Befolkningseksplosion

Præsenteret her 12. januar 2015

Befolknings-eksplosionen

 

 
Morten Uhrskov Jensen  

opstiller til Folketinget for 

www.dksamling.dk/

 

EU-kommissionens afkristningsprojekt

-------------

 

 
Morten Uhrskovs blog på JP
 
Befolkningseksplosion
 
28. september. 201429  
 
Vi ved det vist godt, og alligevel handler vi, som om det ikke gør nogen forskel, at klodens ikke-vestlige mangfoldiggør sig i et historisk uhørt omfang.
 
 
De hidtidige prognoser for den globale befolkningsudvikling ser ud til at tage alvorligt fejl. Tidligere var skønnet, at verdens befolkning ville begynde at falde omkring år 2050. Mindre end halvandet år efter lyder antagelsen, at jordens befolkning ikke vil stoppe med at vokse i hele det 21. århundrede.
 
Afrika syd for Sahara
 
Er en historie for sig. Helt uden for nummer, fristes man til at sige. Hvor Europa, det meste af Asien og Nord- og Sydamerika ser ud til at have stabiliseret sig med en fertilitet på mellem 1,5 og 2 pr. kvinde, er reproduktionen i Afrika syd for Sahara fortsat på vilde 4,6 barn pr. kvinde.
 
Afrika, der i dag huser 1,1 milliard mennesker, vil ifølge den nævnte prognose stige til mindst 3,1 milliarder i år 2100, i højscenariet vil tallet blive 5,7 milliarder: Mellem en tredobling og mere end en femdobling med andre ord. Alene Nigeria kan i år 2100 have verdens største befolkning med 1,5 milliarder. Det kan måske bedst sammenlignes med, at den nuværende befolkning i Danmark i dag på ca. 5,6 millioner – hvis den holdes konstant indtil år 2100 – vil udgøre omtrent 0,37 procent af den nigerianske, godt og vel en tredjedel procent med andre ord. I dag har Danmark i det mindste 3,44 procent sat op imod den nuværende nigerianske befolkning.
 
Afrika i det hele taget
 
Man kan mene om Afrika syd for Sahara, hvad man vil, men stabile samfund er ikke, hvad der præger kontinentet. Fejlslagne stater er om ikke normen, så dog aldeles udtalte. Jeg nævner i flæng Somalia, Den Centralafrikanske Republik, Demokratiske Republik Congo og Eritrea som eksempler på, at Subsahara er et område præget af begrænset stabilitet i en kombination af eksplosiv befolkningsvækst.
 
Afrika syd for Sahara er samtidig den del af det afrikanske kontinent, der klarer sig ringest, målt på alle normale parametre, først og fremmest BNP pr. indbygger. Der gives ikke noget substantielt håb om, at Afrika syd for Sahara vil nærme sig noget som helst i retning af europæiske standarder.
 
Konsekvensen
 
Vil naturligvis være, at presset på Europa vil vokse eksponentielt i takt med befolkningseksplosionen syd for Sahara i logisk forlængelse af disse landes stadige bankerot, fordi de ikke er i nærheden af at være i stand til at håndtere den voldsomt stigende befolkning.
 
Europa kan i den anledning gøre to ting: Europa kan lade sig oversvømme og dermed frivilligt fjerne sin egen kultur fra jordens overflade. Eller Europa kan sætte foden ned og standse vanviddet. Europa kan gøre det sidste over en nat qua Europas overlegne teknologi.
 
Kan vore ledere finde ud af at gøre det indlysende?
 

www.DenKorteAvis.dk  

 www.UriasPosten.net

www.sabbat-kristne.dk/243947134

24/7  Radioen   www.tro-eller-overtro.dk/411636133

http://www.dr.dk/Nyheder/Politik/2014/10/23/150606.htm

Song Of Recep Tayyip Erdoğan's Election Campaign ...

Søren Krarup om udlændingeloven af 1983 og ... - YouTube 

 


Billeder af lars hedegaard 

Danmark er danskernes land

Flere billeder af lars hedegaard

Lars Hedegaard 

Læs klummen  

vil i Folketinget som løsgænger.   

Læs valgprogrammet på dette Link

www.sabbat-kristne.dk/409494943

 Danmarks Jord - YouTube

 Lars Hedegaard i folketinget - Morten Uhrskov Jensen - Blogs

De stiller op til Folketinget fordi

Danmark er dejligt

Mosbjerg Folkefest | Fordi Danmark er dejligt

 

 
Morten Uhrskov Jensen  

opstiller også til Folketinget for 

www.dksamling.dk/

EU-kommissionens afkristningsprojekt

Der er altid noget - der kan gøres bedre. Her er beviset =

 http://www.oplys-dig-selv.dk/291992949 

 

Indvandrere overfalder hollandsk pige - YouTube 

Død over de kristne

 Bill Warner: Boko Haram IS real Islam

Læs mere  

 Islamisk Stats soldater diskuterer kvindelige sexslaver ... 

 

 
  

Interview med Lars Hedegaard, Trykkefrihedsselskabet ...

www.youtube.com/watch?v=vGCbm2UTA3Q
Nov 26, 2013 - Uploaded by wideseen
Interviewet med Lars Hedegaard er optaget 28. september 2013. Lars Hedegaard fortæller om sine ...

 


 

What The West Needs To Know About Islam | William J. Federer ...

www.youtube.com/watch?v=-YpJjRzQDIM
18/01/2013 - Uploadet af TheDynamiteGeneral
 

 Læs artikel


 

Wien: Demonstration mod kristenforfølgelser - YouTube

www.youtube.com/watch?v=EV-lmZ_vRfM
Dec 29, 2014 - Uploaded by Henrik Ræder Clausen
Wien: Demonstration mod kristenforfølgelser. <a href="/channel/UCbxHulxUizL85P_MhvgIWvw" class ...

 


Lad mig i den forbindelse gøre opmærksom på = at der er forskel på hvad =

Den Katolske Kirke og Bibelen forkynder som

Guds Lov = De 10 Bud

 Annonse i Berlinske Tidende, 6. november, 2013

 


 

 

Konservativ filosof - Roger Scruton: 'Danmark bør melde sig ud af EU ...

https://www.youtube.com/watch?v=jzvk3f786ng
13. maj 2016 - Uploadet af ÆrkeKonservativ
Den engelske filosof Roger Scruton, en af moderne konservatismes store skikkelser har i utallige ...
 

 www.123.hjemmeside.dk


 

 

Morten Uhrskov Jensen, Dansk Samling i Radio 24/7- Del II ...

https://www.youtube.com/watch?v=GPq_9cdBgww
18. aug. 2015 - Uploadet af Ung Nationalkonservativ
Den voldsomme indvandring kan give plads til Dansk Samling.

 

 

 Dansk Samling satser  at komme i Folketinget

http://www.dksamling.dk/
Morten Uhrskov Jensen

 www.tro-eller-overtro.dk/410537918 

 www.MortenUhrskov.dk

 

Menneskerettighederne er IKKE en del af retsstaten ...

https://www.youtube.com/watch?v=iMIx6BkyMkM
17. okt. 2015 - Uploadet af Dansk Samling
Menneskerettighederne er IKKE en del af retsstaten. Dansk Samling ...

 

Dansk Samling vil opsige FN´s flygtningekonventioner ...

 


 Ung i Dansk Samling

 Ung i Dansk Samling er ikke en uafhængig ungdomsorganisation, men en gruppe af engagerede medlemmer mellem 15 og 35 år, som mødes regelmæssigt til politisk debat og diskussion af Dansk Samlings idégrundlag. Vil du være en del af en ungdomsgruppe, hvis sag er kærlighed til det danske fællesskab, og som brænder for at gøre en forskel for Danmark? Så meld dig ind i Dansk Samling og bliv en del af Ung i DS. Ung i DS giver dig mulighed for at møde ligesindede unge.

Der er møder med stratetiske og politiske diskussioner, men der er også tid til hygge, tilbagevendende traditioner og sociale arrangementer. Som aktivt medlem af Ung i DS, kan du hurtigt møde folk fra Dansk Samlings hovedbestyrelse, som Ung i DS støtter på bedste vis.

Danmark har brug for Ung i DS. Ung i DS har brug for dig.

Har du lyst til at møde andre unge i Dansk Samling, eller blot interesseret i at høre mere om Dansk Samling, så følg os på fjæsbog eller skriv til os:

ung@dksamling.dk

Vi skrives ved!


 

 EU og udlændingepolitikken

Af  Adam Wagner

Man kunne vælge at glæde sig over, at stedse flere politikere er kritiske over, at stedse flere politikere er kritiske over for Danmarks indvandrings- og flygtningepolitiske kurs; men det er svært, når sådanne personer fastholder deres ønske om forsat dansk EU-medlemskab og højst kan svinge sig op til at være>>kritiske<<over for Unionen. Er de da slet ikke klar over, at et opgør med den danske udlændingepolitik forudsætter dansk udmeldelse af EU? Tilsyneladende ikke.

Tag nu den meget omtalte Gimi Levakovic, der har flere voldsomme overfald på samvittigheden, og som ikke har dansk indfødsret. Højesteret fastslog, at han på grund af Danmarks >>internationale forpligtigelser<<, herunder den europæiske Menneskerettighedskonvention, havde ret til at blive i Danmark. Flere røster krævede derpå, at Danmark måtte omtolke eller fratræde denne konvention, hvad der i og for sig er fornuftigt nok, men dommen henviser også til >EU-reglerne<<. Levakovic er jo unionsborger og har dermed visse rettigheder i Danmark. Unionsborgerskabet stemte de danske vælgere <<ja<< til i 1993, og EU har siden udbygget de rettigheder, der er knyttet hertil.

Men lad os nu sige, at Danmark fratrådte Den europæiske Menneskerettighedskonvention. Ville det så ikke ændre noget? Svaret er nej. For indholdet i Menneskerettighedskonventionen er om ikke ordret så i hvert fald indholdsmæssigt ført ind i Unionens traktatgrundlag ved >>Den europæiske Unions charter om grundlæggende Rettigheder<< - for nemheds skyld blot omtalt som >>Chartret<< ( her i NYT behandles Chartret første gang i nr. 4 2001 og siden mere udførligt i nr. 3 2002 ) Danmark underskrev i 2000 Chartret som en bindende politisk erklæring, og med ( Lissabon-traktaten ) blev Chartret retligt bindende på traktatniveau, fordi den omtales i artikel 6 i Traktat om Den europæiske Union. Danmark ratificerede som bekendt Lissabon-traktaten i foråret 2008, og den trådte i kraft den 1. december 2009.

Hvor den europæiske Menneskerettighedskonvention var tiltrådt af Danmark, er dens indhold altså nu skrevet ind i Unionens grundlov, som Danmark er underlagt. Danmark kan ikke længere fratræde reglerne, og tolkningen af dem ligger i sidste ende hos EU-Domstolen, der jo står over det danske folketing og de danske domstole, idet  EU-Retten står over medlemstaternes ret, hvilket også fastslås i Lissabon-traktaten.

Den enkeltes ret til >>familieliv<< sikres også i Chartret, hvilket i praksis betyder, at visse personer, skønt udlændinge, kan få ret til at blive i Danmark uanset deres opførsel iøvrigt. Og hvis man tror, at denne og alle andre  rettigheder >>kun<< gælder unionsborgere, så tager man fejl. Chartrets artikel 45 fastslår, at >>Fri bevægelighed og opholdsret<< kan indrømmes tredjelandsborgere, der har lovligt ophold på en mellemstats område.<<

Med andre ord: Har en tredjelandsborger fået ophold i bare en af Unionens stater, har vedkommende lovligt ophold i dem alle. Det er jo også blevet fastslået i forskellige EU-domme , såsom Metock-og Zambrano-dommene. Dette er bare en lille flig af den EU-ret, der forhindrer en ny dansk kurs i udlændingepolitikken - medmindre Danmark forlader EU og atter bliver et frit land.

  Citat  Slut.

 Afstemnings-Resultatet omkring de fire Danske Forbehold findes på dette Link

http://www.about-truths1.dk/424406599

 Bemærk også at England er udmeldt af EU.


 

Hvad er det de ( indfødte Danskere ) absolut ikke må vide  

http://www.sagenskerne.dk/16050857 

 http://www.advarselspartiet.dk/429121998

 http://www.sagenskerne.dk/30778367 


 

om Danskhed i middelalderen (Hardback)

- nationalbevidsthed hos Saxo og i andre danske krøniker

Forfatter: Adam Wagner 

 

Forlag: Munch & Lorenzen, Udgave: 1, Isbn 13: 9788799529483

 Danskhed i middelalderen, nationalbevidsthed hos Saxo og ...

Danskhed

 i middelalderen

 

 

 Her kan Danmarks børn og andre læse om Vikingernes bedrifter

Trelleborg

eller om hvor fortidens Danske Konger havde deres bopæl.

www.fortidensJelling.dk

Vikingeborgen (The Viking Fortress) - En dokumentarfilm ...

https://www.youtube.com/watch?v=ARVpLMhmPmU
16. okt. 2013 - Uploadet af Rune Kreim Larsen
English subtitles by Thomas Gringer Jakobsen. Årets Shaking Stevens Film 2013. En dokumentarfilm ...

 Dansk Mjød Vikingernes Mjød - YouTube

 Mogens Glistrup: Pressen burde informere om ... - YouTube

 


 Da jeg er Evangelisk Luthersk Kristen har jeg bemærket at

Tysklands hvide Rose har brudt forbandelsen i Tyskland 

Tysklands  Hvide  Rose

German brave Woman Rebukes Islam's Lie in Germany Deutschland

German brave Woman Rebukes Islam's Lie in Germany ...


 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hej!
Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
ANNONCE