HÆRENS KRIGSLIST
HÆRENS KRIGSLIST www.advarselspartiet.dk

HÆRENS KRIGSLIST  Præsenteret her 30. august 2009

ISLAM HÆRENS KRIGSLIST   Præsenteret 19 juni 2009 


NÅR HÆRENS  EROBRINGS-STRATEGI ER LIST  

Hvordan kan en hær erobre et fremmed land, der er ( militært stærkere ) ??? Det kan ske ved list. Ved krigslist.

Hvordan får de tropperne ind i det land, som skal erobres uden det vækker erobrerlandets mistanke ???

Hvordan bevarer de kontrollen over hæren  ???

Hvordan får de forsyninger frem til hæren ???

Hvordan skal hæren forsynes, med mad og andre fornødenheder ???

Hvordan bevares den fornødne diciplin ???

Hvordan bevares forbindelsen til hærens overkommando   ???


EN OVERORDNET MILITÆR EROBRINGS-STRATEGI

Først må der udarbejdes en overordnet erobrings-strategi.

! Der skal oprettes viden om det land som skal erobres.
2 Hvad er fjendens kampmoral ???
3 Hvem kan bestikkes  ???
4. Hvem vil forråde deres fædreland ???
5 Hvordan udnyttes interne politiske uoverensstemmelser bedst muligt ???
6  Hvornår er det bedste tidspunkt, at udkæmpe det afgørende slag ???
7  Hvilke forhånds-ordrer er nødvendige for, at hærens enhed ikke opløses, af kulturen i erobringslandet ???
8  Hvilke skikke skal hæren have, for at bevare forskellen på vore soldaters skikke og invandrerlandets skikke ???
9  Hvordan får vi givet vore soldater deres daglige træning ???
10 Hvordan kan vi skriftligt have de militære forhånds-ordrer opbevaret i erobringslandet, uden de bliver afsløret af erobrerlandet, selv hvis de finder disse forhåndsordrer, uden erobrerlandet fatter mistanke ???
11 Hvordan holdes de begavede intellektuelle, der gennemskuer krigslisten, borte fra kontakt til de Politiske magthavere  ???
12  Hvordan kan den militære ledelse, på anden måde undgå, at disse klartsynede intellektuelle mister deres autoritet, hos den jævne befolkning ???
13  Hvordan skaffer hæren nye soldater til sin hær ???
14  Hvordan kan kommunikationsmidlerne i erobrer-landet udnyttes ???
15  Hvordan kan der bringes forkerte oplysninger ind i Kommunikationen i Erobrerlandet ???
16  Hvordan sikrer en hær sig imod, at myrde sine egne kvinder under kamphandlinger ???
17  Hvilke egenskaber skal front-soldaterne have  ???
18  Hvordan undgår man, at nogle soldater røber den overordnede militære strategi ???
19  Hvordan aflønnes officererne i hæren ???
20  Hvor kunne de daglige militære beslutninger træffes, uden erobrerlandet fattede mistanke ???
21  Hvor kunne våben opbevares, uden erobrerlandet fatter mistanke ???
22 Hvilken børneopdragelse giver de bedste kampsoldater ???
23 Hvordan hverves nye tilhængere i fjendelandet,som skal erobres ???
24 Hvordan deles hæren op i forsyningstropper og kampsoldater ???
25 Hvordan opnår man sinde-lagskontrol over fjendelandets indbyggere ???
26 Hvordan opnåes der loyalitet blandt forsynings-tropperne ???
27 Hvordan skjules brugen af hærens militære dødsstraf i fjendelandet, uden at fjendelandet fatter mistanke om, at det er en militær straffelov der anvendes ???
28  Hvordan  kan normale menneskers behov, for at have noget at tro på, udnyttes i en  krigslist  ???
29 Hvordan forenkles forståelsen for forskellen mellem en fredszone og en krigszone hos de kampsoldater, der ikke kan læse, eller ikke gider at læse ???

Hvilke Danske officerer kan lægge en erobrings-strategi, der lever op til, at kunne overvinde et fjendeland, ud fra disse forudsætninger ???

Vil skakspillere være bedre til, at løse opgaven --end Danmarks militære officerer ???

Kan der bruges mod-list, imod en sådan fjende  ??? Skal de rette forbereddelser være gjort først ???

OPGAVE 1

Du kommer ind i fjendelandet, ved at påstå, at de er en fredelig religion, der bare vil leve i fred.

De påstår, at en af deres religiøse skikke er, at de kun spiser halal slagtet kød, som absolut skal være velsignet af en imam, eller en anden religiøs person, der også er officer i denne globale hær.

Samtidig skal forsyningstropperne oprette forretninger, hvor de kun sælger halalkød. Disse forretninger tjener flere formål. Der skal betales en forretningsafgift til imamen for at velsigne kødet, På denne måde får officeren i forsyningshæren sin løn,og kan koncentrere sig om, sine opgaver som officer i hæren. Forsyningstropperne skal holdes beskæftiget med deres forretninger, og madmæssigt er denne hær selvforsynende igennem disse forretninger.

Uniformer bruges ikke til disse forsyningstropper, og derfor sparer denne hær udgifter til Uniformer, og er madmæssigt selvforsynende. Da deres religion forbyder hærens forsynings-tropper i at spise svinekød, så må disse forsyningstropper nødvendigvis spise halal-slagtet kød. Det gavner også denne hærs økonomi, at fjendelandets indbyggere ikke er kræsne, og også spiser Halalslagtet kød.

Da erobrings-strategien går ud på, også at føde sig til flertallet i fjendelandet,så er det også forsyningshærens opgave, at føde børn, som senere kan indgå i denne hær som kamp-soldater. Disse forsyningstropper behøver ikke at vide noget, de skal bare følge deres ordre. Kamp-soldaterne er fortrinsvis de mænd,der møder op til bønnen, og de sørger for den interne justits, så der bliver født tilsrækkeligt med muslimske børn, og sørger for, at afregningen finder sted hos de forretningsdrivende halalsælgere. Når de bliver mange nok, så bygger de en moske, som også er en militær kaserne. Her får imamen en samtale i baglokalet, og udser sig dem, der er egnet til, at blive kampsoldater.En stærk tro på Allah, er nok en god forudsætning til, at blive valgt til kampsoldater. Andre er bedst til, at imformere om, hvad der sker i deres lokal-område, og er på denne måde, en brik i en større   efterretningstjeneste. Konklusionen.

NU ER HÆREN ETABLERET I FJENDELANDET MED ET BROHOVED.

GODE SOLDATER

Hvordan får islams hær, de flest mulige soldater. Det gør islam hæren ved, at føde flere børn en fjendelandet der skal erobres. ??? Det er gjort for næsten 1400 år siden, ved at sammemsætte en bestemt form for børneopdragelse i muslimske hjem. Derfor kan piger bortgiftes allerede som 9 årige, så de kan producere flere børn. Forsyningstropperne lever på den måde op til islams forventninger om mange børnefødsler. Drengebørnene opdrages også efter Koranens foreskrifter. De skal opdrages til, at være anmassende, og får tidligt at vide, at fjendelandets indbyggere er urene og undermennesker. Jeg har her på siden, en overskrift, om islams børneopdragelse i muslimske hjem. Læs den, og se sammenhængen.
Den side om børneopdragelse kan printes ud, og omdeles. Den opdragelse giver gode kampsoldater, til islams hær.

FLOK-MENTALITET

Jo flere de bliver, jo mere anmasende  bliver de. Fire drenge, der voldtager en vantro pige, har handlet efter både Koranens intentioner og efter lærebogen om krig, nemlig KRIGSKUNSTEN af SUN TZU, der foreskriver,at ved et angreb på fjenden, er der bedst chance for sejr, hvis man er i flertal når fjenden mødes i kamp. De opnår,at sprede skræk i områder, hvor der bor et flertal af muslimer. De velbjergede flytter. De svage der kan tyraniseres bliver boende, måske af økonomiske årsager. Denne virkning af islams børneopdragelse, er sandsynligvis udregnet af Muhammed, da han foreskrev børneopdragelsen i islam. Muhammed som personligt deltog i 9 træfninger, og 27 kamphandlinger ialt, hvade set, hvordan gode soldater skal opdrages, nemlig fra fødslen. 

DØDS-STRAF FOR AT FORLADE ISLAM.

Ifælge Koranen er der døds-straf for, at forlade islam. Det hedder bare frafald, men Koranens Sura har samme virkning. Da islams kvinder skal føde børn, så skal disse pigebørn og kvinder forblive i islam. Derfor er en kvinde i islam, der har sex før ægteskabet, en æreløs kvinde der skal myrdes, fordi hele familien er vanæret, og familiens ære, kan først genoprettes, når familien har dræbt denne pige eller kvinde. På denne måde opretholdes diciplinenJo flere muslimer samlet på et sted, jo mere kontrolerer nabo - familierne om naboen har udsvævende døtre. Det giver et selvkontrolerende system, hvor ingen børn går til spilde, der kan være  en mulig kommende soldat i islams hær. Derfor er alle muslimer født som slaver i en erobringshær, som kammuflerer sin militære lovgivning med døds-straf  som religion. De fik aldrig det frie valg, til at vælge deres religion.

ISLAMS RELIGIØSE PARALLEL-LOVGIVNING

Islams religiøse Parallel-lovgivning, har ikke til hensigt, at skabe retfærdighed for den enkelte muslim individuelt. Den har til formål, at kunne straffe enhver muslim, der ikke indordner sig islams fællesskab. Det er i orden,efter denne Parallel-lovgivning, at dømme en muslim til hængning, hvis der er optræk til opløsning af islams hær. Muhammed vidste allerede for cirka 1400 år siden, at en hær, der altid kæmper, for at opnå det fælles mål,har størst mulighed for succes. Derfor virker denne Parallel-lovgivning som en militær lov i krigstid. Det passer også med, at islam har delt verden op i en krigszone og en fredszone. Europa er efter Koranen erklæret for krigszone.

DE EVIGE SÆRKRAV

De evige særkrav om, at islams religion skal respekteres, med bederum på arbejdspladsen ,ingen leverposteg i madpakker, og  særlige badetider for kvindelige muslimer, vil ingen ende tage. Formålet er at bevare islams enhed, ved  med mange skikke, at bevare forskellen på dem og os. Juristen Rafael Lemkin har påpeget, at et folk, der har mistet sine daglige vaner, er et tilintegjort folk, fordi dette folk så har mistet både deres idenditet og kultur. Det sørgelige er, at der også er danske præster, der går i spidsen for disse særrettigheder for muslimer. Hvad er deres egentlige ærinde med at politisere med kirkens autoritet i ryggen ??? Formålet med de evige særkrav, er sandsynligvis også,  hele tiden at skabe mindre konflikter, således at muslimer har noget at blive fornærmet over på deres profets vegne.Jeg anser det for, at være en del af denne erobrings-strategi.

DE 5 FASER I EROBRINGS-STRATEGIEN

Muhammeds befaling ifølge koranen er, at gøre hele jordkloden muslimsk. Erobringens overordnede strategi følger disse 5 befalinger, som skrider frem i takt med børnefødslerne her i Danmark og i EUs 27 medlemslande.

Muhammeds 5 fem ordrer og befalinger var  =

1. At samles
2. At lytte
3. At lytte
4. Hijdra = udvandring
5. Jihad

Det ser umiddelbart kryptisk ud, for en vesterlændings hjerne. Men jeg ser en militær logik i disse 5 befalinger. 

1. Fase : Formålet med at samles er, at erobringshæren samles, som vi har set det her i Danmark på Nørrebro, og i Vollsmose på Fyn, samt i Gellerup ved Århus. Ordren om at samles, giver en større militær hærstyrke, bedre mulighed for at organisere sig, og gøre sine religiøse krav gældende, som underminerer fjendelandets kultur, hvilket er ensbetydende med fjendelandets tilintegørelse. Det at samles bestemte steder gør også, at kun de indfødte, der er i personlig kontakt med muslimer, oplever problemet med de kulturelle forskelle. Alle andre lever deres liv, som de plejer, uden at mærke noget. Resultatet er, at islams parallel-lovgivning indføres gradvist i afgrænsede områder, uden at fjendelandets øvrige befolkning mærker noget. Den største fare for denne erobrings-strategi kan ligge i, at der er ytringsfrihed og en fri presse, der oplyser sin lokale befolkning om denne udvikling i fjendelandet. For bedre at forstå den videre udvikling af denne erobrings-strategi, med mange børnefødsler, så bør du gå ind på denne internetside =  http://www.sappho.dk/ og vurdere resultatet af denne militære strategi, ved at læse ( artiklen ), der bærer overskriften  DEN HOLOGRAFISKE. VERDENSORDEN. Her taler virkelighedens fakta sit klare sprog.

KRIGENS HEMMELIGHEDER

Hvordan bevarer en erobringshær sine militære hemmeligheder for fjendelandet ??? Det er sådan i en hær, at soldater i en hær, ikke nødvendigvis, skal kende erobringsplanen, men bare skal adlyde ordrer. Så længe forsynings-tropperne bare spiser Halal-slagtet kød, og producerer børn, og lærer pigebørnene at bære tørklæde, og  opdrager børnene efter Muhammeds anvisninger så  lever indvandrerhærens forsyningstropper op til islams forventninger. Det skulle være en overkommelig opgave for de mandlige muslimer.

Besøg www.Sappho.dk , og læs artiklen, som står skrevet under overskriften  DEN HOLOGRAFISKE VERDENSORDEN. 

2. At lytte. Formålet med at lytte er, at finde svagheder i fjendelandet, der kan udnyttes til at indføre muslimernes daglige vaner i fjendelandet , og dermed også nedbryde fjendelandets kultur. Lad mig igen gøre opmærksom på, at Juristen Raphael Lenkin påpeger,at et land, der har mistet sin kultur, er et tilintegjort folk. Det var også Juristen Raphael Lemkin, der opfandt ordet folkedrab. Besøg eventuelt hjemmesiden www.folkedrab.dk  og læs hvad Juristen Raphael Lemkin i øvrigt skriver om folkedrab.
 

ISLAMS FORSYNINGSTROPPER

Islams forsyningstropper, er de muslimer vi møder i hverdagen, og det er flinke mennesker, der bare lever op til islams militære Parallel-lovgivning, der er forklædt som religiøse regler. De røber intet, for de ved i mange tilfælde ikke noget om deres rolle i en muslimsk erobring af det land de er født i, men først og fremmest som muslimer, der sætter islams religiøse lovgivning over menneskabte love, fordi der i Koranen står, at Allahs love står over alle menneskabte love, og det gælder også EUs direktiver, og Danmarks Grundlov. Så de fleste muslimer i de 27 EU-lande og i Danmark gør kun, hvad forsyningstropper i enhver hær har til opgave, de forsyner hæren med med børn = flere soldater. De sørger for diciplin, så børnene stort set altid forbliver  under islams kontrol. De spiser halal-kød, så deres imam får løn og midler til forskellige tiltag. Kort sagt islams ( forsyningshær ) lever op til forventningerne her i Danmark.

ER ISLAM EN RELIGION ELLER EN HÆR ???

Vore Danske intellektuelle og Politikere har analyseret islam, som en religion, og handlet ud fra denne indfaldsvinkel til islam. Måske burde vore intellektuelle elite, have analyseret islam, som en erobringshær, der er forklædt som religion ??? Danske intellektuelle burde i sin tid, have undret sig over, og have analyseret, hvordan det er lykkedes, at få indført islams religiøse love i de 57 muslimske lande, der er medlem af O.I.C og forsket noget mere i denne 1400 årige udvikling. Det mener jeg, men det er sandsynligvis for sent nu. Historiske forskere bør måske analysere, hvilke børneopdragelse deres børn får i fremtidens Danmark ???

VORE FORFÆDRE HOLDT  ISLAM UDE I 1000 ÅR.

Vore Vikinge-forfædre holdt islam ude af Europa i 1000 år. Hvad gør vores generation, for at bevare sit territorium her i Europa ??? Et folk der ikke kæmper for sine rettigheder og sin egen frihed, har ikke fortjent, at overleve som et folk. Vi bliver tyraniseret enkeltvis i vort eget fædreland, og hvad gør vore Politikere ???  De fører dialog-politik med muslimer, der adlyder en Koran, hvor der ikke er flyttet et komma i Tusind år. Det er tilladt læserne, at besøge dette internet-leksikon om islam. www.islam-info.dk  og læse videre under overskriften Taqiya. Vore EU - Politikere laver Dialogaftaler med islam. For eksempel er BARCALONA-ERKLÆRINGEN FRA 1995 Blevet til EUROMEDITERRANIENAFTALEN i 2008 og er underskrevet i Frankrig, og er nu en fuldbyrdet kendsgerning.

http://balder.org/avisartikler/EU-Og-Medierne-Tavshed-Om-Euromediterranien-Eurabien.php

Kære læser, hvad er din vurdering af Danmarks fremtid, og Europas fremtid  ???

hvad foregår der ude i Europa ??? Læs om det her.

http://www.internationalfreepresssociety.org/ om fri tale og
Hej!
Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
ANNONCE