De bør Vide det

Præsenteret ,den 6. oktober 2014 

 www.DenKorteAvis.dk

www.wikipedia.net  www.Sabbat-Kristne.dk  www.Google.dk

24/7 Radioen  www.tro-eller-overtro.dk/411636133

http://www.sabbat-kristne.dk/243947134

http://www.kulturpartiet.dk/118637684

 

Billeder af konfirmander

Danmarks og Europas

Konfirmander  Konfirmander

De bør vide = det = deres forældre = aldrig fik at vide = på grund af Censur og Historieforfalskninger

------------

 Søren Krarup: Angående menneskerettighederne - YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=3XNzinUcvFc
18. nov. 2017 - Uploadet af J.Treumer
Søren Krarup- Den Danske rodløshed - Duration: 51:07. Chr. S. 1,202 views · 51:07. Le Supplément ...
 
           www.sagenskerne.dk

 http://www.sagenskerne.dk/21050764


 

 http://www.sagenskerne.dk/28423075

Mærkedage  om Kristne  helligdage 

---------------

Santa Lucia på dansk og italiensk Kurt Ravn - YouTube 

  Lignende

Bekæmp Censur = bliv Medlem

 Støt ytringsfriheden, bliv medlem

 


 www.Trykkefrihed.dk

www.TavshedensTyranni.dk

Dette bør alle

Danmarks og Europas

Konfirmander  Konfirmander

vide

 Der har været udryddelseslejre i Europa

 THREE WORLD WARS: THE PIKE PLAN - Blueprint for ... - YouTube

 

www.youtube.com/watch?v=f13x-aJ3vmE
04/08/2010 - Uploadet af watchman4wales
An understanding of the Pike Plan for 3 World Wars... ... THREE WORLD WARS: THE PIKE PLAN - Blueprint ...
 

Flere videoer for THREE WORLD WARS: THE PIKE PLAN ... »

 

Freemason  33. Grader. ( Albert Pike ) skrev et brev - om en fremtidsdrøm - om - tre Verdenskrige - som han sendte til 33. grader Frimurer ( Giuseppe Mazzini ) - som leverede brevet videre til - Vatikanstaten i Rom - om tre kommende verdenskrige  ???  Disse tre krige har fundet sted. Her er en kommende opgave = også for Europæiske Religionsforskere = også dem = som forsker uden for Universiteterne ???

Giuseppe Mazzini - Wikipedia, the free encyclopedia

 

en.wikipedia.org/wiki/Giuseppe_Mazzini

Papal Jews serving The Jesuit order - by Eric Jon Phelps

www.youtube.com/watch?v=PniCwV6aauY
Apr 18, 2014 - Uploaded by WeAreONEbigFamily is Back
Labor Zionism / Communism / Socialism - Papal Jews serving The Jesuit ... Eric Jon Phelps - Vision of ...

Billeder af jon eric phelps

Billeder af eric jon phelps

 http://www.sabbat-kristne.dk/243947134

Annonse i Berlinske Tidende, 6. november, 2013

 


 På disse Universiteter i USA uddannes  Jesuitter.

Boston College[1]     Canisius College[3]    Le Moyne College   

Association of Jesuit Colleges and Universities - Wikipedia

 

 
A statue of Ignatius of Loyola was dedicated in 2000 and was relocated to the lobby of the Klarchek Information Commons

 Loyola University Chicago

 


 

New World Order

George Bush New World Order - YouTube

www.youtube.com/watch?v=Rc7i0wCFf8g
25/06/2006 - Uploadet af nwokiller

 Flere videoer for George Bush New World Order . »

 

Billeder af Albert Pike

Albert Pike - Wikipedia, the free encyclopedia

 


www.wikipedia.net   www.Tro-eller-Overtro.dk   www.Google.dk 

Den første Jesuit var Ignatius Loyola  stadfæstet af paven i 1540.

Billeder af ignatius loyola

Så vidt vides - det største Jesuit-Universitet i USA - 2014

Flere billeder af ignatius loyola

Lær hans Selvhypnose-program på

www.KristeligtDagblad.dk   eller på   www.Kristendom.dk  

 så man selv tror på =  at ( Løgne) de er ( Sandheder )


 

Jesuiterordenen - Wikipedia, den frie encyklopædi

da.wikipedia.org/wiki/Jesuiterordenen
 
Fra Wikipedia, den frie encyklopædi ... Jesuiterordenen (latin: Societas Jesu, "Jesu Selskab") er en katolsk orden grundlagt i 1534 af Ignatius af Loyola og stadfæstet af paven i

 

De katolske Præster = Jesuitterne = afgiver dette løfte til Paven.

Min søn, du er allerede blevt lært op til at opføre dig som en hykler: At være en katolik blandt katolikker, og være en spion selv blandt dine egne brødre - og ikke tro nogen mennesker, og ikke stole på noget menneske. At være en reformeret blandt de reformerte. At være en hugenott blandt hugenotterne. At være en kalvanist blandt kalvanisterne. Blandt Protestanterne - vær i almindelighed som en af dem!

Tilegn dig deres tillid  =  Jesuit Eden til Paven.

Tilegn deg deres tillid, og forsøg til og med at tale fra deres talerstoler. Fremhold med din naturs fulde heftighed vor hellige religion og Paven. Forneder deg til og med så lavt som at blive jøder blandt jøderne, således du kan være i stand til at samle al den information som kan være til nytte for din orden, som en trofast Pavens soldat. Du er blevet lært op til lumsk at plante sjalusiens og hadets frø mellem stater som før havde fred, og ophidse dem til bloddåd, idet du involverer dem i krig med hinanden, og skaber revolutioner og civile krige internt i samfund - Provinser og land som var selvstændige og fremgangsrige  - og kultiveret med kunst og videnskab - og glæder sig over fredens velsignelser.

MERE INFILTRATION

Tag parti for forkæmperne i hemmelighed - i samråd med med dine andre jesuit-brødre ... som måske er involveret på den anden side - og som måske går imod den side - som du har forbindelse med - således at Kirken til slut kan blive den vindende part - i forholdene som er lagt til rette i fredens forhandlinger - og målet helliger midlet.

GRUNDSKOLEN ER OVERSTÅET

Du er blevet lært op til din opgave som en spion - og samle al statestik - fakta og imformation som det står i din magt at fremskaffe fra alle kilder. At opnå tillid gennem smiger til i Protestanternes familier og kættere af enhver klasse og karakter - ligesom til handelsmænd - bankmænd - advokater og blandt skoler og universiteter - i Parlamentet og lovgivende forsamlinger, hos myndighederne og statsrådene - og være alle ting for alle mennesker - for Pavens sag - hvis tjener du er indtil døden.

NY-OMVENDT BEGYNDER

Som en nybegynder og nyomvendt har du allerede modtaget al fornøden instruktion, og har gjort tjeneste som en medhjælper, skriftsfar og præst, men du har endnu ikke blevet udstyret med alt det - som er nødvendigt for at være en kommandant for de loyales hær i tjenesten for Paven. Du må tjene den tilstrækkelige tid som et redskab og udøver - gennem de ordrer som bliver givet af dine overordnede - for ingen kan befale - som ikke endnu har indviet sit arbejde med blodet fra en kætter - for hvis der ikke bliver udgydt blod - sker der ingen tilgivelse.  Derfor - for at du kan blive skikket til dit arbejde - og for din frelse skal være sikret, så skal du ud over din tidligere lydighedsed til din orden og troskab til Paven repetere efter mig =

DER SVÆRGES

"Jeg  ------------------, nu i nærvær af den Almægtige Gud, den velsignede jomfru Maria, den velsignede - Ærkeengel Mikael - den velsignede døber - ST. Johannes, den Hellige Far - den Overordnede General af Jesu Samfund, grundlagt af ST Ignatius Loyola - under Paul III´s  pontifikat, som har - Jomfruens morsliv - Guds livmor - og ved Jesu herskerstav, at Hans Hellighet - Paven - er Kristi viseregent - og er det sande og eneste hoved for den Katolske Universielle Kirke og Universielle Kirke over hele jorden, og at han i kraft af bindingen og løsningen givet til = Hans Hellighed af min Frelser - Jesus Kristus - og har magt til at afsætte hedenske Konger Prinser Stater Fællesskab og Regeringer, som alle er ulovlige uden hans hellige godkendelse, og at de trygt kan ødelægges.
 

Jeg lover og erklærer videre - at jeg ikke vil have nogen egen mening eller vilje - eller nogen mental reservation overhovedet - selv ikke som et lig eller et kadaver ( perinde ac cadaver ) men uden at nøle adlyde hver eneste ordre jeg vil modtage fra mine overordnede i hæren til Paven og til Jesus Kristus.
At jeg vil gå til hvilken som helst del af verden, uden at beklage mig - og vil være underdanig i alle ting som bliver mig fortalt .... Jeg lover og erklærer videre at jeg vil - når anledningen byder sig - starte og føre ubamhjertig krig - hemmelig eller åbenlyst - mod alle kættere - Protestanter eller liberale - som jeg er anvist at gøre - for at udslette dem fra jordens overflade - og jeg vil ikke skåne hverken - køn -alder eller tilstand. Jeg vil ødelægge - koge - flå - kvæle og begrave levende disse berygtede kættere  - rive op deres maver og livmoderne til deres kvinder og knuse deres afskyelige race.

Når det samme ikke kan blive gjort åbenlyst - vil jeg i hemmelighed bruge giftkoppen - kvælerstrengen - dolkens stål eller blykulen - uden hensyn til ære - rang - værdighed eller autoritet - til den person eller de personer - uafhængig af deres tilstand i livet - enten offentlig eller privat - når jeg - når som helst bliver anvist til at gøre det - af en hvilken som helst agent fra Paven - eller en overordnet af broderskabet af - den hellige tro til Jesu Samfund.

( Findes nedtegnet i kartoteket i Kongressen ( Congressional Record ) USA, 15 FEBRUAR 1913, s. 3215-6 )

(  Også i << The Engineer Corps of Hell >> af  Edwin A. Sherman.  s. 118, 1883, Library of  Congress Catalog Card # 66-43354 ).

Sådan uddannes de jesuittiske præster i Pavernes Vatikanstat i Rom  ???


Dette organisations-system er formentlig cirka 6000 år gammelt og måske endnu ældre ??? 

 Hvilken magt giver = disse Tempelnøgler til Paven = over disse hemmelige religioner  ???

   

 

 Ser Pavens Tempelnøgler således ud  ???

 

 Hvilken myndighed giver Vatikanets Tempelnøgler til Paven  ???


 The Anti-Christ Identified: The Testimony of an Ex-Jesuit Priest ...

 

www.youtube.com/watch?v=imMUG74KVSM
25/08/2011 - Uploadet af TheMounteBankExposee
The Testimony of Alberto Rivera, Ex-Jesuit Priest. ... The Anti-Christ Identified: The Testimony of an Ex ...
 

 


 Hvordan kan man vide = om Danmarks Præster = er falske Profeter  ???

 Annonse i Berlinske Tidende, 6. november, 2013

Bør Danmarks Præster Kende

Guds Lov = De 10 Bud

dem der står i

Bibelen

Hvad mener

Danmarks   Konfirmander  Konfirmander

???


 Er

Danmarks   Konfirmander  Konfirmander

bare  ligeglade med = hvilke 10 Bud de lærer  ???

Er

 Danmarks   Konfirmander  Konfirmander

bare   ligeglade 

 ???


 Danmarks   Konfirmander  Konfirmander

bør vide der fandt = en Reformation sted = for cirka

500 år siden ( den 31. oktober 1517 ) fordi Martin Luther = opslog 95 teser på kirkedøren i Wittenberg i ( Tyskland = Germany )  

http://www.sabbat-kristne.dk/202784905

 http://www.sabbat-kristne.dk/202784902

 http://www.sabbat-kristne.dk/202784909

http://www.sabbat-kristne.dk/202784907

 Denne Reformation = skete cirka 200 år før = Republikken USA blev oprettet i 1776.


 Hvilke 10 Bud mener

Danmarks   Konfirmander  Konfirmander

er de ( rigtige )  10 Bud  ???

Bibelen

  Bibelen 2. Mosebog  Kapitel 20  Vers 3. til og med Vers 17.

Gud talte disse ord: Jeg er Herren din Gud, som førte dig ud af Egypten, af trællehuset.

1. Du må ikke have andre Guder end mig.

2. Du må ikke lave noget gudebillede i form af noget som helst oppe i himlen eller nede på jorden eller i vandet under jorden ! Du må ikke tilbede dem og dyrke dem, for jeg, Herren  din Gud, er en nidkær Gud. Jeg straffer fædres skyld på børn, børnebørn og oldebørn af dem der hader mig; ! men dem, der elsker mig og holder mine befalinger, vil jeg vise godhed i tusind slægtled.

3.  Du må ikke bruge Herren din Guds navn til løgn, for Herren vil aldrig lade den ustraffet, der bruger hans navn til løgn.

4. Husk sabbatdagen og hold den hellig. ! I seks dage må du arbejde og gøre alt, hvad du skal; ! men den syvende dag er sabbat for herren din Gud. Du må ikke gøre noget som helst arbejde, hverken du selv eller din søn eller datter, din træl eller trælkvinde eller dine husdyr, og heller ikke den fremmede i dine byer. ! For på seks dage skabte Herren himlen og jorden og havet med alt, hvad de rummer, men på den syvende dag hvilede han. Derfor har Herren velsignet sabbatsdagen og helliger den.

5. Ær din far og mor, for at du må få et langt liv på den jord, Herren din Gud vil give dig.

6. Du må ikke begå drab.

7. Du må ikke bryde et ægteskab.

8. Du må ikke sjæle.

9. Du må ikke vidne falsk mod din næste.

10.  Du må ikke begære din næstes hus. Du må ikke begære din næstes hustru, hans træl eller trælkvinde, hans okse eller æsel eller noget som helst af din næstes ejendom. 

The Bible and the Mahdi - YouTube

 

www.youtube.com/watch?v=PXZWWbBs5fE9. mar 2012 - 14 min. - Uploadet af standingwatch
What do Muslims believe regarding a future Mahdi? Does the Bible teach the coming of such a Mahdi? How ...

 

 Fra en Luthersk Dansk Katekismus fra 1925 lyder De 10 Bud således

KATEKISMUS = DE 10 BUD

1.  Du maa ikke have andre Guder. 

2. Du maa ikke misbruge Herren din Guds Navn. 

3. Kom Hviledagen i Hu, at du holder den Hellig. 

4. Ær din Fader og din moder 

5. Du må ikke slaa ihjel. 

6. Du må ikke bedrive Hor. 

7. Du må ikke sjæle. 

8. Du må ikke sige falsk Vidnesbyrd imod din næste.  

9  Du må ikke begære din næstes Hus. 

10. Du må ikke begære din Næstes Hustru, Svend, Pige, Kvæg eller noget, som hører din næste til.

Vi ser her at ( Guds Lov = De 10 Bud ) har været udsat for

Massive Religiøse Juridiske Fiflerier

i forhold til

Bibelens De 10 Bud

 Derfor  

 Hold øje med DEN FÆLLESKIRKELIGE BEVÆGELSE! -

 


 Guds Lov = De 10 Bud

de findes ikke i muslimernes Bibel som hedder

Koranen

 I stedet for indeholder  

 Koranen

 Sharialove  og  blasfemi- paragraffer.

 Et internet-Leksikon  www.islaminfo.dk   om Koranens indhold

 ---------------

 Her er så den seneste udgave af hvordan

De 10 Bud

kan se ud

1.Fordel menneskeheden under 500.000.000 i evig balance med naturen.
2.Guide reproduktion klogt - at forbedre kondition og mangfoldighed.
3.Foren menneskeheden med et levende nyt sprog.
4.Dyrk lidenskab - tro - tradition - og alle ting med hærdet fornuft.
5.Reger mennesker og nationer med retfærdig lovgivning og kun gennem domstole.
6.Lad alle nationer herske internt og løse eksterne konflikter i en fælles verdens domstol.
7.Afskaf smålige love og ubrugelige embedsmænd.
8.Balancer personlige rettigheder med sociale pligter.
9.Sørg for at sandheden - skønheden - kærligheden - søger harmoni med det uendelige.
10.Bliv ikke en kræft på jorden - Lav plads til naturen - Lav plads til naturen.

 Disse 10 bud = er fundet i USA = i staten Georgia

www.wikipedia.net  www.Sabbat-Kristne.dk  www.Google.dk  

 


   www.sabbat-kristne.dk/243947139

 Billeder af georgis hedgestones

The Georgia Guidestones: America's Most Mysterious Monument ... 

www.youtube.com/watch?v=yIfU41BICf4
09/02/2011 - Uploadet af disinfodave
Join Raymond for a tour of the Guidestones and a look at the controversy and ... For more information visit ...

Flere videoer for www.Guidestones.us »


 Jeg vil naturligvis ikke bestemme = hvilken Religion i vælger. Det er jeres personlige valg.

Det jeg også synes = at i skal vide = det er at

Evangelisk-Luthersk Kristne

LEVER EFTER ( DE 10 BUD ) DER STÅR I

BIBELEN


 

Danmarks Riges Grundlov af 1953

http://www.grundlovsnyt.dk/mf-christian-langballe-om-nationalitet-og-indfodsret/ 

 

       

Christian Langballe = er = Folketingsmedlem for  www.df.dk

 

Læs ( evt.) under overskrifterne ( om Grundlovsnyt ) og ( Ytringsfrihed )

 www.Trykkefrihed.dk

 § 4
Den evangelisk-lutherske kirke er den danske folkekirke og understøttes som sådan af staten.

2017 - 500 år efter Luther!

---------------------

Danmarks Konfirmander Konfirmander

bør bemærke at( Paragraf 4.)  i Danmarks Grundlov siger = at vi =

det Danske Folk er

Evangelisk-Luthersk Kristne

Det betyder samtidig = at vi = 

Det Danske Folk

vi er ikke

KATOLIKKER

også når ( Guds Lov = De 10 Bud ) bliver valgt.

 Annonse i Berlinske Tidende, 6. november, 2013

 


Her kan du tjekke

Danmarks Kongerække

www.fortidensJelling.dk

Og nu lige lidt mere 

  Danskhed  

Jydekompagniet 3 (1989) - Vi er på vejen igen (Jacob ...

www.youtube.com/watch?v=D5ToDYuz-bk
Aug 7, 2012 - Uploaded by Den Danske Filmskat
Sang fra Jydekompagniet 3 (1989) med Jacob Haugaard & Finn Nørbygaard.
 

Da vi Danskere - er et meget begavet folk så bør i

Konfirmander Konfirmander

også vide noget om Bibler.

 www.sabbat-kristne.dk/390099042

 Her vil jeg bemærke = at en meget anerkendt Bibel fra 1611 =  hedder en

Kong James Bibel.

Desuden bør i vide - at der sker mange forfalskninger af Bibelens Tekster = på mange måder. Tekster - der tages ud af - Bibelen - har til formål at fjerne viden - om det fundament og den tro - som er vores danske samfunds Fundament.

Kristendommen er nemlig forkyndelsen af

de Sandheder der findes i Bibelen. Det er væsentlig at vide - at kristendommen er forkyndelsen af Sandheden.

 


 

  ER DU LUTHERSK KRISTEN  ???  HVORDAN VED DU DET  ???
http://www.dendanskeforening.dk/ 

      VIL DU FORSVARE = BIBELENS SANDHEDER = MED DIT LIV ???


 www.Lyttilgud.dk   www.endtime.net    www.Tagryggen.dk

 


Præster der forkynder Evangeliet - de forkynder Bibelens Sandheder.

Det kan nutidens Profeter = Præsterne ikke gøre = hvis de ikke kender

Bibelens  Sandheder

 Derfor vil jeg gøre

Danmarks   Konfirmander  Konfirmander

opmærksom på følgende.

--------------

Dette findes i den berømte ( Kong James Bibel ) fra 1611. 

I. Kapitel  John  5:7

For there are three that bear record in heaven, the Father, the Word, and the Holy Ghost : and these three are one.

--------------

Denne hellige tekst = findes ikke i nogle af mine to bibler.

Bibel 1. =  Udgivet af Det Danske Bibelselskab 1986 København.

Bibel 2. = Udgivet af Det Danske Bibelselskab 2008 København.

--------------

Dette findes i den berømte ( Kong James Bibel ) fra 1611. 

John = 1. Kapitel  Vers  5 - 7

 For der er tre, som bærer vidnesbyrd i himmelen,

Faderen, Ordet og Helligånden: og disse tre er ét.

 


Hvis nutidens danske ( Profeter = Præsterne ) her i 2014 = kun kender forfalskningerne i deres Bibler = så må de naturligvis oplyses og omvendes af

 Danmarks   Konfirmander  Konfirmander

 medmindre

Danmarks   Konfirmander  Konfirmander

 er ligeglade med = om de måske bliver fyldt løgn = når de går til Konfirmations-forbereddelse = eller når de går i Kirke.

 --------------

 Det bliver også interessant for kommende generationer her i

Nationalstaten  Danmark

om der vil ske rettelser i Bibelen = når det

Det Danske Bibelselskab

udgiver en ny udgave af = Bibelen = og om der bliver fjernet flere

væsentlige Citater fra Bibelen.


Det er jo muligt - at nogle Kvikke

Konfirmander  Konfirmander

erhverver sig en

Kong James Bibel

 og Tjekker gennem sammenligning af Bibler = om der er forsvundet ( væsentlige skrifts-steder ) fra Bibelen = og om der på anden måde = er sket væsentlige

Religiøse Juridiske Fiflerier. 

 Hvem kan have interesse i at udføre disse

Religiøse Juridiske Fiflerier 

Annonse i Berlinske Tidende, 6. november, 2013

Er Danmarks Præster Katolikker eller Lutheranere  ???

Hold øje med DEN FÆLLESKIRKELIGE BEVÆGELSE! -

 


 

Kirkelig højrefløj vender biskopper ryggen | TV2 ØST

Evangelisk Luthersk Netværk

www.fornyelsespartiet.dk/109120657

 


 www.sabbat-kristne.dk/390099042

Debatten- Skal, skal ikke-FF.m4v - YouTube

www.youtube.com/watch?v=by9RWwIKdPY
25/11/2011 - Uploadet af HistoriensHus
YouTube home ... You need Adobe Flash Player to watch this video. .... Debat om gruppeeksamen ...
 
 
 
Det er tilladt at omvende og tilgive de Præster i Danmarks Folkekirke
der underviser deres Konfirmander efter ( De 10 Bud ) der står i en Katekismus. Disse præster er jo også født efter store Propagandaløgn - som blev udsendt i Danmarks Radio i Maj måned 1945.fra England. Så i Konfirmander = i kan jo i fællesskab købe en ( Kong James Bibel ) og forære til jeres
Konfirmations-præst = så de kan holde en
 
Evangelisk Luthersk Prædiken
 
på et Bibelsk Bibelsk Fundament = der ikke er et Forfalsket Fundament = og derfor også - er et Sandhedens Fundament .  

-------------

Hvordan indsættes en marionet-regering i

Nationalstaten Danmark

og i Europas andre

Nationalstater

 Har det været muligt = gennem en meget tyk  

 Propagandaløgn

  at  udskifte den militære besættelse = med en Civil besættelse i

Europas  Nationalstater

 --------------------

I dette øjeblik meddeles det ...

Klokken 20.36 fredag den 4. maj 1945 kom journalist Flemming Barfoed farende ind i BBCs danske studio i London og slog Johs. G. Sørensen på skulderen. Det var helt imod reglementet, for han var i færd med at læse nyhederne til Danmark.

>>Flemming fremstammede: >>Tyskerne har kapituleret - sig det << fortæller Johs G. Sørensen. >>Et sekund overvejede jeg, om jeg turde risikere at bringe en så formidabel nyhed uden yderligere bekræftigelse, men jeg stolede på Flemming, lukkede op og gentog hans ord... <<

I DETTE ØJEBLIK MEDDELES DET, AT FELTMARSHAL MONTGOMMERY HAR OPLYST, AT ALLE TYSKE STYRKER I HOLLAND, NORDTYSKLAND OG DANMARK HAR OVERGIVET SIG, gjaldede det ud af højtalerne i alle danske hjem. DANMARK ER ATTER FRIT.

Fundet på side 100. Titel på bog.   EN VERDEN I LYD OG BILLEDER

Leif Ahm      Lademann       Citat slut

Var dette en Nazistisk Propaganda-Løgn - hvor kom ordren fra  ???


Dette er bare en teori.

I følge denne teori - så var det ikke tyskerne der overgav sig - de var besejret i 1933 af en Falsk National-ideologi i Tyskland.  Men Nazisternes overordnede - havde fået denne ordre - fordi en strategi var udtænk af ( Albert Pike ) cirka i 1871. En tidligere general i USAs hær og 33. grader frimurer ( højeste grad ). Et nyt hold ideologer var trænet - med det formål - at nedbryde alle nationale-grænser. Kort sagt - den militære besættelse af Danmark - blev til en civil besættelse. Jeg formoder - at det samme skete i hele Europa. En af de langsigtede målsætninger med denne strategi - det var - at oprette Israel - hvilket skete i 1948. Her bør det bemærkes - at der er forskel på Khazar jøder - og de jøder - der er beskrevet i Bibelen.

Illuminati-ordenen - Wikipedia, den frie encyklopædi

 

Hvordan kan gode mennesker = gøres til onde mennesker  ???

Er det hvad der sker for ( Freemason logebrødre ) ???

evig tavshed og ubrydelig troskab og adlydelse af de højerestående medlemmer og ordenens statutter

Hvordan ser det færdige resultat ud = når muslimer adlyder og beder i Paris.  

Der kaldes også til Bøn i Paris i Frankrig. Hvad tilbeder muslimer  ???

---------

Forbidden Knowledge - History of the Khazar ... - YouTube

www.youtube.com/watch?v=5TVd8ovSPl4
20/01/2013 - Uploadet af conspiracykingdotcom
The history of the ancient Khazar Empire, a major but almost forgotten power in Eastern Europe, which in A.D ...
 
 

 

Næsten alle i Europa - havde sympati eller medlidenhed med jøderne - efter anden verdenskrig. Det gav midler - på forskellig måde til opbygningen af Israel. Kort sagt: Teorien er: at over 90 procent af alle danskere tankemæssigt - er systemets fanger - på den ene eller den anden måde. Det gælder både for højrefløjen og Venstrefløjen i Dansk og Europæisk Politik.

Kort sagt = Teorien er den. -

Fra militær besættelse til civil besættelse.

 


 

The Jews Who Murdered Tsar Nicholas II - YouTube

► 4:12► 4:12

 Когда сердце плачет

The Last Memories Of The Last Imperial Family Of Russia - YouTube

 


 ENGANG SAMARBEJDEDE NAZISTER OG
MUSLIMSKE RELIGIØSE LEDERE

Kan  de have drøftet oprettelsen af det Israel der opstod i 1948  ???

Er oprettelsen af = Israel = en falsk Profeti 

der ligner en Bibelsk Profeti ??? Vi ser her Hajj Amin al-Husseini - stormufti af Jerusalem og tidligere præsident for Palæstinas Øverste Islamiske Råd i samtale med Hitler. Når ordet Palæstina nævnes - så tænker jeg lidt over - vores danske presses store interesse for at støtte det Israel = som blev oprettet i Palæstina i 1948. Var denne indvandring af Jøder til Israel = i virkeligheden en indvandring af Jøder = der ideologisk set var Nazister ??? Både Venstrefløjen og højrefløjen i Danmark = er tilsyneladende blevet villedt af falske informationer  ???  Dette spørgsmål = finder jeg ganske interessant at få besvaret  ???

 


 

The real face of the jews - YouTube

 

www.youtube.com/watch?v=OVV7d-DAhoA
30/05/2011 - Uploadet af Atyaeg1
Correction: This short movie is NOT used for education in Israel. I apologize for spreading false allegations. A ...
 
Er jøder = Kristne ??? Hvis Jøder ikke er = Kristne = hvad er de så ??? Det er jo Præster eller "hellige mænd" = der oversætter = hvad der står i Jødernes hellige bog - THE TALMUD - Var det Karl Marx = der stod for denne oversættelse - så indholdet kom til at ligne Bibelsk Kristendom  ???
 

Why Jews Don't Believe in Jesus pt. 1 - YouTube

www.youtube.com/watch?v=gvCJ-3KB9O0
30/12/2010 - Uploadet af goecongregation
http://gatesofeden.org/ http://www.danielbotkin.com/
 

 

Barbara Lerner Spectre calls for destruction of Christian European ...

 

 Dansk Samling satser at komme i Folketinget

http://www.dksamling.dk/

 

 
Morten Uhrskov Jensen

et problem,
at befolkningen ikke får nogen hjælp
fra universiteterne.

Det kan

Danmarks   Konfirmander  Konfirmander

så tænke lidt mere over.  

5. Oktober 2013 - www.oplys-dig-selv.dk

www.tro-eller-overtro.dk/410537918 

 


What World Famous Men (including Jesus the Christ) have ...

www.youtube.com/watch?v=gie2jxc_LCw
28/07/2013 - Uploadet af VolksPrepper
What World Famous Men (including Jesus the Christ) have to say about Jews.

En Doktrin i The Talmud

Det er tilladt = efter en doktrin i The Talmud = at myrde sine fjender = når bare det sker = Pr. stedfortræder. Var det også gennem et sådant samarbejde  ( Jesus = Guds Søn ) blev dømt til døden = gennem et system af

Pøbel-kontrol

der førte til = at Barrabas blev sluppet fri = gennem en afstemning

og derfor undgik at blive

Korsfæstet.

Et folk = der har beboere i næsten alle Nationalstater og Tidligere Nationalstater

har brug for = at kunne vide = om deres landsmænd = i andre

Nationalstater ( nu også ) er deres landsmænd.

Derfor har disse ( Khazar Jøder ) specielt brug for

at beskytte og kende deres

DNA

-------------------------------

omvendt så skal alle Bibelske Jøder udryddes = således = at der ikke opstår forvirring = om = hvem der er Jøder = ved hjælp af en 

DNA - TEST

--------------

Så måske samarbejder ( Khazar jøder ) med Paverne i Rom ???

Der tages jo mange Politiske beslutninger på denne jordklode

i  hemmelighed - så hvem kan vide - hvad der Politisk sker

på vores jordklode ??? 

The Other Israel _ Ted Pike _ Full Video. - YouTube

www.youtube.com/watch?v=uqYW2mw0TCU
07/11/2011 - Uploadet af TedPikeTV
This video is unavailable. You need Adobe Flash Player to watch this video. ... The Other Israel _ Ted Pike _ ...

 

Et spørgsmål er også = om = ( Khazar jøder ) nu også er de Jøder

der beskrives i

Bibelen

Forbidden Knowledge - History of the Khazar ... - YouTube

www.youtube.com/watch?v=5TVd8ovSPl4

 Husk

Du behøver naturligvis ikke at vide lige så meget - som disse  godt tre 3. millioner - der tilsammen har besøgt disse 15. hjemmesider. Besøgstællere findes til Venstre = under overskrifterne. Lad hesten om at tænke = for den har et større hoved.

http://www.sabbat-kristne.dk/243947134

 

 Mosbjerg Folkefest | Fordi Danmark er dejligt

 

 5. Oktober 2013 - www.oplys-dig-selv.dk

www.tro-eller-overtro.dk/410537918 

 

Billeder af jon eric phelps

Billeder af eric jon phelps

  www.oplys-dig-selv.dk/410537892

 


 

 Den trojanske krig - Wikipedia, den frie encyklopædi

 Lad hesten om at tænke = for den har et større hoved.

Billeder af den trojanske hest

 

 Hvor meget kan din hjerne rumme  ???

  www.oplys-dig-selv.dk/371635269

 


 

Eventyret om Den Vidunderlige Kartoffel - YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=8Cx29TFphzA
11. aug. 2011 - Uploadet af mediaOS
Dansk kortfilm om hvordan kartoffelen kom til europa.
 
Guds veje er uransansagelige. Et dansk ordsprog.
 
 

 

213B - Battle of the Bibles / Total Onslaught - Walter Veith ...

www.youtube.com/watch?v=tNv-zzpIwBs
05/10/2011 - Uploadet af OfficialADTVChannel
http://amazingdiscoveries.tv/media/125/213-battle-of-the-bibles/ http://amazingdiscoveries.org/ Our battle is ...
 

 


 Danmark 1945-1975

Præsenteret her 15. februar 2017

Gamle Danmark 4 1945 1975 sæson 1 - YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=xRpTkXK0vBI
17. nov. 2014 - Uploadet af bertil stokic
Gamle Danmark 4 1945 1975 sæson 1 ... Københavns Brandvæsen under 2. verdenskrig: I kamp mod ...

 

 

  Er Grønland nu foræret væk til = EU  ??? 

 Oversæt denne side

 Billeder af joint declarationen. og helle thorning

EU forfatningen

 

 Flere billeder af joint declarationen. og helle thorning 

http://www.sagenskerne.dk/16050857  

 EU forfatningen

 


 

 Bill Warner: Boko Haram IS real Islam - YouTube

 

www.Political-Islam.Com    

 


 

 Du kan høre Lidt Dansk Musik på disse link

www.Kulturpartiet.dk

http://www.forsvarspartiet.dk/33122469

--------------

  http://www.sabbat-kristne.dk/418667989 


 Lektie 215 = bliv Katolik = eller dø.

215 Revolutions, Tyrants & Wars Total Onslaught Walter Veith ...

 

https://www.youtube.com/watch?v=ftz5ENmmc7Y
8. mar. 2016 - Uploadet af 7th Day Truth Seeker
Revolutions, Tyrants & Wars need finance and support in order to succeed. Who is behind the major ...
 

 Hvilken Bibel = stoler du på = og hvorfor ???

www.sabbat-kristne.dk/390099042


 

217 - The Crime of All Ages / Total Onslaught - Walter Veith - YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=Nkhcc-spRgo
6. okt. 2011 - Uploadet af Amazing Discoveries
http://amazingdiscoveries.tv/media/130/217-the-crime-of-all-ages/ http://amazingdiscoveries.org/ In this ...

 Væsentlig viden findes cirka 40 minutter inde i denne Video.


  www.DenKorteAvis.dk

www.Medie1.dk

  www.wikipedia.net  www.Sabbat-Kristne.dk  www.Google.dk  

 Oprør fra = Folket = over stemmesedlen 

Oprør fra = Folket = over stemmesedlen 

www.Tavshedens-Tyranni.dk 

  http://www.sagenskerne.dk/21050767

www.TavshedensTyranni.dk

En af de globale udfordringer = det er historie-forfalskninger.

http://www.sagenskerne.dk/28423075

www.Tro-eller-overtro.dk

 


 


 Brudevals - YouTube 

https://www.youtube.com/watch?v=1LrAIRz8zWo
11. sep. 2010 - Uploadet af Bryllupskanalen
En Brudevals skal være perfekt, da I kun skal danse den i ca. 1 min. Jens Werner giver inspiration til ...

 

 http://www.tro-eller-overtro.dk/423061304

 


 Billeder af sahara

 

Billeder af sahara ørkenen

MARTIN SPANG OLSEN

er født i 1962 =  er cand.mag i
musikvidenskab og oldtidshistorie med speciale i antikke musik og kultformer.Desuden =
Forfatter, skuespiller og stuntman.

 Måske  kan det Projekt som

Martin Spang Olsen

har udtænkt

 om at opdyrke Sahara-ørkenen bruges = som et tilbud til muslimer

der efter udvisning = fra de Europæiske Nationalstater = der ikke vil rejse tilbage = til den Nationalstat de kom fra  ???

http://www.sagenskerne.dk/29723005

 


 

Lidt oplysninger fundet på internettet = der bør tjekkes  ???

 I 1913 var alt korn i USA 100 procent ejet af

( farmere = Landmænd ) 

 100 år senere ser ejerskabet således ud

I 2013 var kornproduktionen 95 procent ejet af

Kartel-Kapitalister gennem Corperationer.

 


 www.Trykkefrihed.dk

 Flere billeder af torben mark pedersen

 


http://www.about-truths1.dk/424406599 

 

  Velkommen til Analyse-Spillet

 www.sabbat-kristne.dk/243947134

der specielt henvender sig til unge mellem 14 år og 21 år.

 http://www.tro-eller-overtro.dk/420906713

 


 

Mogens Glistrups grundlovstale 1995 - 1 del - YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=73_4eREy7UA
21. okt. 2014 - Uploadet af Mogens Glistrup radiointerviews
Som om at det ikke var nok med landsforræderloven, der trådte i kraft den 1. oktober 1983, så blev der ...

 


 

 Hvis man betragter dette som en fast militær ordre

Jihad som kolonisering af nyt land 

 så bør man vide = at soldater der deserterer = i krigstid = de vil blive dræbt. Derfor er det muligt = at muslimer ikke ønsker at vende hjem = til den Nationalstat = hvor de er født = når de udvises af Danmark = fordi der er noget der hedder apostasi og/eller apostat

Apostasi
Apostat

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Y | Z | Æ |
| Se ALLE ord/begreber |

 Vi ser også = at den muslimske børneopdragelse fører til en stor overbefolkning.

 Børneopdragelse i muslimske hjem

Samt til stort svineri i naturen  

Børneopdragelse i blandede ægteskaber

Derfor bør de muslimer = der tilbydes at deltage i opdyrkning af Sahara-ørkenen = fremover = opdrage deres børn efter den Kristne børneopdragelse.

 


 

www.DenKorteAvis.dk

http://www.pokerpartiet.dk/435241052

  www.wikipedia.net  www.Sabbat-Kristne.dk  www.Google.dk   

 Et Oprør i et Demokratisk Samfund foregår naturligvis over stemmesedlen = når der er = Kommunevalg eller Folketingsvalg.

Vi Konstaterer et begyndende Dansk Oprør over stemmesedlen.  

 Oprør fra = Folket = over stemmesedlen  

  Oprør fra = Folket = over stemmesedlen 

 http://www.sagenskerne.dk/21050767

http://www.pokerpartiet.dk/8976391 

  http://www.pokerpartiet.dk/435489862

  www.DKsamling.dk

www.Altinget.dk

 


  http://www.advarselspartiet.dk/429599590

 

 http://www.pokerpartiet.dk/435241052  

 


 Som bekendt = så er Dansk Kultur = Det Danske folks = daglige vaner.

 www.Sagenskerne.dk

Hvad kan forandre = Danske Danskeres = daglige vaner ???

Det kan forandring af infrastrukturen

 Fra ingen telefoner = til brug af telefoner = det forandrer et folks

daglige vaner

http://www.vilde-teorier.dk/401676878 


 Retten til liv

 


  www.Kulturpartiet.dk

"- det folk der ikke vedkender sig sin fortid,
forstår ikke sin nutid = og har ingen fremtid"

www.fortidensJelling.dk

 Joseph Dumond - The Ten Lost Tribes (Part 1) | Where They ...

 

vimeo.com › Joseph Dumond › Videos
10. dec. 2013
Joseph Dumond - Curses Promo - Leviticus 26 (Remembering the ... Joseph Dumond - The Ten Lost ...

 


 Jews are Not God's Chosen People - The Truth Will Set You Free ...

https://www.youtube.com/watch?v=HCEQ6kAN9DU
22. aug. 2015 - Uploadet af Clive O Hagan
Jews are Not God's Chosen People - The Truth Will Set You Free ..... The real Jews are not in Israel ...
 

 


 www.DenKorteAvis.dk

----------------

Poul Højlund - YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=sA5QNL9yXCI
for 5 timer siden - Uploadet af Fri Presse
Thomas Gyldal Petersen, borgmester i Herlev - Duration: 8:47. Fri Presse 88 views · 8:47. Language ...

 http://www.sagenskerne.dk/28423077 

Et internet-Leksikon  www.islaminfo.dk   om Koranens indhold

www.Nyeborgerlige.dk

 www.Pokerpartiet.dk

 www.Danskkultur.dk

 


   www.DenKorteAvis.dk

Jesus Was Not A Jew - YouTube

 

 https://www.youtube.com/watch?v=7Wpz2eO5HVE

 Jews are Not God's Chosen People - The Truth Will Set You Free - Marching To Zion

www.skipbaker.com

  1. Lignende

 Hvilken Bibel stoler du på = og hvorfor ???

www.sabbat-kristne.dk/390099042


 Offentliggjort ,den 11. juni 2016

 Chinese Scientist Claims Donald Trump is Cyrus The Great in Bible 

Chinese Scientist Claims Donald Trump is Cyrus The Great in Bible ...

https://www.youtube.com/watch?v=lhq6_jPenws
11. jun. 2016 - Uploadet af Truth Perfected
How did this video get hijacked at 6.17? I would have liked to have heard the entire lecture given by the ...

 http://www.sagenskerne.dk/16050868

 


Fra min Danske Bibel udgivet af Det Danske Bibelselskab i 2008

og autoriseret af

Hendes Majestæt Dronning Margrethe II

 

Esajas Bog = Kapitel 44 = Vers 28 = lyder således

Til Kyrus siger jeg: >> Min hyrde!<<

Han skal udføre alt det, jeg vil.

Jeg siger til Jerusalem:

   >>Du skal genopbygges,

og templet skal grundlægges.<<

Citat Slut

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hej!
Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
ANNONCE