BOFÆLLESSKABER
BOFÆLLESSKABER www.advarselspartiet.dk

BOFÆLLESSKAB  Præsenteret her 29. september.dk

Da Danskere der bor i større byer, lever en usikker tilværelse, hvor der føres bandekrig og lignende, der kan det jo være en overvejelse værd, at flytte i bofællesskaber.

http://www.bofællesskab.dk/


BØNDER OG BOLIGER

Der er mange nedlagte ejendomme på landet, hvor der mulighed for, at kombinere nyttehaver med at et fornuftigt bofællesskab.

VORE UDSENDTE DANSKE SOLDATER

Det kunne jo også være en ide, at udsendte soldater boede i bofællesskaber, således deres hustruer og kærester kunne vente i fællesskab, og havde fælles samtaleinteresser.

OPRØR MOD TRAVLHEDEN

Soldater-hustruers pasning af børn, kan på den måde blive lettere, og give tid til oprør imod travlheden. Det kunne give mere tid til samvær med børnene, hvor der også blev mere tid til, at aflaste børnehaver og skoler, hvor pædagoger mange steder har nye og store udfordringer. Det er så vidt vides mulighed for personlig børnepasning, betalt af kommunen.

http://www.it-borger.dk/

Under ( trends ) finder du ( offentlig forvaltning ) og bør her kunne finde viden om børnepasning og skoler, og deres beliggenhed og mere, hvis du og din familie, eller flere familier overvejer, at flytte i boligfællesskab. Det er lige som i andre af livets forhold = Fordele og ulemper må overvejes. Måske er bofællesskaber også noget for enlige.

BØNDERS ØKONOMI OG TID

Der er bønder, der ejer nedlagte landbugsejendomme, hvor der ikke er tid til og økonomi til, at vedligeholde nedlagte landbrugsejendomme. Det kunne være en del af huslejen, at lejerne arbejdede med vedligeholdelse af ejendommen nogle timer om ugen. En god forretning er forretninger, hvor begge parter har en fordel af denne handel.

ENLIGE OG KOMMUNER

Det kunne også være en mulighed for nogle af landets kommuner, at opkøbe nedlagte landbrugs-ejendomme, og bygge dem om til bofællesskaber, hvor der også blev plads til enlige i bofællesskabet,

DEN NYE FOLKEVANDRING

Den nye folkevandring, kan meget let komme til, at foregå fra byerne til landområderne i fremtiden, efterhånden som muslimer bliver mere og mere anmassende i byområderne. I Urbanplanen på Amager er der nedlagt cirka 100 nyttehaver, fordi der skal bygges flere boliger, som efterhånden bliver beboet af flere og flere muslimer. Det er jo muligt, at nogle af disse beboere ønsker, at være del i et bofællesskab, hvor der bliver mulighed for, at pleje en lille nyttehave, eller en prydhave. Det kræver naturligvis, at landkommuner kan give et sådant tilbud = Bofællesskab med adgang til en lille have.

SPØRGSMÅL TIL LANDKOMMUNERNE

Mine spørgsmål til landkommunerne er, om landkommunerne har overvejet eller undersøgt mulighederne om en ny folkevandring i Danmark fra Byer til Landområder, og har i forberedt jer på de muligheder det indebærer, for at få nye skatteydere til Landkommunerne ???

BOFÆLLESSKABERS STØRRELSE

Hvilken størrelse er mest hensigtmæssigt for et ( Bofællesskab ) hvis det skal være velfungerende ??? Har landkommunerne nogen viden på dette område ??? Har nogle af Danmarks Landkommuner ambitioner på dette område ???

HVAD BYBOERE KAN GØRE

Byboere der ønsker at flytte til roligere omgivelser på landet, kan ringe til Landkommuner, og spørge dem, om de har tilbud i Landkommunen om bofællesskaber, hvor der bor fredelige dansktalende beboere. Du har muligvis familie i et eller andet landdistrikt, og så er det oplagt at spørge denne Landkommune. Tilpas mange telefonopkald, kan inspirere Landkommuner til, at foretage sig noget aktivt, så går du i flyttetanker, så ring til en landkommune, og spørg om de har bofællesskaber.

Med venlig hilsen  Poul Leo Nielsen
Hej!
Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
ANNONCE