ISLAM GLOBALT SET
ISLAM GLOBALT SET www.advarselspartiet.dk
Besøg  http://www.youtube.com/watch?v=6-3X5hIFXYU  og lyt. 

PÅ JAGT EFTER VIRKELIGHEDEN.

KÆRE POLITIKERE. SVARER DR.PETER HAMMONDS FORSKNINGS - RESULTATER , MED DEN VIDEN, SOM I EJER OM ISLAM,  INDE I VORES FÆLLES FOLKETING ???
 
                                     

 GLOBALT OVERBLIK AF DR  PETER HAMMOND    www.Google.dk

Så vidt vides, så er bogen af ( dr. PETER HAMMOND ) udgivet i 2005, og nu skriver vi august 2008, så der er jo sikkert født nogle flere børn siden 2005, og derfor passer tallene naturligvis ikke mere. De er sikkert større i dag. Dette udpluk af bogen bør således studeres nøjere, hvis tallene skal bruges ved en  STUDENTER - EKSAMEN.

Islam har religiøse, juridiske, økonomiske og militære komponenter, den religiøse komponent er et dække over alle de andre komponenter.

Islamisering forekommer, når der er tilstrækkeligt mange muslimer i et land, til at kunne agitere for deres "
Religiøse Rettigheder."

Når Politisk korrekte og kulturelle samfund indvilliger i de "RIMELIGE" muslimske krav om "RELIGIØSE RETTIGHEDER" så får de også ( de andre komponenter ) med
UNDER BORDET.

DET VIRKER PÅ FØLGENDE MÅDE.

Så længe den muslimske befolkningsandel forbliver på cirka 1 procent af befolkningen i et givet land, vil de blive betragtet som en ((fredselskende minoritet )) og ikke som en trussel mod nogen.

USA  HAR                             
1 PROCENT MUSLIMER
AUSTRALIEN HAR CIRKA         
1,5  %  MUSLIMER
CANADA HAR CIRKA                
1,9 PROCENT MUSLIMER
KINA HAR FRA                       
1 til 2 % MUSLIMER
ITALIEN HAR CIRKA                 
1,5 % MUSLIMER
NORGE HAR CIRKA                 
1,8 % MUSLIMER

Når muslimerne bliver mellem 2 og 3 procent af den lokale befolkning, så begunder de at hverve tilhængere blandt andre etniske grupper, herunder især stor rekrutering i fængsler og blandt Gadebander.

DANMARK formodes her i 2008 at have over 600.000 muslimer.

TYSKLAND har cirka      3,7  %  MUSLIMER
STORBRITANNIEN har cirka  
  2,7 %
SPANIEN med ANDOLUSIEN cirka  
4,6 PROCENT

Fra 5 % af befolkningen og opefter udøver de i forhold til deres procentvise andel af befolkningen overdreven indflydelse. De kræver HALAL ( ren efter islams standarder ) madvarer, hvor ved muslimer sikres job i tilbereddelsen af madvarer. De øger presset på SUPER-markedskæderne om, at have det på hylderne - fulgt af trusler, hvis de ikke makker ret.

FRANKRIG HAR CIRKA        
8 % MUSLIMER
FHILLIPPINERNE CIRKA       
5 %
SVERIGE HAR CIRKA          
5 %
SCHWEIZ HAR CIRKA          
4,3  %
HOLLAND         CIRKA       
5,5  %
TRINIDAD &TOBAGO          
5,8  %  MUSLIMER

På dette stade vil de arbejde på, at få den herskende regering til, at tillade dem, at regere sig selv under sharia, den islamske religiøse lov.

Islams endelige mål er ikke, at konvertere verden, men, at etablere (( sharia - lov )) over hele verden.

Når muslimer har nået cirka 10 % af befolkningen, så vil de øge lpvløsheden, som et middel til at klage over deres forhold. Eksempelt vis (( PARIS - bilafbrændinger )) hvilket vi også har set i uge 8 i Danmark.

Enhver (( ikke muslimsk handling )) der krænker lslam, vil nu medføre trusler. Eksempler ( AMSTERDAM  muhammed - tegninger ) ( DANMARK muhammed - tegneinger )

GUYANA      HAR CIRKA 
10 % MUSLIMER
INDIEN               CIRKA  
13,4 %
ISRAEL              CIRKA  
16 %
KENYA              CIRKA  
10 %
RUSLAND          CIRKA  
10  TIL  15 % MUSLIMER.

Ved (( 20 % )) kan man forvente optøjer, opstået ud af ingenting. Der dannes JIHAD militser, der forekommer sporadiske myrderier, og kirker og synagoger nedbrændes.

ETIOPIEN har  
CIRKA 32,8 PROCENT MUSLIMER.

Ved 40 procent opleves omfattende massakrer, evindelige terrorangreb og vedvarende ( Milits - krigshandlinger ).


BOSNIEN HAR CIRKA       40 % MUSLIMER
CHAD  ER CIRKA PÅ       
53,1 %
LIBANON ER PÅ           
59,7 % MUSLIMER

Fra en befolkningsandel på 60 % muslimer af den samlede befolkning, kan man forvente uhæmmet forfølgelse af (( ikke - troende )) og tilhængere af (( andre religioner )) sporatiske etniske udrensninger (( FOLKEMORD )) anvendelse af (( sharia - lov )) som et våben og (( JIZAY )) - den skat, der pålægges vantro.

MAYLAYSIA   HAR CIRKA         
60,4 % MUSLIMER
ALBANIEN         CIRKA          
70,0 %
QATAR               CIRKA        
77,5 %
SUDAN              CIRKA          
70,0 % MUSLIMER

Når 80 procent af nationens befolkning er muslimer, kan man forvente (( STATSDIRIGERET ETNISK UDRENSNING og FOLKEMORD ))


BANGLADESH             HAR 83 % MUSLIMER
EGYPTEN                      
90 %
GAZA                           98,7 %
INDONESIEN                   86,1 %
IRAN                            
98 %

IRAK                          
97 %
JORDAN                      92 %
MAROKKO                  
98,7 %
PAKISTAN                    
97 %
PALÆSTINA                 99 %

SYRIEN                         90 %
TADTJEKISTAN              90 %
TYRKIET                       99,8 %
FORENEDE  ARABISKE EMIRATER     96 %

YEMEN                        99,9 %
SAUDI-ARABIEN            100  %
AFGHANISTAN              100 %
SOMALIA                     100 %

Når der er 100 procent muslimer i et land,så indvarsler det (( DAR-ES-SALAAM )) = (( FRED ))  I dette ( FREDENS HUS ) skulle der så være ( FRED ), fordi ( ALLE ) er muslimer i denne Nation eller i dette land. Er det så tilfældet i virkelighedens verden ??? Kære Politikere hvad er jeres bedømmelse af denne mulige globale virkelighed ???  Hvilket ministerium er ansvarlig for, at oplyse den danske befolkning om denne virkelighed
???

FrontPageMagazine.com | Monday, April 21, 2008

The following is adapted from Dr. Peter Hammond's book: Slavery, Terrorism and Islam: The Historical Roots and Contemporary Threat : Det følgende er tilpasset fra Dr. Peter Hammond's bog: Slaveri, terrorisme og islam: Den historiske rødder og Contemporary Threat:

Islam is not a religion nor is it a cult. Islam er ikke en religion, og det er heller ikke en kult. It is a complete system. Det er et komplet system.

Islam has religious, legal, political, economic and military components. Islam har religiøse, juridiske, politiske, økonomiske og militære komponenter. The religious component is a beard for all the other components. Den religiøse komponent er en skæg for alle de øvrige komponenter.

Islamization occurs when there are sufficient Muslims in a country to agitate for their so-called 'religious rights.' Islamization opstår, når der er tilstrækkelige muslimer i et land til at agitere for deres såkaldte "religiøse rettigheder."

When politically correct and culturally diverse societies agree to 'the reasonable' Muslim demands for their 'religious rights,' they also get the other components under the table. Når politisk korrekte og kulturelt mangfoldigt samfund er enige om at 'den rimelige' muslimske krav til deres "religiøse rettigheder, 'de også får de andre komponenter i henhold til tabellen. Here's how it works (percentages source CIA: The World Fact Book (2007)). Sådan fungerer det (procenter source CIA: The World Fact Book (2007)).

As long as the Muslim population remains around 1% of any given country they will be regarded as a peace-loving minority and not as a threat to anyone. Så længe den muslimske del af befolkningen stadig omkring 1% af et givet land, de vil blive betragtet som en fredselskende minoritet og ikke som en trussel mod nogen. In fact, they may be featured in articles and films, stereotyped for their colorful uniqueness: Faktisk kan de være omtalt i artikler og film, stereotype for deres farverige enestående:

United States -- Muslim 1.0% United States - Muslim 1.0%
Australia -- Muslim 1.5% Australien - Muslim 1.5%
Canada -- Muslim 1.9% Canada - Muslim 1.9%
China -- Muslim 1%-2% Kina - muslimske 1% -2%
Italy -- Muslim 1.5% Italien - Muslim 1.5%
Norway -- Muslim 1.8% Norway - Muslim 1.8%

At 2% and 3% they begin to proselytize from other ethnic minorities and disaffected groups with major recruiting from the jails and among street gangs: På 2% og 3% de begynder at proselytize fra andre etniske minoriteter og utilfredse grupper med store rekruttere fra fængsler og blandt gade bander:

Denmark -- Muslim 2% Danmark - Muslim 2%
Germany -- Muslim 3.7% Tyskland - Muslim 3.7%
United Kingdom -- Muslim 2.7% United Kingdom - Muslim 2.7%
Spain -- Muslim 4% Spanien - Muslim 4%
Thailand -- Muslim 4.6% Thailand - Muslim 4.6%

From 5% on they exercise an inordinate influence in proportion to their percentage of the population. Fra 5% om de udøver en urimelig indflydelse i forhold til deres andel af befolkningen.

They will push for the introduction of halal (clean by Islamic standards) food, thereby securing food preparation jobs for Muslims. De vil presse på for indførelse af Halal (ren af islamiske normer) fødevarer, og derved sikre levnedsmiddeltilberedelse arbejdspladser for muslimer. They will increase pressure on supermarket chains to feature it on their shelves -- along with threats for failure to comply. De vil øge presset på supermarkedskæder til funktionen det på deres hylder - sammen med trusler for manglende overholdelse. ( United States ). (USA).Hej!
Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
ANNONCE