Er Paven Gud

Præsenteret her 22. august 2015

www.wikipedia.net  www.Sabbat-Kristne.dk  www.Google.dk 

 www.sabbat-kristne.dk/243947134

 


 

  ER DU DANSKER AF HJERTET  ???  HVORDAN VED DU DET  ???
www.dendanskeforening.dk/ 

      VIL DU FORSVARE = DANMARKS GRUNDLOV = MED DIT LIV ???
 

 


 

Er Paven Gud ??? 

Hvad siger han selv  ???

 Er Paven i Rom ( Sandhedens forkæmper ) her på jorden ???

Paven: Gud stod bag Big Bang | Videnskab.dk

 

Paven kan høre Lidt Dansk Musik på dette Link

www.Kulturpartiet.dk

 


 Creation Seminar 1 - Kent Hovind - Age of the ... - YouTube 

www.youtube.com/watch?v=szBTl3S24MY
18. feb. 2010 - Uploadet af Kerrigan Skelly
This is part 1 of Kent Hovind's creation seminar. The title of this one is, "The Age of the Earth". To buy this ...

Er Kent Hovind stadig i Fængsel  ??? 


 

The Biggest Secret the Ancient History of Humankind ...

www.youtube.com/watch?v=aGB3ZgRehWg
20. maj 2015 - Uploadet af Beyond UFOs 2015
Through the historical, scientific, and cultural record, showing how numerous ancient texts and tablets tell ...

 


Was Jesus Crucified? (Jay Smith) - YouTube

www.youtube.com/watch?v=dIjfIuJrqBw
20. nov. 2011 - Uploadet af Christian Media Productions
http://www.cmtvaustralia.org Christian Media Productions is a media producer of christian media content. Keep ...
 

 

1. The 7th Day - History Documentary - YouTube

www.youtube.com/watch?v=6RgORO5IG2g
11. jul. 2012 - Uploadet af JesusTVSermons
The Seventh Day: Revelations from the Lost Pages of History blends history and current events to conclude ...
 

 

How could God die? Why did Jesus die? (Jay Smith ...

www.youtube.com/watch?v=EQp9v2EwjTc
20. nov. 2011 - Uploadet af Christian Media Productions
http://www.cmtvaustralia.org Christian Media Productions is a media producer of christian media content. Keep ...

 


Jeg er født i 1945  = og jeg kun 7 års skolegang = så jeg ved ikke = om dette spørgsmål er et Teologisk Spørgsmål = men her kommer det alligevel.

-----------------

Spørgsmål

Bør en religion begynde med den rigtige børneopdragelse = og betyder Børneopdragelsen inden for en bestemt religion = at den kan have en efterfølgende betydning for = hvordan et samfund efterfølgende fungerer = i sin indre harmoni  ???

Den Katolske Børneopdragelse.

Således lyder ( Guds Lov = De 10 bud )  i min danske Katekismus der er trykt i København i Danmark i 1925 på det Gyldendalske Forlag. Der lyder 

  ( Guds Lov = De 10 bud )

således

 

1.  Du maa ikke have andre Guder. 

2. Du maa ikke misbruge Herren din Guds Navn. 

3. Kom Hviledagen i Hu, at du holder den Hellig. 

4. Ær din Fader og din moder 

5. Du må ikke slaa ihjel. 

6. Du må ikke bedrive Hor. 

7. Du må ikke stjæle. 

8. Du må ikke sige falsk Vidnesbyrd imod din næste.  

9  Du må ikke begære din næstes Hus. 

10. Du må ikke begære din Næstes Hustru, Svend, Pige, Kvæg eller noget, som hører din næste til.

 Billeder af Kristendom 

 Billedresultat for Kristendom

 Flere billeder af Kristendom

 


 Som det fremgår af dette Link

Annonse i Berlinske Tidende, 6. november, 2013

 så mangler der noget væsentlig i ( De 10 Bud ) der er blevet Præsenteret i min Danske Katekismus fra 1925

nemlig

 GUDS  SEGL

i Bud nummer 4. = og som står i min

Danske Bibel

  2. Mosebog  Kapitel 20  Vers 3. til og med Vers 17.

 Exodus

 


 

Som bekendt = så er

KRISTENDOMMEN forkyndelse af ( Bibelens ) SANDHEDER  

 www.Lyttilgud.dk  www.endtime.net  www.Tagryggen.dk

 Her finder jeg det logisk at spørge = hvorfor bliver Bibler forfalsket 

www.sabbat-kristne.dk/390099042

 Kristendommen er forkyndelse af sandheden, men sandheden kan der ikke stemmes om. Den kan kun adlydes.

 


 Tilbage til Spørgsmålet

Bør en religion begynde med den rigtige børneopdragelse = og betyder Børneopdragelsen inden for en bestemt religion = at den kan have en efterfølgende betydning for = hvordan et samfund efterfølgende fungerer = i sin indre harmoni  ???

Jihad som kolonisering af nyt land

Underbygger
KORANENS
BØRNEOPDRAGELSE I MUSLIMSKE HJEM 
ISLAMS KULTUR.

De første år opdrages barnet primært af kvinden. I 5-6 års alderen sender religiøse forældre ofte deres barn i koranskole,som består i at lære koranen udenad på arabisk.Kønnene adskilles og opdragelsen foregår gennem koporlig og psykisk afstraffelse.

Pigerne skal gå ind i husholdningen,og være med til,at renholde hjemmet og passe de mindre søskende.Hun skal sørge for de ældre brødres velbefindende,for at finde sin rolle.Dette er en del af den religiøse opdragelse,så hun kan finde sin plads under ALLAHs lov.

For religiøse muslimer er det ofte vigtigere,at pigen lærer arabisk end dansk,da hun skal kunne læse koranen.Af disse grunde forsømmer nogle piger skolen .Da de til med skal lave mad,vaske tøj,- og passe syge søskende er deres tid til lektier begrænset.

Dårlig opførsel hjemme kan betyde forbud mod at gå i skole.Når hun bliver 9 - 14 år,skal hun klæde sig med tørklæde og lang kjole.Hun må ikke deltage i svømning,idræt og lejrskoler.I hjemmet indstilles hun af moderen på hendes 3 vigtigste opgaver : at føde mange børn,at styre det huslige og oplære det lille barn i islam.

Den muslimske kvinde "styrer huset" Den ældste kvinde irettesætter de yngre : svigerdøtre,voksne døtre,yngre søstre,etc.Den unge kvinde i hjemmet,som endnu ikke er gift,skal beskyttes af familien,da hun er den muslimske kvindes ære.

Hendes ansvar er det,at familiens ære er stor blandt muslimske naboer og venner.Overtræder hun disse regler,mister hele familien sin ære og ikke kun kvinden selv.Hun vil da ikke kunne få sig en mand.Det er faderens ansvar,at barnet får sig en muslimsk opdragelse.


Det er ham der på dommedag må stå til regnskab for,om børnene blev muslimsk opdraget selv om han, når børnene er små,delegerer arbejdet ud til kvinden.DVS enten sin hustru eller sin mor.Hvis hustruen ikke vurderes til.- ikke at være  en god muslim,vil manden overdrage børneopdragelsen til sin mor.Dette bevirker at danske kvinder i muslimske ægteskaber ofte må anstrenge sig for,at være gode muslimer.

Profeten Muhammed anbefalede at opdragelsen foregår i 3 faser : I første fase = forkæles barnet.Dette gælder særligt drengebørn og især det første drengebarn,som faderen har "frembragt" som stedfortræder og arvtager.Han behandles som kronprins.Han kaldes tronarvingen "wali AL-AHD" og over-øses med ros og agtelse.

I anden fase = anbefalede profeten at opdrage det 5 til 10 årige barn,ved at lære dem hvad der er islamisk,og hvad der er uislamisk.Hvad der er tilladt ( halal ) og hvad der er forbudt ( haram) Denne alder kalder Muhammed retlednings-alderen ( AL-TAWJEH ) Især drengene skal lære,at være stolte og fremhæve egne fortræffeligheder,hvilket er stik imod dansk tradition,nemlig ikke at blære sig.

Der er visse ting,som er forbudte for alle,andre ting er kun forbudt for piger.En pige må ikke lege med en dreng.Det er forbudt for en dreng at græde.En dreng må ikke hjælpes af en pige,eller sin søster med lektierne.Han må ikke gå i korte bukser.

Børn må ikke se de voksne i øjnene,og piger må ikke se drenge i øjnene.Piger skal lære at slå øjnene ned,for ellers anses hun for at være løsagtig. Spiseforskrifter indlæres etc,barnet lærer de 5 søjler,samt at bruge højre hånd. Brugen af venstre hånd anses som uislamisk.

Overtræder børnene disse regler anses familien ikke for at være ærbar.Derfor straffes overtrædelserne hårdt.Det forventes,at også naboer etc. deltager i opdragelsen.

Opdragelsens tredie fase = er forskellig fra dreng til pige.Piger skal lære lydighed,underdanighed og sænke blikket.Hun skal vide,at hendes mødom er familiens ære.Hun må ikke give en fremmed hånd ( hvis det alligevel skulle ske,skal hånden være slap ) Hun må ikke sidde ved siden af en fremmed mand i bussen,hun må ikke grine højt,eller sidde med benene over kors,ikke sige ukvemsord.Hun skal være klædt anstændigt.

Overholder hun ikke disse regler,så betragtes hun som en skøge.Den ikke muslimske pige kaldes almindeligvis "vantro svin" eller "ludder".Det ødelægger familiens ære og bevirker,at hun ikke kan blive gift.Hun skal opdrages til,at blive gift.Hun skal lære at opvarte familiens medlemmer.

Hos drengen fremelskes i 3 fase = stolthed,selvglæde,høj selvagtelse og maskulinitet.Det er godt at lære at tale om alle sine gode egenskaber.Drengen får i forhold til pigen megen frihed.Drengene kan ofte færdes frit uden,at forældrene bekymrer sig om,hvad de laver.Gæstfrihed fremelskes,samt at drenge bør reagere voldsomt,hvis nogen sårer familiens ære.

Drenge må ikke hjælpes med lektierne af kvinderne.Det skal de være for stolte til.De skal vise respekt for faderen,som er familiens overhoved.Drenge må ikke holde piger i hånden.En from muslim giver ikke en kvinde hånden når han hilser.De ældre søskende opdrages til,at irettesætte mindre søskende.

www.islaminfo.dk

Bør børn i Danmark opdrages på denne måde ??? Hvad mener Danmarks mødre,og Danmarks andre kvinder ???
 
SKAL DINE BØRN OPDRAGES SÅLEDES

 Jeg vil lige nævne = at jeg er en Dansk Dansker = der er døbt og konfirmeret = og har sagt ja - da jeg blev konfirmeret. Hvad sagde jeg så ja til ??? Jeg sagde ja = til den Kristne Dåbsbefaling = som den lyder på mit sprog.

 

 Den Evangeliske-Lutherske trosbekendelse

Jeg tror på Gud Fader, den Almægtige,
Himlens og Jordens skaber;
og på Jesus Kristus, hans enbårne søn, Vor Herre,
som er undfanget ved Helligånden,
født af Jomfru Maria,
pint under Pontius Pilatus,
korsfæstet, død og begravet,
nedfaret til Dødsriget,
på tredje dag opstanden fra de døde,
opfaret til Himmels,
siddende ved Gud Faders, den Almægtiges, højre hånd,
hvorfra han skal komme at dømme levende og døde.
Jeg tror på Helligånden, den hellige, almindelige kirke,
de helliges samfund, syndernes forladelse,
kødets opstandelse og det evige liv
.

Det var hvad jeg sagde ja til = da jeg blev Konfirmeret.

Og - ja = Det er stadig min tro = men jeg meldte mig ud af Folkekirken 3. august 2012 = og i ( Sogn og Kommune )

Faster Sogn, Ringkøbing-Skjern Kommune 9. august 2012.

Det skyldes = at jeg ikke tror på

den hellige, almindelige kirke,

for øjeblikket = fordi jeg anser

Den Danske Folkekirke 

Billeder af danske flag

 

 

Flere billeder af danske flag

 

for at være = erobret indefra = af et stort antal

Hedninger.

 

Dem som ikke er Kristne = de er hedninger.

Dem som ikke er Katolikker = de er Kættere  

 Dem der ikke er muslimer = de er Vantro

 

 Du kan høre lidt Europæisk musik på dette Link 

http://www.oplys-dig-selv.dk/417138719 

 fra 28 NATIONALSTATER i Europa


 Kan jeg finde på = at melde mig ind i Folkekirken igen. Ja = når alle de Luthersk-Evangeliske Præster

de begynder = at afholde deres Gudstjenester = om Lørdagen.

 ------------

Lad mig forklare hvorfor lidt nærmere.

Da jeg er født ( den 9. maj 1945 ) så kan jeg huske lidt fra de 23 år der går = fra Anden Verdenskrig i Europa = havde nået en militær afslutning = og indtil de ægte 68-ere de bliver født = de bliver født i 1968. Lad mig vise et eksempel

Mikael Jalving 

  

www.UriasPosten.net 

Da jeg var 16 år - 17 år og 18 år

da var der endnu ( 6. dages uge )  her i Danmark. Da jeg var i lære som bager = så kan jeg endnu huske = at de kom kørerne i deres biler ude fra Hasseris = ikke så langt fra min arbejdsplads i et bageri i Aalborg. Så var der kø = i tre til fire timer = hvor der blev solgt flødekager og tørkager i tre til fire timer.

Det fik mig til ( efter at jeg anskaffede en Bibel i 2010 ) også at læse lidt i Bibelen = og der fandt jeg noget = som jeg fandt lidt interessant.

Min Danske Bibel

Foredrag om sabbatten

( Exodus = Anden Mosebog )

Kapitel 31  Vers 13. 14. 15. 16. 17. 18.

( Deuteronomy = 5. mosebog ) Kapitel 5. = Vers 12. 13. 14. 15.

Vers 12.

Giv agt på Sabbatsdagen og hold den hellig, sådan som Herren din Gud har befalet dig.

forsættelsen kan du læse i din egen Bibel.

 


Moses og Gud og jøder

For at finde frem til = at lørdagen er den syvende dag = så er det nok nødvendig med en ( Lodret Analyse ) der går tilbage i tiden til dengang = da Moses modtog de to stentavler af Gud = på Sinaj-bjerget.

 


Er alle Katolikkernes Bibler nu overflødige  ??? 

www.sabbat-kristne.dk/390099042

Video for SHOCKER! Pope Calls Jesus and the Bible a LIE!

SHOCKER! Pope Calls Jesus and the Bible a LIE! - YouTube

Nu kan der jo godt dukke dette spørgsmål op.

http://www.skjulte-sandheder.dk/56856379 

Hvad siger et vidne ( Guds Søn = Jesus ) overhovedet eksisteret ???


 

I-Leuren Moret: Jesuit's origin in Babylon; Are Satanic ...

 

www.youtube.com/watch?v=0WxjTzT_VdM
20. aug. 2014 - Uploadet af Alfred Lambremont Webre
... I - Leuren Moret: Jesuits (“Society of Jesus”) originated in Babylon; Are Satanic, rebranded Knights Templar ...

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

Hej!
Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
ANNONCE