En ægte 68-er

Præsenteret her 7. august 2015

www.wikipedia.net  www.Sabbat-Kristne.dk  www.Google.dk

www.sabbat-kristne.dk/243947134

Du kan høre Lidt Dansk musik på dette link.

www.Kulturpartiet.dk

Vi skriver lige nu år  2015 og nu vil jeg i teorien tænke 100 år frem.

 Nu vil jeg lige Præsentere en ægte 68-er

Mikael Jalving 

 http://www.sagenskerne.dk/16050857 

Billeder af mikael jalving

 

Hvis nu ( der om 100 år ) bliver stillet dette spørgsmål

( hvem fik åbnet grænserne )

for den muslimske indvandring til mit fædreland

Nationalstaten  Danmark ???

Billeder af danske flag 

  

Flere billeder af danske flag

Hvad vil svaret så være om 100 år  ??? 

Vil det være ( den årgang ) der var født i 1968

der vil få skylden ( for den muslimske indvandring ) til vores fædreland

Nationalstaten  Danmark ???

 


- Tornerose var et vakkert barn - Børnenes Sangskat vol.18 ...

www.youtube.com/watch?v=uSuOF8oW3XM
31. mar. 2014 - Uploadet af Bjarne Hansen
Music. "Tornerose var et vakkert barn" by Lars Stryg Band (Google Play • iTunes • AmazonMP3). Category ...

 www.ricosound.dk

 


 Om 100 år = når det danske Folk = og de andre Nationalstater i Europas befolkninger = de også vågner op i det Herrens år 2115 = så er svært at forvente af = Europas Befolkninger = at de skulle kunne huske = hvad der skete = 100 år før = de blev født.

Det er muligt = at ingen af Europas folkeslag = til den tid kan huske = at de er født i en Kristen Nationalstat. Og hvorfor nu ikke det ??? Ja - det kan skyldes = forskellige former for

Massiv  Censur 

http://www.sagenskerne.dk/16050857   

 http://www.sabbat-kristne.dk/409494939 

kombineret med

www.TavshedensTyranni.dk

  således at de forskellige Folkeslag i

Europas Nationalstater

ikke engang har hørt om den Reformation = der fandt sted for cirka 500 år siden. 

2017 - 500 år efter Luther!

 

 Belgien € (1957) Frankrig € (1957) Tyskland € (1957) Italien € (1957)

 Luxembourg € (1957)  Holland € (1957)  Danmark (1973) Irland € (1973)

 Storbritannien (1973   Grækenland € (1981) Portugal € (1986) Spanien € (1986)

 Østrig € (1995) Finland € (1995)  Sverige (1995) Cypern € (2004)

 Tjekkiet (2004) Estland € (2004) Ungarn (2004) Letland € (2004)

 Litauen € (2004) Malta € (2004) Polen (2004) Slovakiet € (2004)

 Slovenien € (2004) Bulgarien (2007) Rumænien (2007) Kroatien (2013)

 

 www.123hjemmeside.dk  

Så kan indbyggerne i disse 28 EU National-stater have glemt at

 

   KRISTENDOMMEN er forkyndelse af ( Bibelens ) SANDHEDER  

 www.Lyttilgud.dk  www.endtime.net  www.Tagryggen.dk

 

 Kristendommen er forkyndelse af sandheden, men sandheden kan der ikke stemmes om. Den kan kun adlydes.

 


 Hvordan opstår myten om = den 68-er generation = der ikke er født i 1968 ???

 Det forklares ud fra anden verdenskrig i Europa der varede fra

1940 til maj 1945 i Europa. Hvis vi lægger 23 år til årstallet 1945 så når vi frem til årstallet 1968 = netop det år = den ægte 68-er generation bliver født = og hvor også ( Mikael Jalving ) er født som en ægte 68-er.

 Min mors kjole

 Min mors ungdom foregik under anden verdenskrig. Det kan jeg regne ud = fordi min mor var 22 år = da jeg blev født den 9. maj 1945. Min ( mors mor = mormor ) har fortalt mig = at under krigen havde min mor kun een kjole = som hun vaskede om lørdagen = så den kunne være ren om søndagen.

-------------------------

Det fører frem til følgende analyse. Der var seks arbejdsdage i løbet af ugen = og stor fattigdom. Det tyder på = at den danske befolkning = på en måde levede efter = Bibelen forordning = nemlig en seksdages arbejdsuge og en enkelt ugentlig fridag. Det som Danmarks jævne befolkning = de ikke vidste dengang = det var = at søndagen = ikke var den syvende dag. Betyder det noget. Ja = det gør det = hvis man tager sin religion alvorligt.

 Annonse i Berlinske Tidende, 6. november, 2013

 Hvad kan den ægte 68-er generation gøre = for at undgå = at deres rygte om 100 år = ikke bliver tilsmudset = af =

MASSIV CENSUR

gennem medierne = og på grund af

Bibel-Forfalskninger

 www.sabbat-kristne.dk/390099042

 


 

Hvis du aldrig har læst i en Bibel = der ikke er forfalsket = så kan det være svært = at kende forskel på betydningen af = at være

Lyst i Band = af Paven i Rom

Bandlysning - Wikipedia, den frie encyklopædi

eller

blive ramt af en Fatwa = af en af Islams Ayatollaher ???

 Fatwa - Wikipedia, den frie encyklopædi

 


 

  

 For Fanden = kan du ikke tåle at høre = Sandheden = så lad være med at spørge mig.

 


Det som bør analyseres af de ægte 68-ere er tidsperioden fra

maj måned 1945 og frem til 1968 indenfor disse overordnede områder

Religion - Politik - Jura - militært - Økonomi - Kultur - Medie-censur.

Mikael Jalving - Wikipedia, den frie encyklopædi

 


 

 

 

Konservativ filosof - Roger Scruton: 'Danmark bør melde sig ud af EU ...

https://www.youtube.com/watch?v=jzvk3f786ng
13. maj 2016 - Uploadet af ÆrkeKonservativ
Den engelske filosof Roger Scruton, en af moderne konservatismes store skikkelser har i utallige ...
 

 www.123.hjemmeside.dk


 

 

Morten Uhrskov Jensen, Dansk Samling i Radio 24/7- Del II ...

https://www.youtube.com/watch?v=GPq_9cdBgww
18. aug. 2015 - Uploadet af Ung Nationalkonservativ
Den voldsomme indvandring kan give plads til Dansk Samling.

 

 

 Dansk Samling satser  at komme i Folketinget

http://www.dksamling.dk/
Morten Uhrskov Jensen

 www.tro-eller-overtro.dk/410537918 

 www.MortenUhrskov.dk

 

Menneskerettighederne er IKKE en del af retsstaten ...

https://www.youtube.com/watch?v=iMIx6BkyMkM
17. okt. 2015 - Uploadet af Dansk Samling
Menneskerettighederne er IKKE en del af retsstaten. Dansk Samling ...

 

Dansk Samling vil opsige FN´s flygtningekonventioner ...

 


 Ung i Dansk Samling

 Ung i Dansk Samling er ikke en uafhængig ungdomsorganisation, men en gruppe af engagerede medlemmer mellem 15 og 35 år, som mødes regelmæssigt til politisk debat og diskussion af Dansk Samlings idégrundlag. Vil du være en del af en ungdomsgruppe, hvis sag er kærlighed til det danske fællesskab, og som brænder for at gøre en forskel for Danmark? Så meld dig ind i Dansk Samling og bliv en del af Ung i DS. Ung i DS giver dig mulighed for at møde ligesindede unge.

Der er møder med stratetiske og politiske diskussioner, men der er også tid til hygge, tilbagevendende traditioner og sociale arrangementer. Som aktivt medlem af Ung i DS, kan du hurtigt møde folk fra Dansk Samlings hovedbestyrelse, som Ung i DS støtter på bedste vis.

Danmark har brug for Ung i DS. Ung i DS har brug for dig.

Har du lyst til at møde andre unge i Dansk Samling, eller blot interesseret i at høre mere om Dansk Samling, så følg os på fjæsbog eller skriv til os:

ung@dksamling.dk

Vi skrives ved!


 

 EU og udlændingepolitikken

Af  Adam Wagner

Man kunne vælge at glæde sig over, at stedse flere politikere er kritiske over, at stedse flere politikere er kritiske over for Danmarks indvandrings- og flygtningepolitiske kurs; men det er svært, når sådanne personer fastholder deres ønske om forsat dansk EU-medlemskab og højst kan svinge sig op til at være>>kritiske<<over for Unionen. Er de da slet ikke klar over, at et opgør med den danske udlændingepolitik forudsætter dansk udmeldelse af EU? Tilsyneladende ikke.

Tag nu den meget omtalte Gimi Levakovic, der har flere voldsomme overfald på samvittigheden, og som ikke har dansk indfødsret. Højesteret fastslog, at han på grund af Danmarks >>internationale forpligtigelser<<, herunder den europæiske Menneskerettighedskonvention, havde ret til at blive i Danmark. Flere røster krævede derpå, at Danmark måtte omtolke eller fratræde denne konvention, hvad der i og for sig er fornuftigt nok, men dommen henviser også til >EU-reglerne<<. Levakovic er jo unionsborger og har dermed visse rettigheder i Danmark. Unionsborgerskabet stemte de danske vælgere <<ja<< til i 1993, og EU har siden udbygget de rettigheder, der er knyttet hertil.

Men lad os nu sige, at Danmark fratrådte Den europæiske Menneskerettighedskonvention. Ville det så ikke ændre noget? Svaret er nej. For indholdet i Menneskerettighedskonventionen er om ikke ordret så i hvert fald indholdsmæssigt ført ind i Unionens traktatgrundlag ved >>Den europæiske Unions charter om grundlæggende Rettigheder<< - for nemheds skyld blot omtalt som >>Chartret<< ( her i NYT behandles Chartret første gang i nr. 4 2001 og siden mere udførligt i nr. 3 2002 ) Danmark underskrev i 2000 Chartret som en bindende politisk erklæring, og med ( Lissabon-traktaten ) blev Chartret retligt bindende på traktatniveau, fordi den omtales i artikel 6 i Traktat om Den europæiske Union. Danmark ratificerede som bekendt Lissabon-traktaten i foråret 2008, og den trådte i kraft den 1. december 2009.

Hvor den europæiske Menneskerettighedskonvention var tiltrådt af Danmark, er dens indhold altså nu skrevet ind i Unionens grundlov, som Danmark er underlagt. Danmark kan ikke længere fratræde reglerne, og tolkningen af dem ligger i sidste ende hos EU-Domstolen, der jo står over det danske folketing og de danske domstole, idet  EU-Retten står over medlemstaternes ret, hvilket også fastslås i Lissabon-traktaten.

Den enkeltes ret til >>familieliv<< sikres også i Chartret, hvilket i praksis betyder, at visse personer, skønt udlændinge, kan få ret til at blive i Danmark uanset deres opførsel iøvrigt. Og hvis man tror, at denne og alle andre  rettigheder >>kun<< gælder unionsborgere, så tager man fejl. Chartrets artikel 45 fastslår, at >>Fri bevægelighed og opholdsret<< kan indrømmes tredjelandsborgere, der har lovligt ophold på en mellemstats område.<<

Med andre ord: Har en tredjelandsborger fået ophold i bare en af Unionens stater, har vedkommende lovligt ophold i dem alle. Det er jo også blevet fastslået i forskellige EU-domme , såsom Metock-og Zambrano-dommene. Dette er bare en lille flig af den EU-ret, der forhindrer en ny dansk kurs i udlændingepolitikken - medmindre Danmark forlader EU og atter bliver et frit land.

  Citat  Slut.

 Afstemnings-Resultatet omkring de fire Danske Forbehold findes på dette Link

http://www.about-truths1.dk/424406599

 Bemærk også at England er udmeldt af EU.


 

Hvad er det de ( indfødte Danskere ) absolut ikke må vide  

http://www.sagenskerne.dk/16050857 

 http://www.advarselspartiet.dk/429121998

 http://www.sagenskerne.dk/30778367 


 

om Danskhed i middelalderen (Hardback)

- nationalbevidsthed hos Saxo og i andre danske krøniker

Forfatter: Adam Wagner 

 

Forlag: Munch & Lorenzen, Udgave: 1, Isbn 13: 9788799529483

 Danskhed i middelalderen, nationalbevidsthed hos Saxo og ...

Danskhed

 i middelalderen

 

 

 Her kan Danmarks børn og andre læse om Vikingernes bedrifter

Trelleborg

eller om hvor fortidens Danske Konger havde deres bopæl.

www.fortidensJelling.dk

Vikingeborgen (The Viking Fortress) - En dokumentarfilm ...

https://www.youtube.com/watch?v=ARVpLMhmPmU
16. okt. 2013 - Uploadet af Rune Kreim Larsen
English subtitles by Thomas Gringer Jakobsen. Årets Shaking Stevens Film 2013. En dokumentarfilm ...

 Dansk Mjød Vikingernes Mjød - YouTube

 Mogens Glistrup: Pressen burde informere om ... - YouTube

 


 Da jeg er Evangelisk Luthersk Kristen har jeg bemærket at

Tysklands hvide Rose har brudt forbandelsen i Tyskland 

Tysklands  Hvide  Rose

German brave Woman Rebukes Islam's Lie in Germany Deutschland

German brave Woman Rebukes Islam's Lie in Germany ...


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hej!
Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
ANNONCE