Konfirmander

Præsenteret her 31. marts 2014

www.wikipedia.net  www.Sabbat-Kristne.dk  www.Google.dk

http://www.sabbat-kristne.dk/243947134

Til  Danmarks Konfirmander  vil jeg sige

Velkommen til min hjemmeside -

med venlig hilsen - Poul Leo Nielsen  alias   Saxo-Poul

    

fra min 50 års fødselsdag  = den, 9. maj 1995  =  et sted på Vesterbro København.    
Billedet er taget af Sangeren og Kunstneren = Rasmus Nøhr. 
 
Jeg har prøvet lidt af hvert - og set lidt af hvert - og forståelsen af det jeg har set - og oplevet - har givet mig en viden - som jeg vil forsøge at viderebringe - til jer. Jeg har fundet noget på internettet - som måske er - Sandheder - men kan også være ( løgne - forklædt som - Sandheder ). Så hermed er de mest kvikke af jer Konfirmander advaret.

The Statue of Liberty---Goddess of Liberty Mystery Babylon the Great

www.youtube.com/watch?v=8_UNZXFVK6w
21/01/2012 - Uploadet af twclark66
Explore the symbolism of The Statue of Liberty and the Freemason Mystery Babylon the Great Symbolism ...

 

 
 
Har Kommunismen et religiøst udspring i fra ( The Talmud ) en af jødernes hellige bøger  en  jødisk Babylonsk hellig bog ??? Er der lokgik i denne mulighed  ??? Hvem var Saddukæerne ???  Hvor forsvandt de hen ???

Jeg vil her fortælle jer noget -som måske er rigtigt - men det kan også være forkert. Personligt tror jeg det er rigtigt - det jeg nu vil fortælle jer - på denne her hjemmeside. Som en - hvid indfødt dansk statsborger - mener jeg i har speciel krav på - at få at vide - fordi det specielt ( er jeres fremtid ) det drejer sig om.

Kirkelig højrefløj vender biskopper ryggen | TV2 ØST

Husk vi Danskere - er et prægtigt folk - og vi har beboet National-staten Danmark - så langt tilbage - som vi kan huske. Det første bevis - det kan i se på dette Link.

www.fortidensJelling.dk

Alle er velkomne i Uffe-Moskéen….!

 EU-kommissionens afkristningsprojekt

Findes der hvide muslimer i "Danmarks Folketing"  ??? 

 Da 24 præster og én biskop blev vanvittige

Jeg er - Evangelisk-Luthersk Kristen - og har derfor meldt mig ud af = Folketingets Folkekirke - hvor - Folketingets Politikere - ligesom - Koranens præsteskab - ved lov - vil bestemme - hvad der er Bibelens religiøse budskab. Ægteskab mellem mænd er efter min opfattelse ikke - Bibelsk Kristendom - men direkte Hedenskab

 Converts to Islam: Did the Vatican Create Islam? - YouTube  

www.youtube.com/watch?v=VSHbz2yPMz8
13/03/2013 - Uploadet af tanio tancev
"Star converted to Islam" "Women In Islam ᴴᴰ V2" "My Path To Islam" ... RE: Muhammad Luhaidan | How the ...
 

Flere videoer for Converts to Islam: Did the Vatican Created ... »

 Kan Islam- gøre Kristne - til slaver - uden de - Kristne - selv ved det  ???


Debatten- Skal, skal ikke-FF.m4v - YouTube

www.youtube.com/watch?v=by9RWwIKdPY
25/11/2011 - Uploadet af HistoriensHus
Debatten. Skal, skal ikke. Om et nyt vielsesritual. Skal, skal ikke. De homoseksuelle får nu lovens ... 

 Kirkelig højrefløj vender biskopper ryggen | TV2 ØST

 

9:14 Excommunicated Priest.. Exposes New World Order 1/3 Must see!

www.youtube.com/watch?v=YlqBJsXsIYM
03/03/2010 - Uploadet af SEK4110
Listen to this riveting 1986 speech given by now deceased Priest John O'Conner exposing Benjamin Creme ...

 Flere videoer for Excommunicated Priest.. Exposes New ... »

 

  Det bør i også vide om mig - og det gælder også jer.  Jeg er =

Evangelisk-Luthersk Kristen  og ikke  Katolsk Kristen

Det er jeg - fordi jeg er - både døbt og konfirmeret i Danmark og fordi Danmarks Riges Grundlov af 1953

i Paragraf 4. siger = at = Den Danske Folkekirke - den er en

Evangelisk-Luthersk Folkekirke.

Dette skete i 1536. Visse årstal kan glemmes med vilje. Det kaldes

www.TavshedensTyranni.dk  

 Det kan betyde noget meget væsentligt - fordi Martin Luther var med til at gøre oprør imod Pavestyret for cirka 500 år siden. Denne frigørelse fra Pavekirken - den kaldes for Reformationen.

Vatikanets Paver i Rom - de bruger - fysisk magt - imod dem der gør oprør mod deres magt. Pavestaten har - Tempel-nøgler - som bevis på - at de hersker = i = himlen på jorden og i helvedet.

Det kan betyde - at Vatikanstaten for 1400 år siden - skabte

Muhammed og Koranen - og Koranens religiøse læresætninger. Det er igen muligt - at i en fjern fortid - var det en gammel hemmelig religion - der har sin oprindelse i Mellemøsten - der skabte Vatikanstaten - og derefter forklædte sig som - Kristne Protestanter - men samtidigt - så lavede de om på ( Guds Lov = De 10 Bud ) og derefter kaldte de Romerkirken i Rom - dem Romerske Kristendom for at være Katolsk Kristendom.

Mere Teori.

Samtidig besluttede de i mellemøsten - at bygge Kirker i stedet for Templer - for at deres forklædning som Kristne - kunne virke overbevisende på den befolkning - der ikke kunne læse og skrive - dengang ( fordi dengang ) da var det skrivere - der kunne ( Latin - aramæisk - eller græsk der skrev de hellige religiøse skrifter - og det kunne en lokalbefolkning slet ikke forstå. Om disse teorier er ren hjernespind - eller historisk religiøs historie - det må fremtidens religiøse historie-forskere - afklare - i deres fremtidige historiske forskning

medmindre

Historiske forsknings-resultater kan købes for penge - således de  religiøse forskningsresultater -  passer ind i den for tiden herskende Poliske ideologi - uanset hvilke Fakta og Sandheder - som forskningen finder frem til.   ???

 

Jeg kan kraftigt anbefale

Danmarks Konfirmander    Danmarks Konfirmander  

at besøge dette Link - og læse om Reformationen på

www.Sabbat-Kristne.dk

og på de ( 4. sider = 4. Faneblade  nederst til venstre ) kan i læse og se noget om - hvordan Vatikanstaten har brugt sin magt - til at tvinge mennesker - til at være

Kristne Katolikker i Moderkirken i Rom.

Når det kan være vigtigt for jer - Konfirmander - at vide - at i er

Luthersk-evangelisk Kristne

når i er blevet Konfirmeret - så er det fordi den Katolske Kirke altid vil have mere magt - og altid hævner sig - på efterkommerne af tidligere oprørere - uanset om der går 500 år eller 1000 år. Sådan har det været hidtil - og der er intet der tyder på - at den Katolske Kirke i Rom - den har forandret sig - siden.

Kære Konfirmander

 Dette er naturligvis en stor mundfuld at sluge på een gang - og det bør i nok analysere lidt nærmere - for hvis min teori den er rigtig - så skal alle hvide Kristne - specielt Luthersk-evangelisk Kristne have skilt deres hoved -  fra kroppen - på det helt rigtige tidspunkt - når det store hovedangreb det sættes ind - af angrebs-hæren. Men først bør i lige have mulighed for - at læse Paragraf 4. i
 
Danmarks Riges Grundlov af 1953.
 
Den evangeliske-Lutherske kirke er den danske Folkekirke og understøttes som sådan af staten
 
Dette er § 4 = i = Danmaks Riges Grundlov af 1953 = administreret af Folketinget
 

 Dette bør Danske Konfirmander naturligvis vide - at

  KRISTENDOMMEN er forkyndelse af SANDHEDEN

og Sandheder er ikke løgne.

 Derfor = www.Lyttilgud.dk  www.endtime.net  www.Tagryggen.dk

Danske Konfirmander bør naturligvis også vide - at
8. ud af 10. Biskopper er Hedninger
Alle der ikke er ( Evangelisk-Luthersk Kristne ) de er med
Luthersk-Evangeliske øjne  =  at betragte som  Hedninger
 
Det betyder at mange af de Præster - der Prædiker i
Danmarks over 2200 kirker
de er også hedninger.
 
Det er muligt - at mange af dem - de ikke selv ved - at de er Hedninger
fordi  ( Guds Lov = De 10 Bud ) ikke findes i Koranen - og Koranen er den bog som muslimer er nødt til at adlyde. Det er de - fordi muslimer ikke har prøvet andet - og fordi religionens love  og de åndelige love ikke er skildt ad - ligesom i
Danmarks Riges Grundlov af 1953 )
 
og derfor har alle muslimer - det samme udgangspunkt - for alle deres daglige vaner - og fordi de ikke kender til andet - netop fordi
( Guds Lov - De 10 Bud )
 de ikke står i Koranen.
 

Guds  søn = JESUS = HAR SAGT =

JEG ER = SANDHEDEN og VEJEN og LIVET

Bibelen =  Johannes-evangeliet Kapitel 14. Vers 6 .

 

         

DER FINDES OVER 2200 KIRKER I DANMARK 

Danmark - en billeddatabase


hvilket efter min opfattelse betyder = at det danske folk har en = Kristen Kulturarv.

www.danskkultur.dk

se evt. under = mærkedage = på dette link.

En tidligere Dansk Politiker og filolog ( Hartvig Frisch )  havde denne læresætning - om - hvad der var et Folks Kultur.

Et Folks daglige vaner - er dette folks Kultur.

Et folk - der har mistet sine oprindelige daglige vaner - anses ifølge denne teori - for at være = et tilintegjort folk - fordi sammenholdet i en sådan nationalstats befolkning - fører til indbyrdes splittelse - i denne Nationalstats befolkning. Det er svært at besejre fjender ( ude fra ) hvis man inden for Danmarks egne grænser - er internt uenige.

Derfor bør i også vide - at jeres fædreland er Danmark - og i bør også vide at  jeres fædreland Danmark - er udsat for et meget kraftigt kultur-angreb lige nu. Det er også noget - der truer - jeres fremtid meget kraftigt. Om det er Danmarks - hedninge-præster - der fører an i dette Kultur-angreb Danmark - det er svært at vide ( med sikkerhed  ) uden sikre analyser. Personligt har jeg den overbevisning - at alle hvide mennesker i Danmark - men også - at alle hvide  mennesker i Europa - skal have skilt hovedet fra Kroppen - uanset om de er hedninger eller - Luthersk-evangelisk kristne.

 

Danmark - en billeddatabase

 

 


 

Danmarks Kultur-erklæring

 af Sognepræst nu

afdøde

Rolf Slot-Henriksen

der var medstifter af Grundlovsforeningen

www.danskkultur.dk

 

 

www.Medie1.dk

Danmarks Kultur-erklæring

1. Et folk har ret til at værne om sin kultur.

2. Vi anser Danmarks Kulturarv med rødder i oldtiden og Vikingetiden og formet af Kristendommen og den danske historie, og udtrykt i Grundloven af 1953 som et gode.

3. Denne kultur skal fremmes og være en levende del af samfundet.

4. Den danske kultur er et gode som ikke må tilsidesættes, med henvisning til konventioner og fremmede kulturer.

5. Koloniseringen af Danmark og fortrængningen af vores kultur og fremmede sprog og kulturimperalisme skal imødegåes.

6. Politikere, skolen offentlige og kirkelige institutioner, har pligt til at fremme den danske kulturarv ved lovgivning og i praksis. Foreksempel skal dansk musik være en væsentlig del af musikudbudet  i Dansk Radio og Fjernsyn.

7. Ungdommen skal lære om dansk kultur som et gode, og som anvendt i praksis.

 www.Kulturkloeften.dk

 


Kære Konfirmander  

I bør vide at - kultur-angrebet - mod Danmark - og dermed jeres daglige vaner - og jeres personlige idenditet - er sat ind på disse 15 punkter.

  

1. Dansk Navnelov er blevet ændret efter islamiske principper.

2. Fjernelse af svinekød i skolefritidsordningerne i København og Odense.

3. Indførelse af halalslagtet og islamisk velsignet kød i de samme fritidsordninger.

4. Permanent dispensation fra dyreværnsloven vedrørende halal-slagtning uden forudgående bedøvelse.

5. Særlige badeordninger for muslimer på en lang række skoler.

6. Stop for juleklip i nogle børnehaver og skoler.

7. Islamiske spiseregler om tilladt og forbudt føde ( halal og haram ) i hjemmekundskab på flere skoler og halalslagtninger af 97 procent af alt dansk fjerkræ. Blandt andet til hjemmemarkedet, med afgift til islamisk center på horsebakken.

8. Offentlige badeanstalter lukkes for andre, når muslimer bader.

9. Særlige regler for badning sport og svømning på skoler.

10. Stop for lejrskoleophold - og krav om  =

1. Ændring af Grundloven

2. Forbud på skoler og i børnehaver og offentlige institutioner mod juletræer, juleklip, julesange, juleafslutninger, fastelavnsris og tøndeslagning og påskeæg.

3. Fjernelse af julebelysning på offentlige steder

4. Ophævelse af Dansk Dyreværnslov vedrørende slagtning og krav om bedøvelse.

5. Stop for Folkekirkens civilregistrering af fødsel vielse og død.

6. Krav til skoler om forskelligt bestik - skåle og kander til brug for rene personer - der spiser tilladt kød, og ekstra bestik ( med mere ) for urene personer der spiser forbudt kød.

7. Forbud mod morgensalmer og en række sange fra højskolesangbogen og ændringer i faget musik.

8. Et islamisk råd, som har mulighed for, at censurere dagspressen for u-islamisk propaganda.

9. Særlige rum for muslimer på fabrikker og i offentlige institutioner.

10. Krav om at muslimske grave i Danmark aldrig må sløjfes. Danske grave sløjfes efter en vis årrække, hvis de ikke bliver fornyet - gennem en ny indbetaling - til gravstedets forsatte bevarelse.

11. Muslimske børn kræves undervist af muslimske lærere fra hjemlandet i blandt andet islam.

12. Særlige badetider for muslimer i alle landets svømmehaller.

13. Ændring af flaget, samt love for Kongehuset.

14. Mulighed for , at muslimer kan dømmes efter muslimsk lovgivning i Danmark

15. Områder i Danmark, der er fri for Dansk Lovgivning.

 


 

 Kære Konfirmander   Kære Konfirmander

 I kan gå ind på ( Medie1 ) og høre disse 15. punkter oplæst.

Rolf Slot-Henriksen in Memoriam

 www.Medie1.dk

 

Sådan set burde det være jeres ( Konfirmations-Præst ) der skulle bringe jer disse oplysninger = men cirka 2700 års kamp mod den oprindelige Kristendom - har gennem fortielser - gjort - at mange præster ikke engang forstår Kristendommens inderste væsen. Jeg ved naturligvis ikke - om det er tilfældet i netop dit specielle tilfælde. Det er også muligt - at 8. ud af 10. Biskopper - er en form for hemmelig erobring - af den danske Folkekirke.  Denne kampform har en stor dansk Kulturpersonlighed kaldt for =  

www.TavshedensTyranni.dk

 Hvis vi går cirka 1400 år tilbage i tiden - så besluttede en Pave fra Vatikan-staten i Rom - at skabe en speciel religion - for at tilintegøre og udrydde alle Kristne og Kristendommen i Nordafrika. Det blev til det vi i dag kalder for Islam.

Den hellige bog ( Koranen ) og dens indhold - menes at være skrevet af en Præst i Pavens Vatikan-stat i Rom. Der er sluppet ny viden ud fra Pavens Vatikan-Stat - efter at en Jesuit-Præst - har røbet denne viden - uden for Vatikan-Staten.

 

 Hvorfor findes ( Guds Lov = De 10 Bud ) ikke i Koranen  ???

Rome's Islam - YouTube

www.youtube.com/watch?v=cQdl3eRpvEI
08/02/2012 - Uploadet af SDRMinistries.org
During the Second Vatican Council, Dr. Rivera was taken deep beneath the Vatican to the Secret Archives ...

 Revelation i ( Dansk Bibel )  =  Johannes Åbenbaringer

King James Version - Wikipedia, den frie encyklopædi

 


 

The Vatican Created Islam & Alilah is Satan - YouTube  

www.youtube.com/watch?v=k27ebXxZteM
12/03/2012 - Uploadet af hummingbird027
http://www.redicecreations.com/specialreports/2006/04apr/catholicislam.html ...
 

 


Islam & Roman Catholicism: The New Crusades - Eric Jon Phelps ...

www.youtube.com/watch?v=bXDJX39L6zA
  • Lignende
  • Vatikanet skrev Koranen - oplyses her.

 

Walter Veith - (16) The Islamic Connection / Total Onslaught ...

www.youtube.com/watch?v=igoydzFZZX0
24/12/2011 - Uploadet af TheClosingOfTime
http://amazingdiscoveries.org/ Are sinister forces working behind the scenes to achieve their to bring about a ...

 


 Konfirmander bør også vide noget om Bibler.

 

Walter Veith (13) Battle of the Bibles /Total Onslaught - YouTube

www.youtube.com/watch?v=KbikBVVkrNA
24/12/2011 - Uploadet af TheClosingOfTime
www.AmazingDiscoveries.org A look at the prophetic interpretation of the seven churches of Revelation 2 and 3 ...

 
Når det gælder - Bibelens indhold - så findes der i Bibelen mange visdomsord - hvis de bliver forstået på den rigtige måde - der også er brugbare i det jordiske liv - som er det liv - vi mennesker lever her og nu - her på jorden.  
 
For at få adgang til den videre viden - der kan føre til ( Det evige liv ) så er ( Guds Lov = De 10 Bud ) de første elementære jordiske leveregler - som det er nødvendigt at efterleve - for at opnå hele forståelsen af Bibelens indhold. Hvis vi mennesker overholder
 
Guds Lov = De 10 Bud
 
så vil vi her på jorden kunne iagttage - at flere og flere mennesker - gennem ( Bibel-studier ) opnår mere og mere visdom.
For at mennesker så igen kan administrere denne visdom - så er det igen nødvendigt - at overholde
( Guds Lov = De 10 Bud )
således  at  de funktionelle samfund - forsat bliver  ved med at være meget funktionelle samfund - her på jordkloden.
 
Hvis mennesker overtræder
 
( Guds Lov = De 10 Bud )
 
så vil visdommen i Bibelens indhold - kunne bruges af onde mennesker til - at skabe organiseret ondskab - hvor ondskaben marcherer i en diciplineret takt - uanset hvor flotte uniformerne de er.
 
  Nu er vi mennesker tilsyneladende således indrettet - at vi altid ønsker - at gøre det gode - og det rigtige. Hvad der er det gode og det rigtige - det ved vi ikke - ved fødslen og de første år - lige efter fødslen. Her er moderens opdragelse i de første år - en livsnødvendighed - for at barnet - når barnet så småt begynder sit voksenliv - som cirka 14 årig - at det her får lært
( Guds Lov - De 10 Bud )
uden ad - så de bagefter og senere i livet - efterhånden som de udvikler sig - kan forstå mere og mere - af den store Visdom - der findes i Bibelen - og her mener jeg
 
( Guds Lov = De 10 Bud )
 
dem = der står skrevet i Bibelen. Der er nemlig forskel på  
 
( Guds Lov = De 10 Bud )
 
Som de står skrevet i = Bibelen = og som de blev præsenteret af Vatikanstaten -  da det blev muligt at trykke bøger ved hjælp af en rotations-presse. Efter min opfattelse -
( som naturligvis kan være forkert )
Så begyndte Vatikanstaten allerede - da den blev oprettet - at udføre ( Religiøse Juridiske fiflerier ) for at ødelægge -
 
  ( Guds Lov = De 10 Bud )
 
Efter min opfattelse begyndte disse
( religiøse juridiske fiflerier)
allerede dengang - da Kong Konstatin den store døde.
Læs mere om
( Guds Lov = De 10 Bud )
i denne annonce - fundet i Berlingske Tidende.
 

 Annonse i Berlinske Tidende, 6. november, 2013

 

Så en lille speciel opgave  

hvad kom først

Pavens Tempelnøgler = eller = Pagtens Ark.

 

 

 Hvilken myndighed giver Vatikanets Tempelnøgler til Paven  ???


 The Anti-Christ Identified: The Testimony of an Ex-Jesuit Priest ...

 

www.youtube.com/watch?v=imMUG74KVSM
25/08/2011 - Uploadet af TheMounteBankExposee
The Testimony of Alberto Rivera, Ex-Jesuit Priest. ... The Anti-Christ Identified: The Testimony of an Ex ...
 

 


Old world Order

Repræsenterer ( Pagtens Ark ) = ( Old World Order )

 

e

 

Med hvilket formål blev ( Pagtens Ark ) bygget  ???

Billeder af pagtens ark jødedommen

 Ifølge min opfattelse - så herskede den gamle verdensorden

( Old World Order )

 dengang

  ( Guds Lov = De 10 Bud )

 de lå i Pagtens Ark - og - Pagtens Ark

den stod i et Tempel i Jerusalem.

Templet i Jerusalem - kan have set således ud

 

 Hvornår Templet i Jerusalem - det blev jævnet med jorden - det kender jeg ikke de rigtige årstal på. Det skulle være jævnet med jorden og genopbygget igen og jævnet med jorden igen. De rigtige årstal - findes måske i en Bibel  ???

Disse svar findes sikkert også i en ægte

Kong James Bibel.

Det er sikkert spørgsmål - som danske Religions-historikere - kan svare på  ???

 


 

( Guds Søn - Jesus ) har ( hvis jeg husker rigtigt ) udtalt disse ord.

Mennesket lever ikke af brød alene.  

Hvilken betydning har disse ord = for muslimer  ???

 


Her vil jeg bemærke følgende

  ( Guds Lov = De 10 Bud )

de står ikke i Koranen.

Det betyder efter min opfattelse - at muslimer ikke kan omsætte

( The Holy Spirit ) på dansk kaldet ( Helligånden )

til gode handlinger for sin familie - og fordi muslimer ikke kender

Guds Lov = De 10 Bud  

fordi muslimske børn ikke opdrages efter

 Guds Lov = De 10 Bud

 

Et internet-Leksikon www.islaminfo.dk  ) om Koranens indhold

Læs videre - under disse overskrifter =  

 

( Taqiya-Taqija )  ( Dhimmier ) ( Dar al-harb ) ( Dar al-Islam ) ( Djizya ) Diyanet  sharia:Koranlove vedr. kvinderettigheder  Kvinder  Vantro  Voldtægt og Voldtægt  Sharia Shia muslimer  Sunna  Sura  Sura  Svinekød  Børneopdragelse i blandede ægteskaber  Børneopdragelse i muslimske hjem  Apostat  Ægteskab mellem muslim og ikke-muslim  Tørklæder Ægteskabkontrakter Tørklæde Ren-uren

 

Jihad som kolonisering af nyt land

Jeg bemærker - at

Guds Lov = De 10 Bud

ikke findes i dette internet-Leksikon om Koranens indhold - og heller ikke i Islams ( Børneopdragelse i muslimske hjem )

Det betyder efter min opfattelse - at enhver muslim - der er opdraget på denne måde - er totalt afskåret fra - at få noget positivt ud af den åndelige føde - som bliver sendt ned til jorden - af helligånden - og dermed er enhver forbindelse mellem ( Gud og Muslimer ) totalt skåret over.

Min vurdering - den er - at det er svært for mennesker - at sammensætte en mere ond religion end Islam. Derfor har jeg meget stor medfølelse med muslimer - for en mere ond religion for muslimer - kan jeg ikke forestille mig.

Desværre

Denne Religion ( Islam ) er sammensat af Vatikanstaten for cirka 1400 år siden - for at myrde og udrydde og tilintegøre alle Kristne - for på den måde - at få udryddet alle - Sandheder - fordi Sandheder - kan afsløre de løgne - som religionen islam bygger på - og det er hvad = Koranen kræver = som Islams religiøse budskab. Kort sagt - det var Vatikanstaten - der byggede Profeten Muhammed op - og Sunni muslimerne. Der findes også she´a-muslimer. Der har jo været en krig - mellem Iran og Irak - på et tidspunkt. Om det var en indbyrdes Religionskrig - det ved jeg ikke.

Når det gælder krav om tilbedelse af Allah - så skal det ske 3 gange om dagen - og hvis jeg husker rigtigt - så er det 5 gange om dagen - for Sunni muslimer. For mig ligner det en meget streng militær diciplin. Derfor er det min vurdering - at Islam er en militær hær - der er forklædt som en Religion. Det kræver analyser af islams måde - at være organiseret på - fordi det står i Krigskunsten af ( Sun Tzu ) at en eventuel fjende - skal studeres nøje - inden en krig startes. I min udgave af Krigskunsten - står det nederst - på side 23.

Konfirmander  Konfirmander

Kan besøge dette Link

Taqiya

og selv vurdere dette religiøs budskab.

 

Sam Solomon            Medforfatter til denne bog.
MOSKEEN  =  ( af - Sam Solomon og Elyias Alamaqdisi  )
og dens rolle i samfundet
Udgivet i 2008    Denne udgave findes på Dansk. 
 

 Fitra

 www.wikipedia.net      http://www.google.dk/   

 SAXO.com Online Boghandel - Danmarks største udvalg i bøger

 


 

hvad kom først

Pagtens Ark = eller = Pavens Tempel-nøgler  ???

 

 Hvilken myndighed giver Vatikanets Tempelnøgler = til Paven  ???

 


Old World Order

 Hvad skal erstatte =  den gamle Verdensorden ???

Det skal den nye Verdensorden ???

New World Order 

George Bush New World Order - YouTube

www.youtube.com/watch?v=Rc7i0wCFf8g
25/06/2006 - Uploadet af nwokiller

 Flere videoer for George Bush New World Order . »

 

Hvem ønsker en ny Verdensorden ???

1961 speech eisenhower warns us of the new world order

Historisk set - hvornår hører vi dette ønske udtalt = første gang  ???

Hvem kender det rigtige svar  ???

New World Order

George Bush New World Order - YouTube

www.youtube.com/watch?v=Rc7i0wCFf8g
25/06/2006 - Uploadet af nwokiller

 Flere videoer for George Bush New World Order . »

 


 

Jihad som kolonisering af nyt land

Jeg har fundet viden om islam - som er ny for mig.

What The West Needs To Know About Islam | William J. Federer ...

www.youtube.com/watch?v=-YpJjRzQDIM
18/01/2013 - Uploadet af TheDynamiteGeneral

 


 

Her er - nyere viden. Måske bør visse historiebøger skrives om  ???

 Gå efter struben - sagde min - Saxo-Klub-skak-kammerat.

Ifølge disse studier af - Dr.Bill Warner - så har Muhammeds tilbedere klaret at halshugge 90.000 hinduer på en enkelt dag

hvis jeg hørte rigtigt  ??? 

 

Why We Are Afraid, A 1400 Year Secret, by Dr Bill Warner - YouTube

Hvad sker i Paris i Frankrig  ???

This is unbelievable, interesting and true
>   http://www.youtube.com/embed/A3YQANdvvbY
ww.islaminfo.dk

 Et internet-Leksikon   www.islaminfo.dk  om Koranens indhold

 


Why I Left Jihad ? Ex-Muslim militant Speaks Out - Part1 - YouTube

www.youtube.com/watch?v=yPe8NtArqiE
09/05/2007 - Uploadet af Mohammedans For Jesus
Walid Shoebat, Ex-Muslim Jihadi militant from Palestine Speaks Out - Part1.

 


 Hvorfor har Partilederne i de sidste 40 år - uanset interne uenigheder altid kunnet blive enige om - en lovgivning der fremmer en større indvandring af muslimer til Danmark  ??? Det begynder at ligne en målrettet Politik - om - at udskifte Danmarks oprindelige befolkning med muslimer.

Forenede Censur-Partier i Danmark  

 Socialdemokratiet - Radikale Venstre - Socialistisk Folkeparti ( SF ) Konservativ Folkeparti - Enhedslisten og Venstre

 Kære Konfirmander  Kære Konfirmander

Det er jeres fremtid - det drejer sig om. Hvilken fremtid vælger i ??? 

Sådan ser det ud i Paris i Frankrig.

 http://www.youtube.com/embed/A3YQANdvvbYww.islaminfo.dk

 Partilederne i disse = Forenede Censur-Partier = hvilket Politisk ansvar lever de op til - når de tillader - at der bliver bygget en Moske i Danmark  ??? 

EU-kommissionens afkristningsprojekt 

Da 24 præster og én biskop blev vanvittige

 Kommer der ordrer til Partilederne i Danmarks

Forenede Censur-Partier

Nede fra =  EU

Hvorfor har Partilederne i ( De Forenede Censur Partier ) ikke fjernet

Censur Paragraf 266b  og  Blasfemiparagraf 140

fra Danmarks love - når disse Partilederne i Folketinget - de har både magt og mulighed for - at fjerne disse to lovparagraffer fra dansk Lovgivning.

Ved du - om der er nogen i din familie - der stemmer på disse Politiske Partier - for så bør de vide - at de stemmer for en større indvandring af muslimer til Danmark - der har til formål - at udskifte

Danmarks Riges Grundlov af 1953

med - islams sharia-love - sådan som de står i Koranen.

Derfor bør ansvarsfulde forældre ( måske ) tænke sig om en ekstra gang - inden de sætter deres kryds - til det næste Folketingsvalg ???

 Socialdemokratiet - Radikale Venstre - Socialistisk Folkeparti ( SF ) Konservativ Folkeparti - Enhedslisten og Venstre

 Jeg Præsenterer igen - nogle af Koranens shari-love i dette

Et internet-Leksikon www.islaminfo.dk  ) om Koranens indhold

 

( Taqiya-Taqija )  ( Dhimmier ) ( Dar al-harb ) ( Dar al-Islam ) ( Djizya ) Diyanet  sharia:Koranlove vedr. kvinderettigheder  Kvinder  Vantro  Voldtægt og Voldtægt  Sharia Shia muslimer  Sunna  Sura  Sura  Svinekød  Børneopdragelse i blandede ægteskaber  Børneopdragelse i muslimske hjem  Apostat  Ægteskab mellem muslim og ikke-muslim  Tørklæder Ægteskabkontrakter Tørklæde Ren-uren

 

Jihad som kolonisering af nyt land

 


Politikere - de kan skiftes ud. Der findes jo andre Politiske Partier end

De Forenede Censur-Partier 

 Der findes også disse = Politiske Partier - som Danske vælgere kan stemme på =

 

 

  Vil du forsvare Danmarks Kvinder  ???  
Bliv eventuelt 
VELFÆRDS-KAVALER.
Meld dig ind i nærheden af din bopæl.


www.danskernesParti.dk   
Daniel Carlsen

http://www.siaddk.wordpress.com/
Anders Gravers

www.fritdk.dk
Michael Ellegaard

 

www.islaminfo.dk 

 

Læs evt. under overskrifterne ( Kvinder og Taqiya )

 


 

 
http://www.danskfolkeparti.dk/  
Kristian Thulesen Dahl 

http://www.Frihedspartiet.net

Lars Egmose

http://www.dksamling.dk/

Morten Uhrskov Jensen

 

www.Nationaldemokraten.dk

 

   Vil du forsvare Danmarks Kvinder  ???  
Bliv eventuelt 
VELFÆRDS-KAVALER.
Meld dig ind i nærheden af din bopæl.

 

 Det kulturbetingede kvindesyn    

 

  

 Kvinder bliver systematisk udsat for seksuel chikane af mellemøstlige mænd, men bliver ved med at stemme på partier, der vil have mere indvandring. Uforståeligt, mener = 

 

Rachel Adelberg Johansen. 

 Læs klummen

  Til et folk de alle høre
som sig regne selv dertil
har for modersmålet øre
har for fædrelandet ild;

resten selv som dragesukker
sig fra folket udelukker.
lyse sig selv ud af æt,

nægte sig selv indfødsret

N.S.F.Grundtvig  

 

WILLIAM COOPER WARNED US ALL ABOUT THE VATICAN ...  

www.youtube.com/watch?v=j2NfstuDGl8
09/06/2012 - Uploadet af WeAreONEbigFamily
Most of you still don't have a clou even when the truth is being told to you , don't take my word for it ...
 
 
Du kan læse mere om = Luther og Reformationen = på  www.Sabbat-Kristne.dk  nederst til venstre

              Billeder af fema camps      Flere billeder af fema camps


Danmarks Konfirmander   Danmarks Konfirmander  

Det som i ( efter min opfattelse ) bør lægge ( specielt mærke ) til - når det gælder Islam.

Ifølge Koranen er alle mennesker på hele jordkloden født som  muslimer.

Det betyder ifølge - Koranens religiøse indhold - at alle der i dag ikke er muslimer - de er frafaldne muslimer.

Hvad siger Koranen = om frafaldne muslimer ???

 Et internet-Leksikon www.islaminfo.dk  ) om Koranens indhold

 Forlade sin religion

Apostat

Ethvert menneske, som forandrer sin religion (fra islam),

dræb ham!"


 

Det betyder ganske enkelt ( efter min vurdering ) at enhver på denne jordklode - der ikke er muslimer - de skal myrdes - på et eller andet tidspunkt.

Hvad er din vurdering

Hvad er din vurdering

 


Kære

Kære

Danmarks Konfirmander     Danmarks Konfirmander  

Jeg mener også - at i bør vide - at det var

i  den katolske kirke = Paves Vatikanstat - at

Koranens indhold blev skrevet - for cirka 1400 år siden.

Så tankegangen - der har ført til over 200 milioner døde - udspringer fra eller gennem - Vatikanstaten

 

www.DenKorteAvis.dk

 www.Trykkefrihed.dk  

 www.Nationaldemokraten.dk  

 www.DenDanskeForening.dk

 


 Kære Konfirmander = Efter min opfattelse = Kære Konfirmander

så er Danmarks befolkning - under kraftigt angreb - inden for disse områder

Religion - Politik - Økonomi - jura - Militært - Kulturelt

og gennem = medie-Censur.  

men først.

Islam "END TIMES ALERT" IsraelGreeceTurkey ... - YouTube 

www.youtube.com/watch?v=7g_Xv2YhJOo
23/07/2013 - Uploadet af Soteris1
Open up your Eyes, your Heart and your Mind and Watch this Video. Don't ask your imam or mullah, he'll ...

 


 

Mediene viktig for fremme av

multikulturalismen 4. juni 2007 

 

I går møttes rundt 100 redaktører og journalister fra hele verden i Oslo for å delta på en internasjonal konferanse om medier og globalisering. FNs spesialutsending for overvåkning av rasisme og fremmedfrykt, Doudou Diene (bildet), innledet konferansen med å henstille mediene om aktivt å gå inn for å skape et multikulturelt samfunn. Han uttrykte bekymring for at demokratiske prosesser kan føre til at innvandringsrestriktive partier kommer til makten.  

Citat slut  Besøg eventuelt  =medier og globalisering
 

Terrorangrepene 11. september og fjorårets karikaturkrise har endret det internasjonale samfunnet. Kultur- og religionskonflikter dominerer nå det globale nyhetsbildet på en måte det ikke har gjort tidligere. På journalistkonferansen som i går ble avholdt i Oslo, drøftet man medienes rolle og ansvar i en verden der informasjon flyr kloden rundt på sekunder, og der ulike kulturer og etniske grupper lever stadig tettere innpå hverandre. 

FNs rasismeovervåker
FN’s spesialutsending for overvåkning av rasisme og fremmedfrykt, Dodou Diene, sa helt åpent at mener journalister og mediekanaler bør bidra aktivt for å skape et multikulturelt samfunn. Mediene skal ikke bare rapportere hva som skjer, de bør også bevisst promotere anerkjennelse, forståelse og aksept for kulturelt og religiøst mangfold i samfunnet, hevdet han. 

FNs spesialutsending hevdet videre at europeiske myndigheter som har innført en streng innvandringspolitikk, slik som i Østerrike, Sveits og Danmark, er rasistiske. Han uttrykte også bekymring for at demokratiske prosesser kan føre til at innvandringsrestriktive partier kommer til makten. 

FNs rasismeovervåker mente også at det er vitner om en farlig utvikling at stadig flere intellektuelle og akademikere i Vesten mener at noen kulturer eller religioner er bedre enn andre. 

Må styre statskanalen 
Agnes Callamard, leder av ytringsfrihetsorganisasjonen Article 19, uttrykte bekymring for at det kan bli vanskelig å gjennomføre idealet om lik representasjon og synliggjøring av alle grupper i samfunnet, dersom man ikke kan styre statskanalene. Mangfoldet – etnisk, kulturelt og religiøst – må gjennomsyre mediene, skal vi lykkes i å fremme det multikulturelle samfunnet, mente hun. 

Jens Tomas Anfindsen
05.06.2007 18:20
 

<--Tilbake      Tips en venn

 Censur-Kontrol

Hvis vi ser lidt på denne Censur Ordre fra ( FN = UN ) så er ordren til Aviserne - at de skal fremme ( Multikulturen i Danmark )

Denne opfordring til National-Staterne i Europa om at fremme multikulturen - også i Danmark - opfatter jeg på den måde =

Det svarer til - at Boksetræneren sagde til sin bokser - inden han går op i bokseringen.

Husk at sænke paraderne - således at din boksetræner - bedre kan få ram på dig.


Jeg har præsenteret jer

Konfirmander  konfirmander  

for nogle internetsider - hvor det er min opfattelse - at de fortæller faktuelle Sandheder.


 

De andre større medier - dem stoler jeg ikke rigtig på -

når det gælder spørgsmål om

National-Staten Danmarks fremtid.

Så jeg Præsenterer lige dem jeg har større tillid til - een gang mere.

 

www.DenKorteAvis.dk

 www.Trykkefrihed.dk  

 www.Nationaldemokraten.dk  

 www.DenDanskeForening.dk

www.Kulturkloeften.dk

 


 

www.Medie1.dk

 

Et internet-leksikon    www.islaminfo.dk  om Koranens indhold

Dette Politiske parti har eksisteret lige side 1936. Det er jo ikke meget de større aviser - har skrevet om det Politiske Parti.

Dansk Samling

 

 Dansk Samling satser at komme i Folketinget

http://www.dksamling.dk/ 


Morten Uhrskov Jensen

er den nye Formand

Dette valg - skete - den 5. oktober 2013

 www.wikipedia.net www.Sabbat-Kristne.dk www.Google.dk

 


Billeder af danske flag

Flere billeder af danske flag

 

Husk der skal flages for jer - den dag - i bliver Konfirmeret = og

Tillykke med dagen

 Med venlig hilsen 

 Poul Leo Nielsen  alias  Saxo-Poul

 


 

 
Der findes - Jehovas Vidner - og - Mormonkirken i Utah.
Er der indført flere
( "Kristne Trosretninger" - fra år 313 og frem ) 
 

 Ligger ( Guds Lov = De 10 Bud ) stadig

 i

Pagtens Ark

Billeder af pagtens ark jødedommen

 


 Hvorfor findes ( Guds Lov = De 10 Bud ) ikke i Koranen  ???

Er det et spørgsmål  som en dansk Religionsforsker - kan besvare ???

 


Den indre Dialog = og = hjernekapacitet.

 Du udvikler din hjerne - ved at du bruger den.

Du udvikler din hjerne - ved at stille spørgsmål.

  Bibelen = 2. Mosebog  Kapitel 20  Vers 3. til og med Vers 17.

Gud talte disse ord: Jeg er Herren din Gud, som førte dig ud af Egypten, af trællehuset.

1. Du må ikke have andre Guder end mig.

2. Du må ikke lave noget gudebillede i form af noget som helst oppe i himlen eller nede på jorden eller i vandet under jorden ! Du må ikke tilbede dem og dyrke dem, for jeg, Herren  din Gud, er en nidkær Gud. Jeg straffer fædres skyld på børn, børnebørn og oldebørn af dem der hader mig; ! men dem, der elsker mig og holder mine befalinger, vil jeg vise godhed i tusind slægtled.

3.  Du må ikke bruge Herren din Guds navn til løgn, for Herren vil aldrig lade den ustraffet, der bruger hans navn til løgn.

4. Husk sabbatdagen og hold den hellig. ! I seks dage må du arbejde og gøre alt, hvad du skal; ! men den syvende dag er sabbat for herren din Gud. Du må ikke gøre noget som helst arbejde, hverken du selv eller din søn eller datter, din træl eller trælkvinde eller dine husdyr, og heller ikke den fremmede i dine byer. ! For på seks dage skabte Herren himlen og jorden og havet med alt, hvad de rummer, men på den syvende dag hvilede han. Derfor har Herren velsignet sabbatsdagen og helliger den.

5. Ær din far og mor, for at du må få et langt liv på den jord, Herren din Gud vil give dig.

6. Du må ikke begå drab.

7. Du må ikke bryde et ægteskab.

8. Du må ikke sjæle.

9. Du må ikke vidne falsk mod din næste.

10.  Du må ikke begære din næstes hus. Du må ikke begære din næstes hustru, hans træl eller trælkvinde, hans okse eller æsel eller noget som helst af din næstes ejendom. 

 

 Hold øje med Den Fælleskirkelige Bevægelse!

 


Hvis du er en af de - kvikke - der kan lære

( Guds Lov = De 10 Bud )

uden ad

kære

Konfirmand      Konfirmand  

Så har du Kickstartet din hjerne. Nu vil du begynde at stille spørgsmål

   Frihed eller Sandhed  

Hvad vælger du  ???

Er Frihed noget værd - hvis du ikke kan sige

Sandheder ???

Er Censur-Paragraf 266 = Satans Fingeraftryk  ???

Hvad mener din Konfirmations-præst  ???

9:14 Excommunicated Priest.. Exposes New World Order 1/3 Must see!

www.youtube.com/watch?v=YlqBJsXsIYM
03/03/2010 - Uploadet af SEK4110
Listen to this riveting 1986 speech given by now deceased Priest John O'Conner exposing Benjamin Creme ...

 

 Flere videoer for Excommunicated Priest.. Exposes New ... »

tions-Præst  ???


Skal Danmark have ( Blasfemi-paragraf 140 ) i sin lovgivning -

Bare fordi Koranen har en Blasfemi-Paragraf i sin

Sharia-Lovgivning  ???


Guds Bud. Nr. 4

Læg mærke til  ( i 6. dage må du arbejde - og gøre alt - hvad du skal. )

She´a - muslimer skal bede 3 gange hver dag. Sunni-muslimer skal bede 5 gange hver dag.

 


 www.kulturpartiet.dk
www.forsvarspartiet.dk
www.fornyelsespartiet.dk
www.Tavshedens-Tyranni.dk  
www.sagenskerne.dk
 
www.pokerpartiet.dk 
www.oplysningspartiet.dk 
www.advarselspartiet.dk
 
www.feriepartiet.dk
www.oplys-dig-selv.dk

www.Sabbat-Kristne.dk  Om - 

Martin Luther - nederst til venstre. 
www.Vilde-Teorier.dk  
www.Skjulte-Sandheder.dk
www.about-Truths1.dk
www.Tro-eller-overtro.dk   

 

Hvem kæmper for hvad  ???                

 

  KRISTENDOMMEN er forkyndelse af SANDHEDEN

 Derfor = www.Lyttilgud.dk  www.endtime.net  www.Tagryggen.dk

 

    Pause.

 

VI SER HER = DE 10 BUD = SOM DE ER PRÆSENTERET I MIN

 PERSONLIGE KATEKISMUS FRA 1925 =

Ved Biskop C. F. Balslev

Gyldendalske Boghandel København

1.  Du maa ikke have andre Guder. 

2. Du maa ikke misbruge Herren din Guds Navn. 

3. Kom Hviledagen i Hu, at du holder den Hellig. 

4. Ær din Fader og din moder 

5. Du må ikke slaa ihjel. 

6. Du må ikke bedrive Hor. 

7. Du må ikke sjæle. 

8. Du må ikke sige falsk Vidnesbyrd imod din næste.  

9  Du må ikke begære din næstes Hus. 

10. Du må ikke begære din Næstes Hustru, Svend, Pige, Kvæg eller noget, som hører din næste til.

Vi ser her at ( Guds Lov = De 10 Bud ) har været udsat for

Religiøse Juridiske Fiflerier

Læs lige annonsen en gang mere

Annonse i Berlinske Tidende, 6. november, 2013

Vores Danske Folkekirke er ( Luthersk-Evangelisk ) hvilket der efterhånden kan stilles et

stort Spørgsmålstegn ved - fordi 8. ud af 10. Biskopper ikke er

Luthersk-Evangelisk Kristne.

 Kirkelig højrefløj vender biskopper ryggen | TV2 ØST

 

 Religion betyder for en - Luthersk-Evangelisk kristen - i første omgang om at

vælge 

at efterleve

( Guds Lov = De 10 Bud )

 sådan som de  står i

Den Hellige Bibel

 I den forbindelse - så betyder det også - at fravælge alle løgne - for som der står i

Bud nr. 2.

Fordi vores ( Kristne Gud ) er enNidkær Gud ) hvilket efter min opfattelse betyder - at ( Herren = Vores Kristne Gud ) ser meget alvorligt på =

 Løgnernes Budbringere

 Og det uanset = om de spreder små eller store

Løgne

Da den = Kristne Gud = har skabt Universet - og alle mennesker - samt alt liv på Jordkloden - så betyder det - at vi alle skal stå til regnskab = over for den = Kristne Gud = på Dommedagen.

Vi mennesker har fået

det frie valg 

mellem at vælge

Sandheder ( eller ) Løgne

 På vores vej gennem livet har

Fristeren Fristet

dig og alle andre 

og også 

Guds Søn = Jesus 

 blev fristet - det efter 40 dage i ørkenen - da han var mest svag - men

Guds Søn = Jesus )

lod sig ikke friste.

 


 

 Roman Empire Rules Today Pt 1 (Full Length) - YouTube

 www.Sabbat-Kristne.dk

Teorien er således

Det folkeslag i EU der glemmer

Martin Luther og Reformationen

Vil blive udslettet  

jugoslavernes historie

 

og havne på de glemte folkeslags Kirkegård.

 


Roman Empire Rules Today Pt 1 (Full Length) - YouTube

 Der er sluppet viden ud af - Vatikan-staten - der fortæller - at det var Pavestaten i Rom - der opfandt Muhammed og skrev Koranen.

Da Konstantin den store døde - blev Kristendommen accepteret i Rom som en statsreligion. Det inviterer til denne teoretiske mulighed - at Vatikanstatens ypperstepræster eller teologer kunne danne forskellige ( varianter af Kristendommen )

Fra år 313 - efter ( Guds Søn = Jesus ) var død på Korset - for at påtage sig alle menneskers skyld - og derfor kunne tilgive dem - der har overtrådt ( Guds Lov = De 10 Bud )  så kan denne teoretiske mulighed ikke udelukkes - at fra år 313 - da har Vatikan-staten - frem til i år 2014 - haft mulighed for - at lave en stor buket af nuancer af falske Kristne religioner - rundt om på jordkloden.

Alle disse tilsyneladende ( kristne Religioner ) styres af

Frimurer-broderskaber = Freemason

og har gjort det - lige siden starten af disse religioner.

Her i 2014 - vil jeg blot lige nævne denne udgave udgave - af

Lad os tage Mormoner i Utah. Er de styret af Freemason ??? 

Denne buket af - falske Kristne Religioner - der er skabt af Vatikanstaten i Rom  - de samles i denne tid

i den - bevægelse - der kaldes for

Den fælleskirkelige bevægelse - der vist nok

også kaldes for den

Økumeniske Bevægelse.

Denne bevægelse består af Katolikker - som er en del af Vatikan-statens indtægter - og så af frafaldne Protestanter.

Hold øje med Den Fælleskirkelige Bevægelse!

 Denne viden - er en stor mundfuld - at forstå på een gang.

Derfor er mit råd til alle jer 

Konfirmander Konfirmander    

 Saml jer i grupper på mellem 3. og 5. Personer en gang om ugen og

og  opret i første omgang en fælles

www.123hjemmeside.dk 

og det i ønsker at bevare til senere analyser - fra en af mine 15 hjemmesider - det kan i overføre til den 123hjemmeside i opretter

i fællesskab.

Husk jeg er født i 1945 - og lever sandsynligvis ikke evigt - her nede på jordkloden - så det kan være fornuftigt - at overføre det - i ønsker skal analyseres nærmere - til jeres egen 123hjemmeside.

Det må lige være en opgave for

tre til fem af de specielt

 Kvikke

 unge mennesker.


 

 

Søren Krarup om udlændingeloven af 1983 og landsindsamling for ...

www.youtube.com/watch?v=eStI8srUCGA
31/01/2013 - Uploadet af DrBrille
Sammenklip fra afsnittet "Ikke en krone!" fra DR-serien "Kampen om indvandringen".

 www.fortidensJelling.dk

 

Hvornår er et symbol = et symbol ??? 

Det vidste Jesper Langballe.  

 

Jesper Langballe Del 3 - YouTube

www.youtube.com/watch?v=Vt4qkPInhhU
05/09/2008 - Uploadet af Otto Krog
Jesper Langballe er Sognepræst og Folketingsmedlem. Han har i årtier haft skarpe meninger om ...
 
 

 jugoslavernes historie

 

Er det ved hjælp af = Frimurer-systemet = at det ene folkeslag efter det andet - havner på de glemte folkeslags Kirkegård. Det første af ( eventuelt ) 33 Frimurer-løfter lyder således = ( Freemason )

 evig tavshed og ubrydelig troskab og adlydelse af de højerestående medlemmer og ordenens statutter

 Hvis jeg har forstået det rigtigt - så er det Pavens Jesuitter - der her i 2014 - der styrer - alle de andre ( Fri-murer ordener ) her på jordkloden.

Efter min opfattelse - så er ( Frimurer-systemet = Freemason ) et system der gør gode mennesker til

onde mennesker.

 


 

www.wikipedia.net   www.Tro-eller-Overtro.dk   www.Google.dk 

Den første Jesuit var      Ignatius Loyola  

Så vidt vides - det største Jesuit-Universitet i USA - 2014


 

Jesuiterordenen - Wikipedia, den frie encyklopædi

da.wikipedia.org/wiki/Jesuiterordenen
 
Fra Wikipedia, den frie encyklopædi ... Jesuiterordenen (latin: Societas Jesu, "Jesu Selskab") er en katolsk orden grundlagt i 1534 af Ignatius af Loyola og stadfæstet af paven i

 

De katolske Præster = Jesuitterne = afgiver dette løfte til Paven.

Min søn, du er allerede blevt lært op til at opføre dig som en hykler: At være en katolik blandt katolikker, og være en spion selv blandt dine egne brødre - og ikke tro nogen mennesker, og ikke stole på noget menneske. At være en reformeret blandt de reformerte. At være en hugenott blandt hugenotterne. At være en kalvanist blandt kalvanisterne. Blandt Protestanterne - vær i almindelighed som en af dem!

Tilegn dig deres tillid  =  Jesuit Eden til Paven.

Tilegn deg deres tillid, og forsøg til og med at tale fra deres talerstoler. Fremhold med din naturs fulde heftighed vor hellige religion og Paven. Forneder deg til og med så lavt som at blive jøder blandt jøderne, således du kan være i stand til at samle al den information som kan være til nytte for din orden, som en trofast Pavens soldat. Du er blevet lært op til lumsk at plante sjalusiens og hadets frø mellem stater som før havde fred, og ophidse dem til bloddåd, idet du involverer dem i krig med hinanden, og skaber revolutioner og civile krige internt i samfund - Provinser og land som var selvstændige og fremgangsrige  - og kultiveret med kunst og videnskab - og glæder sig over fredens velsignelser.

MERE INFILTRATION

Tag parti for forkæmperne i hemmelighed - i samråd med med dine andre jesuit-brødre ... som måske er involveret på den anden side - og som måske går imod den side - som du har forbindelse med - således at Kirken til slut kan blive den vindende part - i forholdene som er lagt til rette i fredens forhandlinger - og målet helliger midlet.

GRUNDSKOLEN ER OVERSTÅET

Du er blevet lært op til din opgave som en spion - og samle al statestik - fakta og imformation som det står i din magt at fremskaffe fra alle kilder. At opnå tillid gennem smiger til i Protestanternes familier og kættere af enhver klasse og karakter - ligesom til handelsmænd - bankmænd - advokater og blandt skoler og universiteter - i Parlamentet og lovgivende forsamlinger, hos myndighederne og statsrådene - og være alle ting for alle mennesker - for Pavens sag - hvis tjener du er indtil døden.

NY-OMVENDT BEGYNDER

Som en nybegynder og nyomvendt har du allerede modtaget al fornøden instruktion, og har gjort tjeneste som en medhjælper, skriftsfar og præst, men du har endnu ikke blevet udstyret med alt det - som er nødvendigt for at være en kommandant for de loyales hær i tjenesten for Paven. Du må tjene den tilstrækkelige tid som et redskab og udøver - gennem de ordrer som bliver givet af dine overordnede - for ingen kan befale - som ikke endnu har indviet sit arbejde med blodet fra en kætter - for hvis der ikke bliver udgydt blod - sker der ingen tilgivelse.  Derfor - for at du kan blive skikket til dit arbejde - og for din frelse skal være sikret, så skal du ud over din tidligere lydighedsed til din orden og troskab til Paven repetere efter mig =

DER SVÆRGES

"Jeg  ------------------, nu i nærvær af den Almægtige Gud, den velsignede jomfru Maria, den velsignede - Ærkeengel Mikael - den velsignede døber - ST. Johannes, den Hellige Far - den Overordnede General af Jesu Samfund, grundlagt af ST Ignatius Loyola - under Paul III´s  pontifikat, som har - Jomfruens morsliv - Guds livmor - og ved Jesu herskerstav, at Hans Hellighet - Paven - er Kristi viseregent - og er det sande og eneste hoved for den Katolske Universielle Kirke og Universielle Kirke over hele jorden, og at han i kraft af bindingen og løsningen givet til = Hans Hellighed af min Frelser - Jesus Kristus - og har magt til at afsætte hedenske Konger Prinser Stater Fællesskab og Regeringer, som alle er ulovlige uden hans hellige godkendelse, og at de trygt kan ødelægges.
 

Jeg lover og erklærer videre - at jeg ikke vil have nogen egen mening eller vilje - eller nogen mental reservation overhovedet - selv ikke som et lig eller et kadaver ( perinde ac cadaver ) men uden at nøle adlyde hver eneste ordre jeg vil modtage fra mine overordnede i hæren til Paven og til Jesus Kristus.
At jeg vil gå til hvilken som helst del af verden, uden at beklage mig - og vil være underdanig i alle ting som bliver mig fortalt .... Jeg lover og erklærer videre at jeg vil - når anledningen byder sig - starte og føre ubamhjertig krig - hemmelig eller åbenlyst - mod alle kættere - Protestanter eller liberale - som jeg er anvist at gøre - for at udslette dem fra jordens overflade - og jeg vil ikke skåne hverken - køn -alder eller tilstand. Jeg vil ødelægge - koge - flå - kvæle og begrave levende disse berygtede kættere  - rive op deres maver og livmoderne til deres kvinder og knuse deres afskyelige race.

Når det samme ikke kan blive gjort åbenlyst - vil jeg i hemmelighed bruge giftkoppen - kvælerstrengen - dolkens stål eller blykulen - uden hensyn til ære - rang - værdighed eller autoritet - til den person eller de personer - uafhængig af deres tilstand i livet - enten offentlig eller privat - når jeg - når som helst bliver anvist til at gøre det - af en hvilken som helst agent fra Paven - eller en overordnet af broderskabet af - den hellige tro til Jesu Samfund.

( Findes nedtegnet i kartoteket i Kongressen ( Congressional Record ) USA, 15 FEBRUAR 1913, s. 3215-6 )

(  Også i << The Engineer Corps of Hell >> af  Edwin A. Sherman.  s. 118, 1883, Library of  Congress Catalog Card # 66-43354 ).

 


Var Adam Weishauph en Jesuit - styret af Vatikanstaten  ???

Illuminati-ordenen - Wikipedia, den frie encyklopædi

da.wikipedia.org/wiki/Illuminati-ordenen
Illuminati-ordenen var et hemmeligt selskab stiftet 1. maj 1776

Når kommunister fejrer 1. maj - har det så forbindelse til Illuminati.  

 


 

 www.OpenDoors.org

 

Muslim på Arbejde  www.oplys-dig-selv.dk  yderligere.
Sådan kan det se ud - når Kristne jages i muslimske lande =
 Muslimer i Elfenbenskysten brænder = levende kristne.

       

  


 

 THREE WORLD WARS: THE PIKE PLAN - Blueprint for ... - YouTube

 

www.youtube.com/watch?v=f13x-aJ3vmE
04/08/2010 - Uploadet af watchman4wales
An understanding of the Pike Plan for 3 World Wars... ... THREE WORLD WARS: THE PIKE PLAN - Blueprint ...
 

Flere videoer for THREE WORLD WARS: THE PIKE PLAN ... »

 

Skrev Freemason  33. Grader. ( Albert Pike ) et brev - om en fremtidsdrøm om - tre Verdenskrige i 1871- som han sendte til 33. grader Frimurer ( Giuseppe Mazzini ) - som leverede brevet videre til - Vatikanstaten i Rom - om tre kommende verdenskrige  ???  Er her en kommende opgave = også for danske Religionsforskere  ???

 Albert Pike ( December 29, 1809 – April 2, 1891 )

 

Giuseppe Mazzini - Wikipedia, the free encyclopedia

 

en.wikipedia.org/wiki/Giuseppe_Mazzini Oversæt denne side
 
Giuseppe Mazzini nicknamed The Beating Heart of Italy, was an Italian politician, journalist and activist for the unification of Italy. His efforts helped bring about ...
Biography - ‎Criticisms - ‎Legacy - ‎See also
 
Er det frimurer-loger der giver ordrer - til de fleste Partiledere i Danmark  ???

 

 Giver Pavens Tempelnøgler 100 procent magt over disse hemmelige religioner  ???

 

   

 Er det jesuittter - der styrer hele  Molevitten ???

Orøs nye nationalsang : Vi er alle i samme båd - YouTube

Er det også Frimurere  - der forsøger at nedlægge Danmark - ved at nedlægge Orø ???

Er den Politiske målsætning - at skabe begrundelse for - at sammenlægge Danmarks 98 Kommuner yderligere. Er evt. flere Kommunale sammenlægninger en del af

( FN = UNs  )  Agenda 21  ???

 Ser Pavens Tempelnøgler således ud  ???

 

 Hvilken myndighed giver Vatikanets Tempelnøgler til Paven  ???


 The Anti-Christ Identified: The Testimony of an Ex-Jesuit Priest ...

www.youtube.com/watch?v=imMUG74KVSM
25/08/2011 - Uploadet af TheMounteBankExposee
The Testimony of Alberto Rivera, Ex-Jesuit Priest. ... The Anti-Christ Identified: The Testimony of an Ex ...
 

 

 

All Roads Lead to Rome - YouTube

www.youtube.com/watch?v=yOYPLF4ozJA
14/11/2011 - Uploadet af AramDaniel1
Hear a candid interview with one of the foremost conspiracy experts, author Eric Jon Phelps. Brother Eric's ...
 

Flere videoer for All Roads Lead to Rome . »

 


Jeg synes stadig - det er synd for alle Muslimer - at Vatikanstaten for 1400 år siden

undlod  at skrive

Guds Lov = De 10 Bud

ind i Koranen

 

The Mystery of Mecca (Islam + Catholicism Secret) - Mike Hoggard ...

www.youtube.com/watch?v=TV0N_rFmMkM
27/08/2012 - Uploadet af HeavenClear
Another very interesting video by Mike Hoggard, enjoyed watching it very much ... Pastor Michael Hoggard ...

 


 

100 Reasons Why Evolution Is STUPID! - Kent Hovind Christian

Herrens dag kommer

Fra - Andet Petersbrev -  Kapitel 3. Vers 10 - Fra min danske Bibel.

Men herrens dag vil komme som en tyv, og da vil himlene forgå med et brag, og elementerne vil brænde op, og jorden og alt det menneskabte på den vil vise sig som det, det er.


 En teori om dobbelt-virkning.

Den - der søger efter - Sandheder - søger samtidig væk fra - løgne

 Husk - dette er kun en teori -

som ingen Videnskabsmand eller Videnskabs-kvinde -

( Så vidt vides )

ikke har skrevet en doktordispustas om = endnu.

Disputats - Wikipedia, den frie encyklopædi

Citat

Disputatser blev oprindelig skrevet på latin. Martin Hammerich fik som den første i 1836 godkendt en disputats skrevet på dansk,

i 1866 blev det påbudt, at disputationen skulle foregå på dansk.

Citat Slut

 Min opfordring til alle danske Konfirmander - der overvejer at studere - vil jeg opfordre til

hver måned - at støtte - Wikipedia - med et beløb på 20 til 50 kroner hver måned.

Fordi fremtidig forskning - inden for 

Politik - Religion - Økonomi - Jura - Militæret - Kulturen

samt evt. mediernes indflydelse på Politiske beslutninger.

 så vidt muligt - bør baseres på = Sandhedens Fakta.

 


 

KRISTENDOMMEN er forkyndelse af SANDHEDEN

 Derfor = www.Lyttilgud.dk  www.endtime.net  www.Tagryggen.dk

 

 www.wikipedia.net  www.Sabbat-Kristne.dk  www.Google.dk

 


 

100 Reasons Why Evolution Is STUPID! - Kent Hovind Christian

 

Hvad er Sandheden  ???

Kan Videnskaben = forklare Sandhederne om livets opståen ???

Kan vidensskabsmænd bestilles til =

at bevise en hvilket som helst teori

hvis de politiske forhold er således

at Politikerne styrer - hvem der skal have samfundets  økonomiske forskningsmidler

Og alle - Vidensskabsmænd - der ikke giver deres opbakning til

Politikernes Videnskabelige teorier

der skal understøtte deres Politiske Agenda

bevirker

at de kan ikke opnå

Forskningsmidler

og dermed

bliver tiet ihjel i den

offentlige debat

eller bliver gjort til grin

og i værste fald bliver myrdet ???

 


Et Politisk system - der regerer på

Videnskabelige Løgne

har udviklet forskellige måder - til at undgå de

Sandheder

der stiller spørgsmål ved de

Videnskabeligt udviklede Løgne

der understøtter magthavernes Politik

som er de - løgne - som giver - Regerende Politikere - deres magt.

 


 

Et bestemt Politisk system - har fremmet denne udtalelse =

 

Sagt om Løgnen af = Nazisten = Joseph Goobbles

 www.wikipedia.net   www.Tro-eller-Overtro.dk   www.Google.dk  

( Løgnen ) kan kun blive opretholdt så længe ( Staten ) kan skærme mennesker fra ( løgnens ) politiske konsekvenser. Derfor  bliver det livsvigtigt for ( Staten ) at bruge al sin magt til at under-trykke menings-forskelle - for Sandheden er løgnens dødsfjende, og i forlængelse heraf - bliver Sandheden ( Statens ) største fjende.

Sagt af ( Nazi-Propaganda-Minister Joseph Goebbles 1933 - 45 ) 

 Joseph Goebbels - Wikipedia, den frie encyklopædi

 


En Teori - der måske bør Videnskabeligt

bevises eller afvises om ???

Kristendom


 

KRISTENDOMMEN er forkyndelse af SANDHEDEN

 Derfor = www.Lyttilgud.dk  www.endtime.net  www.Tagryggen.dk

 

 Ægte Kristendom

vil aldrig have behov for at skjule = Sandheder = fordi

Kristen Videnskab

betyder søgen efter 

 Videnskabelige Sandheder

og

Kristne Videnskabsmænd

vil automatisk forsøge at bevise deres teorier ud fra 

Faktuelle Sandheder.

Derfor behøver - Kristne - ikke at blive

Censureret

af et

Kristent Politisk system.

 


 

 Hvem har penge nok = til at kunne hjælpe de fattige ???

 Vatikanets Penge | Tagryggen 

 Who has enough money = to help the poor  ???

 


 Min opfattelse af en ( Frimurer = Freemason ) afgiver dette første løfte ud af 33 løfter ialt. . Nu er der kun een af gangen - der når op på Pyramidens Top - der kan give ordre - til alle de andre - i en sådan ( Frimurer-Loge ) Dette første - af 33 Freemason løfter -  lyder således

evig tavshed og ubrydelig troskab og adlydelse af de højerestående medlemmer og ordenens statutter

Dette løfte gælder ( efter min opfattelse hele livet ) og den - der ikke overholder sit løfte - vil blive myrdet.

Nu er der jo ikke alle - der er plads til - eller kvalificeret til - at nå øverste trin - løfte nr. 33.  Disse personer bliver ansat i

Overnationale Institutioner

Hvor de - lever et rimeligt behageligt liv - til en rimelig hæderlig løn. Disse ansatte - bliver efter ( min personlige teori ) i stort omfang rekruteret på Universiteter og andre højere læreanstalter. Også i det Politiske system - formoder jeg - at der findes Frimurere. Hvilke

 Overnationale Institutioner

 kan vi vælgere formode = ansætter ( Frimurere = Freemason ) de såkaldte = Loge-Brødre  ??? Min formodning - den er - at de mange ansatte freemason i disse

 Overnationale Institutioner

 fungerer som ( FN -UNs ) globale sekretariat.

 

www.wikipedia.net  www.Sabbat-Kristne.dk  www.Google.dk  

http://www.siaddk.wordpress.com/  

 Anders Gravers har sin egen vurdering
 Hvad er din vurdering ??? 

 Det kan gøres på flere måder = samtidigt

 http://www.siaddk.wordpress.com/

www.Medie1.dk

http://www.180grader.dk/Politik/astrid-har-en-plan

 Elsebeth Halckendorff

OPRÅB TIL DANMARK - STANDS ABORT

 
Det er også muligt - at udrydde et folk - før det er blevet født - gennem en målrettet lovgivning - hvis man lige som Danmarks forenede Censur-partiers ( Folketings-formænd )  kan blive enige om den lovgivning - som fremmer deres Politiske målsætning.  

Retten til liv 

 OPRÅB TIL DANMARK - STANDS ABORT

Er det en god ide - at gå fra 98 kommuner til cirka 300 Kommuner

for at få nogle flere Instituoner og dermed arbejdspladser i yderdistrikterne  ???

Hvad mener Danmarks biskopper om Danmarks abortlov  ???

 

William Cooper - You BETTER wake up ! - YouTube  

 

www.youtube.com/watch?v=U8Q9Wm6ZKGE
30/06/2011 - Uploadet af WeAreONEbigFamily
This speech was 3 weeks before he got murdered.May he rest in peace. Full Docu here: William Cooper ...
 
Du kan læse mere om = Luther og Reformationen = på  www.Sabbat-Kristne.dk  nederst til venstre

 


 Den Danske Forening fyldte 25 år den 18. marts 2012                             Harry Vinter interviewer Ole Hasselbalch
i filmen
25 år for Danmark

   ER DU DANSKER  ???  HVORDAN VED DU DET  ???
www.DenDanskeForening.dk

      VIL DU FORSVARE = GRUNDLOVEN = MED DIT LIV ???

 

 Orø Planen - www.tro-eller-overtro.dk

 

Er det en god ide - at gå fra 98 kommuner til cirka 300 Kommuner for

 at få nogle flere Instituoner og dermed arbejdspladser ud  i yderdistrikterne  ???

 


 Tilsyneladende har = Danmarks befolkning og Danmarks Præster

 (  Danmarks-Politikere ) og resten af Danmarks Befolkning været ude for Censur.

Mediene viktig for fremme av multikultura-lismen 4. juni 2007 

I går møttes rundt 100 redaktører og journalister fra hele verden i Oslo for å delta på en internasjonal konferanse om medier og globalisering. FNs spesialutsending for overvåkning av rasisme og fremmedfrykt, Doudou Diene (bildet), innledet konferansen med å henstille mediene om aktivt å gå inn for å skape et multikulturelt samfunn. Han uttrykte bekymring for at demokratiske prosesser kan føre til at innvandringsrestriktive partier kommer til makten.  

Citat slut  Besøg eventuelt  =medier og globalisering
 

Terrorangrepene 11. september og fjorårets karikaturkrise har endret det internasjonale samfunnet. Kultur- og religionskonflikter dominerer nå det globale nyhetsbildet på en måte det ikke har gjort tidligere. På journalistkonferansen som i går ble avholdt i Oslo, drøftet man medienes rolle og ansvar i en verden der informasjon flyr kloden rundt på sekunder, og der ulike kulturer og etniske grupper lever stadig tettere innpå hverandre. 

 

FNs rasismeovervåker
FN’s spesialutsending for overvåkning av rasisme og fremmedfrykt, Dodou Diene, sa helt åpent at mener journalister og mediekanaler bør bidra aktivt for å skape et multikulturelt samfunn. Mediene skal ikke bare rapportere hva som skjer, de bør også bevisst promotere anerkjennelse, forståelse og aksept for kulturelt og religiøst mangfold i samfunnet, hevdet han. 

 

FNs spesialutsending hevdet videre at europeiske myndigheter som har innført en streng innvandringspolitikk, slik som i Østerrike, Sveits og Danmark, er rasistiske. Han uttrykte også bekymring for at demokratiske prosesser kan føre til at innvandringsrestriktive partier kommer til makten. 

 

FNs rasismeovervåker mente også at det er vitner om en farlig utvikling at stadig flere intellektuelle og akademikere i Vesten mener at noen kulturer eller religioner er bedre enn andre. 

Må styre statskanalen 
Agnes Callamard, leder av ytringsfrihetsorganisasjonen Article 19, uttrykte bekymring for at det kan bli vanskelig å gjennomføre idealet om lik representasjon og synliggjøring av alle grupper i samfunnet, dersom man ikke kan styre statskanalene. Mangfoldet – etnisk, kulturelt og religiøst – må gjennomsyre mediene, skal vi lykkes i å fremme det multikulturelle samfunnet, mente hun. 

Jens Tomas Anfindsen
05.06.2007 18:20
 

<--Tilbake      Tips en venn

 


 En Dansk Statsminister = Jens Otto Krag - sagde engang

Man har et standpunkt - indtil man tager et nyt.

-------------------

Måske ny viden - kan få dig til - at skifte standpunkt  ???

 


 Hvad mere bør - Konfirmander  Konfirmander - i Danmark vide ???

 Det gode ved - internettet - det er - at man kan høre en Præst.

Forkynde ( Evangeliet = Guds Ord ) som de står skrevet i Bibelen.

Det vil sige - at vi kan høre ( Guds Ord ) på mange sprog på internettet. 

Hvis i vælger - at lytte til en præst - der forkynder på Engelsk -

kan det være Praktisk at vide følgende.

 

Hvad betyder disse engelske udtryk fra Bibelen på Dansk og hvor findes de i

 Bibelen  ???


Genesis  =          1. Mosebog  = Ge

Exodus                2. Mosebog =  Exo

Liviticus              3. Mosebog =  Lev

Numbers              4. Mosebog  =  Nu

Deyteronomy         5. Mosebog = Deu     

Hvis jeg har forstået dette rigtigt = så hører disse skriftsteder i Bibelen hjemme i første del af - Bibelen - det som vi på Dansk kalder  (  Det Gamle Testament )

Revelation  = betyder =  Åbenbaringens bog.

Åbenbaringens bog = i en = Dansk Bibel = kaldes for = Johannes Åbenbaringer.

En præst der forkynder ( Bibelens Budskaber ) på Engelsk bruger ikke navnet =

Johannes - men navnet - John

 Hvad mere = kan det være Praktisk = at vide ???

 Der er forskel på ( Johannes Åbenbaringer ) og på ( Johannes Evangeliet )  

 skrevet i Danske Bibler.

Der findes to kapitler i ( Bibelen ) der specielt indeholder

Profetier eller Profetiske drømme i den

Danske Bibel

Det er ( Johannes Åbenbaringer ) og ( Daniels Bog ) Kapitel 2.

 Hvordan ved man = at en Profet = er en Profet  ???

Måske kan du finde svaret = på dette Link  ???

Var = Ellen G. White = en = Kvindelig Profet = født i USA ???

Hvad er din Personlige Vurdering  ???

 

Ellen Gould White = USAs = Kvindelige Profet ???

  ELLEN G. WHITE  ( November 26, 1827 – July 16, 1915 )  

 

Profetier = af = Ellen G. White.

 

<KMKOS 256/1> Idet Guds folk nærmer sig de sidste dages fare, holder Satan ivrigt rådslagning med sine engle, om hvordan han bedst kan besejre deres tro. Allerede nu kan Satan se at hans snedige plan virker, for som følge af hans forførende magt er de populære trossamfund allerede faldet i søvn. En magelig selvtilfredshed og løgnagtige undere holder menighedsmedlemmerne fanget i Satans garn, han dirigerer derfor sine engle til specielt at lægge fælder for dem der ser fremad til Jesu andet komme, og som forsøger at holde alle Guds bud.

<KMKOS 256/3> Den sabbat, som vi har indstiftet skal ophøjes. De forskellige kirkesamfund og verden har antaget den, så nu gælder det om at få kirken til at forene sig med verden for at håndhæve den. Satan vil arbejde med tegn og undere for at gøre menneskene blinde for sandheden, og lede dem til at lægge fornuften og gudsfrygten til side, og at antage traditioner og verdslige skikke i stedet.

Hvad sker der religiøst her i  =  2014

Er det noget som  Konfirmander Konfirmander bør holde specielt øje med ???

Hold øje med Den Fælleskirkelige Bevægelse!

 


 

The Holy Spirit ) kaldes på Dansk ( Helligånden )

Billeder af ellen g white

 

 Flere billeder af ellen g white

 


 Ellen G. White - har skrevet mange ( bøger = Books ) 

Ellen G. White Estate®: Online Books

www.whiteestate.org/books/books.asp Oversæt denne side
 
Ellen White Online Books; Selection of Ellen G. White's Best-Known Books - Available Here to Purchase or to Read Online, Download 10 most popular PDA ...

Denne bog = ‎The Great Controversy er oversat til flere end 70 sprog

og er spredt over store dele Verden.

Denne  bog er også oversat til Dansk - og Titlen på Dansk - det er

Den Store Strid,  1911

ISBN 978-87-994522-5-5

 Bogen = Den Store Strid = kan bestilles fra dette Link

Annonse i Berlinske Tidende, 6. november, 2013

og du kan læse mere om bogen

Den Store Strid

 på endtime net

 www.Lyttilgud.dk  www.endtime.net  www.Tagryggen.dk

 


www.wikipedia.net www.Sabbat-Kristne.dk www.Google.dk

 Dansk Samling satser at komme i Folketinget

Morten Uhrskov Jensen = NY FORMAND

i det Politiske Parti ( Dansk Samling ) eksisteret fra 1936

http://blogs.jp.dk/setfrahoejre/2013/10/14/det-uundgaelige/

http://www.dksamling.dk/
Morten Uhrskov Jensen

er den nye Formand

Dette valg - skete den 5. oktober 2013

 


 

   ER DU DANSKER  ???  HVORDAN VED DU DET  ???
www.DenDanskeForening.dk

      VIL DU FORSVARE = GRUNDLOVEN = MED DIT LIV ???

 Ahmed Akkari - ved ikke, hvad han er mere, siger han.


 

 KRISTENDOMMEN er forkyndelse af SANDHEDEN

 www.Lyttilgud.dk  www.endtime.net  www.Tagryggen.dk

 Kristendommen - er ikke  forkyndelse  af  Løgne

 ( Taqiya-Taqija

 


Islams Sharia-love

 Et internet-Leksikon   www.Islaminfo.dk   om Koranens indhold 

Kvinder

Bemærk

Guds Lov = De 10 Bud

findes ikke i Koranen = hvad kan det betyde  ???

 http://www.kulturpartiet.dk/118637684


 Annonse i Berlinske Tidende, 6. november, 2013

 

Flere Videoer præsenteret af  =  Professor Walter Veith

www.youtube.com/watch?v=BomP-eZ5lYM
28/12/2011 - Uploadet af TheClosingOfTime
http://amazingdiscoveries.org/ This DVD explains the emergence of a new world order and its purpose, with ...
 
 

 

Jesuit NWO - Ukraine Crisis - by Eric Jon Phelps - YouTube

www.youtube.com/watch?v=QnLKOWjjiBs
Apr 21, 2014 - Uploaded by Adam 1984
Vatican Assassins Website http://vaticanassassins.org/ The Two Kingdoms - Ukrainian Conflict 2014 ...

 


 

 www.Lyttilgud.dk  www.endtime.net  www.Tagryggen.dk

 Kristendommen - er ikke  forkyndelse  af  Løgne

 ( Taqiya-Taqija

 


New World Order Rising Who? What? When ... - YouTube

www.youtube.com/watch?v=PFgFi9pob0g
13/02/2012 - Uploadet af Jerry Whitehurst
What? When? Where? Why? You and your family may live to see the new world order - which is also the ...

 


 

New World Order

George Bush New World Order - YouTube

www.youtube.com/watch?v=Rc7i0wCFf8g
25/06/2006 - Uploadet af nwokiller

 Flere videoer for George Bush New World Order . »

 Billeder af william cooper

 Billeder af bilderberg

 Billeder af fema camps

"Prolonged Detention"  

Prolonged Detention - YouTube

 


 

9:14 Excommunicated Priest.. Exposes New World Order 1/3 Must see!

www.youtube.com/watch?v=YlqBJsXsIYM
03/03/2010 - Uploadet af SEK4110
Listen to this riveting 1986 speech given by now deceased Priest John O'Conner exposing Benjamin Creme ...

 Flere videoer for Excommunicated Priest.. Exposes New ... »

 


Guds Segl

 

I Kristendommens Bibel der findes ( Guds Segl ) i ( Guds Lov = De 10 Bud ) i ( Bud Nr. 4 ) og der lyder ( Guds Segl ) således.

1. Lovgiverens navn: Herren

2. Lovgiverens Titel . Skaberen ( Han som gjorde alle ting )

3. Hans herskerområde . Himmelen,jorden og havet med alt, hvad der er i dem.

Er Bud nummer 4. fjernet i en katolsk Bibel eller i en katolsk katekismus  ???

Hvilket svar har Paven på dette spørgsmål  ???

 


 

The Vatican Created Islam & Alilah is Satan - YouTube  

www.youtube.com/watch?v=k27ebXxZteM
12/03/2012 - Uploadet af hummingbird027
http://www.redicecreations.com/specialreports/2006/04apr/
catholicislam.html

 


 http://www.sabbat-kristne.dk/243947134

 Også - Kvikke Konfirmander Konfirmander - er velkommen til at spille analyse-spillet

og Printe Debat-emner ud - til brug i private grupper.

 ----------------

 

Billeder af pagtens ark jødedommen

 

 Hvad kom først = Pagtens Ark = eller Pavens Tempelnøgler  ???

 Hvilken betydning har Vatikanets Tempelnøgler for Paverne i Rom = iøvrigt  ???

 


 

 More images for pagtens ark billeder

 


 

Lies of The Masoretic Text.m4v - YouTube

www.youtube.com/watch?v=Z0TjXPZLt_E
Aug 26, 2010 - Uploaded by Skip Baker   www.skipbaker.com
How the Anti-Christ Jews slipped in thousands of mistranslations into our KJV. The term "Gentile" means ...

 

Dette bør alle

Danmarks og Europas

Konfirmander  Konfirmander

vide

 Der har været udryddelseslejre i Europa

Papal Jews serving The Jesuit order - by Eric Jon Phelps

www.youtube.com/watch?v=PniCwV6aauY
Apr 18, 2014 - Uploaded by WeAreONEbigFamily is Back
Labor Zionism / Communism / Socialism - Papal Jews serving The Jesuit ... Eric Jon Phelps - Vision of ...

Billeder af jon eric phelps

Billeder af eric jon phelps

 http://www.sabbat-kristne.dk/243947134

Annonse i Berlinske Tidende, 6. november, 2013

 


 

 THREE WORLD WARS: THE PIKE PLAN - Blueprint for ... - YouTube

 

www.youtube.com/watch?v=f13x-aJ3vmE
04/08/2010 - Uploadet af watchman4wales
An understanding of the Pike Plan for 3 World Wars... ... THREE WORLD WARS: THE PIKE PLAN - Blueprint ...
 

Flere videoer for THREE WORLD WARS: THE PIKE PLAN ... »

 


 

http://www.grundlovsnyt.dk/mf-christian-langballe-om-nationalitet-og-indfodsret/ 

Paragraf  4.

Den ( evangelisk-lutherske kirke er den danske folkekirke ) og understøttes som sådan af staten.

2017 - 500 år efter Luther!

 Censur hvorfor ???  Noget skal skjules gennem styring = men hvad ??? 

The Vatican's Role In The New World Order! Bill Hughes ...

 

www.youtube.com/watch?v=RmeyQDL1Vd0
24/03/2013 - Uploadet af MrPioneerlight2011
You need Adobe Flash Player to watch this video. Download it from Adobe. ... The Vatican's Role In The New ...
 

 

Hvilke oplysninger kan

( 0prørske Dynamitgeneraler ) 

stole på ??? 

WHO STOLE WHAT LAND???? - YouTube

www.youtube.com/watch?v=dpEPeH5p3rY
12/06/2010 - Uploadet af coma2009
I HAVE RIGHTS TO THIS VIDEO FROM MY FRIEND OMNICHRISTVID2.
 
Militært udstyr kræver penge = hvor havner indsamlede Penge = indsamlet i Nationalstaten  Danmark til Afrika 
 

 

Søren Krarup om udlændingeloven af 1983 og landsindsamling for ...

5. Oktober 2013 - www.oplys-dig-selv.dk

www.tro-eller-overtro.dk/410537918 

 


 

What The West Needs To Know About Islam | William J. Federer ...

www.youtube.com/watch?v=-YpJjRzQDIM
18/01/2013 - Uploadet af TheDynamiteGeneral
In 1793, Muslim Barbary pirates captured the U.S. cargo ship Polly. The ship was plundered and the crew was ...

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hej!
Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
ANNONCE