POLITISKE TANKER
POLITISKE TANKER www.advarselspartiet.dk

Præsenteret her 11. september 2009

ER POLITISKE HJERNER PÅ FERIE ???

POLITISKE TANKER 
Præsenteret  11 september 2009

Det er i dag 8 år siden, at angrebet på tvillingetårnene og Pentagon skete. Disse uskyldige ofre i USA er ikke glemt. Det er heller ikke glemt, at det er inspirationen fra Koranens totalitære ideologi, der udløste disse angreb. Når islam har nedkæmpet USA, som den såkaldte "fredens religion" som islam præsenteres som, hvem skal så forsvare Vestens demokratier og levevis, når EU ikke ønsker at forsvare sine egne befolkninger, selv om de er ganske villige til, at bruge de samme befolkningers skattekroner.


http://www.danskfolkeparti.eu/Eu-Skole.asp   Mortens EU - skole

MIN OPFATTELSE

Det er min opfattelse, at EU ikke vil forsvare de indbyggere, der gennem deres skatteindbetalinger betaler deres løn, og øvrige frynsegoder. Når de bytter Barcalona-erklæringen fra 1995 ud med ( Euromediterranienaftalen ) i 2008 og godkender den,  uden en politisk debat i EUs 27 nationalstater, og giver mulighed for indvandring af 250 millioner muslimer fra 2010. Det kalder jeg for = FORTIELSENS KUNST. Det fortæller mig, at EU, ikke vil forsvare Vestens Demokratier. Hvad er din vurdering ???

http://balder.org/avisartikler/EU-Og-Medierne-Tavshed-Om-Euromediterranien-Eurabien.php

MALDIVERNE

På Maldiverne lever der cirka 300.000 muslimer, og med en vandstands-stigning kan Maldiverne muligvis blive oversvømmet. Maldivernes Klima-delegation, påstår de ikke har råd til, at besøge Danmark, selv om Maldiverne har en af de bedste økonomier af de muslimske lande. En eller anden dansk minister, hun hedder vist nok ( Tørnæs ) har derfor tilbudt at betale for denne Maldiviske klima-deligations rejse og ophold i Danmark, selv om disse øers økonomi er i orden.
Det andet aspekt er, at der er pisket over  hundrede kvinder, fordi de har overtrådt landets love som er Koranens sharialove. Desuden bliver kvinderne nu tvunget i det obligatoriske islamiske tørklæde-fængsel, og utro kvinder piskes.

Besøg eventuelt dette islam-leksikon =  wwwislam-­info.­dk og læs hvad Koranens love skriver under overskrifterne =

TØRKLÆDE KVINDER TØRKLÆDER og ÆGTESKABVORE POLITIKERES VIDEN


Hvad ved vore Politikere i Danmark og EU om den børneopdragelse som foregår i muslimske hjem ???

Er det rigtigt ??? eller forkert ??? at den børneopdragelse der foregår i muslimske hjem i dag, = blev indført for cirka 1400 år siden ??? og stadig  sker efter Muhammeds anvisninger den dag i dag, i alle 57 muslimske lande ???  selv om Muhammed døde i år 632 ??? Hvad er vore Danske Politikeres svar på dette spørgsmål ??? Jeg præsenterer lige børneopdragelsen i muslimske hjem, så mødre i Danske hjem, kan vurdere, om de ønsker denne opdragelse indført i Danmark ??? Læs om de 57 OIC -landes hensigter i FN. på =

www.durban2.dk

BØRNEOPDRAGELSE I MUSLIMSKE HJEM

De første år opdrages barnet primært af kvinden. I 5-6 års alderen sender religiøse forældre ofte deres barn i koranskole,som består i at lære koranen udenad på arabisk.Kønnene adskilles og opdragelsen foregår gennem koporlig og psykisk afstraffelse.

Pigerne skal gå ind i husholdningen,og være med til,at renholde hjemmet og passe de mindre søskende.Hun skal sørge for de ældre brødres velbefindende,for at finde sin rolle.Dette er en del af den religiøse opdragelse,så hun kan finde sin plads under ALLAHs lov.

For religiøse muslimer er det ofte vigtigere,at pigen lærer arabisk end dansk,da hun skal kunne læse koranen.Af disse grunde forsømmer nogle piger skolen .Da de til og med skal lave mad,vaske tøj,- og passe syge søskende er deres tid til lektier begrænset.

Dårlig opførsel hjemme kan betyde forbud mod at gå i skole.Når hun bliver 9 - 14 år,skal hun klæde sig med tørklæde og lang kjole.Hun må ikke deltage i svømning,idræt og lejrskoler.I hjemmet indstilles hun af moderen på hendes 3 vigtigste opgaver : at føde mange børn,at styre det huslige og oplære det lille barn i islam.

Den muslimske kvinde "styrer huset" Den ældste kvinde irettesætter de yngre : svigerdøtre,voksne døtre,yngre søstre,etc.Den unge kvinde i hjemmet,som endnu ikke er gift,skal beskyttes af familien,da hun er den muslimske kvindes ære.

Hendes ansvar er det,at familiens ære er stor blandt muslimske naboer og venner.Overtræder hun disse regler,mister hele familien sin ære og ikke kun kvinden selv.Hun vil da ikke kunne få sig en mand.Det er faderens ansvar,at barnet får sig en muslimsk opdragelse.

Det er ham der på dommedag må stå til regnskab for,om børnene blev muslimsk opdraget selv om han, når børnene er små,delegerer arbejdet ud til kvinden.DVS enten sin hustru eller sin mor.Hvis hustruen ikke vurderes til.- ikke at være  en god muslim,vil manden overdrage børneopdragelsen til sin mor.Dette bevirker at danske kvinder i muslimske ægteskaber ofte må anstrenge sig for,at være gode muslimer.

Profeten Muhammed anbefalede at opdragelsen foregår i 3 faser : I første fase = forkæles barnet.Dette gælder særligt drengebørn og især det første drengebarn,som faderen har "frembragt" som stedfortræder og arvtager.Han behandles som kronprins.Han kaldes tronarvingen "wali AL-AHD" og over-øses med ros og agtelse.

I anden fase = anbefalede profeten at opdrage det 5 til 10 årige barn,ved at lære dem hvad der er islamisk,og hvad der er uislamisk.Hvad der er tilladt ( halal ) og hvad der er forbudt ( haram) Denne alder kalder Muhammed retlednings-alderen ( AL-TAWJEH ) Især drengene skal lære,at være stolte og fremhæve egne fortræffeligheder,hvilket er stik imod dansk tradition,nemlig ikke at blære sig.

Der er visse ting,som er forbudte for alle,andre ting er kun forbudt for piger.En pige må ikke lege med en dreng.Det er forbudt for en dreng at græde.En dreng må ikke hjælpes af en pige,eller sin søster med lektierne.Han må ikke gå i korte bukser.

Børn må ikke se de voksne i øjnene,og piger må ikke se drenge i øjnene.Piger skal lære at slå øjnene ned,for ellers anses hun for at være løsagtig. Spiseforskrifter indlæres etc,barnet lærer de 5 søjler,samt at bruge højre hånd. Brugen af venstre hånd anses som uislamisk.

Overtræder børnene disse regler anses familien ikke for at være ærbar.Derfor straffes overtrædelserne hårdt.Det forventes,at også naboer etc. deltager i opdragelsen.

Opdragelsens tredie fase = er forskellig fra dreng til pige.Piger skal lære lydighed,underdanighed og sænke blikket.Hun skal vide,at hendes mødom er familiens ære.Hun må ikke give en fremmed hånd ( hvis det alligevel skulle ske,skal hånden være slap ) Hun må ikke sidde ved siden af en fremmed mand i bussen,hun må ikke grine højt,eller sidde med benene over kors,ikke sige ukvemsord.Hun skal være klædt anstændigt.

Overholder hun ikke disse regler,så betragtes hun som en skøge.Den ikke muslimske pige kaldes almindeligvis "vantro svin" eller "ludder".Det ødelægger familiens ære og bevirker,at hun ikke kan blive gift.Hun skal opdrages til,at blive gift.Hun skal lære at opvarte familiens medlemmer.

Hos drengen fremelskes i 3 fase = stolthed,selvglæde,høj selvagtelse og maskulinitet.Det er godt at lære at tale om alle sine gode egenskaber.Drengen får i forhold til pigen megen frihed.Drengene kan ofte færdes frit uden,at forældrene bekymrer sig om,hvad de laver.Gæstfrihed fremelskes,samt at drenge bør reagere voldsomt,hvis nogen sårer familiens ære.

Drenge må ikke hjælpes med lektierne af kvinderne.Det skal de være for stolte til.De skal vise respekt for faderen,som er familiens overhoved.Drenge må ikke holde piger i hånden.En from muslim giver ikke en kvinde hånden når han hilser.De ældre søskende opdrages til,at irettesætte mindre søskende.

MULTIKULTURELLES  TANKER

En ( Sura ) er en lovparagraf i Koranen. Her er Sura 59.33

De urene kan forulempes
"...de skal trække deres tørklæde sammen omkring sig, så at de kan kendes (som ærbare, rene) og så de ikke forulempes" (Sura 33.59). (De ærbare , rene skal kendes så de ikke forulempes ligesom de urene).

De multikulturelle mener øjensynligt, at denne ( Sura ) denne lovparagraf kan forenes med Danmarks Grundlov, som siger, at det er ulovligt, at forulempe nogen som helst.

DET RADIKALE VENSTRE

Har Det Radikale Venstre den holdning, at denne ( Sura 33.59 ) bringer kulturel berigelse til Danmark, og de 26 andre EU-lande ???

MUHAMMEDS BØRNEOPDRAGELSE

Hvorfor anbefalede Muhammed denne børneopdragelse for 1400 år siden ??? Var det fordi, at man får de bedste soldater ved, at opdrage dem til, at være soldater fra fødslen ??? Var islam fra start, for cirka 1400 år siden, en hær forklædt som religion ???  Har vore Politikere overvejet denne mulighed ???

EN HÆRS OPDELING

En hær opdeles i flere opgave-områder. En hemmelig Efter-retningstjeneste. Kampsoldater og forsyningstropper. Hvis et land eller en Nation skal erobres med list, så kunne det være ved hjælp af børnefødsler. Det vil sige, at Danmark og andre EU-landes muslimer er forsyningstropper, og forsyner islams hær med nye soldater igennem børnefødsler. De muslimer, der ikke udvælges til kamptropper, eller andre opgaver i islams hær, de opfylder automatisk islams behov for nye soldater igennem mange børnefødsler ( måske uden de selv ved det ) Er det hvad der i virkeligheden sker i Danmark, og i andre EU-lande ???

Skal EU erobres igennem børnefødsler ??? Findes svaret her ???

Besøg  http://www.youtube.com/watch?v=6-3X5hIFXYU og lyt

ISLAMS  VÅBENLOV

I dag, den 11. september 2009 læser jeg på DRs - TEKST TV, at 71 etniske danskere er straffet for, at bære hobbyknive. Det er efter min opfattelse 71 for mange. Derfor vil jeg lige gøre opmærksom på islams våbenlov. I muslimske lande, er det kun muslimer, der må bære våben. Denne lovgivning er umulig i Danmark, for de Radikale siger, at der ikke er forskel på dem og os. Det kan man så tro på, hvis man gerne vil være Politisk Korrekt. Det er selvfølgelig tilladt, at skifte mening, hvis man er blevet lidt klogere. Det sagde (Jens Otto Krag ) engang, på sin egen måde. Hvorfor så skifte Politisk standpunkt ??? Svaret kan eventuelt findes på =

www.Sappho.dk  under ( interviewet ) foretaget af Helle Merete Brix, og som bærer overskriften
KHOMEINI - Venstrefløjens blinde øje
Her kan også læses ( artiklen ) af Lars hedegaard der bærer overskriften  DEN HOLOGRAFISKE VERDENSORDEN

POLITISKE TANKER

Jo, angrebet på world Trade Center i New York, for 8 år siden, har få mange Danskere til, at tænke ( Politiske Tanker ) og det er ikke kun Danskere der tænker ( Politiske Tanker ) det er der også mange Europæere der gør. Det kan du forvisse dig om ved, at besøge disse internetsider =

http://www.internationalfreepresssociety.org/  om fri tale og frihed. 
www.kulturkloeften.dk  om islams kulturberigelse

KAN KVINDER BEFRI SIG FRA ISLAMS MØDOMS-KULTUR ???

Der er ihvertfald en kvinde, der forsøger. besøg derfor

www.nymoedom.dk   under overskriften HVORFOR.DET NYE POLITISKE PARTI = SIAD 

www.Siad.dk

Det nye Politiske Parti = Siad opstiller til næste folketingsvalg, fordi partiet mener, at alle uentegrerede muslimer bør hjemsendes.

Det mener jeg også, og det begrunder jeg med ovenstående forklaringer.
Jeg er nemlig imod, at kvinder skal lide den skæbne, der vil ske med Danmarks kvinder, hvis Danmarks Grundlov udskiftes med islams sharialove.
Den skæbne kan du læse nærmere om på

www.KvinderForDanmark.dk

Jeg ønsker de politiske hjerner = forsat god ferie.

M.V.H. Poul Leo Nielsen

Et FOLK, der ikke kender sin FORTID
har mistet sin IDENDITET,
og har derfor ingen FREMTID.

Besøg eventuelt 
http://www.danskkultur.dk/
Hej!
Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
ANNONCE