FORTIELSENS KUNST
FORTIELSENS KUNST www.advarselspartiet.dk

FORTIELSENS  KUNST

Copyright Open Doors International Januar 2007

NUMRENE. på listen - Land

01  NORD-KOREA
02  SAUDI-ARABIEN
03  IRAN
04  SOMALIA
05  MALDIVERNE
06  YEMEN
07  BHUTAN
08  VIETNAM
09  LAOS
10  AFGHANISTAN
11  USBEKISTAN
12  KINA
13  ERITREA
14  TURKMENISTAN
15  COMORERNE
16  TJETJENIEN
17  PAKISTAN
18  EGYPTEN
19  BURMA 
( MYANMAR )
20  SUDAN
21  IRAK
22  ASERBAJDJAN
23  IRAK
24  BRUNEI
25  CUBA
26  LIBYEN
27  NIGERIA
28  DJIBOUTI
29  INDIEN
30  SRI LANKA
31  ALGERIET
32  MAURETANIEN
33  MAROKKO
34  TADSJIKISTAN
35  TYRKIET
36  OMAN
37  ETIOPIEN
38  FORENEDE ARABISKE EMIRATER
39  KUWAIT
40  JORDAN
41  INDONESIEN
42  HVIDERUSLAND
43  COLOMBIA
44  BANGLADESH
45  SYRIEN
46  TUNESIEN
47  KENYA
48  NEPAL
49  MEXICO
50  BAHARAIN11
 
NIGERIA  15. JANUAR 2007
NIGERIANSK DELSTAT KVÆLER
KRISTENDOMMEN  LANGSOMT

I DISSE LANDE OVERTRÆDES MENNESKERETTIGHEDERNE,OG SPECIELT MANGE KRISTNE FORFØLGES OG MYRDES I DISSE LANDE.

Da islam er en lovreligion,så burde den kunne bedømmes ud fra en politisk rationel indfaldsvinkel.Det kræver naturligvis et vist minimum af konkret viden om islam. Hvordan skal vore politikere få et sådant videns-grundlag,når mange af de største nyhedsmedier dyrker FORTIELSENS KUNST om islam ???

Her er nogle eksempler fra virkelighedens verden.

 

TYRKIET

Siden de seldjukiske tyrkere i 12- og 13-hundredtallene erobrede Lilleasien, har de kristne været undertrykt. Men i løbet af 1900-tallet blev kristendommen systematisk næsten udryddet. Blandt andet ved det armenske folkemord den 23. april 1915, hvor 1,5 millioner mennesker blev nedslagtet, og ved udvisningen af et par millioner grækere i 1922. Omtale af sådanne ting er forbudt i Tyrkiet og ikke velset i magtens korridorer i Europa. Islam tager i disse år mere og mere magten over Tyrkiet, og vestlig, politisk naivitet er medhjælpende til dette. Der er i landet en stærk mediehetz mod alle ikke-tyrkere og imod alle ikke-muslimer. Kirkerne kan ikke eje deres egne bygninger. Den ortodokse kirke lejer 1000 år gamle bygninger, som den ikke uden videre kan få lov til at reparere. Præsteuddannelse er forbudt i Tyrkiet - også for den ortodokse kirkes patriarkat i Konstantinopel. Kirkerne kan ikke uden videre få de bygninger, de har behov for. Nye kirker er begyndt at henvende sig til befolkningen med det kristne budskab. Reaktionerne på dette er drab på præster og evangelister. De ansvarlige for disse drab er muslimske kræfter i moskeerne, i medierne, i det politiske og i det juridiske system. De officielle repræsentanter for styret og retsvæsenet er falske i disse mordsager. De tripper lidt fra ben til ben angående disse sager af hensyn til Europa, men der er ikke nogen bedring i gang.

AFGHANISTAN

Vesten er i Afghanistan på grund af landets medvirken til angrebet på New York 11. september 2001. Man forsøger at nå en tålelig løsning ved at formindske den trussel, der kommer fra landet. Men man forholder sig ikke rigtigt til udfordringen. Man tjatter kun til talebanstyrkerne og nedkæmper dem ikke konsekvent. Man ser ikke i øjnene, at islam er fjenden, og af hensyn til nogle muslimer undlader man effektivt af bekæmpe andre muslimer. Så derfor kommer man ingen vegne. Situationen er ikke god. Politiet, øvrige myndigheder og talebanoprørsgrupperne er narkohandlere. Korruptionen er massiv. Undertrykkelsen af kristne og andre 81

ikke-muslimer er total. Vesten stiller ingen krav til nogen på dette punkt. Desuden er Vestens kulturradikale ’pinger’ modstandere af enhver militær aktion, som muslimske kræfter ikke bryder sig om. Så Vesten er forvirret og ikke klar til at løse problemerne i Afghanistan.

PAKISTAN

Pakistan, muslimsk Indien, er en mislykket statsdannelse, hvor styret har misregeret befolkningen. Nogle få familier ejer de politiske partier og landets store erhvervsinteresser. Regimet er afhængig af de yderliggående muslimer og holder hånden over dem. Den internationale terrorisme har sit hovedsæde i landet. I Pakistan trives de såkaldte "madrasser". Det vil sige de yderliggående koranskoler, der udklækker islamister og terrorister i massevis. Undertrykkelsen af kristne og hinduer er massiv. Vesten har angående Pakistan i årtier været dybt naiv. Vesten holder hånden over regimet af materialistiske grunde. - I Pakistan er de kristne både trosmæssigt og socialt forfulgte. Den trosmæssige forfølgelse bevirker, at de fleste kristne havner blandt de fattigste. Og i Pakistan kan de rigeste behandle de fattigste, som det passer dem. Hvis muslimske klaner kommer op at tottes, så er det reelt tilladt for en klan at hævne sig på en anden klan ved at myrde et af dets medlemmer. Det bliver i så fald ofte en af de svageste, nemlig en sagesløs kvinde, det går ud over. Mange af de fattige kristne bliver reelt brugt som slavearbejdere, som af arbejdsgiverne påduttes en livsvarig gæld. Mange arbejdsgivere misbruger de fattige kristne kvinder seksuelt. Dansk Europamission har projekter i gang for at give disse kvinder en uddannelse, så de kan ernære sig som selvstændige med små virksomheder. Så meget er Pakistans krav på "ære, skam og respekt" etisk set værd. Pakistan er etisk set en alfonsstat.

EGYPTEN

4000 arabiske ryttere erobrede i 642 Egypten. Først efter 400 års arabisk undertrykkelse af kopterne (egypterne) blev araberne i flertal. I dag udgør de kristne koptere stadig ca. 20% af befolkningen. Kopternes befolkningsandel lyves mindre af regimet.

Derfor har forholdene for de kristne i landet altid været bedre end i de 82

øvrige muslimsk-dominerede lande, selv om de altid har været 2. klasses borgere. Men de kristnes forhold er ikke i bedring. Tvangskonverteringer til islam er talrige. (Mange tvangskonverterede følger dog ikke islam). Registreringstvangen for muslimer, der konverterer til kristendommen fortsætter (registrerede ’muslimer’, der er kristne, skal eksempelvis holde bryllup i moskeen, skal have deres børn undervist i islam - ikke i kristendommen osv.). Bortførelse af kristne familiers piger er hyppige. Der er stadig forbud mod konvertering fra islam til noget som helst andet.

NIGERIA

Nigeria er et eksempel på et land, hvor islam ikke har den totale magt, men kun en del af magten over landet. Landet er opdelt i mange delstater. Der er derfor områder, hvor der ikke er de store problemer, men i de delstater, hvor muslimerne er i flertal - primært på de nordlige delstater, hvor Hausa stammen står stærkt - træder den klassiske islamiske undertrykkelse af kristne og andre grupper i kraft. Hausa-delstaten i Kano handler her helt som de øvrige muslimske lande.

TJETENIEN

Flertallet af muslimerne i Tjetenien tilhører den okkulte sufi-islam, der består af yderliggående muslimer. Rusland står her med en stor udfordring. Vesten er ikke klar over problemets størrelse. Det er ikke gjort med indrømmelser. Indrømmelser vil blive fulgt med uforsonlig brug af nye muligheder og angreb på andre områder.

MALAYSIA

Selv der, hvor forholdene er bedst, som i Malaysia, er forholdene komplet latterlige. Se de tre små artikler fra landet. De siger ikke så lidt om respekt. Og læg mærke til, at den islamiske domstol bestemmer selv over begravelser.

SOMALIA

Islam har lige som i Saudi Arabien her et kvælende greb om landet. I de to lande er undertrykkelsen så voldsom, at der slet ikke kan være tale om nogen form for protest imod det. Forholdene i landet er forfærde83

lige. Vold, lovløshed, korruption og enhver form for undertrykkelse hersker ubegrænset i landet. Men opløsningen og nedbrydningen af landet skyldes kun somalierne selv. Selvdestruktionen hersker. Islam hersker. Mindretal af enhver art tåles ikke. Destruktion og forfølgelse hersker. Kommer somalierne til andre lande, fortsætter de fleste, hvor de slap, med destruktivitet og undertrykkermentalitet.

OM VESTENS FORHOLD TIL ISLAM

Både det officielle Europa og det officielle USA er i nogen grad præget af en politisk korrekt virkelighedstvivlsom holdning til islam. Det gælder mest for Europa. Men USA’s ledelse ser ikke ud til at have nogen stor dømmekraft angående islam (se Monika Papazus bog: »Kosovo«). Men Vesten har også svækket sig selv over for islam ved at nedprioritere det åndelige og ved at overprioritere det materielle. 84


KÆRE POLITIKERE,her er et meget lille bedømmelses-grundlag for islams DIALOG-VILJE ude fra virkelighedens verden.Det som INTELLEKTUELLE burde lægge mærke til,det er INTELLEKTUELLES ARBEJDSBETINGELSER,der hvor islams SHARIA-LOV regerer.

VIRKELIGHEDENS KENDSGERNINGER bør efter min opfattelse føre til,at DIALOG-PRÆSTERNE tænker sig om,en ekstra gang.Som Jesus engang har udtalt,så skal en religion kendes på sine frugter. Kære præster i har over 1000 års viden om islam,hvor i kan bedømme hvordan kristne behandles i muslimske lande.Er det den slags religions-frugter der imponerer jer ???

For de POLITIKERE og PRÆSTER og INTELLEKTUELLE og ANDRE, der ønsker at vide mere om islam,de kan ligesom mig GOOGLE på NIELS ERIK SØNDERGÅRD. 

GLOBAL VIDEN i en GLOBAL VERDEN virker meget LOGISK for mig.Hvordan har i det med GLOBAL VIDEN ???

Et lille globalt overblik over islams globale natur og virke.

BESØG  http://www.dendanskeforening.dk/  OG LÆS OM DINE BØRNEBØRNS FREMTID MED EN PARALELKULTUR I DANMARK. HVAD ER DIN FREMTIDSVISION ???

HAR VORE POLITIKERE ET POLITISK SVAR PÅ DENNE UDVIKLING SOM VIRKER PÅ DENNE MÅDE IFØLGE I DOKTOR PETER HAMMOND

ISLAM GLOBALT SET
                                       
 GLOBALT OVERBLIK AF DR.PETER HAMMOND

SÅ VIDT VIDES,SÅ ER BOGEN AF DR PETER HAMMOND UDGIVET I 2005,OG NU SKRIVER VI AUGUST 2008. SÅ DER ER JO FØDT NOGLE BØRN SIDEN 2005 OG DERFOR PASSER TALLENE SIKKERT IKKE MERE. DE ER SIKKERT STØRRE. DETTE UDPLUK AF BOGEN BØR SÅLEDES STUDERES NØJERE,HVIS TALLENE SKAL BRUGES VED EN STUDENTER-EKSAMEN.

ISLAM HAR RELIGIØSE,JURIDISKE ,ØKONOMISKE OG MILITÆRE KOMPONENTER.DEN RELIGIØSE KOMPONENT ER ET DÆKKE OVER ALLE DE ANDRE KOMPONENTER.

ISLAMISERING FOREKOMMER,NÅR DER ER TILSTRÆKKELIGT MANGE MUSLIMER I ET LAND TIL,AT AGITERE FOR DERES "RELIGØSE RETTIGHEDER."

NÅR POLITISK KORREKTE OG KULTURELT MANGFOLDIGE SAMFUND INDVILLIGER I DE "RIMELIGE" MUSLIMSKE KRAV OM " REGILIØSE RETTIGHEDER" SÅ FÅR DE OGSÅ DE ANDRE KOMPONENTER MED UNDER BORDET.

                                                 DET VIRKER PÅ FØLGENDE MÅDE.

SÅ LÆNGE DEN MUSLIMSKE BEFOLKNINGSANDEL FORBLIVER PÅ CIRKA 1 PROCENT I ET GIVET LAND,VIL DE BLIVE BETRAGTET SOM EN ((FREDSELSKENDE MINORITET)) OG IKKE SOM EN TRUSSEL MOD NOGEN.

USA  HAR                             1 PROCENT MUSLIMER
AUSTRALIEN HAR CIRKA          1,5  %  MUSLIMER
CANADA HAR CIRKA                1,9 PROCENT MUSLIMER
KINA HAR FRA                       1 til 2 % MUSLIMER
ITALIEN HAR CIRKA                 1,5 % MUSLIMER
NORGE HAR CIRKA                  1,8 % MUSLIMER

NÅR MUSLIMERNE  BLIVER MELLEM 2 OG 3 PROCENT AF DEN LOKALE BEFOLKNING,SÅ BEGYNDER DE AT HVERVE TILHÆNGERE BLANDT ANDRE ETNISKE GRUPPER,HERUNDER ISÆR STOR REKRUTERING I FÆNGSLER OG BLANDT GADEBANDER.

DANMARK 
FORMODES HER I 2008 AT HAVE OVER 600.000 MUSLIMER
TYSKLAND HAR CIRKA      3,7  %  MUSLIMER
STORBRITANNIEN CIRKA   2,7 %
SPANIEN MED ANDOLUSIEN CIRKA 4,6 PROCENT

FRA 5 %  AF BEFOLKNINGEN OG OPEFTER  UDØVER DE I FORHOLD TIL DERES PROCENTVISE ANDEL AF BEFOLKNINGEN OVERDREVEN INDFLYDELSE.DE KRÆVER HALAL ((REN EFTER ISLAMISKE STANDARDER)) MADVARER HVOR VED MUSLIMER SIKRES JOBS I TILBEREDDELSEN AF MADVARER.DE ØGER PRESSET PÅ SUPERMARKEDS-KÆDERNE OM,AT HAVE DET PÅ HYLDERNE - FULGT AF TRUSLER,HVIS DE IKKE MAKKER RET.

FRANKRIG HAR CIRKA        8 % MUSLIMER
FHILLIPPINERNE CIRKA       5 %
SVERIGE HAR CIRKA           5 %
SCHWEIZ HAR CIRKA          4,3  %
HOLLAND         CIRKA        5,5  %
TRINIDAD &TOBAGO          5,8  %  MUSLIMER

PÅ DETTE STADE VIL DE ARBEJDE PÅ,AT FÅ DEN HERSKENDE REGERING TIL,AT TILLADE DEM,AT REGERE SIG SELV UNDER SHARIA,DEN ISLAMSKE LOV.

ISLAMS ENDELIGE MÅL ER IKKE ,AT KONVERTERE VERDEN,MEN AT ETABLERE ((SHARIA-LOV)) OVER HELE VERDEN.

NÅR MUSLIMER HAR NÅET CIRKA 10 PROCENT AF BEFOLKNINGEN,SÅ VIL DE ØGE LOVLØSHEDEN ,SOM ET MIDDEL TIL,AT KLAGE OVER DERES FORHOLD. EKS, (( PARIS - BILAFBRÆNDINGER )) HVILKET VI OGSÅ HAR SET I UGE 8 HER I 2008 HER I DANMARK.

ENHVER (( IKKE MUSLIMSK HANDLING )) DER KRÆNKER ISLAM,VIL NU MEDFØRE TRUSLER. EKSEMPLER ( AMSTERDAM-MUHAMMED-TEGNINGER ) DANMARK ( MUHAMMED TEGNINGER )

GUYANA      HAR CIRKA  10 % MUSLIMER
INDIEN               CIRKA  13,4 %
ISRAEL              CIRKA   16 %
KENYA              CIRKA   10 %
RUSLAND          CIRKA   10  TIL  15 % MUSLIMER.

VED ((20 %)) KAN MAN FORVENTE OPTØJER,OPSTÅET UD AF INGENTING.DER DANNES JIHAD-MILITSER,DER FOREKOMMER SPORADISKE MYRDERIER,OG KIRKER OG SYNAGOGER NEDBRÆNDES.

ETIOPIEN HAR CIRKA 32,8 PROCENT MUSLIMER.

VED 40 PROCENT OPLEVES OMFATTENDE MASSAKRER,EVINDELIGE TERRORANGREB OG VEDVARENDE MILITS-KRIGSHANDLINGER. 

BOSNIEN HAR CIRKA      40 % MUSLIMER
CHAD  ER CIRKA PÅ       53,1 %
LIBANON ER PÅ            59,7 % MUSLIMER

FRA EN BEFOLKNINGSANDEL PÅ 60 % MUSLIMER AF DEN SAMLEDE BEFOLKNING,KAN MAN FORVENTE UHÆMMET FORFØLGELSE AF (( IKKE TROENDE)) OG TILHÆNGERE AF ANDRE RELIGIONER,SPORATISKE ETNISKE UDRENSNINGER (( FOLKEMORD )) ANVENDELSE AF (( SHARIA-LOV)) SOM ET VÅBEN OG JIZAY - DEN SKAT,DER PÅLÆGGES VANTRO.

MAYLAYSIA   HAR CIRKA         60,4 % MUSLIMER
ALBANIEN         CIRKA           70,0 %
QATAR               CIRKA         77,5 %
SUDAN              CIRKA          70,0 % MUSLIMER.

EFTER 80 PROCENT AF NATIONENS BEFOLKNING AF MUSLIMER,KAN MAN FORVENTE STATSDIRIGERET ETNISK UDRENSNING OG FOLKEMORD.

BANGLADESH            HAR 83 % MUSLIMER
EGYPTEN                       90 %
GAZA                           98,7 %
INDONESIEN                   86,1 %
IRAN                             98 %

IRAK                           97 %
JORDAN                      92 %
MAROKKO                   98,7 %
PAKISTAN                    97 %
PALÆSTINA                 99 %

SYRIEN                         90 %
TADTJEKISTAN              90 %
TYRKIET                       99,8 %
FORENEDE  ARABISKE EMIRATER     96 %

YEMEN                        99,9 %
SAUDI-ARABIEN            100  %
AFGHANISTAN              100 %
SOMALIA                     100 %

100 PROCENT MUSLIMER I ET LAND,DET INDVARSLER (( DAR-ES-SALAAM )) (( FRED)) DETTE FREDENS HUS-DER SKULLE FORESTILLE AT VÆRE FRED,FORDI ALLE ER MUSLIMER, HVORDAN VIRKER DET I VIRKELIGHEDENS VERDEN ??? BEDØM DET SELV. 
Hej!
Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
ANNONCE