Sammenhængskraften myrdet

Overskriften Præsenteret her  4. oktober 2015

 

  ER DU DANSKER AF HJERTET  ???  HVORDAN VED DU DET  ???
www.dendanskeforening.dk/ 

      VIL DU FORSVARE = DANMARKS GRUNDLOV = MED DIT LIV ???
 


 

  www.advarselspartiet.dk 

 24/7  Radioen   www.tro-eller-overtro.dk/411636133

 www.tro-eller-overtro.dk/410537918 

 www.feriepartiet.dk

 


 Er

Sammenhængskraften i Nationalstaten Danmark myrdet af ny Lukkelov.

----------

 Det er muligt at høre

Den Danske Hovedtaler

på dette Link

http://www.oplys-dig-selv.dk/412607550 

 


Kan den Danske Grundlov

 Danmarks Riges Grundlov

Overleve en EU-grundlov  

???

 


  LUKKELOVEN

 Hærværk mod dansk kultur.

Regeringen er ved at forberede en gradvis afskaffelse af hele lukkeloven.

 Afskaffes lukkeloven, så alle butikker kan holde åbent om søndagen, vil de fleste familieejede enkeltmandsbutikker og specialbutikker med få ansatte i længden blive tvunget til at lukke, da de ikke kan klare konkurrence med supermarkederne at skulle have åbent altid. Mange områder i landet vil blive tomme for almindelige forretninger.

Normalt har der kun været job af betydning for liv og helbred, der har haft søndagsarbejdet og de rullende fridage. Men efterhånden som de kulturelle og åndelige værdier skydes i baggrunden, og kun de materielle ting tæller, så ændres tingene.

Det er på langt sigt ikke bare HK´erne, der får rullende fridage og søndagsarbejde. Det bliver os alle. Samtlige erhverv står på spring for at betragte ugen som en syv-dages produktions- og arbejdsuge. Der skal produceres hele tiden og løbes endnu stærkere.

 Og hvorfor? Vi har alle de ting, vi behøver. Alligevel skal vi have flere tin - også selv om det er på bekostning af vores fælles fritid. Glem ikke, at fælles fritid for befolkningen som helhed er mere værd end fritid, der kun er for os selv.

 Læg mærke til, at jo mere man kan handle, hvornår man vil, jo mindre kan man handle, hvor man vil.

Ophævelsen af lukkeloven vil betyde på langt sigt, at der kun kan handles begrænsede steder i storcentre.

Ved at ophæve lukkeloven svækker man den geografiske kultur med liv i nærområderne, man svækker også det åndelige og kulturelle samvær mellem mennesker.

 En ophævelse af lukkeloven vil være hærværk mod dansk kultur.

Afskaffes lukkeloven, gøres alle ugens syv dage til hverdage.

Et samfund med 365 ens dage i året er et fattigt samfund.

Og det må stadig hævdes, at mennesker er mere end købekraft på to ben.Siden 2. verdenskrig har Danmark - og de fleste europæiske lande - solgtud af deres åndelige og kulturelle værdier til fordel for en ensidig jagt på materielle ting. Materialismen har erstattet både den danske og den kristne fælleskultur.

I denne proces har man udsultet familien for arbejdskraft og overført arbejdskraften til arbejdsmarkedet. Dette har man gjort, fordi arbejdskraften på arbejdsmarkedet skaber forbrugsting og umiddelbare serviceydelser.

Her har man overset den åndelige og sociale produktion, familien tidligere frembragte. Denne opvurdering af arbejdsmarkedet på familiens bekostning er blevet mere og mere rendyrket, men efterhånden som tiden er gået, viser det sig at have dramatisk uheldige virkninger.

Folk har ikke efter fyraften overskud til at tage sig af naboen, at beskæftige sig med frivilligt almennyttigt arbejde, at tage sig af venner, at tage sig af venner, at tage sig af familien og børnene.

Nærmiljøet og familien visner. Menneskene bliver karakterløse og fremmedgjorte. Menneskene kan ikke kan ikke have med hinanden at gøre. Krimalitet og utryghed vokser. Familien kan ikke reproducere sig selv.Også det fysiske miljø er nødlidende på grund af dette.

Det vil også være meget svært at samle den lille kernefamilie, hvis skolen har åbent nogle dage, faderens virksomhed andre dage og moderens på en tredje måde. Vi fjerner familiens mulighed for at gøre noget sammen. Måske løser man så problemerne med forældrenes skemaproblemer med yderligere tid på bøeneinstitutionerne?

Mon dette er ordentligt tænkt igennem?

Niels Erik Søndergård

Citat slut

 Dette indlæg var af

Niels Erik Søndergård

tidligere bestyrelsesmedlem i Grundlovsforeningen

www.danskkultur.dk

og er fundet i Grundlovsforeningens EU-folder på side 48 og 49 = der handler om Dansk Kulturs holdning til EU-Forfatningen = udgivet i juni 2005.

Hvad er der sket med sammenhængskraften i

Nationalstaten Danmark

efter at Lukkeloven er blevet forandret efter 2005.

Hvornår skete forandringen - hvordan - og med hvilken begrundelse.

 Lad mig kort nævne over for de unge mellem 14 år og 21 år der dyrker

Analyse-Spillet

 www.sabbat-kristne.dk/243947134

de har muligheden for på

 www.medie1.dk

at høre et interview af Niels Erik Søndergård hvor han fortæller om Grundlovsforeningen og Grundlovsforeningens stifter = og tidligere Formand

Rolf Slot-Henriksen

Dette interview er foretaget af

Elsebeth Halckendorff


  Har ophævelsen af lukkeloven været hærværk mod

www.danskkultur.dk

Dansk Kultur ???

 Hvad er din vurdering ???

 ----------------------

Din tænksomheds tankerække kan forsætte fra dette link

 

 Det er muligt at høre

Den Danske Hovedtaler

på dette Link

http://www.oplys-dig-selv.dk/412607550 

 


 

 

Konservativ filosof - Roger Scruton: 'Danmark bør melde sig ud af EU ...

https://www.youtube.com/watch?v=jzvk3f786ng
13. maj 2016 - Uploadet af ÆrkeKonservativ
Den engelske filosof Roger Scruton, en af moderne konservatismes store skikkelser har i utallige ...
 

 www.123.hjemmeside.dk


 

 

Morten Uhrskov Jensen, Dansk Samling i Radio 24/7- Del II ...

https://www.youtube.com/watch?v=GPq_9cdBgww
18. aug. 2015 - Uploadet af Ung Nationalkonservativ
Den voldsomme indvandring kan give plads til Dansk Samling.

 

 

 Dansk Samling satser  at komme i Folketinget

http://www.dksamling.dk/
Morten Uhrskov Jensen

 www.tro-eller-overtro.dk/410537918 

 www.MortenUhrskov.dk

 

Menneskerettighederne er IKKE en del af retsstaten ...

https://www.youtube.com/watch?v=iMIx6BkyMkM
17. okt. 2015 - Uploadet af Dansk Samling
Menneskerettighederne er IKKE en del af retsstaten. Dansk Samling ...

 

Dansk Samling vil opsige FN´s flygtningekonventioner ...

 


 Ung i Dansk Samling

 Ung i Dansk Samling er ikke en uafhængig ungdomsorganisation, men en gruppe af engagerede medlemmer mellem 15 og 35 år, som mødes regelmæssigt til politisk debat og diskussion af Dansk Samlings idégrundlag. Vil du være en del af en ungdomsgruppe, hvis sag er kærlighed til det danske fællesskab, og som brænder for at gøre en forskel for Danmark? Så meld dig ind i Dansk Samling og bliv en del af Ung i DS. Ung i DS giver dig mulighed for at møde ligesindede unge.

Der er møder med stratetiske og politiske diskussioner, men der er også tid til hygge, tilbagevendende traditioner og sociale arrangementer. Som aktivt medlem af Ung i DS, kan du hurtigt møde folk fra Dansk Samlings hovedbestyrelse, som Ung i DS støtter på bedste vis.

Danmark har brug for Ung i DS. Ung i DS har brug for dig.

Har du lyst til at møde andre unge i Dansk Samling, eller blot interesseret i at høre mere om Dansk Samling, så følg os på fjæsbog eller skriv til os:

ung@dksamling.dk

Vi skrives ved!


 

 EU og udlændingepolitikken

Af  Adam Wagner

Man kunne vælge at glæde sig over, at stedse flere politikere er kritiske over, at stedse flere politikere er kritiske over for Danmarks indvandrings- og flygtningepolitiske kurs; men det er svært, når sådanne personer fastholder deres ønske om forsat dansk EU-medlemskab og højst kan svinge sig op til at være>>kritiske<<over for Unionen. Er de da slet ikke klar over, at et opgør med den danske udlændingepolitik forudsætter dansk udmeldelse af EU? Tilsyneladende ikke.

Tag nu den meget omtalte Gimi Levakovic, der har flere voldsomme overfald på samvittigheden, og som ikke har dansk indfødsret. Højesteret fastslog, at han på grund af Danmarks >>internationale forpligtigelser<<, herunder den europæiske Menneskerettighedskonvention, havde ret til at blive i Danmark. Flere røster krævede derpå, at Danmark måtte omtolke eller fratræde denne konvention, hvad der i og for sig er fornuftigt nok, men dommen henviser også til >EU-reglerne<<. Levakovic er jo unionsborger og har dermed visse rettigheder i Danmark. Unionsborgerskabet stemte de danske vælgere <<ja<< til i 1993, og EU har siden udbygget de rettigheder, der er knyttet hertil.

Men lad os nu sige, at Danmark fratrådte Den europæiske Menneskerettighedskonvention. Ville det så ikke ændre noget? Svaret er nej. For indholdet i Menneskerettighedskonventionen er om ikke ordret så i hvert fald indholdsmæssigt ført ind i Unionens traktatgrundlag ved >>Den europæiske Unions charter om grundlæggende Rettigheder<< - for nemheds skyld blot omtalt som >>Chartret<< ( her i NYT behandles Chartret første gang i nr. 4 2001 og siden mere udførligt i nr. 3 2002 ) Danmark underskrev i 2000 Chartret som en bindende politisk erklæring, og med ( Lissabon-traktaten ) blev Chartret retligt bindende på traktatniveau, fordi den omtales i artikel 6 i Traktat om Den europæiske Union. Danmark ratificerede som bekendt Lissabon-traktaten i foråret 2008, og den trådte i kraft den 1. december 2009.

Hvor den europæiske Menneskerettighedskonvention var tiltrådt af Danmark, er dens indhold altså nu skrevet ind i Unionens grundlov, som Danmark er underlagt. Danmark kan ikke længere fratræde reglerne, og tolkningen af dem ligger i sidste ende hos EU-Domstolen, der jo står over det danske folketing og de danske domstole, idet  EU-Retten står over medlemstaternes ret, hvilket også fastslås i Lissabon-traktaten.

Den enkeltes ret til >>familieliv<< sikres også i Chartret, hvilket i praksis betyder, at visse personer, skønt udlændinge, kan få ret til at blive i Danmark uanset deres opførsel iøvrigt. Og hvis man tror, at denne og alle andre  rettigheder >>kun<< gælder unionsborgere, så tager man fejl. Chartrets artikel 45 fastslår, at >>Fri bevægelighed og opholdsret<< kan indrømmes tredjelandsborgere, der har lovligt ophold på en mellemstats område.<<

Med andre ord: Har en tredjelandsborger fået ophold i bare en af Unionens stater, har vedkommende lovligt ophold i dem alle. Det er jo også blevet fastslået i forskellige EU-domme , såsom Metock-og Zambrano-dommene. Dette er bare en lille flig af den EU-ret, der forhindrer en ny dansk kurs i udlændingepolitikken - medmindre Danmark forlader EU og atter bliver et frit land.

  Citat  Slut.

 Afstemnings-Resultatet omkring de fire Danske Forbehold findes på dette Link

http://www.about-truths1.dk/424406599

 Bemærk også at England er udmeldt af EU.


 

Hvad er det de ( indfødte Danskere ) absolut ikke må vide  

http://www.sagenskerne.dk/16050857 

 http://www.advarselspartiet.dk/429121998

 http://www.sagenskerne.dk/30778367 


 

om Danskhed i middelalderen (Hardback)

- nationalbevidsthed hos Saxo og i andre danske krøniker

Forfatter: Adam Wagner 

 

Forlag: Munch & Lorenzen, Udgave: 1, Isbn 13: 9788799529483

 Danskhed i middelalderen, nationalbevidsthed hos Saxo og ...

Danskhed

 i middelalderen

 

 

 Her kan Danmarks børn og andre læse om Vikingernes bedrifter

Trelleborg

eller om hvor fortidens Danske Konger havde deres bopæl.

www.fortidensJelling.dk

Vikingeborgen (The Viking Fortress) - En dokumentarfilm ...

https://www.youtube.com/watch?v=ARVpLMhmPmU
16. okt. 2013 - Uploadet af Rune Kreim Larsen
English subtitles by Thomas Gringer Jakobsen. Årets Shaking Stevens Film 2013. En dokumentarfilm ...

 Dansk Mjød Vikingernes Mjød - YouTube

 Mogens Glistrup: Pressen burde informere om ... - YouTube

 


 Da jeg er Evangelisk Luthersk Kristen har jeg bemærket at

Tysklands hvide Rose har brudt forbandelsen i Tyskland 

Tysklands  Hvide  Rose

German brave Woman Rebukes Islam's Lie in Germany Deutschland

German brave Woman Rebukes Islam's Lie in Germany ...


 

 

 

 

 

Hej!
Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
ANNONCE