Genudsendelse ønskes

15. april 2015

www.sabbat-kristne.dk/243947134

En genudsendelse ønskes af DR

 
 
USA og 1929

Præsenteret her  22.  septembet 2011     www.Google.dk 

BØRS-KRAKKET  i  USA  i   1929         www.wikipedia.net            ER DU DANSKER  ???  HVORDAN VED DU DET  ???
http://www.dendanskeforening.dk/ 

                 VIL DU FORSVARE = SANDHEDEN = MED DIT LIV ???USA´s Historie ( Sendt på DR )  KLOKKEN  19:20

Der blev sendt en ganske interessant TV - udsendelse i dag, den 22. september 2011 = klokken 19:20 = på DRs TV.Hvad siger = JESUS = om at se og høre ???

Der står intet i Bibelen - om - at du ikke må høre eller se = og bag efter tænke over - hvilken betydning det sete kan have - for dig og for det samfund du lever i - og hvordan det sete vil påvirke dine daglige vaner.

Først Filmens budskab =

Filmen viste noget om - hvilken kæmpe modgang - som USA og USAs befolkning havde været ude for = og som den stolte Nation = USA = havde overvundet. Der var Børskrakket på Wall Street i 1929 = og depressionen der blev overvundet.

Der var støvstormen - vist nok fra Colorado = som måske blev sat i gang = på grund af pløje-konkurrencer i Colorado = hvor pløjefurerne blev så lige - at vinden kunne få fat og skabe støvstorme.

Det menes også - at jordklodens heste oprindeligt stammer fra Colorado - og udvandrede for over 2000 år siden - medens Amerikas og USAs kontinent endnu var landfast - med andre kontinenter - hvor hestene så overlevede indtil - de igen kunne vende tilbage til Colorado. Måske bør det tjekkes - om erindringerne i min hjerne er korrekte.

Budskabet i denne film - er efter min opfattelse - at efter kæmpe modgang - så må man rejse sig op og tage den nye udfordring op - og kæmpe videre fra en nærmest umulig sitivation. Filmens budskab er måske også - at Danmarks befolkning skal forberedes på - en ny global økonomisk ression - der aldrig er set før i jordklodens historie.

EN DÆMNING

USA - byggede en dæmning - en formidabel præstation - der krævede en formidabel arbejdsindsats - og mange dødsfald blandt det arbejdende folk - men resultatet var formidabelt. Elektricitet der gav mulighed for ny vækst - og en stor sø - der gav mulighed for at bygge et Las Vegas - der næsten kan måle sig med Makaos spillesteder.

BYGNING AF EN GUDINDE

Filmen fortalte kort - om - en Gudinde-bygning - der vist nok var inspireret af den = Frihedsgudinde = som Frankrig engang forærede til USA. Var det en takkegave - fra Frankrig - som tak til = USA = for at havde medvirket til - at gennemføre revolutionen i Frankrig ??? Hvad ved Danmarks = ( Historiske Fortielses - Forskere ) = om disse Gudinders historiske baggrund ??? Det som jeg bemærker - det er at Kristendommen blev smidt på porten efter Revolitationen i Frankrig.

DE FIRE ANSIGTER

Vi så også fire ansigter = der blev hakket ud af et bjerg - ved hjælp af Dynamit. Disse fire ansigter - der blev hugget ud af bjerget - var vist nok nogle af USAs tidkigere Præsidenter. Så rejser der sig et interessant spørgsmål = nemlig = har disse fire personer - været med i en eller anden = frimurer-loge ??? Hvad ved Danmarks ( Historiske Fortielses Forskere ) om disse fire udhuggede ansigter i USA - der sandsynligvis først vil have sit optimale udseende om 30.000 år ???

DANMARKS = HISTORISKE FORTIELSES FORSKERE

Jo - det var en meget interessant film - der blev vist på DRs TV - denne aften - og som stillede mange spørgsmål = som jeg opfatter - som store udfordringer for Danmarks = ( Historiske Fortielses Forskere Her kan Danmarks befolkning også være med som = ( AMATØR = FORTIELSES HISTORIE FORSKERE ) for det passer jo med - at man kan sidde = tre personer der hjemme foran Computeren - og kan forske sammen. Ud over at Computeren er et arbejdsredskab - så kan der hentes meget viden ud af Computeren gennem  =
www.Google.dk  og  fra = www.wikipedia.net  om baggrunden for - hvorfor der bygges = Frihedsgudinder i USA = og andre steder på jordkloden ??? Jo - Computeren - giver store muligheder for hjemme ( amatør = fortielses historie forskere ) selv for kernefamilier i mindre lejligheder. Så held og Lykke - med jeres ugentlige forskning. MVH.  Saxo-Poul.FRIMURER - LOGER

Hvem styrer den nye verdensorden ??? En ny verdensregering - måske ??? Hvem vælger den - eller vælger den sig selv ???

Hvilken politisk struktur ønsker en ny = verdensregering ???

1. At afskaffe alle eksisterende regeringer
2. At afskaffe al privat ejendom
3. At afskaffe arveretten
4. At afskaffe Nationalfølelsen
5. At afskaffe alle religioner
6. At afskaffe familien
7. At danne en verdensregering


1. maj 1776 grundlagde Adam Weishauph  Illuminati-broderskabet.

1. maj - fejrer arbejderne deres kampdag ???Hvem opfandt demokratiet første gang??? 

Kan det være sket af en = frimurer-Loge???LOUIS PIO = KOM HAN FRA = USA ???

Godhedens idealister - kan spændes for mange politiske forbedrings-projekter. Jeg ved ikke - om = Louis Pio kom fra Amerika - men han forsvandt til USA - efter sin sygdom. Det som kendetegner socialdemokrater og socialister = det er = at de altid kræver = forandringer at samfundet = ligesom = Barack Obama = og disse ( godheds-idealister ) er aldrig tilfredse med samfundet ??? En sådan grundholdning vil ( efter min opfattelse )  altid virke undergravende på en bestående samfundsorden. Så = i virkeligheden så lader disse ( Frimurer-Loger ) de mange ( godheds-idealister ) om at nedbryde den herskende samfundsorden - mens de selv venter på - at kunne overtage magten i de knuste National-stater. Jeg ved ikke - om det forholder sig således.  Det er sandsynligvis kun Danmarks ( Historiske Fortielses Forskere ) der kan opklare dette spørgsmål ???

Socialdemokraterne - Wikipedia, den frie encyklopædi

De Historiske ( fortielses-forskere ) kan selv søge og finde svar
og måske også svar på om ( Louis Pio ) kom fra USA ???Mere om New World Order: Varer over 60 minutter.
http://www.youtube.com/watch?v=VebOTc-7shU

Nu hvor Danmarks og EUs grænser = allerede er nedlagt - fordi varer betyder mere end mennesker = er det så fordi - at denne politiske linje - skal forsætte til - at alle nationaalgrænser på jordkloden er fjernet ??? Hvordan formoder Danmarks socialdemokrater så - at Danmark skal regeres  ??? Når Danmarks kirker er konfiskeret - og overtaget af staten - hvilken religion - har i så tænkt jer - skal afløse kristendommen i Danmark ??? 

RELIGIØS ANARKI  

Hvilke Politiske partier i Danmark ønsker - at indføre - religiøs anarki - i Danmark og måske også i hele Europa ??? Hvad står der i de forskellige = Danske Politiske Partiprogrammer - om bevarelsen af Kristendommen i Danmark ???

NIHILISTERNE

Var det Nihilisterne = der planlagde den Russiske Revolution i Rusland i 1917 ???  Kan en ( frimurer-loge ) have sat nye tanker ind i nogle ( Godheds - idealiste ) ???  = Hvor kom den ideologi fra - der stod bag det Politiske tankesæt - der lever i Nihilisternes hjerner ??? Det er min krisrne opfattelse - at det er (  helligånden ) der gør mennesker til religiøst søgende mennesker - allerede ved fødslen - og Politiske ideologier - dyrkes i mange tilfælde - med lige så store lidenskaber - som religioner.

FINDES DER EN = GAIA-RELIGION = I DANMARK ???
FINDES DER ET = NIHILISTISK POLITISK PARTI I DANMARK ???

Hvilke konklusioner giver det - at sammenligne en Gaia-Religion med = med et Nihilistisk Politisk Parti i Danmark ???


 

 

USA går bankerot inden 2020 - Jørgen Ørstrøm Møller - dr.dk/DR2 ...

Når = USA = går fallit inden 2020 = hvad vil det så betyde - for den globale økonomi - i Europa  og dermed også i Danmark ??? Bliver der ren anarkisme i Danmark = når den tid kommer ??? Filmen om det økonomiske krak i USA i 1929 viser - at der skal tænkes kreativt og innovativt = når USA går fallit. Det gøres bedst når man slapper af. Derfor vil jeg anbefale alle danskere - at anskaffe sig en = hængekøje = inden Danmark bliver revet med ned i den globale ression - når USA går fallit ???

Hængekøje Marked Tropical - Danmarks største udvalg af hængekøjer
www.brugskunst.dk/ -


Når Danmark er gået fallit = og benzinen er blevet dyr - så kan der blive tid til - at læse en bog - og der er hængekøjen også ganske anvendelig. Jeg anser bøger og hængekøjer - som en fortræffelig kombination - til at omstille sig til - igen at bliver personlig herre over sin egen tid.  Bøger kan også inspirere til at blive innovativ til - så du  måske at skriver din egen bog ???FRISTEN

Det kunne jo være fristende - at kunne ligge i sin ( egen hængekøje )  og læse en bog af = MIKAEL JALVING = uden at skulle tænke på arbejdsmæssige pligter. Jo - en ression bør udnyttes - ud fra dens egne forudsætninger. Så læs en bog.


     

Køb evt disse bøger på nettet hos = SAXO = www.Google.dk

Vær klar til den = store globale ression =  i god tid - og anskaf dig derfor din hængekøje og dine bøger i god tid.


Med venlig hilsen = Poul Leo Nielsen  alias Saxo-Poul.


www.islam-info.dk     Koranen      artikeldatabase.

www.islam-info.dk  et internet-leksikon om Koranens indhold.

Her bør tilføjes - at Koranen ikke indeholder ( DE 10 BUD )
Her bør tilføjes - Koranen betragter de kristne som vantro
Ja alle - der ikke er muslimer - anser Koranen for vantro.

Islam bruger løgnen ( Taqiya-Taqija ) som religiøst arbejdsredskab.

Her bør tilføjes - at Koranen ikke indeholder ( DE 10 BUD )
Her bør tilføjes - Koranen betragter de kristne som vantro
Ja alle - der ikke er muslimer - anser Koranen for vantro.

Islam bruger løgnen ( Taqiya-Taqija ) som religiøst arbejdsredskab.

Min bemærkning = En religion der bruger løgnen - som religiøst arbejdsredskab - opfatter jeg således =

KORANEN RUMMER  =  LØGNENS EVANGELIUMKristendommen er forkyndelse af sandheden, men sandheden kan der ikke stemmes om. Den kan kun adlydes.Kan en nyhed vinkles på en sådan måde - at man ikke ved - om indholdet af den vinklede nyhed skjuler = løgne eller sandheder???YTRINGSFRIHEDEN = HAR HAFT MUNDKURV PÅ I 40 ÅR. 
266b blev indført i Dansk Lovgivning i 1971 = Hvorfor ??? 


Er det en = Sandhed eller en Løgn ???

Staten versus Hedegaard
D. 26. april var Lars Hedegaard i landsretten, anklaget for hate speech af den danske stat.
Læs alt om sagen
       

En kronik skrevet af socialdemokraten = Mogens Jensen.
Kronik: Gør plads til islam i Europa   hvorfor???
Er denne opfordring godkendt af = EU-Kommissionen ???ET ØNSKE FRA EN DØD"Jeg forlanger ikke, at I skal gribe til våben
mod tyrannerne. Jeg forlanger ikke, at I skal gå på gaden og demonstrere imod dem. Jeg beder Jer kun om at holde op med at DELTAGE i løgnen."

Solsjenitsyn
http://www.eticha.dk


 Jo - der kan godt blive noget at tænke over = medens du ligger der i hængekøjen - og oplyser dig selv - ved at læse nogle aktuelle bøger. Der har været over 700.000 besøg på disse 9  hjemmesider til sammen. Det kan aflæses på = besøgstælleren i venstre side under overskrifterne.

www.kulturpartiet.dk
www.Forsvarspartiet.dk
www.sagenskerne.dk
www.fornyelsespartiet.dk
www.oplysningspartiet.dk
www.advarselspartiet.dk
www.feriepartiet.dk
www.pokerpartiet.dk
www.Tavshedens-Tyranni.dk

Ingen siger - at du behøver at vide lige så meget - som alle andre - der har besøgt disse hjemmesider. Det seneste rygte i min bekendtskreds er =

DEM DER IKKE ER NYSGERRIGE = ER DE LEVENDE DØDE.

Tak for besøget. MVH. =  Saxo-Poul.

Hej!
Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
ANNONCE