Er Paven Gud

Præsenteret her 22. august 2015

www.wikipedia.net  www.Sabbat-Kristne.dk  www.Google.dk 

 www.sabbat-kristne.dk/243947134

 


 

  ER DU DANSKER AF HJERTET  ???  HVORDAN VED DU DET  ???
www.dendanskeforening.dk/ 

      VIL DU FORSVARE = DANMARKS GRUNDLOV = MED DIT LIV ???
 

 


 

Er Paven Gud ??? 

Hvad siger han selv  ???

 Er Paven i Rom ( Sandhedens forkæmper ) her på jorden ???

Paven: Gud stod bag Big Bang | Videnskab.dk

 

Paven kan høre Lidt Dansk Musik på dette Link

www.Kulturpartiet.dk

 


 Creation Seminar 1 - Kent Hovind - Age of the ... - YouTube 

www.youtube.com/watch?v=szBTl3S24MY
18. feb. 2010 - Uploadet af Kerrigan Skelly
This is part 1 of Kent Hovind's creation seminar. The title of this one is, "The Age of the Earth". To buy this ...

Er Kent Hovind stadig i Fængsel  ??? 


 

The Biggest Secret the Ancient History of Humankind ...

www.youtube.com/watch?v=aGB3ZgRehWg
20. maj 2015 - Uploadet af Beyond UFOs 2015
Through the historical, scientific, and cultural record, showing how numerous ancient texts and tablets tell ...

 


Was Jesus Crucified? (Jay Smith) - YouTube

www.youtube.com/watch?v=dIjfIuJrqBw
20. nov. 2011 - Uploadet af Christian Media Productions
http://www.cmtvaustralia.org Christian Media Productions is a media producer of christian media content. Keep ...
 

 

1. The 7th Day - History Documentary - YouTube

www.youtube.com/watch?v=6RgORO5IG2g
11. jul. 2012 - Uploadet af JesusTVSermons
The Seventh Day: Revelations from the Lost Pages of History blends history and current events to conclude ...
 

 

How could God die? Why did Jesus die? (Jay Smith ...

www.youtube.com/watch?v=EQp9v2EwjTc
20. nov. 2011 - Uploadet af Christian Media Productions
http://www.cmtvaustralia.org Christian Media Productions is a media producer of christian media content. Keep ...

 


Jeg er født i 1945  = og jeg kun 7 års skolegang = så jeg ved ikke = om dette spørgsmål er et Teologisk Spørgsmål = men her kommer det alligevel.

-----------------

Spørgsmål

Bør en religion begynde med den rigtige børneopdragelse = og betyder Børneopdragelsen inden for en bestemt religion = at den kan have en efterfølgende betydning for = hvordan et samfund efterfølgende fungerer = i sin indre harmoni  ???

Den Katolske Børneopdragelse.

Således lyder ( Guds Lov = De 10 bud )  i min danske Katekismus der er trykt i København i Danmark i 1925 på det Gyldendalske Forlag. Der lyder 

  ( Guds Lov = De 10 bud )

således

 

1.  Du maa ikke have andre Guder. 

2. Du maa ikke misbruge Herren din Guds Navn. 

3. Kom Hviledagen i Hu, at du holder den Hellig. 

4. Ær din Fader og din moder 

5. Du må ikke slaa ihjel. 

6. Du må ikke bedrive Hor. 

7. Du må ikke stjæle. 

8. Du må ikke sige falsk Vidnesbyrd imod din næste.  

9  Du må ikke begære din næstes Hus. 

10. Du må ikke begære din Næstes Hustru, Svend, Pige, Kvæg eller noget, som hører din næste til.

 Billeder af Kristendom 

 

 Flere billeder af Kristendom

 


 Som det fremgår af dette Link

Annonse i Berlinske Tidende, 6. november, 2013

 så mangler der noget væsentlig i ( De 10 Bud ) der er blevet Præsenteret i min Danske Katekismus fra 1925

nemlig

 GUDS  SEGL

i Bud nummer 4. = og som står i min

Danske Bibel

  2. Mosebog  Kapitel 20  Vers 3. til og med Vers 17.

 Exodus

 


 

Som bekendt = så er

KRISTENDOMMEN forkyndelse af ( Bibelens ) SANDHEDER  

 www.Lyttilgud.dk  www.endtime.net  www.Tagryggen.dk

 Her finder jeg det logisk at spørge = hvorfor bliver Bibler forfalsket 

www.sabbat-kristne.dk/390099042

 Kristendommen er forkyndelse af sandheden, men sandheden kan der ikke stemmes om. Den kan kun adlydes.

 


 Tilbage til Spørgsmålet

Bør en religion begynde med den rigtige børneopdragelse = og betyder Børneopdragelsen inden for en bestemt religion = at den kan have en efterfølgende betydning for = hvordan et samfund efterfølgende fungerer = i sin indre harmoni  ???

Jihad som kolonisering af nyt land

Underbygger
KORANENS
BØRNEOPDRAGELSE I MUSLIMSKE HJEM 
ISLAMS KULTUR.

De første år opdrages barnet primært af kvinden. I 5-6 års alderen sender religiøse forældre ofte deres barn i koranskole,som består i at lære koranen udenad på arabisk.Kønnene adskilles og opdragelsen foregår gennem koporlig og psykisk afstraffelse.

Pigerne skal gå ind i husholdningen,og være med til,at renholde hjemmet og passe de mindre søskende.Hun skal sørge for de ældre brødres velbefindende,for at finde sin rolle.Dette er en del af den religiøse opdragelse,så hun kan finde sin plads under ALLAHs lov.

For religiøse muslimer er det ofte vigtigere,at pigen lærer arabisk end dansk,da hun skal kunne læse koranen.Af disse grunde forsømmer nogle piger skolen .Da de til med skal lave mad,vaske tøj,- og passe syge søskende er deres tid til lektier begrænset.

Dårlig opførsel hjemme kan betyde forbud mod at gå i skole.Når hun bliver 9 - 14 år,skal hun klæde sig med tørklæde og lang kjole.Hun må ikke deltage i svømning,idræt og lejrskoler.I hjemmet indstilles hun af moderen på hendes 3 vigtigste opgaver : at føde mange børn,at styre det huslige og oplære det lille barn i islam.

Den muslimske kvinde "styrer huset" Den ældste kvinde irettesætter de yngre : svigerdøtre,voksne døtre,yngre søstre,etc.Den unge kvinde i hjemmet,som endnu ikke er gift,skal beskyttes af familien,da hun er den muslimske kvindes ære.

Hendes ansvar er det,at familiens ære er stor blandt muslimske naboer og venner.Overtræder hun disse regler,mister hele familien sin ære og ikke kun kvinden selv.Hun vil da ikke kunne få sig en mand.Det er faderens ansvar,at barnet får sig en muslimsk opdragelse.


Det er ham der på dommedag må stå til regnskab for,om børnene blev muslimsk opdraget selv om han, når børnene er små,delegerer arbejdet ud til kvinden.DVS enten sin hustru eller sin mor.Hvis hustruen ikke vurderes til.- ikke at være  en god muslim,vil manden overdrage børneopdragelsen til sin mor.Dette bevirker at danske kvinder i muslimske ægteskaber ofte må anstrenge sig for,at være gode muslimer.

Profeten Muhammed anbefalede at opdragelsen foregår i 3 faser : I første fase = forkæles barnet.Dette gælder særligt drengebørn og især det første drengebarn,som faderen har "frembragt" som stedfortræder og arvtager.Han behandles som kronprins.Han kaldes tronarvingen "wali AL-AHD" og over-øses med ros og agtelse.

I anden fase = anbefalede profeten at opdrage det 5 til 10 årige barn,ved at lære dem hvad der er islamisk,og hvad der er uislamisk.Hvad der er tilladt ( halal ) og hvad der er forbudt ( haram) Denne alder kalder Muhammed retlednings-alderen ( AL-TAWJEH ) Især drengene skal lære,at være stolte og fremhæve egne fortræffeligheder,hvilket er stik imod dansk tradition,nemlig ikke at blære sig.

Der er visse ting,som er forbudte for alle,andre ting er kun forbudt for piger.En pige må ikke lege med en dreng.Det er forbudt for en dreng at græde.En dreng må ikke hjælpes af en pige,eller sin søster med lektierne.Han må ikke gå i korte bukser.

Børn må ikke se de voksne i øjnene,og piger må ikke se drenge i øjnene.Piger skal lære at slå øjnene ned,for ellers anses hun for at være løsagtig. Spiseforskrifter indlæres etc,barnet lærer de 5 søjler,samt at bruge højre hånd. Brugen af venstre hånd anses som uislamisk.

Overtræder børnene disse regler anses familien ikke for at være ærbar.Derfor straffes overtrædelserne hårdt.Det forventes,at også naboer etc. deltager i opdragelsen.

Opdragelsens tredie fase = er forskellig fra dreng til pige.Piger skal lære lydighed,underdanighed og sænke blikket.Hun skal vide,at hendes mødom er familiens ære.Hun må ikke give en fremmed hånd ( hvis det alligevel skulle ske,skal hånden være slap ) Hun må ikke sidde ved siden af en fremmed mand i bussen,hun må ikke grine højt,eller sidde med benene over kors,ikke sige ukvemsord.Hun skal være klædt anstændigt.

Overholder hun ikke disse regler,så betragtes hun som en skøge.Den ikke muslimske pige kaldes almindeligvis "vantro svin" eller "ludder".Det ødelægger familiens ære og bevirker,at hun ikke kan blive gift.Hun skal opdrages til,at blive gift.Hun skal lære at opvarte familiens medlemmer.

Hos drengen fremelskes i 3 fase = stolthed,selvglæde,høj selvagtelse og maskulinitet.Det er godt at lære at tale om alle sine gode egenskaber.Drengen får i forhold til pigen megen frihed.Drengene kan ofte færdes frit uden,at forældrene bekymrer sig om,hvad de laver.Gæstfrihed fremelskes,samt at drenge bør reagere voldsomt,hvis nogen sårer familiens ære.

Drenge må ikke hjælpes med lektierne af kvinderne.Det skal de være for stolte til.De skal vise respekt for faderen,som er familiens overhoved.Drenge må ikke holde piger i hånden.En from muslim giver ikke en kvinde hånden når han hilser.De ældre søskende opdrages til,at irettesætte mindre søskende.

www.islaminfo.dk

Bør børn i Danmark opdrages på denne måde ??? Hvad mener Danmarks mødre,og Danmarks andre kvinder ???
 
SKAL DINE BØRN OPDRAGES SÅLEDES

 Jeg vil lige nævne = at jeg er en Dansk Dansker = der er døbt og konfirmeret = og har sagt ja - da jeg blev konfirmeret. Hvad sagde jeg så ja til ??? Jeg sagde ja = til den Kristne Dåbsbefaling = som den lyder på mit sprog.

 

 Den Evangeliske-Lutherske trosbekendelse

Jeg tror på Gud Fader, den Almægtige,
Himlens og Jordens skaber;
og på Jesus Kristus, hans enbårne søn, Vor Herre,
som er undfanget ved Helligånden,
født af Jomfru Maria,
pint under Pontius Pilatus,
korsfæstet, død og begravet,
nedfaret til Dødsriget,
på tredje dag opstanden fra de døde,
opfaret til Himmels,
siddende ved Gud Faders, den Almægtiges, højre hånd,
hvorfra han skal komme at dømme levende og døde.
Jeg tror på Helligånden, den hellige, almindelige kirke,
de helliges samfund, syndernes forladelse,
kødets opstandelse og det evige liv
.

Det var hvad jeg sagde ja til = da jeg blev Konfirmeret.

Og - ja = Det er stadig min tro = men jeg meldte mig ud af Folkekirken 3. august 2012 = og i ( Sogn og Kommune )

Faster Sogn, Ringkøbing-Skjern Kommune 9. august 2012.

Det skyldes = at jeg ikke tror på

den hellige, almindelige kirke,

for øjeblikket = fordi jeg anser

Den Danske Folkekirke 

Billeder af danske flag

 

 

Flere billeder af danske flag

 

for at være = erobret indefra = af et stort antal

Hedninger.

 

Dem som ikke er Kristne = de er hedninger.

Dem som ikke er Katolikker = de er Kættere  

 Dem der ikke er muslimer = de er Vantro

 

 Du kan høre lidt Europæisk musik på dette Link 

http://www.oplys-dig-selv.dk/417138719 

 fra 28 NATIONALSTATER i Europa


 Kan jeg finde på = at melde mig ind i Folkekirken igen. Ja = når alle de Luthersk-Evangeliske Præster

de begynder = at afholde deres Gudstjenester = om Lørdagen.

 ------------

Lad mig forklare hvorfor lidt nærmere.

Da jeg er født ( den 9. maj 1945 ) så kan jeg huske lidt fra de 23 år der går = fra Anden Verdenskrig i Europa = havde nået en militær afslutning = og indtil de ægte 68-ere de bliver født = de bliver født i 1968. Lad mig vise et eksempel

Mikael Jalving 

  

www.UriasPosten.net 

Da jeg var 16 år - 17 år og 18 år

da var der endnu ( 6. dages uge )  her i Danmark. Da jeg var i lære som bager = så kan jeg endnu huske = at de kom kørerne i deres biler ude fra Hasseris = ikke så langt fra min arbejdsplads i et bageri i Aalborg. Så var der kø = i tre til fire timer = hvor der blev solgt flødekager og tørkager i tre til fire timer.

Det fik mig til ( efter at jeg anskaffede en Bibel i 2010 ) også at læse lidt i Bibelen = og der fandt jeg noget = som jeg fandt lidt interessant.

Min Danske Bibel

Foredrag om sabbatten

( Exodus = Anden Mosebog )

Kapitel 31  Vers 13. 14. 15. 16. 17. 18.

( Deuteronomy = 5. mosebog ) Kapitel 5. = Vers 12. 13. 14. 15.

Vers 12.

Giv agt på Sabbatsdagen og hold den hellig, sådan som Herren din Gud har befalet dig.

forsættelsen kan du læse i din egen Bibel.

 


Moses og Gud og jøder

For at finde frem til = at lørdagen er den syvende dag = så er det nok nødvendig med en ( Lodret Analyse ) der går tilbage i tiden til dengang = da Moses modtog de to stentavler af Gud = på Sinaj-bjerget.

 


Er alle Katolikkernes Bibler nu overflødige  ??? 

www.sabbat-kristne.dk/390099042

SHOCKER! Pope Calls Jesus and the Bible a LIE! - YouTube

Nu kan der jo godt dukke dette spørgsmål op.

http://www.skjulte-sandheder.dk/56856379 

Hvad siger et vidne ( Guds Søn = Jesus ) overhovedet eksisteret ???


 

I-Leuren Moret: Jesuit's origin in Babylon; Are Satanic ...

 

www.youtube.com/watch?v=0WxjTzT_VdM
20. aug. 2014 - Uploadet af Alfred Lambremont Webre
... I - Leuren Moret: Jesuits (“Society of Jesus”) originated in Babylon; Are Satanic, rebranded Knights Templar ...

 


 

 

Konservativ filosof - Roger Scruton: 'Danmark bør melde sig ud af EU ...

https://www.youtube.com/watch?v=jzvk3f786ng
13. maj 2016 - Uploadet af ÆrkeKonservativ
Den engelske filosof Roger Scruton, en af moderne konservatismes store skikkelser har i utallige ...
 

 www.123.hjemmeside.dk


 

 

Morten Uhrskov Jensen, Dansk Samling i Radio 24/7- Del II ...

https://www.youtube.com/watch?v=GPq_9cdBgww
18. aug. 2015 - Uploadet af Ung Nationalkonservativ
Den voldsomme indvandring kan give plads til Dansk Samling.

 

 

 Dansk Samling satser  at komme i Folketinget

http://www.dksamling.dk/
Morten Uhrskov Jensen

 www.tro-eller-overtro.dk/410537918 

 www.MortenUhrskov.dk

 

Menneskerettighederne er IKKE en del af retsstaten ...

https://www.youtube.com/watch?v=iMIx6BkyMkM
17. okt. 2015 - Uploadet af Dansk Samling
Menneskerettighederne er IKKE en del af retsstaten. Dansk Samling ...

 

Dansk Samling vil opsige FN´s flygtningekonventioner ...

 


 Ung i Dansk Samling

 Ung i Dansk Samling er ikke en uafhængig ungdomsorganisation, men en gruppe af engagerede medlemmer mellem 15 og 35 år, som mødes regelmæssigt til politisk debat og diskussion af Dansk Samlings idégrundlag. Vil du være en del af en ungdomsgruppe, hvis sag er kærlighed til det danske fællesskab, og som brænder for at gøre en forskel for Danmark? Så meld dig ind i Dansk Samling og bliv en del af Ung i DS. Ung i DS giver dig mulighed for at møde ligesindede unge.

Der er møder med stratetiske og politiske diskussioner, men der er også tid til hygge, tilbagevendende traditioner og sociale arrangementer. Som aktivt medlem af Ung i DS, kan du hurtigt møde folk fra Dansk Samlings hovedbestyrelse, som Ung i DS støtter på bedste vis.

Danmark har brug for Ung i DS. Ung i DS har brug for dig.

Har du lyst til at møde andre unge i Dansk Samling, eller blot interesseret i at høre mere om Dansk Samling, så følg os på fjæsbog eller skriv til os:

ung@dksamling.dk

Vi skrives ved!


 

 EU og udlændingepolitikken

Af  Adam Wagner

Man kunne vælge at glæde sig over, at stedse flere politikere er kritiske over, at stedse flere politikere er kritiske over for Danmarks indvandrings- og flygtningepolitiske kurs; men det er svært, når sådanne personer fastholder deres ønske om forsat dansk EU-medlemskab og højst kan svinge sig op til at være>>kritiske<<over for Unionen. Er de da slet ikke klar over, at et opgør med den danske udlændingepolitik forudsætter dansk udmeldelse af EU? Tilsyneladende ikke.

Tag nu den meget omtalte Gimi Levakovic, der har flere voldsomme overfald på samvittigheden, og som ikke har dansk indfødsret. Højesteret fastslog, at han på grund af Danmarks >>internationale forpligtigelser<<, herunder den europæiske Menneskerettighedskonvention, havde ret til at blive i Danmark. Flere røster krævede derpå, at Danmark måtte omtolke eller fratræde denne konvention, hvad der i og for sig er fornuftigt nok, men dommen henviser også til >EU-reglerne<<. Levakovic er jo unionsborger og har dermed visse rettigheder i Danmark. Unionsborgerskabet stemte de danske vælgere <<ja<< til i 1993, og EU har siden udbygget de rettigheder, der er knyttet hertil.

Men lad os nu sige, at Danmark fratrådte Den europæiske Menneskerettighedskonvention. Ville det så ikke ændre noget? Svaret er nej. For indholdet i Menneskerettighedskonventionen er om ikke ordret så i hvert fald indholdsmæssigt ført ind i Unionens traktatgrundlag ved >>Den europæiske Unions charter om grundlæggende Rettigheder<< - for nemheds skyld blot omtalt som >>Chartret<< ( her i NYT behandles Chartret første gang i nr. 4 2001 og siden mere udførligt i nr. 3 2002 ) Danmark underskrev i 2000 Chartret som en bindende politisk erklæring, og med ( Lissabon-traktaten ) blev Chartret retligt bindende på traktatniveau, fordi den omtales i artikel 6 i Traktat om Den europæiske Union. Danmark ratificerede som bekendt Lissabon-traktaten i foråret 2008, og den trådte i kraft den 1. december 2009.

Hvor den europæiske Menneskerettighedskonvention var tiltrådt af Danmark, er dens indhold altså nu skrevet ind i Unionens grundlov, som Danmark er underlagt. Danmark kan ikke længere fratræde reglerne, og tolkningen af dem ligger i sidste ende hos EU-Domstolen, der jo står over det danske folketing og de danske domstole, idet  EU-Retten står over medlemstaternes ret, hvilket også fastslås i Lissabon-traktaten.

Den enkeltes ret til >>familieliv<< sikres også i Chartret, hvilket i praksis betyder, at visse personer, skønt udlændinge, kan få ret til at blive i Danmark uanset deres opførsel iøvrigt. Og hvis man tror, at denne og alle andre  rettigheder >>kun<< gælder unionsborgere, så tager man fejl. Chartrets artikel 45 fastslår, at >>Fri bevægelighed og opholdsret<< kan indrømmes tredjelandsborgere, der har lovligt ophold på en mellemstats område.<<

Med andre ord: Har en tredjelandsborger fået ophold i bare en af Unionens stater, har vedkommende lovligt ophold i dem alle. Det er jo også blevet fastslået i forskellige EU-domme , såsom Metock-og Zambrano-dommene. Dette er bare en lille flig af den EU-ret, der forhindrer en ny dansk kurs i udlændingepolitikken - medmindre Danmark forlader EU og atter bliver et frit land.

  Citat  Slut.

 Afstemnings-Resultatet omkring de fire Danske Forbehold findes på dette Link

http://www.about-truths1.dk/424406599

 Bemærk også at England er udmeldt af EU.


 

Hvad er det de ( indfødte Danskere ) absolut ikke må vide  

http://www.sagenskerne.dk/16050857 

 http://www.advarselspartiet.dk/429121998

 http://www.sagenskerne.dk/30778367 


 

om Danskhed i middelalderen (Hardback)

- nationalbevidsthed hos Saxo og i andre danske krøniker

Forfatter: Adam Wagner 

 

Forlag: Munch & Lorenzen, Udgave: 1, Isbn 13: 9788799529483

 Danskhed i middelalderen, nationalbevidsthed hos Saxo og ...

Danskhed

 i middelalderen

 

 

 Her kan Danmarks børn og andre læse om Vikingernes bedrifter

Trelleborg

eller om hvor fortidens Danske Konger havde deres bopæl.

www.fortidensJelling.dk

Vikingeborgen (The Viking Fortress) - En dokumentarfilm ...

https://www.youtube.com/watch?v=ARVpLMhmPmU
16. okt. 2013 - Uploadet af Rune Kreim Larsen
English subtitles by Thomas Gringer Jakobsen. Årets Shaking Stevens Film 2013. En dokumentarfilm ...

 Dansk Mjød Vikingernes Mjød - YouTube

 Mogens Glistrup: Pressen burde informere om ... - YouTube

 


 Da jeg er Evangelisk Luthersk Kristen har jeg bemærket at

Tysklands hvide Rose har brudt forbandelsen i Tyskland 

Tysklands  Hvide  Rose

German brave Woman Rebukes Islam's Lie in Germany Deutschland

German brave Woman Rebukes Islam's Lie in Germany ...


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hej!
Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
ANNONCE