( alternative internet ) nyheds-aviser

Her findes tit nogle af de nyheder = som de større medier udsætter for administativ Censur.

   

 Medlem af =    www.DanskFolkeparti.dk

Kommentar fra Mogens Camre  

 
Jyllands-Posten   Kronik 31.07.2014 kl. 03:00 

    www.Sabbat-Kristne.dk

     Flere videoer for messerschmidt » 

     Videoer til mogens glistrup

          www.Spydet.Blogspot.com

    www.Kulturkloeften.dk

Political Islam - YouTube

     www.DenDanskeForening.dk  

   www.DenKorteAvis.dk  

   www.Uriasposten.net

  www.Nationaldemokraten.dk   

 

http://www.oplys-dig-selv.dk/414529841 

http://www.tro-eller-overtro.dk/410537918

 Bogen med 100 Epistler mod Danmarks Islamisering og for ( repatriering = udvisning )

CSC strejken tydeliggør behovet for en national IT-virksomhed

 Watchman Broadcast Mike Hoggard Play List - YouTube

http://www.sabbat-kristne.dk/418667988

Findes der også masser af Censur i aviser og på TV i

Republikken  USA 

Partiformand = Anders Gravers = taler

 

Anders Gravers taler om de danske medier i New York 11. sep. 2012

Censur-Politik i EU medier og globalisering efter ordre fra ( FN = UN )

-------------- 

Eric Zemmour om menneskerettighederne - YouTube 

  

  25.10.2015:
Generalmajor til forbundskansler Merkel:
Jeg beder Dem om at træde tilbage... 

 


 Advarsel fra Gud

Advarsel fra Gud

 ---------------------

Denne advarsel = som står i min danske Bibel - kommer fra min

Evangeliske-Lutherske Kristne Gud

og det står i min/vores Grundlov og bliver bekræftiget at

 Danmarks Riges Grundlov 

grundloven i flere Paragraffer at = mit/vores fædreland = er en

Evangeliske-Luthersk Nationalstat 

 Derfor er min bøn i dag den 30 november 2015 til min

Kristne = Guds Søn = Jesus

om at lytte til den bøn = som min/vores =

Danske Dronning = Dronning Margrethe II

altid slutter sin årlige tale til Nationen med

Gud bevare Danmark 

 Denne bøn er sagt af mig

http://www.pokerpartiet.dk/8976395

Poul Leo Nielsen alias Saxo-Poul

den 30 november 2015

Du kan høre Lidt Dansk Musik på dette link 

www.Kulturpartiet.dk

 


Vælgerne i Danmark bør vide = at der findes andre Politiske Partier = end dem der altid omtales i Danmarks Radio og citeres i mange aviser.

 http://www.tro-eller-overtro.dk/410537918

 For som Kong Valdemar sagde engang = en af dem.

Der kommer en dag efter denne. Eller sagde han noget andet ???

 

Indvandringens Pris - Morten Uhrskov Jensen debatterer ...

https://www.youtube.com/watch?v=2jY5-A0uobI
31. maj 2012 - Uploadet af Spacemadsen
Fra P1 Debat onsdag 30 maj - Vært: Christian Skou - DR Radio Morten Uhrskov ... Indvandringens Pris ...

 Er der unge mellem 14 år og 21 år der her i Danmark ønsker et stop for mere indvandring af fremmede til Danmark = så har de muligheden for - at melde sig ind i dette Poloitiske Parti

 

 Dansk Samling satser  at komme i Folketinget

http://www.dksamling.dk/
Morten Uhrskov Jensen

  EU-kommissionens afkristningsprojekt

 Er Danmark værd at bevare som Danskernes Fædreland

Det er der også mange unge mellem 14 år og 21 år der mener.

De har muligheden for at kæmpe en demokratisk kamp = ved at melde sig ind i et af disse Politiske Partier. 

5. Oktober 2013 - www.oplys-dig-selv.dk

Personligt har jeg meldt mig ind i det Politiske Parti = Dansk Samling.

med venlig hilsen = Saxo-Poul 


 www.Mortenuhrskov.dk

Morten Uhrskov Jensen: Dansk Samling vil tale ... - YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=Uy50wuw6PsQ
20. okt. 2015 - Uploadet af Dansk Samling
Menneskerettighederne er IKKE en del af retsstaten - Duration: 0:46. by Dansk Samling 97 views. 0:46 ...
 
Måske er det en umenneskelig beslutning = ikke at stoppe Bådflygtningene = når man ser hvor mange muslimer der drukner på bådrejsen til de 28 europæiske Nationalstater  ???

 http://www.amren.com/features/2015/06/refugee-invasion-is-european-suicide/

 Måske er det umenneskeligt ikke at standse de bådflygtninge der flygter til de 28 europæiske nationalstater, når man ser hvor mange der dør druknedøden på denne rejse   ???

 Søren Krarup om udlændingeloven af 1983 og ... - YouTube

 Hr. David trads stiller det logiske spørgsmål. Hvad stiller Danmark og de andre Nationalstater op = med de flygtninge = der er kommet til europa  ???

 

MARTIN SPANG OLSEN

er født i 1962 =  er cand.mag i
musikvidenskab og oldtidshistorie med speciale i antikke musik og kultformer.Desuden =
Forfatter, skuespiller og stuntman.

 Måske  kan det Projekt som

Martin Spang Olsen

har udtænkt

 om at opdyrke Sahara-ørkenen bruges = som et tilbud til muslimer

http://www.sagenskerne.dk/29723005

 


 Hvis man betragter dette som en fast militær ordre

Jihad som kolonisering af nyt land 

 så bør man vide = at soldater der deserterer = i krigstid = de vil blive dræbt. Derfor er det muligt = at muslimer ikke ønsker at vende hjem = fordi der er noget der hedder apostat

Apostasi
Apostat

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Y | Z | Æ |
| Se ALLE ord/begreber |

 Vi ser også = at den muslimske børneopdragelse fører til en stor overbefolkning. Derfor bør de muslimer = der tilbydes at deltage i opdyrkning af Sahara-ørkenen = fremover = opdrage deres børn efter den Kristne børneopdragelse.

Gud talte disse ord: Jeg er Herren din Gud, som førte dig ud af Egypten, af trællehuset.

1. Du må ikke have andre Guder end mig.

2. Du må ikke lave noget gudebillede i form af noget som helst oppe i himlen eller nede på jorden eller i vandet under jorden ! Du må ikke tilbede dem og dyrke dem, for jeg, Herren  din Gud, er en nidkær Gud. Jeg straffer fædres skyld på børn, børnebørn og oldebørn af dem der hader mig; ! men dem, der elsker mig og holder mine befalinger, vil jeg vise godhed i tusind slægtled.

3.  Du må ikke bruge Herren din Guds navn til løgn, for Herren vil aldrig lade den ustraffet, der bruger hans navn til løgn.

4. Husk sabbatdagen og hold den hellig. ! I seks dage må du arbejde og gøre alt, hvad du skal; ! men den syvende dag er sabbat for herren din Gud. Du må ikke gøre noget som helst arbejde, hverken du selv eller din søn eller datter, din træl eller trælkvinde eller dine husdyr, og heller ikke den fremmede i dine byer. ! For på seks dage skabte Herren himlen og jorden og havet med alt, hvad de rummer, men på den syvende dag hvilede han. Derfor har Herren velsignet sabbatsdagen og helliger den.

5. Ær din far og mor, for at du må få et langt liv på den jord, Herren din Gud vil give dig.

6. Du må ikke begå drab.

7. Du må ikke bryde et ægteskab.

8. Du må ikke stjæle.

9. Du må ikke vidne falsk mod din næste.

10.  Du må ikke begære din næstes hus. Du må ikke begære din næstes hustru, hans træl eller trælkvinde, hans okse eller æsel eller noget som helst af din næstes ejendom. 

 -


Jeg kan godt forestille mig = at erfarne jægersoldater = fik til opgave = rent militært = til at overvåge = at få et sådant projekt = op at stå.

  Fire mænd brød tavsheden: Jægersoldat, rådgiver og coach ...

https://www.youtube.com/watch?v=43Gmci5-sqI
25. jan. 2012 - Uploadet af Ligestillingsmin
Fire mænd brød tavsheden: Jægersoldat, rådgiver og coach B. S. Christiansen. Kanal tilhørende ...
 

  www.cchrinfo.dk      Den skjulte fjende - YouTube

http://www.oplys-dig-selv.dk/55199628 

 
De muslimer der frivilligt melder sig til
at opdyrke Sahara-ørkenen = de vil få tildelt
et stykke jord = så de kan forsørge deres familie =
når deres individuelle opgaver i forbindelse med
projektet = det er opfyldt.

 Muslimer bør også vide dette

Islam & Roman Catholicism: The New Crusades - Eric Jon Phelps ...

www.youtube.com/watch?v=bXDJX39L6zA

 


The Vatican Created ISLAM by Adam 1984 - YouTube

www.youtube.com/watch?v=B8aGh-IXNMk
23/06/2013 - Uploadet af Adam 1984
Islam was created by the evil Roman Catholic Church !! so the Pope can kill all the true Christians and Jews ...

 Salman Rushdie

  www.Trykkefrihed.dk

 

"Den største fare

ved den tiltagende trussel er, at

Gode Mennesker

begår intellektuelt selvmord og kalder det fred, at 

Gode Mennesker

giver efter for frygten og kalder det respekt."

Salman Rushdie
engelsk-indisk forfatter

Billeder af salman rushdie

 


Hvornår og hvem har underskrevet Nafta-aftalen

North American Free Trade Agreement - Wikipedia, den frie ...

 


Og her en interessant bog til boghylden

 


Nyere viden om de Kristnes fortid og skæbne i Nordafrika.
Ifølge Videnskabs-forsker
( Dr. Bill Warner )
Er der historie-bøger = her i 2014 = der bør skrives om ???
 

  Afghanistan   Albanien   Algeriet   Aserbajdsjan   Bahrain   Bangladesh   Benin   Brunei Darussalam   Burkina Faso   Cameroun   Comorerne   Djibouti   Egypten   Elfenbenskysten   Forenede Arabiske Emirater   Gabon   Gambia   Guinea   Guinea-Bissau   Guyana   Indonesien   Irak   Iran   Jordan   Kasakhstan   Kirgisistan   Kuwait   Libanon   Libyen   Malaysia   Maldiverne   Mali   Marokko   Mauretanien   Mozambique   Niger   Nigeria   Oman   Pakistan   Palæstina   Qatar   Saudi-Arabien   Senegal   Sierra Leone   Somalia   Sudan   Surinam   Syrien   Tadsjikistan   Tchad   Togo   Tunesien   Turkmenistan   Tyrkiet   Uganda   Usbekistan   Yemen

Den der har evner og muligheder har et ansvar.

 Alle der har - evner og muligheder - har et ansvar - for at forsvare 

 Danmarks Riges Grundlov af 1953

Danmarks Riges Grundlov 

 Naturligvis inden for Grundlovens rammer.

 Mogens Glistrup: Pressen burde informere om ... - YouTube

http://www.sagenskerne.dk/16050857

http://www.sabbat-kristne.dk/409494939 


www.sagenskerne.dk      virker = baby-bomben

 


Alle jer der er mellem = 14 år og 21 år = bør huske dette =

http://www.tro-eller-overtro.dk/420906713

Husk jeres forældre har været udsat for www.TavshedensTyranni.dk