266b ÅNDELIGE HÅNDJERN
266B ÅNDELIGE HÅNDJERN www.advarselspartiet.dk

Præsenteret her  19. november 2010

266B  -  ER ÅNDELIGE HÅNDJERN    www.Google.dk

Danmark i dårligt selskab. Regeringen freder §266b

19. November 2010 - Katrine Winkel HolmRegeringen vil alligevel ikke ændre den danske hate speech-paragraf. Sporene fra andre vestlige lande burde ellers skræmme: Konsekvensen kan blive en indskrænket samfundsdebat.

Omformulering fusede ud

”VKO vil ændre racismeparagraffen”, forlød det i sommer umiddelbart efter statsadvokatens surrealistiske tiltale mod Lars Hedegaard.

”Jeg mener, at sagen er et godt eksempel på, hvad man ikke bør bruge racismeparagraffen til”, udtalte Naser Khader dengang og lagde samtidig op til, at §266b enten helt skulle fjernes eller i hvert fald modereres. Venstre, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance bakkede op, diskussionen blev taget – og så endte det hele med at fuse ud.

Selv om Dansk Folkeparti mødte frem til finanslovsforhandlingerne med et ønske om at moderere racismeparagraffen, kom der intet ud af det: Ytringer, der kan fortolkes som forhånelse af en bestemt gruppe, kan stadig føre til op til to års fængsel. Har du vilje til at blive krænket, har du mulighed for at slæbe din politiske modstander i retten. Hate-speech-paragraffen giver enhver krænket følelse et retskrav og gør derfor enhver anklaget de facto retsløs.

Det havde været så nemt

Regeringen kan ikke undskylde sig med, at FN og EU umuliggør en ændring af §266b. En fiks og færdig manual for, hvordan paragraffen kunne drejes i mere ytringsfrihedsvenlig retning uden at komme i karambolage med FN-konventioner og EU-traktater forelå, formuleret af Morten Messerschmidt bl.a. her i Sappho. Når V og K ikke har ændret §266b, er det altså fordi de ikke vil. Justitsminister Lars Barfoed udtalte da også sin varme støtte til paragraffens beskyttelse mod ”forhånelse” med den tilføjelse at vi ”skal kunne sætte ind overfor racisme”. Det sidste var ikke så klogt sagt, for paragraffen kriminaliserer meget andet end racisme og burde derfor skifte navn fra racismeparagraffen til hate speech-paragraffen. Tiltalen mod Jesper Langballe og Lars Hedegaard, hvis udtalelser overhovedet intet har med racer at gøre, er eksempler på det.

Berygtede politiske processer

Dermed har Danmark definitivt placeret sig i samme liga som Canada, Holland og Østrig, lande der er berygtede for de politiske processer der føres med udgangspunkt i landenes hate speech-paragraffer.

I Holland blev sigtelsen mod Gregorius Nekschot frafaldet, mens processen mod Geert Wilders foreløbig har formet sig som et gigantisk selvmål for statsanklageren. Men §137, der forbyder tilskyndelse til had, findes stadig i den hollandske straffelov. 

I Canada blev redaktøren Ezra Levant indstævnet for menneskerettighedskommissionen, fordi en imam klagede over Levants modige genoptryk af Muhammedtegningerne i The Western Standard vinteren 2006. Det samme blev Mark Steyn, hvis bestseller America Alone også opfattedes som islamofobisk i krænkende grad. Efter lange, tidskrævende og ikke mindst kostbare processer samt stor offentlig ballade endte de begge med at blive frikendt. Men §13 i den canadiske menneskerettighedslov findes stadig.

På tirsdag trækkes østrigske Elisabeth Sabaditch-Wolff i retten pga. sine islamkritiske udtalelser. At hun ikke har ytret andet om islam end hvad diverse islamiske retslærde selv har sagt, gør ikke udtalelserne mindre strafbare ifølge §283 i den østrigske straffelov, der ligeledes kriminaliserer ”ansporing til had” mod et lovligt anerkendt kirke- og religionssamfund .

Lad imamerne sige sandheden om islam

Fælles for alle ovennævnte sager er, at de handler om islam. De anklagede har ytret ting om Muhammeds lære, som teologiske koryfæer indenfor religionen også selv har sagt. Men når ikke-muslimske vesterlændinge gengiver det, vækker det raseri hos imamer, der straks griber til hate speech-paragrafferne for at lukke munden på de formastelige. Og foreløbig har det politiske og juridiske establisment gjort alt, hvad det kunne for at hjælpe imamerne. Abdul Wahid Pedersen må gerne sige, at steningsstraffe mod utro kvinder ikke står til diskussion, men Jesper Langballe slæbes i retten for at udtale, at der er muslimske fædre, der dræber deres døtre.  Dobbeltmoralen er til at tage og føle på og konklusionen for den borger, debattør eller forfatter, der ikke har lyst til at ende i byretten med et racisme-stempel i nakken er klar:

Lad være at sige højt, hvad du tænker om islam. Overlad det i stedet til imamerne. For udtaler ikke-muslimer den usminkede sandhed om dele af religionen, er det krænkende i kriminel grad. Gør imamerne det, er det tilsyneladende mere harmløst.

Indskrænket samfundsdebat

Ingen kan forudsige, hvordan retssagerne mod Langballe og Hedegaard falder ud. Som bekendt er sandheden irrelevant i sådanne sager. Men dømmes de, er jeg ikke i tvivl om, at det vil have en voldsom pædagogisk virkning. Ting vil blive holdt tilbage, vigtig viden aldrig komme frem - islamkritikken blive invalideret. Den vigtigste samfundsdebat lige nu vil dermed blive indskrænket.

Den borgerlige regering synes tilsyneladende, det er den rette vej at gå. Sådan må man tolke dens kategoriske afvisning af at omformulere den danske hate speech-paragraf. Den kan ikke påstå, at den ikke vidste bedre. Sporene fra Canada, Holland og Østrig burde skræmme. 

Alligevel er regeringen helt ligeglad. Hvorfor?  Citat slut.HVAD ER PARAGRAF  266b -  BLEVET BRUGT TIL ???

Så vidt jeg er orienteret - så blev Paragraf 266b - lagt ind i Dansk Lovgivning i cirka - 1938 eller 1939.

Hvem var forslags-stilleren - eller forslags-stillerne -  bag indførslen af Paragraf 266b - da lovgivningen blev en del af Dansk Lovgivning før anden verdenskrig brød ud ???

Kan en Nazistisk hemmelig agent i Danmarks Folketing - før anden verdenskrig brød ud - have medvirket til - at Paragraf 266b - blev en del af del dansk lovgivning - fordi denne Paragraf skulle efterfølgende - under anden verdenskrig - til at kontrollere de besatte landes befolkninger efterfølgende  ??? Paragraf 266b er blevet brugt mange gange - til at lukke munden på kritikere af dem - der øver kritik af islam.

Peter Neerup Buhl & Mogens Glistrup Retssagen mod Islamlobbyen "De ...

Var paragraf 266b udset til - at beskytte et allerede udtænkt Politisk Projekt - allerede før anden verdenskrig  brød ud - som var udtænkt som et ( - kultur-projekt - ) fordi det kunne forene den  Nazistiske og muslimske ( Totalitære Projekt ) ved at udnytte demokratiets åbenhed - og har paragraf 266b tjent sit primære formål - nemlig at få tiet indførslen af = Euromediteranienaftalen = indført i EU ???


Kronik: Gør plads til islam i Europa    hvorfor ???

KRONIK af socialdemokraternes kultur-ordfører =
MOGENS JENSEN.http://balder.org/avisartikler/EU-Og-Medierne-Tavshed-Om-Euromediterranien-Eurabien.php 


EURABIA - et område uden Nationalgrænser.
Måske er EURABIA - et gammelt Nazistisk Projekt - og Venstrefløjen tror - at det er et fredsprojekt.EFTER MIN OPFATTELSE - SÅ SER VISSE = EU-POLITIKERNE = EU = SOM ET ( MULTI-ETNISK )POLITISK PROJEKT ???Hvorfor har vi danskere ikke kunnet læse om at - Barcalona-erklæringen - fra 1995 - er blevet forvandlet til - Euromediterranienaftalen - uden en demokratisk debat ???  Hvilket indhold har - muslimske religiøse ledere - og EU - forhandlet sig frem til
???

FORTIELSENS KUNST og 266b som VÆRKTØJET

Har - EU - fået landet - Euromediterranien-aftalen - ubemærket i EU - ved hjælp af = Fortielsens kunst
= ved at bruge Paragraf 266b - til at lukke munden på alle kritikere - der kunne finde på - at kritisere - EU-Politikeres samarbejde med islams religiøse ledere ???

HVORDAN SER FREMTIDENS FLAG UD  ???  SÅLEDES

    ELLER SÅLEDES = Det som vi her i 2010 - kan konstatere som Fakta - det er - at paragraf 266b - har lukket af for enhver kritik af islam og indvandring fra muslimske lande. Her kan du høre om endnu et tilfælde - hvor Paragraf 266b - har været brugt - flere gange imod den samme person =

  www.RadioHolger.dk 

Gå i = arkiv = under ( august ) og hør om racismeparagraffen.PARAGRAF 266b,s   SENESTE OFRE

De to seneste ofre for paragraf 266b er = LARS HEDEGAARD og JESPER LANGBALLE. Hvad betyder det så for ytringsfriheden her i Danmark ???  Det betyder ganske enkelt - at ytringsfriheden i Danmark - er - flyttet fra den frie debat - og ind i Danmarks retsale - og styres af dommere - efter en gummi-paragraf - der kan dømme hvem som helst - for hvad som helst. En ganske smart Paragraf - for en diktaturstat.De mulige stier: Det kan Folketinget ændre ved §266b

2. September 2010 - Morten Messerschmidt

Folketinget kan ikke afskaffe §266b uden først at tage et opgør med de internationale forpligtelser, der binder os på hænder og fødder. Derfor er der lang vej til en egentlig afskaffelse af §266b. Men Folketinget kan og bør arbejde sig gennem besværet ad de stier, der nu er mulige. Læs her hvordan.

 

EU forhindrer afskaffelse

Historisk baserer straffelovens §266b sig på FNs konvention imod racediskrimination. For at implementere denne i dansk lov blev den oprindelige § 266b omskrevet til det, vi – med enkelte senere undtagelser – kender i dag.

I dag lyder bestemmelsen som følger:

”§ 266 b. Den, der offentligt eller med forsæt til udbredelse i en videre kreds fremsætter udtalelse eller anden meddelelse, ved hvilken en gruppe af personer trues, forhånes eller nedværdiges på grund af sin race, hudfarve, nationale eller etniske oprindelse, tro eller seksuelle orientering, straffes med bøde eller fængsel indtil 2 år.

Stk. 2. Ved straffens udmåling skal det betragtes som en særligt skærpende omstændighed, at forholdet har karakter af propagandavirksomhed.”

EU har med sin rammeafgørelse interveneret området. Det er således rammeafgørelser fra EU samt konventionen fra FN, der udgør de juridiske forhindringer i at fjerne bestemmelsen. Danmark kan ud fra en rent juridisk betragtning afratificere FN-konventionen. Politisk må det dog anses som vanskeligt at få regeringen med herpå.

Resten kan læses på -  www.Sappho.dk 

Besøg eventuelt Morten Messerschmidt,s  EU - Skole
http://www.danskfolkeparti.eu/Eu-Skole.asp 
DEN ENESTE UDVEJ - FOR DANMARKS FREMTID

Den eneste udvej - hvis Danmark igen - vil være  = HERRE I EGET HUS - det er - at få Danmark meldt ud af - EU. Det drejer sig specielt om de unge - dem der her i 2010 - der er - UNDER 21 ÅR - det er - DERES FREMTID - det drejer sig om.www.fortidensJelling.dk    

KAN DANMARK BEVARE SIN KRISTNE OG DEMOKRATISKE KULTUR.

                       

ISLAMS KVINDE KULTUR - HILSES VELKOMMEN I DANMARK - HVORFOR ???HVILKEN FREMTID PLANLAGDE DISSE TO ALLIEREDE ???

HVILKEN AF FREMTIDENS HISTORIE-FORSKERE FINDER SVARET PÅ DERES HEMMELIGE FREMTIDSPLANER  ???www.Folketinget.dk    www.Google.dk 

Forsiden: Venstre
Konservative Folkeparti
SF - Socialistisk Folkeparti
Radikale - Tag ansvar.
Socialdemokraterne

Disse Politiske Partier er tilhængere af EU ???  Hvorfor må vi selv analysere - eller overlade til fremtidens historie-forskere. EUs sendebud - kultur-ordfører - MOGENS JENSEN - har skrevet denne kronik =

Kronik: Gør plads til islam i Europa    hvorfor ???

Er planen - at Europas oprindelige befolkninger skal udskiftes - eller er jeg bare for mistænksom ???  Hvordan hænger det sammen - den historiske udvikling fra 1945 og frem ??? Hvem har planlagt denne udvikling ???

Besøg eventuelt  = www.sagenskerne.dk  www.oplysningspartiet.dkLÆS HER HVAD DER SKAL GØRES PLADS TIL  =

www.islam-info.dk  et internet-leksikon om Koranens indhold.

KVINDER
KOLONIALISME
REN UREN
TØRKLÆDE
TAQIYA
TØRKLÆDER
VANTRO
STENING
JIHAD  = at udbrede islam med sværdet.
APOSTAT
APOSTASI

Fredsaftalen ved Hudaybiyah = En fredsaftale med Muhammed

En afgørende begivenhed i Muhammeds liv var = fredsaftalen ved Hudaybiyah. Muhammed var draget mod Mekka med en betydelig styrke, og muslimernes håb om endelig at generobre den by, de var blevet smidt ud fra seks år tidligere, var stort. De blev  imødegået af Mekkas indbyggere, og efter nogle kampe indgik Muhammed - til muslimernes store forbløffelse - ikke bare en fredsaftale, men han fraskrev sig samtidig profetværdigheden i aftalens slutdokument.
 Muhammed beroligede dog muslimerne med, at den slags aftaler med vantro ikke har stor betydning uanset, at de er nedfældet på skrift, for hvis muslimerne frygter svig fra modpartens side, kan den slags aftaler brydes ensidigt.
 Dette har stor betydning som eksempel for islamiske ledere i dag. Yasser Arafat forpligtede i Oslo-aftalerne palæstinenserne til at anerkende staten Israel, fjerne anti-semitistisk materiale fra deres skoler og gennemføre andre tillidsskabende foranstaltninger. Dette skulle ske som forbereddelse til en endelig fredsslutning med Israel, men vakte stor utilfredshed blandt palæstinenserne. Arafat brugte på palæstinensisk TV Muhammeds eksempel i Hudaybiyah til at forklare, at den slags aftaler med vantro ikke nødvendigvis skal overholdes. Den dag i dag ( 2010 ) er hovedparten af Oslo-aftalerne ikke overholdt fra palæstinensisk side. Citat slut.Besøg eventuelt =  www.Sappho.dk


Hej!
Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
ANNONCE