FOLKETS KULTUR

www.advarselspartiet.dk = 12. maj 2013

HVAD ER KULTUR

I følge socialdemokraten og filologen = Hartvig Frisch = så var

KULTUR

Et folks daglige vaner.


 

Dem - der har læst Krigskunsten af = Sun Tzu = vil meget naturligt stille dette spørgsmål =

Kan en nationalstat erobres ved = gennem lovgivning = at ændre dette folkeslags daglige vaner ???

Fra kapitel 3. = Angreb med krigslist = Side 29

Det er bedre at fange en hel hær, end at ødelægge den.

Oversat til danske forhold =

Det er bedre at gøre Danmark befolkning til en del af hæren = gennem adfærdsregulering = uden befolkningen er klar over = det ændrede daglige adfærdsmønster = der gør en befolkning til en del af erobringshæren = uden selvsamme befolkning aner = de ændrer deres daglige vaner og tankebaner 180 grader.  Er denne mulighed til stede her i Danmark ???  Er dette hvad der sker = her i Danmark = her i år 2013 ???

www.DR.dk/galtiDanmark      Se  =  De 6. film.

Dette angreb på alle kristne = Lutheranere og protestanter = har efter min opfattelse foregået fra den dag = Luther = satte sine 95 teser på en Kirkedør i Tyskland. Paven blev sur = og Vatikanets Katolske Præsteskab = har myrdet millioner af Protestantiske kristne = især efter, den 1. maj 1776 = ved at lokke kristne til = at myrde hinanden. Jo - Pavens dobbelte Tempelmagt er stor.


Vil Danmarks og EUs andre = Nationale Folkeslag = ændre deres =

 DAGLIGE VANER

inden for disse 20 områder  ???

 

1   Vil muslimer i Danmark respektere alle religioner som ligeværdige ?
2   Vil muslimer i Danmark afvise terrorisme ?
3   Vil muslimer i Danmark acceptere en komplet adskillelse af religionen fra staten og fælles anliggender ?
4   Vil en muslim gift med en tidligere kristen, opdrage deres børn efter kristne normer ?
5   Vil muslimer i Danmark acceptere,at muslimer forlader islam, og bliver ateister eller tilslutter sig andre religioner,uden at følge den ordre,som shariaen foreskriver er Allahs ordre ?
6   Vil muslimer i Danmark forsøge, rent påklæningsmæssigt,at glide ind i det danske folks sædvaner ?
7   Vil muslimer i Danmark kunne anse religion som et personligt anliggende,og praktisere sin religion i privat afsondrethed ?
8   Vil muslimske familier opdrage deres børn efter danske normer for,at vise viljen til,at blive integreret i det danske samfund ?
9   Vil muslimer acceptere ,at seksualitet er et frit personligt anliggende,så længe civilsamfundets love overholdes ?
10  Vil muslimer afvise slaveri,som under islam forekommer andre steder på jordkloden ?
11  Vil muslimer afvise,at bruge æresmord,dødsdom,piskning og afskæring af lemmer,som en del af islams love ?
12  Vil Danmarks muslimer afvise,at efterleve sharia-lovgivningen ?
13  Vil muslimer i Danmark acceptere,såvel muslimer som ikke-muslimer kan kritisere islam ?
14  Vil islam i Danmark respektere Demokratiet som kærneværdien for regeringsførelsen her i Danmark ?
15  Vil muslimer i Danmark acceptere en komplet lighed mellem kvinder i arbejde, ægteskab, arv, skilsmisse, forældreskab og retlige anliggender ?
16  Vil muslimer anvende Demokratiske metoder til,at udtrykke sin utilfredshed for,at opnå forandringer i samfundet ?
17  Vil muslimer i Danmark acceptere,at ytringsfriheden er en rettighed,der er beskyttet af Danmarks Grundlov ?
18  Vil muslimer i Danmark anerkende,at lovene i Danmark,har fortrinsret foran islams sharialove ?
19  Vil muslimer i Danmark acceptere,at basere sit gudsforhold på direkte tilbedelse,uden om imamer,Mullaher og Sheiker ?
20  Vil islam ændre islams love,for at sikre kvinders demokratiske rettigheder i alle EU-landene ?

Hvis det danske folk og andre folkeslag i EUs andre Nationalstater = vælger passivt = langsomt = men sikkert = at ændre sit folks daglige vaner = gennem skolesystemet = vil det danske folk = så blive en del af den globale muslimske hær = der styres ovenfra af den muslimske Vatikan-stat i Rom = i kraft af Tempel-nøglernes magt ???

Hvad er din Vurdering  ???

www.islaminfo.dk 

Hvor langt rækker ( Tempel-nøglernes globale magt ) og hvem ejer her i 2013 = Tempelnøglerne og dermed tempelnøglernes globale magt ???

 

Hvor stor magt har Pavens = Tempelnøgler ???

Hvordan holder Paven sammen på muslimerne og Katolikkerne ???

Jesuit infiltration into the Seventh Day Adventist - YouTube

 

www.youtube.com/watch?v=B6NiSk9lAFE
24/06/2010 - Uploadet af TheTimeoftrouble
The Jesuits have infiltrated our school, governments, and churches changing things to lead everything back ...

 

Måske ved hjælp af dette = Frimurer-løfte = til Vatikanets Pave ???

 

Måske ved hjælp af dette = Frimurer-løfte = til Vatikanets Pave ???

Jesuit-eden = ( Iøvrigt ) = Har Paven kysset Koranen ??? Hvorfor ???

 

Min søn, du er allerede blevt lært op til at opføre dig som en hykler: At være en katolik blandt katolikker, og være en spion selv blandt dine egne brødre - og ikke tro nogen mennesker, og ikke stole på noget menneske. At være en reformeret blandt de reformerte. At være en hugenott blandt hugenotterne. At være en kalvanist blandt kalvanisterne. Blandt Protestanterne - vær i almindelighed som en af dem!

 
Tilegn dig deres tillid  =  Jesuit Eden til Paven.

Tilegn deg deres tillid, og forsøg til og med at tale fra deres talerstoler. Fremhold med din naturs fulde heftighed vor hellige religion og Paven. Forneder deg til og med så lavt som at blive jøder blandt jøderne, således du kan være i stand til at samle al den information som kan være til nytte for din orden, som en trofast Pavens soldat. Du er blevet lært op til lumsk at plante sjalusiens og hadets frø mellem stater som før havde fred, og ophidse dem til bloddåd, idet du involverer dem i krig med hinanden, og skaber revolutioner og civile krige internt i samfund - Provinser og land som var selvstændige og fremgangsrige  - og kultiveret med kunst og videnskab - og glæder sig over fredens velsignelser.

MERE INFILTRATION

Tag parti for forkæmperne i hemmelighed - i samråd med med dine andre jesuit-brødre ... som måske er involveret på den anden side - og som måske går imod den side - som du har forbindelse med - således at Kirken til slut kan blive den vindende part - i forholdene som er lagt til rette i fredens forhandlinger - og målet helliger midlet.

GRUNDSKOLEN ER OVERSTÅET

Du er blevet lært op til din opgave som en spion - og samle al statestik - fakta og imformation som det står i din magt at fremskaffe fra alle kilder. At opnå tillid gennem smiger til i Protestanternes familier og kættere af enhver klasse og karakter - ligesom til handelsmænd - bankmænd - advokater og blandt skoler og universiteter - i Parlamentet og lovgivende forsamlinger, hos myndighederne og statsrådene - og være alle ting for alle mennesker - for Pavens sag - hvis tjener du er indtil døden.

NY-OMVENDT BEGYNDER

Som en nybegynder og nyomvendt har du allerede modtaget al fornøden instruktion, og har gjort tjeneste som en medhjælper, skriftsfar og præst, men du har endnu ikke blevet udstyret med alt det - som er nødvendigt for at være en kommandant for de loyales hær i tjenesten for Paven. Du må tjene den tilstrækkelige tid som et redskab og udøver - gennem de ordrer som bliver givet af dine overordnede - for ingen kan befale - som ikke endnu har indviet sit arbejde med blodet fra en kætter - for hvis der ikke bliver udgydt blod - sker der ingen tilgivelse.  Derfor - for at du kan blive skikket til dit arbejde - og for din frelse skal være sikret, så skal du ud over din tidligere lydighedsed til din orden og troskab til Paven repetere efter mig =

DER SVÆRGES

"Jeg  ------------------, nu i nærvær af den Almægtige Gud, den velsignede jomfru Maria, den velsignede - Ærkeengel Mikael - den velsignede døber - ST. Johannes, den Hellige Far - den Overordnede General af Jesu Samfund, grundlagt af ST Ignatius Loyola - under Paul III´s  pontifikat, som har - Jomfruens morsliv - Guds livmor - og ved Jesu herskerstav, at Hans Hellighet - Paven - er Kristi viseregent - og er det sande og eneste hoved for den Katolske Universielle Kirke og Universielle Kirke over hele jorden, og at han i kraft af bindingen og løsningen givet til = Hans Hellighed af min Frelser - Jesus Kristus - og har magt til at afsætte hedenske Konger Prinser Stater Fællesskab og Regeringer, som alle er ulovlige uden hans hellige godkendelse, og at de trygt kan ødelægges.

BESVÆRGELSEN  FORSÆTTER

 

Jeg lover og erklærer videre - at jeg ikke vil have nogen egen mening eller vilje - eller nogen mental reservation overhovedet - selv ikke som et lig eller et kadaver ( perinde ac cadaver ) men uden at nøle adlyde hver eneste ordre jeg vil modtage fra mine overordnede i hæren til Paven og til Jesus Kristus.

At jeg vil gå til hvilken som helst del af verden, uden at beklage mig - og vil være underdanig i alle ting som bliver mig fortalt .... Jeg lover og erklærer videre at jeg vil - når anledningen byder sig - starte og føre ubamhjertig krig - hemmelig eller åbenlyst - mod alle kættere - Protestanter eller liberale - som jeg er anvist at gøre - for at udslette dem fra jordens overflade - og jeg vil ikke skåne hverken - køn -alder eller tilstand. Jeg vil ødelægge - koge - flå - kvæle og begrave levende disse berygtede kættere  - rive op deres maver og livmoderne til deres kvinder og knuse deres afskyelige race.

BESVÆRGELSEN  FORSÆTTER

Når det samme ikke kan blive gjort åbenlyst - vil jeg i hemmelighed bruge giftkoppen - kvælerstrengen - dolkens stål eller blykulen - uden hensyn til ære - rang - værdighed eller autoritet - til den person eller de personer - uafhængig af deres tilstand i livet - enten offentlig eller privat - når jeg - når som helst bliver anvist til at gøre det - af en hvilken som helst agent fra Paven - eller en overordnet af broderskabet af - den hellige tro til Jesu Samfund.

( Findes nedtegnet i kartoteket i Kongressen ( Congressional Record ) USA, 15 FEBRUAR 1913, s. 3215-6 )

(  Også i << The Engineer Corps of Hell >> af  Edwin A. Sherman.  s. 118, 1883, Library of  Congress Catalog Card # 66-43354 ).

 

Jim Marrs: Hidden History Part 2 - YouTube

 Så var der også = den Katolske Pave = der blev muslim. Der var en Pave = der havde kysset Koranen = så måske elsker Paver Koranens rene lære ( adlyd eller dø ) = fordi Bibelens ( DE 10 BUD ) ikke står i Koranen ??? Vatikan-statens religiøse overhoveder = er jo nødt til = at lade som om de er Kristne = og må derfor nøjes med DE 10 BUD ) i en stærk amputeret udgave = overført til en katekismus = så muligvis ønsker Paver = deres indre rene religiøse overbevisning fremmet = mest muligt = ved hjælp af Koranen  ???

 

Father John O'Connor: The Reign of the Antichrist - 1/9 - YouTube

www.youtube.com/watch?v=cIGWOgIHs9U
16/08/2010 - Uploadet af enoch7000
God sent Christ to earth and interrupted Satan's control by doing so, so he never forgave God for that interruption ...

 Flere videoer for Father John O'Connor: The Reign of the ... »

 


 

216RO - The Islamic Connection (Romanian) / Total Onslaught ...

www.youtube.com/watch?v=q1Qg-T4G5Xk
06/06/2012 - Uploadet af OfficialADTVChannel
This topic has puzzled numerous expositors. How does Islam fit into the picture of global conflict? Is this a ...
 

 


 Hvor er forbindelsen mellem katolikker og muslimer  ???

 Findes forklaringen på dette Link ???

 

The Vatican Created Islam & Alilah is Satan - YouTube

www.youtube.com/watch?v=k27ebXxZteM
12/03/2012 - Uploadet af hummingbird027
http://www.redicecreations.com/specialreports/2006/04apr/catholicislam.html ...
 

 Flere videoer for The Islam Connection to rome »

 
Er muslimer Katolikker = eller er = Katolikker muslimer ???

 The Vatican creating Islam By Eric Phelps Part 1 - YouTube

www.youtube.com/watch?v=oF4tLBvRa7k
10/05/2009 - Uploadet af KevZen2000
Re: The Vatican creating Islam By Eric Phelps Part 1by cozycloser529 views · The Vatican creating Islam By...

Er muslimer Katolikker = eller er = Katolikker muslimer ???

 


 

 The Order of Death : Alex Jones : Free Download & Streaming ...

Illuminazi Bilderberg West Bohemian Grove - Anthony J Hilder ...

www.youtube.com/watch?v=GhnghPMksNI18. okt 2011 - 75 min. - Uploadet af mranthonyjhilder
Low Resolution Version. High Definition Version will be available at Free World Film Works http://www ...

Flere videoer for Illuminazi Bilderberg West Bohemian Grove ... »

Er det = Maurise Strong = der ejer = Bohemian Grove ???

 Bør ( Agenda 21 ) analyseres nærmere = og se om = FN = er et demokrati ???


 

 Vatican Assassins - Eric Phelps on the Jesuits - YouTube

www.youtube.com/watch?v=7uU3Ddp6u0o
16/02/2012 - Uploadet af AramDaniel1
I believe the pope of Rome is Antichrist (Daniel 7:7-27,2Thessalonians 2:1-12, 2Peter 2:1-22,1John 2:18-25 ...
 
 

 ET ØNSKE FRA EN DØD"Jeg forlanger ikke, at I skal gribe til våben
mod tyrannerne. Jeg forlanger ikke, at I skal gå på gaden og demonstrere imod dem. Jeg beder Jer kun om = at holde op med = at DELTAGE i løgnen."

Solsjenitsyn

Aleksandr Solsjenitsyn - Wikipedia, den frie encyklopædi


 

ROMAN EMPIRE rules today DVD1 - FULL - jesuits & black pope ...  

  

 

David Duke - The First Americans Part 1 - YouTube

 

www.youtube.com/watch?v=5-eZ0d7stQk
03/03/2012 - Uploadet af stipaaa91
Part 1 of a fascinating lecture by Dr David Duke concerning the new evidence that definitively proves that ...
 
 
Bliver = David Duke = USAs næste Præsident ???

 


 

 Flere videoer for Full Video: Vladimir Putin's presidential ... »

www.Medie1.dk

Besøg evt. dette internet-leksikon = www.islaminfo.dk  under disse overskrifter

Sharia      sharia:Koranlove vedr. kvinderettigheder     sharialove i Koranen

4. Februar 2013 holdt den russiske præsident Vladimir Putin en tale til Dumaen (det russiske parlament) om spændingerne omkring minoriteterne i Rusland: 

Maj 5, 2013    Russerne kan…   http://siaddk.wordpress.com/ 

“I Rusland bor russerne. Hvis et mindretal andetsteds fra ønsker at bo i Rusland, at arbejde og spise i Rusland, bør det tale russisk og respektere russiske love. Hvis de foretrækker sharialoven, så vil vi råde dem til at forføje sig til de steder, hvor den er statslov. Rusland har ikke brug for mindretal. Mindretallene har brug for Rusland, og vi vil ikke give dem særlige privilegier, eller forsøge at tilpasse vore love efter deres ønsker, uanset hvor højt de råber om “diskrimination”. Hvis vi vil overleve som nation bør vi lære af Amerikas, Englands, Hollands og Frankrigs selvmord. De russiske skikke og traditioner er ikke forenelige med mangelen på kultur eller de primitive levemåder hos de fleste mindretal. Når denne ærværdige lovgivende forsamling har påtænkt at skabe nye love, bør den først tænke på vore nationale interesser og se i øjnene at mindretal ikke er russere.”

Politikerne i Dumaen gav Putin en fem minutters stående ovation.

 

Путин плачет. Vladimir Putin crying - YouTube

www.youtube.com/watch?v=-6DmhFx_PSU
04/03/2012 - Uploadet af pichunter2012
63,56% голосов набрал кандидат в президенты России Владимир Путин на прошедших выборах. На втором месте президентской ...
 

Russian Airborne Troops (VDV) Music Video - YouTube

                                     

1. maj 1776 grundlagde Adam Weishauph  Illuminati broderskabet.

Måske burde =  oplysningstidens =  ideer fra 1600 tallet = hedde = formørkelsestiden ???  
 

 KRISTENDOMMEN er forkyndelse af SANDHEDEN

 Derfor = www.Lyttilgud.dk  www.endtime.net  www.Tagryggen.dk

Hvem kan tåle at høre Sandheden = ???

 Hvem kan ikke tåle at høre Sandheden ???

 

 European Jews Are Not Semite = Proof - YouTube

www.youtube.com/watch?v=T7a9wj3wyJI
31/01/2009 - Uploadet af basketfloating
Something to think about before embarking upon supporting White Israel! White Jews = Anti- Semite? or Anti ...
 
Kan du ikke tåle at høreSandheden = hører du ikke hjemme på denne Planet = 
Var det hvad = Louis Farrakhan = sagde højt = under dette interview ???
 

 
Walter Veith - (21) A New World Order / Total Onslaught - YouTube 
www.youtube.com/watch?v=BomP-eZ5lYM
28/12/2011 - Uploadet af TheClosingOfTime
http://amazingdiscoveries.org/ This DVD explains the emergence of a new world order and its purpose, with ...
 
Что религия России и врагов Путина??
Что русские запишите имена врагов??
 
 
 
Kan Danmarks Ungdom genkende = Sandheden = hvis den findes ???
 
Kan Danmarks Ungdom genkende = Løgnen = hvis den findes ???
 

 

Sam Solomon            Medforfatter til denne bog.
MOSKEEN       =  ( af Sam Solomon og Elyias Alamaqdisi  )
og dens rolle i samfundet
Udgivet i 2008    Denne udgave findes på Dansk.

 


Danmark og de andre Nationalstater i = EU = er efter min opfattelse under angreb = gennem overordnede strategier = på disse 7. områder =

Politik - Religion - Økonomi - militært - Jura - Kultur -medie-Censur 

Vores religion bliver Reguleret gennem lovgivning. Nu kan homoseksuelle par = ifølge lovgivningen blive gift i en Dansk Folkekirke. Lovgivningen bestemmer = Folkekirkens religiøse indhold. Personligt har jeg derfor meldt mig ud af Folkekirken. 

M. V. H.    Poul Leo Nielsen  alias   Saxo-Poul.

Økonomisk sker der efter min opfattelse en skatte plyndring i Danmark ( fordi ) de personer der er ansat i de ( Overnationale Institutioner ) også skal have en løn = der ligger over gennemsnittet = for en gennemsnits-dansker.

Lad mig lige nævne de forskellige (Overnationale Institutioner ) som jeg kender = og som udover udgifter til Danmarks skatteydere = sansynligvis også løser opgaver = der fremmer en New World Order ) og deres Politiske målsætning.

Forkortelser på = Overnationale Institutioner = 

Asean - BNP - CEBS - CEPOL - CHG - CIMIC - CIVCOM - COREPER - CRT - DER - EBC - EBRD - ECB - EDA - EF - EFC - EFD - EIB - ENP - EPC - EMS - ERM - ESCB - ESFP - ESS - EU - EUFOR - EU-ISS - EUMC - EUMS - Eurodac - Eurojust - EUPOL - EUROSUR - EUSC - EUSR - EWG - DANATO - DG - FDI - FN - FRONTEX - FUSP - FY ROM - G-7 - G-8 - G-20 - HR - IEPG - IMF- IPTF - IPU - ISAF - JSC - MF - MoU - NAC - NATO - NRF - OECD - OSCE - PfP - PMG - PRT - PSC - RIA - RELEX - SDO - SEPA - SIS - SF - SFOR - SFP - SIS - TEF - TEU - TEUF - TEØF - VIS - VEAG - VEU - Økofin - ØMU . 

Hvad er de ( samlede udgifter ) til disse = Overnationale Institutioner = for Jordklodens skatteydere ??? Hvilke tre studerende regner det ud ???


Er det muslimer = der har oprettet disse = Overnationale Institutioner ???

Religiøst set = har Pave Benedikt = konverteret = og er blevet muslim. Hvorfor ???  Kan det skyldes at ( FN = UN  ) globalt = skal fungere efter nye globale menneskerettigheder ???

Menneskerettighederne i Islam, Cairo-deklarationen - Velkommen til ...


 

Er det Isralske flag = oprindeligt et ( Khazar flag ) ???

Hvad kan det betyde ???

Khazaria.com - History of Jewish Khazars, Khazar Turk, Khazarian ...

www.khazaria.com/ Oversæt denne side
 
Medieval Kingdom of Khazaria, 652-1016. Over a thousand years ago, the far east of Europe was ruled by Jewish kings who presided over numerous tribes, ...
 
Var Khazarernes hellige skrifter = THE TALMUD ???

 

Jewish Khazar kingdom found - YouTube

www.youtube.com/watch?v=ehyKHKTyaHE
24/01/2009 - Uploadet af afinabul
Korupčné vlády: SŽŘ obložila Unii ze všech stran : Estonsko. Lotyšsko, Litva, Polsko, Ukrajina, Maďarsko ...
 

 

 Hvem bestemmer hvor meget du må vide  ???

Hvilken avis holder du ???

 Mediene viktig for fremme av multikultura-lismen 4. juni 2007 

  • I går møttes rundt 100 redaktører og journalister fra hele verden i Oslo for å delta på en internasjonal konferanse om medier og globalisering.  (  FNs )  spesialutsending for overvåkning av rasisme og fremmedfrykt, Doudou Diene (bildet), innledet konferansen med å henstille mediene om aktivt å gå inn for å skape et multikulturelt samfunn. Han uttrykte bekymring for at demokratiske prosesser kan føre til at innvandringsrestriktive partier kommer til makten.

    Citat slut  Læs resten her =medier og globalisering


     www.Kulturpartiet.dk   www.Vilde-Teorier.dk   www.Sagenskerne.dk

Lad hesten om at tænke = for den har et større hoved.

 Den trojanske hest - Wikipedia, den frie encyklopædi

  •  

 Hvad kommer der så ud af Hestens mund ???
 
måske = En ny Verdensorden ???
 
 
  • Hvilken politisk struktur = ønsker en ny = verdensregering = i endnu en  =  New World Order ???

 Kan  det gøres = uden  = du = opdager det  ???

George Bush - New World Order - YouTube

www.youtube.com/watch?v=Rc7i0wCFf8g
25/06/2006 - Uploadet af nwokiller
The evil George H.W. Bush talks yet again of a New World Order.

 Flere videoer for George Bush New World Order . »

Kan Jungleloven undgåes ( hvis ) GUDS LOV = DE 10 BUD  = er sat ud af Kraft ???

 


 www.wikipedia.net     www.Google.dk

  

Pete Seeger - What Did You Learn In School? - YouTube

www.youtube.com/watch?v=VucczIg98Gw
07/08/2006 - Uploadet af partridge662
Oh so high and mighty are you. pete seeger would put people to sleep ... I believe i learned that you can make ...

 Flere videoer for pete seeger what did you learn in school today »


 

Origins of The Khazar Empire part 1 - YouTube

www.youtube.com/watch?v=xYoxvqlLVPw
17/02/2009 - Uploadet af getherealtruthnow
Origins of The Khazar Empire part 1 The truth of the hidden empire that berthed the modern day Jew Khazar ...

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hej!
Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
ANNONCE