Jeg vil mindes

Overskriften Præsenteres her 4. oktober 2015

 

 
  ER DU DANSKER AF HJERTET  ???  HVORDAN VED DU DET  ???
www.dendanskeforening.dk/ 

      VIL DU FORSVARE = DANMARKS GRUNDLOV = MED DIT LIV ???
 

  www.advarselspartiet.dk 

 24/7  Radioen   www.tro-eller-overtro.dk/411636133

 www.tro-eller-overtro.dk/410537918 

 www.feriepartiet.dk

Jeg vil mindes

Rolf Slot-Henriksen

fordi det var på hans initiativ at

Grundlovsforeningen Dansk Kultur blev dannet.

www.danskkultur.dk

se eventuelt de kristne helligdage under denne overskrift

 mærkedage

 --------------------

 

Rolf Slot-Henriksen

 var medstifter af Grundlovsforeningen

www.danskkultur.dk

www.Medie1.dk

Dansk Kultur

under massivt pres - på følgende punkter.


1. Dansk Navnelov er blevet ændret efter islamiske principper.

2. Fjernelse af svinekød i skolefritidsordningerne i København og Odense.

3. Indførelse af halalslagtet og islamisk velsignet kød i de samme fritidsordninger.

4. Permanent dispensation fra dyreværnsloven vedrørende halal-slagtning uden forudgående bedøvelse.

5. Særlige badeordninger for muslimer på en lang række skoler.

6. Stop for juleklip i nogle børnehaver og skoler.

7. Islamiske spiseregler om tilladt og forbudt føde ( halal og haram ) i hjemmekundskab på flere skoler og halalslagtninger af 97 procent af alt dansk fjerkræ. Blandt andet til hjemmemarkedet, med afgift til islamisk center på horsebakken.

8. Offentlige badeanstalter lukkes for andre, når muslimer bader.

9. Særlige regler for badning sport og svømning på skoler.

10. Stop for lejrskoleophold - og krav om  =

1. Ændring af Grundloven 

 Hvordan fungerer Islams sharialov - når muslimer er i flertal = blandt vantro = når det gælder ren og uren

Ren og Uren

 Jeg har fundet dette eksempel

 Islam - The Most Pathetic, Evil, Hateful Religion On Earth ...

 Ren-uren

2. Forbud på skoler og i børnehaver og offentlige institutioner mod juletræer, juleklip, julesange, juleafslutninger, fastelavnsris og tøndeslagning og påskeæg.

3. Fjernelse af julebelysning på offentlige steder

4. Ophævelse af Dansk Dyreværnslov vedrørende slagtning og krav om bedøvelse.

5. Stop for Folkekirkens civilregistrering af fødsel vielse og død.

6. Krav til skoler om forskelligt bestik - skåle og kander til brug for rene personer - der spiser tilladt kød, og ekstra bestik ( med mere ) for urene personer der spiser forbudt kød.

7. Forbud mod morgensalmer og en række sange fra højskolesangbogen og ændringer i faget musik.

8. Et islamisk råd, som har mulighed for, at censurere dagspressen for u-islamisk propaganda.

9. Særlige rum for muslimer på fabrikker og i offentlige institutioner.

10. Krav om at muslimske grave i Danmark aldrig må sløjfes. Danske grave sløjfes efter en vis årrække, hvis de ikke bliver fornyet - gennem en ny indbetaling - til gravstedets forsatte bevarelse.

11. Muslimske børn kræves undervist af muslimske lærere fra hjemlandet i blandt andet islam.

12. Særlige badetider for muslimer i alle landets svømmehaller.

13. Ændring af flaget, samt love for Kongehuset.

14. Mulighed for , at muslimer kan dømmes efter muslimsk lovgivning i Danmark

15. Områder i Danmark, der er fri for Dansk Lovgivning.  

www.fortidensJelling.dk 

Hvad siger koranen om formålet med muslimers udvandring ???

 

Jihad som kolonisering af nyt land 

 --------------

Islamistisk mobning i tyske skoler - YouTube

www.youtube.com/watch?v=5UsIAPbt6Ko
25. jun. 2014 - Uploadet af Henrik Ræder Clausen
Om at skære halsen over på folk - Duration: 1:17. by Henrik Ræder ... Morten Uhrskov: Et delt folk ...

----------------

 Lidt om = Koranens Sharia-love

 

Et internet-Leksikon  www.islaminfo.dk  ) om Koranens indhold 

 

 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Y | Z| Æ | 
| Se ALLE ord/begreber |

 

( Taqiya-Taqija )  ( Dhimmier ) ( Dar al-harb ) ( Dar al-Islam ) ( Djizya )Diyanet  sharia:Koranlove vedr. kvinderettigheder  Kvinder  Vantro Voldtægt og Voldtægt  Sharia Shia muslimer  Sunna  Sura  Sura  Svinekød Børneopdragelse i blandede ægteskaber  Børneopdragelse i muslimske hjem  Apostat  Ægteskab mellem muslim og ikke-muslim Tørklæder Ægteskabkontrakter Tørklæde 

Ren-uren

 

Jihad som kolonisering af nyt land 

 Kafr eller Kafir

 


Lidt om Børneopdragelse i muslimske hjem ifølge Koranen.

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Y | Z | Æ |
| Se ALLE ord/begreber |

Børneopdragelse i muslimske hjem

 

De første år opdrages barnet primært af kvinden. I 5-6 årsalderen sender religiøse forældre ofte deres barn i Koranskole, som består i at lære Koranen udenad på arabisk. Kønnene adskilles og opdragelsen foregår også gennem korporlig og psykisk afstraffelse. Pigerne skal gå ind i husholdningen og være med til at renholde hjemmet og passe de mindre søskende. Hun skal også sørge for de ældre brødres velbefindende for at finde sin rolle. Dette er en del af den religiøse opdragelse, så hun kan finde sin plads under Allahs lov. For religiøse muslimer er det ofte vigtigere, at pigen lærer arabisk end dansk, da hun skal kunne læse Koranen. Af disse grunde forsømmer nogle piger skolen. Da de tilmed skal lave mad, vaske tøj og passe syge søskende, er deres tid til lektier begrænset. Dårlig opførsel hjemme kan betyde forbud mod at gå i skole. Når hun bliver 9-14 år, skal hun klæde sig med tørklæde og lang kjole, hun må ikke deltage i svømning, idræt og lejerskoler. I hjemmet indstilles hun af moderen på hendes 3 vigtigste opgaver: at føde mange børn, at styre det huslige og oplære det lille barn i islam. Den muslimske kvinde “styrer huset”. Den ældste kvinde irettesætter de yngre: svigerdøtre, voksne døtre, yngre søstre etc. Den unge kvinde i hjemmet, som endnu ikke er gift, skal beskyttes af familien, da hun er den muslimske families ære. Hendes ansvar er det, at familiens ære er stor blandt muslimske naboer og venner. Overtræder hun disse regler, mister hele familien sin ære og ikke kun kvinden selv. Hun vil da ikke kunne få sig en mand. Det er faderens ansvar, at barnet får en muslimsk opdragelse.
Det er ham, der på dommedag må stå til regnskab for, om børnene blev muslimsk opdraget, selvom han, når børnene er små, delegerer arbejdet ud til kvinden, dvs. enten sin hustru eller sin mor. Hvis hustruen vurderes til ikke at være god muslim, vil manden overdrage børneopdragelsen til sin mor. Dette bevirker at danske kvinder i muslimske ægteskaber ofte må anstrenge sig for at være gode muslimer.
Profeten Muhammad anbefalede, at opdragelsen foregår i 3 faser: I første fase forkæles barnet. Dette gælder særligt drengebørn og især det første drengebarn, som faderen har “frembragt” som stedfortræder og arvtager. Han behandles som kronprins. Han kaldes tronarvingen “wali al-ahd”og overøses med ros og agtelse.
I anden fase anbefalede profeten at opdrage det 5-10 årige barn ved at lære dem, hvad der er islamisk og hvad der uislamisk, hvad der er
tilladt (halal) og forbudt (haram). Denne alder kalder Muhammad for retledningsalderen (al-tawjeh). Især drengene skal lære at være stolte og fremhæve egen fortræffeligheder, hvilket er stik modsat dansk tradition, ikke at blære sig.
Der er visse ting, som er forbudte for alle, andre ting er kun forbudte for piger. En pige må ikke lege med en dreng. Det er forbudt for en dreng at græde. En dreng må ikke hjælpes af en pige eller sin søster med lektierne, han må ikke gå med korte bukser. Børn må ikke se voksne i øjnene, og piger må ikke se drenge i øjnene. Piger skal lære at slå øjne ned, ellers anses hun for løsagtig. Spiseforskrifter indlæres etc. Barnet lærer de 5 søjler, samt at bruge højre hånd; brugen af venstre hånd er uislamisk.
Overtræder børnene disse regler anses familien ikke for at være ærbar. Derfor straffes overtrædelserne ofte hårdt. Det forventes, at også naboer etc. deltager i opdragelsen.
Opdragelsens 3.fase er forskellig fra dreng til pige. Piger skal lære lydighed, underdanighed, sænke blikket. Hun skal vide, at hendes mødom er familiens ære. Hun må ikke give en fremmed mand hånd, (hvis det alligevel sker, skal den være slap). Hun må ikke sidde ved siden af en fremmed mand i bussen, hun må ikke grine højt, eller sidde med benene over kors, ikke sige ukvemsord. Hun skal være
(hvis det alligevel sker, skal den være slap). Hun må ikke sidde ved siden af en fremmed mand i bussen, hun må ikke grine højt, eller sidde med benene over kors, ikke sige ukvemsord. Hun skal være klædt anstændigt. Overholder hun ikke disse regler, betragtes hun som en skøge. Den ikkemuslimske pige kaldes almindeligvis "vantro svin" eller "ludder". Det ødelægger familiens ære og bevirker, at hun ikke kan blive gift. Hun skal opdrages til at blive gift, hun skal lære at opvarte familiens medlemmer.
Hos drengen fremelskes i 3.fase stolthed, selvglæde, høj selvagtelse og maskulinitet. Det er godt at lære at fortælle om alle sine gode egenskaber. Drengen får i forhold til pigen megen frihed. Drengene kan ofte færdes frit uden forældrene bekymrer sig om, hvad de laver. Gæstfrihed fremelskes, samt at drenge bør reagere voldsomt, hvis nogen sårer familiens ære. Drenge må ikke hjælpes med lektier af kvinderne. Det skal de være for stolte til. De skal vise respekt mod faderen som familiens overhovede. Drenge må ikke holde piger i hånden. En from muslim giver heller ikke en kvinde hånden når man hilser. De ældste søskende opdrages til at irettesætte mindre søskende.

 Børneopdragelsen i Danske hjem foregik  ( fra maj 1945 ) og foregik formentlig således = indtil en ny lukkelov fra cirka 1968 = forvandlede en 6. dages uge til en 5. dages uge = i første omgang = blev danske børn = i de første 14 år opdraget efter

Guds Lov = De 10 Bud

som de stod skrevet i en Dansk Katekismis udgivet i 1925.

http://www.sabbat-kristne.dk/415554864 

Der er stor teoretisk sandsynlighed for at

Guds Lov = De 10 Bud

har manglet

GUDS  SEGL

 i omkring 1700 år.  

Annonse i Berlinske Tidende, 6. november, 2013

Sådan lyder

 Guds Lov = De 10 Bud

i min

Danske Bibel

 sådan står de skrevet i min Danske Kristne Bibel

 Bibelen 2. Mosebog  Kapitel 20  Vers 3. til og med Vers 17.

Gud talte disse ord: Jeg er Herren din Gud, som førte dig ud af Egypten, af trællehuset.

1. Du må ikke have andre Guder end mig.

2. Du må ikke lave noget gudebillede i form af noget som helst oppe i himlen eller nede på jorden eller i vandet under jorden ! Du må ikke tilbede dem og dyrke dem, for jeg, Herren  din Gud, er en nidkær Gud. Jeg straffer fædres skyld på børn, børnebørn og oldebørn af dem der hader mig; ! men dem, der elsker mig og holder mine befalinger, vil jeg vise godhed i tusind slægtled.

3.  Du må ikke bruge Herren din Guds navn til løgn, for Herren vil aldrig lade den ustraffet, der bruger hans navn til løgn.

4. Husk sabbatdagen og hold den hellig. ! I seks dage må du arbejde og gøre alt, hvad du skal; ! men den syvende dag er sabbat for herren din Gud. Du må ikke gøre noget som helst arbejde, hverken du selv eller din søn eller datter, din træl eller trælkvinde eller dine husdyr, og heller ikke den fremmede i dine byer. ! For på seks dage skabte Herren himlen og jorden og havet med alt, hvad de rummer, men på den syvende dag hvilede han. Derfor har Herren velsignet sabbatsdagen og helliger den.

5. Ær din far og mor, for at du må få et langt liv på den jord, Herren din Gud vil give dig.

6. Du må ikke begå drab.

7. Du må ikke bryde et ægteskab.

8. Du må ikke stjæle.

9. Du må ikke vidne falsk mod din næste.

10.  Du må ikke begære din næstes hus. Du må ikke begære din næstes hustru, hans træl eller trælkvinde, hans okse eller æsel eller noget som helst af din næstes ejendom. 

 


 

www.Oplys-dig-selv.dk  

Pausen = på ubestemt tid = Slut

 www.tro-eller-overtro.dk/410537918 

 


Grundlovsforeningen Dansk Kultur udgav i juni 2005 en folder om

EU-grundloven

Hvor nu afdøde ( Rolf Slot-Henriksen ) havde følgende opfordring

Derfor skal vi stemme nej! 

 Foreningen Dansk Kultur har ingen samlet menng om EU, men bestyrelsen har en samlet mening i EU´s nye grundlov. Vi anbefaler absolut et NEJ. Her følger de efter min mening vigtigste grunde:

1. Den såkaldte forfatningstraktat er ikke en traktat, men en forfatning, dvs. en ny grundlov. Denne nye grundlov står jævnfør EU-forfatningen over den danske grundlov og sætter den dermed ud af kraft på de vigtigste punkter.

 Den danske grundlov tager sit udgangspunkt i dansk kultur og historie, kristendommen og kongehuset. Disse fire ting fjernes i EU-forfatningen til fordel for ordlyden, at Europas kulturelle,religiøse og humanistiske arv har inspireret statsoverhovederne i EU til at vedtage ideerne om frihed,demokrati,lighed og retsstaten. Disse ord er en omskrivning af ordene fra den franske revolution: Frihed,lighed og broderskab.

Frankrigs formulering:

Da man allerede længe var bange for et nej ved en folkeafstemning i Frankrig, blev landenes kristne og kulturelle element fjernet for at lægge ordlyden så tæt op ad den franske grundlov som mulig. De mange lande og partier, som protesterede, blev tilsidesat.

Derfor anbefaler jeg et nej.

2. Den nye-EU-grundlov er multikulturel og pluralistisk

Som erstatning for en dansk grundlov, som bygger på dansk kultur,kongehuset, kristendommen og budet om, at der aldrig igen må indføres censur, lader man tre såkaldte værdier erstatte disse: dette gælder både i præamblen og artikel 1-2. De nye værdier er: pluralisme, ikke-forskelsbehandling, tolerance. - De er nødvendige for,at Tyrkiet og de gamle franske kolonier i Nordafrika kan optages.

 Flertallet af EU´s menige borgere er bekymret over, at EU ØNSKER tYRKIET OPTAGET I eu. Men Frankrig ønsker også med tiden sine gamle nordafrikanske kolonier optaget: Algeriet, Marokko, Tunesien og Fransk Vestafrika, som nu er delt i en række mindre fortrinsvis muslimske  stater. Frankrig har allerede her i 2005 optaget 5 millioner borgere fra de tidligere muslimske kolonier.

Formuleringen af EU-grundloven skulle formuleres så bredt, at disse stater uden problemer ville kunne optages i et nyt multi-religiøst, multi-kulturelt, Europa, dvs, et område, der reelt set med tiden bliver islamisk.

Dermed er EU-grundloven en fransk specialitet, som er en lækkerbisken for alle kulturradikale, da den er lavet helt i overensstemmelse med f.eks. Det radikale Venstres ideer.

Af denne grund må vi klart afvise EU-traktaten og sige nej til den.

3. EU-retten går jævnfør EU-grundlovens artikel 1-6 stk. 1 forud for nationale love. Det betyder at love vedtaget af EU ophæver danske love.Men Danmark er foregangsland på en række områder: Vi er bedst, hvad angår dyreværn og dyrebeskyttelse, miljø,lovgivning om forurening og en række love, som begrænser indvandringen. disse love kan vi forvente ophævet i et EU, hvor EU´s love står over dansk lov. 

Derfor må vi anbefale et Nej.  

 4. EU-grundloven giver fri bevægelighed mellem alle stater også fra kommende nye lande, dvs. også fra nye muslimske. Disse lande vil blive grunden til, at Europa oversvømmes og koloniseres af islam på kort tid.

Derfor må vi anbefale et Nej.

 5. Den engelske dronning Elisabeth kan udtale sig mere frit end dronning Margrethe. Hun har klart advaret mod, at den kommende EU-grundlov er med til at underminere de resterende kongehuses beståen i Europa.

Derfor må vi anbefale et Nej.

 6. Væsentlige elementer fra den såkaldte "Arabisk-europæiske dialog" kan genkendes.

Derfor må vi afvise EU-grundloven.

 "Den Arabiske-europæiske dialog"

( Udskrift fra akstykkerne )

1. møde stk. 1102

"På den arabiske topkonference i Algier fra 26-28.11.73 blev det i en erklæring understreget, at "Europa tværs over Middelhavet er knyttet til dearabiske lande ved kulturelle bånd og vitale interessser...."

 "På stats- og regeringschefernes konference i København 15.12.73 bekræftigede disse , at "de anser det for vigtigt, at der indkaldes til forhandlinger med de olieproducerende lande vedr. stabil forsyning med energi til rimelige priser."

Til gengæld lover EF følgende:

4. møde 4.12.78 i Syrien

Stk. 8. "udkast til en fælles erklæring vedr. principperne for leve-og arbejdsvilkårene for udenlandsk arbejdskraft og deres familier"

Stk. 9 d, "at fremme udbredelsen i Europa af kendskabet til arabisk sprog og kultur."

Møde 9. maj 85

b) "mulighed for, at vandrende arbejdstagere fra lande udenfor EF kan deltage i det offentlige liv på kommunalt og regionalt plan."

c) "sikring af retten til familiesammenføring for den vandrende arbejdstager."

d) "at der ikke i den private eller offentlige sektor kan ske udvisning af arbejdskraft under anvendelse af nationalitet som påskud."

 Censur: "Revision af undervisningsmaterialet med henblik på at fjerne uønskede stereotyper,skolebøger, der ikke svarer til den nye virkelighed."

Hvis man ikke er blind ses en klar sammenhæng mellem dette forarbejde og den nye EU-grundlov.

Rolf Slot-Henriksen

 


Rolf Slot-Henriksen

 Billeder af rolf slot-henriksen

Nekrolog: Vor tids Kaj Munk er død | Stop islamiseringen af ...

den blå anemone - YouTube

Grundlovsforeningens Dansk Kulturs nu afdøde Formand og stifter 

var også en flittig Forfatter.

 Bøger af Rolf Slot-henriksen - Find bogen hos SAXO.com ...

 

Rolf Slot-Henriksen (1951-2012) in memoriam —

findes på dette Link af

grundlæggeren af =  Grundlovsforeningen Dansk Kultur

 www.medie1.dk

 


 Du kan høre Lidt Dansk Musik på dette link

www.kulturpartiet.dk

 


Lidt om udsigterne  om en afstemning om EU-Forfatningen - sådan som de så ud = i juni 2005  i denne folder udgivet af

Danmarks Riges Grundlov 

Grundlovsforeningen

www.danskkultur.dk

 


EU-forfatningen ?

I øjeblikket ser det stadig ud til, ( 2005 ) at vi i Danmark skal til folkeafstemning den 27. september om EU-forfatningen, som EU-topmødet i juni 2004 gjorde færdig. I den anledning har Grundlovsforeningen  Dansk Kultur trykt en folder om EU-forfatningen på 8 sider i A5.format.

Det skal her gøres klart, at Dansk Kultur som forening ikke tager stilling hverken for eller imod EU. Foreningen skal kunne tale lige godt med både tilhængere og modstandere på Christiansborg og i befolkningen. Det er for foreningens muligheder for at øve indflydelse vigtigt, at man gør sig dette klart. Men foreningen tager klart afstand fra EU-forfatningen af 2004, da vi mener, at den på langt sigt vil kunne underminere den danske grundlov.

Grundproblemet med EU-forfatningen af 2004 er ikke, at den påstår det ene eller det andet, men at den er en gummiramme med flertydige bemærkninger, der indholdsmæssigt kan ændres omfattende alt efter, hvilke ideologier og holdninger, der i en given situation er bestemmende i EU.  

Mens den danske grundlov er klart formuleret med nogle rammer, der ikke kan omdefineres, så kan ethvert nyt fremtidigt flertal i EU tolke sin holdning ind i forfatningen.

De kulturradikales indflydelse på EU-forfatningen spores desværre også tydeligt. I artikel 11-81 siges der blandt andet:" Enhver forskelsbehandling på grundlag af seksuel orientering eller ehvert andet forhold er forbudt." 

 Samtidig findes der ikke nogen præciserende protokol til artikel 11-81 i forfatningen. Det vil sige, at der er intet, der forhindrer et fremtidigt andet flertal i EU i at ligestille pædofili med enhver anden orientering.

 Niels Erik Søndergård

redaktør af denne folder udgivet i juni 2005

 


 Citat

Samtidig findes der ikke nogen præciserende protokol til artikel 11-81 i forfatningen. Det vil sige, at der er intet, der forhindrer et fremtidigt andet flertal i EU i at ligestille pædofili med enhver anden orientering.

 Niels Erik Søndergård

 Citat Slut

 http://www.sabbat-kristne.dk/409494934 


 

 

EU-kommissionens afkristningsprojekt

http://www.forsvarspartiet.dk/17725655

 

"Zionism and Christianity: Unholy Alliance" full ... - YouTube

www.youtube.com/watch?v=3L4UvkoSqR8
21. jul. 2013 - Uploadet af Ted Pike
Ted Pike Copyright 2003 Truthtellers.org. ... "Zionism and Christianity: Unholy Alliance" full-length film by Ted ...

 


 

Meget tyder på = at denne afstemning om EU-forfatningen = der var udsigt til = i det Herrens år 2005 = ikke blev gennemført i 2005 = da det er aktuelt = at vi her i mit fædreland

Nationalstaten  Danmark

skal til en afstemning = den 3. december 2015

http://www.oplys-dig-selv.dk/ 

 Samtidig findes der ikke nogen præciserende protokol til artikel 11-81 i forfatningen. Det vil sige, at der er intet, der forhindrer et fremtidigt andet flertal i EU i at ligestille pædofili med enhver anden orientering.

 

2-Leuren Moret: Russia aids humanity against Jesuitism ...

www.youtube.com/watch?v=TueJDp1BdK8
28. sep. 2014 - Uploadet af Alfred Lambremont Webre
Part 2-Leuren Moret: Russia protects humanity against Jesuitism, as did Tsar Alexander II (US Civil War ...

 http://www.sabbat-kristne.dk/183379968 

 


 http://www.sabbat-kristne.dk/409494934 

Uden Gud = intet Danmark 

Uden Kongehuset = ingen Grundlov

Uden Grundloven = intet Danmark

 Er det nu også rigtigt ???

 Jeg vil nu mindes hvad ( Rolf Slot-Henriksen ) skrev under denne overskrift

Tolerence eller blot udtryk for dovenskab ?

------------------ 

Billeder af Danmarks dronning Margrethe II

Billeder af dronningen

 Billeder af dronning på balkonen

 

Flere billeder af dronning Margrethe II

 

Billeder af dronning Margrethe på balkonen

Du kan høre Lidt Dansk Musik på dette link  

www.Kulturpartiet.dk

 


 

 Jeg vil nu mindes hvad ( Rolf Slot-Henriksen ) skrev under denne overskrift

Tolerence eller blot udtryk for dovenskab ?

I sin nye bog, der er et tilbageblik, kalder dronning Margrethe Islam for en udfordring og advarer os mod at være tolerante, bare fordi man er bekvemmelige. Dronningen giver dermed et nyt bud på nogle danskeres evindelige snak om tolerance. Man vil ikke have ballade og ufred, derfor giver man bare efter. Dronningen skriver, at vi i disse år udfordres af islam både globalt og lokalt, og den udfordring er vi nødt til at tage alvorligt.

Bogen hvor journalist Annelise Bistrup fra Jyllands-Posten samtaler med dronningen , viser, at dronningen virkelig er vågnet op. Hun er heller ikke bange for at indrømme fejl. Hendes tidligere udtalelser om islam kalder hun naive. "Jeg var naiv dengang." siger hun, og hentyder dermed til sin berømte nytårstale, som blev brugt af de kulturradikale til at tryne resten af befolkningen med betegnelser som "hårdhjertede, onde og egoistiske". Blot vore politikere havde samme mod og indsigt som vor dronning! Det er en stor gave, og det kræver mod at revurdere sine egne udtalelser.

"Der er noget imponerende ved mennesker, for hvem religionen gennemsyrer tilværelsen fra morgen til aften, fra vugge til grav. Og der er også kristne, der har det sådan," siger dronning Margrethe i bogen. "Men det er en udfordring,vi er nødt til at tage alvorligt. Vi har ganske givet ladet det flagre i alt for lang tid. Fordi vi er tolerante - og temmelig dovne. Jeg synes virkelig ikke, det er nemt. Og heller ikke så rart."  

Dronningen siger, at hun via arkæologien altid har vidst noget om islam på det mere videnskabelige plan, og hun føler sig derfor "ikke helt upåklædt i denne debat. - Der er også noget skræmmende ved en sådan totalitet, som også er en side af islam, forklarer dronningen.

 "Der må vises et modspil, og man må engang imellem løbe den risiko at få en mindre flatterende etiket hæftet på sig. For der er visse ting, man ikke skal være tolerent over for. Når man er tolerant, skal man lige mærke efter, om det er af bekvemmelighed eller overbevisning.

 Vi står ved en korsvej - og korsveje ser vi desværre meget ofte først, efter man er igennem dem. Det er ikke altid, man kom ud af den rigtige tangent. Vi er blevet klar over, at vi ikke må lade os kyse af det, som er skræmmende, og vi kan ikke give køb på vores opfattelse af retfærdighed og lovlighed."

Rolf Slot-Henriksen

 


 

 Jeg formoder = at denne sætning

( og vi kan ikke give køb på på vores opfattelse af retfærdighed og lovlighed )

 den naturligvis betyder

at vi skal holde fast i vores Grundlov. Den lyder således

Danmarks Riges Grundlov af 1953

Danmarks Riges Grundlov 

 Grundlovsnyt - YouTube

--------

 

Billeder af jon eric phelps

 

 

Billeder af eric jon phelps

 


Hvad er modgiften mod falske Religioner  ???

Scientologys religiøse fængsel - YouTube

www.youtube.com/watch?v=Cx3K2uD7jKQ
13. okt. 2015 - Uploadet af Hr Politik
"En que fallamos en la educación de nuestros hijos" Por el Placer de Vivir con el Dr. César Lozano - Duration ...
 

 

 Billeder af Medie1

 

Stifter af Grundlovsforeningen Dansk Kultur

www.danskkultur.dk

  Læs mere

under mærkedage

----------- 

Flere billeder af Medie1

 


  http://www.oplys-dig-selv.dk/417138721

Did Merkel just "read out Germany's suicide note"? - YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=j_8kc19DL70
16. sep. 2015 - Uploadet af Rebel Media
Angela Merkel just read out Germany's suicide note. The fact that this video is so under-reported tells me that ...

 


   www.about-Truths1.dk

Mogens Glistrup: Pressen burde informere om ... - YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=eLIIz77VUh8
25. okt. 2014 - Uploadet af Mogens Glistrup radiointerviews
Mogens Glistrup gav... ... Mogens Glistrup: Pressen burde informere om muhamedaner-truslen 17 ...
 

 http://www.tavshedens-tyranni.dk/61038780 


 

Meet European dissidents fighting back against radical Islam

https://www.youtube.com/watch?v=Oqhx5DMX2ew
8. mar. 2016 - Uploadet af Rebel Media
Ezra Levant of TheRebel.media reports: Political dissidents across Europe are fighting back in the midst of ...
 
 
 

 


 

Europe says NO to Angela Merkels Islamic invasion ...

https://www.youtube.com/watch?v=oJx2a9ilDIE
1. feb. 2016 - Uploadet af IRISHINFIDEL
The media is hiding the truth, which is that a lot of Europeans do not want to have islam forced upon their ...

 http://www.tavshedens-tyranni.dk/ 

 

Du kan endnu høre lidt National Europæisk musik på dette Link   

http://www.oplys-dig-selv.dk/417138719 

 fra disse  28 NATIONALSTATER på deres

på deres eget Nationale sprog

 http://www.tro-eller-overtro.dk/423061304 


 Hvor går ferierejsen hen i år

www.feriepartiet.dk

 


 

Konservativ filosof - Roger Scruton: 'Danmark bør melde sig ud af EU ...

https://www.youtube.com/watch?v=jzvk3f786ng
13. maj 2016 - Uploadet af ÆrkeKonservativ
Den engelske filosof Roger Scruton, en af moderne konservatismes store skikkelser har i utallige ...
 

 www.123.hjemmeside.dk


 

 

Morten Uhrskov Jensen, Dansk Samling i Radio 24/7- Del II ...

https://www.youtube.com/watch?v=GPq_9cdBgww
18. aug. 2015 - Uploadet af Ung Nationalkonservativ
Den voldsomme indvandring kan give plads til Dansk Samling.

 

 

 Dansk Samling satser  at komme i Folketinget

http://www.dksamling.dk/
Morten Uhrskov Jensen

 www.tro-eller-overtro.dk/410537918 

 www.MortenUhrskov.dk

 

Menneskerettighederne er IKKE en del af retsstaten ...

https://www.youtube.com/watch?v=iMIx6BkyMkM
17. okt. 2015 - Uploadet af Dansk Samling
Menneskerettighederne er IKKE en del af retsstaten. Dansk Samling ...

 

Dansk Samling vil opsige FN´s flygtningekonventioner ...

 


 Ung i Dansk Samling

 Ung i Dansk Samling er ikke en uafhængig ungdomsorganisation, men en gruppe af engagerede medlemmer mellem 15 og 35 år, som mødes regelmæssigt til politisk debat og diskussion af Dansk Samlings idégrundlag. Vil du være en del af en ungdomsgruppe, hvis sag er kærlighed til det danske fællesskab, og som brænder for at gøre en forskel for Danmark? Så meld dig ind i Dansk Samling og bliv en del af Ung i DS. Ung i DS giver dig mulighed for at møde ligesindede unge.

Der er møder med stratetiske og politiske diskussioner, men der er også tid til hygge, tilbagevendende traditioner og sociale arrangementer. Som aktivt medlem af Ung i DS, kan du hurtigt møde folk fra Dansk Samlings hovedbestyrelse, som Ung i DS støtter på bedste vis.

Danmark har brug for Ung i DS. Ung i DS har brug for dig.

Har du lyst til at møde andre unge i Dansk Samling, eller blot interesseret i at høre mere om Dansk Samling, så følg os på fjæsbog eller skriv til os:

ung@dksamling.dk

Vi skrives ved!


 

 EU og udlændingepolitikken

Af  Adam Wagner

Man kunne vælge at glæde sig over, at stedse flere politikere er kritiske over, at stedse flere politikere er kritiske over for Danmarks indvandrings- og flygtningepolitiske kurs; men det er svært, når sådanne personer fastholder deres ønske om forsat dansk EU-medlemskab og højst kan svinge sig op til at være>>kritiske<<over for Unionen. Er de da slet ikke klar over, at et opgør med den danske udlændingepolitik forudsætter dansk udmeldelse af EU? Tilsyneladende ikke.

Tag nu den meget omtalte Gimi Levakovic, der har flere voldsomme overfald på samvittigheden, og som ikke har dansk indfødsret. Højesteret fastslog, at han på grund af Danmarks >>internationale forpligtigelser<<, herunder den europæiske Menneskerettighedskonvention, havde ret til at blive i Danmark. Flere røster krævede derpå, at Danmark måtte omtolke eller fratræde denne konvention, hvad der i og for sig er fornuftigt nok, men dommen henviser også til >EU-reglerne<<. Levakovic er jo unionsborger og har dermed visse rettigheder i Danmark. Unionsborgerskabet stemte de danske vælgere <<ja<< til i 1993, og EU har siden udbygget de rettigheder, der er knyttet hertil.

Men lad os nu sige, at Danmark fratrådte Den europæiske Menneskerettighedskonvention. Ville det så ikke ændre noget? Svaret er nej. For indholdet i Menneskerettighedskonventionen er om ikke ordret så i hvert fald indholdsmæssigt ført ind i Unionens traktatgrundlag ved >>Den europæiske Unions charter om grundlæggende Rettigheder<< - for nemheds skyld blot omtalt som >>Chartret<< ( her i NYT behandles Chartret første gang i nr. 4 2001 og siden mere udførligt i nr. 3 2002 ) Danmark underskrev i 2000 Chartret som en bindende politisk erklæring, og med ( Lissabon-traktaten ) blev Chartret retligt bindende på traktatniveau, fordi den omtales i artikel 6 i Traktat om Den europæiske Union. Danmark ratificerede som bekendt Lissabon-traktaten i foråret 2008, og den trådte i kraft den 1. december 2009.

Hvor den europæiske Menneskerettighedskonvention var tiltrådt af Danmark, er dens indhold altså nu skrevet ind i Unionens grundlov, som Danmark er underlagt. Danmark kan ikke længere fratræde reglerne, og tolkningen af dem ligger i sidste ende hos EU-Domstolen, der jo står over det danske folketing og de danske domstole, idet  EU-Retten står over medlemstaternes ret, hvilket også fastslås i Lissabon-traktaten.

Den enkeltes ret til >>familieliv<< sikres også i Chartret, hvilket i praksis betyder, at visse personer, skønt udlændinge, kan få ret til at blive i Danmark uanset deres opførsel iøvrigt. Og hvis man tror, at denne og alle andre  rettigheder >>kun<< gælder unionsborgere, så tager man fejl. Chartrets artikel 45 fastslår, at >>Fri bevægelighed og opholdsret<< kan indrømmes tredjelandsborgere, der har lovligt ophold på en mellemstats område.<<

Med andre ord: Har en tredjelandsborger fået ophold i bare en af Unionens stater, har vedkommende lovligt ophold i dem alle. Det er jo også blevet fastslået i forskellige EU-domme , såsom Metock-og Zambrano-dommene. Dette er bare en lille flig af den EU-ret, der forhindrer en ny dansk kurs i udlændingepolitikken - medmindre Danmark forlader EU og atter bliver et frit land.

  Citat  Slut.

 Afstemnings-Resultatet omkring de fire Danske Forbehold findes på dette Link

http://www.about-truths1.dk/424406599

 Bemærk også at England er udmeldt af EU.


 

Hvad er det de ( indfødte Danskere ) absolut ikke må vide  

http://www.sagenskerne.dk/16050857 

 http://www.advarselspartiet.dk/429121998

 http://www.sagenskerne.dk/30778367 


 

om Danskhed i middelalderen (Hardback)

- nationalbevidsthed hos Saxo og i andre danske krøniker

Forfatter: Adam Wagner 

 

Forlag: Munch & Lorenzen, Udgave: 1, Isbn 13: 9788799529483

 Danskhed i middelalderen, nationalbevidsthed hos Saxo og ...

Danskhed

 i middelalderen

 

 

 Her kan Danmarks børn og andre læse om Vikingernes bedrifter

Trelleborg

eller om hvor fortidens Danske Konger havde deres bopæl.

www.fortidensJelling.dk

Vikingeborgen (The Viking Fortress) - En dokumentarfilm ...

https://www.youtube.com/watch?v=ARVpLMhmPmU
16. okt. 2013 - Uploadet af Rune Kreim Larsen
English subtitles by Thomas Gringer Jakobsen. Årets Shaking Stevens Film 2013. En dokumentarfilm ...

 Dansk Mjød Vikingernes Mjød - YouTube

 Mogens Glistrup: Pressen burde informere om ... - YouTube

 


 Da jeg er Evangelisk Luthersk Kristen har jeg bemærket at

Tysklands hvide Rose har brudt forbandelsen i Tyskland 

Tysklands  Hvide  Rose

German brave Woman Rebukes Islam's Lie in Germany Deutschland

German brave Woman Rebukes Islam's Lie in Germany ...


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hej!
Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
ANNONCE