BØRNEOPDRAGELSE 2009
BØRNEOPDRAGELSE 2009 wwwforsvarspartiet.dk


BØRNEOPDRAGELSE i EU-LANDE  Præsenteret 29. september 2009

Er ( ENHVER FORM ) form for ( BØRNEOPDRAGELSE ) i virkeligheden ( HJERNEVASK )  ???

Er du så hjernevasket selv, at du ikke engang vil forsøge at besvare dette spørgsmål ???


BØRNEHAVER

Hvad sker der i børnehaver ???

SKOLER

Hvad sker der i skolerne ???

Foregår der ( HJERNEVASK ) i disse institutioner ???

KONSERVATISMENS  FADER = EDMUND BURKE

 • Edmund Burke, 1729-1797   

  - [ Oversæt denne side ]
  Den britiske statsmand og filosof, Edmund Burke, Blev født i Dublin, 12. jan uddannet på en kvæker kostskole og ved Trinity College i Dublin.
  www.historyguide.org/intellect/Burke. html -- Cached -- Lignende
 • Refleksioner over revolutionen i Frankrig - Resultat for Google Books   

  af EdmundBurke, Leslie George Mitchell - 1999 - Historie - 326 sider
  Skrevet i en generation præsenteres med udfordringer frygtelige proportioner - Industrial, amerikanske og franske Revolution, for at nævne de mest oplagte - Burke's ...
  books.google.dk / bøger? isbn = 0192839780...

  Edmund Burke beskrev samfundet som en voksende organisme, der ikke kan ændres på engang ved et enkelt lynindgreb, selv om han erkendte, at reformer kunne være nyttige, og til tider måske også nødvendige.

  GENNEMFØRELSEN AF REFORMER

  Edmund Burke erkendte altså nødvendigheden af reformer, men mente, at reformer må gennemføres med stor varsomhed, og trin for trin. Det enkelte individ og det enkelte Politiske Parti må erkende, at ( traditionen ) i samfundet og i familien rummer en ( visdom ) som er dybere end vores egen begrænsede forstand. Citat slut.

  EDMUND BURKE kan Googles  www.Google.dk


  Edmund Burke ser ifølge min opfattelse, familien som udgangspunkt og omdrejningspunkt for børneopdragelsen, og dermed også ( familiens børneopdragelse ) som garant for samfundets forsatte beståen. Reformer af samfundet, må ikke foregå hurtigere end, end hele holdet kan følge med, og dermed menes ( Hele samfundet ) Ser du også familien som udgangspunktet og omdrejningspunktet for samfundets forsatte beståen ???

  KONSERVATIVE  GRUNDVÆRDIER

  Har det Konservative Folkeparti og andre Konservative Partier i EU også  Edmund Burkes  Grundsyn, at det er Privatfamiliers børneopdragelse, der er udgangspunktet og grundlaget for samfundets forsatte beståen, således at samfundet ikke går i opløsning. Har børneopdragelsen i de 27 EU-lande forandret sig siden 1945 ???

  GLOBALT VERDENSHERREDØMME

  Hvad er betingelsen for, at kunne opnå det Globale Verdensherredømme her i 2009 ??? Er det = det land, eller den ideologi, der har den stærkeste børneopdragelse ???

  BØRNEOPDRAGELSEN I = EU - LANDE

  Efter min opfattelse, så hænger børneopdragelsen i flere EU-Lande i laser. Forskellig baggrund for børneopdragelse i Danmark, har gjort Danmark til et delt folk. Det har også fået skarpe Danske hjerner på banen, der har skrevet bøger, som burde få Danske Politikere til, at tænke sig om en ekstra gang. Lad mig præsentere bogen, som en nulevende filosof har skrevet.

  KAI SØRLANDER

  KAI SØRLANDER  har skrevet bogen 
  FORSVAR FOR RATIONALITETEN
  filosoffens bog er udkommet på INFORMATIONS FORLAG
  isbn 978-87-7514-1890 udkom 2008

  FORSTÅELSEN og VELFÆRDSSAMFUNDET

  Hvis jeg har forstået denne bogs indhold rigtigt, så  kan den kristne familieopdragelse, og Folkekirkens og det Politiske systems gensidige fred, være baggrunden for, at det danske velfærds-samfund kunne gennemføres = ad politisk vej. Er min vurdering rigtig eller forkert ???

  EKSPERIMENTER MED BØRNEOPDRAGELSEN 

  Eksperimenter med børneopdragelsen, har efter min opfattelse gjort Danmark til  ( ET DELT FOLK ) En ( liberal og socialistisk ) børneopdragelse, der opdrager næste Generation til Globale samfundsborgere i samfund uden Nationale grænser. Denne børneopdragelse er måske inspireret af en eller anden der hedder Brandes. Så har vi kerne-familie-opdragelsen, som er baseret på et Konservativt Kristent værdigrundlag. Georg Morris Cohen Brandes, kan Googles.

  MORTEN UHRSKOV JENSEN

  Morten Uhrskov Jensen har skrevet bogen ( ET DELT FOLK ) Denne bog DOKUMENTERER FAKTA om, hvordan de Radikale Venstre påbegyndte kampen for, at nedlægge Danmarks Nationale grænser. Min vurdering ( som kan være forkert ) er, at Det Radikale Venstre, ønskede et globalt fredeligt samfund, og derfor ønskede dette Partis tilhængere, en anden form for global stratetisk børneopdragelse. Derfor har dette parti gået efter Undervisningsministeriet og Kulturministeriet. Denne Radikale indflydelse i disse ministerier, har gjort en stor tresser-generation historieløse og ansvarsløse, over for deres egen kultur. Her er så bogen, der dokumenterer fakta, og dette politiske forløb, her i lille Danmark. 

 • MORTEN  UHRSKOV JENSEN har skrevet bogen
  ET DELT FOLK som er udgivet på forlaget LYSIAS
  ISBN 978-87-989198-5-8  UDKOM 2008

 • Besøg eventuelt    www.Nomos-dk.dk  og debatarkivet "MIDGÅRD"

  MINE KONSTATERINGER

  Mine konstateringer fører mig frem til, at Det Radikales indflydelse i Ministerier i Danmark, har ført frem til 2 former for Dansk Børneopdragelse i Danmark.
  1. Den der praktiseres i børnehaver og i skoler i dag.
  2. Den  opdragelse, som hviler på ansvar for egne personlige handlinger, og som hviler på en kristen Reference-baggrund, så som Gud, Konge ogf Fædreland.

  ADVARSLER IGENNEM MANGE ÅR

  Der har været mange advarsler igennem mange år, imod den nye Gudløse børneopdragelse her i Danmark. Besøg eventuelt www.spydet.blogspot.com  og læs om konsekvenserne af den Gudløse Radikale børneopdragelse, der også beskriver inspirationen til denne børneopdragelse ( Mentalhygiegne ) på denne internetside. Det er i øvrigt ikke kun Danmark, der er ramt af denne Gudløse opdragelse. Det er flere EU-Lande, hvilket der kan få mig til at formode, at der findes en slags Europæisk = Georg Brandes klub. Læs også denne bog =

 • FEMTE KOLONNE, der er udgivet af GERTRUD GALSTER, og som vist nok bor på Fyn, er udgivet af forlaget SPYDPIGEN  ( ISBN 978-87-985477-1-6 ) og med forord af POUL BOEG. Bogen handler om 14 års kamp, for bevarelse af dansk kultur.

  ADVARSLER TIL POLITIKERE

  Der har været mange advarsler til vore Politikere, men de har åbenbart ikke villet lytte i de gamle partier. Jeg vil gerne gøre opmærksom på, at det er tilladt at skifte mening, hvis der kommer nye fakta fra virkelighedens verden frem, der har Politisk indflydelse på samfundets videre udvikling. 

  HVEM VINDER JORDKLODENS GLOBALE MAGT ???

  HER ER MIN GLOBALE VERDENS-TEORI

  Den Nation eller ideologi, der har den mest = effektive børneopdragelse, der suplerer Natonens eller Ideologiens globale målsætninger om, at erobre den globale magt, vil opnå denne klodes globale Verdensherredømme.

  HVEM HAR SÅ DET.

  I følge mine teorier, så er det islam, der har dette globale Erobrings-koncept. Islam har nemlig den rette kombination imellem sine sharia-love og sin
  ( Børneopdragelse og Ideologi )

  HITLERS  MAGTPOSITION


  Det er min opfattelse, at det var opdragelsen af Hitler-Jugend fra skolebørn til soldater, der skabte Hitlers magtbase, kombineret med økonomisk støtte fra multinationale industrifyrster. Igen ser vi børneopdragelsen, som fundamentet for magt. Når magten er erobret, så kan skatter betale store dele af de riges krigs-eventyr, og de bestemmer naturligvis børneopdragelsen i samfundet.

  IDEOLOGIEN ISLAMS STYRKE

  Ideologien islams største styrke, er efter min opfattelse kombinationen imellem ( Koranens sharia-love ) og ( islams børneopdragelse i muslimske hjem ). Ifølge min opfattelse, efter at have læst bogen ( MUHAMMEDS LIV ) så er det er Muhammed, der for 1400 år siden cirka, der fastlagde børneopdragelsen for muslimer i Islam. Det betyder, at Muhammeddanere eller muslimer har haft den samme ( børneopdragelse ) igennem 1400 år. Det har foreløbig ført til, at 57 lande på jordkloden er muslimske, og lever efter islams sharialove.  Dette forspring med børneopdragelsen havde Hitler ikke, på grund af Vestens kristne kultur-baggrund.

  EDMUND BURKE IGEN

  Edmund Burke erkendte altså nødvendigheden af reformer, men mente, at reformer må gennemføres med stor varsomhed, og trin for trin. Det enkelte individ og det enkelte Politiske Parti må erkende, at ( traditionen ) i samfundet og i familien rummer en ( visdom ) som er dybere end vores egen begrænsede forstand. Citat slut.

  KONSERVATIVE og POLITIKERE

  Har vore Danske, og vore EU-Politikere overvejet Edmund Burkes visdomsord, og hvor mange danske konservative Politikere og hvor mange unge Konservative kender disse visdomsord ???


  VI = DET DELTE FOLK

  Vi Danskere må erkende, at vi er et delt folk, og vi må også erkende, at islams børneopdragelse giver en tredie form for ( Børneopdragelse i både EU og Danmark ). Vi må også erkende, islams børneopdragelse supleres af islams sharialove. Det kan erkendes ved, at besøge dette internet-leksikon  www.islam-info.dk  om Koranens lovindhold om =

  1. Børneopdragelse i muslimske hjem
  2. Kolonialisme
  3. Kvinder
  4. ægteskab
  5. Taqiya
  6. Tørklæde
  7. Tørklæder

  I følge min opfattelse, er det klart, at islams sharia-lov-paragraffer = Sura-erne støtter en totalitær erobrings-strategi, og at islams børneopdragelse er første skridt i denne militære erobrings-strategi. Børneopdragelsen indført af Muhammed for 1400 år siden, var ikke tilfældig. Islam skal adlydes, uanset om det koster døden. Det går denne børneopdragelse ud på.

  HITLERS BØRNEOPDRAGELSE

  Hitlers børneopdragelse gik ud på, at Hitlers ordrer skulle adlydes, selv om det kostede døden. Hvor eller hvad er forskellen ???


  LÆSERNES  HUKOMMELSE

  Jeg vil bede læserne her huske, at der ikke er flyttet et komma i Koranen i de sidste 1000 år, og tænke over, hvad det betyder i dialog-forhandlinger med repræsentanter for islam. Enhver der forsvarer islam, forsvarer efter min opfattelse samtidig Koranens love,og dermed  islams behandling af kvinder, også deres egne. Jeg gentager.


  Der er ikke flyttet et komma i Koranen i 1000 år.

  DANMARKS FORSVARSKAMP


  Danmarks forsvarskamp, går først og fremmest ud på, at vi etniske Danskere bevarer vores Danske skikke og vaner, og dermed vores Danske Kultur, og på den måde bevarer vores selvrespekt og vores idenditet. Besøg eventuelt internetsiden www.kulturpartiet.dk  og læs under overskriften ( Kultur-baggrund )  Jeg er imod, at vi etniske Danskere begynder at behandle kvinder på samme måde, som det sker i de muslimske lande. Denne Børne-opdragelse der er baggrunden for muslimers kultur-baggrund, er en anden end den Danske Kultur-baggrund, som efter min opfattelse, får os etniske Danskere til, at respektere kvinders ligeværd med mænd.

 • JENS JONATAN STEEN

  Den årgang af socialdemokrater som jeg tilhørte, er så småt begyndt at uddø. Vi fik indført velfærds-samfundet fordi vi løftede i flok, og fordi troende kristne delvis var neutraliseret og gjort fredelige igennem folkekirken. Denne opdeling gav begge parter ro, kristne til at dyrke deres tro, og socialdemokrater til at skabe bedre økonomiske vilkår. Det som undrer mig, det er, at mange socialdemokratiske TOP-politikere giver deres fulde opbakning til en vildt kvinde-undertrykkende religion som islam. Det er som, at komme fra asken og ind i ilden. Endelig blev Kristendommen tæmmet igennem Folkekirken, og så samarbejder socialdemokratiet tilsyneladende med en totalitær ideologi, der er forklædt som religion. Hvorfor ???

  FORKLARING  ØNSKES

  Har næste generation af socialdemokrater, samme bedømmelse af islam, som den ældre Generation af socialdemokratiet ??? Har socialdemokratiet haft en blind analyse-indfalds-vinkel til islam, der gør at fremtidens unge socialdemokratiske kommende TOP-Politikere, bare følger i ældre Politikeres fodspor, uden at analysere islam til bunds ???  Det er en undladelsessynd, der ikke bør finde sted i et højt udviklet ( VIDENS-SAMFUND )

  ISLAMS VÆSEN og FREMTIDEN

  Hvis islams væsen skal analyseres i dybden, så er der de 57 muslimske OIC lande, der kan analyseres i dybden, og der se hvordan islams sharia-love virker for den jævne muslimske befolkning. Er islam en erobrings-ideologi, der kræver total overherredømme, over alle andre folkeslag på denne jordklode ??? Hvilke kommende socialdemokratiske TOP-ledere kan give svaret på dette spørgsmål ??? 
   

  Hej!
  Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
  ANNONCE