Metock Dommen

Præsenteret her 6. oktober 2015

 


 

  ER DU DANSKER AF HJERTET  ???  HVORDAN VED DU DET  ???
www.dendanskeforening.dk/ 

      VIL DU FORSVARE = DANMARKS GRUNDLOV = MED DIT LIV ???
 

 


 

ER

DANMARKS RIGES GRUNDLOV AF 1953

SAT UD AF KRAFT

www.danskfolkeparti.dk

German brave Woman Rebukes Islam's Lie in Germany ...

ER EU BARE ORGANISERET ANARKI ???

 

EF-domstolen har overtrådt grundloven ved at afsige Metock-dommen, siger professor i EU-ret Hjalte Rasmussen. DF kræver, at regeringen tager affære.

 

Regeringen ignorerer et brud på grundloven. Det mener Dansk Folkeparti, der har fået en af landets førende EU-eksperters ord for, at EF-domstolens omdiskuterede Metock-dom er direkte ulovlig.

»Jeg mener, at EF-domstolen i Metock-dommen har bevæget sig uden for de overladte beføjelser. Hvis det var Folketinget, der var gået uden for sine beføjelser i grundloven, ville den være grundlovsstridig. Eftersom EU ikke har en grundlov eller en forfatning, kan man ikke kalde den forfatningsstridig. Men jeg mener i stedet, at dommen er ulovlig,« siger juraprofessor i EU-ret på Københavns Universitet, Hjalte Rasmussen.

Han har udarbejdet et juridisk responsum til Dansk Folkeparti om sagen, og i en kronik her i avisen i dag, argumenterer han for, at EF-domstolen systematisk har beskåret medlemslandenes suverænitet gennem 40 år.

Det seneste eksempel er ifølge professoren Metock-dommen fra sidste sommer, der gør det muligt at få familiesammenføring gennem EU-reglerne med personer fra tredjelande, selvom de har opholdt sig illegalt i EU.

Dansk Folkeparti krævede dengang, at regeringen skulle se bort fra dommen. Det skete ikke. I stedet lovede regeringen blandt andet at arbejde for en ændring af EU-reglerne. Men med det nye responsum er DF overbevist om, at det var en fejl at rette ind.

»Regeringen sidder et grundlovsbrud overhørigt. Vi vil ikke finde os i, at man bare fejer det til side og ikke vil tage diskussionen,« siger Kristian Thulesen Dahl, næstformand i Dansk Folkeparti.

Regeringen skal svare

Partiet kræver derfor en høring, hvor de vil fremlægge analysen af Metock-dommen, ligesom regeringens egen analyse af det juridiske grundlag skal frem i lyset.

Venstres spidskandidat til Europa-Parlamentsvalget, Jens Rohde, forstår bekymringen.

»Det er en diskussion og en undersøgelse værd, om domstolen har en aktivistisk og offensiv måde at fortolke reglerne på. Det må vi forholde os til politisk. Vi kan ikke bare se på, at domstolen udvider EUs magt mere end tiltænkt,« siger Jens Rohde. Han understreger dog, at Danmark i langt de fleste tilfælde har grund til at være tilfreds med domstolen.

Dansk Folkeparti mener, at ja-partierne har lukket øjne og ører, og ifølge Hjalte Rasmussen vil de mærke til Europa-Parlmentsvalget den 7. juni, at de ikke har været konsekvente nok.

»Meningsmålingerne tyder på, at danskerne vil stemme på nogle partier, der vil give EU kamp til stregen. Jeg tror, Metock-dommen har spillet en rolle, og at der derudover er en vis surhed over, at der ikke kom en afstemning om Lissabon-traktaten. Mange af vores landsmænd føler sig snydt,« siger Hjalte Rasmussen.

Han bakkes op af Kristian Thulesen Dahl:

»Det er større end Metock-dommen, det her. Det handler om, hvorvidt man kan bryde det visir, som ja-siden har sat op. De holder hænderne for øjnene og fingrene i ørene. Metock gjorde det til et folkeligt problem. Det er første gang, folk over kølesdisken snakkede om, at nu blandede EU sig for meget. Det er den debat, vi skal have rejst,« siger han.

Det lykkedes ikke at få en kommentar fra integrationsminister Birthe Rønn Hornbech (V) i går, og justitsminister Brian Mikkelsen (K) ønskede ikke at kommentere sagen. Citat slut.

OVERFLØDIGE  FAGFORENINGER

Gør Metock-dommen i virkeligheden fagforeninger overflødige ???
Hvad er LO-Formand Harald Børstings vurdering  ???

EN ANSVARLIG DANSK REGERING

Hvis Danmark har en ansvarlig Dansk Regering, og EU med ( Metock-dommen ) overtræder den Danske Grundlov,bør en Dansk ansvarlig regering så ikke melde Danmark ud af EU ???  så vidt jeg er orienteret, så har Danske Politikere skrevet under på, at de vil overholde Danmarks Grundlov. Hvad er en Dansk Politikers underskrift værd, i dag den 1. juli 2009 ???


http://balder.org/avisartikler/EU-Og-Medierne-Tavshed-Om-Euromediterranien-Eurabien.php

HVILKE NATIONALSTATER 

 RESPEKTERER EU  ??? 

 


 

 Det er muligt at høre

Den Danske Hovedtaler

på dette Link

http://www.oplys-dig-selv.dk/412607550 

 


 

Billeder af bilderberg

 5. Oktober 2013 - www.oplys-dig-selv.dk

EU af Henrik Ræder Clausen (Bog) - køb hos SAXO.com

 

 

Bøger alle ( Konfirmander Konfirmander ) bør læse  ???

Side 57 = Præampel = indledning til lov. el. traktat

Kend din fjende siger ( Sun Tzu )

Rød Fremmed-ordbog = uundværlig = også for Danskere der ønsker en

Karriere i EU-Systemet.


EU af Henrik Ræder Clausen (Bog) - køb hos SAXO.com

 

Sam Solomon            Medforfatter til denne bog.

 

 http://www.kulturpartiet.dk/118637684

 Disse to bøger burde alle

Danmarks Konfirmander Konfirmander

der kan læse = have i Julegave

SAXO.com Online Boghandel - Danmarks største udvalg i bøger

 


 

Konservativ filosof - Roger Scruton: 'Danmark bør melde sig ud af EU ...

https://www.youtube.com/watch?v=jzvk3f786ng
13. maj 2016 - Uploadet af ÆrkeKonservativ
Den engelske filosof Roger Scruton, en af moderne konservatismes store skikkelser har i utallige ...
 

 www.123.hjemmeside.dk


 

 

Morten Uhrskov Jensen, Dansk Samling i Radio 24/7- Del II ...

https://www.youtube.com/watch?v=GPq_9cdBgww
18. aug. 2015 - Uploadet af Ung Nationalkonservativ
Den voldsomme indvandring kan give plads til Dansk Samling.

 

 

 Dansk Samling satser  at komme i Folketinget

http://www.dksamling.dk/
Morten Uhrskov Jensen

 www.tro-eller-overtro.dk/410537918 

 www.MortenUhrskov.dk

 

Menneskerettighederne er IKKE en del af retsstaten ...

https://www.youtube.com/watch?v=iMIx6BkyMkM
17. okt. 2015 - Uploadet af Dansk Samling
Menneskerettighederne er IKKE en del af retsstaten. Dansk Samling ...

 

Dansk Samling vil opsige FN´s flygtningekonventioner ...

 


 Ung i Dansk Samling

 Ung i Dansk Samling er ikke en uafhængig ungdomsorganisation, men en gruppe af engagerede medlemmer mellem 15 og 35 år, som mødes regelmæssigt til politisk debat og diskussion af Dansk Samlings idégrundlag. Vil du være en del af en ungdomsgruppe, hvis sag er kærlighed til det danske fællesskab, og som brænder for at gøre en forskel for Danmark? Så meld dig ind i Dansk Samling og bliv en del af Ung i DS. Ung i DS giver dig mulighed for at møde ligesindede unge.

Der er møder med stratetiske og politiske diskussioner, men der er også tid til hygge, tilbagevendende traditioner og sociale arrangementer. Som aktivt medlem af Ung i DS, kan du hurtigt møde folk fra Dansk Samlings hovedbestyrelse, som Ung i DS støtter på bedste vis.

Danmark har brug for Ung i DS. Ung i DS har brug for dig.

Har du lyst til at møde andre unge i Dansk Samling, eller blot interesseret i at høre mere om Dansk Samling, så følg os på fjæsbog eller skriv til os:

ung@dksamling.dk

Vi skrives ved!


 

 EU og udlændingepolitikken

Af  Adam Wagner

Man kunne vælge at glæde sig over, at stedse flere politikere er kritiske over, at stedse flere politikere er kritiske over for Danmarks indvandrings- og flygtningepolitiske kurs; men det er svært, når sådanne personer fastholder deres ønske om forsat dansk EU-medlemskab og højst kan svinge sig op til at være>>kritiske<<over for Unionen. Er de da slet ikke klar over, at et opgør med den danske udlændingepolitik forudsætter dansk udmeldelse af EU? Tilsyneladende ikke.

Tag nu den meget omtalte Gimi Levakovic, der har flere voldsomme overfald på samvittigheden, og som ikke har dansk indfødsret. Højesteret fastslog, at han på grund af Danmarks >>internationale forpligtigelser<<, herunder den europæiske Menneskerettighedskonvention, havde ret til at blive i Danmark. Flere røster krævede derpå, at Danmark måtte omtolke eller fratræde denne konvention, hvad der i og for sig er fornuftigt nok, men dommen henviser også til >EU-reglerne<<. Levakovic er jo unionsborger og har dermed visse rettigheder i Danmark. Unionsborgerskabet stemte de danske vælgere <<ja<< til i 1993, og EU har siden udbygget de rettigheder, der er knyttet hertil.

Men lad os nu sige, at Danmark fratrådte Den europæiske Menneskerettighedskonvention. Ville det så ikke ændre noget? Svaret er nej. For indholdet i Menneskerettighedskonventionen er om ikke ordret så i hvert fald indholdsmæssigt ført ind i Unionens traktatgrundlag ved >>Den europæiske Unions charter om grundlæggende Rettigheder<< - for nemheds skyld blot omtalt som >>Chartret<< ( her i NYT behandles Chartret første gang i nr. 4 2001 og siden mere udførligt i nr. 3 2002 ) Danmark underskrev i 2000 Chartret som en bindende politisk erklæring, og med ( Lissabon-traktaten ) blev Chartret retligt bindende på traktatniveau, fordi den omtales i artikel 6 i Traktat om Den europæiske Union. Danmark ratificerede som bekendt Lissabon-traktaten i foråret 2008, og den trådte i kraft den 1. december 2009.

Hvor den europæiske Menneskerettighedskonvention var tiltrådt af Danmark, er dens indhold altså nu skrevet ind i Unionens grundlov, som Danmark er underlagt. Danmark kan ikke længere fratræde reglerne, og tolkningen af dem ligger i sidste ende hos EU-Domstolen, der jo står over det danske folketing og de danske domstole, idet  EU-Retten står over medlemstaternes ret, hvilket også fastslås i Lissabon-traktaten.

Den enkeltes ret til >>familieliv<< sikres også i Chartret, hvilket i praksis betyder, at visse personer, skønt udlændinge, kan få ret til at blive i Danmark uanset deres opførsel iøvrigt. Og hvis man tror, at denne og alle andre  rettigheder >>kun<< gælder unionsborgere, så tager man fejl. Chartrets artikel 45 fastslår, at >>Fri bevægelighed og opholdsret<< kan indrømmes tredjelandsborgere, der har lovligt ophold på en mellemstats område.<<

Med andre ord: Har en tredjelandsborger fået ophold i bare en af Unionens stater, har vedkommende lovligt ophold i dem alle. Det er jo også blevet fastslået i forskellige EU-domme , såsom Metock-og Zambrano-dommene. Dette er bare en lille flig af den EU-ret, der forhindrer en ny dansk kurs i udlændingepolitikken - medmindre Danmark forlader EU og atter bliver et frit land.

  Citat  Slut.

 Afstemnings-Resultatet omkring de fire Danske Forbehold findes på dette Link

http://www.about-truths1.dk/424406599

 Bemærk også at England er udmeldt af EU.


 

Hvad er det de ( indfødte Danskere ) absolut ikke må vide  

http://www.sagenskerne.dk/16050857 

 http://www.advarselspartiet.dk/429121998

 http://www.sagenskerne.dk/30778367 


 

om Danskhed i middelalderen (Hardback)

- nationalbevidsthed hos Saxo og i andre danske krøniker

Forfatter: Adam Wagner 

 

Forlag: Munch & Lorenzen, Udgave: 1, Isbn 13: 9788799529483

 Danskhed i middelalderen, nationalbevidsthed hos Saxo og ...

Danskhed

 i middelalderen

 

 

 Her kan Danmarks børn og andre læse om Vikingernes bedrifter

Trelleborg

eller om hvor fortidens Danske Konger havde deres bopæl.

www.fortidensJelling.dk

Vikingeborgen (The Viking Fortress) - En dokumentarfilm ...

https://www.youtube.com/watch?v=ARVpLMhmPmU
16. okt. 2013 - Uploadet af Rune Kreim Larsen
English subtitles by Thomas Gringer Jakobsen. Årets Shaking Stevens Film 2013. En dokumentarfilm ...

 Dansk Mjød Vikingernes Mjød - YouTube

 Mogens Glistrup: Pressen burde informere om ... - YouTube

 


 Da jeg er Evangelisk Luthersk Kristen har jeg bemærket at

Tysklands hvide Rose har brudt forbandelsen i Tyskland 

Tysklands  Hvide  Rose

German brave Woman Rebukes Islam's Lie in Germany Deutschland

German brave Woman Rebukes Islam's Lie in Germany ...


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hej!
Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
ANNONCE