TAPRE SOLDATER
TAPRE SOLDATER www.advarselspartiet.dk


Besøg  http://www.youtube.com/watch?v=6-3X5hIFXYU  og lyt. DANMARK HAR NOGLE AF VERDENS DYGTIGSTE OG TAPRESTE SOLDATER.DER ER INGEN TVIVL I MIT SIND OM DENNE KENDSGERNING i dag den 28 - 10 - 08

Verdens-historien har eksempler på,at den farligste fjende for soldater tit er de politikere eller det samfund de kæmper for.Jeg kalder denne fare for
kniven i ryggen.

Lige nu kæmper vores soldater krige i Afghanistan og nogle i Kosovo og måske enkelte i Irak. Hvad og hvem kæmper vore soldater så for ???

De kæmper for det hylster, der hedder demokratiet,og demokratiets indhold,nemlig de mennesker der bestyrer disse  vores fælles demokratiske værdier,og dem der har hovedansvaret er vore POLITIKERE,og deres moralske holdninger,hvilket kommer bl.a til udtryk i,hvordan de bruger deres arbejdsgiveres penge,nemlig skatteborgernes penge.

VORES FORSVARSMINISTER  Hr SØREN GADE.

Vores forsvarsminister Hr SØREN GADE har sagt,at dem der bestiller festen,også må betale regningen til festen.Da det er Regeringen og Folketinget der har bestilt krigen,så er det også dem,der må betale gildet. Vil de det ??? Vil Hr SØREN GADE få de nødvendige midler,der sikrer kampvogne og Tanks mod vejsidebomber ??? Fremtiden vil give svaret ???

KNIVEN I RYGGEN

Tilbage til den hjemmefront,hvor soldaternes familie burde være trygge, hos solidariske artsfæller,i et sikkert demokrati,styret af viljestærke og målbevidste Politikere,med den klare holdning,at forsvare sit eget folk,og de danske værdier,som blandt meget andet er vores jul,og vores salmesang i kirkerne,og her hører korsang med. DRs RADIO-KOR der har 70 ÅRS JUBILÆUM i år med.Vi har over over 300.000 personer der dyrker korsang her i Danmark.Hvor meget korsang findes der i muslimske lande ???

KÆRE SOLDATER,

Det er hvad i kæmper for.Retten til,at holde jul og synge korsang,og synge kristne salmer.Det er indholdet i vores DANSKE Demokrati.Det er indholdet i det hylster,der er DANMARKS Demokrati.Der er selvfølgelig meget andet i soldater kæmper for,derude i fjendelandene.Men i den sidste ende,så kæmper i for vore DANSKE værdier,og for de værdier ,som er indholdet og kulturen  i vores fædreland og i vore demokratiske allieredes fædrelande.

HJEMMEFRONTEN

Hvordan går det så i jeres fædreland kære SOLDATER ,mens i kæmper derude i fjendeland ??? Der sker som altid en indre magtkamp i jeres Danske fædreland.Danskernes grundlæggende værdier,de værdier,som giver os Danskere vores IDENDITET,nemlig JULEN, retten til,at synge KORSANG og SALMER i vores KIRKER er under pres,af en TOTALITÆR IDEOLOGI, som hedder islam,og som EU har lukket ind I Europæiske lande,gennem en aftale,underskrevet i Frankrig den 13 juli 2008.

DET MÆRKELIGE VED AFTALEN MED EU,DET ER.

Der har været en massiv indvandring af muslimer til vesten i over 30 år her i 2008,inden den aftale blev underskrevet.Det ligner planlægning,men ikke af EU, og dog.

Det tyder på,at der har været indre kræfter,der i årevis har kæmpet for at erobre Danmark.fordi de ønskede et andet samfunds-system. Noget kunne tyde på,at disse indre kræfter,har arbejdet med kræfter udefra,som ønsker at erobre vort land.Jeg har ingen beviser,men for et politisk regnestykke kan gå op i en dybere forståelse,så er nødvendigt,at have nogle politiske udgangs-punkter,eller skulle jeg sige grundviden,om brikkerne i det politiske puslespil,der skal sættes sammen.

NOGLE BRIKKER I DET POLITISKE PUSLESPIL og TEORIER.

For at kunne åbne op for en TOTALITÆR IDEOLOGI som islam,så har der efter min opfattelse været indre destabiliserende kræfter på spil.For at forstå hvad jeg mener,kære soldater,så er der nogle enkelte bøger i nødvendigvis bliver nødt til at læse,for at få det politiske puslespil til,at hænge sammen i sin helhed. Det er følgende 3 bøger.Hvordan spiller den viden disse 3 bøger besidder sammen i sin helhed ???

FEMTE KOLONNE  skrevet af GERTRUD GALSTER
KAMPEN MOD GRÆNSERNE bind II  af  PETER NEERUP BUHL
ET DELT FOLK  af  MORTEN UHRSKOV JENSEN

Disse forfattere giver her,hver deres vigtige bidrag til,at kunne analysere og måske forstå,den indre politiske udvikling I Danmark,der har ført frem til,at EU kontrakligt binder sig til at islam,vestens værste og faste fjender i over tusind år,har ret til,at integrere sig i hele Europa,og dermed også i Danmark.Siden det kunne ske,kan det skyldes falske historiske informationer også om islam,og fra hvem ???

Som de siger i Vensyssel,hvor jeg kommer fra,så sagde de gamle .RÆK FANDEN EN LILLEFINGER,OG DU BLIVER ÆDT,MED HUD OG HÅR.Hvis du har en manglende tillid til vores  POLITIKERES  sande DEMOKRATISKE hensigter,eller til vores POLITIKERES GLOBALE POLITISKE OVERBLIK,så er det måske grund til grundig overvejelse om,hvilken politiker du stemmer på,ved næste valg.Kære soldater i har (tid til ),inden næste Folketingsvalg,at læse disse 3 bøger,og danne jeres egen mening om UDVIKLINGEN i det POLITISKE PUSLESPIL.

MIT ØNSKE TIL JER SOLDATER ER FØLGENDE

1 I læser ovenstående 3 bøger,som jeg har nævnt.

2 I printer den side ud,der bærer overskriften BØRNEOPDRAGELSE og tager nogle sider med hjem til jeres kærester,hustruer og anden familie,og spørger dem om,de vil opdrage deres børn,som de opdrager dem i muslimske familier.Hvis i SOLDATER vil gøre mig denne tjeneste,så lover jeg til gengæld,at jeg inden for to måneder vil læse den bog der hedder.

I MORGEN ANGRIBER VI IGEN  af  KIM HUNDEVADT

Lige nu,den 28 oktober 2008 klokken 16:06 ser jeg følgende på DRs TEKST-TV følgende.

KVINDE STENET IHJEL I SOMALIA   citat.

En kvinde,der var anklaget for utroskab,blev i går stenet ihjel af islamiske oprørere i havnebyen Kismayu i den sydlige del af Somalia.Det oplyser nyhedbureauet Reuters.

Den 23 årige kvinde blev dræbt foran hundreder af mennesker på en plads i byen,der har været under kontrol af de islamiske oprørere siden august.
En kvinde i grønt slør og sort maske blev kørt ind på pladsen i en bil,mens vi ventede på at se den grusomme stening.Vi fik at vide,at hun selv havde overgivet sig til straffen,men vi kunne høre hende skrige,da hun blev bundet fast på hænder og fødder,sagde en lokal indbygger,Abdullahi Aden. citat slut.

Det er en sådan TOTALITÆR IDEOLOGI med DØDS-STRAF for  KVINDERs  utroskab som  EU - POLITIKERNE har lukket ind i EUROPA og har dermed givet muslimer fri indrejse til de 27 EU - LANDE..De skal ikke mere spørge om STATSBORGERSKAB.Det er en RETTIGHED de har,inden de overhovedet kommer til Danmark,eller de andre 26 - EU-LANDE.

KVINDER der voldtages risikerer også DØDS-STRAF for at blive voldtaget efter denne TOTALITÆRE IDEOLOGI der hedder islam.EU importerer nu millionvis af muslimer med denne TOTALITÆRE IDEOLOGI til DE 27 EU- LANDE.Jeg siger bare STAKKELS KVINDER i fremtidens DANMARK og i andre EU-LANDE.

KAMPMORAL

Når i soldater kæmper i udlandet,for GUD og DRONNING og FÆDRELAND og vores DEMOKRATIERS forsatte BESTÅEN,så betyder det noget meget PERSONLIGT for den enkelte soldat,og derfor også for kampmoralen,at VIDE,at kærester,hustruer og familie er sikkerhed hjemme i fædrelandet.Lige nu,er der allerede områder i Danmark,der domineres af denne  STENKASTENDE TOTALITÆRE IDEOLOGI,som hedder islam.Så kære soldater,det er tid til,at tænke over,hvad der sker på hjemmefronten i Danmark.

ET SPØRGSMÅL TIL JER SOLDATER.

I mens i kæmper derude i Afghanistan og andre steder mod fjenden på udebane,sker det så på samme tid noget ,( herhjemme) at Europas Politikere lukker fjenden ind på hjemmebanen ??? Er det også jeres opfattelse af sitivationen ??? Så er der måske brug for,at i efter endt tjeneste,melder jer ind i nogle politiske partier,og gør en forskel.Min holdning er,at Danmark skal ud af EU og det kan IKKE ,GÅ HURTIGT NOK.Hvad mener i SOLDATER ???

FORVIRREDE POLITIKERE  ???

Af og til,så har jeg den opfattelse,at vore POLITIKERE er FORVIRREDE og ikke aner, hvordan de skal tackle den fejlslagne integration,som medfører flere og flere voldtægter i Danmark.Det første i kunne gøre ( HVIS I IKKE KAN PRÆSTERE NOGET BEDRE SELV ) ??? det var at gennemgå  SIADs  LOVFORSLAG.De findes også her på siden.
 
I kunne jo starte med,at KONTROLERE om de strider imod GRUNDLOVEN ???  Det kunne jo godt være,at der var  NOGLE SOLDATER med vores FORSVARSMINISTER Hr SØREN GADE i SPIDSEN,der er interesseret i et klart svar,om  ((( SIADs LOVFORSLAG ))) strider imod ((( GRUNDLOVEN )))  ??? Er det RATIONELT TANKEMÆSSIGT af vore POLITIKERE at UNDERSØGE DETTE ???

FORVIRREDE POLITIKERE ELLER ???

Når EU-POLITIKERE allerede i 1972 talte om et indre frit marked,da fik vi ikke at vide,at en del af planen ,MÅSKE allerede dengang var,at der skulle være 9 muslimske lande,og også Israel skulle være med,i dette indre Europæiske  marked.

Som vælger har jeg aldrig haft fantasi til at tro at noget muslimsk land skulle eller kunne blive en del af EUs indre marked.Måske var det allerede i 1972 en del af en stratetisk politisk langtidsplan ??? Det kan vore SOLDATER jo ikke vide så meget om,for de var jo ganske unge,der tilbage i 1972,og det var mange STUDENTER og POLITIKERE også.

Nu kom kendsgerningerne som EN TYV OM NATTEN,for beboerne i de 27 EU-LANDE.NEMLIG
EUROMEDITERRANIEN-AFTALEN,der giver ret til fri indvandring fra følgende lande til EU fra år 2010.

MAROKKO  ALGERIET  TUNIS  EGYPTEN  JORDAN ( DET PALESTINENSISKE SELVSTYRE ) LIBANON  TYRKIET og ISRAEL.

Denne EUROMEDITERRANIEN aftale med disse lande har været skjult godt for Danmarks og EUs befolkninger.Det er fantastisk,at det har kunnet lade sig gøre,i et Demokratisk land som DANMARK,der har en FRI PRESSE  ??? Jeg kaldet det FORTIELSENS KUNST og denne gang i INTERNATIONAL TOPKLASSE.Hvilke EU-POLITIKERE har stået bag denne MANGEÅRIGE FORTIELSES-STRATEGI ???

KÆRE SOLDATER,STUDERENDE og UNGE POLITIKERE,begynder i at ane,at der allerede tilbage først i 1970 erne,blev lavet en aftale med arabiske lande om,at der skulle være fri indvandring af muslimer fra visse muslimske lande ??? Tilsyneladende er der ældre politikere ( FRA FORSKELLIGE POLITISKE PARTIER ) der støtter denne frie indvandring.Det dufter af en SAMMENSVÆRGELSE et POLITISK KOMPLOT. Det rejser nogle spørgsmål. Er vore UNGE POLITIKERE blevet overtalt eller forført til,at videreføre en politisk erobrings-strategi af Danmark,i samarbejde med ydre fjender,og af de 26 EU-LANDES EU-POLITIKERE.

HAR VORES INTELLEKTUELLE ELITE vores DANSKE STUDERENDE FÅET BLÆST HJERNEN UD,GENNEM HÆMNINGSLØSE FREDAGS-FESTER ??? Hvad betyder det,for deres fremtid,hos de POLITISK KORREKTE. Min bedømmelse.Det vigtigste her,det er ikke at BRUGE HJERNEN,men at have de rigtige meninger.KÆRE UNGE. HELD og LYKKE med fremtiden.Med jeres RIGTIGE MENINGER går det nok,men hvad med jeres BØRN eller BØRNEBØRN ???

KONSPIRATIONS-TEORIEN  og SOLDATER

Hvad betyder denne udvikling fra 1970 erne for jer SOLDATER ??? Det kan jo betyde,at jeres indsats i Afghanistan og andre steder,bliver gjort forgæves.Der hvor i har hjulpet kvinder i Afghanistan,har i gjort stor gavn,men i forsvaret for DANMARK og DEMOKRATIET og  EUs medlemslande,så kan indsatsen vise sig,at have været forgæves,fordi vi er blevet forrådt indefra,eller fordi VELMENENDE POLITIKERE ikke har gjort deres ( HJEMMEARBEJDE GODT NOK ) og har undladt,at studere islams SHARIA-LOVE og sammenlignet dem med Danmarks GRUNDLOV.Tror i soldater,at vore politikere har GOOGLE,T NIELS ERIK SØNDERGÅRD for at skaffe sig fornøden global viden om islam ???

HVORDAN SIKRES DER EN BEDRE FREMTID I DANMARK ???

Jeg har følgende forslag til en bedre fremtid for Danmark.Alle Danmarks vælgere skal stemme på en personlig kandidat,og undlade at stemme på en politiker,der er over 40 år.

Det vores Danske folketing har brug for,det er,at det POLITISK ØNSKETÆNKENDE FOLKETING bliver afløst af et RATIONELT TÆNKENDE FOLKETING (( DER VED )),at der er noget der hedder VIRKELIGHEDEN,samt at, (( DE VED )) at det meste af denne VIRKELIGHED ligger uden for FOLKETINGET.

Derfor er det en overvejelse værd,at stemme personligt,og undlade at stemme på Folketingskandidater,der er over 40 år.På den måde bliver konspirationspolitikkerne ikke genvalgt.Måske burde der gøres en enkelt undtagelse for PIA KJÆRSGAARD ???

VORE DANSKE SOLDATER.

Jeg kan da godt tænke mig,at nogle hjemvendte soldater,stiller op for politiske partier i Danmark,og netop fremfører synspunktet,at skal de gamle ØNSKETÆNKNINGS-POLITIKERE uden den store interesse for deres egne befolkninger,UDSKIFTES,så er den sikreste måde at fremføre dette POLITISKE BUDSKAB på,at bede vælgerne om,altid kun,at stemme på en PERSONLIG POLITISK KANDIDAT der er under 40 år.Det vil give plads til unge menesker,der kan bedømme virkeligheden,med en RATIONEL TANKEGANG.Som JOHN MOGENSEN synger,der trænger til,at blive skiftet ud i TOPPEN.

Mit sidste ønske til jer soldater i denne omgang, det er,at i går ind på nettet,og besøger www.durban2.dk og afgiver jeres stemme,hvis i ønsker,at bevare YTRINGS-FRIHEDEN.Som i ved,så er der Historisk erfaring for,at fjender har fået lov til,at vokse så meget,at Europas Civilisation næsten blev udslettet under anden verdenskrig.På et tidspunkt er det nødvendigt at trække en streg i sandet,inden det går grueligt galt.

Er det Danmarks UDENRIGSMINISTER Hr PER STIG MØLLER,der på www.durban2.dk i GENEVE i SCHWEIZ ,den DANSKER der skriver under på,at YTRINGSFRIHEDEN KAN GRADBØJES ???,Vil Hr PER STIG MØLLER i april måned 2009 ( skrive under ) på,at YTRINGSFRIHEDEN skal under kontrol af  OIC - LANDENES  religiøse KONTROL nemlig  SHARIA-LOVENE ???

Lige et lille spørgsmål til vore islam-begejstrede POLITIKERE og vore islambegejstrede INTELLEKTUELLE.Hvor mange af jer,har overladt jeres børn,til en muslimsk familie i en uge eller 14 dage,medens i har været på ferie ??? Hvor mange af jer har planer om at gøre dette ???  INTEGRATION bør måske begynde fra TOPPEN,hvis den skal være VELLYKKET.Vi mere jordnære Danskere har jo brug for vores ROLLE-MODELLER.

LIGE EN SIDSTE PÅMINDELSE TIL JER POLITIKERE,OM JERES ANSVAR FOR VORE SOLDATER.DET KAN KOSTE MANGE MENNESKELIV,AT VENTE FOR LÆNGE,MED NØDVENDIGE POLITISKE BESLUTNINGER ???

HVORNÅR ER ET FOLK FORRÅDT  ???

"Altså, hvis vi ikke vil kæmpe for retten, når vi let kan vinde uden blods-udgydelser; hvis vi ikke vil kæmpe, når vor sejr er sikker og ikke så dyrekøbt -
så kan vi nå til det øjeblik, hvor vi er nødt til at kæmpe med alle odds imod os og kun have en yderst spinkel chance for at overleve.
Men der kan gives et endnu værre tilfælde: At vi er nødt til at kæmpe, når der ingen chance er for at sejre, fordi det er bedre at gå til grunde end at leve som slaver."

Winston Churchill

Er vore Danske politikere nu helt sikre på,at det er overflødigt,at kikke på SIADs lovforslag ???

Kære kommende GENERATIONER.Dette sidste spørgsmål blev stillet,den 29. oktober 2008.til vore Daværende politikere.

ERKENDELSE

I dag, den 25. januar 2009 kan jeg meddele, at jeg har læst bogen

( I MORGEN ANGRIBER VI IGEN )

 en glimrende bog,der i suveræn stil fortæller om vores ( DANSKE SOLDATER ) og deres kamp ude i den yderste frontlinje.Jeg må erkende,at jeg er ( en måned forsinket )  med at få læst bogen ( I MORGEN ANGRIBER VI IGEN ) er mit løfte overholdt ???  NEJ , jeg fik læst bogen,men er en måned forsinket. Derfor er mit løfte ikke indfriet, til jer soldater,om at få læst bogen inden for 2 måneder.

Jeg er en måned forsinket, det må jeg erkende. Det var en god og realistisk bog,hvor jeg blev præsenteret for detaljen, de personlige følelser, og det store overblik. Jeg vil anbefale alle danskere at læse bogen.

Jeg håber i DANSKE SOLDATER alligevel vil læse disse tre bøger.

FEMTE KOLONNE  skrevet af GERTRUD GALSTER
KAMPEN MOD GRÆNSERNE bind II  af  PETER NEERUP BUHL
ET DELT FOLK  af  MORTEN UHRSKOV JENSEN

Disse bøger fortæller om en udvikling i Danmark,der har påvirket Danmarks forsvarsholdning. Vi er et venligt folk i medgang, det viser DRs indsamling, der gav 72 millioner kroner.Dette er sket under en global finanskrise. FLOT GÅET. Hvis nogen ønsker at læse bogen,skrevet af KIM HUNDEVADT så er de fornødne oplysninger her.Bogen hedder

I MORGEN ANGRIBER VI IGEN af forfatter KIM HUNDEVADT
UDGIVET af JYLLANDS-POSTENS-FORLAG tlf  33 47 07 07
ISBN: 978-87-7692-186-6

En del af overskuddet fra denne bog vil  blive indbetalt til STSOP - Støtte til soldater og Pårørende (
www.stsop.dk ), som er udsprunget af hold 4s oplevelser.

http://www.krigogfred.dk/.      kontakt@stsop.dk


Donation

Ønsker du at donere penge til foreningen, kan det gøres på følgende måder:

Girokort:
Du kan gå ned på dit lokale posthus, og udfylde et girokort, med følgende informationer:
Kortart: 73
Gironr: 85333496

Påfør det beløb du ønsker at donere, samt navn, email og/eller firma.
Husk at påføre hvis du ønsker at donationen skal være anonym.

Bank:

Bankforbindelse: Nordea
Regnr: 2348
Konto: 4378274112

Påfør det beløb du ønsker at donere, samt navn, email og/eller firma.
Husk at påføre hvis du ønsker at donationen skal være anonym.

SOLDATERS HJEMMEFRONT. er den SIKKER ???

BESØG  www.kulturpartiet.dk  og overvej dette spørgsmål.
Med venlig hilsen   Poul Leo Nielsen 


 Hej!
Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
ANNONCE