Verden Regeres

28. november 2014 

www.wikipedia.net  www.Sabbat-Kristne.dk  www.Google.dk

www.DenKorteAvis.dk  

 www.UriasPosten.net  

www.sabbat-kristne.dk/243947134 

 http://www.advarselspartiet.dk/380611129

24/7  Radioen   www.tro-eller-overtro.dk/411636133

 Why I Left Judaism - YouTube

 

http://www.dr.dk/Nyheder/Politik/2014/10/23/150606.htm 

Song Of Recep Tayyip Erdoğan's Election Campaign ...

Søren Krarup om udlændingeloven af 1983 og ... - YouTube 

 

Verden Regeres = men hvordan = og = af hvem ???

 


   KRISTENDOMMEN er forkyndelse af ( Bibelens ) SANDHEDER 

derfor 

 www.Lyttilgud.dk  www.endtime.net  www.Tagryggen.dk

Jeg gentager lige

 KRISTENDOMMEN er forkyndelse af ( Bibelens ) SANDHEDER  

 og  Bibelen indeholder

Guds Lov = De 10 Bud

Annonse i Berlinske Tidende, 6. november, 2013

og ikke de forfalskede

10 Bud

som Katolikker bruger

eller dem 

der står i den "Danske" Lutherske Katekismus udgivet i 1925.

--------------- 

Hvem regerer verden = og hvordan.

The Jewish Talmud Exposed - YouTube

www.youtube.com/watch?v=ZA-JCLYeDro
Mar 28, 2011 - Uploaded by Brother Nathanael
http://www.realjewnews.com/ http://brothernathanaelfoundation.org/http://brovids.com/ 

 


 

Ted Pike's - The Other Israel (full documentary) - YouTube

 

www.youtube.com/watch?v=0zc1xTiH9T8
Nov 10, 2012 - Uploaded by DocumentaryFeast
Music. "Adagio in G minor (1986 Digital Remaster)" by Iona Brown/Academy of St Martin-in-the-Fields/Sir ...

 

Are Jews The Chosen People - YouTube

www.youtube.com/watch?v=ccYFdYCsKng
Mar 17, 2014 - Uploaded by Billy Athens
The New Testament Orthodox Christian Church are the chosen people of God (I Pet. 2:9).The chosen people ...

 


 

Why are the Jews called "God's Chosen People?" Waarom ...

www.youtube.com/watch?v=mwXyIzpIbeI
Jan 26, 2009 - Uploaded by Taanoliqe Somali
Waarom zijn de Joden de naam "Gods uitverkoren volk? .... The 12 Tribes of Israel Where are God's ...
 

 

A Warning to the Muslim World by David Duke - 11:01 ...

www.go4pro.lt/.../a-warning-to-the-muslim-world-by-...
 
Why are the Jews called "God's Chosen People?" Waarom zijn de Joden de naam "Gods ...

 


 

Forbidden Knowledge - History of the Khazar Empire - Lecture

www.youtube.com/watch?v=5TVd8ovSPl4
Jan 20, 2013 - Uploaded by conspiracykingdotcom
Forbidden Knowledge - History of the Khazar Empire - Lecture by Jack Otto. <a href="/channel ...

 


 

An honest Israeli Jew tells the Real Truth about Israel ...

www.youtube.com/watch?v=NLRP0yDz1qU
Jul 12, 2014 - Uploaded by Ajmal Rehman
An honest Israeli tells the Real Truth about Israel Israel has launched a deadly military offensive against Gaza ...
 

 Er Bibelen et historisk Dokument ???

 Fortællingen i Det gamle Testamente kunne godt være et historisk Dokument fordi = kun gennem religiøt sprogkyndige = ville det være muligt at skrive et historisk dokument = fordi den roterende presse endnu ikke var opfundet. Som kristen hører det nye testamente med i Bibelen. I det nye Testamente er der mange lignelser = hvilket kunne tyde på = at efter ( Jesus = Guds Søn ) døde på korset for at påtage sig alle menneskers synd = så har Bibelens Sandheder = i historiske Perioder = været under så stærkt et Pres = at Bibelens sandheder skulle fortælles videre til kommende generationer gennem lignelser. Om denne iagttagelse er ( korrekt = eller = forkert ) må være en opgave for fremtidens religiøse historieforskere ???

Er Bibelen et Historisk dokument  ???

Har ( Guds Søn = Jesus ) levet ???

 www.skjulte-sandheder.dk/56856379

 Hvad er din vurdering ???


 Regeres = Den Katolske Kirke  = af Jødiske Synagoger ??? Regeres den Islamiske Verden = gennem ordrer givat af Vatikanstatens sorte Generaler  ???

 Det står jo i jødernes bog = The Talmud = at fjender må myrdes = bare det sker inddirekte.

 Som alle intellektuelle på jordkloden ved = så var det Vatikan staten der skrev

Koranen.

-------------

Da - der er ved at blive skabt en ny verdensorden her på jordkloden - og jeg lever i et demokrati ( siger de ) så har jeg også en pligt til = selv om jeg kun har 7 års skolegang = at finde de sandheder = der bør danne fundament for = hvor jeg sætter mit kryds på valgdagen.

 

New World Order

George Bush New World Order - YouTube

www.youtube.com/watch?v=Rc7i0wCFf8g
25/06/2006 - Uploadet af nwokiller

 Flere videoer for George Bush New World Order . »

 


 

 

Konservativ filosof - Roger Scruton: 'Danmark bør melde sig ud af EU ...

https://www.youtube.com/watch?v=jzvk3f786ng
13. maj 2016 - Uploadet af ÆrkeKonservativ
Den engelske filosof Roger Scruton, en af moderne konservatismes store skikkelser har i utallige ...
 

 www.123.hjemmeside.dk


 

 

Morten Uhrskov Jensen, Dansk Samling i Radio 24/7- Del II ...

https://www.youtube.com/watch?v=GPq_9cdBgww
18. aug. 2015 - Uploadet af Ung Nationalkonservativ
Den voldsomme indvandring kan give plads til Dansk Samling.

 

 

 Dansk Samling satser  at komme i Folketinget

http://www.dksamling.dk/
Morten Uhrskov Jensen

 www.tro-eller-overtro.dk/410537918 

 www.MortenUhrskov.dk

 

Menneskerettighederne er IKKE en del af retsstaten ...

https://www.youtube.com/watch?v=iMIx6BkyMkM
17. okt. 2015 - Uploadet af Dansk Samling
Menneskerettighederne er IKKE en del af retsstaten. Dansk Samling ...

 

Dansk Samling vil opsige FN´s flygtningekonventioner ...

 


 Ung i Dansk Samling

 Ung i Dansk Samling er ikke en uafhængig ungdomsorganisation, men en gruppe af engagerede medlemmer mellem 15 og 35 år, som mødes regelmæssigt til politisk debat og diskussion af Dansk Samlings idégrundlag. Vil du være en del af en ungdomsgruppe, hvis sag er kærlighed til det danske fællesskab, og som brænder for at gøre en forskel for Danmark? Så meld dig ind i Dansk Samling og bliv en del af Ung i DS. Ung i DS giver dig mulighed for at møde ligesindede unge.

Der er møder med stratetiske og politiske diskussioner, men der er også tid til hygge, tilbagevendende traditioner og sociale arrangementer. Som aktivt medlem af Ung i DS, kan du hurtigt møde folk fra Dansk Samlings hovedbestyrelse, som Ung i DS støtter på bedste vis.

Danmark har brug for Ung i DS. Ung i DS har brug for dig.

Har du lyst til at møde andre unge i Dansk Samling, eller blot interesseret i at høre mere om Dansk Samling, så følg os på fjæsbog eller skriv til os:

ung@dksamling.dk

Vi skrives ved!


 

 EU og udlændingepolitikken

Af  Adam Wagner

Man kunne vælge at glæde sig over, at stedse flere politikere er kritiske over, at stedse flere politikere er kritiske over for Danmarks indvandrings- og flygtningepolitiske kurs; men det er svært, når sådanne personer fastholder deres ønske om forsat dansk EU-medlemskab og højst kan svinge sig op til at være>>kritiske<<over for Unionen. Er de da slet ikke klar over, at et opgør med den danske udlændingepolitik forudsætter dansk udmeldelse af EU? Tilsyneladende ikke.

Tag nu den meget omtalte Gimi Levakovic, der har flere voldsomme overfald på samvittigheden, og som ikke har dansk indfødsret. Højesteret fastslog, at han på grund af Danmarks >>internationale forpligtigelser<<, herunder den europæiske Menneskerettighedskonvention, havde ret til at blive i Danmark. Flere røster krævede derpå, at Danmark måtte omtolke eller fratræde denne konvention, hvad der i og for sig er fornuftigt nok, men dommen henviser også til >EU-reglerne<<. Levakovic er jo unionsborger og har dermed visse rettigheder i Danmark. Unionsborgerskabet stemte de danske vælgere <<ja<< til i 1993, og EU har siden udbygget de rettigheder, der er knyttet hertil.

Men lad os nu sige, at Danmark fratrådte Den europæiske Menneskerettighedskonvention. Ville det så ikke ændre noget? Svaret er nej. For indholdet i Menneskerettighedskonventionen er om ikke ordret så i hvert fald indholdsmæssigt ført ind i Unionens traktatgrundlag ved >>Den europæiske Unions charter om grundlæggende Rettigheder<< - for nemheds skyld blot omtalt som >>Chartret<< ( her i NYT behandles Chartret første gang i nr. 4 2001 og siden mere udførligt i nr. 3 2002 ) Danmark underskrev i 2000 Chartret som en bindende politisk erklæring, og med ( Lissabon-traktaten ) blev Chartret retligt bindende på traktatniveau, fordi den omtales i artikel 6 i Traktat om Den europæiske Union. Danmark ratificerede som bekendt Lissabon-traktaten i foråret 2008, og den trådte i kraft den 1. december 2009.

Hvor den europæiske Menneskerettighedskonvention var tiltrådt af Danmark, er dens indhold altså nu skrevet ind i Unionens grundlov, som Danmark er underlagt. Danmark kan ikke længere fratræde reglerne, og tolkningen af dem ligger i sidste ende hos EU-Domstolen, der jo står over det danske folketing og de danske domstole, idet  EU-Retten står over medlemstaternes ret, hvilket også fastslås i Lissabon-traktaten.

Den enkeltes ret til >>familieliv<< sikres også i Chartret, hvilket i praksis betyder, at visse personer, skønt udlændinge, kan få ret til at blive i Danmark uanset deres opførsel iøvrigt. Og hvis man tror, at denne og alle andre  rettigheder >>kun<< gælder unionsborgere, så tager man fejl. Chartrets artikel 45 fastslår, at >>Fri bevægelighed og opholdsret<< kan indrømmes tredjelandsborgere, der har lovligt ophold på en mellemstats område.<<

Med andre ord: Har en tredjelandsborger fået ophold i bare en af Unionens stater, har vedkommende lovligt ophold i dem alle. Det er jo også blevet fastslået i forskellige EU-domme , såsom Metock-og Zambrano-dommene. Dette er bare en lille flig af den EU-ret, der forhindrer en ny dansk kurs i udlændingepolitikken - medmindre Danmark forlader EU og atter bliver et frit land.

  Citat  Slut.

 Afstemnings-Resultatet omkring de fire Danske Forbehold findes på dette Link

http://www.about-truths1.dk/424406599

 Bemærk også at England er udmeldt af EU.


 

Hvad er det de ( indfødte Danskere ) absolut ikke må vide  

http://www.sagenskerne.dk/16050857 

 http://www.advarselspartiet.dk/429121998

 http://www.sagenskerne.dk/30778367 


 

om Danskhed i middelalderen (Hardback)

- nationalbevidsthed hos Saxo og i andre danske krøniker

Forfatter: Adam Wagner 

 

Forlag: Munch & Lorenzen, Udgave: 1, Isbn 13: 9788799529483

 Danskhed i middelalderen, nationalbevidsthed hos Saxo og ...

Danskhed

 i middelalderen

 

 

 Her kan Danmarks børn og andre læse om Vikingernes bedrifter

Trelleborg

eller om hvor fortidens Danske Konger havde deres bopæl.

www.fortidensJelling.dk

Vikingeborgen (The Viking Fortress) - En dokumentarfilm ...

https://www.youtube.com/watch?v=ARVpLMhmPmU
16. okt. 2013 - Uploadet af Rune Kreim Larsen
English subtitles by Thomas Gringer Jakobsen. Årets Shaking Stevens Film 2013. En dokumentarfilm ...

 Dansk Mjød Vikingernes Mjød - YouTube

 Mogens Glistrup: Pressen burde informere om ... - YouTube

 


 Da jeg er Evangelisk Luthersk Kristen har jeg bemærket at

Tysklands hvide Rose har brudt forbandelsen i Tyskland 

Tysklands  Hvide  Rose

German brave Woman Rebukes Islam's Lie in Germany Deutschland

German brave Woman Rebukes Islam's Lie in Germany ...


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hej!
Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
ANNONCE