DANSK KULTURARV
DANSK KULTURARV www.advarselspartiet.dk

Opdateret  12. maj 2011

ER DER PLADS TIL  = SANDHEDEN = I LØGNENS RIGE ???

VÆRN OM DANMARK  Kronik:
En anklagets sidste ord - om §266 b

Det Europæiske bedrag
http://www.youtube.com/watch?v=a1Gvm6NUf6YPræsenteret her  27. marts  2011

Jeg vil blot oplyse at denne hjemmeside vil blive lukket ned den 15. juni 2011- på 4. års-dagen for den dag - jeg åbnede min første hjemmeside = Pokerpartiet.  Se evt. nederst.


Præsenteret her  15. marts  2011    
www.Google.dk   http://www.sagenskerne.dk/             ER DU DANSKER  ???    HVORDAN VED DU DET   ???
http://www.dendanskeforening.dk/  

    VIL DU FORSVARE = GUD - KONGE og FÆDRELAND = MED DIT LIV  ???Fremskridtspartiet er på banen igen   http://www.frp.dk/
Fremskridtspartiet er på banen igen 
= www.Radiodua.dk  
Fremskridspartiet er på banen igen www.frp-syd.dk    
ÅSE CLAUSEN BJERG = STILLER OP FOR = FREMSKRIDTSPARTIET.

Besøg evt  -  http://www.sagenskerne.dk/ 


NEDGØR IKKE DANSKHEDEN

http://www.nordjyske.dk/ditnordjyske/forside.aspx?ctrl=10&data=53%2c3810861%2c5%2c3
 
10. marts 2011 04:00 | Nordjyske.dk

Nedgør ikke danskhed
Åse Clausen Bjerg cand. mag., Fremskridtspartiets ordfører for afvikling af integration, Rebekkavej 5, 2900 Hellerup Åse Clausen Bjerg   
bjerg07@gma


VÆRDIER: I disse år er det blevet moderne at sværte alt, hvad der ligner noget, der er dansk, med racist- eller nazistsværte, og der er ingen grænser for den opfindsomme humanists påhit, når det gælder om at nedgøre hele vor historie.


Sagen er, at vi har en rig fortid, som bærer præg af viden kunst, humor, industri og verdenshandel efter datidens forhold. Når vi ikke ved så meget om fortiden, skyldes det blandt andet, at de kristne slettede mange spor, fordi de ville tilintetgøre alt ukristent., men af det, der er tilbage, kan vi sagtens se, at danskerne i oldtiden rigt kunne måle sig med andre kulturfolk, og de har haft sans for organisering og konstruktivt arbejde. Faktisk burde alle interessere sig for vore forfædres idealer. Så ville de komme en selvforståelse nærmere

Allerede efter første verdenskrig begyndte en tendens til at ringeagte den hvide race, som man antog var skyldig i alverdens ondskab. Dette had til den hvide race kunne henføres til kolonitiden, til slavehandelen, til udvandringen til Amerika og kampe mellem indianerne og indvandrere, og det skal indrømmes, at både afrikanere og indianere har været genstand for ubeskrivelig brutalitet, men denne brutalitet har intet med racen "hvid" at gøre. Slavehandel og kolonisering skyldtes private pengeinteresser. Heller ikke kampene mod indianerne kan tilskrives den hvide races brutalitet. At skyde skylden på den hvide race er en grov generalisering og har ikke noget med virkeligheden at gøre. Hvis vi skal lede efter andre brutale tiltag i resten af verden, i Østen, i Mellemøsten, i Afrika, så finder vi en ganske anden systematisk vold, som er forankret i den officielle politik og/eller i landenes traditioner.

Vi kan nævne Japans angreb på Kina i 1937, der førte til over 100.000 dræbte og tusinder af voldtægter. Med hensyn til kulturrevolutionen i Kina, reporterede man om millioner af mennesker, der fik deres menneskerettigheder destrueret. Andre millioner blev tvangsforflyttede, hvor de blev tvunget til at give afkald på standarduddannelser til fordel for propagandaen for Kinas Kommunistisk Parti. Man berettede om, at modstandere i nogle områder blev tævet ihjel, og at deres kød og lever blev ædt. (Wikipedia). Ifølge en nyere rapport fremgår, at alene i Kinas land blev 36 millioner mennesker retsforfulgt. I bogen "Mao, den Ukendte Historie" af Jung Chang og Jon Halliday fremgår, at så mange som 3 millioner mennesker døde som følge af kulturrevolutionens vold. (Wikipedia, Cultural Revolution).

Men Mellemøsten overgår al brutalitet. I Irak forsvandt der under Saddam Hussein på 1 år over 180.000 kurdere i forsøget på et folkemord på denne befolkningsgruppe. Mange blev indfanget og anbragt i koncentrationslejre, hvorfra de blev transporteret til massegrave. 5000 mennesker omkom på én dag i et giftangreb i Irak. Tusindvis af kvinder er forsvundet og myrdet, og tusinder og atter tusinder af mennesker er solgt som slaver, og slaveriet fortsætter den dag i dag. Lad os ikke glemme folkemordet på armenierne, hvor man regner med, at 1,5 millioner omkom, og hvor mange mennesker i Afrika, Mellemøsten og Østen er ikke blevet myrdet i nyere tid i den hellige jihads navn?

Vore vikingeforfædre har efter sigende myrdet og hærget i andre lande, og noget om snakken er der måske, men vi skal huske på, at vi stort set kun har kilderne til beretninger om vikingernes hærgen fra deres modstandere, dels dem de kæmpede imod, dels de senere kristne historikere, som fordømte vikingerne for deres hedenskab, og som bekendt er det sejrherrerne, der skriver historien, og de endelige sejrherrer er de kristne, og de smører ikke for lidt på deres forargelse, og nutidens såkaldte humanister står ikke tilbage med hensyn til fordømmelse af vore forfædre. Men vikingerne begik ikke systematisk folkemord for at udrydde andre befolkninger, og endelig skal siges, at vi, der lever i dag, ikke er ansvarlige for vikingernes handlinger, og deres handlinger har ikke noget med racen hvid eller danskere som sådan at gøre.

I Danmark har vi et velorganiseret samfund, som har skabt udvikling og vækst. Det bør vi være stolte af, og det bør vi holde fast i. Vi har ligeledes haft et velfungerende demokrati, men dette er ved at smuldre ligesom retssikkerheden og den faste infrastruktur under påvirkning af integrationen og multikulturen.

Men nu er det blevet moderne at kaste vrag på alt, hvad der er dansk, og dekadencen sætter ind. Det mærkes især på uddannelsesområdet, hvor børn og unge får så ringe en uddannelse, at der vokser en generation op, der er uddannet i uvidenhed med manglende kundskaber, som vil komme til at præge landet i fremtiden. Det er en sørgelig udvikling, som skyldes et moderne selvhad: Had til fædrelandet og had til landets kultur. De toneangivende ser helst Danmark på møddingen.

Men et folk, der mister sin identitet, og som ikke bindes sammen af en indre struktur i form af sprog, traditioner kultur går i opløsning. Derfor holder Fremskridtspartiet fast i de danske kulturtraditioner, og derfor vil partiet afvikle integrationen for at bevare folket som et samlet folk.   Citat slut.HVAD ER DANSKHEDEN   ???


Hvis du ikke ved det, så er det ikke fordi, at du er dum, så skyldes det sandsyndligvis, den måde skoleundervisningen har været i skolen - i de sidste 40 år. Det kan være svært at tro på noget man ikke ved hvad er - eller kæmpe for det - med sit liv som indsats.  Først vil jeg slå fast at = DANMARK = er en Kristen Nation. Der står over 2660 kirker i Danmark. Hvad hånden former - er åndens spor - og disse godt 2660 kirker i Danmark er = VORES - danske kulturarv.JESUS  HAR SAGT 
JEG ER SANDHEDEN OG VEJEN OG LIVET

                   


SANDHEDENS KILDER = ER = KRISTNE KIRKER
JESUS HAR DOG ADVARET IMOD -
FALSKE PROFETER


 

Kirker i Danmark - en billeddatabase


På dette link - kan du besøge de fleste - af de godt 2660 kirker - der findes rundt omkring i dit fædreland - og beundre hvad =  dine danske forfædre har præsteret.

www.danskekonger.dk

1835
Selskabet for Trykkefrihedens rette Brug stiftes af De Nationalliberale i København. Det ophører i 1848 med Grundlovens indførelse.

Måske blev selskabet for - Trykkefriheden - der blev nedlagt i 1835 nedlagt lidt for tidligt ??? Men der er opstået et nyt Dansk Trykkefrihedsselskab - der ihærdigt kæmper for både = Trykkefrihed og Ytringsfrihed. Formanden for dette selskab - var ved oprettelsen =  Lars Hedegaard = som præsenteres her =også andre er anklaget efter paragraf 266b

FORMAND FOR TRYKKEFRIHEDSSELSKABET
LARS HEDEGAARD OGSÅ OFFER FOR 266b


Læs nærmere på  = 
www.Sappho.dk   TEORIER OM ISLAM = HVAD ER = SANDHEDEN ???

Jeg har nogle teorier om islam - som alle de større aviser i Danmark er velkommen til at starte en debat om = i deres aviser. Jeg formoder at Danmarks lokalaviser afventer - at Danmarks førende aviser = de største danske aviser - udviser det lederskab som man kan forvente af Danmarks Frie presse = og begynder en debat om disse teorier om islam er = rigtige eller forkerte ???  Jeg - Poul Leo Nielsen - alias - Saxo-Poul - er interesseret i - at få afklaret disse 2 spørgsmål.

1. ISLAM ER EN HÆR = DER ER FORKLÆDT SOM RELIGION.

2. KORANEN ER EN BOG OM KRIGSKUNST - DER ER FORKLÆDT = SOM EN HELLIG RELIGIØS BOG.

Det er muligt - at begge mine teorier er forkerte - men det burde alle i Danmark være interesseret i at få afklaret i en åben debat - for at afklare - om de muslimer - der allerede er ankommet til Danmark - om de er medlemmer af en specielt organiseret erobringshær ???

Det er da muligt at - Politiken og Berlingske Tidende - og andre større aviser - mener dette spørgsmål er ligegyldigt - men mener Danmarks Befolkning også = at svarene på disse to spørgsmål er ligegyldige ??? Der er selvfølgeligt noget - der hedder = Krænkelses-Paragraf og Racisme-paragraf 266b - og denne =  Paragraf 266b = blev vedtaget i Folketinget i 1971 - og måske har de større aviser i Danmark  = udvist = SELVCENSUR i 40 ÅR NU = på grund af Racisme-Paragraf = 266b = og gør det måske stadigt ???   Findes der et mere uddybende svar på dette link =   http://www.tagryggen.dk/  ???

HVAD GØR = DANMARKS FOLKETING


Vil = Danmarks Folketing = sætte den danske presse fri = ved at fjerne = Racismeparagraf 266b = således at de store landsdækkende aviser kan - vise en lige så stor ihærdighed - når de omtaler islam og islams kultur i Danmark, som når de går efter - Politikernes Privatliv ??? Engang var det de store landsdækkende aviser - der bestyrede - det frie ord - her i Danmark. Tiderne skifter - men et folk der hungrer efter = SANDHEDEN = må nødvendigvis søge efter = SANDHEDEN = der hvor = SANDHEDEN = findes ??? Der har vi her i Danmark en meget heldig kulturarv - hvis vi er indfødte danskere. SANDHEDENS KILDER = her i Danmark udspringer = LØGNENS FJENDE = SANDHEDEN = fra de godt 2660 Kirker - der står her i Danmark.JESUS =  HAR SAGT = JEG ER SANDHEDEN OG VEJEN

           

LØGNENS IDEOLOGIER  = TOLERERER IKKE = SANDHEDEN

Det forklarer = Joseph Goebbles her = hvorfor =

Løgnens konspiration...

"Løgnen kan kun blive opretholdt så længe, STATEN kan skærme mennesker fra løgnens politiske, økonomiske og militære konsekvenser. Derfor bliver det livsvigtigt for STATEN at bruge al dens magt til at undertrykke menings-forskelle - for sandheden er løgnens dødsfjende, og i forlængelse heraf bliver sandheden  STATENS største fjende." (Nazi-propaganda- minister Joseph Goebbels i tiden 1933-45)Holder denne = TESE = i virkelighedens verden  ???

FORTIELSEN FORBEREDER
= LØGNENS IDEOLOGIER 

Når man bygger en trone for løgnen , rejser man en galge for sandheden.

Er det Racisme-Paragraf 266B = der udøver =
Kender vores FOLKETINGS-POLITIKERE = svaret ???  Fra fejl til fejl opdager man hele sandheden
Sigmund Freud (1856-1939)
  
Men tør journalister erkende = Sandheden = når de har fundet den ???NÅR RÆVEN VOGTER HØNSEGÅRDEN  - SÅ KAN DET VÆRE KLOGT - AT SKIFTE RÆVEN UD ??? ER DE RÆVE ALLESAMMEN ???

Her kan du høre Danmarks nyeste fædrelandssang
besøg eventuelt = http://www.danskfolkeparti.dk/ 

Hvilke andre Partier i Folketinget
planlægger en fædrelandssang ???Lad mig lige minde Danmarks Befolkning om = at =


Fremskridtspartiet er på banen igen   http://www.frp.dk/
Fremskridtspartiet er på banen igen 
= www.Radiodua.dk  
Fremskridspartiet er på banen igen www.frp-syd.dk     

Videoer til mogens glistrup

Mogens Glistrup på slap line (1af2)
9 min. - 9. nov 2008
Uploadet af sorensenallan

HVIS SANDHEDEN ER FOR AFSLØRENDE = BØR MAGTHAVERNE SÅ MYRDE SENDEBUDET ??? 

Som vi hørte fra = Mogens Glistrup = så nævnte han også = Libanon. Her er en stemme fra en - der er flygtet fra Libanon = BIRGITTE GABRIEL

Sharia finans = jihad  =  Hvem ejer hvem  -økonomisk ???

USA s kvinder kan starte telefonkæder.

Kan danske kvinder starte telefonkæder-
eller mangler viljen til organiseret aktion
???Act! for America - Home


Nogle mennesker er mere forudseende end andre - sådan er det bare. Det var de gamle journalister - der var født før 1971 ikke meget for at erkende. Er din opfattelse anderledes ???Videoer til et delt folk

Morten Uhrskov i Trykkefrihedsselskabet: "Et...
23 min. - 25. sep 2008
Uploadet af Snaphanen dk

video.google.com
Critique-foredrag: Et delt folk v. Morten ...
38 min. - 10. okt 2008
video.google.com


FORTIELSEN FORBEREDER = LØGNENS IDEOLOGIER          

Se videoen med Pat Condell på YoutubeLÆS BOGEN AF = ÅSE CLAUSEN BJERG


Åse Clausen Bjerg
En lærke Letted´2002
No-Kay's Forlag
ISBN 87-90183-22-3


Og er medforfatter til denne bog = af

Kurdistany Azad
Åse Clausen Bjerg

KVINDER I Fatamorganas verden
No-KAY'S FORLAG
ISBN 87-989763-8-9

Åse Clausen Bjerg - har besluttet sig til, at give sin opbakning til - Fremskridtspartiet - ved det førstkommende valg til Folketinget.

www.frp.dk.   Fremskridtspartiet er på banen igen.

MIN OPFORDRING

Jeg vil opfordre alle ved det førstkommende valg til Folketinget - at stemme på et Politisk Parti - der vil melde Danmark ud af EU.  

Med venlig hilsen - Poul Leo Nielsen - alias Saxo-PoulVÆLGER-FORDEL

Det kan være en stor fordel for = Danmarks vælgere - at stemme på en Kanditat - der har stor faglig viden som baggrund og motivation = for at stille op til Folketinget.Danmarks vælgere =bør kende lidt til Koranensindhold - inden de sætter deres kryds - ved det næste valg. Det kan gøres ved at besøge dette internet-leksikon - der fortæller meget væsentlig om Koranens indhold.

www.islam-info.dk      Koranen       artikeldatabase .

www.islam-info.dk   et internet-leksikon om Koranens indhold.

KVINDER  Her findes ( Sura 33.59 ) og ( Sura 24.13 )
KOLONIALISME
REN UREN
TØRKLÆDE
TAQIYA = islams lovlige forviringsløgn.
TØRKLÆDER
VANTRO
STENING
JIHAD  = at udbrede islam med vold-om nødvendigt.
APOSTAT
APOSTASI
ÆGTESKAB
BØRNEOPDRAGELSE I MUSLIMSKE HJEM

Her bør tilføjes - at Koranen ikke indeholder ( DE 10 BUD )
Her bør tilføjes - Koranen betragter de kristne som vantro
Ja alle - der ikke er muslimer - anser Koranen for vantro.DANSK KULTURARV

Her ser vi Jellingestenen - som betegnes som Danmarks dåbsattest - til minde om dengang vi danskere blev gjort kristne i år 936. Danmark har været en kristen Nation i over 1000. år. Det kan du læse nærmere om på dette link =

www.fortidensJelling.dk 
  

.

Harald Blåtands runesten


HER SER VI DANMARKS DÅBSATTEST = JELLINGESTENEN.DET LIGGER I BLODET = VIKINGE-ÅNDEN

Før vi danskere blev kristne - var Danskerne Vikinger - og der findes mange danskere - der er inspireret fra den tid - på flere måder. De havde endda et flag - før Dannebrog faldt ned fra himlen i 1219 og dette flag hed = ravnefanen - hvis jeg husker rigtigt - og blev kun brugt i krig. Her er så lidt musik - inspireret fra før - vi Danskere blev kristne =


lidskjalv blot laug  Opskrift på - digterøl og Berserker-Mjød.

Dan jeres egne laug- på ugentlige møder - og bryg digterøl m. m.

Skjaldesang.dk  for ungmøer og bassangere

Skjaldesang II

- 3 min. - 3. dec 2008 - Uploadet af Redstomp

Nyt album2:10Føjet til kø Ravnevisenaf Religion0

Find selv - Valhalla -  på   http://www.google.dk/  

Valhalla - tegneserien om de nordiske guder
Hvem har opskriften på =   BERSERKER-MJØDEN  ???
Jo - vi Danskere har en rig og stor kullturarv.  http://www.google.dk/ MERE = DANSK KULTURARV =

saxo - GRAMMATICUS
Danmarks krønike


JA  =  HVILKEN HERLIG KULTURARVEt lille vers - fra = SAXO - GRAMMATICUS

Mindes du Rolf
da vi Rørik slog
ham som grisk
paa Guld kun tænkte
Hæder og Ære
han aldrig ænsed
blev rød og ræd
da Rolf han mødte

Jo - DR - burde overveje at læse op - fra vordes Danske kulturarv - og tænke på de cirka - 500,000 danskere - der
er ordblinde her i Danmark.  http://www.google.dk/ 

Besøg evt = Grundlovsforeningen =  http://www.danskkultur.dk/  Gesta Danorum - Wikipedia, den frie encyklopædi
Derfor var Danmarks status og troværdighed i udlandet på et nulpunkt....Værket kan opfattes som en modsætning til Adam af Bremens krønike, som forsvarede ærkesædet...berkeley.edu: The Danish History, Books I-IX by Saxo Grammaticus. ...
da.wikipedia.org/wiki/Gesta_Danorum - Cached - Lignende
Kronik: Gør plads til islam i Europa    hvorfor???
Kronik af socialdemokraten - Mogens Jensen
Er Mogens Jensen = EUs = bydreng ???MANGE BØR LÆSE DENNE BOG - OGSÅ SIDE 57.


Hvem planlagde vejen til ( den ultimative magt )  igennem = FORTIELSEN ???

EU den rigtige historie den skjulte dagsorden

En kritisk gennemgang af EU's historie og virkemåde, herunder den udemokratiske kultur, der har udviklet sig i EU. På side 57 kan enhver læse - at - EU - har fornægtet sin kristne kulturarv. Uanset hvor begavet man er, så kan man ikke tage stilling til det man ikke ved.Hvorfor hedder denne bog  = TAVSHEDENS TYRANNI ???

 

HVORFOR HAR = FLEMMING ROSE = VALGT DENNE TITEL ???HVOR LÆNGE KAN = SANDHEDEN= TIES IHJEL ???

  Besøg evt. http://www.radioholger.dk/   På dette link kan du høre mere om 266b og høre meget andet interessant.

HVEM ØNSKER AT TIE = SANDHEDEN= I HJEL ???SPØRGSMÅL OM DANMARKS KULTURARV

Hvilke nationer på denne jordklode - har en rigere og mere spændende kulturarv - end Danmark - og Danmarks befolkning ??? Hvordan udnytter Danmarks Universiteter denne fordel ???  Hvis Danmarks Universiteter ikke udnytter denne fordel = vil det så være det = som =  FLEMMING ROSE = kalder for = TAVSHEDENS TYRANNI ???VORES DANSKE KRISTNE KULTURARV

i en Nation som Danmark - med over 2660 kirker - hvor nogle er flere hundrede år gamle - så kan det være svært at = FORNÆGTE = vores kristne kulturarv = men kan den = TIESIHJEL ??? Kan det være en udgave af det som = FLEMMING ROSE = kalder for = TAVSHEDENS TYRANNI ???

Kirker i Danmark - en billeddatabase


På dette link - kan du besøge de fleste - af de godt 2660 kirker - der findes rundt omkring i dit fædreland - og beundre hvad =  dine danske forfædre har præsteret. 

     HVORDAN BEHANDLES KRISTNE - I DISSE LANDE MUSLIMSKE LANDE ???

Afghanistan Albanien Algeriet Aserbajdsjan Bahrain Bangladesh Benin Brunei Darussalam Burkina Faso Cameroun Comorerne Djibouti Egypten Elfenbenskysten Forenede Arabiske Emirater Gabon Gambia Guinea Guinea-Bissau Guyana Indonesien Irak Iran Jordan Kasakhstan Kirgisistan Kuwait Libanon Libyen Malaysia Maldiverne Mali Marokko Mauretanien Mozambique Niger Nigeria Oman Pakistan Palæstina Qatar Saudi-Arabien Senegal Sierra Leone Somalia Sudan Surinam Syrien Tadsjikistan Tchad Togo Tunesien Turkmenistan Tyrkiet Uganda Usbekistan YemenDENNE
= SANDHED = ER DYBT TRAGISK 


 

LÆS EVT MERE OM FORFATTEREN = PÅ HANS EGEN BLOG. 

KRISTENFORFØLGELSER I VERDEN - AFSNIT D - Niels Erik Søndergårds ...

 - 5 besøg - 22.28

Lidt mere oplysning findes på dette link =  www.forfulgt.dk
Jeg bor i en kristen Nation - og kan ikke i pressen se - hvor mange U-landspenge - der går til Palæstina og til andre muslimske Nationer - eller hvor mange Ulandspenge - der går til forfulgte kristne menigheder ???  Men der er så meget - som avispressen ikke fortæller os læsere, men hvad hjælper det - at udvidde journalistkorpset - så længe Racisme-paragraf 266b består ??? Kampen mellem sandheden og løgnens - løgnens tilhængere vil nok altid bestå. Vores kristne Jesus har ellers fortalt det = Jeg er sandheden og vejen. Intet samfund kan fungere godt - samt udvikle sig - uden det er baseret på sandheden. Lognens ideologier - vil altid lamme et samfund - således at det ikke fungerer til sidst.

Det er min vurdering. 
Hvad er din vurdering ???Besøg evt. 
http://www.youtube.com/watch?v=6-3X5hIFXYU • Billeder af al azhar

   - Rapporter billeder

 • al-Azhar - Den Store Danske

  moské i Cairo, der også huser et universitet og flere skoler. Al-Azhar blev opført af fatimiderne i 969, da de efter erobringen af Egypten etablerede sig i ...
  www.denstoredanske.dk/Samfund,_jura_og_politik/.../al-Azhar - Cached


  Er al-Azhar moskeen modpol til  =  Pentagon i USA ???
 • Besøg eventuelt = http://www.danskkultur-debat.dk/   Holder denne = TESE = i virkelighedens verden  ???

  FORTIELSEN FORBEREDER
  = LØGNENS IDEOLOGIER 

  Når man bygger en trone for løgnen , rejser man en galge for sandheden.

  Er det Racisme-Paragraf 266B = der udøver =
  Kender vores FOLKETINGS-POLITIKERE = svaret ???  Det er så yndigt at følges ad.

  Vi har vores egne =KristneogDanske traditioner.
  Vi har vores egnen = Danske og Kristne kulturarv   LØGNERE FRYGTER = SANDHEDEN

  Lad mig lige minde = Danmarks vælgere = om følgende =

  Fremskridtspartiet er på banen igen  http://www.frp.dk/
  Fremskridtspartiet er på banen igen 
  = www.Radiodua.dk 
  Fremskridspartiet er på banen igen www.frp-syd.dk     VIL DU VÆRE LIDT KLOGERE = LÆS BØGER  ER MØDOMSKONTROL EN DEL AF ISLAMS KULTURARV ???

  Sker dette på bryllupsnatten - hvor lagnet analyseres af familien - for at se - om den røde plet findes ???   


  Besøg  eventuelt 
  www.nymoedom.dk. og læs HVORFOR.

  KRISTINA AAMAND = har skrevet bogen = MØDOM PÅ MODE.

  Prøv at 
  www.Google.dk  Gyldendal = hvis du ønsker at købe bogen ???                         

  Besøg evt. 
  www.nomos-dk.dk  hvis din sjæl tørster efter viden ???

  Bøger på dansk  
  http://www.bibliotek.trykkefrihed.dk/  OPLYS DIG SELV - MED UDGANGSPUNKT I DISSE LINKS

  http://www.sagenskerne.dk/
  www.kulturpartiet.dk
  www.oplysningspartiet.dk
  www.advarselspartiet.dk 
  http://www.pokerpartiet.dk/
  www.feriepartiet.dk
  http://www.fornyelsespartiet.dk/
  http://www.radioholger.dk/
  http://www.forsvarspartiet.dk/

  Dansk kultur = er det danske Folks = daglige vaner.

  UNDER 21 ÅR = led eventuelt videre på = http://www.google.dk/   POLITISK ENIGHED

  Hvorfor er disse politiske ledere ( enige )  om mere indvandring til Danmark ??? Hvorfor den store enighed - på netop indvandrings-spørgsmålet ???


  www.Folketinget.dk    www.Google.dk 

  Forsiden: Venstre
  Konservative Folkeparti
  SF - Socialistisk Folkeparti
  Radikale - Tag ansvar.
  Socialdemokraterne
  Liberal Alliance


  HVAD ØNSKER ET STÆRKT SAMARBEJDENDE EU ???

  Hvorfor adlyder Danmarks Politikere EUs ønsker ???
  Kronik: Gør plads til islam i Europa    hvorfor???

  MERE HUMOR =  FOR DANMARKS SKATTEYDERE.

  Klik på billedet for at se en større version
  Disse seks politiske partier - ønsker åbenbart størst mulig indvandring - fra andre kulturer.  Hvem gavner det ???

  Er der et overordnet formål ??? Hvad er din vurdering ???  www.kulturkloeften.dk     og nu =

  En lille dansk hyggepause =  Lidt mere danskhed.


  Videoer til cirkusrevyen
  Cirkusrevyen 95 - Familen Danmark (1/3)
  6 min. - 18. dec 2007
  Uploadet af pomfritly

  youtube.com


  http://www.google.dk/  find selv viden om = Bilderberggruppen. 

  Bilderberggruppen - Wikipedia, den frie encyklopædi  HVEM STYRER I DANMARK = FOLKETINGET MÅSKE  ???

  Vil Danmarks Folketing afskaffe 266b ved lov ???
  Vil Danmarks Folketing melde Danmark ud af EU ???  DET DU MÅSKE IKKE VED =

  ENGANG SAMARBEJDEDE NAZISTER OG
  MUSLIMSKE RELIGIØSE LEDERE =  Her i 2010 er det - EU - der samarbejder med
  muslimske religiøse ledere. Hvilke tanker sætter det i gang ??? 

  Hvem har erstattet Hitler - når det gælder samarbejdet med muslimske religiøse ledere her i Danmark ???

  http://balder.org/avisartikler/EU-Og-Medierne-Tavshed-Om-Euromediterranien-Eurabien.php   Så er det man kan stille dette spørgsmål til vore danske Folketingspolitikere =

            ER DU DANSKER  ???    HVORDAN VED DU DET   ???
  http://www.dendanskeforening.dk/ 

      VIL DU FORSVARE = GUD - KONGE og FÆDRELAND = MED DIT LIV  ???  Det der efterhånden burde være klart for enhver dansker - det er - at disse 6 Partier =

  Socialdemokratiet - SF - Venstre - Konservative - Radikale og Liberal Alliance  og EU - alle arbejder for fri muslimsk indvandring til Danmark. Dette er efter min opfattelse en kendsgerning - og så er spørgsmålet - om det er hvad vi Danskere ønsker. For mig ligner det sidste udkald - for at bevare = Vores danske afslappede livsstil - og vore danske kulturarv.

  Besøg evt. Grundlovsforeningen = http://www.danskkultur.dk/
  og besøg evt. også = http://www.danskkultur-debat.dk/ 
  URETTENS  BAGGRUND  =  OVERNATIONALE INSTITUTIONER

  På sin egen djævelske vis er der noget lindrende ved, at danskerne snart vil blive klar over, at Danmarks selvstændighed vedrørende udlændingepolitikken på alle tænkelige områder er blevet afhændet af politikerne. EU bestemmer nådesløst vores familiesammenføringspolitik. Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol bestemmer vores flygtningepolitik, og FN beslutter, hvem vi skal tildele statsborgerskab.

  Mellem 400 og 500 statsløse palæstinensere kan nu frit og kvit få dansk statsborgerskab. Jamen, hvad nu hvis nogen af dem er dømt for grov kriminalitet? Glem det, i hvert fald næsten. Kun hvis det er lykkedes at få en dom på fem års fængsel eller mere, eller man er dømt for en forbrydelse mod landets sikkerhed, kan det automatiske statsborgerskab afvises.

  Herfra kan du selv vurdere retningen - for den førte Politik ???
  Jeg vil blot meddele at ,den 15. juni 2011 - så vil disse hjemmesider blive nedlagt. Tak for besøgene.  MVH. Saxo-Poul =
  www.sagenskerne.dk
  www.kulturpartiet.dk
  www.oplysningspartiet.dk
  www.advarselspartiet.dk 
  http://www.pokerpartiet.dk/
  www.feriepartiet.dk
  http://www.fornyelsespartiet.dk/
  http://www.radioholger.dk/
  http://www.forsvarspartiet.dk/


  Hej!
  Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
  ANNONCE