Generalen Jesus

www.advarselspartiet.dk = 29. december 2012

Generalen = Jesus =  kæmper for din sjæl.       www.Google.dk

Kan = sandhederne  = vinde over = Løgnernes ideologier???


 

    ER DU KRISTEN  ???  HVORDAN VED DU DET  ???
http://www.dendanskeforening.dk/ 

      VIL DU FORSVARE = SANDHEDEN = MED DIT LIV ???

 


 

 

  KRISTENDOMMEN er forkyndelse af SANDHEDEN

 

 Derfor = www.Lyttilgud.dk  www.endtime.net  www.Tagryggen.dk

 


KAN KRISTNE BRUGE = SANDHEDEN = SOM ET SKJOLD ???

KAN KRISTNE BRUGE  = SANDHEDEN = SOM ET VÅBEN MOD = LØGNERE  ???

Er = Bibelen i virkeligheden en bog = der rummer løsningen på = hvordan folket i en = Nationalstat = kan overvinde en materiel overlegen fjende = ved at følge Bibelens anvisninger meget nøje = således at = Sandhederne= kan siges højt i = Nationalstaten = uden at blive anklaget efter en = Censur Paragraf  ???


 

Jesus  = har sagt følgende = hvis jeg husker det rigtigt ???

Den der griber til = sværdet = skal omkomme ved = sværdet.

 

THREE WORLD WARS: THE PIKE PLAN - Blueprint for ... - YouTube

 

www.youtube.com/watch?v=f13x-aJ3vmE
Flere videoer for THREE WORLD WARS: THE PIKE PLAN ... »

War on Islam: Albert Pike, General, KKK leader, 33 Degree Mason ...

www.youtube.com/watch?v=rYXCB4Jw6H4
15/11/2011 - Uploadet af FacelesswithEyesOpen
War On Islam: Uploaded by Oisin29 on Oct 29, 2011 All 3 WARS EXACTLY Predicted In 1871 By Mason ...
 

The Jesuits the 20th Century Eric Jon Phelps - YouTube

www.youtube.com/watch?v=EXWwbXGAWaQ
21/01/2012 - Uploadet af Islandretreat
History_of_the_Jesuits Their Origin, Progress, Doctrines, and Design by G. B. Nicolini.pdf http://www.mediafire ...
 

Det betyder = efter min opfattelse = at de mennesker = der lever efter = løgnernes ideologier = og = Løgnens religioner = skal besejres på en anden måde = og ikke gennem militærmagt.   M.V.H. =  Saxo-Poul.


 

Hvorfor skal fjender tilgives  ???  Det står også i Bibelen et sted.

Tilgiv dem = thi de ved ikke hvad de gør.  Derfor.

Hvor dette står i Bibelen = det husker jeg ikke. Der står intet i = Koranen = om vor Kristne Guds lov ( DE 10 BUD ) og når muslimer ikke kender = DE 10 BUD  = hvordan skal de så kunne kende forskel på = Sandheder og  Løgne ???  Måske er det derfor = vi Kristne = skal tilgive ???

 

  • Bibelen = JOHANNES EVANGELIET  14. Kapitel Vers 6.

  • Jesus svarer:" Jeg er vejen og sandheden og livet; ingen kommer til Faderen uden ved mig.

    Se eventuelt også  =  Joh. 11,25.  Hebr, 10,20.


    • Min primitive analyse = som kan være forkert  ???

  • Når jeg analyserer dette internet-leksikon = om Koranens indhold = så gør specielt ( Børneopdragelsen i muslimske hjem ) et negativt indtryk på mig = fordi de muslimske børns hjerners udviklingspotientale = ikke kan komme til fuld udfoldelse = fordi ubefæstede sjæle = ikke har noget forsvar imod de onde ideologier = der eventuelt findes i Koranen. Skal en hjernes udviklings-potienale udnyttes fuldt ud = så skal barnets hjerne have udfordringer = indtil barnet er blevet 25 år. Du har sandsynligvis en hjerne = der også kan tænke. Så hvad er din analyse af ( Børneopdragelsen i muslimske hjem ) ???

Min analyse af militær-diciplinen = som står i Koranen = om = ( Børneopdragelsen i muslimske hjem ) får mig til at Vurdere = Islam = som en = militær erobringshær = der er forklædt som en religion.


 HVAD ER = DIN ANALYSE = AF = KORANENS INDHOLD  ???

www.islaminfo.dk      Koranen      artikeldatabase.

www.islaminfo.dk   et internet-leksikon om Koranens indhold.

Besøg evt. - teksterne under disse overskrifter.

KVINDER  Her findes ( Sura 33.59 ) og ( Sura 24.13 )
KOLONIALISME
REN UREN
TØRKLÆDE
TAQIYA = islams lovlige forviringsløgn.
TØRKLÆDER
VANTRO
STENING
JIHAD  = at udbrede islam med vold-om nødvendigt.
APOSTAT
APOSTASI
ÆGTESKAB
BØRNEOPDRAGELSE I MUSLIMSKE HJEM

Her bør tilføjes - at Koranen ikke indeholder ( DE 10 BUD
)
Her bør tilføjes - Koranen betragter de kristne som vantro
Ja alle - der ikke er muslimer - anser Koranen for vantro.

Islam bruger løgnen ( Taqiya-Taqija ) som religiøst arbejdsredskab.

Min bemærkning = En religion der bruger løgnen - ( Taqiya ) som religiøst arbejdsredskab - opfatter jeg således =

KORANEN RUMMER  =  RELIGIØST SET LØGNENS EVANGELIUM

MVH.  Poul Leo Nielsen  alias   Saxo-Poul.


 

Sam Solomon          Lyt til  medforfatter til denne bog.
MOSKEEN
og dens rolle i samfundet  =  En meget oplysende bog.
Udgivet i 2008    

Find den evt. på  =  www.wikipedia.net   http://www.google.dk/ 

Forfatterne er = Sam Solomon og E. Alamaqdisi


 Sådan lyder vor Kristne Guds Lov ( DE 10 BUD som Moses modtog. 

SÅLEDES LYDER (  GUDS LOV ) DEN SOM KRISTNE SKAL OVERHOLDE.

 2. Mosebog  Kapitel 20   Vers 3. til og med Vers 17.

Gud talte disse ord: Jeg er Herren din Gud, som førte dig ud af Egypten, af trællehuset.

1. Du må ikke have andre Guder end mig.

2. Du må ikke lave noget gudebillede i form af noget som helst oppe i himlen eller nede på jorden eller i vandet under jorden ! Du må ikke tilbede dem og dyrke dem, for jeg, Herren  din Gud, er en nidkær Gud. Jeg straffer fædres skyld på børn, børnebørn og oldebørn af dem der hader mig; ! men dem, der elsker mig og holder mine befalinger, vil jeg vise godhed i tusind slægtled.

3.  Du må ikke bruge Herren din Guds navn til løgn, for Herren vil aldrig lade den ustraffet, der bruger hans navn til løgn.

4. Husk sabbatdagen og hold den hellig. ! I seks dage må du arbejde og gøre alt, hvad du skal; ! men den syvende dag er sabbat for herren din Gud. Du må ikke gøre noget som helst arbejde, hverken du selv eller din søn eller datter, din træl eller trælkvinde eller dine husdyr, og heller ikke den fremmede i dine byer. ! For på seks dage skabte Herren himlen og jorden og havet med alt, hvad de rummer, men på den syvende dag hvilede han. Derfor har Herren velsignet sabbatsdagen og helliger den.

5. Ær din far og mor, for at du må få et langt liv på den jord, Herren din Gud vil give dig.

6. Du må ikke begå drab.

7. Du må ikke bryde et ægteskab.

8. Du må ikke sjæle.

9. Du må ikke vidne falsk mod din næste.

10.  Du må ikke begære din næstes hus. Du må ikke begære din næstes hustru, hans træl eller trælkvinde, hans okse eller æsel eller noget som helst af din næstes ejendom. 

 


Generalen = Jesus = har givet denne ordre til alle = Kristne

Gå ud og gør alle folk til mine diciple. Lær dem Sandhedensstyrke.

Bud nummer 6.  Du må ikke begå drab. 

Hævnen hører mig til = siger Herren.

Til gengæld har vi Kristne = Bibelen = med Guds ord skrevet ned.

 


  KRISTENDOMMEN er forkyndelse af SANDHEDEN

Derfor = www.Lyttilgud.dk  www.endtime.net  www.Tagryggen.dk

 
-----------------------------------------------------

 www.sagenskerne.dk  www.oplysningspartiet.dk  www.advarselspartiet.dk

 


 

Hej!
Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
ANNONCE