GLOBALT SAMMENBRUD
GLOBALT SAMMENBRUD www.advarselspartiet.dk

Præsenteret her  19. november  2010

GLOBALT ØKONOMISK SAMMENBRUD     www.Google.dk 

Global økonomi - der hænger sammen som - ja, som forbundne kar - betyder at - at næste gang der sker et - globalt økonomisk sammenbrud - så bliver spørgsmålet måske = overlevelse = det vil sige noget at spise - for alle der bor på jordskloden - og også for de mennesker - der bor i Nationalstaten - Danmark.

DANMARKS NATIONALE OG ØKONOMISKE  NØDPLAN





HVAD ER DANMARKS ØKONOMISKE NØDPLAN ???


Hvad er de danske Politikeres nationale og økonomiske nødplan i en sådan sitivation ??? Har de Nationale partidannelser i vores Folketing en ( Dansk Økonomisk National plan ) i reserve ( næste gang ) den globale økonomi smelter sammen ???



DET OVERORDNEDE ØKONOMISKE ANSVAR

Det overordnede økonomiske ansvar for - hvordan Danmark klarer sig igennem den næste globale økonomiske krise - hvem har dette ansvar ???  Kan det danske - Folketing - allerede nu planlægge - at have nogle planer liggende i deres skrivebords-skuffer, der er klar i det øjeblik - den næste globale nedsmeltning - finder sted ???  Er det noget - som falder uden om - Folketingets ansvarsområde - og som er noget som - Danmarks Kommuner - har ansvaret for - og som skal løses i den enkelte kommune - uden Politisk indflydelse fra Christiansborg ???



TIDLIG FORBEREDDELSE

Det er muligt - at den globale økonomi kolapser inden, den ( 1. oktober 2016 ) og den globale økonomis sammensmeltning forårsager, at den globale handel fastfryses. Kan der tages højde - for denne økonomiske udvikling allerede nu - inden den globale økonomi er kolapser - og al handel mellem Nationalstaterne - er en dybfrossen tilstand ???



BØR DANMARK SATSE PÅ SELVFORSYNING  ???

Inden den næste - globale økonomiske krise lammer den globale sammenhandel - og de fleste globale flyve-ruter - burde Danmarks Politikere på Christiansborg - så ikke allerede nu - give Danmarks befolkning ordre til - at dyrke jorden - og at de skal lære at dyrke de afgrøder - som de selv kan lide - og som kan dyrkes i den danske jord - og i det danske klima ???  Vore forfædre kunne dyrke de fornødne afgrøder - ( til eget forbrug ) - ved hjælp af - en spade - en hakke - en rive - skovl, og andre enkle redskaber - der kan betjenes - uden brug af elektricitet.

SELVFORSYNING AF VARME OG ELEKTRICITET

Allerede nu - bør det undersøges - om der ikke bør bygges en Vindmølle - på hver eneste landbrugs-ejendom i Danmark - samt i enhver privat have i Danmark, hvor der står et hus.  Der burde allerede nu - sættes i gang med at installere ( lodret jordvarme ) i alle Danmarks huse.

BØR BROEN TIL SVERIGE SPRÆNGES I LUFTEN

Vi ved - at Sveriges muslimske indbyggere - har en erobrings-kultur - og når de Svenske muslimske indbyggere i Sverige - bliver sultne - så er det sandsynligt - at de tager til Danmark - for at tiltvinge sig mad - ved hjælp af kriminelle metoder - ikke fordi muslimer er dårlige mennesker - men fordi deres Profet Muhammed siger - at muslimer er mere værd - end alle andre mennesker på jordkloden - og derfor har forrang til Danmarks værdier og fødevarer før - Nationalstaternes egne befolkninger - og derfor bør Danmark måske overveje - at sprænge broen til Sverige i luften ??? Har vores danske Politikere overvejet - om en sådan handling kan blive nødsvendig i en nødsitivation ???

KORANENS INDHOLD

Det er muligt at min måde at forstå Koranens indhold på - er helt forkert - så det må i læsere selv vurdere. Det kan i gøre på dette internet-leksikon om Koranens indhold =

www.islam-info.dk      Koranen     artikeldatabase.




HVAD MENER FILOSOFFEN KAI SØRLANDER OM = DANMARKS  FREMTID ???

http://video.google.com/videoplay?docid=4964287996415079727

KAI SØRLANDER  har skrevet bogen 
FORSVAR FOR RATIONALITETEN
filosoffens bog er udkommet på INFORMATIONS FORLAG
isbn 978-87-7514-1890 udkom 2008


STAKKELS DANMARK  og   STAKKELS EUROPA



BLIVER STORMOSKÉEN I KØBENHAVN EN FREMSKUDT BASE =
FOR DEN IRANSKE REVOLUTIONSGARDE ???

Besøg evt.  www.Sappho.dk  og læs under ( interview ) under overskriften = KHOMEINI - Venstrefløjens blinde øje.



UDPLUK AF KAI SØRLANDERS TANKER

Men det, at de problemer, som de Radikale peger på, gør sig bedre på TV, end de problemer, som Dansk Folkeparti peger på, medfører ikke i sig selv, at de første problemer er tungere end de andre. Tværtimod, hvis Dansk Folkeparti har ret i sin forudsigelse om, at en fortsættelse af den slappe indvandringspolitik, som blev ført af den socialdemokratiske regering i 90erne, vil føre til opløsning af sammenhængskraften i samfundet og dermed undergrave demokratiet, så er det alvorligere end noget, som de Radikale kan pege på. For så undergraver det selve forudsætningerne for, at vi som samfund stadig kan sikre overholdelsen af de menneskeretskonventioner, som de Radikale selv henholder sig til. Så det afgørende spørgsmål er, om vi bør tage Dansk Folkepartis forudsigelse alvorligt.
 Her er det værd at holde sig ( Machiavellis formaning ) for øje. Et sted i sin bog »Fyrsten« siger han, at politiske onder alt for ofte først erkendes, når det er for sent. Tidligt i forløbet, når onderne kun er små, og når de endnu forholdsvis let kan imødegås, er de svære at få øje på, og der kræves visdom for at se, hvad de indebærer. Senere, når onderne er blevet så alvorlige, at alle kan se dem, så er de også meget sværere at afhjælpe; ja, så er det måske slet ikke længere muligt.  Citat slut



FUNDET I WEEKENDAVISEN

Artikel af = Joakim Jakobsen - 12 november 2010 - i ideer.

NAZISMENS SPROG   Citat.

Den 10. november 1933. aften  - hører Victor Klemperer en radiotale af - Adolf Hitler.

"...mange passager var holdt i den prædikende sektleders grædefærdige tonefald. HAN prædiker fred. HAN stræber efter fred (...) ikke på grund af personlig ærgærrighed, men kun for at kunne beskytte freden mod anslag fra en rodløs klike af profirjægere."   Citat slut.

VICTOR KLEMPERERS - Raspende rå analyse af den nazistiske ordvold måtte vente 63 år på en dansk oversættelse - www.weekendavisen.dk 




OPLYS EVENTUELT - DIG SELV  -  YDERLIGERE  -   HER

www.kulturpartiet.dk
www.Forsvarspartiet.dk
www.sagenskerne.dk
www.fornyelsespartiet.dk
www.oplysningspartiet.dk
www.advarselspartiet.dk
www.feriepartiet.dk
www.pokerpartiet.dk

http://www.google.dk/






ER - EU - ET FREDSPROJEKT  -  UDEN GRÆNSER ???

Jo de gamle partier går ind for - EU - hvor varernes frie bevægelighed over landegrænser - betyder mere end kvinders frihed. EU - Politikernes drømmeprojekt ser således ud - uden National-grænser. Her er et link til - en del af indholdet i EU - Kontrakten = Lissabon- traktaten.

http://balder.org/avisartikler/EU-Og-Medierne-Tavshed-Om-Euromediterranien-Eurabien.php 


EURABIA - et område uden Nationalgrænser.














EFTER MIN OPFATTELSE SÅ SER  = EU-POLITIKERNES MULTIETNISKE POLITISKE DRØM = SÅLEDES UD ???




www.Folketinget.dk    www.Google.dk 

Forsiden: Venstre
Konservative Folkeparti
SF - Socialistisk Folkeparti
Radikale - Tag ansvar.
Socialdemokraterne

Disse gamle politiske partier går alle ind for et stærkt samarbejdende EU. Derfor ønsker disse partier ikke en debat om - at EU er udviddet til et ( Eurabia ) i en underskrevet aftale med = ( muslimske religiøse ledere ) den aftale, der blev underskrevet i Frankrig, den 13. juli  eller 14. juli 2008. 

HVAD ØNSKER ET STÆRKT SAMARBEJDENDE EU ???

Kronik: Gør plads til islam i Europa    hvorfor???

De ønsker plads mere plads til islam i Europa. Det kan læses i denne kronik - skrevet af - EUs - sendebud i Danmark - som åbenbart er blevet pålagt denne opgave, at skrive denne kronik.



RETTIDIG OMHU

Hvis vore danske Politiker ikke evner - at vise = rettidig omhu =  over for islam i Danmark - og - samtidig tage sine forholdsregler i forhold til en kommende global økonomisk krise - kan det så ikke blive nødvendigt - at sprænge broen til Sverige i luften ???  Dette - ( EU - fredsprojekt ) har tilsyneladende ingen nationalgrænser - så måske er - EU - et globalt erobringsprojekt - der er forklædt som = et globalt fredsprojekt ???  Er det noget - som vores danske Folketings-medlemmer - har den fulde analyse over ??? Kan manglende - rettidig omhu - gøre det nødvendigt - at springe broen til Sverige i luften - for at beskytte Danmarks indbyggere
???

  www.nomos-dk.dk




JO - VI LEVER I EN SPÆNDENDE TID  - HER I 2010.




































Hej!
Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
ANNONCE