5. Oktober 2013

Præsenteret her 21. januar 2014

www.Medie1.dk

www.wikipedia.net www.Sabbat-Kristne.dk www.Google.dk

24/7 Radioen  www.tro-eller-overtro.dk/411636133

 Dansk Samling satser at komme i Folketinget

Morten Uhrskov Jensen = NY FORMAND

i det Politiske Parti ( Dansk Samling ) eksisteret fra 1936

http://blogs.jp.dk/setfrahoejre/2013/10/14/det-uundgaelige/

http://www.dksamling.dk/
Morten Uhrskov Jensen

er den nye Formand

Dette valg - skete den 5. oktober 2013

 Dansk Samling satser at komme i Folketinget

 www.Bibel-Skolen.com  

Velkommen til min hjemmeside = Med Venlig hilsen

Poul Leo Nielsen - alias - Saxo-Poul

fra min 50 års fødselsdag = den, 9. maj 1995 = et sted på Vesterbro København.
 

Morten Uhrskov Jensen = NY FORMAND

i det Politiske Parti ( Dansk Samling ) eksisteret fra 1936

http://blogs.jp.dk/setfrahoejre/2013/10/14/det-uundgaelige/

Bør Kommunismens langtidsmål - sammenlignes med indholdet i = THE TALMUD  

http://www.dksamling.dk/
Morten Uhrskov Jensen

er den nye Formand

Dette valg - skete den 5. oktober 2013


Udtalelse vedtaget af Dansk Samlings landsråd i Nyborg den 5. oktober 2013:

"Dansk Samling ønsker EU’s Patentdomstol og Enhedspatentet afvist af folketinget; ellers kræver vi i det mindste, at Patentdomstolen sættes til folkeafstemning, da der her er tale om yderligere afgivelse af dansk selvstændighed, idet afgørelser om patentsager i Danmark flyttes fra danske domstole til EU’s Patentdomstol. Målet hermed er igen at hævde princippet om EU-rettens forrang for national ret.
Ved en sådan folkeafstemning opfordrer Dansk Samling alle til at stemme NEJ.

Det at afgive mere suverænitet til EU er at gå den forkerte vej. Efterhånden burde alle have indset, at løsningen på håndgribelige problemer ikke er mere overnational union og mere national suverænitetsafgivelse. Løsningen bør i stedet søges i ægte mellemfolkelige tiltag, der fremmer samhandel og videnskabelig opfindsomhed uden at styrke EU.

 

Al erfaring viser, at følgerne er værre end antaget, og goderne mindre end lovet, når vi afgiver suverænitet til EU. Og vi ved, at uanset hvor dårligt EU efterfølgende forvalter den myndighed, vi har afgivet, kan beslutningen ikke gøres om.

Af principielle grunde bør enhver derfor stemme NEJ!

I øvrigt er EU’s Patentdomstol næppe så fremragende for dansk erhvervsliv som påstået. Man må huske på, at Dansk Industri, som ligefrem har forsøgt at lægge pres på folketinget i denne sag, kun repræsenterer et udsnit af dansk erhvervsliv og dermed taler en bestemt klikes sag.

Her kan man fremhæve, at sagkyndig dommer ved Sø- og Handelsretten, Ejvind Christiansen, har påpeget, at selve proceduren ved EU’s Patentdomstol er ufordelagtig for de mindre virksomheder og ensidigt til gavn for de store, hvorfor han har forudsagt en bølge af patentsager mod mindre danske virksomheder. Og de fleste danske patenttagere er netop mindre virksomheder.
Endvidere er det uklart, hvorvidt danske virksomheder kan få lov til at føre en patentsag, der er anlagt imod dem, på dansk. Dansk kan meget vel forsvinde som retssprog i patentsager – atter til gavn for de multinationale, og til ensidig ulempe for mindre, danske virksomheder.

Patendomstolen er et kedeligt udslag af globalismen, hvor nationalstaterne – og de enkelte folks mulighed for at indrette deres samfund, så retten er i overensstemmelse med deres egen erkendelse af sandt og falsk – fejes til side som værende besværlige forhindringer for de multinationale koncerners mulighed for at tjene flere penge til ukendte ejere spredt over al verden.
En del af denne globalisme er kendetegnet ved, at den ”fri” konkurrence indrettes på en måde, der tilgodeser de multinationale selskaber på bekostning af lokale samt små og mellemstore virksomheder – en ensidig hensyntagen til de rodløse på bekostning af de forankrede.

 

Dansk Samling - opfordrer enhver til at stemme NEJ

til = EU’s Patentdomstol."

Citat slut

 

Nyt Citat

EU og de internationale konventioner, herunder især den europæiske menneskerettighedskonvention, gør det i praksis umuligt at foretage andet end lappeløsninger, der kun vil udsætte Danmarks forvandling til et blot beboet område. Naturligvis gør den nuværende regering det værre, end en kommende borgerlige regering formentlig vil gøre det, men der vil kun være tale om at ændre kursen få grader, ikke de 180 grader, der er nødvendigt for at afvende en forudsebar ulykke over Danmark og det danske folk.

Citat Slut

http://www.dksamling.dk/
Morten Uhrskov Jensen

Valgt til ny Formand

Dette skete den 5. oktober 2013

 

Mrutyuanjai Mishra
Læs om hvad digteren
Yahya Hassan
har oplevet på
 
( Jyllandsposten)

 

www.wikipedia.dk

www.Google.dk

To muligheder - for fremtidens danske generationer.


Peter Neerup Buhl
har skrevet denne tankevækkende bog:
Fædreland eller beboet område

www.Nationaldemokraten.dk

www.DenKorteAvis.dk

www.UriasPosten.net

 


 

Peter Neerup Buhl er også redaktør

www.Nationaldemokraten.dk

 
 
Mrutyuanjai Mishra
( Jyllandsposten )

http://www.siaddk.wordpress.com/

Anders Gravers har sin vurdering
Hvad er din vurdering ???

Det kan gøres på flere måder = samtidigt

www.ÅbneDøre.dk

----------------------

 Censur hvorfor ???  Noget skal skjules = men hvad ??? 

The Vatican's Role In The New World Order! Bill Hughes ...

www.youtube.com/watch?v=RmeyQDL1Vd0
24/03/2013 - Uploadet af MrPioneerlight2011
You need Adobe Flash Player to watch this video. Download it from Adobe. ... The Vatican's Role In The New ...

 -----------------------------------

IS THERE A GOD? THE SECRET OF THE U.N VATICAN JAH BUL ...

www.youtube.com/watch?v=M5f8v5RL1CU3. dec 2011 - 224 min. - Uploadet af YHWHisSALVATION4ever
IS THERE A GOD? THE SECRET OF THE U.N VATICAN JAH BUL ON EXPOSED! Pt 1 WARNING GORE ...

Astrid har en plan

http://www.180grader.dk/Politik/astrid-har-en-plan


Tilføjet 16/10 13:48 til Boblere af Elsebeth Halckendorff

Som bekendt var størstedelen af den såkaldte 68’er generation
kommunister. De nærede et brændende had mod det etablerede system, familien,
kulturen og ønskede kun at smadre samfundet, eller svinenationen, som de så
charmerende kaldte de lande, de var født og opvokset i.


De fik næring fra kampskrifter som eksempelvis Marcuses bog, ”Det
endimensionale menneske” fra 1964, hvori den dengang 66-årige ungdomsforfører
(Marcuse blev født i 1898) beskrev, hvordan man kunne ødelægge det bestående,
naturligvis pakket pænt ind, så det virkede humant i stedet for destruktivt.

Marcuse pegede på flere muligheder. Han havde opgivet den klassiske
marxisme, i hvilken arbejderklassen skulle spændes for revolutionsvognen og
gøre oprør mod de herskende tilstande. Men i efterkrigstidens fede år havde de
fået villa, vovse, Volvo, kolonihavehus og kunne tage på charterferie, så de
kunne ikke bruges.


Derfor faldt blikket mod en gruppe, der kunne anvendes til omstyrtning
af de hadede samfund: Underklassen i andre lande fjernt fra Danmark. Ved at
begynde at importere dem i kæmpekontingenter, ville der blive skabt den ønskede
ustabilitet. Så grænserne blev åbnet, invitationer sendt ud, og snart myldrede det ind.


Der lød kritiske røster mod programmet, men de blev bragt til tavshed
med beskyldninger om racisme.


Vel indenfor dørene drejede det sig om at bøje sig for de fremmedes
krav, så danskernes blod kunne blive sat i kog, og befolkningen dele sig i
grupper, der bekrigede og spyttede på hinanden.


Så langt er der ikke noget nyt under solen. Det har været prøvet før,
og det hedder del og hersk.


Og herske gjorde 68’er generationen også. De sørgede for at tage en
uddannelse og fordelte sig på poster i samfundet, hvor de kunne få indflydelse
og gennemføre deres destruktionspolitik, samt sørge for at give stafetten
videre til meningsfæller i den næste generation, som det var lykkedes dem at
ensrette ved målbevidst at ødelægge uddannelsessystemet.


De punkter på agendaen burde have været nok for enhver revolutionær
68’er. Men der skulle mere til for at få samfundet helt ned og ligge.


Den oprindelige befolkning, især borgerdyrene, der hårdnakkede blev ved
med at kæmpe for opretholdelse af de gamle dyder som familiens bestående,
kærlighed til familien, klassisk musik, litteratur og kamp for at give deres børn en ordentlig uddannelse, skulle ødelægges.

Igen skævede de mod fjerne strande som DDR og Sovjet.


Her havde man anvendt psykiatrien til at få greb om de, der ikke ville
rette ind. Med psykofarmaka kunne man manipulere deres hjerner, i yderste
konsekvens smadre hjernerne på dem, så de mistede deres job, erhvervsevne og
status i samfundet og blev anbragt på overførselsindkomst, hvorfra de som
nyskabte sociale tabere sandsynligvis ville besinde sig og stemme rødt. I
modsat fald kunne dosis af psykofarmaka øges, så hjernebarken blev totalt ødelagt
og signaloverførslen mellem hjernebark og hjernestamme afbrudt. Da
hjernestammen sørger for vores vejrtrækning og hjerte, ville hjertet gå i stå
og personen dø.


Dødsfaldet ville dog ikke spille nogen rolle, da det blot ville være endnu
en ”sindslidende”, der lå samfundet til byrde, der nu var gået til de evige
kontanthjælpskontorer.


På den måde er tusinder af danskere allerede døde, eksempelvis en ung
pige på 36, der som studerende oplevede en dyb sorg, som den
allestedsnærværende psykiatri kunne hjælpe hende med. Hjælpen bestod af rige
mængder psykofarmaka, hvis ”bivirkninger” sendte hende igennem talrige
personlighedsændringer og psykiske tilstande, som udstyrede hende med den ene
diagnose efter den anden og dertil hørende mere psykofarmaka.


Ved hendes død den 29.11.2010 havde hun diagnose som paranoid skizofren
og fik udover stærk antipsykotisk medicin også medicin mod den parkinsonisme,
pillerne havde påført hende, samt morfin mod smerter. Og den afsluttende
studentereksamen hun havde været ved at forberede sig til, da hun oplevede
sorg, var for længst gået kødets gang. Ved hendes begravelse i Jesu Hjerte
Kirke, var det kvalmende at høre præsten tale om den stakkels lille
sindslidende pige, der døde i så ung en alder.


Fra begyndelsen havde hun intet psykisk fejlet. Hun var blot blevet udsat for
noget, vi alle kan blive udsat for.


Dermed delte hun skæbne med andre tusinder af danskere, der bliver
sendt til psykiatrien under alle mulige påskud, så den kan afprøve potent og
stærk hjernemedicin på dem.

I alle rædselsregimer har psykiatrien altid været et stærkt våben mod
befolkningen.

Indtil videre er det lykkedes at sætte flere end 725.000 danskere på
hjerneødelæggende medicin, og man skulle formode, det var nok. Men det er det
ikke. Der skal mere turbo på, så endnu flere kan blive fanget ind, få en
diagnose og blive udstyret med rige mængder hjernemedicin.


Derfor har ung socialisten, sundhedsminister Astrid Krag en plan,
afslørede hun overfor Dagens Medicin den 14. oktober, da lægerne overrakte
hende deres ønsker om en national handleplan på det psykiatriske område.


Til gengæld for overrækkelsen lovede hun at ville nedkomme med en national handleplan,
som skal få endnu flere danskere i psykiatrisk behandling, uanset om de er
psykisk syge eller ej. Hvis de ikke er det, skal de nok blive det, når de
begynder at modtage den hjerneændrende medicin, så de kan få noget mere og en masse diagnoser.


Det skal være usagt om der i den rædselsvækkende behandling af danske
borgere også ligger en agenda om, at hvis personen bliver syg af den
psykofarmaka vedkommende får på grund af en midlertidig livskrise som sorg,
stress, traume efter ulykke, overfald, krigsoplevelser eller andet, så skal
dosis bare øges, indtil personen er totalt elimineret, har mistet sit job, sin
erhvervsevne, sin bolig, familie og omgangskreds og er sat på overførselsindkomst,

Sådan som det allerede er gået tusindvis af danskere, eksempelvis den
unge ingeniør i Jylland, der fik stress og hjælp i psykiatrien, der smadrede
hans hjerne, indtil han havde mistet alt og var blevet anbragt på
førtidspension som 48-årig og flyttet ind på et værelse, hvor han kunne blive
gemt ad vejen ligesom alle de andre ofre.


Eller den 42-årige blikkenslager, der mistede sin hustru og fuld af
sorg også begyndte at få psykofarmaka. I dag dingler han rundt med talrige
psykiatriske diagnoser, har mistet sin lille blikkenslagervirksomhed og skyller
en blanding af antidepressiver og antipsykotisk medicin ned med litervis af
cola.


Ved siden af Astrids plan om ødelæggelse af den danske befolkning, kører
planen om ødelæggelse af landet og dets kultur videre som planlagt. Indtil
videre må danskerne ikke længere spise frikadeller, ligesom de også kan glæde
sig over opførelsen af en stormoske og planer om statsuddannede imamer.


Det er virkelig lykkedes en hel generation at ødelægge landet, så meget
at der sandsynligvis ikke engang kan rettes op på det igen.


Deres plan har snart ramt hver eneste dansk familie, og i hele sin
struktur er den så ond, at ikke engang Satan selv ville kunne have fundet på
noget tilsvarende i sin værste vrede og sit mest brændende had.


Lad mig slutte som dronningen: Må Gud bevare Danmark og danskerne.

Ingen andre gør det.

Elsebeth Halckendorff

http://www.180grader.dk/Politik/astrid-har-en-plan

 


Censur-Partierne
 
Jeres vedvarende analyser - kan jo også føre til - at i fravælger at stemme på de forenede Censur-Partier ved det næste Folketingsvalg ??? De forenede Censur-Partier er som bekendt =
 
Socialdemokratiet - Radikale Venstre - Socialistisk Folkeparti ( SF )
Konservativ Folkeparti - Enhedslisten - og Venstre
 
Disse Partiledere har i over 40 år - ikke taget sig sammen til at fjerne = Censur Paragraf 266b og Partilederne af disse Partier - der selv vælger deres efterfølgere - har gennem deres Passivitet optrådt som = TavshedensTyranner. Som politisk interesserede ved - så blev ( Censur Paragraf 266b ) indført i Danmark i 1971 medens Knud Thestrup var Konservativ Justitsminister. Hvis en Partileder selv vælger sin efterfølger - så er spørgsmålet - hvor demokratisk det i virkeligheden er ??? Det minder om det system som Frimurerne bruger i deres templer - rundt om på jordkloden.
 
 

Vil du forsvare Danmarks Kvinder ???
Bliv eventuelt
VELFÆRDS-KAVALER.
Meld dig ind i nærheden af din bopæl.


www.danskernesParti.dk
Daniel Carlsen

http://www.siaddk.wordpress.com/
Anders Gravers

www.fritdk.dk .
Michael Ellegaard

www.islaminfo.dk

Læs evt. under overskrifterne ( Kvinder og Taqiya )http://www.danskfolkeparti.dk/
Kristian Thulesen Dahl

www.frhp.dk/hov

http://www.Frihedspartiet.net
Lars Egmose

http://www.dksamling.dk/
Morten Uhrskov Jensen

Vil du forsvare Danmarks Kvinder ???
Bliv eventuelt
VELFÆRDS-KAVALER.
Meld dig ind i nærheden af din bopæl.


 Det kulturbetingede kvindesyn    

 

 Kvinder bliver systematisk udsat for seksuel chikane af mellemøstlige mænd, men bliver ved med at stemme på partier, der vil have mere indvandring. Uforståeligt, mener = Rachel Adelberg Johansen.

 

 

Til et folk de alle høre
som sig regne selv dertil
har for modersmålet øre
har for fædrelandet ild;

Billeder af nfs grundtvig

 

Flere billeder af nfs grundtvig

resten selv som dragesukker
sig fra folket udelukker.
lyse sig selv ud af æt,
     nægte sig selv indfødsret      

N.S.F.Grundtvig  

 N.F.S. Grundtvig - Wikipedia, den frie encyklopædi

Orøs nye nationalsang : Vi er alle i samme båd - YouTube

Du kan lære ( Grundtvigs Salmer ) til klavermusik

Spillet af selveste = Erling = på dette Link

www.erlingmusic.dk

samt mange andre melodier

 


Hvem er du

 http://www.oplys-dig-selv.dk/371635263

-----------------

 Hvorfor kræver ( FN = UN ) denne Censur 

af 1oo redaktører og journalister  ??? 

Mediene viktig for fremme av multikultura-lismen 4. juni 2007

I går møttes rundt 100 redaktører og journalister fra hele verden i Oslo for å delta på en internasjonal konferanse om medier og globalisering. FNs spesialutsending for overvåkning av rasisme og fremmedfrykt, Doudou Diene (bildet), innledet konferansen med å henstille mediene om aktivt å gå inn for å skape et multikulturelt samfunn. Han uttrykte bekymring for at demokratiske prosesser kan føre til at innvandringsrestriktive partier kommer til makten.

Citat slut Læs resten på dette link medier og globalisering


 

William Cooper - You BETTER wake up ! - YouTube

www.youtube.com/watch?v=U8Q9Wm6ZKGE
30/06/2011 - Uploadet af WeAreONEbigFamily
This speech was 3 weeks before he got murdered.May he rest in peace. Full Docu here: William Cooper ...

 


 

William Cooper - The Identity of Beast #2 (Full Length) - YouTube

www.youtube.com/watch?v=eM5B60li_So
02/07/2011 - Uploadet af ConspiracyScope
http://www.hourofthetime.com/ William Cooper Playlist: http://www.youtube.com/ playlist?list ...

215RO- Revolutions, Tyrants & Wars (Romanian) / Total Onslaught ...

www.youtube.com/watch?v=8yDBzgRi_HI
06/06/2012 - Uploadet af OfficialADTVChannel
Revolutions, Tyrants & Wars need finance and support in order to succeed. Who is behind the major ...
 

De = Danske Konfirmander - der ikke - overlader til hesten - at tænke for sig - ( fordi den har et større hoved ) de kan oplyse sig selv - om - hvordan man kan lære at genkende - hedninge-religionerne =

Hvilke hemmelige sprog = har = Satan-tilbedere ???

Freeman and Texe Marrs Part 1- 3/4 (Occult, Masonry, Britney ...

www.youtube.com/watch?v=h_4aGoHSvPY
10/04/2011 - Uploadet af JediWitness
NWO and Occult researcher Freeman speaks with Texas minister and author Tex Marrs about the occult ...

 

SÅLEDES LYDER ( GUDS LOV ) DEN = DER STÅR I BIBELEN.

Bibelen 2. Mosebog Kapitel 20 Vers 3. til og med Vers 17.

Gud talte disse ord: Jeg er Herren din Gud, som førte dig ud af Egypten, af trællehuset.

1. Du må ikke have andre Guder end mig.

2. Du må ikke lave noget gudebillede i form af noget som helst oppe i himlen eller nede på jorden eller i vandet under jorden ! Du må ikke tilbede dem og dyrke dem, for jeg, Herren din Gud, er en nidkær Gud. Jeg straffer fædres skyld på børn, børnebørn og oldebørn af dem der hader mig; ! men dem, der elsker mig og holder mine befalinger, vil jeg vise godhed i tusind slægtled.

3. Du må ikke bruge Herren din Guds navn til løgn, for Herren vil aldrig lade den ustraffet, der bruger hans navn til løgn.

4. Husk sabbatdagen og hold den hellig. ! I seks dage må du arbejde og gøre alt, hvad du skal; ! men den syvende dag er sabbat for herren din Gud. Du må ikke gøre noget som helst arbejde, hverken du selv eller din søn eller datter, din træl eller trælkvinde eller dine husdyr, og heller ikke den fremmede i dine byer. ! For på seks dage skabte Herren himlen og jorden og havet med alt, hvad de rummer, men på den syvende dag hvilede han. Derfor har Herren velsignet sabbatsdagen og helliger den.

5. Ær din far og mor, for at du må få et langt liv på den jord, Herren din Gud vil give dig.

6. Du må ikke begå drab.

7. Du må ikke bryde et ægteskab.

8. Du må ikke sjæle.

9. Du må ikke vidne falsk mod din næste.

10. Du må ikke begære din næstes hus. Du må ikke begære din næstes hustru, hans træl eller trælkvinde, hans okse eller æsel eller noget som helst af din næstes ejendom.

Bibelens ( Bud Nr. 2 )

 

2. Du må ikke lave noget gudebillede i form af noget som helst oppe i himlen eller nede på jorden eller i vandet under jorden ! Du må ikke tilbede dem og dyrke dem, for jeg, Herren din Gud, er en nidkær Gud

 

 

Frihedsgudinden - Wikipedia, den frie encyklopædi

 

da.wikipedia.org/wiki/Frihedsgudinden Cached - Lignende
Frihedsgudinden (engelsk: Statue of Liberty, fransk: Statue de la Liberté) er en statue i New Yorks havn, som byder velkommen til rejsende, der kommer fra ...

 

Hvad fortæller statuen af Lucifer. USA har en Forfatning = men Lucifers love = regerer USA.
What says the statue of Lucifer. U.S. has a Constitution = but Lucifer laws =reigns USA ???

 

Frihedsstøtten København Danmark = stod færdig i september 1797 interessant årstal.

STATUE Of LIBERTY Was BUILT to SECRETLY REPRESENT ...

 

www.youtube.com/watch?v=DrTuT7szqOE
20/12/2010 - Uploadet af ricthuse
STATUE Of LIBERTY Was BUILT to SECRETLY REPRESENT LUCIFER: Featuring MARK DICE. ricthuse·2 ...
 

 

Flere videoer for The Statue of Liberty Was Built to Secretly ... »

 

Ezekiels bog

Kapitel 20 Vers 12 - 20 - 24 - 25

 

Vers 12. - Også mine sabbatter gav jeg dem, for at de skulle være et tegn mellem mig og dem, at det skal kendes , at jeg Herren er den, som helliger dem. 2.Mos.20,8; 31,13. 5.Mos.5,12

 

Vers 20. - Hold mine Sabbatter hellige, så de bliver et tegn mellem mig og eder,at det må kendes, at jeg herren, er eders Gud.

 

Vers 24. - fordi de ikke holdt mine lovbud, men lod hånt om mine anordninger og vanhelligede mine sabbatter, og deres øjne hang ved deres fædres afgudsbilleder.

 

Vers 25. Derfor gav jeg dem anordninger som ikke er gode, og lovbud, ved hvilke de ikke vandt liv. Ap.G.7,42

 

Besøg evt. www.Sabbat-Kristne.dk

 


 

Flere videoer for Excommunicated Priest.. Exposes New ... »

 


 

The missing Link = er nu fundet

Religiøst og historisk set

mellem Vatikanet og islam.

 

How the Vatican Created Islam Part 1 - YouTube

 

www.youtube.com/watch?v=o_qYcJ-GSZc
25/07/2013 - Uploadet af CounterReformationTV
How the Vatican created Islam. The astonishing story from an ex-Jesuit priest, Alberto Rivera, which was told ...
 
www.youtube.com/watch?v=flz4P-R8rFc
25/07/2013 - Uploadet af CounterReformationTV
How the Vatican created Islam. The astonishing story from an ex-Jesuit priest, Alberto Rivera, which was told ...
 

 

Professor = Walter Veith = om Bibler

 

Walter Veith (13) Battle of the Bibles /Total Onslaught - YouTube

 

 
Hvilke 10 Bud står der i en Katolsk Bibel ???
 

KATEKISMUS = DE 10 BUD

1. Du maa ikke have andre Guder.

2. Du maa ikke misbruge Herren din Guds Navn.

3. Kom Hviledagen i Hu, at du holder den Hellig.

4. Ær din Fader og din moder

5. Du må ikke slaa ihjel.

6. Du må ikke bedrive Hor.

7. Du må ikke sjæle.

8. Du må ikke sige falsk Vidnesbyrd imod din næste.

9 Du må ikke begære din næstes Hus.

10. Du må ikke begære din Næstes Hustru, Svend, Pige, Kvæg eller noget, som hører din næste til.

 

Sådan lyder ( De 10 Bud ) i min Katekismus fra 1925

 

Hvordan lyder ( Guds Lov = De 10 Bud ) i en russisk Bibel ???

 


 

En opfordring

 

Jeg opfordrer alle - der er medlem af - Dansk Samling - og personer der overvejer - at stemme på - Dansk Samling - til at finde sammen i grupper på tre Personer - og mødes rent fysisk - en gang om ugen - og spille Analyse-Spillet - med det formål - at finde de skjulte sandheder - som - Tavshedens Tyranner - holder skjult for Danmarks Befolkning.

 

Hvordan virker = Tempelmagtens Kommando-system ???

Hvem er den hemmelige Enehersker ???

www.kulturpartiet.dk
www.forsvarspartiet.dk
www.fornyelsespartiet.dk
www.Tavshedens-Tyranni.dk
www.sagenskerne.dk

www.pokerpartiet.dk
www.oplysningspartiet.dk
www.advarselspartiet.dk

www.feriepartiet.dk
www.oplys-dig-selv.dk

www.Sabbat-Kristne.dk Om - Martin Luther- nederst til venstre.
www.Vilde-Teorier.dk
www.Skjulte-Sandheder.dk
www.about-Truths1.dk
www.Tro-eller-overtro.dk

UGENS ANALYSER for TRE VENNER eller TRE VENINDER

Begynd de ugentlige analyser fra disse hjemmesider. Første person styrer musen. Den næste person - sørger for kaffe med mere. Den tredje person noterer det ned - der skal analyseres yderligere.
 
Husk = Kære Ungdom = i søger efter Sandheder om Tempelmagtensglobale funktioner = inden for disse 7 overordnede globale områder = og hvordan de han kombineres - for at sikre - fuld global kontrol - inden for
 
Politik - Lovgivning - Jura - militæret - Økonomi - Kultur - Medie-censur.
 
Det som i ( Konfirmander) og andre Unge finder interessant - det er i velkommen til eventuelt - at gemme på et ( USB-stik ) til dybere analyser senere - når jeres udannelse evt. igen tidsmæssigt tillader - at i igen kan samles - foran en Computer og i kan forsætte jeres analyser af - hvem der er Tempelherren i virkelighedens verden. Kan i finde de spørgsmål - der fører til svar - der igen fører til nye spørgsmål - og så videre. Aftal hvor og hvornår i kan og skal mødes - på jeres ugentlige analyse møde-dage.
 

 
 
Et godt råd.
 
Vent med at spille Analyse-Spillet indtil du er voksen nok.
 
Først når du kan holde den faste ugentlige aftale ( hver gang ) med dine to medspillere = er du voksen nok til at spille

ANALYSE-SPILLET

Nogle bliver aldrig voksne nok - til at spille - analyse-spillet.


 
Hvis du sætter dette link ind på dit skrivebord
 
så er du kun et klik fra analyse-spillet.
 
Jeg ønsker alle deltagere - god fornøjelse med Analyse-spillet.
 
Med venlig hilsen - Poul Leo Nielsen alias Saxo-Poul.
 

Islam begyndte for cirka 1400 år siden ???

www.islaminfo.dk

www.Nationaldemokraten.dk

www.DenKorteAvis.dk

www.UriasPosten.net

Kommentar fra Mogens Camre

--------------------------

Mogens Camre - godt sagt! - YouTube

 

www.youtube.com/watch?v=lc0TUf9J0dI

Hvorfor findes ( Guds Lov = De 10 Bud ) ikke i Koranen

Annonse i Berlinske Tidende, 6. november, 2013

-------------------------------------------------------------------------------------

Messerschmidt

www.islaminfo.dk

Vatikanets Penge | Tagryggen

www.DenDanskeForening.dk

www.medie1.dk

Om Islams udbredelse fundet i 2008
Besøg evt - http://www.youtube.com/watch?v=6-3X5hIFXYU

 


 

Muhammed blev født cirka 500 år eller 600 år efter

 

Guds søn = Jesus = var Korsfæstet.

 

Cirka 1500 år før ( Guds Søn = Jesus ) levede = Havde

 

Profeten Moses modtager ( Guds Lov = De 10 Bud )

 

De blev opbevaret i Pagtens Ark. Hvor de stadig opbevares.


 

Nu til dette spørgsmål

 

Hvad kom først ( Pagtens Ark ) eller ( Tempelnøglerne )

 

e

 

( Vatikanets Tempelnøgler )

 

Billeder af pagtens ark jødedommen

 

Og nu til = Vatikanets Tempelnøgler

 

Den gamle Verdensorden ) var baseret på ( Guds Lov = De 10 Bud )

 

Pavens Tempelnøgler = ( New World Order )

 

 

Den nye verdensorden ( New World Order ) kontrolleres af Jesuitter.

Alle Frimurer-loger ( Freemason) kontrolleres af Jesuitter

 

Hvornår omtales ( Vatikanet tempelnøgler ) første gang i historien.


 

Så blev Kristendommen Tilladt i Rom - men

 

Guds Lov = De 10 Bud = blev beskåret.

Det omtales således =

Annonse i Berlinske Tidende, 6. november, 2013

 

 


 

The Anti-Christ Identified: The Testimony of an Ex-Jesuit Priest ...

 

www.youtube.com/watch?v=imMUG74KVSM
25/08/2011 - Uploadet af TheMounteBankExposee
The Testimony of Alberto Rivera, Ex-Jesuit Priest. ... The Anti-Christ Identified: The Testimony of an Ex ...
 

 

Da Rom - med deres Hedenske og meget hævngerrige Guder - indførte Kristendommen = fik de mulighed for at lave ( Religiøse Juridiske fiflerier ) med ( Guds Lov = De 10 Bud ) så det blev gjort. Men der hvor ( Guds Lov = De 10 Bud ) de bliver svækket =

 

der breder lovløsheden sig - og respekten for sine landsmænd og medmennesker svækkes - fordi - uden = Guds Lov = som de står i Bibelen- kan den det enkelte menneske - ikke kende forskel på godt og ondt - hvilket får samfund - til at fungere dårligt - eller til helt at bryde sammen. Denne tendens - kan muligvis analyseres i et folk - af Fremtidens Historie-Forskere - Fra dengang Kong Konstantin den store døde.

Konstantin den Store - Wikipedia, den frie encyklopædi

 

Så kommer vi frem til den tid - hvor Muhammed kom ind på scenen. I dag - den 25. januar 2014 - må jeg konstatere - at i Muslimernes hellige bog Koranen der eksisterer ( Guds Lov = De 10 Bud ) sådan som de står i Bibelen. Det betyder direkte - at muslimske samfund ( der hvor Koranen hersker ( bliver til elendige samfund at leve i - fordi uden ( Guds Lov = De 10 Bud ) så Kolapser den slags samfund. Kort sagt =

 

I Koranen eksisterer ( Guds Lov = De 10 Bud ) ikke.

Hvad er forklaringen på denne udelukkelse af ( Guds Lov = De 10 Bud )

 

Måske findes den på dette Link ???

HVAD KATOLIKKER I USA = BØR VIDE OM ISLAM ???

 

The Vatican Created Islam & Alilah is Satan - YouTube

 

www.youtube.com/watch?v=k27ebXxZteM
12/03/2012 - Uploadet af hummingbird027
http://www.redicecreations.com/specialreports/2006/04apr/catholicislam.html ...
 
 
Som det blev oplyst på denne Video - fra You Tube - så var det Vatikanet - der sammensatte indholdet af Koranens religiøse indhold.
 
Tilsyneladende har min Kristne Gud - til min forbavselse - omtalt muslimer i Bibelen
 
The Mystery of Mecca (Islam + Catholicism Secret) - Mike Hoggard

 

The Mystery of Mecca (Islam + Catholicism Secret) - Mike Hoggard

 

The Mystery of Mecca (Islam + Catholicism Secret) - Mike Hoggard ...

 

www.youtube.com/watch?v=TV0N_rFmMkM
27/08/2012 - Uploadet af HeavenClear
Another very interesting video by Mike Hoggard, enjoyed watching it very much - hope you´ll like it, too!
 

 

De kommunistiske langtidsmål

 Hvem kom først:
kommunismen eller mentalhygiejnen?
Målet er det samme.

”De 45 kommunistiske langtidsmål” fremkom i USA´s Kongresrapport af 10. januar 1963. De blev taget fra bogen ”Den nøgne kommunist” af W. Cleon Skousen, som begyndte sine indgående studier af kommunisterne inden sine 16 års tjeneste i ”The federal Bureau of Investigation”. Disse mål blev samlet fra rapporterne efter Kongreshøringerne og ved hjælp af tilgængelige bøger af ex-kommunister.

De første 16 langtidsmål, samt nr. 34 og 35 samt de sidste tre (nr. 43-45) drejer sig mere specifikt om USA´s politik, indenrigs som udenrigs. Dem lader jeg ligge i denne omgang, da teksten ellers bliver for lang her på bloggen.

Men de andre 24 angår os alle. Som det ses af nedenstående er det i høj grad disse langtidsmål, som vore politikere og vi selv bygger på uden at ane, hvem der har udtænkt dem og dikteret dem og at man med disse skal ødelægge vore demokratiske samfund.


17: Skaf kontrol over skolerne. Brug dem som indføringssted for socialisme og fortløbende kommunistisk propaganda. Nedbryd studieplanerne. Skaf kontrol over lærernes organisationer. Put det kommunistiske partis linje ind i lærebøgerne.

18: Opnå kontrol med alle studenteraviser.

19: Brug studenteruroligheder til at fremkalde offentlige protester med programmer eller organisationer, som er under kommunistisk angreb.

20: Infiltrér pressen. Få kontrol over boganmeldelser, udgivelser og bestyrelsesposter.

21: Få kontrol med nøglestillinger i radio, TV og filmproduktion.

22. Fortsæt med at misbillige amerikansk kultur ved at nedbryde alle former for kunstneriske udtryk. (En amerikansk kommunistgruppe blev bedt om at ”fjerne alle gode skulpturer fra parker og bygninger og erstatte dem med formløse, hæslige og meningsløse former”).

23:Kontrollér kunstkritikere og ledere af kunstmuseer. ”Vor plan er at skabe modbydelig, frastødende og betydningsløs kunst”.

24: Afskaf alle love vedrørende pornografi ved at erklære dem for ”censur” og et brud på ytringsfriheden og pressefrihed.

25: Nedbryd kulturelle normer om moral ved at ophjælpe pornografi og utugtighed i bøger, blade, film, radio og TV.
.

26:Omtal homosexualitet, degeneration og sexuel omgang i flæng som ”normale, naturlige og sunde”.

27. Infiltrér kirkerne og erstat religion – efter at den først er blevet afsløret – med ”social” religion. Nedvirdeér kirken og ophjælp behovet for intellektuel modning, som ikke behøver en ”religiøs krykke” til støtte.

28: Afskaf bøn og enhver form for religiøst udtryk i skolerne på grund af, at det skader princippet om ”adskillelse af kirke og stat”.

29: Nedvurdér den amerikanske grundlov ved at kalde den utilstrækkelig, gammeldags, ude af trit med moderne behov, en hindring for samarbejde mellem nationerne på verdensbasis.

30: Nedvurdér det amerikanske samfunds fædre. Præsentér dem som selviske aristokrater, som ikke varetager den almindelige mands interessser.

31: Forklejn alle former for amerikansk kultur og tag modet fra undervisningen i amerikansk historie, da det kun var en mindre del af ”det store billede”.
Hav mere interesse for den russiske historie efter den kommunistiske overtagelse.

32: Hjælp enhver socialistisk bevægelse til at få centraliseret kontrol over enhver del af kulturen, uddannelsen, bistandskontorer, velfærdsprogrammer, sindssygehospitaler o.s.v.

33: Fjern alle love eller handlinger, som hindrer det kommunistiske apparats operationer.

(nr 34 og 35 om mere specifikke amerikanske forhold er udeladt her).

36: Infiltrér og få kontrol over flere fagforeninger.

37: Infiltrér og få kontrol over storindustrien.
.

38: Overflyt noget af retten til indgriben fra politiet til socialkontorerne.
Behandle alle opførselsproblemer som psykiatriske sygdomme, som ingen andre end psykiatere kan forstå og behandle.

39: Dominér den psykiatriske profession og brug sindssygelove til at opnå tvangskontrol med dem, der sætter sig op imod de kommunuistiske mål.

40: Nedvurdér familien som begreb. Fremelsk kønslig omgang i flæng og gør det let at blive skilt.

41: Skab behov for børneopdragelse uden for forældrenes ”negative” indflydelse. Ophjælp fordomme, mentale blokeringer og hæmninger hos børn for at undertrykke forældrenes indflydelse.

42: Skab det indtryk, at vold og oprør er lovlige aspekter i den amerikanske tradition, - at studenter og interesse-grupper skal rejse sig og anvende ”forenede kræfter” på at løse økonomiske, politiske eller sociale problemer.

Kilde: her taget fra tidsskriftet AKTION nr 7/1978 (som citerer alle 45 langtidsmål).
 
Illustrationerne:    
 
Tegneserie for børn, "August og Sofie", tegnet af Dea Trier Mørchs gruppe "Røde Mor"
Tegning af Egon Clausen, DR, familieprogrammer
Teater for børn: "Ska´ vi komme sammen", Baggårdsteatret.
Forside på medlemsblad fra Mentalhygiejnen.
 
Attentatet på John F. Kennedy skete fredag den 22. november 1963 kl. 12:30 lokal tid (19:30 dansk tid) på Elm Street i Dallas, Texas.
 
 
 
Kom inspirationen til ( Karl Marx - Engels ) om at skrive det kommunistiske manifest = fra ( The Talmud ) gennem den Præst - der var med til opdrage Karl Marx  ??? 
 
 
 
Har Kommunismen et religiøst udspring i fra ( The Talmud ) en af jødernes hellige bøger  en  jødisk Babylonsk hellig bog ??? Er der lokgik i denne mulighed  ??? Hvem var Sadakæerne ???  Hvor forsvandt de hen ???

Saddukæer - Wikipedia, den frie encyklopædi

da.wikipedia.org/wiki/Saddukæer
 
Saddukæerne var en jødisk sekt der blev grundlagt i 2. århundrede f.v.t., formentligt som et politisk parti. Den var ophørt med at eksistere lige efter 1. århundrede ... hvor forsvandt de hen ???
 

 
Gud Skabte Ordet - Johannes-Evangeliet Kapitel 1. Vers til og med vers 5.
 
Så blev Satan sur  = og skabte hemmelige  tegnsprog - med mere  ???
 

CODEX MAGICA: The Freeman Perspective - Part 1 of 2 - YouTube

www.youtube.com/watch?v=gUCo_yGiFPM
18/06/2013 - Uploadet af YABLESSGMS144
Prepare yourself for 2 hours of life changing video. Freeman and Texe Marrs discuss Illuminati hand-signs ...
 

 

The Statue of Liberty---Goddess of Liberty Mystery Babylon the Great

www.youtube.com/watch?v=8_UNZXFVK6w
21/01/2012 - Uploadet af twclark66
Explore the symbolism of The Statue of Liberty and the Freemason Mystery Babylon the Great Symbolism ...

 

Allah is a goddess.mpg - YouTube

www.youtube.com/watch?v=Fg2aKNbT9nc
28/11/2010 - Uploadet af SphinxIotaLapis
Hexagram exposed. allah is a goddess. Illuminati worship Venus Zionist are muslim. Khazars are false Jews ...
 

  ----------------------------

 Bønnekald i Hamborg

http://www.youtube.com/watch?v=BYEznnLFeg8&sns=em

 Det er nok kun 5 gange om dagen - der kaldes til bøn i

Fremtidens Danmark

----------------------

Må = Konfirmander  Konfirmander = vide mere

end deres

Eventuelle = Hedenske = Konfirmations-Præster  ???

 

Kirkelig højrefløj vender biskopper ryggen | TV2 ØST

  Er otte ud af 10. biskopper i Danmark Muslimer  ???

Hvilken vurdering har

DANMARKS

KONFIRMANDER   KONFIRMANDER

af dette spørgsmål

 Har de et svar

???

www.Opendoors.org

Evangelisk Luthersk Netværk

 


 The Jesuit Banking System - Eric Jon Phelps - YouTube

www.youtube.com/watch?v=9fmi_uiID0o
25/01/2012 - Uploadet af Island1
The-Vatican-Billions-Avro-Manhattan.pdf http://www.mediafire.com/?58f0usl0hvl5663.

 Billeder af jon eric phelps

---------------------------

The Building Up of World War 3 - Eric Jon Phelps - YouTube

www.youtube.com/watch?v=zwQwtKC4MxYDel
Delt på Google+ Se indlægget.
12/11/2012 - Uploadet af Islandretreat
Links to suppressed books below. History_of_the_Jesuits Their Origin, Progress, Doctrines, and Design by G. B ...
 

Flere videoer for The Building Up of World War 3 - Eric Jon ... »  

 


www.euro-med.dk.

 

Og lige et spørgsmål til Danmarks Kvinder

Har Kanslergade-Forliget indflydelse på

kvinders hverdag i og uden for Køkkenet

her i 2014  ???

Billeder af kanslergadeforliget

 

 

 Flere billeder af kanslergadeforliget

 Og så et tillægs-spørgsmål til

Danmarks Kvinder

Kanslergadeforliget - Wikipedia, den frie encyklopædi

Er Hegel-systemet en del af Kanslergade - Forliget

-----------------

Kommentar fra Mogens Camre 

måske medforfatter til en ny bog  ???

www.Spydet.blogspot.dk

Flere videoer for messerschmidt »

 Videoer til mogens glistrup

 www.Sabbat-Kristne.dk

www.Uriasposten.net

www.DenKorteAvis.dk

www.Kulturkloeften.dk

www.DenDanskeForening.dk

  www.Nationaldemokraten.dk   

 Bogen med 100 Epistler mod Danmarks Islamisering og for ( repatriering = udvisning )

CSC strejken tydeliggør behovet for en national IT-virksomhed

 


 

 Flere Videoer præsenteret af  =  Professor Walter Veith

www.youtube.com/watch?v=BomP-eZ5lYM
28/12/2011 - Uploadet af TheClosingOfTime
http://amazingdiscoveries.org/ This DVD explains the emergence of a new world order and its purpose, with ...
 
 

 


Var disse tre Politikere medlemmer af den samme globale insider organisation af Freemason .

------------

 Billeder af jalta konferencen

 

 Flere billeder af jalta konferencen

 


 

Formand
Katrine Winkel Holm

www.Trykkefrihed.dk

Støt ytringsfriheden, bliv medlem

www.Trykkefrihed.dk

"Kun der, hvor krænkede religiøse følelser ikke har noget retskrav, er der frihed. Derfor medfører ytringsfrihed lige præcis retten til at krænke troendes religiøse følelser.

Uden krænkefrihed, ingen ytringsfrihed"

 Derfor gør noget - Personligt - mens der er tid.

Støt ytringsfriheden, bliv medlem

 

Bevarelsen af  YTRINGsFRIHEDEN  er også

en Global kamp.

Et internet-leksikon    www.islaminfo.dk  om Koranens indhold

og en Global Kvinde kamp.

Kvinder

 

 SAXO.com Online Boghandel - Danmarks største udvalg i bøger

Hvem holder liv i familien  ???


 

Rockefeller afslører alt til Aaron Russo! - YouTube

 

 Kan Kvinder lytte i 11. minutter ???

Have You Forgotten? - YouTube

 http://www.kulturpartiet.dk/118637684

 

EU
af Henrik Ræder Clausen

 

Prisen: kan skifte : Præamblen på side 57 - må anses som nødvendig politisk grundviden.

 

Sprog  Dansk

 

Islam & Roman Catholicism: The New Crusades - Eric Jon ...

www.youtube.com/watch?v=bXDJX39L6zA
14/11/2011 - Uploadet af AramDaniel1
I believe the pope of Rome is Antichrist (Daniel 7:7-27,2Thessalonians ... Islam & Roman Catholicism: The ... 
 

Islams Sharia-love

 Et internet-Leksikon   www.Islaminfo.dk   om Koranens indhold 

Kvinder

Bemærk

Guds Lov = De 10 Bud

findes ikke i Koranen = hvad kan det betyde  ???

 http://www.kulturpartiet.dk/118637684


 Annonse i Berlinske Tidende, 6. november, 2013

 

 

 Roman Empire Rules Today Pt 1 (Full Length) - YouTube

 www.Sabbat-Kristne.dk

Teorien er således

Det folkeslag i EU der glemmer

Martin Luther og Reformationen

Vil blive udslettet  

jugoslavernes historie

 

http://www.sabbat-kristne.dk/202784905

 http://www.sabbat-kristne.dk/202784902

 http://www.sabbat-kristne.dk/202784909

http://www.sabbat-kristne.dk/202784907

og havne på Kirkegården for de glemte folkeslag.

 


 Billeder af europa

 

Flere billeder af europa

Europa - Wikipedia, den frie encyklopædi

da.wikipedia.org/wiki/Europa
 
Europa er en verdensdel, som strækker sig fra Nordsøen og Atlanterhavet i vest til Uralbjergene i øst; og fra Middelhavet i syd til Nordpolen. Det udgør den ...

 


 

 Flere billeder af europa


 

Islams Sharia-love

 Et internet-Leksikon   www.Islaminfo.dk   om Koranens indhold 

Kvinder

Bemærk

Guds Lov = De 10 Bud

findes ikke i Koranen = hvad kan det betyde  ???

 http://www.kulturpartiet.dk/118637684


 Annonse i Berlinske Tidende, 6. november, 2013

 

Flere Videoer præsenteret af  =  Professor Walter Veith

www.youtube.com/watch?v=BomP-eZ5lYM
28/12/2011 - Uploadet af TheClosingOfTime
http://amazingdiscoveries.org/ This DVD explains the emergence of a new world order and its purpose, with ...
 
 

 

Jesuit NWO - Ukraine Crisis - by Eric Jon Phelps - YouTube

www.youtube.com/watch?v=QnLKOWjjiBs
Apr 21, 2014 - Uploaded by Adam 1984
Vatican Assassins Website http://vaticanassassins.org/ The Two Kingdoms - Ukrainian Conflict 2014 ...

 


 

 www.Lyttilgud.dk  www.endtime.net  www.Tagryggen.dk

 Kristendommen - er ikke  forkyndelse  af  Løgne

 ( Taqiya-Taqija

 


New World Order Rising Who? What? When ... - YouTube

www.youtube.com/watch?v=PFgFi9pob0g
13/02/2012 - Uploadet af Jerry Whitehurst
What? When? Where? Why? You and your family may live to see the new world order - which is also the ...

 


 

New World Order

George Bush New World Order - YouTube

www.youtube.com/watch?v=Rc7i0wCFf8g
25/06/2006 - Uploadet af nwokiller

 Flere videoer for George Bush New World Order . »

 Billeder af william cooper

 Billeder af bilderberg

 Billeder af fema camps

"Prolonged Detention"  

Prolonged Detention - YouTube

 


 

9:14 Excommunicated Priest.. Exposes New World Order 1/3 Must see!

www.youtube.com/watch?v=YlqBJsXsIYM
03/03/2010 - Uploadet af SEK4110
Listen to this riveting 1986 speech given by now deceased Priest John O'Conner exposing Benjamin Creme ...

 Flere videoer for Excommunicated Priest.. Exposes New ... »

 


Guds Segl

 

I Kristendommens Bibel der findes ( Guds Segl ) i ( Guds Lov = De 10 Bud ) i ( Bud Nr. 4 ) og der lyder ( Guds Segl ) således.

1. Lovgiverens navn: Herren

2. Lovgiverens Titel . Skaberen ( Han som gjorde alle ting )

3. Hans herskerområde . Himmelen,jorden og havet med alt, hvad der er i dem.

Er Bud nummer 4. fjernet i en katolsk Bibel eller i en katolsk katekismus  ???

Hvilket svar har Paven på dette spørgsmål  ???

 


 

The Vatican Created Islam & Alilah is Satan - YouTube  

www.youtube.com/watch?v=k27ebXxZteM
12/03/2012 - Uploadet af hummingbird027
http://www.redicecreations.com/specialreports/2006/04apr/
catholicislam.html

 


 http://www.sabbat-kristne.dk/243947134

 Også - Kvikke Konfirmander Konfirmander - er velkommen til at spille analyse-spillet

og Printe Debat-emner ud - til brug i private grupper.

 


 

Billeder af jon eric phelps

Billeder af eric jon phelps

 http://www.sabbat-kristne.dk/243947134

 


 

Billeder af pagtens ark jødedommen

 

 Hvad kom først = Pagtens Ark = eller Pavens Tempelnøgler  ???

 Hvilken betydning har Vatikanets Tempelnøgler for Paverne i Rom = iøvrigt  ???

 


 

 More images for pagtens ark billeder

 


 

Lies of The Masoretic Text.m4v - YouTube

www.youtube.com/watch?v=Z0TjXPZLt_E
Aug 26, 2010 - Uploaded by Skip Baker   www.skipbaker.com
How the Anti-Christ Jews slipped in thousands of mistranslations into our KJV. The term "Gentile" means ...

 

Dette bør alle

Danmarks og Europas

Konfirmander  Konfirmander

vide

 Der har været udryddelseslejre i Europa

Papal Jews serving The Jesuit order - by Eric Jon Phelps

www.youtube.com/watch?v=PniCwV6aauY
Apr 18, 2014 - Uploaded by WeAreONEbigFamily is Back
Labor Zionism / Communism / Socialism - Papal Jews serving The Jesuit ... Eric Jon Phelps - Vision of ...

Billeder af jon eric phelps

Billeder af eric jon phelps

 http://www.sabbat-kristne.dk/243947134

Annonse i Berlinske Tidende, 6. november, 2013

 


 

 THREE WORLD WARS: THE PIKE PLAN - Blueprint for ... - YouTube

 

www.youtube.com/watch?v=f13x-aJ3vmE
04/08/2010 - Uploadet af watchman4wales
An understanding of the Pike Plan for 3 World Wars... ... THREE WORLD WARS: THE PIKE PLAN - Blueprint ...
 

Flere videoer for THREE WORLD WARS: THE PIKE PLAN ... »

 


 

http://www.grundlovsnyt.dk/mf-christian-langballe-om-nationalitet-og-indfodsret/ 

Paragraf  4.

Den ( evangelisk-lutherske kirke er den danske folkekirke ) og understøttes som sådan af staten.

2017 - 500 år efter Luther!

 Censur hvorfor ???  Noget skal skjules gennem styring = men hvad ??? 

The Vatican's Role In The New World Order! Bill Hughes ...

 

www.youtube.com/watch?v=RmeyQDL1Vd0
24/03/2013 - Uploadet af MrPioneerlight2011
You need Adobe Flash Player to watch this video. Download it from Adobe. ... The Vatican's Role In The New ...
 

 

Hvilke oplysninger kan

( 0prørske Dynamitgeneraler ) 

stole på ??? 

WHO STOLE WHAT LAND???? - YouTube

www.youtube.com/watch?v=dpEPeH5p3rY
12/06/2010 - Uploadet af coma2009
I HAVE RIGHTS TO THIS VIDEO FROM MY FRIEND OMNICHRISTVID2.
 
Militært udstyr kræver penge = hvor havner indsamlede Penge = indsamlet i Nationalstaten  Danmark til Afrika 
 

 

Søren Krarup om udlændingeloven af 1983 og landsindsamling for ...

5. Oktober 2013 - www.oplys-dig-selv.dk

www.tro-eller-overtro.dk/410537918 

 


 

What The West Needs To Know About Islam | William J. Federer ...

www.youtube.com/watch?v=-YpJjRzQDIM
18/01/2013 - Uploadet af TheDynamiteGeneral
In 1793, Muslim Barbary pirates captured the U.S. cargo ship Polly. The ship was plundered and the crew was ...

 


 

 Analyse Spillet

 for de lidt mere = Kvikke = findes på dette Link. 

http://www.oplys-dig-selv.dk/412607547

  Kan printes ud = foldes sammen tre gange = og evt. omdeles.

 Eventuelt kan et logo stemples på A4-Bagsiden  ??? 

 


 

William Cooper - "Secret Societies and the Vatican" (1 of 5 ...

www.youtube.com/watch?v=TyLrToeXhcI
Sep 10, 2008 - Uploaded by EsotericRiddler
This is the original broadcast from William Cooper's radio show "Hour of The Time". This is from his Mystery ...

 


List of Bohemian Club members - ‎Bohemian Club - ‎Cremation of Care - ‎The Family


www.Bilderberg.org

   www.Google.dk


 www.Trykkefrihed.dk  

 Mosbjerg Folkefest | Fordi Danmark er dejligt

 5. Oktober 2013 - www.oplys-dig-selv.dk

www.tro-eller-overtro.dk/410537918 

Billeder af jon eric phelps

Billeder af eric jon phelps

  www.oplys-dig-selv.dk/410537892

 --------------

 Hvor meget kan din hjerne rumme  ???

  www.oplys-dig-selv.dk/371635269

 


 

 

 Images for den lille havfrue

 

 More images for den lille havfrue

Min Danske Bibel Siger

 Mathæus Evangeliet  Om falske Profeter

Kapitel 7. ( Vers  15.  og   16 )

 Tag jer i agt for de falske profeter, der kommer til jer i fåreklæder, men inden i er glubske ulve. ! På deres frugter skal i kende dem 

 Hørte jeg Rigtigt = blev der sagt dette = i denne film  ???

Lad dog være med at være så bange  

for den fremtid i alligevel ikke undgår

 

Morten Messerschmidt: Falske Løfter og Løgne - YouTube

 

Feb 6, 2012 - Uploaded by EU-aktuelle Nyheder
Morten Messerschmidt præsenterer: en film om Falske Løfter og Løgne.

 ------------

 Is Islam the Catholic Church's religious Branch ???

 www.OpenDoors.org 


 Hørte jeg rigtigt = havde 90.000 Indere mistet hovedet på en dag ???

Why We Are Afraid, A 1400 Year Secret, by Dr Bill Warner - YouTube

  SAXO.com Online Boghandel - Danmarks største udvalg i bøger

 

Bill Warner: Boko Haram IS real Islam - YouTube

 

www.youtube.com/watch?v=27t3uPyf8CE
May 14, 2014 - Uploaded by Ban Koran
Bill Warner: Boko Haram IS real Islam ... Bill Warner - A Taste of Islam by Children of Jewish Holocaust ...

www.Political-Islam.Com     

 


 

What The West Needs To Know About Islam | William J. Federer ...

www.youtube.com/watch?v=-YpJjRzQDIM
18/01/2013 - Uploadet af TheDynamiteGeneral

 


 Disse 2 bøger bør alle

Konfirmander  Konfirmander

læse

SAXO.com Online Boghandel - Danmarks største udvalg i bøger

 


 

Morten Messerschmidt taler til Helle Thorning-Schmidt i ...

Hvem var ombord på skibet - da Titanic sank  ???

Flere videoer for ROMAN EMPIRE rules today DVD1 - FULL ... »

 Blå Censur i EU  ???

 

 Billeder af Kort over europa

 De binder Europas befolkninger på mund og hånd = gennem regler og konventioner. Det oplyser

Mogens Camre

om på

Mosbjerg Folkefest | Fordi Danmark er dejligt

 


 

Billeder af bilderberg

 5. Oktober 2013 - www.oplys-dig-selv.dk

EU - Den rigtige historie: Henrik Ræder Clausen - Salling

 

 

Bøger alle ( Konfirmander Konfirmander ) bør læse  ???

Side 57 = Præampel = indledning til lov. el. traktat

Kend din fjende siger ( Sun Tzu )

Rød Fremmed-ordbog = uundværlig = også for Danskere der ønsker en

Karriere i EU-Systemet.


EU af Henrik Ræder Clausen (Bog) - køb hos SAXO.com

 

Sam Solomon            Medforfatter til denne bog.

 

 http://www.kulturpartiet.dk/118637684

 Disse to bøger burde alle

Danmarks Konfirmander Konfirmander

der kan læse = have i Julegave

Moskeen og dens rolle i samfundet af Sam Solomon (Bog ...

 


 

Vær Velkommen Herrens År - Det er et Yndigt Land - YouTube

www.youtube.com/watch?v=UeBF60ZBPyg
Jan 1, 2011 - Uploaded by blogbalderorg
Vær Velkommen Herrens År Det er et Yndigt Land Kong Kristian stod ved højen Mast DR1 Nytår 2011.

 

 

 www.Medie1.dk

Danmarks højtider

se under

mærkedage

 www.danskkultur.dk

 Vejen til Lidt Danskhed findes på

dette Link

www.fortidensJelling.dk 

 "- det folk der ikke vedkender sig sin fortid,
forstår ikke sin nutid og har ingen fremtid"

Og nu lidt musik

www.erlingmusic.dk  www.Kulturpartiet.dk

 Alle danske danskere = ønskes hermed = et Godt Nytår.

Med Venlig Hilsen  =  Saxo-Poul

www.sabbat-kristne.dk/243947134

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hej!
Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
ANNONCE