HVOR ER DEMOKRATIET
HVOR ER DEMOKRATIET www.advarselspartiet.dk

Præsenteret her 22. juni 2010

HVOR ER DEMOKRATIET  =  søg på  www.Google.dk 

http://www.siad.dk/index.php?option=com_content&view=article&id=1306:generalsekretaer-udnaevnt-i-den-nye-arabisk-europaeiske-stor-union&catid=52:europa

Generalsekretær udnævnt i den nye arabisk-europæiske Stor-union

Så er Middelhavsunionen en realitet. Unionen der gør Middelhavet til en indsø i det nye stor-Europa.
Et projekt der har stået på siden 1995, bedst kendt som Barcelona-erklæringen. Det består i første omgang af EU og landene der grænser op til Middelhavet. Intentionen var at området skal være et frihandelsområde hvor varer og mennesker frit kan krydse grænserne. Indkøringsperioden for Middelhavsunionen er fra 2010 til 2012.
D. 12. januar d.å. blev Ahmad Khalaf Masadeh, jordansk ambassadør i Bruxelles, (billede) udnævnt som generalsekretær for Middelhavsunion (Euro-med).

Udnævnelsen fandt sted til et møde mellem højtstående embedsmænd for Euro-med i den belgiske hovedstad. Alle 42 udenrigsministre i den nye Union blev igår onsdag orienteret så de kan komme med eventuelle bemærkninger. Hvis der ikke kommer en uventet modstand inden 15 dage fra udnævnelsen, vil den blive endelig godkendt ved en proces med stiltiende samtykke.

Kilde: http://www.ansamed.info/en/news/ME01.XAM15374.html

Det er ikke sådan at politikere og medier ikke har været orienteret om det Euro-mediterranske samarbejde, men der ser ud til at være en stiltiende aftale om at dette projekt skulle luskes ned om ørerne på befolkningerne i Europa.

Det er ikke sådan at der ikke har stået noget om det på EUs hjemmesider ang. Unionen, der har været masser af informationer om det. Derfor kan det undre meget at vores politikere og medier ikke har fundet det vigtigt at informere danskerne om at der snart kan stå 20 millioner muslimer i Europa foruden dem vi har i forvejen. De 20 millioner er dem EU påstår vi mangler i Europa for at beholde vores vækst.

SIAD og SIOE og Anders Bruun Laursen, pensioneret øjenlæge, har utrætteligt prøvet at få denne sag bragt på dagsordenen og diskuteret blandt danskerne. SIOE har endda holdt en
konference om det Euromediterranske samarbejde i Folketinget sidste år, hvor man havde inviteret alle der burde vide noget om den nye Union. Der dukkede ingen medier op og de eneste to politikere der var tilstede var Søren Krarup DF og Jesper Langballe DF.

Det var først efter vores nylige demonstration i Harrow d. 13. dec. 2009, hvor vi stod op imod en stormoské i London, og hvor vi kom i kontakt med Pamela Geller og Robert Spencer, at der kom skred i sagerne. Vi fortalte Pamela om Euro-med projektet og hun fik international medieopmærksomhed om emnet. Hun havde et langt stykke i Washington Times om det Euro-mediterranske samarbejde. Linket er i bunden af denne artikel.
Artiklen blev oversat til tysk af Political Incorrect.

Artiklen mødte modstand hos en DF-kandidat ved navn Henrik Ræder Clausen der påstod at projektet var lagt død og han bad Pamela om at tage artiklen ned og dementere det. Vi forsynede Pamela med fakta og hun fortsatte med at afdække det Euro-mediterranske projekt. Henrik Ræder Clausen fra DF forandrede derefter pludselig mening og er nu selv gået aktivt igang med at informere om projektet. Spørgsmålet er nu bare hvorfor DF ikke gør noget ved det? Eventuelt kræver af udenrigsministeren at han ikke godkender de statutter han skal tage stilling til omkring februar. Godkender han dem sidder Danmark i suppedasen. Anders Bruun Laursen har skrevet et brev til udenrigsministeren og et brev til Søren Espersen DF ang. godkendelsen af Unionen. De ligger som selvstændige artikler i Femitolvs netavis:

Mail til Udenrigsministeren
Mail til Søren Espersen

Artikel om euro-med i Washington Times

http://balder.org/avisartikler/EU-Og-Medierne-Tavshed-Om-Euromediterranien-Eurabien.php

Besøg evt.  www.Siad.dk      www.Google.dkER DANMARKS FOLKETING BLEVET OVERFLØDIGT ???


Hej!
Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
ANNONCE