PLAN 75 LYKKEDES
PLAN 75 LYKKEDES www.ADVARSELSPARTIET.DK

Præsenteret her 22. oktober 2010    www.Google.dk 

PLAN 1975 LYKKEDES FOR EU  -  TILLYKKE

 
Morten Uhrskov Jensens blog
 
Venstre og Konservatives salg af Danmark

Dato: d. 20.10.10, 22:05

Af: Morten Uhrskov Jensen
 
Partiledelserne i Danmarks to regeringspartier, Venstre og Det konservative Folkeparti, har med åbne øjne besluttet sig for at ophæve Danmarks selvstændighed.

Der er al mulig grund til at gå hårdt efter Dansk Folkeparti, fordi partiet fortier sandheden om sammenbruddet af den danske udlændingepolitik. Men det skal med, at Dansk Folkeparti ville gøre oprør mod EU-domstolen den dag i morgen, hvis Venstre og de konservative ville være med til det.

VK-regeringen ønsker ikke at tage dette opgør. Danmarks regering ønsker hellere på den mest usle måde at aflevere stadig større lunser af Danmarks selvstændighed til EU-kommissionen og EU-domstolen. Venstre og de konservative vil på grund af dette gå ned i historien som de to gamle borgerlige partier, der fuldstændig og uden forbehold solgte deres fædreland til den totalitære EU-stat, der er endemålet for EU.

Flygtningepolitikken
Vedtages det såkaldte Stockholm-program (jeg henviser til min artikel i mit seneste blogindlæg for dokumentation af Stockholm-programmet) med virkning fra 2014, vil den sidste rest af Danmarks selvstændighed på udlændingeområdet forsvinde. EU-kommissionen vil derefter suverænt bestemme, hvor mange fattigdomsflygtninge EU skal modtage fra Afrika og Asien. Derpå vil disse mennesker blive fordelt på medlemslandene, og de vil alle have fri bevægelighed inden for EU´s grænser. Rigtig, rigtig mange af dem vil søge mod lande som Danmark på grund af de høje sociale ydelser. Velstanden vil smuldre, velfærdsstaten vil bryde sammen, og tilværelsen for det danske folk vil blive mere og mere uudholdelig. Det multikulturelle helvede vil ramme danskerne med fuld styrke.

Venstre og de konservative vil gøre dette uden at blinke. Intet rager dem mindre end det danske folks selvstændighed. Intet ligger dem fjernere end at tage vare på det folk, der har boet her i langt over tusind år.

De ledende med mange flere i de to regeringspartier vil hellere prisgive deres eget folk til den uendelige folkevandring fra den tredje verden, end de vil gøre op med EU.

Misrøgt
Aldrig tidligere er vælgere til højre for midten blevet holdt mere for nar end under VK-regeringen. Reformer, der intet godt formål har tjent, er gået hånd i hånd med en grotesk overdimensioneret velfærdsstat, og som kronen på værket er helt afgørende dele af dansk suverænitet blevet overleveret til EU.

Venstre og Det konservative Folkeparti kunne ikke have handlet mere usselt, end tilfældet har været.

De to partier vil få et eftermæle så sort, så de kommende generationer vil have svært ved at fatte, hvad der gik af dem.

Det er ubegribeligt, hvad de har gjort. End ikke den mest sleske samarbejdspolitiker under besættelsen kunne have præsteret noget tilsvarende.     Citat slutOPLYS DIG SELV  =  BESØG DISSE LINKS

www.oplysningspartiet.dk
www.sagenskerne.dk 
www.kulturpartiet.dk  
www.advarselspartiet.dk
www.fornyelsespartiet.dk

HVAD ER PLAN 1975  - læs advarslen fra 1975 herVendsyssel Tidende19-1-1975:

 

En indvandring, som udhuler danskheden

 

Tidligere forlagsredaktør, tidl. assisterende presse- og kulturattache i Paris og dansk repræsentant i Unesco J. Stenberg-Rasmussen har sendt os dette indlæg:

 

For nogen tid siden sad jeg på Christiansborg og talte med en folketingsmand[1]. Vi talte om rigets almindelige tilstand, og det har jo længe ikke været fornøjelig underholdning, men det blev i ganske særlig grad foruroligende, da han i samtalens løb udtalte:

         
“Der går en linje fra bestræbelserne på at mindske det danske fødselstal mest muligt ved hjælp af piller, aborter m.v., over forsøget på at ødelægge dansk ungdom med narkotika og videre over indkaldelsen af titusinder af asiater og andre for os vildfremmede folkeelementer, til et snigende halvt hemmeligt arbejde her i folketinget på at gøre det lettere at opnå dansk indfødsret. Formålet er at skabe grundlag for en fuldstændig omstyrtelse af det danske samfund og rive dets rødder i den historiske fortid over.”


Hvad folketingsmanden der sagde, ligger nær op ad og bekræftes i ikke ringe grad af, hvad der allerede længe har kunnet anes i København. Der er ikke mere entydigt en dansk, nordisk eller blot europæisk by, men frembyder et nærmest halvasiatisk befolkningsbillede, og det er vitterligt, at de fremmede trods arbejdsløsheden ikke sendes hjem, men tværtimod bliver flere, samtidig med, at arbejdsløse danskere i hundredvis må søge arbejde i udlandet.

«

          Hvor mange fremmede, her faktisk er, har ingen rede på. Myndighederne har for længst indrømmet, at de ikke mere har kontrol over dem, og det er umiddelbart iøjnespringende, at det i sig selv enorme tal på ca. 60.000, der er seneste officielle opgørelse, ligger endog meget langt under virkeligheden.

          Til dette kommer, at folketinget er ved at gøre det til vane uden offentlig debat hvert halve år at give udlændinge i tusindvis indfødsret efter blot fem-seks års ophold i landet, og der virkes for at give dem, der endnu ikke har fået dansk statsborgerskab, kommunal stemmeret på grundlag af deres blotte tilstedeværelse.

«

          Alt dette tyder virkelig på, at vi, så godt som uden at nogen blot få snese kilometer fra København har anelse om det, er stillet over for den største folkelige og nationale fare, vi har kendt i vor historie, en udfordring så truende, at det slesvigske problem i sammenligning aldrig har været andet end lidt splid i familien. To gange har vi sagt nej til at få Sydslesvig tilbage med den begrundelse, at vi ikke ville have mindretalsproblemer i landet. Dette standpunkt kom under den anden verdenskrig til at koste adskillige dansksindede livet, men i dag er Danmarks politiske ledelse åbenlyst rede til at lade et gigantisk mindretal af og historisk, kulturelt, religiøst og racemæssigt vildfremmede folk, hvoraf for øvrigt kun en ringe del har noget som helst med begrebet “arbejdere” at gøre, sætte sig fast i landet. Sker det, så overgår der os en national katastrofe, som efter al erfaring er uoprettelig.

         
Derfor må det danske folk forlange af sine politikere at blive gjort nøje bekendt med, hvad det er her foregår, og det må stå uafviseligt klart, at hver enkelt af os har ret og pligt til at øve direkte indflydelse på afgørelsen af, om Danmark også i fremtiden skal være en folkelig enhed, eller vi og vore efterkommere herefter skal være en folkelig enhed, eller vi og vore efterkommere herefter skal strides med hjemstavnsretten i landet med et mindretal på flere hundredetusind mennesker, der er os så fjerntstående, at de aldrig vil kunne glide umærkeligt ind i det danske samfund.[1]Johan Nielsen, Soc.dem., FærøerneALT TYDER PÅ AT EUs  - PLAN 1975 - ER LYKKEDES.Videoer til morten uhrskov jensen
Morten Uhrskov Jensen vs Bjørn Elmquist
10 min. - 18. jul 2008
Uploadet af uriasposten2

youtube.com
Critique-foredrag: Et delt folk v. Morten...
38 min. - 10. okt 2008
video.google.comHVAD VIL DU GØRE - MELD DIG IND I DET NYE PARTI

VÆRN OM DANMARK = OG SPRED BUDSKABET

ET NYT POLITISK PARTI  =   VÆRN OM DANMARK
INITIATIV-TAGEREN = ÅSE CLAUSEN BJERG

Initiativtageren til det nye politiske parti - har skrevet denne bog =

Åse Clausen Bjerg
En lærke Letted´2002
No-Kay's Forlag
ISBN 87-90183-22-3

Og er medforfatter til denne bog = af

Kurdistany Azad
Åse Clausen Bjerg

KVINDER I Fatamorganas verden
No-KAY'S FORLAG
ISBN 87-989763-8-9Initiativ-tageren - Åse Clausen Bjerg - er født i Vamdrup 1944, student fra Haderslev Kathedralskole, cand mag. Københavns Universitet ( latin og religionshistorie ) Senere musikuddannet , privat konservatoriekurser, kurser i Ungarn og Irland og fungerer som  kor- og orkesterleder, og har skrevet manuskript til flere moderne danske operetter med klassisk-uddannede  komponister, opført egne værker med den danske tone og den danske folkeånd som grundlag.

VÆRN OM DANMARK
POSTBOX  647
5210  Odense  NV

                                                             

NYT POLITISK PARTI PÅ VEJ = DET BÆRER NAVNET =

VÆRN OM DANMARK   =    www.værnomdk.dk

Besøg evt.  VÆRN OM DANMARK  og læs partiprogramet
Økonomisk støtte kan ske over internettet til
Den Danske Bank  på nr.  3109 - 3109 40 31 05Hvis du ønsker at støtte = VÆRN OM DANMARK = kan du eventuelt gøre det ved, at bede Betalings-service om at sende 50 kroner eller 100 kroner hver måned. Hellere mange bække små, der kommer regelmæssigt end kæmpebeløb, selv om de naturligvis også er velkommen.

Ethvert beløb modtages med taknemmelighed. Til alle der sender beløb til det nye parti, vil hermed sige = pænt tak = TAK. 
Med venlig hilsen  -  Poul Leo Nielsen.
BEVAR DANMARKS GRUNDLOV
        = Det kæmper vi for.
BEVAR DANMARKS DEMOKRATI       = Det kæmper vi for.   
BEVAR DANMARKS YTRINGSFRIHED = Det kæmper vi for
DANMARKS UDMELDELSE AF - EU-RABIA = Det kæmper vi for   FØRSTE VÆSENTLIGE OPGAVE .
AT SKAFFE 20.000 UNDERSKRIFTER

FØRSTE VÆSENTLIGE POLITISKE OPGAVE
AT FÅ DANMARK MELDT UD AF EUwww.KvinderForDanmark.dk 

NÅR FRIHEDS-ÅNDEN I KROPPEN ER DØD

Når frihedsånden i samfunds-kroppen er død - hos de begavede - og de dovne er passiviseret af dovenskab  - så er dette folk allerede = åndeligt døde = og en krop uden en sjæl er bare - ja bare en passiv krop. En regnorm tænker heller ikke meget over sin egen sitivation - men har dog en undskyldning.

DE KONKRETE FARER ER MANGE 

Den første konkrete fare for Danskernes og de 26 nationalstaters befolkninger i EU - er medlems-skabet af EU - og - EU-Politikernes globale magtdrømme - hvor deres Politiske Projekt ser således ud - nemlig  =

ET - EURABIA - UDEN NATIONALGRÆNSER
ET - EU - MED OVER 200 MILLIONER MUSLIMER


 HER SES EUs  MULTI - KULTURELLE DRØM  ???EUs OVERHERREDØMME ER PÅ PLADS ???

Det kan læses i denne Kontrakt - der nu er en del af Lissabon-traktaten =

http://balder.org/avisartikler/EU-Og-Medierne-Tavshed-Om-Euromediterranien-Eurabien.php DE GAMLE PARTIER I FOLKETINGET

De gamle partier i Danmark - hvordan ønsker de - at forsvare Danmarks Grundlov ??? Det er her jeg ser - Katastrofen - Disse gamle partier går alle ind for
EU.

KÆMPER DISSE PARTIER FOR  -  EUs OVERHERREDØMME ???

www.Folketinget.dk    www.Google.dk 

Forsiden: Venstre
Konservative Folkeparti
SF - Socialistisk Folkeparti
Radikale - Tag ansvar.
Socialdemokraterne

Disse gamle politiske partier går alle ind for et stærkt samarbejdende EU. Derfor ønsker disse partier ikke en debat om - at EU er udviddet til et ( Eurabia ) i en underskrevet aftale med = ( muslimske religiøse ledere ) den aftale, der blev underskrevet i Frankrig, den 13. juli 2008. DANSKE VÆLGERES VALGMULIGHEDER

Det er ikke mange valgmuligheder - der bliver tilbage - for størsteparten af Danmarks traditionelle vælgere , for uanset hvilket af disse fem danske partier Danmarks vælgere stemmer på , så stemmer de på ( efter min vurdering ) at blive muslimernes slaver - i deres eget fædreland. Jo der er tid til - at danskerne vurderer virkeligheden og fremtiden - samt deres børn og børnebørns fremtid. Der er tid til - at danskerne tænker sig godt om. Min vurdering kan være forkert. Hvad er din vurdering ???

VEJEN UD AF = EU - HELVEDET

Vejen ud af - EU - Helvedet - går efter min opfattelse over stemmesedlen - fordi det er vores Danske Grundlov og vores Danske demokrati - som vi ønsker at bevare og kæmpe for. Derfor har jeg besluttet mig for - at støtte det nye Politiske Parti - VÆRN OM DANMARK - som ønsker Danmark meldt ud af - EU - hurtigst muligt.  Det nye Politiske Parti - kan besøges på Partiets hjemmeside - hvor Partiets Partiprogram kan læses.

Gør en indsats for dine børn og børnebørn. Gør som mig -
og meld dig ind i  partiet  (  www.værnomdk.dk   )
Med Venlig Hilsen.  Poul Leo Nielsen.  alias  Saxo-PoulMin opfordring - stem på et parti - der vil melde Danmark ud af EU.


Mark Steyn on Danish TV: European elites drew wrong conclusion after WWII

http://www.youtube.com/watch?v=T463qFGsans

Besøg evt også - http://www.youtube.com/watch?v=6-3X5hIFXYU Besøg eventuelt -  www.oplysningspartiet.dk
Hej!
Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
ANNONCE