HVAD HEDDER DET ?
HVAD HEDDER DET ?

Præsenteret her den 13. maj 2012   www.Kulturpartiet.dk 

HVAD HEDDER DET ???                  www.DenKorteAvis.dk 

www.RadioHolger.dk  www.Sappho.dk  www.RadioDua.dk



                 ER DU DANSKER  ???   HVORDAN VED DU DET  ???
http://www.dendanskeforening.dk/  

       VIL DU FORSVARE = DANMARKS GRUNDLOV = MED DIT LIV  ???



www.wikipedia.dk   www.Google.dk   www.wikipedia.net



Hvis du ikke kender så meget til =
Danmarks Riges Grundlov af 1953 = så kan du læse mere om denne Grundlov på dette Link =

www.danskkulturdebat.dk  

OVERHOLDER DANMARKS POLITIKERE = DANMARKS GRUNDLOV ???

Hvad kan give anledning til et sådant Spørgsmål  ???



Måske kan vore = Danske Politikere = ikke bestemme noget som helst = fordi Danmark er medlem af = EU= ???

Critique-foredrag: Et delt folk v. Morten ...
38 min. - 10. okt 2008
video.google.com

Jamen, så lad dog uretten fortsætte

Dato: d. 19.02.11, 00:07
Af: Morten Uhrskov Jensen
Emner:

På sin egen djævelske vis er der noget lindrende ved, at danskerne snart vil blive klar over, at Danmarks selvstændighed vedrørende udlændingepolitikken på alle tænkelige områder er blevet afhændet af politikerne. EU bestemmer nådesløst vores   familiesammenføringspolitik. Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol bestemmer vores flygtningepolitik, og  FN  beslutter, hvem vi skal tildele

statsborgerskab
.

Mellem 400 og 500 statsløse palæstinensere kan nu frit og kvit få dansk statsborgerskab. Jamen, hvad nu hvis nogen af dem er dømt for grov kriminalitet? Glem det, i hvert fald næsten. Kun hvis det er lykkedes at få en dom på fem års fængsel eller mere, eller man er dømt for en forbrydelse mod landets sikkerhed, kan det automatiske statsborgerskab  afvises.    Citat slut.



HVEM KAN TJENE = TO HERRER  ???

Er alle Nationalstater på denne jordklode udsat for et globalt = tyveri = af deres National-staters demokratier = inden for disse områder ???  Det er jo nok kun de store mediers Redaktioner = der kender det rigtige svar. Kan Politikere tale om en ny = Global Verdensorden = uden at spørge Nationalstaternes vælgere først  ???

ER DETTE = GLOBALT TYVERI = AF NATIONALSTATERNES SELVBESTEMMELSESRET = DER FINDER STED  ???

G. Edward Griffin - The Collectivist Conspiracy - YouTube


 

Mere om = New World Order: Varer over 60 minutter.
http://www.youtube.com/watch?v=VebOTc-7shU




Mit råd til fremtidens = Historie-forskere = og andre der er interesseret i hvad der foregår i deres = Fædreland = og hvad der foregår globalt = vil jeg give dette råd = 

Optag alt hvad der historisk interesserer jer på et = USB - STIK = fra disse Hjemmesider = 

www.kulturpartiet.dk
www.Forsvarspartiet.dk
www.sagenskerne.dk
www.fornyelsespartiet.dk
www.oplysningspartiet.dk
www.advarselspartiet.dk
www.feriepartiet.dk
www.pokerpartiet.dk
www.Tavshedens-Tyranni.dk  

Dette har i min tilladelse til = her i dag = 13. maj 2012.

Jeg = Poul Leo Nielsen  alias  Saxo-Poul = vil aldrig kræve en eneste krone = ifølge loven om ophavsret til skrevet materiale.  Fremtidens historiske forskere = og andre = kan så i et = ( USB - STIK ) = have et udgangspunkt = for at stille de rigtige historiske spørgsmål = engang i fremtiden. Kom = fremtidens Censur = i forkøbet = inden alle spor af fortidens historiske Sandheder = bliver slettet af = Censur.

Winston Churchill har sagt = Sejrherren skriver Historien.

Det er nok umuligt = uden at kunne styre medierne = og delvis Universiteterne. Det er min vurdering. Hvad er din vurdering  ???



CENSUR I =DANMARK = I OVER 40 ÅR 

Censur Paragraf 266b fra 1971 = betyder faktisk efter min opfattelse = at der har været Censur i =
Danmark = i over 40 år. Her er det historiske bevis = 

HVEM ER = DET DANSKE RIGES= BEDSTE MÆND  ???

Det danske Riges bedste og tapreste mænd = kendes på = at de har været anklaget efter = Censur Paragraf 266b.
Jeg må med skam tilstå = at jeg ikke kender alle navnene på dem = der er blevet anklaget efter = Censur Paragraf 266b. Eller i hvilken historisk rækkefølge disse anklager fandt sted.

Jeg har hørt = Mogens Glistrup = udtale = at muslimer føder mange børn = og så skulle han jordes = måske også fordi han i 1973 = var en = Politisk Trussel = imod det hemmelige globale erobrings-Projekt = som efterhånden er tydeligt.  Så nummer 1. på min liste over = Det Danske Riges bedste mænd = det er =

1. Mogens Glistrup          Er desværre død.
2. Peter Neerup Buhl
3.
Kaj Vilhelmsen            http://www.radioholger.dk/ 
4. Morten Messerschmidt
5.
Lars Hedegaard
6.
Jesper Langballe
7. Daniel Carlsen            =   Anklaget for Sandheden
8.
Lars Kragh Andersen
9. Firoozeh Bazrafkan

Denne unge modige kvinde = Firoozeh Bazrafkan = er tilsyneladende også anklaget efter =  Censur Paragraf 266b ??? Hun skal også med i Bogen.

7. Daniel Carlsen = er formand for = http://www.danskernesparti.dk/



Det sagde = Kommunisten = Aksel Larsen = engang. 

Er dette fakta = så benægter jeg fakta. 

Mener vore "Danske Politikere" at der er = Censur = her i 2012 = i = Danmark ??? Det mener jeg = Poul Leo Nielsen. Hvad har = Censur Paragraf 266b = så udelukket fra den danske debat i over 40 år ??? Jo = en debat om Koranens indhold = og hvordan Koranen påvirker muslimer. 

Sam Solomon          Lyt til  medforfatter til denne bog.



MOSKEEN
og dens rolle i samfundet
  =  En meget oplysende bog.
Udgivet i 2008     Find den evt. på  http://www.google.dk/ 

Forfatterne er = Sam Solomon og E. Alamaqdisi

For
( Unge Mennesker under 30 år ) der analyserer islam = som om islam oprindeligt var en hær = der i cirka år 622 forklædte sig som en religion = så kan jeg oplyse = at side 19 er meget interessant. Måske ses et overblik over islams militære kommandovej = ud til Moskeerne = som måske er Militære kaserner = forklædte som en slags kirker ???  Hvem kan finde svar på sådanne spørgsmål = når =  Censur Paragraf 266b  = lukker af for enhver debat om islam her i Danmark ???  

Sam Solomon          Lyt til  medforfatter til denne bog.



MOSKEEN
og dens rolle i samfundet
  =  En meget oplysende bog.
Udgivet i 2008     Find den evt. på  http://www.google.dk/ 

Forfatterne er = Sam Solomon og E. Alamaqdisi

For
( Unge Mennesker under 30 år ) der analyserer islam = som om islam oprindeligt var = en hær = der i cirka år 622 forklædte sig som en religion = så kan jeg oplyse = at side 19 er meget interessant. Måske ses et overblik over islams militære kommandovej = ud til Moskeerne = som måske er Militære kaserner = forklædte som en slags kirker ???  Hvem kan finde svar på sådanne spørgsmål = når =  Censur Paragraf 266b  = har lukket af for enhver offentlig  debat om islam her i Danmark  = i over 40 år  ???  



DETTE BØR = DANMARKS BEFOLKNING  = VIDE 
ISÆR BØR = UNGE UNDER 30 ÅR = VIDE DETTE.

Nemlig hvad der står i Koranen = om Kvinder = om at lyve = ( Taqiya ) og om ( Børneopdragelsen i muslimske hjem )

www.islam-info.dk     Koranen      artikeldatabase.

www.islam-info.dk  et internet-leksikon om Koranens indhold.

KVINDER  Her findes ( Sura 33.59 ) og ( Sura 24.13 )
Taqiya =  Taqija
Besøg evt. - teksterne under disse overskrifter.

KVINDER  Her findes ( Sura 33.59 ) og ( Sura 24.13 )
KOLONIALISME
REN UREN
TØRKLÆDE
TAQIYA = islams lovlige forviringsløgn.
TØRKLÆDER
VANTRO
STENING
JIHAD  = at udbrede islam med vold-om nødvendigt.
APOSTAT
APOSTASI
ÆGTESKAB
BØRNEOPDRAGELSE I MUSLIMSKE HJEM

Denne viden til ( Danmarks Befolkning ) er på grund af = Censur Paragraf 266b = over =  40 år forsinket.



HVEM ER = TAVSHEDENS TYRANNER  ???

Vi er taknemmelig til The Washington Post, The New York Times, Time Magazine og andre store publikationer, hvis direktører har overværet vore møder og respekteret deres løfter om diskretion i næsten fyrre år. Det ville have været umuligt for os at udvikle vores plan for verden, hvis vi havde været underlagt offentlighedens bevågenhed i disse år. Men verden er nu meget mere sofistikeret og parat til at marchere i retning af en verdensregering. Den overnationale suverænitet af en intellektuel elite og verdens bankfolk er sikkert at foretrække frem for nationale automatiske bestemmelser, praktiseret i tidligere århundreder.
[1]


Som David Rockefeller sagde, i sin ofte citerede tale ved et møde med den Trilaterale Kommission i 1991: "Vi er taknemmelig til The Washington Post, The New York Times, Time Magazine og andre store publikationer, hvis direktører har overværet vore møder og respekteret deres løfter om diskretion.   Citat slut.

http://www.tagryggen.dk/ 



Da denne takketale er udtalt i 1991 = og det er takken for = 40 års tavshed - så kan denne plan for = en ny verdensorden - være udtænkt før 1951. Lige nu skriver vi 2011. Det betyder at denne plan om en ny verdensorden må være udtænkt før 1951. Hvordan denne plan - skal gennemføres - det vides ikke - men = Henry Kissinger - har engang udtalt - hvis du vil styre hele kloden - så skal du kontrollere =

Klodens madvare-forsyning
og
Klodens ernergi-forsyning.

Verdensriget 2010 - virkeligt og virtuelt,



Denne takketale af = David Rockefeller = beviser efter min opfattelse = at der har været Censur i Danmark og i Europa og i USA = fra før 1951 = og dermed også fra før Bilderberggruppen holdt sit første møde i 1954 i Holland. 



www.Bilderberggruppen.dk   

1. At afskaffe alle eksisterende regeringer
2. At afskaffe al privat ejendom
3. At afskaffe arveretten
4. At afskaffe Nationalfølelsen
5. At afskaffe alle religioner
6. At afskaffe familien
7. At danne en verdensregering 


Daniel Estulin's “Den sande fortælling om Bilderberg-gruppen 

Find selv ( Jim Marrs ) på  =   http://www.google.dk/  

www.sandheden.net      FRIHED  gennem  SANDHED







        













































































Hej!
Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
ANNONCE