MUSLIM TIL TOPS
MUSLIM TIL TOPS www.advarselspartiet.dk

Præsenteret her  18. juni 2010

Las Hedegaard, formand for Trykkefrihedsselskabet: Vi har plads til alle religioner - bare man går ind for ytringsfrihed. Arkivfoto: JP


Tip     Print     RSS     Del    

Muslim til tops hos islam-kritikere

Offentliggjort 16.06.10kl. 15:56

Ahmed Mohamud er 30 år, sygeplejerske, af somalisk afstamning og bøsse. Nu bliver han næstformand i Trykkefrihedsselskabet, som er stærkt kritisk over islam.

Det skriver den venstreorienterede hjemmeside modkraft.dk.

Lars Hedegaard er formand for Trykkefrihedsselskabet, hvor Ahmed Mohamud sidste år kom med i bestyrelsen og nu afløser Katrine Winkel Holm som næstformand, fordi hun skal redigere selskabets tidsskrift.

Lars Hedegaard ser ingen problemer ved at få en muslimsk næstformand.

Bare man går ind for ytringsfrihed...

- Jeg har aldrig været modstander af muslimer. Nogle af os har brugt vores ytringsfrihed til at kritisere islam som politisk system. Enhver kan være medlem hos os uanset, hvad man tror på, så længe man går ind for ytringsfrihed. Vi har kristne, ateister, buddhister og jøder, siger Lars Hedegaard til Ritzau.

Ahmed Mohamud ser ingen modsætning i sin post og andre medlemmers islam-kritiske udtalelser.

- Jeg synes ikke, jeg blåstempler nogle bestemte meninger ved at være næstformand for Trykkefrihedsselskabet. For mig er retten til at ytre sig frit helt central, og jeg mener, at det er vigtigt, at vi taler sammen i stedet for at kaste sten efter hinanden, siger Ahmed Mohamud til modkraft.dk.

Da Lars Hedegaard sidste år betegnede muslimske mænd som voldtægtsmænd, forlod politikerne Naser Khader (K) og Søren Pind (V) selskabets rådgivende organ.

"Jeg behøver ikke at være enige med alle"

Da Jesper Langballe (DF) udlagde Lars Hedegaards udtalelser, anbefalede Rigsadvokaten en tiltale mod Langballe for at bryde racismeparagraffen.

Onsdag hævede Folketinget Jesper Langballes parlamentariske immunitet.

Trods flere medlemmers hårde ord om islam overvejer Ahmed Mohamud ikke at forlade Trykkefrihedsselskabet.

- Jeg behøver ikke at være enig med alle i foreningen, siger han til modkraft.dk.

Ritzau    Citat slut.TILLYKKE til = Ahmed Mohamud = med valget til næstformand i = TRYKKEFRIHEDSSELSKABET.  TILLYKKE.

Mine tanker om muslimer er således =

Ingen bestemmer selv = hvor de er født
Ingen bestemmer selv = hvem der er deres forældre

Men i et demokratisk samfund som det danske = må det enkelte menneske = stå personligt til ansvar for = for sine personlige handlinger = overfor Danmarks Grundlov = og over for de menneskabte love = der vedtages af vore demokratisk valgte = Folketings-Politikere = på Christiansborg.

MUSLIMERS DILEMMA I DANMARK

Det, som jeg ser som muslimers dilemma i Danmark = det er det = at islam er en = LOV- religion = givet af Allah igennem Muhammed = hvilket betyder = at islams verslige love = står over = menneskabt lovgivning = vedtaget af vore Folkevalgte Politikere på Christiansborg

ISLAMS DØDSSTRAF FOR MUSLIMER

Muslimer i Danmark har deres egen religiøse lovgivning, som i Koranen vægtes højere end Folketingets lovgivning i Danmark. Da der er dødsstraf for, at forlade troen på på den lovgivning som udgår fra Koranen = APOSTASI = så kan en muslim ikke = sætte Dansk lovgivning over = islams religiøse love. Så længe en muslim = er født muslim = så anerkender en muslim, at islams sharia-love står over Danmarks Folketings love.

KAN MUSLIMER GODKENDE = TO LOVSYSTEMER = PÅ EN GANG  ???

Jeg formoder derfor = at enhver muslim der bor i Danmark = der ikke har fravalgt islam som religion = sætter islams sharialov over = Danmarks Riges Grundlov af 1953. Jeg forstår også godt = langt hen ad vejen, at muslimer ikke fravælger den religion de er født ind i = fordi det betragtes af de stærkt troende muslimer = for et så stort forræderi = at det kræver døds-straf ifølge Koranen.

Besøg eventuelt dette internet-leksikon om Koranens indhold =
www.islam-info.dk  og læs under = APOSTASI og APOSTAT.DANMARK =  ( ET LAND = TO LOVSYSTEMER )

Jeg må konstatere, at i Danmark findes der to lovsystemer, og almindelige muslimer, der er født som muslimer i Danmark = er født som gidsler i mellem to lovstystemer = der overlapper hinanden = på det verslige område = der hvor det er Politikerne på Christiansborg = der står for lovgivningen i Danmark. For at illustrere det kort. Islam dækker over =

religion
Politik
økonomi
kultur
Egen lovgivning
eget militær

Den Danske Grundlov af 1953    dækker over =
Folketingets ansvarsområder i Danmark

kirken og kristendommen sat delvis fri = ifølge Paragraf 4.
Politik
økonomi
kultur
Egen lovgivning
eget militærMuhammed har sammemsat ( Børneopdragelsen i muslimske hjem ) hvilket ( efter min opfattelse svarer til ) en militær grunduddannelse i en vesterlandsk hær.

I min personlige børne-opdragelse = er der taget  udgangspunkt i = ( de 10 bud ) fra Kristendommens Bibel.Min kristne gud = ønsker efter min opfattelse = at alle mennesker på jorden = skal have et godt liv = hvis vi ellers selv vil tage hænderne op af lommen = og udføre den nødvendige arbejdsindsats = der skal til = for at nyde de frugter jorden tilbyder, hvis vi ellers vil gøre den nødvendige arbejdsindsats. Min primitive analyse af min egen opdragelese =

1   Du må ikke have andre guder
2   Du må ikke misbruge herren din Guds navn
3   Du skal holde hviledagen hellig
4   Du skal ære din far og mor
5   Du må ikke slå ihjel
6   Du må ikke bryde ægteskabet
7   Du må ikke sjæle
8   Du må ikke afgive falsk vidnesbyrd mod din næste
9   Du må ikke begære din næstes hus
10 Du må ikke begære din næstes hustru eller folk eller fæ
     eller noget,der hører din næste tilDE TO FØRSTE BUD

1. + 2.  Formålet med de to første bud = er efter min opfattelse ikke, at vores kristne gud ønsker en speciel stor tilbedelse, men hvor der er et = tomrum = der vil mennesker der ønsker verslig magt = indsætte deres afguder = og efterhånden udvande formålet med de andre otte bud. For mange forskellige guder = skaber ikke noget godt for det enkelte menneske = eller gode samfund = men indre opløsning af samfundet.

DET TREDJE BUD

3.  Du skal  holde hviledagen hellig

Min kristne Gud mener åbenbart, at alle mennesker har fortjent en ugentlig fridag = med det formål, at den enkelte kan tænke dybere over = hvad den enkelte kan gøre for = at hjælpe sine venner og naboer.

DET FJERDE BUD

Du skal ære din fader og moder.

Det lyder både logisk og fornuftigt, og skaber formentlig ikke baggrund for en ny verdenskrig. Det finder jeg er fornuftig i enhver børneopdragelse med udgangspunkt i = de 10 bud.

DET FEMTE BUD

5.  Du må ikke slå ihjel

Det er efter min opfattelse en god regel i ethvert samfund, der ønsker at opbygge et velfungerende samfund, hvor enhver må lære at beherske sin vrede, og ikke gå besærk, selv om der måske kunne være grund til, at føle den ultimative vrede. Selvbeherskelse må derfor også ses som en kristen dyd.

DE SJETTE BUD

6.  Du må ikke bryde ægteskabet

Det lyder ret logisk i mine ører. Set med samfundets briller, så vil et samfund uden skilsmisser, være et velfungerende samfund. Nu ved vores kristne gud godt, at der findes mennesker med en lidt svag dømmekraft, som derfor får valgt en forkert partner. Derfor har Jesus indført tilgivelsen = således at et kristent menneske = kan få  en ny chance = for at finde den rette livsledsager.  

DET SYVENDE BUD

7.  Du må ikke sjæle

Vi kristne må ikke sjæle. Dette syvende bud tjener efter min opfattelse flere formål.  Hvis du tager noget, der tilhører andre, så kan du gøre andre ked af det = eller fortvivlet. Det kan ødelægge skaberkraften i det menneske der bliver bestjålet. Samfundsmæssigt vil tyveri give indre stridigheder i et samfund, og derfor tjener det syvende bud, både en personlig og en samfundsmæssig interesse.

DET OTTENDE BUD

8.  Du må ikke afgive falsk vidensbyrd imod din næste.

Dette ottende bud der siger, at du ikke må afgive falsk vidensbyrd om din næste, og det betyder efter min opfattes også = at du ikke må lyve. Det står ikke direkte, at du ikke må lyve = men kristen lovgivning siger, at du ikke må komme med falske anklager = og efter min fortolkning betyder det = at du ikke må lyve.

DET NIENDE BUD

9.  Du må ikke begære din næstes hus

Dette bud, er tilsyneladende skrevet før end de = danske kreditforeninger = her i Danmark fik kontrol over udlån til husejere =  således at en familie ikke mere kan overtage en anden families hus = ved at slå denne anden familie ihjel. En mere fredelig overtagelse af en andens hus, giver også et mere fredeligt samfund = til gavn for de næste generationer. Konsekvensen af et sådant bud er også, at de næste generationer der ønsker eget hus = hurtigere indser = at det at opnå sit eget hus = kræver en diciplineret arbejdsindsats. Det er også til gavn for det samlede samfunds funtions-duelighed.

DET TIENDE BUD

10.  Du må ikke begære din næstes hustru, folk eller fæ, eller noget der hører din næste til.

Det kan være svært, at have, et så rent indre sind, eller en så ren en indre sjæl, at du kan leve op til det tiende bud. Der er forhåbentlig forskel på at ( ønske ) og på at ( begære ) ???

DETTE  SPØRGSMÅL = MÅ EN HUMANISTISK PRÆST =
KUNNE SVARE PÅ. MÅSKE ER DER EN TEOLOGISK FORSKEL, SOM ER SVÆR AT OVERSKUE FOR EN MERE JORDNÆR PERSON SOM MIG ???

Den samlede virkning af ( De 10 Bud ) giver efter min opfattelse = velfungerende samfund. Det giver ærlige mennesker, der ikke sjæler fra hinanden.

DET RELIGIØSE = OG DET VERSLIGE = ER I DANMARK DELT OP.

Kristendommens præster i Danmark = adminstrerer i Danmarks kirker ( DE TO FØRSTE BUD ) af = De 10 Bud.

DET DANSKE FOLKETINGS ANSVAR ER =
AT FORSVARE DANMARKS GRUNDLOV.

Politikerne i Det Danske Folketing = administrerer efter min opfattelse ( de sidste otte bud ) med en myndighed, der udgår fra ( Danmarks Riges Grundlov af 1953 )

Sådan opfatter jeg sitivationen her i Danmark her i år 2010.Hr Ahmed Mohamud = hvis du er født her i Danmark, så er du født ind i et dilemma mellem to lovgivninger = ( i det samme land ) = og forlader du = islams parallel-lovgivning så er det med trussel om døds-straf = ifølge Koranens religiøse lovgivning. Ingen let sitivation, og det er heller ikke let, at fravælge islam = når hverken det danske folk eller Europas befolkninger, ønsker at stå fast på sine egne grundværdier. Jeg forestiller mig = at din opdragelse ( anbefalet af Muhammed ) for cirka 1400 år siden = har set således ud = og stadig ser således ud.

BØRNEOPDRAGELSE I MUSLIMSKE HJEM

De første år opdrages barnet primært af kvinden. I 5-6 års alderen sender religiøse forældre ofte deres barn i koranskole,som består i at lære koranen udenad på arabisk.Kønnene adskilles og opdragelsen foregår gennem koporlig og psykisk afstraffelse.

Pigerne skal gå ind i husholdningen,og være med til,at renholde hjemmet og passe de mindre søskende.Hun skal sørge for de ældre brødres velbefindende,for at finde sin rolle.Dette er en del af den religiøse opdragelse,så hun kan finde sin plads under ALLAHs lov.

For religiøse muslimer er det ofte vigtigere,at pigen lærer arabisk end dansk,da hun skal kunne læse koranen.Af disse grunde forsømmer nogle piger skolen .Da de til med skal lave mad,vaske tøj,- og passe syge søskende er deres tid til lektier begrænset.

Dårlig opførsel hjemme kan betyde forbud mod at gå i skole.Når hun bliver 9 - 14 år,skal hun klæde sig med tørklæde og lang kjole.Hun må ikke deltage i svømning,idræt og lejrskoler.I hjemmet indstilles hun af moderen på hendes 3 vigtigste opgaver : at føde mange børn,at styre det huslige og oplære det lille barn i islam.

Den muslimske kvinde "styrer huset" Den ældste kvinde irettesætter de yngre : svigerdøtre,voksne døtre,yngre søstre,etc.Den unge kvinde i hjemmet,som endnu ikke er gift,skal beskyttes af familien,da hun er den muslimske kvindes ære.

Hendes ansvar er det,at familiens ære er stor blandt muslimske naboer og venner.Overtræder hun disse regler,mister hele familien sin ære og ikke kun kvinden selv.Hun vil da ikke kunne få sig en mand.Det er faderens ansvar,at barnet får sig en muslimsk opdragelse.

Det er ham der på dommedag må stå til regnskab for,om børnene blev muslimsk opdraget selv om han, når børnene er små,delegerer arbejdet ud til kvinden.DVS enten sin hustru eller sin mor.Hvis hustruen ikke vurderes til.- ikke at være  en god muslim,vil manden overdrage børneopdragelsen til sin mor.Dette bevirker at danske kvinder i muslimske ægteskaber ofte må anstrenge sig for,at være gode muslimer.

Profeten Muhammed anbefalede at opdragelsen foregår i 3 faser : I første fase = forkæles barnet.Dette gælder særligt drengebørn og især det første drengebarn,som faderen har "frembragt" som stedfortræder og arvtager.Han behandles som kronprins.Han kaldes tronarvingen "wali AL-AHD" og over-øses med ros og agtelse.

I anden fase = anbefalede profeten at opdrage det 5 til 10 årige barn,ved at lære dem hvad der er islamisk,og hvad der er uislamisk.Hvad der er tilladt ( halal ) og hvad der er forbudt ( haram) Denne alder kalder Muhammed retlednings-alderen ( AL-TAWJEH ) Især drengene skal lære,at være stolte og fremhæve egne fortræffeligheder,hvilket er stik imod dansk tradition,nemlig ikke at blære sig.

Der er visse ting,som er forbudte for alle,andre ting er kun forbudt for piger.En pige må ikke lege med en dreng.Det er forbudt for en dreng at græde.En dreng må ikke hjælpes af en pige,eller sin søster med lektierne.Han må ikke gå i korte bukser.

Børn må ikke se de voksne i øjnene,og piger må ikke se drenge i øjnene.Piger skal lære at slå øjnene ned,for ellers anses hun for at være løsagtig. Spiseforskrifter indlæres etc,barnet lærer de 5 søjler,samt at bruge højre hånd. Brugen af venstre hånd anses som uislamisk.

Overtræder børnene disse regler anses familien ikke for at være ærbar.Derfor straffes overtrædelserne hårdt.Det forventes,at også naboer etc. deltager i opdragelsen.

Opdragelsens tredie fase = er forskellig fra dreng til pige.Piger skal lære lydighed,underdanighed og sænke blikket.Hun skal vide,at hendes mødom er familiens ære.Hun må ikke give en fremmed hånd ( hvis det alligevel skulle ske,skal hånden være slap ) Hun må ikke sidde ved siden af en fremmed mand i bussen,hun må ikke grine højt,eller sidde med benene over kors,ikke sige ukvemsord.Hun skal være klædt anstændigt.

Overholder hun ikke disse regler,så betragtes hun som en skøge.Den ikke muslimske pige kaldes almindeligvis "vantro svin" eller "ludder".Det ødelægger familiens ære og bevirker,at hun ikke kan blive gift.Hun skal opdrages til,at blive gift.Hun skal lære at opvarte familiens medlemmer.

Hos drengen fremelskes i 3 fase = stolthed,selvglæde,høj selvagtelse og maskulinitet.Det er godt at lære at tale om alle sine gode egenskaber.Drengen får i forhold til pigen megen frihed.Drengene kan ofte færdes frit uden,at forældrene bekymrer sig om,hvad de laver.Gæstfrihed fremelskes,samt at drenge bør reagere voldsomt,hvis nogen sårer familiens ære.

Drenge må ikke hjælpes med lektierne af kvinderne.Det skal de være for stolte til.De skal vise respekt for faderen,som er familiens overhoved.Drenge må ikke holde piger i hånden.En from muslim giver ikke en kvinde hånden når han hilser.De ældre søskende opdrages til,at irettesætte mindre søskende.

Besøg evt. www.islam-info.dk  www.fornyelsespartiet.dk 
 
Koranen  og søg evt. efter relevant materiale i vores artikeldatabase.DE TI BUD  =  FINDES IKKE I KORANEN = MEN NOGET ANDET =

Koranens ord

om jihad,

den hellige krig

 

 

Ellen Wulffs oversættelse, dog med den korrekte gengivelse af Allah i stedet for Gud. Bemærk: Sura 8-9 er de sidst åbenba-rede og hører derfor til Koranens mest autoritative suraer.

 

 

Sura 2.216 Jeres forskrift er at føre krig selv om det skulle være jer imod.

 

Sura 9.73  Profet! Bekæmp de vantro. Vær skånselsløs mod dem! Deres herberg bliver helvede. Hvilket ondt endeligt!

 

Sura 8.59-60 De, der er vantro, skal ikke regne med at undslippe; de kan ikke unddrage sig.

Udrust imod dem så stor en styrke og så mange kampheste, som I formår, for dermed at sætte en skræk i Allah´s og jeres fjende og i andre…

 

Sura 4.89  De (vantro) ville ønske, at I var vantro, lige som de selv er vantro, således at I var lige. Tag ikke nogen af dem til venner, før de udvandrer for Allahs sag! Hvis de vender sig bort, skal I gribe dem og dræbe dem, hvor I end finder dem.

 

Sura 9.5 Når de fredhellige måneder er omme skal I dræbe dem, der sætter andre ved Allahs side, hvor som helst I finder dem! I skal gribe dem, belejre dem, ligge på lur efter dem i hvert baghold! Men hvis de omvender sig (bliver muslimer), holder bøn og giver almisse, så lad dem frit gå.

Sura 47.36 Bed ikke om fred når I har overtaget, Allah er med jer.

 

Sura 9.29 Bekæmp dem, som ikke tror på Allah og den yderste dag, og som ikke forbyder, hvad Allah og hans udsending forbyder; og blandt dem, der har fået skriften , skal I bekæmpe dem, der ikke bekender sig til den sande religion (islam), indtil de et kuet og betalt skat (til muslimerne). De kristne siger ”Messias er Guds søn!” Det er de ord de tager i deres mund. De efterligner, hvad de, der var vantro, sagde tidligere. Måtte Allah bekæmpe dem” Hvor kan de være så forløjede?

 

Sura 8.17 Det var ikke jer, der slog dem ihjel, men Allah som slog dem ihjel,

når du kastede (spydene mod dem) var det ikke dig der kastede, men Allah, der kastede.

 

Sura 9.13 Kæmp mod dem! Så vil Allah straffe dem ved jeres hånd og gøre dem til skamme, hjælpe jer mod dem og læge hjertet hos de troende folk hånd.

 

Sura 9.3 Forkynd dem, der er vantro en pinefuld straf.

 

Sura 8.65 –66 Profet! Anspor de troende til at føre krig. Hvis der er 20 udholdende mænd af jer, vil de besejre 200, og hvis der 100 af jer, vil de besejre 1000 af dem, der er vantro, for de er folk, der intet forstår. Der tilkommer ikke en profet nogen fanger, før han har kæmpet og sejret i landet.

 

Sura 9.123  I, som tror (på Allah)! Bekæmp dem af de vantro, der er i nærheden af jer! Lad dem finde jer skånselsløse! I skal vide, at Allah er med de gudfrygtige (muslimer).

 

Sura 9.38-39 I,som tror (på Allah)! Hvad er der i vejen med jer? Når man siger til jer: ”Ryk ud for Allahs sag!” er I som tynget mod jorden… Hvis I ikke rykker ud, vil han tildele jer en pinefuld straf…Ellen Wulffs oversættelse findes her i= Koranen  nederst.

Koranens ord

om jihad,

den hellige krig

 

 

Ellen Wulffs oversættelse, dog med den korrekte gengivelse af Allah i stedet for Gud. Bemærk: Sura 8-9 er de sidst åbenba-rede og hører derfor til Koranens mest autoritative suraer.

KORANENS BUDSKAB

Koranen budskaber opfordrer til mange mord på alle = der ikke er muslimer. Kristendommen siger, at du ikke må slå ihjel. Så der er forskellige indfalsvinkler til ( at slå ihjel ) i Koranen og i Bibelen. Det giver jo også et dilemma for alle muslimer = der er født i Danmark. Det giver også et problem for os Kristne Danskere = der ikke må slå ihjel = for os kristne danskere = der foretrækker vore menneskabte verslige love = der er vedtaget i det danske Folketing. Vi kristne vil vende den anden kind til = men ikke alle medlemmer af den danske Folkekirke = er dybt kristne, og det kan føre til voldelige konfrontationer. Hvordan kan denne konfrontation undgåes inden den = 1. oktober 2016 ???HVORDAN BLIVER FREMTIDEN FOR DANMARKS NÆSTE GENERATIONER ???  NOGET LIGNENDE SOM FOR DE MUSLIMER = DER BOR I DISSE LANDE = MÅSKE ???

Afghanistan Albanien Algeriet Aserbajdsjan Bahrain Bangladesh Benin Brunei Darussalam Burkina Faso Cameroun Comorerne Djibouti Egypten Elfenbenskysten Forenede Arabiske Emirater Gabon Gambia Guinea Guinea-Bissau Guyana Indonesien Irak Iran Jordan Kasakhstan Kirgisistan Kuwait Libanon Libyen Malaysia Maldiverne Mali Marokko Mauretanien Mozambique Niger Nigeria Oman Pakistan Palæstina Qatar Saudi-Arabien Senegal Sierra Leone Somalia Sudan Surinam Syrien Tadsjikistan Tchad Togo Tunesien Turkmenistan Tyrkiet Uganda Usbekistan Yemen
 Vi er cirka 4 millioner blåøjede  Danskere tilbage i Dagens Danmark = her i juni 2010 = hvor der foreløbig bor cirka 400.000 muslimer. EU mener der er for få skatteydere tilbage i Danmark. Derfor har EU underskrevet denne kontrakt i Frankrig = den 13. eller 14. Juli 2008.

http://balder.org/avisartikler/EU-Og-Medierne-Tavshed-Om-Euromediterranien-Eurabien.php

Besøg  http://www.youtube.com/watch?v=6-3X5hIFXYU og lyt

www.KvinderForDanmark.dk

Tid til eftertasnke = måske ???
Hej!
Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
ANNONCE