MØDOMS-KULTUR
MØDOMS-KULTUREN ISLAM www.advarselspartiet.dk


MØDOMS-KULTUREN  ISLAM  Præsenteret her 30. september 2009

Forlanger jomfru-certifikater

Et stigende antal unge muslimske piger og kvinder oplever, at familierne forlanger dokumentation for pigernes jomfruelighed.

Derfor bliver pigerne tvunget til læg­en for at få udstedt en lægeerklæring, der bekræfter, at pigerne ikke har haft samleje.

Det fortæller socialrådgiver og syge­plejerske Kristina Aamand til DR Nyhed­er. Hun står bag hjemmesiden NyMø­dom.dk. En brevkasse hvor muslimske piger kan få oplysninger om seksualitet og jomfrudom.

Familiens ære og pigernes værdi
"Pigerne er utrolig bange for denne undersøgelse, fordi mange af dem ikke er jomfruer," siger Kristina Aamand.

Ud af 50 henvendelser om måneden handler hver tredje om såkaldte jomfru-certifikater. Det drejer sig i høj grad om familiens ære og pigernes værdi på bryllupsmarkedet, fortæller socialrådgiveren.

"For mange af de her piger er et jomfru-certifikat hele grundlaget for, hvorvidt de kan blive gift eller ej," siger Kristina Aamand.

Bør sige nej
Men lægerne bør sige nej til at udstede jomfru-attester, mener formanden for Praktiserende Lægers Organisation, Michael Dupont.

"Attester skal være meningsfyldte, og jeg vil orientere mine medlemmer om, at attester af denne her karakter ikke er meningsfyldte, og at de skal holde op med at lave dem," siger han. citat slut

LILLE DOKTOR = HVAD NU ???

Det er absolut meningsfuldt for den unge muslimske kvinde, at hun får sit jomfru-certifikat fordi, at for den unge kvinde er det et spørgsmål om liv eller død.
Besøg 
www.nymoedom.dk . og hør HVORFOR.

Mødommens magt er ikke fremmed for mig. Jeg er selv vokset op i en dansk-arabisk muslimsk familie, er pakistansk gift - og kender spillets regler. Jeg er sygeplejerske og socialrådgiver og har bl.a. arbejdet på Center for Voldtægtsofre, Rigshospitalet. Udgav i 2007 bogen Mødom på mode - Beretninger om traditioner og tabu blandt etniske minoriteter.

KRISTINA AAMAND  kan kontaktes telefonisk på 31 12 64 89. Citat slut.
Selv om Muhammed har ligget i sin grav siden år 632, så kræver han stadig mødoms-kontrol af alle muslimske kvinder, for intet muslimsk barn må undslippe deres værnepligt og livslange soldaterpligt i islams globale erobringshær. En muslim er Allahs slave, og adlyder derfor altid en militær ordre, udstedt af Allahs stedfortrædere her på jordkloden =  så som imamer.  Selvfølgelig er en troende islamisk familie parat til, at slå deres egen datter ihjel, hvis hun ikke er jomfru på brudenatten. For en troende muslimsk fader, er det stor forskel på, om man kommer op i en af Allahs 7 himle, eller brænder op i helvedet i al evighed.

Besøg  
http://www.islam-info.dk/   og læs i dette internet-leksikon om koranens pligt og straf af familiefaderen, hvis han ikke har styr på sin datters mødom, indtil hun er gift. Det kan læses under ( børneopdragelse i muslimske hjem )

TROEN BAG ÆRESDRAB kaldes KULTUR-BERIGELSE
.
Familiefaderen kan redde familiens ære, og sin egen plads i Allahs himmel, hvis han dræber en datter der har mistet sin mødom. Tror man, ja så tror man, og det gælder både kristne og muslimer. At islam ifølge min analyse, fra starten for 1400  år siden var en militærlov, forklædt som en religion, ja det betyder intet, for en overbevist troende muslim.

NÅR DANMARKS GRUNDLOV = AFLØSES AF ISLAMS SHARIALOVE

Hvad sker der, når islams sharia-love afløser Danmarks Grundlov, for det vil sandsynligvis ske. Prøv at lytte med her, helt til bunds.

Besøg 
http://www.youtube.com/watch?v=6-3X5hIFXYU  og lyt.

I følge den demografiske udvikling, vil islams sharia-love afløse Danmarks Grundlov på et eller andet tidspunkt, og hvad sker der så ??? Der vil ske det, der sker i andre muslimske lande. Vestens kvinder, bliver som alle muslimske kvinder underlagt islams mødoms-kontrol. Islams straffe af kvinder er mange og grusomme. Besøg eventuelt
www.KvinderForDanmark.dk   og bliv oplyst om islams straffe af kvinder.

Hvis du ønsker at forstå islam bedre, så besøg
www.sagenskerne.dk   og gennemgå de 20 spørgsmål, der forefindes på denne hjemmeside, som et ( selv-studiums-kursus ) når du har tid. God fornøjelse med det.

Med venlig hilsen   =   Poul Leo Nielseninternationale hemmeligheder =  måske ???


http://balder.org/avisartikler/EU-Og-Medierne-Tavshed- Om-Euromediterranien-Eurabien.php

NÅR SPORENE TYDER PÅ SAMARBEJDE MELLEM =

KORANENS Religiøse IDEOLOGER =
www.islam-info.dk

og

Bilderberg-gruppen =
http://www.bilderberg.org

bilderberggruppen kan Googles
www.Google.dk

Har Hitler og Koranens religiøse ledere før Samarbejdet??? 
I frarådes at besøge =     www.sagenskerne.dk

Arbejdet levner ikke meget tid til Politik.
Derfor kan man godt være lidt orienteret. 

Konservativ filosof - Roger Scruton: 'Danmark bør melde sig ud af EU ...

https://www.youtube.com/watch?v=jzvk3f786ng
13. maj 2016 - Uploadet af ÆrkeKonservativ
Den engelske filosof Roger Scruton, en af moderne konservatismes store skikkelser har i utallige ...
 

 www.123.hjemmeside.dk


 

 

Morten Uhrskov Jensen, Dansk Samling i Radio 24/7- Del II ...

https://www.youtube.com/watch?v=GPq_9cdBgww
18. aug. 2015 - Uploadet af Ung Nationalkonservativ
Den voldsomme indvandring kan give plads til Dansk Samling.

 

 

 Dansk Samling satser  at komme i Folketinget

http://www.dksamling.dk/
Morten Uhrskov Jensen

 www.tro-eller-overtro.dk/410537918 

 www.MortenUhrskov.dk

 

Menneskerettighederne er IKKE en del af retsstaten ...

https://www.youtube.com/watch?v=iMIx6BkyMkM
17. okt. 2015 - Uploadet af Dansk Samling
Menneskerettighederne er IKKE en del af retsstaten . Dansk Samling ...

 

Dansk Samling vil opsige FN´s flygtningekonventioner ...

 


 Ung i Dansk Samling

 Ung i Dansk Samling er ikke en uafhængig ungdomsorganisation, men en gruppe af engagerede medlemmer mellem 15 og 35 år, som mødes regelmæssigt til politisk debat og diskussion af Dansk Samlings idégrundlag. Vil du være en del af en ungdomsgruppe, hvis sag er kærlighed til det danske fællesskab, og som brænder for at gøre en forskel for Danmark? Så meld dig ind i Dansk Samling og bliv en del af Ung i DS. Ung i DS giver dig mulighed for at møde ligesindede unge.

Der er møder med stratetiske og politiske diskussioner, men der er også tid til hygge, tilbagevendende traditioner og sociale arrangementer. Som aktivt medlem af Ung i DS, kan du hurtigt møde folk fra Dansk Samlings hovedbestyrelse, som Ung i DS støtter på bedste vis.

Danmark har brug for Ung i DS. Ung i DS har brug for dig.

Har du lyst til at møde andre unge i Dansk Samling, eller blot interesseret i at høre mere om Dansk Samling, så følg os på fjæsbog eller skriv til os:

ung@dksamling.dk

Vi skrives ved!


 

 EU og udlændingepolitikken

Af  Adam Wagner

Man kunne vælge at glæde sig over, at stedse flere politikere er kritiske over, at stedse flere politikere er kritiske over for Danmarks indvandrings- og flygtningepolitiske kurs; men det er svært, når sådanne personer fastholder deres ønske om forsat dansk EU-medlemskab og højst kan svinge sig op til at være>>kritiske<<over for Unionen. Er de da slet ikke klar over, at et opgør med den danske udlændingepolitik forudsætter dansk udmeldelse af EU? Tilsyneladende ikke.

Tag nu den meget omtalte Gimi Levakovic, der har flere voldsomme overfald på samvittigheden, og som ikke har dansk indfødsret. Højesteret fastslog, at han på grund af Danmarks >>internationale forpligtigelser<<, herunder den europæiske Menneskerettighedskonvention, havde ret til at blive i Danmark. Flere røster krævede derpå, at Danmark måtte omtolke eller fratræde denne konvention, hvad der i og for sig er fornuftigt nok, men dommen henviser også til >EU-reglerne<<. Levakovic er jo unionsborger og har dermed visse rettigheder i Danmark. Unionsborgerskabet stemte de danske vælgere <<ja<< til i 1993, og EU har siden udbygget de rettigheder, der er knyttet hertil.

Men lad os nu sige, at Danmark fratrådte Den europæiske Menneskerettighedskonvention. Ville det så ikke ændre noget? Svaret er nej. For indholdet i Menneskerettighedskonventionen er om ikke ordret så i hvert fald indholdsmæssigt ført ind i Unionens traktatgrundlag ved >>Den europæiske Unions charter om grundlæggende Rettigheder<< - for nemheds skyld blot omtalt som >>Chartret<< ( her i NYT behandles Chartret første gang i nr. 4 2001 og siden mere udførligt i nr. 3 2002 ) Danmark underskrev i 2000 Chartret som en bindende politisk erklæring, og med ( Lissabon-traktaten ) blev Chartret retligt bindende på traktatniveau, fordi den omtales i artikel 6 i Traktat om Den europæiske Union. Danmark ratificerede som bekendt Lissabon-traktaten i foråret 2008, og den trådte i kraft den 1. december 2009.

Hvor den europæiske Menneskerettighedskonvention var tiltrådt af Danmark, er dens indhold altså nu skrevet ind i Unionens grundlov, som Danmark er underlagt. Danmark kan ikke længere fratræde reglerne, og tolkningen af dem ligger i sidste ende hos EU-Domstolen, der jo står over det danske folketing og de danske domstole, idet  EU-Retten står over medlemstaternes ret, hvilket også fastslås i Lissabon-traktaten.

Den enkeltes ret til >>familieliv<< sikres også i Chartret, hvilket i praksis betyder, at visse personer, skønt udlændinge, kan få ret til at blive i Danmark uanset deres opførsel iøvrigt. Og hvis man tror, at denne og alle andre  rettigheder >>kun<< gælder unionsborgere, så tager man fejl. Chartrets artikel 45 fastslår, at >>Fri bevægelighed og opholdsret<< kan indrømmes tredjelandsborgere, der har lovligt ophold på en mellemstats område.<<

Med andre ord: Har en tredjelandsborger fået ophold i bare en af Unionens stater, har vedkommende lovligt ophold i dem alle. Det er jo også blevet fastslået i forskellige EU-domme , såsom Metock-og Zambrano-dommene. Dette er bare en lille flig af den EU-ret, der forhindrer en ny dansk kurs i udlændingepolitikken - medmindre Danmark forlader EU og atter bliver et frit land.

  Citat  Slut.

 Afstemnings-Resultatet omkring de fire Danske Forbehold findes på dette Link

http://www.about-truths1.dk/424406599

 Bemærk også at England er udmeldt af EU.


 

Hvad er det de ( indfødte Danskere ) absolut ikke må vide   

http://www.sagenskerne.dk/16050857  

 http://www.advarselspartiet.dk/429121998

 http://www.sagenskerne.dk/30778367 


 

om Danskhed i middelalderen (Hardback)

- nationalbevidsthed hos Saxo og i andre danske krøniker

Forfatter: Adam Wagner  

 

Forlag: Munch & Lorenzen, Udgave: 1, Isbn 13: 9788799529483

 Danskhed i middelalderen, nationalbevidsthed hos Saxo og ...

Danskhed

 i middelalderen

 

 

 Her kan Danmarks børn og andre læse om Vikingernes bedrifter

Trelleborg

eller om hvor fortidens Danske Konger havde deres bopæl.

www.fortidensJelling.dk

Vikingeborgen (The Viking Fortress) - En dokumentarfilm ...

https://www.youtube.com/watch?v=ARVpLMhmPmU
16. okt. 2013 - Uploadet af Rune Kreim Larsen
English subtitles by Thomas Gringer Jakobsen. Årets Shaking Stevens Film 2013. En dokumentarfilm ...

 Dansk Mjød Vikingernes Mjød - YouTube

 Mogens Glistrup: Pressen burde informere om ... - YouTube

 


 Da jeg er Evangelisk Luthersk Kristen har jeg bemærket at

Tysklands hvide Rose har brudt forbandelsen i Tyskland 

Tysklands  Hvide  Rose

German brave Woman Rebukes Islam's Lie in Germany Deutschland

German brave Woman Rebukes Islam's Lie in Germany ...


 
     

Hej!
Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
ANNONCE