STORMOSKE HVORFOR
STORMOSKE HVORFOR www.advarselspartiet.dk

STORMOSKE i KØBENHAVN = HVORFOR IKKE ???

STORMOSKE I KØBENHAVN = HVORFOR ???

Præsenteret her  23.september 2009

 

  SKAT

      

"Jeg sværger ved Ham, som holder min sjæl i Sin hånd, at Jesus, Marias søn, snart vil stige ned        mellem Jer som en retfærdig dommer. Han vil ødelægge kors, slå svin ihjel og opkræve zakat (skat).

                           Profeten Muhammed, cit. i Ahadith Sahiha, Forlaget Al Baraka 1994, bevillingsgiver                                            K.F. Fond - Den Danske Bank

 

SKILSMISSE

 

"En mand, der har haft sexuel omgang med sin kone efter hendes menstruation, må ikke skilles fra hende, før hun menstruerer igen. Men det er tilladt ham at skilles fra en hustru, der ikke er fyldt 9 år, eller som er gravid eller gået i overgangsalderen.

                           Ayatollah Khomeini, Principes, Paris 1979

 

SLAVE

 

"O muslim! O Allahs slave! Der er en jøde bag mig, kom og slå ham ihjel."

                           Profeten Muhammed cit. i det dansksprogede Khilafa, København april/juni 1996

 

SLAVEFRIGØRELSE

 

"Manden, der i sorg over sin kones død, river sin skjorte, og kvinden, der i sorg over sin mands død  river sig til blods, skal for disse forseelser frigøre en slave, bespise eller give tøj til 10 tiggere eller faste i 3 dage".

                           Ayatollah Khomeini, Principes, Paris 1979

 

­­SLØRET

 

“En mand, der tillader sine kvinder at afføre sig sløret og lægge make-up, skal indføres i        himmelens register som en hanrej, inden han føres til helvede, hvor han skal ristes indtil tidernes ende”.

                           Ayatollah Abdul-Hussein Bast-Ghayb i Resalat al-Anvar, Shiraz 1983

Besøg evt.
www.amine.dk    =  Farvel sminke

 

SMERTE

 

"Aldrig har jeg kendt en sådan smerte".

                           Ahmedi Begum, enke, der blev arresteret, voldtaget og mishandlet næsten til døde i et                                                     pakistansk fængsel. cit. i Jane Goodwins Price of Honor, 1994                      

 

SOLKALENDEREN

 

”skyldes en storstilet jødisk sammensværgelse mhp. at ødelægge islam, idet islams børn derved vil glemme, at hver dag og endda hver time har en betydning, og hvert sekund tilhører Allah”.

                           Ayatollah Khomeini cit. Sokhanane Imam, bd. III, Tehran I980

 

SODOMI

 

“Hvis man begår sodomi med en ko, et får eller en kamel, bliver deres urin og fæces urene, og selv deres mælk bliver udrikkelig for den troende. Man skal dræbe dyret snarest  muligt og brænde det. Manden, der begik sodomi med det, skal betale herfor”.

                           Ayatollah Khomeini, Principes, Paris 1979

 

 

SKAM

 

“En muslim føler skam, når han bliver afsløret i at gøre noget forkert. Bliver han ikke afsløret, gør det  knapt så meget.”

                           Journalist Hussein Shehadeh i Politiken, 7.1.1996

 

SKØNHED

      

“Hvilket virus er mere farligt end synet af en smuk kvinde, der nægter at dække sig med hejab  ?”

                           Manden der smed syre i ansigtet på Mona al Saïd, cit.i Holy  Terror, London I987

 

SNIGMORD

       "Jeg indrømmer...at politisk snigmord forekom mig at være den handlemåde, vi burde benytte os    af, hvis vi ønskede at redde vort lands fremtid. Jeg overvejede snigmord på mange individer, idet jeg havde besluttet, at det var dem, der var  de største hindringer mellem mit elskede fædreland og       dets  skæbnebestemte storhed."

                           Præsident Nasser, Egypt´s Liberation, the Philosophy of the Revolution, Washington                                              D.C. Public Affairs Press , 1955

SVIN

 

“Den islamiske bevægelse kondolerer helten fra angrebet, der dræbte 20 svin og sårede 60 aber”

                           En taler ved et massemøde i Gaza efter et bombeattentat i Israel.                                                                         Cit. i Jyllands-Posten 24.1.1995

 

SYGDOM

"Nu er jøderne blevet et omvandrende folk, uden repekt, uden fædreland og med mange sygdomme. De bekæmper os og torturerer os. Islam burde være den religion, der behersker verden."

Mia Ponzo, amerikansk konvertit til islam, cit. i Jane Goodwins Price of Honour, 1994

 

TANKEVIRKSOMHED

 

“En mand, der tænker sender signaler til satan”.

                           Muhammed-Baqer Majlisi i Bahar al-                                                Anvar , Qom 1960

 

TAK

      

“Tak til Hitler, velsignet være hans minde, som på palæstinensernes vegne tog hævn på forskud,        over de mest nedrige kriminelle på jorden (jøderne). Men vi har dog den klage til ham, at hans        hævn ikke var stor nok.”

                           Ahmad Ragab, i sin daglige spalte Half a Word i det regeringsponsorerede egyptiske                                                   dagblad Al Ahram, 18.april 2001

 

TAWHID (enhed)

      

“Islam er grundlagt på tawhidprincippet, som forkaster autoriteten af enhver instans (enhver        lovgivning og politisk instans) udover Allah (og hans lov).

                           Det islamiske blad Morgendæmringen,  nov./dec. 1992

 

 

 

TROFASTE VENNER

 

"Den af jer, der tager dem (de vantro) til trofaste venner, er sandelig en af dem"

                           Koranen cit. i det dansksprogede  Khilafa, København april/juni I996

 

TVANGS-KRISTIANISERING

      

“Man stjæler med arme og ben, røver vore ressourcer, tager slaver...dræber kvinder og børn, nedsætter marionet-regeringer, tvangs-christianiserer og vesterniserer vores folk og lyver og        svindler som ingen andre”

                           S. Aude, Islamic Student Organisation, Danmark, B.T. 17. april 1996

ER DET HVAD ISLAM TILBYDER SINE TILHÆNGERE ???
 

UERKLÆRET SKILSMISSE

      

"Hvis en mand forstøder sin kone uden hendes vidende, alt imens han stadig bidrager til hendes underhold i fx. et år, kan han, i det følgende år, oplyse hende om dette og forlange, at hun tilbagegiver alt, hvad han har købt til hende i denne periode, såfremt hun ikke har brugt det. I så fald kan han ikke forlange noget.

                           Ayatollah Khomeini, Principes, Paris 1979

 

 

UMMA (det islamiske folk) = MUHAMMEDDANERE på DANSK

      

“Der er nu 2,5 mill. muslimer i Tyskland. Ved Allahs nåde har han sat os i et af de rigeste lande i        verden...der findes ingen grund til ikke at forandre dette land. til noget nyt og bedre. Jeg tror ikke, det er umuligt, at vi i år 2020 har en her i landet opvokset muslimsk forbundskansler, og at der er                  muslimske dommere ved Forbunds-domstolen. Dette land er vores land, og det er vores pligt at forbedre det til noget positivt. Med Allahs hjælp vil vi gøre det til en del af den islamiske Umma, for at stille det til rådighed for dem.”

                           cit. i Rolf Stoltz’ Kommt der Islam ? (1998)

Besøg evt,  www.durban2.dk   og tænk selv
 

UVIDENHED

      

"Uvidenhed kan af og til være en fordel, og hvis en løgn forårsager en sådan uvidenhed kan den        tillades"

                           Al Ghazzali (berømt middelalderfilosof)

 

UREN

 

"Hele kroppen på en ikke-muslim er uren, selv hans hår, hans kropsbehåring, hans negle og alle hans udsondringer.

                           Ayatollah Khomeini, Principes, Paris 1979

 

  VANTRO

      

“At dræbe de vantro er den højeste opgave Allah har givet menneskeheden”.

                           Ayatollah Khomeini i en tale 12.12.1984

“Islam siger: dræb alle de vantro, ligesom de vil dræbe jer. Hug dem ned og dræb dem.”

                           Ayatollah Khomeini, Kashfol al-Ashrar, Qom 1986

"Dræb og slagt (de vantro) hvor I end finder dem".

                                                                            Koranen, sura 2 vers 1992

"Tag derfor ikke nogen af de vantro som venner, førend de overgiver sig til Allahs sag, men hvis de vender sig bort, så grib dem og dræb dem."

                           Koranen , sura 4, vers 90

 

 

 

 

VANTRO TVIVL

      

"Enhver mand eller kvinde, der benægter Guds eksistens og ikke tror på hans profet Muhammed,        er uren på samme måde som ekskrementer, urin, hunde og svin. Det er de også, hvis de betvivler et          eneste af disse principper.

                           Ayatollah Khomeini, Principes, Paris I979

 

VESTLIG LIVSFORM

 

“Den vestlige livsform skal undermineres, de menneskeskabte love skal fjernes, islamiske love skal indføres”.

                           Rektor for Sharia School i London (cit. i Kari Vogt: Kommet for at bli: Islam i Vesten, 1995)

 

VOLDELIGE JØDER

 

"Alle de militære og ikke militære aktioner mod voldelige jøder i Palæstina  er legale aktioner, der blev legaliseret af Allah"...(korancitat) "Og dræb dem, hvor I end finder dem, og driv dem ud fra det sted, hvorfra de fordrev jer."

                           Det dansksprogede Khilafa, København april/juni 1996

 

VÆRSTE FORNÆRMELSE

      

"Den værste fornærmelse en marokkaner kan finde på, er at kalde nogen en jøde"

                           En marokkansk intellektuel, der skriver under pseudonymet Said Ghallab i Les Temps                                                        Modernes, I965

      

VÅBEN

      

“Dolken, gift, revolutionen: det er islams våben mod sine fjender”.

                           Sheikh Hassan al-Banna, det Muslimske Broderskabs grundlægger,                                                                     cit. i Holy Terror,  London I986


    Bevingede ord fra den arabisk/ muslimske verden

ved Peter Christiansen

 

Ekstreme men ikke atypiske udtalelser fra det konflikt-

fyldte Mellemøsten

 

Hvor paradoksalt det end lyder, er der kortere afstand mellem Vesten og Østen, end der er mellem Vesten og Mellemøsten. Folk i den ara­bisk/muslimske verden har en helt anden tankegang end eu­ropæere, og forskellen fremgår tydeligt af de følgende citater. Nogle af dem stammer fra ukendte personer og organisationer, men mange er fra kendte politikere, skribenter og filosoffer og skal derfor tages alvorligt. Tids- og stedmæssigt går citaterne fra Mellemøsten i middelalderen frem til København anno 1999. De fleste er beregnet til internt arabisk/islamisk brug og er derfor forskellige fra de udtalelser, vi normalt hører i Vesten, der ofte  er fremsat med propagandaeffekt for øje. I de efterfølgende sider taler arabere og muslimer ikke til et vestligt publikum men til hinanden

 

                                                                 Ole Christiansen, København 1998

    

ABER

      

"Slå til og dræb Guds fjender overalt for at få fjernet efterkommere af aber og svin fodret ved zionismens, kommunismens og imperialismens bord".

                           Omar Abdel Rahman (den blinde sheik), citeret i Erik Ettrups Islamiske Ekstremister,                                              København 1996

 

ADVARSEL

                  

“Jeg advarer det vestlige samfund mod at angribe islam ved sine rødder. Det bliver yderst farligt for agressoren....Vi må gøre det klart, at vi forkaster de i Vesteuropa bestående regeringssystemer, den demokratiske og pluralistiske stat og forkaster sekularisme som et anti-islamisk samfund.”

                           Karem Siddiqi (lederen af Muslim Institute, London) cit. i det islamiske blad  Aktuelle                                                      Fragen , nr. 9 1989

 

AFGUDSDYRKERE

 

“Koranen lærer os at dræbe afgudsdyrkere og de vantro, der afviser islam og fører krig mod os”.

                           Gholam-Reza Fada i Hezb-Allah va Hezb-Shaytan, Qom 1980

 

AFTALER

 

"Det står muslimer frit at bryde en aftale med ikke-muslimer, dersom de frygter, at disse skal forråde dem"

                                       Sheikh Abdullah Goshah, The Fourth Conference of the  Academy of Islamic Research, Cairo 1970

 

AIDS

 

“Jøder inficerer egypterne med aids”

                           Imam Abulaban til Jyllands-Posten, 21.8.94

                                                                    

AL AQSA MOSKEEN

  

"...kan kun frelses fra hedenskaben og jødernes urenhed gennem djihad...omend det skulle             medføre millioner af den islamiske Ummahs sønners død som martyrer"

                           Det dansksprogede Khilafa, april/maj 1996, København

 

BAGVASKELSE

      

      

“Bagved al bagvaskelse og al chikane rettet mod den islamiske bevægelse finder man jøder”

                           Ayatollah Khomeini, Principes, Paris I979

 

BARNEDØD

      

"Hvis barnet dør i moderlivet, og det er farligt for moderen at lade det blive der, skal man fjerne det på den mest praktiske måde. Man kan fx. lade ægtemanden eller jordemoderen skære det i stykker".

                           Ayatollah Khomeini, Principes, Paris I979

 

BØRN                

       "Det sexuelt umodne barn er urent, hvis hans forældre eller forfædre ikke er muslimer, men hvis der er en muslim blandt hans forfædre, er han ren.  Ayatollah Khomeini, Principes, Paris 1979

 

BARNEBRUDE

      

"Hvis en mand gifter sig med en sexuelt umoden pige og har samleje med hende, før hun fylder 9 år, må han kke genoptage samleje, hvis det gør hende fysisk eller psykisk fortræd (lui provoque des traumatismes).

                           Ayatollah Khomeini, Principes, Paris, I979

 

BØSSER

 

"Homofile og lesbiske skal dræbes i et muslimsk samfund"

                           A Glossary of Islamic Terminology ved Bassam Sulaiman Abugosh og Waffaa Zaki                                             Shakri, 1989

 

DANSKERE

      

"...Danskere er slaver af druk og mistro til tilværelsen. At muslimer får flere børn end danskere, at det sociale system bliver udnyttet osv. kan I kun takke jer selv for. Den mere kloge narrer den                            mindre kloge".

   Jamahir F. Abdallah, formand for Islamic Student organisation,

   Ekstra  Bladet 5. 4. 97

 

DANSKE FORBRYDERE

      

“Der er givetvis kriminelle blandt muslimer i Danmark, men ingen af dem har udvist så stærk kriminel adfærd som danskerne selv”

                           Safia Aude, Islamic Student Organisation, Danmark, B.T. 17. april 1996

 

DANSK LOVGIVNING

      

“Vi løser dine problemer UANSET lovgivningen

                           Safia Aoude, Islamic Student Organisation (kilde internet)

 

DEMOKRATI

      

       “Vi må afvise demokrati til fordel for islam. Vi er kaldet til at bringe troen til hele verden. Lad ingen skal tro, at vi er utopister eller drømmere”

                           Sheikh Saïd Shabaan, sunni leder i Tripoli,

                           L`Orient le Jour, Beirut, I9. okt. 1983

 

DEN ISLAMISKE STAT

                         

       “De troende, der ser islam trampet under fode og intet gør for at forhindre det, vil havne i helvedes syvende lag. Men den, der tager et gevær,  en dolk, en køkkenkniv eller blot en sten, har sikret sig en plads i himlen . En islamisk stat er summen af sådanne troende. En islamisk stat er en krigsstat indtil hele verden ser og anerkender lyset af den sande tro”

                           Ayatollah Fazl-Allah Mahalati, Dar Rah e Haq. Teheran I980

 

 

DOMINANS

      

       “Det er islams natur at dominere, ikke at blive domineret”

                           Sheikh Hassan al-Banna, grundlægger af det muslimske broderskab ,                                                                                          cit. i Holy Terror, London I987

 

DOMMEDAG

      

       "På den yderste dag...vil der være en krig mellem muslimer og jøder, en stor massakre. Jesus Kristus vil føre de muslimske tropper som muslim. Vi tror, han vil komme igen og brække korset."

                           Hind al Anati, kvindelig muslimsk missionær i USA, cit. i Jane Goodwins Price of                                         Honor, 1994

DRAB

      

       “De, der er imod drab, hører ikke hjemme i islam”

   Ayatollah Sadeq Khalkal, islamisk dommer,

   cit. i Holy  Terror, 1986

                          

        “Det er en forpligtelse at dræbe alle jøder”

                           Hamas pjece nr. 65, 1990

 

     “Hvis nu en muslim dræber en ikke-muslim, så må han ikke idømmes  dødsstraf, for hans udviklingsstade er højere end den dræbtes”

                           Islamisk tænker Sultanhussein Tabandeh,

                            cit. i Gerhard Konzelmanns “Den                                                                               Islamiske Udfordring  1980

 

DRÆB DEM

      

"Dræb dem, hvor de end befinder sig"

                          

Dr Mohammed Al Masaari, i en fatwa udstedt i London i 1995. Emnet var israelerne, (ikke jøder i almindelighed, understregede han, da den britiske regering truede med at udvise ham)

 

DØDEN (før)

      

       "Man skal ikke 1. lade den døende alene

                               2. lade ham pleje af en mand, der har haft udløsning, eller en kvinde, der                                                                          menstruerer

                               3.  lægge noget tungt på hans mave

                               4.  lade ham kun omgive af kvinder"

                           Ayatollah Khomeini, Principes, Paris 1979

 

DØDEN (efter)

 

"Rituel afvaskning er ikke nødvendig for en mand, der er død lige efter udløsning eller en kvinde, der er død, mens hun menstruerer. Almindelig dødspleje er nok".

                           Ayatollah Khomeini, Principes, Paris 1979

 

DØDEN (forsigtigheden efter)

      

       "Hvis man er bange for, at fjenden opdager en troendes grav og skærer hans næse, ører eller andre                  lemmer af, er det bedre at lægge kadaveret i en tønde og smide det i havet."

                           Ayatollah Khomeini, Principes, Paris 1979

 

 

 

 

DØDSDOM

      

       “Det er helt rigtigt at dømme folk til døden, når de forlader islam”.

                           Den danske muslim Abdul Wahid Petersen under en panelsamtale i KB hallen

                           (cit. i Præsteforeningens Blad nr. 42, 16.10.98)

 

EICHMANN

 

"FANGET: EICHMANN DER HAVDE ÆREN FOR AT HAVE DRÆBT 5 MILLIONER JØDER"

                           Overskrift i den saudiarabiske avis Al Bilad, 31. maj 1960

 

ÉN  PLUS ÉN

 

“Danskerne er vantro. Dette ord bruger vi om alle, der ikke har den rette tro. En plus en er to, og alt andet er forkert. Vor forening ser gerne Danmark forvandlet til et íslamisk samfund. Det er klart, at det ville være godt”.

                

Balal Ghazal, talsmand for muslimske danske friskoler og talsmand for                                                               “Islamisk Forening for Velgørende Projekter”.  Jyllands-Posten, 29.9.98

 

ENSARTET ISLAM

      

..."(Vi arbejder for) gennemførelsen af islam på alle områder af individets liv, i familien og samfundet, ved fornyelse af islamisk tænkning og ved at skabe et ensartet islamisk samfund fra Marokko til Indonesien".

                           Bosniens Præsident Alia Izetbegovic, Islamisk Deklaration, Sarajevo 1990

 

EROBRING

      

“Når den islamiske stat er oprettet, bliver målet at erobre Storbritannien og hele den vestlige verden”.

rektor for Sharia School i London (cit. af Kari Vogt:  Kommet for at bli: Islam i Vesten                   1995)

 

EUROPÆEREN

 

“Europæeren er en ateist og afgudsdyrker, en ågerkarl, kapitalist, socialist, zionist, kommunist og imperialist, uafbrudt brunstig og beruset i sprut, han elsker at bryde ægteskabet  og er material-istisk. Han har forskrevet sig til djævelen. De (europæere) er agenter og spioner. Som sådan kan de optræde som læger, som sygeplejersker, som kloge lærere og som nogle, der går ind for fagforeninger, men alle er de islams fjender”.

                           Det tyrkiske religiøse blad Mille Gazette, 24.7.86. Mille Gazette udgives af AMGT og                                        bruges som spydspids for islamisk mission i Europa (bl a. Tyskland og Danmark)

 

 

FJENDER

 

       "I Omar bin Khattabs tid var der ingen jøder i Palæstina men kun kristne, fordi han jo havde                    forbudt Allahs og muslimernes fjender, jøderne, at nærme sig disse omgivelser og specielt Jerusalem"

                           Det dansksprogede Khilafah, april / juni 1996, København

 

ZINAH (hor og ægteskabsbrud)

 

"...en ægtemand eller -kvinde, der begår zinah skal stenes til døde. Homofile og lesbiske i et muslimsk samfund skal også dræbes"

                          

A Glossary of Islamic Terminology   ved Bassam Sulaiman Abugosh   og Waffaa Zaki  Shaqra 1989

 

ÆGTESKABETS GYLDIGHED

      

"Hvis en mand har analsex med sin kones søn, fader eller broder efter indgåelse af ægteskab, er ægteskabet stadig gyldigt. 

                           Ayatollah Khomeini, Principes, Paris 1979

 

 

Citaterne af Ayatollah Khomeini er hentet fra PRINCIPES POLITIQUES, SOCIAUX ET POLITIQUES (ovenfor forkortet til Principes ) Paris, 1979 ved Ed. Libres-Hallier. Bogen er en sammenfatning af tanker hentet fra Ayatollah Khomeinis 3 hovedværker: Valayaté Faghih  (Den Lærdes Kongerige),  Kachfol Astar  (Gådernes Nøgle) og Towzihol Masaël  (Problemernes Forklaring )

 

 Alia Izetbegovic’ Islamisk Deklaration er udgivet af Mala Muslimanska Biblioteka, Sarajev

EN STORMOSKE =  HVORFOR ???


ABER

      

"Slå til og dræb Guds fjender overalt for at få fjernet efterkommere af aber og svin fodret ved zionismens, kommunismens og imperialismens bord".

                           Omar Abdel Rahman (den blinde sheik), citeret i Erik Ettrups Islamiske Ekstremister,                                              København 1996

 

ADVARSEL

                  

“Jeg advarer det vestlige samfund mod at angribe islam ved sine rødder. Det bliver yderst farligt for agressoren....Vi må gøre det klart, at vi forkaster de i Vesteuropa bestående regeringssystemer, den demokratiske og pluralistiske stat og forkaster sekularisme som et anti-islamisk samfund.”

                           Karem Siddiqi (lederen af Muslim Institute, London) cit. i det islamiske blad  Aktuelle                                                      Fragen , nr. 9 1989

 

AFGUDSDYRKERE

 

“Koranen lærer os at dræbe afgudsdyrkere og de vantro, der afviser islam og fører krig mod os”.

                           Gholam-Reza Fada i Hezb-Allah va Hezb-Shaytan, Qom 1980

 

AFTALER

 

"Det står muslimer frit at bryde en aftale med ikke-muslimer, dersom de frygter, at disse skal forråde dem"

                                       Sheikh Abdullah Goshah, The Fourth Conference of the  Academy of Islamic Research, Cairo 1970

 

AIDS

 

“Jøder inficerer egypterne med aids”

                           Imam Abulaban til Jyllands-Posten, 21.8.94

                                                                    

AL AQSA MOSKEEN

  

"...kan kun frelses fra hedenskaben og jødernes urenhed gennem djihad...omend det skulle             medføre millioner af den islamiske Ummahs sønners død som martyrer"

                           Det dansksprogede Khilafa, april/maj 1996, København

 

BAGVASKELSE

      

      

“Bagved al bagvaskelse og al chikane rettet mod den islamiske bevægelse finder man jøder”

                           Ayatollah Khomeini, Principes, Paris I979

 

BARNEDØD

      

"Hvis barnet dør i moderlivet, og det er farligt for moderen at lade det blive der, skal man fjerne det på den mest praktiske måde. Man kan fx. lade ægtemanden eller jordemoderen skære det i stykker".

                           Ayatollah Khomeini, Principes, Paris I979

 

BØRN                

       "Det sexuelt umodne barn er urent, hvis hans forældre eller forfædre ikke er muslimer, men hvis der er en muslim blandt hans forfædre, er han ren.  Ayatollah Khomeini, Principes, Paris 1979

 

BARNEBRUDE

      

"Hvis en mand gifter sig med en sexuelt umoden pige og har samleje med hende, før hun fylder 9 år, må han kke genoptage samleje, hvis det gør hende fysisk eller psykisk fortræd (lui provoque des traumatismes).

                           Ayatollah Khomeini, Principes, Paris, I979

 

BØSSER

 

"Homofile og lesbiske skal dræbes i et muslimsk samfund"

                           A Glossary of Islamic Terminology ved Bassam Sulaiman Abugosh og Waffaa Zaki                                             Shakri, 1989

 

DANSKERE

      

"...Danskere er slaver af druk og mistro til tilværelsen. At muslimer får flere børn end danskere, at det sociale system bliver udnyttet osv. kan I kun takke jer selv for. Den mere kloge narrer den                            mindre kloge".

   Jamahir F. Abdallah, formand for Islamic Student organisation,

   Ekstra  Bladet 5. 4. 97

 

DANSKE FORBRYDERE

      

“Der er givetvis kriminelle blandt muslimer i Danmark, men ingen af dem har udvist så stærk kriminel adfærd som danskerne selv”

                           Safia Aude, Islamic Student Organisation, Danmark, B.T. 17. april 1996

 

DANSK LOVGIVNING

      

“Vi løser dine problemer UANSET lovgivningen

                           Safia Aoude, Islamic Student Organisation (kilde internet)

 

DEMOKRATI

      

       “Vi må afvise demokrati til fordel for islam. Vi er kaldet til at bringe troen til hele verden. Lad ingen skal tro, at vi er utopister eller drømmere”

                           Sheikh Saïd Shabaan, sunni leder i Tripoli,

                           L`Orient le Jour, Beirut, I9. okt. 1983

 

DEN ISLAMISKE STAT

                         

       “De troende, der ser islam trampet under fode og intet gør for at forhindre det, vil havne i helvedes syvende lag. Men den, der tager et gevær,  en dolk, en køkkenkniv eller blot en sten, har sikret sig en plads i himlen . En islamisk stat er summen af sådanne troende. En islamisk stat er en krigsstat indtil hele verden ser og anerkender lyset af den sande tro”

                           Ayatollah Fazl-Allah Mahalati, Dar Rah e Haq. Teheran I980

 

 

DOMINANS

      

       “Det er islams natur at dominere, ikke at blive domineret”

                           Sheikh Hassan al-Banna, grundlægger af det muslimske broderskab ,                                                                                          cit. i Holy Terror, London I987

 

DOMMEDAG

      

       "På den yderste dag...vil der være en krig mellem muslimer og jøder, en stor massakre. Jesus Kristus vil føre de muslimske tropper som muslim. Vi tror, han vil komme igen og brække korset."

                           Hind al Anati, kvindelig muslimsk missionær i USA, cit. i Jane Goodwins Price of                                         Honor, 1994

DRAB

      

       “De, der er imod drab, hører ikke hjemme i islam”

   Ayatollah Sadeq Khalkal, islamisk dommer,

   cit. i Holy  Terror, 1986

                          

        “Det er en forpligtelse at dræbe alle jøder”

                           Hamas pjece nr. 65, 1990

 

     “Hvis nu en muslim dræber en ikke-muslim, så må han ikke idømmes  dødsstraf, for hans udviklingsstade er højere end den dræbtes”

                           Islamisk tænker Sultanhussein Tabandeh,

                            cit. i Gerhard Konzelmanns “Den                                                                               Islamiske Udfordring  1980

 

DRÆB DEM

      

"Dræb dem, hvor de end befinder sig"

                          

Dr Mohammed Al Masaari, i en fatwa udstedt i London i 1995. Emnet var israelerne, (ikke jøder i almindelighed, understregede han, da den britiske regering truede med at udvise ham)

 

DØDEN (før)

      

       "Man skal ikke 1. lade den døende alene

                               2. lade ham pleje af en mand, der har haft udløsning, eller en kvinde, der                                                                          menstruerer

                               3.  lægge noget tungt på hans mave

                               4.  lade ham kun omgive af kvinder"

                           Ayatollah Khomeini, Principes, Paris 1979

 

DØDEN (efter)

 

"Rituel afvaskning er ikke nødvendig for en mand, der er død lige efter udløsning eller en kvinde, der er død, mens hun menstruerer. Almindelig dødspleje er nok".

                           Ayatollah Khomeini, Principes, Paris 1979

 

DØDEN (forsigtigheden efter)

      

       "Hvis man er bange for, at fjenden opdager en troendes grav og skærer hans næse, ører eller andre                  lemmer af, er det bedre at lægge kadaveret i en tønde og smide det i havet."

                           Ayatollah Khomeini, Principes, Paris 1979

 

 

 

 

DØDSDOM

      

       “Det er helt rigtigt at dømme folk til døden, når de forlader islam”.

                           Den danske muslim Abdul Wahid Petersen under en panelsamtale i KB hallen

                           (cit. i Præsteforeningens Blad nr. 42, 16.10.98)

 

EICHMANN

 

"FANGET: EICHMANN DER HAVDE ÆREN FOR AT HAVE DRÆBT 5 MILLIONER JØDER"

                           Overskrift i den saudiarabiske avis Al Bilad, 31. maj 1960

 

ÉN  PLUS ÉN

 

“Danskerne er vantro. Dette ord bruger vi om alle, der ikke har den rette tro. En plus en er to, og alt andet er forkert. Vor forening ser gerne Danmark forvandlet til et íslamisk samfund. Det er klart, at det ville være godt”.

                

Balal Ghazal, talsmand for muslimske danske friskoler og talsmand for                                                               “Islamisk Forening for Velgørende Projekter”.  Jyllands-Posten, 29.9.98

 

ENSARTET ISLAM

      

..."(Vi arbejder for) gennemførelsen af islam på alle områder af individets liv, i familien og samfundet, ved fornyelse af islamisk tænkning og ved at skabe et ensartet islamisk samfund fra Marokko til Indonesien".

                           Bosniens Præsident Alia Izetbegovic, Islamisk Deklaration, Sarajevo 1990

 

EROBRING

      

“Når den islamiske stat er oprettet, bliver målet at erobre Storbritannien og hele den vestlige verden”.

rektor for Sharia School i London (cit. af Kari Vogt:  Kommet for at bli: Islam i Vesten                   1995)

 

EUROPÆEREN

 

“Europæeren er en ateist og afgudsdyrker, en ågerkarl, kapitalist, socialist, zionist, kommunist og imperialist, uafbrudt brunstig og beruset i sprut, han elsker at bryde ægteskabet  og er material-istisk. Han har forskrevet sig til djævelen. De (europæere) er agenter og spioner. Som sådan kan de optræde som læger, som sygeplejersker, som kloge lærere og som nogle, der går ind for fagforeninger, men alle er de islams fjender”.

                           Det tyrkiske religiøse blad Mille Gazette, 24.7.86. Mille Gazette udgives af AMGT og                                        bruges som spydspids for islamisk mission i Europa (bl a. Tyskland og Danmark)

 

 

FJENDER

 

       "I Omar bin Khattabs tid var der ingen jøder i Palæstina men kun kristne, fordi han jo havde                    forbudt Allahs og muslimernes fjender, jøderne, at nærme sig disse omgivelser og specielt Jerusalem"

                           Det dansksprogede Khilafah, april / juni 1996, København

 

 

 

 

FORDØMMELSE

 

“Den, der retter takfir  (fordømmelse) mod en person eller en gruppe, der nægter at se islams lys,            underskriver en dødsdom for den person eller gruppe”.

                           Abdul-Karim Biazar-Shirazli, Ebadat va Khodsahi, Mashad I980

 

FORNÆRMELSER, ET UDPLUK

”Det zionistiske uhyre, den zionistiske forurening, den zionistiske pest, folkenes fjende, mordernes ven, det ætsende sår. Europas uægte datter, den zionistiske cancer, en cancer i det arabiske folks hjerte, Israel, den blødende tjørn, slæng af hyklere og forbrydere, ondskabens brændpunkt, snavs, uhumskhed, kloakrester, slangestaten, blæksprutten, edderkoppen, ondskabens bacillus, kattens klo, parasit.

                   Y. Harkabi, Arab Attitudes,

                   cit. I The Closed Circle, London 199O

 

FORRYKT

      

"Jeg synes ikke, De bør kalde en arabisk konge en "galning". (Replik af Kong Feisal til Muammar Gaddafi, der anklager Jordans Kong Hussein.) "Jamen hele hans familie er forrykt" (Gaddafi) "Måske er vi allesammen forrykte". (Kong Feisal)

                           Øjenvidne Muhammed Heikal i The Road to Ramadan, London I975

 

FORSTÅELSE

      

" Efter at have passeret en vis grænse vil islamisk fundamentalisme ikke mere kunne standses. Det har Vesten og medierne endnu ikke fået forståelse for. "

                           Palæstinensisk akademiker Hisham Sharabi (GeorgetownUniversity),

                           cit. i Jane Goodwins Price of Honor, 1994

 

FRAFALD

      

En person, hvis fader eller moder var muslimer, da de undfangede ham, og som selv har antaget                den islamiske tro efter at være blevet sexuelt moden, må acceptere, at hans ægteskab bliver opløst i  tilfælde af frafald.

                           Ayatollah Khomeini, Principes , Paris 1979

 

“Men hvad med de fjender af islam, der nægter at vende tilbage? Enten skal de vansires, så deres        sjæls hæslighed afspejles i deres ansigter, eller skal de elimineres”

                           Muhammad -Taqi Partovi, Den Islamiske Bevægelses Fremtid,  Qom I986

 

FRED

 

"Der kan ingen fred være mellem den islamiske tro og ikke-muslimske samfund og politiske institutioner".

                           Bosniens Præsident Alia Izetbegovic, Islamisk Deklaration, Sarajevo 1990

 

 

 

 

 

FREMMEDE

 

”Den islamiske statsteori forudsætter inddelingen af samfundet i to klasser af borgere: Den ene, muslimerne, er de egentlige borgere i landet, de andre bliver kun tolereret...de er ikke ligestillet for loven. Ikkemuslimer er ganske vist ikke helt retsløse. Alligevel bliver de i deres eget land anset som borgere af anden klasse. De skal leve som fremmede i deres eget land”

                           M. Salim Abdullah, Aktuelle Fragen, 9. årg. 1-2 1989 side 9

 

FRISTELSE

       

"Efter mig vil den mest skadelige fristelse for mænd være kvinder".

                           Profeten Muhammed. cit. i Ahadith Sahiha, Forlag Al Baraka 1994, Bevillingsgiver                                           K.F. Fond - Den Danske Bank

 

FRYGT

 

"Børn blev socialiseret vha. frygtteknikker, der fik dem til at ty til løgn og bedrag, hvad der senere afspejlede sig i det voksne liv, som er gennemsyret af hemmelighedskræmmeri, mistænksomhed og frygt."

Hammad Ammar, egyptisk sociolog i et studie udført i hans egen fødeby, Growing up in  an Egyptian Village, London 1954

FUNDAMENTALISTER

      

“Man kan på sin vis godt sige, at vi unge er mere fundamentalistiske end vore forældre”

                           Talha Khan i Politikens  islamisk særtryk, marts 1996

 

GORILLAER

 

“De italienere, der koloniserede Libyen, var gorillaer og svin, og de kan ikke have udviklet sig meget siden. Det tager tusinder af år for arterne at udvikle sig, ikke få årtier”.

                           Muammar Ghaddafi,

                           cit. i Berlingske Tidende, 22. dec,. 1998

 

HAD

       

"Den, der rejser sig mod islam, vil ikke høste andet end had og modstand."

                           Bosniens Præsident Alia Izetbegovic, Islamisk Deklaration, Sarajevo 1990

 

HAWIJAH

      

Den del af helvede, der bliver de kristnes værested

 

HELLIG HANDLING

      

"Det er en hellig handling at rive ens fjenders lemmer fra hinanden"

                           Den irakiske nazi-sympatisør Sami Shawkat i en tale til skolebørn i sin egenskab af                                         undervisningsdirektør, cit. i Middle East Forum  nr 35, 1959

 

HELLIG KRIG

 

“I Allah, hævnerens navn, og i imam Khomeinis navn sværger jeg på den hellige bog at udføre min hellige pligt som imamens barn og som en soldat af islam i vor hellige krig for at bringe lyset af guddommelig retfærdighed tilbage til verden. Må Allah være min vejleder på djihad  og qitals  (drab) vej”

       Ed afgivet af børnesoldater i Iran

 

“Den almægtige har lovet os, at den tid vil komme, hvor hele menneskeheden vil leve forenet under islams banner, men den dag skal fremskyndes gennem vor djihad, gennem vor villighed til at udgyde det urene blod af dem, der ikke har set lyset...Det er Allah, der giver os en skyder i hånden, men vi kan ikke forvente af ham at han selv skal trække i aftrækkeren, fordi vi er for ængstelige”.

                           Muhammed Taqi Partovi Sabzevari i Ayendeh Nehzat Islami,  Qom 1986

      

"Det strider mod loven at opgive djihad og vælge fred og svaghed, medmindre hensigten er en senere djihad"

                           Sheikh Abdullah Goshah,

                           The Fourth Conference of The Academy of Islamic Research,               Cairo 1970

 

HELVEDE

 

       “Den Hellige Qur ´an advarer os om, at jøder forvises til evig straf i Helvede”

                           Maryam Jameelah, Islam Versus Ahl Al-Kitab, Delhi I986

HERREDØMME

 

“De gudfrygtige (muslimer) kan ikke leve side om side med de gudløse. De gudfrygtige må derfor indrette et gudfrygtigt regime for hele verden. Ikke af egenkærlige, selviske grunde forlanger vi herredømmet over verden”

            Islamisk filosof Makhmud Brelvi,

            cit. i Gerhard Konzelmanns Den IslamiskeUdfordring, 1980

 

HESTEKØD

      

“Heste- eller æselkød er ikke anbefalet. Især hvis dyret har været udsat for sodomi af en mand”

                           Ayatollah Khomeini, Principes, 1979

 

HISTORIEN

      

"Historien kender ingen islamisk bevægelse, der ikke samtidig var en politisk bevægelse. Det er fordi islam er en tro og også en filosofi, et moralkodex, en tingenes orden, en stil, et miljø - det er kortsagt en livsens helhed".

                           Bosniens Præsident Alia Izetbegovic, Islamisk Deklaration, Sarajevo 1990

 

HITLER

      

"I algeriske biografer blev Hitlers tilsynekomst altid hilst med langvarigt bifald."

                           Salah al Din el Zein al Tayeb i Middle Eastern Studies, april 1986

 

 

HJERNEVASK

 

“Jeg kom fra en kultur, hvor jeg nærmest blev hjernevasket allerede som barn. Jøderne var ikke rigtige mennesker, hørte vi”.

                           Naser Khader, Berlingske Tidende, 31.12.98

 

HYKLERI

 

“At dræbe en hykler, der nægter at omvende sig er mere værd end 1000 bønner”

                           Ayatollah Muhammed Guilavi, pressekonference i Tehran 20.6.83

 

 

IKKE RIGTIGT

      

"Det er ikke rigtigt, at der blev dræbt 6 millioner mennesker under Anden Verdenskrig."

                           Issa Ahwej, en kristen arabisk forlægger, der har udgivet den seneste arabiske udgave                                                       af Mein Kampf, (Weekendavisen, 6. sept. 1996)

 

 

 

IMPERIALISME

      

“Imperialisme og zionisme laver stadig sammensværgelser. Vi må være parat til at drukne disse sammensværgelser i et hav af blod”.

                           Jalaleddin Farsi i en tale til Irans parlament, 19.5.86

 

IMPOTENS

      

(udtalt af en hellig mand, der er tilkaldt for at helbrede impotens) "Hans impotens er ligesom den israelske besættelse. Når Gud skifter mening, vil jøderne gå. Når Gud skifter mening vil Khalils penis rejse sig".

                           Raja Shehadeh, The Third Way, London I982

 

INDIVID

      

"Normalt eksisterer en muslim ikke som individ. Hvis han ønsker at eksistere som muslim, må han skabe et miljø, et samfund, en orden. Han må ændre verden eller selv blive ændret"

 

Bosniens præsident Alia Izetbegovic, Islamisk Deklaration, Sarajevo 1990 INTELLEKTUEL ARV

      

"Hitler, en af de få store mænd, der næsten standsede historiens gang, har efterladt sig en intellektuel arv."

                           Louis al Haj, kristen araber og tidl. chefredaktør på Beirut-avisen An Nahar, der har                                       skrevet et anerkende forord i en nyudgave af Mein Kampf.

 

IRAN

 

“Konflikten med Iran er ikke en konflikt mellem muslimer og europæere. Det er en konflikt mellem den religiøse fascisme og civilisationen”

                           Per Viz Khazai, afhoppet iransk ambassadør til Norge, Information, 30.4.93

 

ISLAM

 

“Islam er ikke kristent, islam er en religion, der kræver aktivister, blod, revolution, befrielse og martyrium”

                           Sheikh Morteza Mortahari, Nehzat Islami Dar Sadsal Akhir,  Teheran I979

 

 

 

 

ISLAMS MONOPOL

 

"Islam udelukker klart enhver mulighed for fremmed aktivitet eller en fremmed ideologi på dets eget område."

                           Bosniens Præsident Alia Izetbegovic, Islamisk Deklaration, Sarajevo 1990

 

ISRAEL

      

“Er der en enkelt muslim med blot en dråbe tro, der ønsker, at den jødiske stat består ?”

                           Abulaban Ahamid Sami, åndelig leder for danske muslimer i et interview i                                                                  Jyllands Posten, engang i halvfemserne.

 

JØDER

      

“Jøder har intet at frygte fra islam, til trods for deres notoriske forkærlighed for rigdom, religiøsthykleri og skørlevned. De skal blot føje sig”.

                           Brigadier Gulzar Ahmed, The Prophet’s Concept of War, Delhi I989

 

“Krig mellem jøder og muslimer er uundgåelig. Muslimerne vil vinde, det vil være deres hævn”.

                           Ahmed Soliman, Scientific Trends in the Qur´an, London I985

 

“Det første angreb på vor religion kom netop fra en jøde”.

                           Confessions of a British Spy , Waqf Ikhlas Forlag, Istanbul  I99I

 

       “For jøder findes der intet bedrageri og ingen svindel, som ikke er mulig...jøderne arbejder for at erobre hele verden og for at dræbe alle, der modsætter sig et jødisk verdensherredømme og                    for at gøre alle folk til slaver...alle må indse at den sk. nazistiske masseudryddelse af seks         millioner jøder ikke er andet end propagandabluff...så godt som alle mere eller mindre perverse seksualteorier er blevet fremsat af jøder. Ja, seksualbesatheden og de perverse fantasier er noget          typisk jødisk”.

                           Sveriges Radio Islam  cit. Weekendavisen, 2.11.1991

      

       “Problemet med jøder, er,  at de er utaknemmelige og patologiske løgnere”

                           Samir Ragabs leder i The Egyptian Gazette, 16.1.1995

      

       “Det er en forpligtelse at dræbe alle jøder”

                           Hamas-pjece nr. 65, 1990

 

KADAVERE

      

"Det er totalt forbudt at dissekere en muslims kadaver. Det er ikke forbudt at dissekere en ikke-muslims kadaver".

                           Ayatollah Khomeini, Principes, Paris, 1979

KATASTROFE

      

"Løgne er syndige, undtagen hvor de udtales til en muslims bedste, eller for at redde ham fra en katastrofe"

       Den muslimske lærde Tabarani i avisen Al Awsat  (cit. af Sheikh Goshah)

 

KEMAL ATATÜRK, (det verdslige Tyrkis grundlægger)

      

“Den beskidte jødes knogler ryster i det hul, der er hans grav” (“jøde” er her brugt som skældsord om Atatürk)

                           En pamflet udgivet af Tyrkiske Muslimske Studerende, Frankfurt 12.12.82

 

KENDT

 

"...(jøderne er) kendt for deres svig, forfalskning og forvanskning og grusomhed, hvilket den ædle koran leverer det stærkeste bevis på."

       Muftien af Jerusalem, Amin Husseini i sine memoirer,

       cit. af David Pryce-Jones i The Closed Circle, London 1990

 

KIRKER

 

“Den saudiarabiske regering er ked af ikke at kunne tolerere nogen kristen kirke på sit territorium. Men det drejer sig ikke om en regeringsbeslutning, men om en befaling fra Gud”.

                           Katolsk Orientering  nr. 14, 14.9.92

 

KOMMUNISME

      

"Idéen bag kommunismen startede med jøden Karl Marx. Den røde revolution i Rusland blev påbegyndt af jøderne. Det kommunistiske angreb i Mellemøsten blev sat i gang af jøderne, der kom til Syrien, Libanon, Palæstina og Egypten for at sprede kommunisme...vi ved udmærket at zionisme og kommunisme er to sider af samme sag.

                          

En saudiarabisk avis i jan. 1984, cit. i David K. Shiplers Arab and Jew, Wounded                                      Spirits in a Promised Land, (London,1987)

 

KOLLABORATØRER

 

"Hamas anser de utilslørede for at være en slags kollaboratører; det er vores religiøse pligt at henrette kollaboratører.

                           Hamas´grafitti i Gaza, cit. i Jane Goodwins Price of Honor, 1994

 

KORSFÆSTELSE

 

”Da Allahs apostel (fred være med Ham) afskar (hænderne og fødderne) af dem,  der havde stjålet hans kameler, og lod deres øjne brænde ud (med hede nagler), foreholdt Allah ham denne handling, og Allah, den Høje forkyndte: ”straffen for dem, der fører krig mod Allah og Hans apostel og bedriver slette gerninger over hele landet er henrettelse eller korsfæstelse”.

                           Hadith, fortalt af Abu Zinad, bog 38, nummer 4357


KRIG

      

“Krig er en velsignelse for verden og for hvert land”

                           Ayatollah Khomeini i en tale holdt den 12.12.84

 

"Krig er hele grundlaget i forholdet mellem muslimer og deres modstandere"

                           Sheikh Abdullah Goshah, The Fourth Conference of the Academy of Islamic                                                                  Research, Cairo 1970

 

    

KRISTNE ARABERE

      

“Det er klart, hvad de bør gøre (de kristne libanesere), de eller deres efterkommere må korrigere den  historiske fejltagelse, deres forfædre har begået ved at nægte at konvertere til islam...eftersom islam er arabernes religion, skulle alle arabere være muslimer. Religion kan ikke skilles fra nationalitet.

                           Muamar Ghaddafi, cit. i Holy Terror,  London 1987

 

KRISTNE NABOER

      

"En nat kom min mand hjem og sagde, at padisha´en havde beordret, at vi skulle dræbe alle kristne i vor landsby...Jeg blev meget vred, vore naboer havde altid været hjælpsomme og flinke overfor os...jeg prøvede alt, hvad  jeg kunne for at standse ham, men han dræbte dem med sine egne hænder."

                           Beretning aflagt til Sir Edwin Pears og cit. i Turkey and its People,  London 1911

 

KRISTUS

      

"Sandelig, de er vantro, der siger: Gud (Allah) - det er  Kristus, Marias søn"

                           Koranen ,  Sura 5 vers 73

 

KVINDER

      

“Jeg ved, at en minoritet af vore kvinder ikke kan gøre, som de vil, fordi de risikerer at blive slået ihjel”.

                           Toujan Faisal, eneste kvindelige medlem af det jordanske parlament, i Kontakt 7                                             1994-5

KÆRLIGHED

 

"Det muslimske system er ikke så meget imod kvinder som det heteroseksuelle par. Det,  det frygter, er at engagementet mellem en mand og en kvinde vokser til en altomfavnende kærlighed"

                           Fatima Mernissi, Beyond the Veil, Male/female dynamics in Muslim Society, London                                                     1985

 

KÆTTERI

 

“Vore soldater vil kæmpe, indtil kætterne er forsvundet...selv hvis det betyder døden for alle menneskelige væsner”.

                           Abu Hamza Al-Masri, Der Spiegel, 12. jan 1998

 

LADHA

      

Den del af helvede, der bliver jødernes værested.

 

LIBERAL HOLDNING

      

“Jeg har svært ved at forstå danskernes liberale holdning til muslimerne. De er ikke som europæiske mennesker. De har ingen forståelse for den tolerance, der findes i det danske                 samfund. De udnytter den bare til det yderste. Og jeg er alvorlig bange for, at dette dejlige land i løbet af fem-ti år vil ende som et nyt Beirut”

                           Natalie X. (muslim fra Centralasien), B.T. 18. april 1996

 

LOVEN

      

”Det strider imod loven at opgive djihad og vælge fred og svaghed, medmindre hensigten er en senere djihad"

                           Sheikh Abdullah Goshah, The Fourth Conference of Islamic Research, Cairo 1970

 

 

LYVE, AT

      

"Af og til er det en pligt at lyve...vi må lyve, dersom sandheden fører til ubehagelige resultater, men sige sandheden, når den fører til gode resultater".

                           Al Ghazali, berømt middelalderfilosof, kendt som den største muslim efter                                                                  Muhammed og som "islams bevis"

 

LØGNE

      

"Løgne er syndige - undtagen hvor de udtales til en muslims bedste eller for at redde ham fra en        katastrofe"

                           Al Awsat, cit. af Sheikh Abdullah Goshah, The Fourth Conference of the Academy of                                         Islamic Research, Cairo 1970

 

"Af og til er det en pligt at lyve"

                           Al Ghazzali (berømt middelalderfilosof)

 

 

MADRESTER

      

"Madrester efter et svin, en hund eller en ikke muslimsk mand eller kvinde er urene.

                           Ayatollah Khomeini, Principes, Paris, 1979

 

MAGT

      

"Et islamisk samfund uden islamisk magt er ufuldstændigt og svagt.

                           Bosniens Præsident Alia Izetbegovic, Islamisk Deklaration, Sarajevo 1990

 

MAGTOVERTAGELSE

      

“Vi er repræsenteret over hele verden. Målet er magtovertagelse”.

                           Rektor for Sharia School In London (cit. i Kari Vogt. Kommet for at bli: Islam i Vesten                                                       1995)

 

MANGE VERS

 

"Dette er kun en lille del af de mange vers, der forpligter til kampen mod den jødiske fjende."

                           Det dansksprogede Khilafa, København april/juni 1996

 

MARTYRIUM

      

“Imamen har bedt mig om at dø. Jeg skal dø for ham. Det eneste jeg beder om er at min lille Safwan (hans søn) skal oplæres i martyrium fra hans først leveår så han ikke spiller så mange år som jeg gjorde”.

                           Testamente skrevet af Rada Muhammed Neman, trykt i Libanon, okt. 1985

 

 MAZLUM

      

“En muslim er altid mazlum  (uretfærdigt behandlet). Skylden er altid de andres”

                           Journalist Hussein Shehadeh i Politiken  7.1.1996


MOTIVER

Hvad motiver muslimer til, at ønske en stormoske i København  ???

Er det ( koranens ) = sharialove ???   http://www.islam-info.dk/ 

Se også under overskriften  ( Kultur-baggrund )  på
www.kulturpartiet.dk  


Besøg  http://www.youtube.com/watch?v=6-3X5hIFXYU  og lyt

DANSKERE = Kan selv tænke. Kan vore politikere det ???

Hvad tænker vore EU-Politikere på  ???

Hej!
Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
ANNONCE