MATRIKKEL - NUMRE
MATRIKKEL - NUMRE www.advarselspartiet.dk

Præsenteret her  17 juni 2010

MATRIKKEL - NUMRE               www.Google.dk


Fodfolket udfører det nødvendige arbejde. Formålet med livet er naturligvis = kun at udføre det nødvendige arbejde = det der skal til = for at overleve på en behagelig måde.

ARBEJDETS OVERSKUD BETALES I SKAT TIL KOMMUNER

Arbejds-indsatsens overskud = betales i skat = til gavn for fælles-skabet. Danmark er gået fra cirka 214 kommuner til 98 kommuner = tror jeg nok ???  Disse kommuner er en slags = OVERBYGNING = hvor skatteindbetalingen = går til kommunerne til gavn for fælles-skabet. Lad mig lige slå fast, at jeg betragter Kommuner = som OVERBYGNINGER = til gavn for fæølles-skabet i Danmark. Så mit spørgsmål er følgende = er Kommuner = NØDVENDIGE OVERBYGNINGER ???

ARBEJDETS OVERSKUD BETALES I SKAT TIL REGIONER

Danmark havde vist nok 14 Amter = der nu er inddelt i 5 Regioner Tror jeg nok ??? Hvem kan vide det helt nøjagtigt ??? Er det elementær almen-viden i over halvdelen af Danmarks befolkning ??? Efter min opfattelse, så betaler fodfolket skat = de danske skatteydere = til disse 5 Regioner = hvor det formodes = at = ARBEJDETS OVERSKUD = bruges til gavn for skatteydernes fælles-skab. Spørgsmålet er derfor ??? Er Disse 5 = OVERBYGNINGER = disse 5. Regioner til gavn for Danmarks befolkning ???

NÆSTE OVERBYGNING = DANMARKS FOLKETING

Næste = OVERBYGNING = er DANMARKS FOLKETING = som er ansvarlig for fordelingen af pengene til Danmarks mere lokale = OVERBYGNINGER. Et godt rationaliserings - spørgsmål er naturligvis = om nogle af disse overbygninger er overflødige = fordi omkostningerne til administrationen af disse = OVERBYGNINGER = i administration = måske koster mere end nytteværdien til gavn for de danske skatteydere ???

NÆSTE OVERBYGNING = EU
NÆSTE OVERBYGNING = FN

Er der flere = OVERBYGNINGER = som Danmarks Skatteydere skal betale lønninger og administration til ???

Lidt her = og lidt der = det løber jo op altsammen = og så er det jo, at det Politiske spørgsmål dukker op =

HVOR KAN DER SPARES ???

Besøg eventuelt Morten Messerschmidt,s  EU - Skole
http://www.danskfolkeparti.eu/Eu-Skole.asp 

POLITISKE UNGDOMS-ORGANISATIONER

Lidt Politisk gætteri. Hvis vi danskere forstiller os, at Danmark i 2009 indbetalte cirka = 19 milliarder i kontigent til = EU = og EU så sendte cirka 10 milliarder tilbage Danmark = dog med den betingelse = at disse penge blev brugt til de politidske formål = som Bureaukraterne i = EU = havde besluttet sig til = at disse 10 milliarder skulle bruges til = så er mit spørgsmål til de danske politiske = UNGDOMS-ORGANISATIONER = er det til gavn for = Danmarks Befolkning ???

MIT = SPARE-SYNSPUNKT

Mit spare-synpunkt = når det gælder om = at spare nogle af Danmarks skatteyder-penge til = OVERBYGNINGER = er følgende =  Da = Danmark Folketings-politikere = tilsyneladende ikke tør tage de nødvendige Politiske Beslutninger til gavn for Danmarks befolkning = med overlader til = EU = at invistere i Danmarks indre forandringer = for de danske skatteyderes egne penge = så er Danmarks Folketing = stort set overflødigt = og det Danske Folketing er kun at betragte som = EUs = skatteopkrævere.

KAN DANMARKS FOLKETING UNDVÆRES  ???

Kan Danmarks Folketing undværes ??? I den givne politiske sitivation = her i 2010 i Danmark = der er min vurdering = et klart = JA. Det skyldes at Danmark er et civiliseret samfund = hvor Danmark allerede er delt op i = Matrikkel-numre = hvilket i stor udstrækning giver en vis indre orden i Danmark = der modvirker de store indre revolotioner i Danmark. Eventuelle nabostridigheder = kan klares af de lokale Kommuner = og derfor er Danmarks Folketing overflødigt. Jeg vil gøre opmærksom på, at det er tilladt, at være uening med mig. Det er ikke min familie - der har opfundet den dybe tallerken = og derfor bør spørgsmålet sandsynligvis analyseres dybere af = Danmarks Politiske ungdoms-organisationer ???

MATRIKKEL-NUMRE OG KLOAKKER OG KYSTSIKRING

Det er muligt at Danske Politikere ønsker, at redde = hele verden = gennem Dansk medlemskab af EU og FN og andre = OVERNATIONALE OVERBYGNINGER = hvilket er humanistisk prisværdigt = men måske bør vore = Danske Politikere = overveje = om Danmarks medlemsskab af =  EU og FN = ikke gør det Danske Folketing overflødigt ??? Som den naive vælger jeg er, så troede jeg, at Danske Politikere stillede op, for at gøre noget godt for Danmarks interne udvikling og stabilitet = så som at = sikre bedre Kyst-sikring = og udbygning af de Danske Kloakker. Jeg troede, at Danmarks Politikere ville gøre noget til gavn for mennesker. Måske tror danske Politikere selv = at det er det de gør ??? Besøg evt. Matrikel-Info
Jeg tvivler = M.V.H  Poul Leo Nielsen  alias   Saxo-PoulEU og ILLUSIONERNE

Hvad er EUs overordnede formål ??? Det er at skabe en stadig snævrere Union = hvor al magt overgår til = EU. Det bør enhver ungdomspolitiker der har læst denne bog om = EU =

EU
af Henrik Ræder Clausen

Pris:DKK 89,00

Sprog:  Dansk

da videDa EUs målsætning er, at overtage alle nationalstaternes magt i hele Europa = og sandsynligvis også nedlægge disse = medmindre = de nationale parlamenter skal bruges som skatte= opkrævere = for EU = således at illusionen af, at Nationalstaterne i EU =  er demokratiske stater. Er de demokratiske politikere i Danmark forført af illusioner om, at skabe paradis her på jorden = eller er de en del af en = multikulturel sammensværgelse ??? En stadig snævrere union = vil efter min opfattelse = gøre det Danske Folketing overflødig ???  Findes der humanister = der har en anden opfattelse af den Politiske sitivation i Danmark = her i 2010 ???

EU - KONCEPTET

EU - Konceptets målsætning er ikke menneskers velbefindende = men har derimod det formål, at sikre varernes frie bevægelighed over Nationalgrænserne. Her i Danmark er Danmarks Nationalgrænser nedlagt = på grund af = EUs prioritets-system = med det formål = at gøre hele jordkloden til en stor købmandsbutik = uden Nationale grænser = og hvor = FNs menneskerettigheder = skulle være de globale love = som alle jordklodens mennesker kan dømmes efter, også derfor skal alle national-staters grænser nedlægges. Varernes frie bevægelighed = får på den måde første-prioritet overfor al organisk liv her på jordkloden. Det gælder både hensynet til mennesker og grise = med mere.

DET ER NATURLIGVIS TILLADT FOR ENHVER = AT HAVE EN ANDEN VURDERING END MIN AF = EUs = GLOBALE MÅLSÆTNING.

DET OVERFLØDIGE DANSKE FOLKETING = SET MED = EUs = ØJNE.

Overordnet globalt set storpolitisk, så kunne Danmark med København som hovedkvarter godt være et udmærket globalt Europæisk hovedkvarter = for en ny global verdensorden = hvor varerne kunne flyde frit = uden at møde Nationalgrænser og Nationalstater = der krævede erstatninger for = multinationale efterladenskaber = rundt om på jordkloden. Da EUs Direktiver = tilsyneladende skal danne rammen for denne = En verdensstat = så er = DANMARKS RIGES GRUNDLOV AF 1953 = stor torn i øjet på dette overordnede globale = EU - PROJEKT = hvor al religion skal bortskaffes = da en ny verdensorden har sin egen religion. Derfor passer paragraf 4 i Danmarks Grundlov - ikke ind i den nye globale verdensorden - helt uden nationalstater = og helt uden nationale religioner.

FORSVAR FOR RATIONALITETEN - Informations ForlagLyt her til filosoffen =

http://video.google.com/videoplay?docid=4964287996415079727

KAI SØRLANDER  har skrevet bogen 
FORSVAR FOR RATIONALITETEN
filosoffens bog er udkommet på INFORMATIONS FORLAG
isbn 978-87-7514-1890 udkom 2008GLOBALE  SAMMENSVÆRGELSER

Mit politiske instinkt = føler en stærk global sammensværgelse mellem ( muslimske religiøse ledere ) og mellem super-stærke overnationale politiske og økonomiske kræfter, som efter min opfattelse har kuppet EU indefra. Jeg kan naturligvis have taget fejl. Det er dog en kendsgerning, at det er = EU = der har vekslet ( Barcalona-Erklæringen ) fra 1995 til = Euromediterranienaftalen = og underskrevet denne aftale i 2008 = hvilket tyder på bestemte politiske hensigter med Danmarks nationalstat = og Europas Nationalstater. Kort sagt = EUs indre udvikling Politisk = er ingen tilfældighed.
 
http://balder.org/avisartikler/EU-Og-Medierne-Tavshed-Om-Euromediterranien-Eurabien.phpKÆRE SKATTEYDERE I DANMARK

Kære skatteydere i Danmark = se lige her =

 


GLOBALT SET = HVAD BETYDER DET DANSKE FOLK.

HITLER VILLE HAVE SAGT = DET ER KUN ET TRANSPORT-PROBLEM.HVEM FINANCEREDE HITLERS HÆR

Jeg ved naturligvis ikke, hvem der financerede Hitlers hær = Uniformer = flyvemaskiner = Ubåde = Tanks og så videre = men, det er ikke hvem som helst, der havde råd til, at financere Hitlers hær. Hvordan og hvem ved jeg ikke. Men når en ny global verdensorden ikke kunne opnåes med magt, så er det muligt, at de samme financielle bagmænd vil forsøge = at gøre det igen. Denne gang med krigslist.  De samme som havde iagttaget samarbejdet mellem nazistiske og muslimske religiøse ledere. Måske er dette samarbejde mellem religiøse muslimske ledere, og hitlers økonomiske bagmænd aldrig ophørt ???  Hvem kan vide dette i dag ??? Det maner dog til eftertanke, at visse mennesker kan tillade, at der bygges en stormoske i København - og officielt kan legalisere en = STORMOSKE = i København uden = at der gennemføres en folkeafstemning om et emne der angår hele det danske folks fremtid.

FASCISMEN ER TANKER I HOVEDET

Fascismen er ikke et spørgsmål om race eller hudfarve eller hvor du er født. Nej fascisme er en  ideologi = der påvirker mennesker til = at tænke på en bestemt måde = nemlig at de er overmennesker = der er bedre end alle andre menesker = en slags overmennesker. Denne ideologi har naturligvis et ideologisk udgangspunkt. Hitler havde skrevet bogen ( mein kampf ) og den var Nazismens ideologiske udgangspunkt. Islams fascismes udgangs-ideologi findes i Koranen. Da korane siger, at muslimer tilhører et højere stade = end alle andre folkeslag på denne jordklode = så ser jeg islam som en fascistisk ideologi = der er forklædt som en religion, for at kunne bedrage og styre sine tilhængere. Besøg eventuelt dette internet-leksikon om Koranens indhold =

www.islam-info.dk      Koranen -    artikeldatabase.

HITLERS MAGT

Hitlers magt blev grundlagt på unge Tyskeres børneopdragelse, og vi ved i dag i ( år 2010 ), at en koncentreret børneopdragelse = ledet ud fra en fascistisk ideologi = kan føre til massedrab. Derfor er = ( børneopdragelse i muslimske hjem ) særdeles interessant, som grundlag for = hvilket religiøst budskab = som islams præsteskab og imamer prædiker i deres Moskeer. Her er så din mulighed for, at danne dig din egen mening om = ( Koranens indhold og budskaber ) =  er fascistiske budskaber  ???   Pause.


Hej!
Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
ANNONCE