Standardside

    ER DU KRISTEN  ???  HVORDAN VED DU DET  ???
http://www.dendanskeforening.dk/ 

      VIL DU FORSVARE = SANDHEDEN = MED DIT LIV ???

 


 

 KRISTENDOMMEN er forkyndelse af SANDHEDEN

 Derfor = www.Lyttilgud.dk  www.endtime.net  www.Tagryggen.dk

 


Erling.

Hvis jeg ikke husker helt forkert = så er du her i 2012 = et sted mellem 11 år og 13 år = sådan cirka. Hvis jeg ikke husker helt forkert - så stod jeg fadder i Kirken - da du blev døbt. Det betyder - at hvis dine forældre skulle dø - så ville jeg overtage den videre opdragelse af dig. Dette har heldigvis vist sig = ikke at være nødvendigt.

Erling,vi danskere synger julesalmer til jul. Find dem evt. på = www.erlingmusic.dk  

Fra dette link = kan du øve dig i at synge salmer til Klavermusik - spillet af selveste Erling. Der er iøvrigt meget andet = god musik = at finde på dette Link.

Når vi danskere fejrer jul = så er det fordi Jesus ( så vidt vides ) blev født cirka den 24 december = for cirka 2000 år siden = og døde på korset = så vi kunne tilgives = hvis vi havde overtrådt Gud lov = ( DE 10 BUD ) = dem ( der står i Bibelen = vigtigt ) = så kunne du og alle andre blive tilgivet = hvis vi ellers havde fortrudt = den lovovertrædelse vi evt. havde gjort os skyldige i. Erling = desuden bør du vide = at vi = det danske folk = har været et Kristent folk i over 1000 år = og har en Kongerække der er så lang = at det kun er dem = med de mest kvikke hjerner = der kan huske hele Kongerækken uden ad. Erling = Den danske Kongerække kan du læse på dette link = hvor du også kan se ( Jellingestenen ) som kaldes Danmarks dåbsattest.

www.fortidensJelling.dk 

Da vi danskere har været et = Kristent folk i over 1000 år = så har vi efterhånden så mange kristne højtider = så hvis vi fejrede dem alle = så kunne det være svært = også at finde tid til også = at gå på arbejde. Derfor fejrer danske Kristne kun de kristne højtider = som Danmarks familier finder for nødvendigt at fejre. Disse skikke og mærkesager og højtider - kan du læse mere om på dette Link. Af de kristne højtider vi danskere fejrer = og som vi finder er mest vigtig = det er julen. Det danske folks glæde over at = Jesus = blev født = den er så stor = at de fleste forældre mener = at deres børn også skal mærke denne glæde = i form af julegaver = fordi = hvis Jesus ikke var blevet født = så kunne ( Kristne ) og ( Kristne danskere ) jo heller ikke opnå = at få sine synder tilgivet = og opnå det evige liv.

Grundlovsforeningen  = www.danskkultur.dk  siger  =

"- den der ikke vedkender sig sin fortid,
forstår ikke sin nutid og har ingen fremtid"

Dette er meget alvorligt ment = og kræver dybere globale analyser ???

 


I følge Bibelen = så er der kun en vej = til Faderen og det evige liv = og det er gennem troen på = Jesus. Det står i Bibelen i

( Johannes Evangeliet 14 kapitel Vers 6 ). Jesus = siger til ham ( Jeg er vejen og Sandheden og Livet: der kommer ingen til Faderen uden ved mig ) se evt. også = Joh. 11.,25  Hebr. 10,20  ( elementært oversat betyder det = ingen opnår det evige liv - uden at tro på = vor Kristne = Guds søn = Jesus.

ERLING = DIN KOMMENDE FREMTID = HVAD MED DEN ???

Det er måske lidt for tidligt at overveje = hvilket erhverv = du vil vælge som levevej i fremtiden. Erling = der er mange muligheder = for dig = til at vælge hvilken uddannelse = der skal være din. Når jeg udtrykker betænkeligheder ved = at du tager et for tidligt valg af din fremtidige livsstilling = så skyldes det = at din hjerne stadig er under udvikling.

HJERNENS UDVIKLINGS-POTENTIALE

Der er visse hjerne-forskere = der har denne teori = at en hjernes udviklings-potientale først når sit maksimum efter 25 år. Hypotesen eller teorien forklares med = at hjernen er en muskel - der skal trænes = lige som andre muskler i kroppen = og hvis hjernen ellers får de optimale træningsmuligheder = så vil din hjernens udviklings-potentiale = kunne udvikles helt til = du er fyldt 25 år. Din hjernes muskler udvikles - ved at tænke tanker - og meget gerne nye tanker - som ingen har tænkt før dig. På den måde = kan din hjernes udviklings-potintale = sikres en optimal udvikling. Hvordan tænke nye tanker. Du kan læse bøger om Danmarks fortid. Danmarks Krønike = SAXO - GRAMMATIKUS  rummer mange historier om Danmarks fortid, som kan udvikle din hjernes tænkeevne.

Erling - derfor vil jeg anbefale dig til = at vente med = at tage afgørende beslutninger omkring din fremtid = indtil du er blevet 25 år. Din personlige = personlighed = er efter disse = hjerneforskeres hypoteser eller teorier = først færdigudviklet = når du er blevet 25 år.  Det kræver naturligvis = at din hjernes udviklings-potientale får optimale udviklings-betingelser = gennem alle dine første 25.  leveår. Det kræver naturligvis også = at du = personligt = udviser en vedvarende nysgerrig indsats = for at finde svar på nye spørgsmål.

Erling = i dit tilfælde betyder optimale udviklings-muligheder = for at du kan udnytte din hjernes fulde udviklings-potientale at = Elisabeth = laver sund mad til dig = fordi en aktiv hjerne - der er under udvikling = ( samtidig med at kroppen også vokser ) = er storforbruger af nærings-stoffer af forskellig art = som omdannes i din krop = inden disse omdannede næringsstoffer = anvendes i din hjerne - til den forsatte udvikling = af den udviklings-kapacitet = som din hjerne endnu rummer mulighed for = at kunne udvikle.

KAN HJERNENS UDVIKLINGS-POTENTIONALE = STOPPES eller STANDSES  ???

Mit personlige svar er ( et stort = JA ) og endda på mange måder. Hvis vi tager et flygtigt og primitivt overblik over hjernens opbygning = så er hjernen delt op i to hjerne-halvdele = der kommunikations-mæssigt forbindes af en tværbjælke. Hvis denne tvær-bjælke i hjernen sættes ud af drift = så kan de to hjernehalvdele ikke kommunikere indbyrdes = hvilket logisk set medfører = at din hjernes optimale udviklings-potientale = halveres = og dermed ikke længere eksisterer. Desuden er der kommunikations-celler i din hjerne = der er yderst følsomme over for = rusmidler af forskellig art. Det er naturligvis noget = som visse Politikere og avisernes Censur-eksperter er opmærksomme på. En oplysning som ikke når frem til din hjerne = det kan din hjerne heller ikke forholde sig til. Hvis Israels Censur-Mafia kontrollerer 95 procent af al nyhedsformidling på jordkloden - så kan en tænksom hjerne - jo godt regne ud = at Israels Censur-mafia holder sandheder tilbage - som er ubekvemme for National-staten Israel.  En sådan forklaring rejser jo også disse spørgsmål ???  Kontrollerer Israel 95 procent af jordklodens nyhedsformidling ???  Hvis dette er korrekt = hvordan fungerer Israels globale censur ???

KAN DU FYLDES MED LØGN = UDEN DU OPDAGER DET ???

Forestil dig = at det er jøder = der dirigerer 95 procent af jordklodens medier = aviser - Hollywoodfilm - TV-stationer - med mere - så vil de logisk set = fremme deres egne interesser. Erling = hvis din hjerne ikke er fuldt udviklet = og  har opnået sin fulde udviklings-kapacitet  = hvordan vil du så kunne = analysere = om medierne = er fulde af løgn = eller fylder dig med ligegyldige nyheder = eller måske endda = med falske nyheder ???

ERLING = KAN ( HJERNE-KONTROL ) AF ( DIN HJERNE ) OPNÅES ???

Dette spørgsmål = bør du nok vente med at besvare = til du er fyldt 25 år = og så kan du måske ikke besvare spørgsmålet = og grunden til = du ikke kan besvare spørgsmålet = er fordi din hjernes udviklings-kapacitet blev sat i stå = ved hjælp af forskellige rusmidler = eller dårlig ernæring. En hjerne ønsker ( efter sigende ) at opnå - at være tilfreds. Hvis du ryger hash = og du kan lide dette rusmiddel = så vil din hjerne efter få ganges rygning = have ødelagt nogle indre kommunikations-celler i din hjerne = og samtidigt har din hjerne fundet en måde = at blive tilfreds med tilværelsen på. Det målretter derfor din hjerne - der styrer din krop til = at søge efter muligheden for tilfredsstillelse gennem = den næste Pibe hash = eller den næste joint.  Det er der måske intet galt med = men din hjernes optimale udviklings-potientale = er herefter ikke mere til stede.  Derfor Erling = så er mit råd til dig = hvis du ønsker at bevare din hjernes fulde udviklings-potientale = så den kan udnyttes optimalt = også efter du er fyldt 25 år = så hold dig fra alle rusmidler = indtil efter = at du er fyldt 25 år. Man kan jo spørge sig selv om = hvorfor imamer giver muslimer tilladelse til at ryge hash. Ja - hvorfor tillader imamer Rusmidlet hash ???  Kan det være af religiøse årsager ???

GUDS ADVOKATER I DANMARK = PRÆSTERNE

Det er nævnt i familien = at det = at være advokat er en mulig levevej. Denne mulighed skal naturligvis ikke udelukkes. Her omkring juletid = så er det naturligt at tale om = Guds Advokater = her i Danmark = nemlig Præsterne og biskopperne. Engang i vores danske fortid = eksisterede der en aktiv og viljestærk Biskop = ved navn Absalon. Den slags biskopper hører efterhånden til = i vores danske fortid.

 Absalon - Wikipedia, den frie encyklopædi

 danmarkshistorien.dk :: Absalon ca. 1128-1201

danmarkshistorien.dk :: Absalon ca. 1128-1201

Erling - som du kan se = på disse link - så betød uenigheder rent religiøst - også meget her i Danmark - mellem 1128 og 1201.  Hvordan overlever vi - os - de fattige - Når de rige fører krig om - hvem der kan kræve skatter af os = de fattige ??? Se eventuelt under overskriften ( Have-Kalenderen ) Hvad hjælper penge = hvis supermarkedet er tomt - og al slik er udsolgt  ???  Erling = har du enplan ??? Det var måske en forsvarskrig mod en religiøs sekt = som Biskop Absolon udkæmpede - og som gav ham en berømmelse = der holder endnu her i 2012 = i de danskere - der har en mere udviklet hjerne ???  Erling = hvad er din vurdering ??? 


KENDER = GUDS ADVOKATER = DANSKE PRÆSTER = GUDS LOV ???

GUDS LOV = er som bekendt = DE TI BUD

Kender Guds advokater i Danmark i grunden DE 10 BUD ) dem der står i Bibelen ???  Her mener jeg ikke = ( DE 10 BUD ) = dem = der står i en Katekismus = der jo mangler det bud = hvor Guds segl findes. Er det nødvendigt at kende = Guds Segl = for at opnå det evige liv ???  Det bør Guds Advokater = Præsterne i den danske Folkekirke jo vide. Kan Præster i den danske Folkekirke være = falske Profeter ??? Jesus = har jo advaret os i menighederne ( lammene ) imod falske Profeter. Det var jo engang = da Kristne blev myrdet = for at læse i Bibelen. Erling = tror du de tider er på vej igen ???

 

www.youtube.com/watch?v=uRNOW-xVzHU17. jan 2010 - 9 min. - Uploadet af Anastasis300
http://www.amazon.com/gp/product/B000E9X36U?ie=UTF8&tag=fratnoth-20&l... DISCOVER THE ...
 
 

Erling =  hvis du overvejer at blive præst = og en Guds Advokat = her på jordkloden = så kan det være en god ide = at lære ( DE 10 BUD ) dem der står i Bibelen uden ad = for en Guds Advokat = her på jordkloden = bør naturligvis kende = Gud Lov = uden ad. Guds lov = på = De 10 bud  er trods alt rimelige overskuelige = for en hjerne der fungerer - når det gælder om at lære dem uden ad.  Til gengæld kan det måske tage mere end et langt liv = at forstå dybden af ( DE 10 BUDS ) samlede virkning på sin samtid = og på fremtidens kommende udvikling.

KRISTENDOMMEN er forkyndelse af SANDHEDEN

Erling - nu er det ikke sikkert = at du tror på vores kristne Gud. Vejen til vores Kristne Gud og hans søn Jesus = det er efter min opfattelse = at søge efter alle de  Sandheder du kan finde = om religion og krige. Det at vælge Sandhedens vej = som din religion = er jo en meget alvorlig sag. Det er trods alt et spørgsmål om = at opnå = det evige liv.  Det er jo trods alt en alvorlig sag - som mange voksne mennesker tager dybt alvorligt. Der var for eksempel denne overskrift i

Herning Folkeblad onsdag ,den 8. februar 2012   =  som lød således =

Bryder med folkekirken i protest mod homovielser.

Personligt har jeg meldt mig ud af Folkekirken af samme grund. Jeg ved dog ikke ret meget om = hvad der står i Bibelen om Giftemål mellem to mænd. Det er også noget = som præsterne = som er Guds Advokater = hernede på jorden = de bør vide noget mere om. Ja - hvad står der i Bibelen om homoseksuelle vielser ???  Kan der være ( falske Profeter ) ( falske Præster ) i den Danske Folkekirke = der vil gøre = Danmarks Folkekirke = til en forening for homoseksuelle.

Erling = her er så nogle spørgsmål = du må tage stilling til = hvis du vælger at blive en af Guds Advokater her = på Planeten jorden = nemlig = hvis du vælger at blive præst i en dansk folkekirke. Så her er noget at tænke over = indtil du fylder 25 år = hvis du ellers kan tænke klart = når du er fyldt 25 år. Personligt har jeg valgt = at blive = lørdags-kristen = og så slipper jeg også for = at bede til den solgud som = hedninger = beder til, og som der også  bedes til - i de Kirker = der holder Gudstjeneste om søndagen. Findes der seriøse lørdags-kristne Præster ???  Erling = jeg vil præsentere dig for denne = lørdagspræst = som virker særdeles seriøs på mig. 

 

SUNDAY LAW: Is it Happening?? I Hear the Rumbling by Walter ...

 

www.youtube.com/watch?v=sggqV_cvSzg
24/06/2012 - Uploadet af wakeus777
I Hear the Rumbling by Walter Veith ... ALL THE SPIRITS including Ellen G White. please enjoy & listen to ...
 

Flere videoer for SUNDAY LAW: Is it Happening?? I Hear ... »

 

Erling = hvis der er ord på Engelsk = du ikke forstår = så kan du bag efter slå op i en = Dansk - Engelsk ordbog = og lære hvad det engelske ord betyder. Personligt synes jeg ikke = at Engelsk er nær så flot et sprog som dansk = når dansk ellers bliver udtalt og stavet korrekt. Nu kan du også øve dig i at lytte = medens du hører på = Professor = Walter Veith = god fornøjelse = Erling 
 

 
Erling = hvis du overvejer at blive en mere ordinær advokat = så er udgangs-punktet = Danmarks Riges Grundlov af 1953 = og den kan du læse om på dette Link =
 
 
Erling = et spørgsmål er også = om det i virkeligheden er de Politikere - der sidder i Folketinget = der vedtager de love i Danmark = som Danmarks Advokater skal administrere  Danmark Grundlov og andre love efter  ???  Er det i virkeligheden Folketinget = der vedtager disse love = eller får Danmarks Partiledere i Folketinget = deres ordrer fra = Overnationale Institutioner = om hvilke love = der skal vedtages i Folketinget.  Er Danmarks Partiledere i virkeligheden = frimurere = der adlyder de ordrer - der kommer fra = Overnationale Institutioner = fordi de har afgivet et løfte = til en frimurerloge ???
 
 

 
HVAD HAR DU LÆRT I SKOLEN OM = FRIMURERE.
 
Erling = på dette link kan du læse = hvordan = et løfte til en Frimurer-loge kan lyde = hvis du vil optages i en Frimurer-loge. I gamle dage sagde danskerne = at et ungt mennesker = der var blevet optaget i en = Fri-murer-loge = havde solgt sin sjæl til djævelen. Et menneske der opgiver sin Personlige frihed = ved at afgive et løfte om = at adlyde alle ukendte ordrer = der kan blive givet - har efter min opfattelse en slave-sjæl.  Om det forholder sig således = det er der delte meninger om. Om Danmarks Partiledere har været Frimurere lige siden 1945 = det er der også delte meninger om.  
 
1. maj 1776 grundlagde Adam Weishauph  Illuminati broderskabet.

Hvorfor = Adam Weishauph = grundlagde Frimurer-logen for over 200 år siden = netop den 1. maj = det er endnu ikke fuldt opklaret.  Måske var han en af Vatikanets Jesuitter ??? Hvem kan vide dette = hvis skolen ikke fortæller noget om Frimurere. Der er endda nogle der påstår = at vi lever midt i oplysningstiden = som begyndte for flere hundrede år siden. Det er måske = at vende om på ordet oplysningstid = hvis skolen ikke fortæller om = hvad der sker i virkelighedens verden. Det vil jeg ikke kalde for oplysningstid. Der må findes et andet ord = for denne formørkede oplysningstid.


 

Hej igen = Erling = her er igen noget at analysere = gennem de næste cirka 12 år.

 Erling = det er naturligvis meget at tage stilling til = når man kun er mellem 11 og 13 år. Til gengæld så har din hjernes fulde udviklings-kapacitet først nået sit maksimum - når du er fyldt 25 år = ifølge visse hjerneforskere = så du har mange år endnu - til at lære = hvem der bestemmer i Danmark = og på resten af jordkloden = samt hvem der i sidste ende = giver ordrerne til de fri-murer-organisationer = ( free-masons ) der igen giver deres ordrer = til National-staternes Partiledere = igennem Bilderberg-gruppen = om = hvordan de skal lovgive = inden for disse 7 overordnede områder = i de forskellige Nationalstater her i Europa ???

Politik - Religion - militært - Økonomi - Jura - kultur = Medie-Kontrol  


Erling - hvis du vil øve dig i at skrive på Engelsk = så kan du jo ( som alle andre ) oprette din egen = 123hjemmeside = og oversætte denne side = til Engelsk = som en øvelse i - at blive bedre til = at stave ordene rigtigt på Engelsk. Her vil en = Dansk - Engelsk = Retskrivningsbog være en stor hjælp.


 HVOR DER ER PENGE AT TJENE = VIL NOGEN FORSØGE AT SNYDE.

Erling = her vil jeg præsentere dig for lidt af min livs-erfaring. Jeg er jo født i 1945 = og har siden jeg var 14 år = ( måske før ) har jeg opsøgt de spilletempler = hvor der spilles forskellige spil = om penge. I mange af disse spille-templer = både i de lovlige = og i de ulovlige spilletempler = er der nogen der forsøger at snyde = uden det opdages og ( naturligvis for at tjene penge ). Derfor findes der et ordsprog inde i København = hvor de såkaldte spillerne mødes = som lyder således =

HVIS DU IKKE VIL ÅBNE DINE ØJNE = SÅ MÅ DU ÅBNE DIN PUNG.

I en ulovlig spillebule = det kunne være på Vesterbro i København = der findes der erfarne spillere = der kikker de godtroende ud =  ( jeg har været en af dem )og de kan finde på = at lægge et spil kort i orden på en sådan måde = at hun eller han selv = får de gode kort = når hun eller han selv deler kortene ud.  Dette gøres naturligvis for at opnå en økonomisk fordel. Det kaldes naturligvis for = snyd. Snydere kan være meget flinke. Det er måske derfor vor Kristne Gud siger = at kristne = skal kunne tilgive syndere deres synder.

Mange i Danmark er parat til at snyde på forskellig måde = for at opnå økonomiske fordele.  Når det gælder Religion = så er det specielt vigtigt = at holde øjnene åbne = fordi det er det evige liv  = og kampen = om din sjæl det drejer sig om.  Findes der Præster = eller andre hellige mænd = der vil fylde din sjæl med løgn = for at opnå økonomiske fordele ???

Erling = derfor er det vigtigt = at undersøge om = den religion du vælger = om = den er baseret på Løgne eller på Sandheder ??? Så her er en kvalificeret analyse af Bibelen og dens indhold = så her er det vigtigt = at lytte godt efter. Spørgsmålet er = om du allerede nu = med en meget ung hjerne =  kan koncentrere dig = i over 1 time ??? Hvis du ikke kan det = må du tage den små bidder = over flere omgange.

 

213B - Battle of the Bibles / Total Onslaught - Walter Veith - YouTube

 

www.youtube.com/watch?v=tNv-zzpIwBs
05/10/2011 - Uploadet af OfficialADTVChannel
http://amazingdiscoveries.tv/media/125/213-battle-of-the-bibles/ http:// amazingdiscoveries.org/

 

 


 Religiøs = Dokumentfalsk = findes det ???

 Kunsten = at snyde sine medmennesker gennem religiøs dokumentfalsk = det er naturligvis at snyde dem = på en sådan måde = at dem der bliver snydt = ikke opdager = at de bliver snydt. Kan der være penge at tjene = ved at lave religiøs dokumentfalsk ???  Vi kan jo se på = hvor længe Vatikanet og Paven har eksisteret. Det ser ud til = at Vatikanstaten har været gode til = at lægge penge til side igennem = de sidste cirka 2000 år siden = lige siden Jesus døde på korset = for at tilgive vores synder = for = at vi kan opnå det evige liv. Erling = besøg eventuelt disse links  =

 Vatikanets Penge | Tagryggen   Besøg evt. =  www.Tagryggen.dk

 Sharia finans = jihad  = Hvem ejer hvem - økonomisk ???

Erling = lad mig gentage = hvis du ikke vil åbne dine øjne = så må du åbne din pung.

Erling = du kan ikke tage penge med herfra. Men din sjæl - er meget vigtigere end penge. Her er så noget at tænke over = indtil du bliver 25 år. Du kan godt blive døbt i en = Lørdagskirke = selv efter du er fyldt 25 år. Det betyder = at du ikke nødvendigvis behøver = at forcere din personlige religiøse afgørelse.

Erling - jeg ved ikke = om du religiøst overvejer at blive Katolik ??? Hvad vil din far råde dig til ???  Vil Paven kunne tilbyde dig det evige liv = efter du engang er død ???

For Himmelens Skyld”, s. 95) Egido Vagnozzi (Kardinal Vagnozzi) - lederen af ” Pavestolens Økonomiske Anliggender”, præfekturet til at få overblik over ...

Erling = jeg ved naturligvis ikke = om det er interessant for dig = ( eller muligt )  for dig = at anskaffe sig denne bog  ( "For himlens skyld" ) eller om det er en bog ???


Professor Walter Veith har gennemgået mulige forfalskninger af Bibelen. Om disse eventuelle forfalskninger af Bibelens indhold = sker for at fremme visse økonomiske interesser = det må du selv vurdere.

 

214 - Changing the Word / Total Onslaught - Walter Veith - YouTube

 

www.youtube.com/watch?v=RqBEuxGY7DI
06/10/2011 - Uploadet af OfficialADTVChannel
http://amazingdiscoveries.tv/media/126/214-changing-the-word/ http:// amazingdiscoveries.org/
 

Flere videoer for 214 - Changing the Word / Total Onslaught ... »

Er løgnere i Vatikanet = der bruger ( Religiøse Juridiske fiflerier ) for at tjene penge fra de fattige = er de værdige til at beherske = Tempel-nøglernes magt ???  Kan løgnere der bruger religiøse dokument-falsknerier overlades til at beslutte = hvem der skal lukkes ind i Guds Rige  ???


 

Pastor = Mike Hoggard= har også overvejelser om Biblers troværdighed. Erling = du kan bare lytte med på dette link =

Which Bible - You Decide, Part 3 1/6 - YouTube

Which Bible - You Decide, Part 3 6/6 - YouTube

Mike Hoggard - King James Code vol 3 - YouTube

www.youtube.com/watch?v=KE8-JiCPsrY11. apr 2012 - 84 min. - Uploadet af JohnHenryReaves
The King James Code, part 3 of 3. Mike refers to these videos from the past often, so now you can see them ...

 Flere videoer for Pastor mike hoggard om bibelen »


Erling jeg ved naturligvis ikke = hvad du ønsker dig i Julegave = her i 2012 = eller til din fødselsdag engang = i det nye år.  Du kan jo ønske dig hele den serie = Som Professor = Walter Veith = har indtalt på Video = samt en stor fladskærm = hvor du kan se alle disse film = om lørdagen = i stedet for at gå i Kirke.  Jeg må indrømme = at det er gaver = som jeg ikke har råd til = at give dig. Jeg lever her på ødegården = fordi jeg er fattig som en Kirke-rotte. Jeg tror også Danmarks Kirker begynder at blive fattigere. Der er nemlig lige flyttet en rotte ind på ødegården - hvor jeg lever. Jeg begynder at tro på - at det er en kirkerotte = som den danske folkekirke ikke magter at forsørge mere.

Erling = du ønskes hermed en  = Glædelig Jul = her i 2012 = samt et godt Nytår.

Hils Elisabeth og din far = og ønsk dem en = Glædelig Jul = og et godt nytår fra mig.


 

 Bør hjerner under udvikling spille = Scrabble = eller = Matador = eller skal en sådan hjerne = læse nogle af  = H.C. Andersens mange Eventyr ???  Kan lørdagene bruges således ???

H.C. Andersens første eventyr fundet i Odense

 • www.sa.dk/.../dk/.../hc_andersens_forste_eventyr_fundet_i_odense
  5 dage siden – Tællelyset” hedder et nyopdaget H.C. Andersen-eventyr, der vurderes til at være det første eventyr fra digterens hånd. Fundet er gjort på ...
   

H.C. Andersens eventyr på 138 sprog

hca.museum.odense.dk/eventyr/start.aspCached
Her kan du få en fornemmelse af udbredelsen af H.C. Andersens eventyr. På nuværende tidspunkt findes eventyrene på ikke mindre end 153 forskellige ...

 DANSKHEDEN = har spredt sig til mindst 138 Sprog-områder.

Dem som ikke opdager = DANSKHEDEN = de må  jo være Kulturelle blinde.  


  KRISTENDOMMEN er forkyndelse af SANDHEDEN

 Derfor = www.Lyttilgud.dk  www.endtime.net  www.Tagryggen.dk

 www.Sagenskerne.dk  www.kulturpartiet.dk www.forsvarspartiet.dk www.pokerpartiet.dk


 
JESUS = HAR SAGT  = JEG ER = SANDHEDEN og VEJEN og LIVET

         

DER FINDES OVER 2100 KIRKER I DANMARK = MÅSKE FLERE  ???

Disse kirker er efter min opfattelse = beviset for = at det danske folk har en = Kristen Kulturarv.
Hvad betyder det - at have en Kristen Kulturarv ??? Det betyder efter min opfattelse = at engang lærte Danmarks skolebørn = Guds Lov = uden ad i skolen. Det var ( DE 10 BUD ) dem = der står i = Bibelen = de lærte uden ad ???

 • Kirker i Danmark - en billeddatabase


  På dette link - kan du besøge de fleste - af de godt 2100 kirker - der findes rundt omkring i vores fædreland = Danmark = og beundre hvad = vore = Danske Forfædre = har præsteret gennem de sidste 1000 år = sådan cirka ???  En Kirke i hvert et herred - eller i hvert et sogn = det kalder jeg for = Decentralisering.
   

   
      


   
  Mark Steyn on = Danish TV: European elites drew wrong conclusion after WWII

  http://www.youtube.com/watch?v=T463qFGsans


  FREMTIDENS =  DANSKE =  KIRKE - EKSPERTER

  Der findes mange byrder = for fremtidens skatteborgere i Danmark. Erling = du er en af fremtidens skatteydere. Hvad tror du Folketinget vil bruge de penge til = som du kommer til at betale = når du er bliver 25 år ???  Erling = det er jo nok lidt for tidligt = at tænke på det = i din unge alder. Så hellere tænke på = at besøge Danmarks kirker. Hvem bliver fremtidens expert i Kirker = der kan køre rundt med turister i store busser = og kan fortælle turisterne = om alle Danmarks Kirker = og hvornår de blev bygget = med mere ???

At opbygge en sådan forretning = det kræver naturligvis = at du har en stor Bus = og et stort Kørekort = så du kan hente de tyske turister ved grænsen = og så kører rundt med de tyske turister =  i 14 dage eller i 21 dage = og viser dem Danmarks Kirker = og har aftaler med hoteller i nærheden af kirker = hvor de kan overnatte. Måske kan du endda overtale din far = til at være med i et sådant Privat firma ???

Stor viden om = Danmarks Kirker = får du ved at besøge dem = og tale med Præster Personligt = samt at besøge og overnatte i forskellige Hoteller = der ligger i nærheden af de mange interessante = Danske Kirker = der findes rundt om i = Danmark.

Erling = hvis du overvejer = at starte en sådan forretning = så er det naturligvis en fordel - at kunne tale Tysk = og have en kammerat - der er mekaniker = eller som kan lide = at arbejde med biler og motorer.

Her kan det være en fordel = hvis du kan finde en kæreste = der er kvindelig mekaniker. Hun kan komme med på rundvisnings-turen = og hvis motoren i bussen bryder sammen = så kan hun lave motoren = mens du ligger og sover. Chauffører skal jo være udhvilede = når de sidder foran = og styrer. Hun kan jo også i Bussens højtaler = fortælle lidt om landskabet i kører forbi. Hun kan fortælle lidt om brunkuls-lejrene = og Dagmarhus = og kvinder og 1915 = og om = jyske lov = og anden elementær viden = som de kvikke danskere ved lidt mere om = end de tilflyttende "danskere."

Husk Erling = de forskellige tanker = der cirkulerer rundt i din hjerne = er med til at udvikle din hjerne-kapacitet til et maksimum = som vil komme dig til gode = efter du engang er fyldt 25 år.  


Erling = her er noget - der kan være nyttigt at vide = hvis du vil lytte til en Præst på = You Tube = der taler Engelsk ???

Genesis  =  1. Mosebog  =  i Bibelen.

Exodus  =   2. Mosebog

Levitus  =  3. Mosebog

Numbers = 4.  Mosebog

Deuteronomy = 5. Mosebog i Bibelen = Det var det gamle Testamente.

Revelation = Johannes = Åbenbaringens bog.

Daniel eller David = havde også drømme om fremtiden = som måske sker = lige netop i dag ???


Der findes sandsynligvis flere Bibelske udtryk på Engelsk = som jeg ikke ved = hvad betyder. Nå = det finder du sikkert selv svar på = inden du bliver 25 år. De nysgerrige finder svar på mange spørgsmål = hvis de ikke er blevet for dovne. Erling = hermed ønskes du = og hele din familie = 

En Glædelig Jul  og  et godt Nytår.  M.V.H.    Poul Leo Nielsen. 


Erling = for en ordens skyld vil jeg lige præsentere Guds lov  ( DE 10 BUD ) dem der står i Bibelen for dig. Når du skal gå til Konfirmand-forbereddelse = får du sandsynligvis udleveret en Katekismus. I denne katekismus plejer Guds Lov DE 10 BUD ) også at stå. Så til den tid = kan du sammenligne  DE 10 BUDdem = der står i en Katekismus = med DE 10 BUD ) dem = der står i en bibel = for at vurdere = om du har været udsat for = ( Juridisk Religiøst fifleri ) Dette er jo et spørgsmål = som Guds advokater = her nede på jorden = ( Præsterne ) burde kunne besvare.

Erling = hvad tror du = de danske Præsters svar = vil være ???

SÅLEDES LYDER  (  GUDS LOV )  DEM DER STÅR I BIBELEN.

 2. Mosebog  Kapitel 20   Vers 3. til og med Vers 17.

Gud talte disse ord: Jeg er Herren din Gud, som førte dig ud af Egypten, af trællehuset.

1. Du må ikke have andre Guder end mig.

2. Du må ikke lave noget gudebillede i form af noget som helst oppe i himlen eller nede på jorden eller i vandet under jorden ! Du må ikke tilbede dem og dyrke dem, for jeg, Herren  din Gud, er en nidkær Gud. Jeg straffer fædres skyld på børn, børnebørn og oldebørn af dem der hader mig; ! men dem, der elsker mig og holder mine befalinger, vil jeg vise godhed i tusind slægtled.

3.  Du må ikke bruge Herren din Guds navn til løgn, for Herren vil aldrig lade den ustraffet, der bruger hans navn til løgn.

4. Husk sabbatdagen og hold den hellig. ! I seks dage må du arbejde og gøre alt, hvad du skal; ! men den syvende dag er sabbat for herren din Gud. Du må ikke gøre noget som helst arbejde, hverken du selv eller din søn eller datter, din træl eller trælkvinde eller dine husdyr, og heller ikke den fremmede i dine byer. ! For på seks dage skabte Herren himlen og jorden og havet med alt, hvad de rummer, men på den syvende dag hvilede han. Derfor har Herren velsignet sabbatsdagen og helliger den.

5. Ær din far og mor, for at du må få et langt liv på den jord, Herren din Gud vil give dig.

6. Du må ikke begå drab.

7. Du må ikke bryde et ægteskab.

8. Du må ikke sjæle.

9. Du må ikke vidne falsk mod din næste.

10.  Du må ikke begære din næstes hus. Du må ikke begære din næstes hustru, hans træl eller trælkvinde, hans okse eller æsel eller noget som helst af din næstes ejendom. 

www.danskkulturdebat.dk   På dette link findes Danmarks Grundlov = Paragraf  4.

§ 4  Den evangelisk-lutherske kirke er den danske folkekirke og understøttes som sådan af staten.

Når fortidens = Danske Jurister = har valgt = at den danske stats opbakning til Kristendommen = skulle være netop i = Paragraf 4. = kan det så være med det formål = at fortidens jurister ønskede at gøre fremtidens danske Ungdom opmærksom på = at = Guds Segl = nævnes i = Guds Lov = Bud nummer 4. Hvad kan være specielt vigtigt for = Nutidens Danske Ungdom
= at vide om ( Guds Segl ) religiøst set.

Var det i = 1849 = at = ( Paragraf 4. ) blev indføjet i ( Danmarks Riges Grundlov ) inden den seneste Grundlov i Danmark blev skrevet i 1953 eller i 1954  ???


TROR DU DANMARKS PRÆSTER VED = HVAD GUDS SEGL OMFATTER  ???

Erling - jeg er født i 1945 - så min katekismus er fra 1925 = En lærebog = for den ukonfirmerede Ungdom = ved = Biskop C. F. Balslev =  hvilket kan betyde = at der senere er udgivet en Katekismus = hvor Guds Lov DE 10 BUD  ) igen er omformuleret. Det kan jeg ikke vide = men i min katekismus = udgivet i 1925 = der lyder Guds Lov = ( DE 10 BUD  ) således =

1.  Du maa ikke have andre Guder.

2. Du maa ikke misbruge Herren din Guds Navn.

3. Kom Hviledagen i Hu, at du holder den Hellig.

4. Ær din Fader og din moder

5. Du må ikke slaa ihjel.

6. Du må ikke bedrive Hor.

7. Du må ikke sjæle.

8. Du må ikke sige falsk Vidnesbyrd imod din næste.

9  Du må ikke begære din næstes Hus.

10. Du må ikke begære din Næstes Hustru, Svend, Pige, Kvæg eller noget, som hører din næste til.

Erling = nu er min Katekismus fra 1925 = ganske udmærket = men burde konfirmander = ikke lære Guds Lov ( DE 10 BUD )  Præsis = sådan som de står beskrevet i Bibelen  ??? 

Erling = hvis du sammenligner de 2 udgaver af Guds lov DE 10 BUD ) der her er Præsenteret = vil du så vurdere = at der engang i tiden omkring 1925 = der blev Guds lov DE 10 BUD ) udsat for Juridisk religiøst fifleri ) ???

Erling = Hvad er din ( personlige juridiske ) vurdering ???

Kan du nå at finde = det rigtige svar = inden du bliver 25 år  ???

 


 Erling = en ny hobby = hvis du må = for din far ???

Erling = du kan oprette en ny ( www.123hjemmeside.dk  ) og så begynde at samle = på ordsprog = og derefter oversætte disse ordsprog til =

Tysk - Fransk - Engelsk - Spansk - Hollandsk - Svensk -Norsk = og så videre - o.s.v.

Du bør så vidt muligt skrive bogstaverne selv = for på den måde = at lære at stave ordene på de forskellige sprog korrekt. Du kan selvfølgelig godt gå ind på = www.Google.dk = og trykke der = hvor der står = Oversæt = hvis der skulle være et enkelt udenlandsk ord = du endnu ikke kan stave helt korrekt.


Kunsten at nyde at være doven = er det muligt i Danmark  ???

Den højeste form for dovenskab = det er = at gøre tingene rigtig første gang.

Dovenskab går foran og fattigdom følger lige efter.

Den er moder = som mad giver.

Ræk fanden en lillefinger = og han tager hele hånden.

Den = der klæder sig på fransk = må fryse på dansk.

Erling = her er så nogle ordsprog = du kan starte med på Dansk = hvis ellers din far giver dig lov ???  Det bedste tidspunkt - at spørge din far = det er sandsynligvis = når han er i godt humør. Nu - burde du kunne beskæftige dig selv = indtil du er blevet 25 år.  God fornøjelse = hvis din far giver dig lov ???      www.123hjemmeside.dk 


 Ellen Gould White ( født i USA ) 1827 - 1915.  Var hun en kvindelig kristen Profet ???

I vores nyere tid ( 2013 ) er siderne fra side 89 til og med side 107 i den danske udgave = specielt interessante. Erling = denne bog er oversat til mere end 70 sprog. Det er også muligt = at = Ellen G. White ikke var en Kristen Profet ???  Erling = måske kan du finde svaret på dette spørgsmål = inden du bliver 25 år ???


 Brother Nathanael· 163 videos

 En Kristen hygge-fætter = der også ved meget.


Hej Erling = en tilføjelse 29 januar 2013

Her er nogle visdomsord = der kan afprøves gennem nogle yderligere analyser

Kan du nå det = inden du bliver 25 år ???

- - - - - - - - - - - - - - -

          Et øje for et øje ender med at gøre hele verden blind.

 • Jorden kan frembringe nok til at opfylde alle menneskers behov, men ikke alle menneskers grådighed.
 • Intolerance er i sig selv en form for vold og en hindring for udvikling af en ægte demokratisk ånd.
 • Der er mange sager, som jeg er parat til at dø for, men ingen sager, som jeg er villig til at dræbe for. Dette er sagt af = Mahatma Gandhi
 • Ikke-samarbejde med det onde er lige så meget en pligt som samarbejde med gode.
 • Den svage kan aldrig tilgive. Tilgivelse er den tapres privilegium.
 • Du kan kaste mig i lænker, du kan torturere mig, ja selv dræbe mig; men du kan aldrig indespærre min sjæl.
 • Du må selv være den forandring, som du ønsker at se i verden.
 • Selv om du er et mindretal på een, sandheden er sandheden.
 • Husk, at gennem historien har sandhedens og kærlighedens vej altid vundet. Der har været tyranner og mordere og for en tid har de syntes uovervindelige, men de falder altid til sidst - tænk på det, altid.
 • Styrke kommer ikke fra fysisk kapacitet. Den kommer fra en ukuelig vilje.
 • Den eneste tyran jeg vil acceptere i denne verden, er den stille stemme indeni.
 • At tro på noget, og ikke efterleve det, er uærligt.
 • Der er ingen Gud højere end sandheden.
 • I det øjeblik en slave beslutter, at han ikke længere vil være en slave, falder hans lænker. Frihed og slaveri er mentale tilstande.
 • Frygt har sit formål, men fejhed har ingen.
 • God regeringsførelse er ingen erstatning for selvstyre.
 • I samvittighedssager har flertalsafgørelser ingen berettigelse.
 • Først vil de ignorere dig, så vil de grine af dig, så vil de bekæmpe dig, og så vinder du.
 • Ingen kultur kan overleve, hvis den forsøger at være den eneste.
 • Ikke-vold er den stærkes våben.
 • Den bedste måde at finde dig selv, er at give dig hen i andres tjeneste.
 • Hele menneskeheden er en udelt og udelelig familie, og hver enkelt af os er ansvarlig for alle andres ugerninger. Jeg kan ikke frigøre mig fra den ondeste sjæl.
 • Sigt altid efter fuldstændig harmoni mellem tanke og ord og gerning. Sigt altid efter at rense dine tanker og alt vil blive godt.
 • Du får måske aldrig at vide, hvilke resultater der kommer af din indsats, men hvis du ikke gør noget, vil der ikke være noget resultat.
 • Forskellen mellem hvad vi gør, og hvad vi er i stand til at gøre, ville være tilstrækkelig til at løse de fleste af verdens problemer.
 • Før du helbreder andre, må du helbrede dig selv.
 • En fejl bliver ikke sand af at blive gentaget; og en sandhed bliver heller ikke fejl, fordi ingen ser den.
 • En smule praksis er mere værd end tonsvis af prædikerne.
 • Alle kan give op, det er den letteste ting i verden at gøre. Men at holde sammen på sig selv, når alle andre ville kunne forstå, hvis du faldt fra hinanden, det er sand styrke.
 • Lykke er, når det du tænker, det du siger, og det du gør er i harmoni.
 • Lev, som hvis du skulle dø i morgen. Lær, som hvis du skulle leve for evigt.
 • Roden til vold: Rigdom uden arbejde, fornøjelser uden samvittighed, viden uden karakter, handel uden moral, videnskab uden menneskelighed, tilbedelse uden ofre, politik uden principper.
 • Når du har sandheden skal den gives med kærlighed, ellers vil beskeden og budbringeren blive afvist.
 • Frihed er som en fødsel. Indtil vi er helt fri, er vi slaver.
 • Ingen frihed vil være værd at overveje, hvis den ikke sikrer samme grad af frihed for mindretallene som for flertallet.
 • Ingen regering i verden kan få mænd, som bærer friheden i deres hjerter, til at hylde sig mod deres vilje.
 • Bombekasterne har miskrediteret frihedens sag, i hvis navn de kastede bomberne.
 • Essensen af sand religiøs lære er, at man skal tjene og være venlig mod alle.
 • Terrorisme og bedrag er ikke den stærkes våben, men den svages.
 • Demokrati og afhængighed af militæret og politiet er uforenelige.
 • De kan ikke fratage os vor selvrespekt, hvis vi ikke giver den til dem.
 • Vi skal altid forsøge at alliere os med den del af fjenden, som ved, hvad der er rigtigt.
 • Vi, der søger retfærdighed, må yde andre retfærdighed.
 • Alle reformer har deres oprindelse i mindretal, der står i opposition til flertal.
 • Den økonomi er usand, som ignorerer eller ser bort fra moralske værdier.
 • Det, der er opnået med vold, mistes ved vold.
 • Demokrati, disciplineret og oplyst, er den fineste ting i verden.
 • En født demokrat er en født tilhænger af disciplin.
 • Sandheden er, hvad din indre stemme fortæller dig.
 • Alle kompromiser er baseret på gensidig imødekommenhed, men der kan ikke gives afkald på grundprincipper. Ethvert kompromis på rene grundprincipper er en overgivelse. For det er kun at give efter og ikke at tage imod.
 • At fratage en mand hans naturlige frihed og at nægte ham de almindelige faciliteter er værre end at sulte kroppen; det er udsultning af sjælen, kroppens beboer.
 • Sandheden skader aldrig en sag, der er retfærdig.
 • Du må ikke miste troen på menneskeheden. Menneskeheden er som et hav, selvom et par dråber af havet er snavsede, er havet ikke snavset.
 • Had synden, elsk synderen.
 • Mit liv er mit budskab.

Det hævdes af nogle = at et folks = kultur = er dette folks daglige vaner ??? Er det rigtigt ???

Hvis jeg husker rigtigt = så har = Mahatma Gandhi = fødselsdag den 2. oktober.

 Mahatma Gandhi - Wikipedia, den frie encyklopædi

Hej Erling = her er et nyt spørgsmål = du måske kan nå at besvare = inden du bliver 25 år.

Var jesus i virkeligheden  = en sort mand ???

Husk Jesus levede for cirka 2000 år siden = nede i Palæstina = som nu kaldes Israel. Hvis nu Jesus oprindeligt var en sort neger = fordi man bliver meget solbrændt af = at gå i solen = gennem mange år = generation efter Generation = så rejser det spørgsmålet = hvor kommer de hvide jøder så i virkeligheden fra ??? Står der noget i Bibelen = der måske gør = at man kan kende de oprindelige jøder = der er omtalt i Bibelen = fra de jøder = der senere er flyttet til Israel = uanset hudfarven ???  Er der i virkeligheden også forskel på de hvide jøder ??? Er der mere end en slags hvide Jøder = der er tilflyttere fra = fra forskellige Nationalstater her på jordkloden ???  Kan svaret findes i Bibelen ??? Hvad kan din lokale præst svare dig = på dette spørgsmål. Var = Jesus = i virkeligheden en sort Person = eller en hvid Person ???

Hvor Ligger Israel og Palæstina  ???  Kan du finde svaret på dette Kort ???  
Hvem og hvad kæmper USAs soldater for i dette område  ???


Vi ser her et kort over = Rusland. Man skal tænke sig godt om = hvis der er 250 kilometer til den nærmeste brugs eller købmand = og familien helst skal overleve = en vinter med lave Kuldegrader.

 

 

 Kort over Rusland - Geografi, Landkort, Rejseatlas, Oversigtskort ...

Brug dette detaljerede Kort over Rusland til at planlægge turen hjemmefra( Geografi, Landkort, Rejseatlas, Oversigtskort, Satellitfotos).
 

RELIGIØS KONKURRENCE

Da der er stor Religiøs konkurrence om = Folks sjæle = eller = Folkeslagenes Penge = så kan det være nyttigt = at sammenligne de religioner = der har deres hellige skrifter = som udgangspunkt for deres Religion. Erling = her tænker jeg i første omgang på de Religioner = der kaldes bogens Religioner =

Bibelen  =  Koranen  =  The Talmud.

Efter min opfattelse bruger Pavens = Vatikan-stat = Forfalskede Bibler.

Der findes også hemmelige Religioner. Hvordan du kan genkende dem ???

Det fortælles der lidt om = på dette link =

Freeman and Texe Marrs Part 1- 3/4 (Occult, Masonry, Britney ...

www.youtube.com/watch?v=h_4aGoHSvPY
10/04/2011 - Uploadet af JediWitness
NWO and Occult researcher Freeman speaks with Texas minister and author Tex Marrs about the occult ...
 

Flere videoer for Freeman and Texe »  

www.wikipedia.net   www.Google.dk     www.Spydet.Blogspot.Com

 Hvad betyder ordet = Occult  = secret = hemmeligt = eller det = skjulte  ???

 


215 - Revolutions, Tyrants & Wars / Total Onslaught ... - YouTube

 

www.youtube.com/watch?v=TrZ617fTHzc
06/10/2011 - Uploadet af OfficialADTVChannel
http://amazingdiscoveries.tv/media/128/215-revolutions-tyrants-and-wars/ http:// amazingdiscoveries.org/

 

 Flere videoer for 215 - Revolutions, Tyrants & Wars / Total ... »

Erling = tror du = der findes okkulte og skjulte historiske hemmeligheder på dette Link = som ikke står i skolebøgernes historiske lærebøger = og i givet fald =  hvorfor ikke ???

 

Flere videoer for who owns the media 2012 »    Brother Nathanael

  


 

 

214 - Changing the Word / Total Onslaught - Walter Veith - YouTube

www.youtube.com/watch?v=RqBEuxGY7DI
06/10/2011 - Uploadet af OfficialADTVChannel
http://amazingdiscoveries.tv/media/126/214-changing-the-word/ http:// amazingdiscoveries.org/
 
Kan et Folk overlade til løgnere  = at administrere Sandhederne ??? Er det = løgnernes tro = der giver = Tempelnøglerne den = globale magt = som Vatikan-staten = administrerer gennem = ordrer = givet af  Vatikanets Religiøse General = den sorte Pave = og videre til Vatikanets hær = bestående af = specielt uddannede Jesuitter. Besøg eventuelt dette Link = hvor du kan læse mere om = hvilket religiøst løfte = som Jesuitter sværger til Paven.
 
 
Der kan du også læse den Kristne Guds Lov ( De 10 Bud ) der står i Bibelen = og den Guds Lov = vi finder i en Katekismus = og som også har været udsat for = Religiøse Juridiske fiflerier. Du kan også Printe Jesuit-løftet ud = til senere nærmere analyser sammen med dine kammerater. Og nu en lille dansk melodi = med en forståelig Dansk Tekst
 

 

 Min fars roemark i Skjern - YouTube

www.youtube.com/watch?v=w565ZNii6HI
23/01/2010 - Uploadet af MFSundahl
En hyldest til Rock Nalle! ... Min fars roemark i Skjern ... Det er den originale, og denne med Skjern ...
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hej!
Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
ANNONCE