KIRGISTAN
KIRGISTAN www.advarselspartiet.dk

Præsenteret her  17. juni  2010

KIRGISTAN og USBEKISTAN      www.Google.dk 


Hvor ligger det ???Hvem myrder hvem i kirgistan ???
Er det folkemord vi ser her ???
Hvilke styreformer har Kirgistan  ???
Hvilke styreformer har usbekistan ???
Hvor mange beboere er der i disse lande ???
Hvordan plejer naboskabet at være i disse lande ???DEN NÆSTE VERDENSKRIG

Er det begyndelsen på = den næste verdenskrig vi ser her mellem Kirgistan og usbekistan ???

Hvilke interesser ligger der bag det, at uniformerede soldater skyder på den civilbefolkning, som de skulle beskytte ud fra et = FN -  menneskerettigheds - synspunkt ???DANMARKS JOURNALISTER

Hvad kan Danmarks journalister bidrage med, af konkret viden = og baggrundsviden = når det disse = udemokratiske = hændelser = i KIRGISTAN og USBEKISTAN

DEN GLOBALE ENSRETNINGS-KULTUR

Hvordan forholder = KIRGISTAN og USBEKISTAN = sig til = FNs GLOBALE FREDS og ENSRETNINGS-KULTUR ???

Er det en ( = religions - konflikt = ) der ligger bag mord på civile = af soldater i uniform ??? Har FN en et globalt ansvar her ???SKAL = ISRAEL =  HAVE SKYLDEN FOR DENNE KONFLIKT ???
ELLER ER DEN FOR LANGT UDE = DENNE GANG ???
HAR FNs VAGTHUND SOVET I TIMEN ???
HVEM ER FORRESTEN FNs GLOBALE VAGTHUND = AF =
OVERHOLDELSE AF = FNs MENNESKERETTIGHEDER ???Er der andre end = PER CLAUSEN = fra Enhedslisten der har det rigtige globale overblik = over hvilken udvikling = som denne konflikt kan få for = den forsatte globale udvikling = som må formodes at forsætte = indtil ???

Hej!
Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
ANNONCE