Iben Thranholm

Præsenteret her 21 august 2015 

www.wikipedia.net  www.Sabbat-Kristne.dk  www.Google.dk 

 www.sabbat-kristne.dk/243947134

 Kære

Iben Thranholm

 Vi = Det Danske Folk = er et Prægtigt Folk.

 www.fortidensJelling.dk

og vi og vore forfædre = har været her længe.


 

Nationalstaten  Danmark

 


 Thranholm: Kan ytringsfrihed erstatte Vestens tabte værdier ...

 www.Trykkefrihed.dk 

 Iben Thranholm Arkiv | Til eftertanke

 Billeder af iben thranholm

 

 Flere billeder af iben thranholm

 


Hvorfor skete Reformationen  ???

Friheden i Fare!

er det et fælles Nordisk Spørgsmål

http://www.sabbat-kristne.dk/202784905 

 der også kan have de

Europæiske Nationalstaters

interesse  ???

 Blå Censur i EU  ???

 

 Billeder af Kort over europa

 

 Belgien € (1957) Frankrig € (1957) Tyskland € (1957) Italien € (1957)

 Luxembourg € (1957)  Holland € (1957)  Danmark (1973) Irland € (1973) 

 Storbritannien (1973  Grækenland € (1981) Portugal € (1986) Spanien € (1986)

 Østrig € (1995) Finland € (1995)  Sverige (1995) Cypern € (2004)

 Tjekkiet (2004) Estland € (2004) Ungarn (2004) Letland € (2004)

 Litauen € (2004) Malta € (2004) Polen (2004) Slovakiet € (2004) 

 Slovenien € (2004) Bulgarien (2007) Rumænien (2007) Kroatien (2013)

 www.123hjemmeside.dk

Iben Thranholm

 Du kan høre musik fra dette Link

 www.Kulturpartiet.dk

på ovenstående Nationalstaters eget sprog

 

 Var Ytingsfriheden i virkeligheden et barn af Reformationen ???

 


 Kære Landsmand = Kære

Iben Thranholm

 Jeg har nogle spørgsmål til dig = som du kan debattere = med dine trosfæller = under civiliserede forhold = evt. på en af disse 10. Restauranter

 Restaurant Flammen - Vi vil være - dit fortrukne spisested

 Herren som skabte dette bord ft. Folmer - YouTube

 www.sabbat-kristne.dk/243947134

 


Iben Thranholm

 Dette bør du vide

Ifølge denne teori har det Danske Folk været udsat for Massiv Censur lige siden den Anden Verdenskrig sluttede = den 4 -5 maj 1945 = her i Danmark = begyndende med en Kæmpeløgn = udsendt på/fra BBC i London. Denne kæmpeløgn lød således.

 

www.wikipedia.net   www.Tro-eller-Overtro.dk   www.Google.dk   

I dette øjeblik meddeles det ...

Klokken 20.36 fredag den 4. maj 1945 kom journalist Flemming Barfoed farende ind i BBCs danske studio i London og slog Johs. G. Sørensen på skulderen. Det var helt imod reglementet, for han var i færd med at læse nyhederne til Danmark.

>>Flemming fremstammede: >>Tyskerne har kapituleret - sig det << fortæller Johs G. Sørensen. >>Et sekund overvejede jeg, om jeg turde risikere at bringe en så formidabel nyhed uden yderligere bekræftigelse, men jeg stolede på Flemming, lukkede op og gentog hans ord... <<

I DETTE ØJEBLIK MEDDELES DET, AT FELTMARSHAL MONTGOMMERY HAR OPLYST, AT ALLE TYSKE STYRKER I HOLLAND, NORDTYSKLAND OG DANMARK HAR OVERGIVET SIG, gjaldede det ud af højtalerne i alle danske hjem. DANMARK ER ATTER FRIT.

Fundet på side 100. Titel på bog.   EN VERDEN I LYD OG BILLEDER

Leif Ahm      Lademann       Citat slut


Iben Thranholm

Dette er en teori - der kan være virkelighed

I følge denne teori - så var det ikke tyskerne der overgav sig - de var besejret i 1933 af en National-socialistisk-ideologi i Tyskland.  Men Nazisternes overordnede - havde fået denne ordre - fordi en strategi var udtænk af ( Albert Pike ) cirka i 1871. En tidligere general i USAs hær og 33. grader frimurer ( højeste grad ). Et nyt hold ideologer var trænet - med det formål - at nedbryde alle nationale-grænser. Kort sagt - den militære besættelse af Danmark - blev til en civil besættelse. Jeg formoder - at det samme skete i hele Europa. En af de langsigtede målsætninger med denne strategi - det var - at oprette Israel - hvilket skete i 1948. Her bør det bemærkes - at der er forskel på Khazar jøder - og de jøder - der er beskrevet i Bibelen.

Læs Esajas bog ( Kapitel 14 ) Vers 13. 14. 15.

Det højeste nord = er det Zion Bjerget der omtales ???

 

 

Dette brev fra 1871 = blev givet videre fra = Albert Pike = Giuseppe Mazzini i Rom = der gav brevet videre til = den daværende Pave i Rom.

 

Næsten alle i Europa - havde sympati eller medlidenhed med jøderne - efter anden verdenskrig. Det gav midler - på forskellig måde til opbygningen af Israel. Kort sagt: Teorien er: at over 90 procent af alle danskere - er systemets fanger - på den ene eller den anden måde. Det gælder både for højrefløjen og Venstrefløjen i Dansk og Europæisk Politik.

Kort sagt = Teorien er den. -

Fra militær besættelse til civil besættelse.

 


Hvorfor er denne teori ikke blevet debatteret i

DR = Danmarks Radio  ???  Det kan jo skyldes

 Massiv Usynlig Censur

kaldet for

www.TavshedensTyranni.dk

samt anden form for

Massiv Censur

http://www.sagenskerne.dk/16050857 

 Derfor kan din tro som Katolik = være baseret på manglende

væsentlig information  ???


 Jeg er ikke Katolik. Det skyldes blandt andet = den ed som Jesuitter giver til Paven. Hvis jeg har forstået det rigtigt = så var det den første Jesuit Loyola = der sammensatte dette troskabsløfte til Paven.

Derfor er jeg ikke Katolik.  

www.wikipedia.net   www.Tro-eller-Overtro.dk   www.Google.dk 

Den første Jesuit var Ignatius Loyola  stadfæstet af paven i 1540.

Billeder af ignatius loyola

Så vidt vides - det største Jesuit-Universitet i USA - 2014

Flere billeder af ignatius loyola

Lær hans Selvhypnose-program på

www.KristeligtDagblad.dk   eller på   www.Kristendom.dk  

 så man selv tror på =  at ( Løgne) de er ( Sandheder )


 

Jesuiterordenen - Wikipedia, den frie encyklopædi

da.wikipedia.org/wiki/Jesuiterordenen
 
Fra Wikipedia, den frie encyklopædi ... Jesuiterordenen (latin: Societas Jesu, "Jesu Selskab") er en katolsk orden grundlagt i 1534 af Ignatius af Loyola og stadfæstet af paven i

 

De katolske Præster = Jesuitterne = afgiver dette løfte til Paven.

Min søn, du er allerede blevt lært op til at opføre dig som en hykler: At være en katolik blandt katolikker, og være en spion selv blandt dine egne brødre - og ikke tro nogen mennesker, og ikke stole på noget menneske. At være en reformeret blandt de reformerte. At være en hugenott blandt hugenotterne. At være en kalvanist blandt kalvanisterne. Blandt Protestanterne - vær i almindelighed som en af dem!

Tilegn dig deres tillid  =  Jesuit Eden til Paven.

Tilegn deg deres tillid, og forsøg til og med at tale fra deres talerstoler. Fremhold med din naturs fulde heftighed vor hellige religion og Paven. Forneder deg til og med så lavt som at blive jøder blandt jøderne, således du kan være i stand til at samle al den information som kan være til nytte for din orden, som en trofast Pavens soldat. Du er blevet lært op til lumsk at plante sjalusiens og hadets frø mellem stater som før havde fred, og ophidse dem til bloddåd, idet du involverer dem i krig med hinanden, og skaber revolutioner og civile krige internt i samfund - Provinser og land som var selvstændige og fremgangsrige  - og kultiveret med kunst og videnskab - og glæder sig over fredens velsignelser.

MERE INFILTRATION

Tag parti for forkæmperne i hemmelighed - i samråd med med dine andre jesuit-brødre ... som måske er involveret på den anden side - og som måske går imod den side - som du har forbindelse med - således at Kirken til slut kan blive den vindende part - i forholdene som er lagt til rette i fredens forhandlinger - og målet helliger midlet.

GRUNDSKOLEN ER OVERSTÅET

Du er blevet lært op til din opgave som en spion - og samle al statestik - fakta og imformation som det står i din magt at fremskaffe fra alle kilder. At opnå tillid gennem smiger til i Protestanternes familier og kættere af enhver klasse og karakter - ligesom til handelsmænd - bankmænd - advokater og blandt skoler og universiteter - i Parlamentet og lovgivende forsamlinger, hos myndighederne og statsrådene - og være alle ting for alle mennesker - for Pavens sag - hvis tjener du er indtil døden.

NY-OMVENDT BEGYNDER

Som en nybegynder og nyomvendt har du allerede modtaget al fornøden instruktion, og har gjort tjeneste som en medhjælper, skriftsfar og præst, men du har endnu ikke blevet udstyret med alt det - som er nødvendigt for at være en kommandant for de loyales hær i tjenesten for Paven. Du må tjene den tilstrækkelige tid som et redskab og udøver - gennem de ordrer som bliver givet af dine overordnede - for ingen kan befale - som ikke endnu har indviet sit arbejde med blodet fra en kætter - for hvis der ikke bliver udgydt blod - sker der ingen tilgivelse.  Derfor - for at du kan blive skikket til dit arbejde - og for din frelse skal være sikret, så skal du ud over din tidligere lydighedsed til din orden og troskab til Paven repetere efter mig =

DER SVÆRGES

"Jeg  ------------------, nu i nærvær af den Almægtige Gud, den velsignede jomfru Maria, den velsignede - Ærkeengel Mikael - den velsignede døber - ST. Johannes, den Hellige Far - den Overordnede General af Jesu Samfund, grundlagt af ST Ignatius Loyola - under Paul III´s  pontifikat, som har - Jomfruens morsliv - Guds livmor - og ved Jesu herskerstav, at Hans Hellighet - Paven - er Kristi viseregent - og er det sande og eneste hoved for den Katolske Universielle Kirke og Universielle Kirke over hele jorden, og at han i kraft af bindingen og løsningen givet til = Hans Hellighed af min Frelser - Jesus Kristus - og har magt til at afsætte hedenske Konger Prinser Stater Fællesskab og Regeringer, som alle er ulovlige uden hans hellige godkendelse, og at de trygt kan ødelægges.
 

Jeg lover og erklærer videre - at jeg ikke vil have nogen egen mening eller vilje - eller nogen mental reservation overhovedet - selv ikke som et lig eller et kadaver ( perinde ac cadaver ) men uden at nøle adlyde hver eneste ordre jeg vil modtage fra mine overordnede i hæren til Paven og til Jesus Kristus.
At jeg vil gå til hvilken som helst del af verden, uden at beklage mig - og vil være underdanig i alle ting som bliver mig fortalt .... Jeg lover og erklærer videre at jeg vil - når anledningen byder sig - starte og føre ubamhjertig krig - hemmelig eller åbenlyst - mod alle kættere - Protestanter eller liberale - som jeg er anvist at gøre - for at udslette dem fra jordens overflade - og jeg vil ikke skåne hverken - køn -alder eller tilstand. Jeg vil ødelægge - koge - flå - kvæle og begrave levende disse berygtede kættere  - rive op deres maver og livmoderne til deres kvinder og knuse deres afskyelige race.

Når det samme ikke kan blive gjort åbenlyst - vil jeg i hemmelighed bruge giftkoppen - kvælerstrengen - dolkens stål eller blykulen - uden hensyn til ære - rang - værdighed eller autoritet - til den person eller de personer - uafhængig af deres tilstand i livet - enten offentlig eller privat - når jeg - når som helst bliver anvist til at gøre det - af en hvilken som helst agent fra Paven - eller en overordnet af broderskabet af - den hellige tro til Jesu Samfund.

( Findes nedtegnet i kartoteket i Kongressen ( Congressional Record ) USA, 15 FEBRUAR 1913, s. 3215-6 )

(  Også i << The Engineer Corps of Hell >> af  Edwin A. Sherman.  s. 118, 1883, Library of  Congress Catalog Card # 66-43354 ).

 


Iben Thranholm

Selv om Grundlovens Paragraf 4. siger at du lever i en

Luthersk Evangelisk Kristen Nationalstat

så siger den samme Grundlov også = at du har ret til at være Katolik 

 Danmarks Riges Grundlov

 Hvem var Kong Dan ???

http://www.pokerpartiet.dk/327936312 

 Hvem er jeg ??? Min første hjemmeside åbnede i 2007.

http://www.pokerpartiet.dk/8976395

 


 Hvem giver ordre til Blå Censur og hvorfor  ???

Hvorfor giver ( UN = FNs ) Specialudsending disse ordrer

som skal udføres i EU  ???

Må ordet ( Kristendom ) ikke nævnes i

EU-Parlamentet 

og hvorfor ikke ??? Har det noget med Præamblen at gøre ???

Mediene viktig for fremme av multikultura-lismen 4. juni 2007  

I går møttes rundt 100 redaktører og journalister fra hele verden i Oslo for å delta på en internasjonal konferanse om medier og globalisering. FNs spesialutsending for overvåkning av rasisme og fremmedfrykt, Doudou Diene (bildet), innledet konferansen med å henstille mediene om aktivt å gå inn for å skape et multikulturelt samfunn. Han uttrykte bekymring for at demokratiske prosesser kan føre til at innvandringsrestriktive partier kommer til makten.  

Citat slut  Læs resten her =medier og globalisering 

Terrorangrepene 11. september og fjorårets karikaturkrise har endret det internasjonale samfunnet. Kultur- og religionskonflikter dominerer nå det globale nyhetsbildet på en måte det ikke har gjort tidligere. På journalistkonferansen som i går ble avholdt i Oslo, drøftet man medienes rolle og ansvar i en verden der informasjon flyr kloden rundt på sekunder, og der ulike kulturer og etniske grupper lever stadig tettere innpå hverandre. 

FNs rasismeovervåker

 FN’s spesialutsending for overvåkning av rasisme og fremmedfrykt, Dodou Diene, sa helt åpent at mener journalister og mediekanaler bør bidra aktivt for å skape et multikulturelt samfunn. Mediene skal ikke bare rapportere hva som skjer, de bør også bevisst promotere anerkjennelse, forståelse og aksept for kulturelt og religiøst mangfold i samfunnet, hevdet han. 

FNs spesialutsending hevdet videre at europeiske myndigheter som har innført en streng innvandringspolitikk, slik som i Østerrike, Sveits og Danmark, er rasistiske. Han uttrykte også bekymring for at demokratiske prosesser kan føre til at innvandringsrestriktive partier kommer til makten. 

FNs rasismeovervåker mente også at det er vitner om en farlig utvikling at stadig flere intellektuelle og akademikere i Vesten mener at noen kulturer eller religioner er bedre enn andre. 

Må styre statskanalene
Agnes Callamard, leder av ytringsfrihetsorganisasjonen Article 19, uttrykte bekymring for at det kan bli vanskelig å gjennomføre idealet om lik representasjon og synliggjøring av alle grupper i samfunnet, dersom man ikke kan styre statskanalene. Mangfoldet – etnisk, kulturelt og religiøst – må gjennomsyre mediene, skal vi lykkes i å fremme det multikulturelle samfunnet, mente hun.

 


 Iben Thranholm

Du bør måske også forstå = den viden = der kan hentes på dette Link

 

 Hvordan får man et folk til at tro = at en Løgn = Det er Sandheden  ???

 Kent Hovinds

historie om Bananen viser =  hvordan det er muligt

Creation Seminar 1 - Kent Hovind - The Age of the Earth ...

www.youtube.com/watch?v=AOPcr1N6NvQ

 


 

Creation Seminar 3 - Kent Hovind - Dinosaurs and the Bible ...

www.youtube.com/watch?v=w1vFqDKqNAY
19. mar. 2014 - Uploadet af 2028 END
http://www.2028END.com Many skeptics try to use dinosaurs as a weapon to fight ... Creation Seminar 3 ...

 


 

Massiv Censur

http://www.sagenskerne.dk/16050857 

 Derfor kan din tro som Katolik = være baseret på manglende

væsentlig information  ???

 http://www.tro-eller-overtro.dk/415986666   

 Ren-uren

Islam - The Most Pathetic, Evil, Hateful Religion On Earth ...

 


 

Mikael Jalving 

 

www.UriasPosten.net 

 

 Fra Rusland med kristendom

15. august. 2015134
  ”In hoc signo vinces”, står der på Iben Thranholms visitkort. Det er latin og betyder ”I dette tegn skal du sejre”. Citatet henviser til det kors, som den romerske kejser Konstantin den Store efter sigende så på himlen i en åbenbaring kort før slaget om Rom mod sin ældre rival Maxentius i år 312. Konstantin sejrede og omfavnede som den første romerske kejser kristendommen, der hidtil var blevet undertrykt og forsøgt udslettet i Rom. Visitkortets motto fortæller noget centralt om teolog og debattør Iben ...

 


What is the Christian message to Muslims Jay Smith ...

www.youtube.com/watch?v=Ggxd86YbskQ
28. apr. 2015 - Uploadet af Witness
What is the Christian message to Muslims Jay Smith. Witness ... Jay Smith - Speakers Corner Hyde Park ...

 


 Iben Thranholm

kan du og dine Katolske trosfæller = sejre over Satan = og alt hans væsen ved dette tegn  ???

 ”In hoc signo vinces”. Det er latin og betyder

”I dette tegn skal du sejre”.


 www.Nationaldemokraten.dk

 

 Det kan gøres på flere måder gennem lovgivning = samtidigt = inden for flere områder = samt gennem manglende lovgivning. Det kaldes for

www.TavshedensTyranni.dk 

 http://www.siaddk.wordpress.com/

Retten til liv

 PRESSEKONTAKT

Retten til Liv:
Landssekretær Ellen Højlund Wibe
tlf: +45 4752 4484
e-mail: jegvilleve@rettentilliv.dk
 
Pr & pressekoordinator:
Carsten Herholdt
tlf: +45 2588 3573
 
 

  Hvad hedder det ???

Køb og smid væk  

eller

 Fød og smid væk

 


 Hvorfor bliver Bibler forfalsket = og af hvem = og Hvorfor ???

 Hvilken Bibel vælger du.

www.sabbat-kristne.dk/390099042

 


 

1. The 7th Day - History Documentary - YouTube

www.youtube.com/watch?v=6RgORO5IG2g
11. jul. 2012 - Uploadet af JesusTVSermons
The Seventh Day: Revelations from the Lost Pages of History blends history and current events to conclude ...

 2017 - 500 år efter Luther!

Historien bevæger sig. Fører den Katolske kirke stadig krig mod vestens Evangeliske-Lutherske Kristne.

 

I-Leuren Moret: Jesuit's origin in Babylon; Are Satanic ...

 

www.youtube.com/watch?v=0WxjTzT_VdM
20. aug. 2014 - Uploadet af Alfred Lambremont Webre
... I - Leuren Moret: Jesuits (“Society of Jesus”) originated in Babylon; Are Satanic, rebranded Knights Templar ...

 


 Billeder af Medie1

 

Stifter af Grundlovsforeningen Dansk Kultur

www.danskkultur.dk

  Læs mere

under mærkedage

----------- 

Flere billeder af Medie1

 


 

  Pause = på ubestemt tid.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hej!
Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
ANNONCE