The Truths and

Præsenteret her 3. marts 2015

Truths and Projects

www.sabbat-kristne.dk/243947134

Sandheder og Projekter

www.Google.dk

 Why is Charlie Hebdo Assassination 100% Islam - YouTube

 


 Launching Serious thinking

"THE PROJECT", The Muslim Brotherhood "Project" (FULL ...

 

www.youtube.com/watch?v=XpPgmavqKMA
21/10/2012 - Uploadet af InYourFaceTv
In 2001, an inconspicuous manifesto now known as "The Project" was ... Muslim Brotherhood "Project ...
 


 Lidt Tænksomhed. Hvordan gør du det ???

 Du dyrker

Analyse-Spillet

måske et par gange om ugen  ???

www.sabbat-kristne.dk/243947134

Slightly Serious thinking. How do you do it ???
  you grow
Analysis-game
maybe a few times a week ???

 


 

 EROBRINGS-STRATEGIEN for EROBRINGEN af EUROPA

Projekt-dokumentet har cirkuleret i efterretningskredse, men er stort set ikke omtalt i pressen. Det kom først til offentlighedens kendskab med den schweiziske journalist Sylvain Besson’s bog, “La conquête de l'Occident: Le projet secret des Islamistes (Erobringen af Vesten: Islamisternes Hemmelige Projekt),” fra oktober 2005.

Her følger en række af de taktiske tiltag fra ”Projektet:”

   ·1  Etablering af netværk og koordinering af aktioner mellem ligesindede islamiske organisationer;


 • ·2 At undgå åbne alliancer med kendte terroristorganisationer og –individer for at opretholde en tilsyneladende moderat fremtræden;

 • ·3 Infiltrering og overtagelse af eksisterende muslimske organisationer for at bringe dem på linie med Det Muslimske Broderskabs kollektive mål;

 • ·4 Brug vildledning for at maskere målene for islamiske aktioner, blot dette ikke er i konflikt med sharia-lov;

 • ·5 Undgå sociale konflikter med lokale vesterlændinge, nationalt og globalt, når dette kunne skade langtids evnen til at ekspandere den islamiske magtbase i vesten eller provokere et tilbageslag mod muslimer;

 • ·6 Etablering af finansielle netværk til at betale arbejdet med omdannelsen af de vestlige lande, incl. understøttelsen af fuldtids administratorer og arbejdere;

 • ·7 At foretage overvågning, indhente data, opsamle data og etablere faciliteter til dataoplagring;

 • ·8 Etablering af overvågningssystemer for at følge vestlige medier med henblik på at advare muslimer mod “internationale sammensværgelser imod dem;”

 • ·9 At dyrke et islamisk intellektuelt fællesskab incl. etablering af tænketanke og græsrods-grupper, udgivelse af akademiske studier for at legitimere islamiske standpunkter og for at skrive den islamiske bevægelses historie;

 • ·10 Udvikling af en sammenhængende 100-års plan for at fremme den islamiske ideologi på verdensplan;

 • ·11 Afbalancering af internationale mål med lokal fleksibilitet;

 • ·12 Udbygning af omfattende sociale netværk af skoler, hospitaler og velgørende organisationer dedikeret til islamiske idealer, så kontakten med bevægelsen af muslimer i vesten er konstant.

 • ·13 Ideologisk involvering af engagerede muslimer i demokratisk-valgte institutioner på alle niveauer i vesten incl. regeringer, NGO’er, private organisationer og faglige organisationer.

 • ·14 Deltage i brugen af vestlige institutioner indtil de kan konverteres og bringes i islams tjeneste;

 • ·15 Udformning af islamiske forfatninger, love og politikker for senere ikrafttræden;

 • ·16 At undgå konflikter inden for de islamiske bevægelser på alle niveauer, incl. udvikling af   processer for konfliktløsning;

 • ·17 At indgå alliancer med vestlige “progressive” organisationer, der deler lignende mål;

 • ·18 Etablering af selvstændige “sikkerheds styrker” for at beskytte muslimer i vesten;

 • ·19 Opflamme til vold og holde muslimer i vesten i en “jihad-sindstilstand;”

 • ·20 At understøtte jihad-bevægelser overalt i den muslimske verden gennem ledelse af bøn,   propaganda, personel, finansiering, teknisk og operational støtte;

 • ·21 At gøre den palæstinensiske sag til en global kernesag for muslimer;

 • ·22 At gøre den totale befrielse af Palæstina fra Israel og dannelsen af en islamisk stat en hjørnesten i planen for den globale islamiske dominans;

 • ·23 At ophidse i en konstant kampagne for at opildne til muslimsk had mod jøder og forkaste enhver diskussion om forsoning og sameksistens med dem;

 • ·24 Aktivt at skabe jihad terror-celler i Palæstina;

 • ·25 At sammenkæde terrorist-aktiviteterne i Palæstina med den globale terror-bevægelse;

 • ·26 At indsamle tilstrækkelige pengemidler til ubegrænset at forlænge og understøtte jihad verden rundt;

  “Projektet” blev altså skrevet i 1982, da de nuværende spændinger og terroristaktiviteter i Mellemøsten kun var i deres spæde begyndelse.

 


 Valget mellem disse to muligheder = kan kræve en aktiv indsats.

Bill Warner - A Taste of Islam - YouTube 

 Images for boko haram attack

Vælger du Islams Sharia-love = hvor Muhammed er et forbillede

eller  

www.grundlovsnyt.dk/295 

Danmarks Riges Grundlov af 1953.

???


 

 Lidt om = Koranens Sharia-love

Et internet-Leksikon www.islaminfo.dk  ) om Koranens indhold 

 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Y | Z | Æ |
| Se ALLE ord/begreber |

( Taqiya-Taqija )  ( Dhimmier ) ( Dar al-harb ) ( Dar al-Islam ) ( Djizya ) Diyanet  sharia:Koranlove vedr. kvinderettigheder  Kvinder  Vantro  Voldtægt og Voldtægt  Sharia Shia muslimer  Sunna  Sura  Sura  Svinekød  Børneopdragelse i blandede ægteskaber  Børneopdragelse i muslimske hjem  Apostat  Ægteskab mellem muslim og ikke-muslim  Tørklæder Ægteskabkontrakter Tørklæde Ren-uren

 

Jihad som kolonisering af nyt land

 Kafr eller Kafir

Kvinder

Taqiya


 www.sabbat-kristne.dk/243947134

Hvis du overvejer at blive Kristen = kan det være praktisk = at vide lidt om Bibler. Hvis du ikke ønsker = at være kristen = så kan det alligevel være interessant = at eje en Bibel = hvis du spiller =

Anelyse-Spillet ???

Hvem kan finde på = at forfalske Bibler = og hvorfor ???

 http://www.sabbat-kristne.dk/390099042 

 


 YOUR COUNTRY NEEDS YOU ARE USING YOUR BRAIN ABOUT 3 HOURS EVERY WEEK, WITH SOME OF YOUR NEIGHBORS

www.sabbat-kristne.dk/243947134

 Læs artikel

 


 If the enemy is = Within the walls = so what

  Let the horse to think for you = because it has a larger head.

 Den trojanske krig - Wikipedia, den frie encyklopædi

Hvis fjenden = er Inden for murene = hvad så

 Lad hesten om at tænke = for den har et større hoved.

 

 Hvor meget kan din hjerne rumme  ???

How much your brain can accommodate


 The choice between two options = may require an active effort.
Choosing Islam's Sharia law = where Muhammad is a role model

Bill Warner - A Taste of Islam - YouTube 

 Images for boko haram attack


or the Republic ofthe United States Constitution - as the legal basis

 Who is the 9th maximum senior judges in the US
and who appointed them ???

 Hvornår kan vi i Europa købe (  Bill Warner,s Books ) på Nationalsproget  ???


 Taqiya


"Pretending" to confuse, lie and deceive in order to promote the cause of Allah. Recommended in the Sunna, but a duty among Shia Muslims.
Islam forbids lying, "but not where it is pronounced to a Muslim's best" ("4.Conference of the Academy of Islamic Reseach" Kairo1970). This is called taqija. Do sværges fake hand on the Koran, if the situation requires it. (Ex. "Not Without My Daughter"). Rarely granted taqija by the President of "Islamic Student Organization" Jahamir Abdallah 04/06/97: "We will not tolerate being bullied by non-believers. ... Muslims have more children than the Danes, that the social system being utilized , etc. I can only thank yourselves. The wise yanking the less clever. " Admitting taqija is however opposed to this method, then. it is a strategic means to confuse the surroundings. Muslim philosopher Rassoul recommends "Allah letzte Botschaft ..." to confuse the dialogue partner based Sura 4.142: "Verily, the hypocrites trying to outwit Allah, but he will surprise them." Zeki Kocer, employed by our Interior Ministry, user taqijametoden according Umet Necef (JP 22/01/98)

Some Sunnis claim that taqija used only by Shiites (imam Soudari in Kristl. Dagblad 1998). Taqija recommended among Shiites, but only allowed among Sunnis to gain benefits for Islam or save the honor Medodens advocates were among others Sadat of Egypt, Turkey's opposition leader Erbakan or Navab-Safavi: "People say'Lyv none '. But this does not apply when we serve Allah. He taught man to lie, so that we can save us in difficult moments and confuse our enemies. Should we stick to the truth with the consequence that faith endangered or defeat? No, ... deceit, fraud, conspiracy, cheating is just funds. In themselves they are neither good or bad, without the intentions behind. (Sources: Amir Taheri. "Holy Terror", Chris Hinrichsen: "Islam, integration or ...?")

 If a white Muslim is inaugurated as President of the USA = United States = has this Muslim so requires - with his hand on the Bible to use taqiya ???

 


Hovedet og Kroppen

-----------

 Images for den lille havfrue

 

 

 More images for den lille havfrue

Min Danske Bibel Siger

 Matthæus Evangeliet  Om falske Profeter

Kapitel 7. ( Vers  15.  og   16 )

 Tag jer i agt for de falske profeter, der kommer til jer i fåreklæder, men inden i er glubske ulve. ! På deres frugter skal i kende dem. 

 Er også Islams religiøse frugter = afhuggede hoveder ???

 Hvad er din vurdering ???  

------------ 

Guds Segl

i Kristendommens Bibel der findes ( Guds Segl ) i

Guds Lov = De 10 Bud )

i ( Bud Nr. 4 ) og der lyder ( Guds Segl ) således.

1.Lovgiverens navn: Herren

2.Lovgiverens Titel . Skaberen ( Han som gjorde alle ting )

3.Hans herskerområde. Himmelen,jorden og havet med alt, hvad der er i dem.

 


 

 Walter Veith - Rekindling The Reformation - Amazing Discoveries ...

 

Hvad har Danmarks præster fortalt 

Konfirmander Konfirmander

om disse Reformatorer

2017 - 500 år efter Luther!

John Wiclif ( Hus og Hieronymus ) Luthers adskillelse fra Rom

Zwingli og andre reformatorer.

 

 John Wycliffe - Wikipedia, den frie encyklopædi

Jan Hus - Wikipedia, den frie encyklopædi

 

www.Google.dk

 

Ulrich Zwingli - Wikipedia, den frie encyklopædi

 Hieronymus - Wikipedia, den frie encyklopædi 

William Tyndale - Wikipedia, the free encyclopedia

 Flere videoer for reformationen Walter Veith »

Derfor

TAK

Derfor en tak til alle de = Katolikker = der har været modige nok = til  at forlade den Katolske Kirke = også i vores nutid = som lige nu  = medens dette skrives = er 2015 

 TAK

Her er også en tidligere = Katolik = der er gået over til - Kristendommen. 

Walter Veith - Rekindling The Reformation - Amazing ...

 

Professor Walter Veith Præsenterer

Walter Veith sermons

 --------------------

 Annonse i Berlinske Tidende, 6. november, 2013

Bemærk = de Katolske 10 Bud = de står ikke = i Bibelen.

 


 KRISTENDOMMEN er forkyndelse af ( Bibelens ) SANDHEDER  

 www.Lyttilgud.dk  www.endtime.net  www.Tagryggen.dk

 

Kristendommen

 


 Du kan jo = hvis du er mellem 14 og 21 år oprette din egen

www.123hjemmeside.dk

og derefter kan du spille ( Analyse-Spillet ) sammen med et par venner. Spillet for

De lidt mere Kvikke

 www.sabbat-kristne.dk/243947134

 Hvad siger Koranens Sharia-Lov

Læs mere  


 ------

 Is Islam the Catholic Church's religious Branch ???

 www.OpenDoors.org 


 Hørte jeg rigtigt = havde 90.000 Indere = mistet hovedet på en dag ?

Why We Are Afraid, A 1400 Year Secret, by Dr Bill Warner - YouTube 

Der kaldes til Bøn - i Paris i Frankrig - 5 gange i døgnet 

 Bønnekald i Hamborg  

http://www.youtube.com/watch?v=BYEznnLFeg8&sns=em

  SAXO.com Online Boghandel - Danmarks største udvalg i bøger

 

Bill Warner: Boko Haram IS real Islam  

Bill Warner - A Taste of Islam - YouTube 

 Images for boko haram attack 

www.youtube.com/watch?v=27t3uPyf8CE
May 14, 2014 - Uploaded by Ban Koran
Bill Warner: Boko Haram IS real Islam ... Bill Warner - A Taste of Islam by Children of Jewish Holocaust ...
 
Buy your books from this Link

www.PoliticalIslam.Com    

 

Jihad som kolonisering af nyt land

 Kafr eller Kafir

Kvinder

Taqiya

 http://www.youtube.com/embed/A3YQANdvvbYww.islaminfo.dk

 


 

What The West Needs To Know About Islam | William J. Federer ...

www.youtube.com/watch?v=-YpJjRzQDIM
18/01/2013 - Uploadet af TheDynamiteGeneral

 http://www.oplys-dig-selv.dk/414529842

 


 

  www.sabbat-kristne.dk/243947134

 


 

Hovedet og Kroppen

-----------

 Images for den lille havfrue

 

 

 More images for den lille havfrue

Min Danske Bibel Siger

 Matthæus Evangeliet  Om falske Profeter

Kapitel 7. ( Vers  15.  og   16 )

 Tag jer i agt for de falske profeter, der kommer til jer i fåreklæder, men inden i er glubske ulve. ! På deres frugter skal i kende dem. 

 Er også Islams religiøse frugter = afhuggede hoveder ???

 Hvad er din vurdering ???

 http://www.sagenskerne.dk/28423072  

------------ 

Guds Segl

i Kristendommens Bibel der findes ( Guds Segl ) i

Guds Lov = De 10 Bud )

i ( Bud Nr. 4 ) og der lyder ( Guds Segl ) således.

1.Lovgiverens navn: Herren

2.Lovgiverens Titel . Skaberen ( Han som gjorde alle ting )

3.Hans herskerområde. Himmelen,jorden og havet med alt, hvad der er i dem.

 


 

 Walter Veith - Rekindling The Reformation - Amazing Discoveries ...

 

Hvad har Danmarks præster fortalt 

Konfirmander Konfirmander

om disse Reformatorer

2017 - 500 år efter Luther!

John Wiclif ( Hus og Hieronymus ) Luthers adskillelse fra Rom

Zwingli og andre reformatorer.

 

 John Wycliffe - Wikipedia, den frie encyklopædi

Jan Hus - Wikipedia, den frie encyklopædi

 

www.Google.dk

 

Ulrich Zwingli - Wikipedia, den frie encyklopædi

 Hieronymus - Wikipedia, den frie encyklopædi 

William Tyndale - Wikipedia, the free encyclopedia

 Flere videoer for reformationen Walter Veith »

Derfor

TAK

Derfor en tak til alle de = Katolikker = der har været modige nok = til  at forlade den Katolske Kirke = også i vores nutid = som lige nu  = medens dette skrives = er 2015 

 TAK

Her er også en tidligere = Katolik = der er gået over til - Kristendommen. 

Walter Veith - Rekindling The Reformation - Amazing ...

 

Professor Walter Veith Præsenterer

Walter Veith sermons

Hold øje med Den Fælleskirkelige Bevægelse!

 --------------------

 Annonse i Berlinske Tidende, 6. november, 2013

Bemærk = de Katolske 10 Bud = de står ikke = i Bibelen.

 


 KRISTENDOMMEN er forkyndelse af ( Bibelens ) SANDHEDER  

 www.Lyttilgud.dk  www.endtime.net  www.Tagryggen.dk

 

Kristendommen

 Guds Segl

findes ikke i de Katolske 10 Bud

  Annonse i Berlinske Tidende, 6. november, 2013

 


 Du kan jo = hvis du er mellem 14 og 21 år oprette din egen

www.123hjemmeside.dk

og derefter kan du spille ( Analyse-Spillet ) sammen med et par venner. Spillet for

De lidt mere Kvikke

 www.sabbat-kristne.dk/243947134

 Hvad siger Koranens Sharia-Lov

Læs mere  

 http://www.oplys-dig-selv.dk/414529842

 


 

Frihedsgudinden - Wikipedia, den frie encyklopædi

 

The Statue of Liberty---Goddess of Liberty Mystery Babylon the Great

www.youtube.com/watch?v=8_UNZXFVK6w
21/01/2012 - Uploadet af twclark66
Explore the symbolism of The Statue of Liberty and the Freemason Mystery Babylon the Great Symbolism ...
 

 

William Cooper - "Secret Societies and the Vatican" (1 of 5 ...

www.youtube.com/watch?v=TyLrToeXhcI
Sep 10, 2008 - Uploaded by EsotericRiddler
This is the original broadcast from William Cooper's radio show "Hour of The Time". This is from his Mystery ...

 


List of Bohemian Club members - ‎Bohemian Club - ‎Cremation of Care - ‎The Family


www.Bilderberg.org

   www.Google.dk

 


 

 THREE WORLD WARS: THE PIKE PLAN - Blueprint for ... - YouTube

 

www.youtube.com/watch?v=f13x-aJ3vmE
04/08/2010 - Uploadet af watchman4wales
An understanding of the Pike Plan for 3 World Wars... ... THREE WORLD WARS: THE PIKE PLAN - Blueprint ...
 

Flere videoer for THREE WORLD WARS: THE PIKE PLAN ... »

 


 

Mike Hoggard, The Cult of 33 - YouTube

www.youtube.com/watch?v=7sZZMxX4JbE
26/02/2012 - Uploadet af PropheticResearch
Mike Hoggard exposes the Cult of 33 through Scripture Numerics and Bible Prophecy with the King James ...

 -------------------------

Albert Pike - Wikipedia, the free encyclopedia

en.wikipedia.org/wiki/Albert_Pike Oversæt denne side

Et rygte siger at ( Albert Pike ) kunne tale 16 sprog.

Det kræver jo - to Paver - der hver kan otte sprog - for at kunne have det samme globale overblik - i den indre udvikling - i jordklodens National-Stater.

 Flere billeder af Albert Pike

 

WW3 - More About Albert Pike and Three World Wars

 

www.threeworldwars.com/albert-pike2.htm Oversæt denne side
 
Albert Pike received a vision, which he described in a letter that he wrote to Mazzini, dated August 15, 1871. This letter graphically outlined plans for three world ...
 
 ??? Hvad kræves der for - at blive en Freemason ??? Jo - du skal afgive et første løfte til = Loge-broder-skabet. Dette første løfte - af 33. mulige løfter - kan lyde således =  

evig tavshed og ubrydelig troskab og adlydelse af de højerestående medlemmer og ordenens statutter

Billeder af Albert Pike

Albert Pike - Wikipedia, the free encyclopedia

 --------------------- 

Giuseppe Mazzini - Wikipedia, the free encyclopedia

 Billeder af giuseppe mazzini

 Flere billeder af giuseppe mazzini

en.wikipedia.org/wiki/Giuseppe_Mazzini Oversæt denne side
 
Giuseppe Mazzini nicknamed The Beating Heart of Italy, was an Italian politician, journalist and activist for the unification of Italy. His efforts helped bring about ...
Biography - ‎Criticisms - ‎Legacy - ‎See also
 
Er det frimurer-loger der giver ordrer - til de fleste Partiledere på kloden  ???

 


Lyder det Kommunistiske Broderskabs Manifest også sådan ???

evig tavshed og ubrydelig troskab og adlydelse af de højerestående medlemmer og ordenens statutter

 


Den største form = for ondskab = var det at få

Guds Søn = Jesus

Korsfæstet = da han var 33 år ???

Kan det være forklaringen på = at den højeste rang i en Frimurer-loge den er 33 = som kun tildeles dem = som er parat til - at udføre den højeste form for ondskab. Det er svært at forestille sig større ondskab - end at få

Guds Søn = Jesus

myrdet = ved = at få ham Korsfæstet.


 Jeg ( Poul Leo Nielsen alias Saxo-Poul ) vil

lige bemærke = at jeg er

Evangelisk Luthersk Kristen

 www.Tro-eller-overtro.dk

----------

 og jeg kan også lide Dansk Musik 

www.Kulturpartiet.dk  

-----------

Billeder af danske flag 

 

Flere billeder af danske flag

  fordi mit natinale sprog er Dansk  

www.Kulturpartiet.dk

 


My Danish Bible Says

  Matthew About false prophets

Chapter 7. (Verses 15 and 16)

  Beware of false prophets, which come to you in sheep's clothing, but within are ravening wolves. ! Their fruits shall know them.

  Also Islam's religious fruit = severed heads ???

  What is your opinion

 ----------------------

 Images for den lille havfrue

 

 

 More images for den lille havfrue

 My Danish Bible Says

Matthew About false prophets Chapter 7. (Verses 15 and 16)

Beware of false prophets, which come to you in sheep's clothing, but within are ravening wolves. ! Their fruits shall know them.

Also Islam's religious fruit = severed heads ???

What is your opinion

 

Min Danske Bibel Siger

 Matthæus Evangeliet  Om falske Profeter

Kapitel 7. ( Vers  15.  og   16 )

 Tag jer i agt for de falske profeter, der kommer til jer i fåreklæder, men inden i er glubske ulve. ! På deres frugter skal i kende dem. 

 Er Islams religiøse frugter = afhuggede hoveder ???

 Hvad er din vurdering

 Flere videoer for messerschmidt »

 Videoer til mogens glistrup

 www.Bilderberg.org

 


 

 Billeder af 100 havfruer / den lille havfrue 100 år

 

 Flere billeder af 100 havfruer / den lille havfrue 100 år

 

  Og nu lidt mere

Danskhed

100 havfruer / den lille havfrue 100 år - YouTube

www.youtube.com/watch?v=mqywGVMIbzM

 

 H. C. Andersen: Eventyr kronologisk - Det Kongelige Bibliotek

 

 Billeder af h.c. andersen eventyr

 

Flere billeder af 100 havfruer / den lille havfrue 100 år

 


 

den blå anemone - YouTube

www.youtube.com/watch?v=c2Hd_aJAGAk
18/12/2009 - Uploadet af k2yasmin
Sangen "Den Blå Anemone" af Kaj Munk. TEKST: Hvad var det dog der skete? Mit vinterfrosne hjertes ...

 

http://www.oplys-dig-selv.dk/414529842

  www.sabbat-kristne.dk/243947134

 


 the People

"not confess his past,
do not understand its present and has no future "

 Now it can be difficult = to acknowledge his past = if a nation does not know his past =

due to
 censorship

  Censur

 http://www.sabbat-kristne.dk/409494939 

 

Wien: Demonstration mod kristenforfølgelser - YouTube

www.youtube.com/watch?v=EV-lmZ_vRfM
Dec 29, 2014 - Uploaded by Henrik Ræder Clausen
Wien: Demonstration mod kristenforfølgelser. <a href="/channel/UCbxHulxUizL85P_MhvgIWvw" class ...

 www.OpenDoors.org

 http://pegidadk.dk/

 


 http://www.oplys-dig-selv.dk/412607538  

 http://www.oplys-dig-selv.dk/412607539 

 


 

Så en lille speciel opgave  

Billeder af pagtens ark jødedommen

hvad kom først

 Pagtens Ark eller = Pavens Tempelnøgler

 

 

 Hvilken myndighed giver Vatikanets Tempelnøgler til Paven  ???

 


 

Billeder af ron wyatt noah's ark

 

 Billeder af ron wyatt

 

Ron Wyatt - Wikipedia, the free encyclopedia

en.wikipedia.org/wiki/Ron_Wyatt Oversæt denne side

 


 

Kent Hovind STILL In Prison - Son Speaks Out In ... - YouTube

www.youtube.com/watch?v=2GADfTc_j9Y
22/02/2014 - Uploadet af ppsimmons
Kent Hovind STILL In Prison - Son Speaks Out In Personal One-on-One with PPSIMMONS. ppsimmons·1,311 ...

 Hvad ved du om = Sandheder - Bananen og Løgnen

 Creation Seminar 1 - The Age of the Earth (FULL) Kent Hovind

 -----------------------------------------

Hvad er  Satans  religiøse Fundament  ???

----------------------------------------- 

More Reasons Why Dr Kent Hovind is in Jail(1/3 ... - YouTube

www.youtube.com/watch?v=OaEoSJpLc-w
28/05/2010 - Uploadet af ThePowerOfReality
Subscribe 5,599. 9:23 More Reasons Why Dr Kent Hovind is in Jail(2/3) Depopulation. Chemtrails. Vaccines ...
 

 


 

Kent Hovind - Wikipedia, the free encyclopedia

en.wikipedia.org/wiki/Kent_Hovind Oversæt denne side
 
Kent E. Hovind (born January 15, 1953) is an American young Earth creationist and conspiracy theorist. Hovind has spoken on creation science and has aimed ...

 


 

Creation Seminar 1 - The Age of the Earth (FULL) Kent Hovind

www.youtube.com/watch?v=KK3eh4Z5Ko4
26/08/2012 - Uploadet af Truth In Genesis
Giving scientific evidence to prove a literal six-day creation, Dr. Kent Hovind refutes evolution's proposition ...

Creation Seminar 2 - The Garden of Eden (FULL) Kent Hovind

www.youtube.com/watch?v=wth-zdYpX80
27/08/2012 - Uploadet af Truth In Genesis
The Garden of Eden, part two of the seminar series, describes the earth as it was before the worldwide flood ...

 


 

Billeder af jon eric phelps

 

Billeder af fema camps

 

 

 Det kræver jo en skrap lovgivning i

( REPUBLIKKEN USA = United States )

hvis loven tillader at alle og enhver - der bor i USA - kan sættes i fængsel i op til 10 år - på mistanken om - at ville begå en lovovertrædelse - eller en forbrydelse - på et senere tidspunkt. Var denne lov indført i USA - allerede i 2014 ???

"Prolonged Detention"  

Prolonged Detention - YouTube

--------------------------

THREE WORLD WARS: THE PIKE PLAN - Blueprint for ... - YouTube

 

www.youtube.com/watch?v=f13x-aJ3vmE
04/08/2010 - Uploadet af watchman4wales
An understanding of the Pike Plan for 3 World Wars... ... THREE WORLD WARS: THE PIKE PLAN - Blueprint ...
 

Flere videoer for THREE WORLD WARS: THE PIKE PLAN ... »

 ---------------------------

New TSA Body Scanners - Coming Soon to an Airport Near You ... 

www.youtube.com/watch?v=I1zjX987rgg
24/03/2013 - Uploadet af AllLatestNews
http://www.youtube.com/AllLatestNews All Latest News Plz Subscrib for All Latest World News 2013 New TSA ...

 


 Billeder af kent hovind

 

 Flere billeder af kent hovind


 


 Hvem er de 9. højesteretsdommere i USA, og hvem har udnævnt dem, og hvilken religion har de  ???

 Who are the 9 Supreme Court judges in the United States, and who appointed them, and what is there religion they have  ???

  Who are the 9 Supreme Court judges in the United States, and who appointed them, and what is there religion  ??? 


 

 You can of course = if you are between 14 and 21 = create your own

www.123hjemmeside.dk

 and then you can play (Analysis-game) along with a few friends. played for

The slightly more Perk.

 www.sabbat-kristne.dk/243947134

 What does the Qur'an Sharia Law say  ???

Bill Warner - A Taste of Islam

Bill Warner A Taste of Islam (sous-titré en français) - Un goût ...

Images for boko haram attack

 http://www.advarselspartiet.dk/380611129

 Kafr eller Kafir

 Taqiya

 


 EU er Europas fjende

www.Trykkefrihed.dk

 Torben Mark Pedersen

 EU-kommissionens afkristningsprojekt

5. Oktober 2013 - www.oplys-dig-selv.dk

Billeder af Kort over europa

Læs her Artiklen - der sendte ( Torben Mark Pedersen ) i retten

  Frikendt for overtrædelse af 266b

Torben Mark Pedersen


Cand. polit. et exam art (samfundsfag og forvaltning) og Ph.D. i økonomi fra Københavns Universitet. Har studeret økonomi ved Harvard University og ved University of Chicago. Medlem af Liberal Alliance. Redaktør af tidsskriftet Libertas samt medlem af Libertas' præsidium

 Frikendt for overtrædelse af 266b

Den offentlige anklager, Jakob Buch-Jepsen, udbad sig betænkningstid med hensyn til at anke dommen.

Cand. Econ. an exam nature (social studies and management) and Ph.D. in economics from the University of Copenhagen. Studied economics at Harvard University and at the University of Chicago. Member of the Liberal Alliance. Editor of the journal Libertas and member of Libertas Bureau

 

 EU-kommissionens afkristningsprojekt

Indvandrere overfalder hollandsk pige - YouTube 

 Islamisk Stats soldater diskuterer kvindelige sexslaver ... 

www.PoliticalIslam.com

 Katrine Winkel-Holm: Vold i kristendom og islam (og jødedom) 

Ren-uren

 


 Censur

 http://www.sabbat-kristne.dk/409494939 

 

Wien: Demonstration mod kristenforfølgelser - YouTube

www.youtube.com/watch?v=EV-lmZ_vRfM
Dec 29, 2014 - Uploaded by Henrik Ræder Clausen
Wien: Demonstration mod kristenforfølgelser. <a href="/channel/UCbxHulxUizL85P_MhvgIWvw" class ...

 www.OpenDoors.org

 http://pegidadk.dk/

 


 

Journalisterne på de store medier = kan ikke vide alt.

De er muligvis udsat for

censur

uden de selv ved det  ???

--------  

Brigitte Gabriel: Radical Islam: The Plan to ... - YouTube

www.youtube.com/watch?v=PFO1AtjoUoo
Sep 7, 2011 - Uploaded by TorgersonForCongress
Brigitte Gabriel: Radical Islam: The Plan to Destroy America from Within: Infiltration (2011)

 


 www.UriasPosten.net

 


 Why is Charlie Hebdo Assassination 100% Islam - YouTube

www.youtube.com/watch?v=nJgGOCFr83E
10/01/2015 - Uploadet af CSPI International
Dr. Bill Warner explains motivation behind attacks in Paris. Get the books at www.politicalislam.com.

 www.PoliticalIslam.com

Kafr eller Kafir

Taqiya

Hvornår kan vi købe  Bill Warners bøger  oversat til Dansk ???

 When can we buy Bill Warner's books translated into Danish ???

 SAXO.com Online Boghandel - Danmarks største udvalg i bøger

 


 

 You can of course = if you are between 14 and 21 = create your own

www.123hjemmeside.dk

 and then you can play (Analysis-game) along with a few friends. played for

The slightly more Perk.

 www.sabbat-kristne.dk/243947134

 What does the Qur'an Sharia Law say  ???

http://www.sabbat-kristne.dk/243947139 

 


 

 www.fortidensJelling.dk

Det Folk

"der ikke vedkender sig sin fortid,
forstår ikke sin nutid og har ingen fremtid"

http://www.danskekonger.dk/

 Nu kan det være svært = at vedkende sig sin fortid = hvis et Folk ikke kender sin = fortid  

på grund af

 Massiv  Censur

 http://www.sabbat-kristne.dk/409494939 

Wien: Demonstration mod kristenforfølgelser - YouTube

www.youtube.com/watch?v=EV-lmZ_vRfM
Dec 29, 2014 - Uploaded by Henrik Ræder Clausen
Wien: Demonstration mod kristenforfølgelser. <a href="/channel/UCbxHulxUizL85P_MhvgIWvw" class ...

 www.OpenDoors.org

 http://pegidadk.dk/

 Political Islam - YouTube

When can we buy

Bill Warner's books

translated into other European languages

SAXO.com Online Boghandel - Danmarks største udvalg i bøger

Danske  Mødre

 http://www.oplys-dig-selv.dk/414529856 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hej!
Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
ANNONCE