FRELSTE HOLDNINGER
FRELSTE HOLDNINGER www.advarselspartiet.dk

Præsenteret her  24.  juni 2010

FRELSTE HOLDNINGER 
Jyllands-Posten - blogs
 
Nedlæg instituttet for de frelste holdninger

Dato: d. 23.06.10, 11:37

Af: Morten Messerschmidt

Ifølge loven, der i 2002 førte til oprettelsen af Institut for Menneskerettigheder, skal dettes virksomhed tage sit udgangspunkt i de af det internationale samfund til enhver tid anerkendte menneskerettigheder samt de i grundloven indeholdte frihedsrettigheder. Instituttet skal analysere gældende ret – ikke skabe den. På den baggrund undrer jeg mig over, at institutdirektør, Jonas Christoffersen, i sit høringssvar og den offentlige debat om VOKs seneste integrationsaftale skriver, at ”det er vel også væsentligt, at reglerne ikke ligefrem skader integrationen”. Vel er integrationen væsentlig. Men ikke for institut for menneskerettigheder, hvis opgave det er at undersøge forenelighed med gældende regler. Ikke på ét område synes JC imidlertid at forholde sig til menneskerettighederne – hans eget raison d´etre.

Derimod fremfører JC en række almindeligheder, som mere minder om det radikale venstres forfjamskede føleri end egentlig jura. Først kritiseres, at en del af loven gælder med tilbagevirkende kraft. En sådan kritik synes ikke at finde støtte i menneskerettighedserklæringen, hvis artikel 7 alene forholder sig til strafferet. Noget overraskende for en menneskerettighedsdirektør vælger JC da også at konkludere, at de nye pointregler ”ikke er fair”. Siden hvornår er det blevet instituttets opgave at vurdere fairness? At afgøre det rimelige for det urimelige, er politikerens opgave. Ikke juristens. Og da slet ikke institut for menneskerettigheders.

Følgelig finder JC, at det nye pointsystem er ”forvirrende og uoverkommeligt”. Igen bevæger institutlederen sig mere på politisk end juridisk grund. Ingen bestemmelser i gældende erklæring tilsiger, at en lov skal være overkommelig eller gennemskuelig. I givet fald ville de fleste af dette lands skattelove være i strid med menneskerettighederne. Det er de selvsagt ikke. Derfor famler JC i blinde, når han skal vurdere de nye regler. Holder det ene øjeblik DAs kritik op som parade, roser det næste øjeblik tilbudene om uddannelse. Men hvad har alt dette med menneskerettigheder at gøre? Dette land er fyldt med mennesker, der har en holdning til, hvad der er fair eller unfair. Vi har masser af jurister, der kan vurdere lovgivningens kompleksitet og rigiditet. Noget sådan behøver vi ikke et særegent institut til. Hvis ikke institut for menneskerettigheder formår at skelne mellem politik og jura, er det tvivlsom, hvilket anvendelig bidrag instituttet overhovedet kan forventes at levere. Et institut for vurdering af fairness og rimelighed er ikke bare latterligt. I ethvert ordentligt demokrati som det danske er det direkte overflødigt. Her kan vælgerne nemlig sagtens afgøre, hvad det er rigtigt og forkert. Den slags behøver vi ikke institutter til.

Besøg eventuelt    www.DanskFolkeparti.dk 


MORTEN  UHRSKOV JENSEN har skrevet bogen
ET DELT FOLK som er udgivet på forlaget LYSIAS
ISBN 978-87-989198-5-8  UDKOM 2008


Hej!
Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
ANNONCE