EROBRING af EUROPA
EROBRING af EUROPA www.advarselspartiet.dk

Præsenteret oktober 2005  

                            www.Nationaldemokraten.dk

    ISLAMS EROBRINGS-STRATEGI AF EUROPA OG VESTEN

                                  www.spydet.blogspot.dk

Projekt-dokumentet har citkuleret i efterretningskredse, men er stort set ikke omtalt i pressen. Det kom først til offentlighedens kendskab med den Schewiziske journalist Sylvan Besson,s bog, "La conquëtes I'Occident: Le projet secret des islamistes ( Eurobringen af vesten:  islamisternes hemmelige projekt )," fra oktober 2005.

Her følger en række af de taktiske tiltag fra "Projektet:"

1 Etablering af netværk og koordinering af aktioner mellem ligesindede islamiske organisationer
2 At undgå åbne alliancer med kendte terrorist-organisationer.
3 Infiltrering og overtagelse af eksisterende muslimske organisationer, for at brunge dem på linie med ( Det Muslimske Broderskabs ) kollektive mål.
4 Brug vildledning for at maskere målene for islamiske aktioner, blot dette ikke er i konflikt med sharialov.
5 Undgå sociale konflikter med lokale vesterlændinge, nationalt og globalt, når dette kunne skade langtids evnen til, at ekspandere den islamiske magtbase i vesten eller provokere et tilbageslag mod muslimer.

6 Etablering af financielle netvætk til at betale arbejdet med omdannelsen af de vestlige lande, incl understøttelsen af fuldtidsadministratorer og arbejdere.
7 At foretage overvågning, inhente data, opsamle data og etablere facilliteter til dataoplagring.
8 Etablering af overvågnings-systemer for at følge vestlige medier med henblik på at advare muslimer mod "internationale sammensværgelser" imod dem.
9 At dyrke et islamisk intellektuelt fællesskab incl. etablering af tænketanke og græsrods-grupper, udgivelse af akademiske studier for at legimentere islamiske standpunkter og for at skrive den islamiske bevægelses historie.
10 Udvikling af en sammenhængende 100-års plan for at fremme den islamiske ideologi på verdensplan.
11 Afbalancering af internationale mål med lokal fleksibilitet.
12 Udbygning af omfattende sociale netværk af skoler, hospitaler og velgørende organisationer dedikeret til islamiske idealer, så kontakten med bevægelsen i vesten er konstant.
13 Ideologisk involvering af angagerede muslimer i demografisk-valgte institutioner på alle niveauer incl. regeringer, NGO`er, private organisationer og faglige organisationer.
14 Deltage i brugen af vestlige institutioner indtil de kan konverteres og bringes i islams tjeneste.
15 Udformning af islamiske forfatninger, love, og politiker for senere ikrafttræden.
16 At undgå konflikter inden for de islamiske bevægelser på alle niveauer, incl. udvikling af processor for konfliktløsning.
17 At indgå alliancer med vestlige "progresive" organisationer, der deler lignende mål.
18 Etablering af selvstændige "sikkerheds styrker" for at beskytte muslimer i vesten.
19 Opflamme til vold og holde muslimer i vesten i en "jihad-sindstilstand"
20 At understøtte jihad-bevægelser overalt i den muslimske verden gennem ledelse af bøn, propaganda, personel, financering, teknisk og operationel støtte.
21 At gøre den palæstinensiske sag til en global kernesag for muslimer.
22 At gøre den totale befrielse af Palæstina fra Israel og dannelsen af en islamisk stat, til en hjørnesten i planen for den islamiske globale dominans.
23 At ophidse i en konstant kampagne for at opildne til muslimsk had mod jøder og forkaste enhver forsoning og sameksistens med dem.
24 Aktivt at skabe jihad terror-celler i Palæstina.
25 At sammenkæde terrorrist-aktiviteterne i Palæstina med den globale terror-bevægelse.
26 At indsamle tilstrækkelige pengemidler til ubegrænset at forlænge og understøtte jihad verden rundt.

Hvad betyder det for denne erobringsplan, at EU har skrevet
under på = EUROMEDITERRANIEN-AFTALEN = der giver fri indvandring fra følgende lande fra = EU =


EU  MAROKKO  ALGERIET  TUNIS  EGYPTEN  JORDAN ( DET PALESTINENSISKE SELVSTYRE ) LIBANON  TYRKIET og ISRAEL

Hvad betyder det for ( ytringsfriheden i Danmark ) og for de andre 26 eller 27 Nationalstater i EU ???

Ser EU dette som en kulturel berigelse ???

VI ER BLEVET KUPPET OVENFRA, af vore egne POLITIKERE.


EUs - befolkninger har fået kniven i ryggen.

Angrebet kommer også fra FN. Besøg www.durban2.dk
og se hvordan de 57 muslimske lande i OIC har planlagt, at kontrolere ( Ytringsfriheden ) med sharalove igennem FN.


FORTIELSENS KUNST

Vi ( Det Danske Folk ) er aldrig blevet spurgt, om vi ønskede ( fri indvandring af muslimer ) fra disse disse nævnte lande til Danmark igennem en folkeafstemning. Jeg aner ikke,om der har været folkeafstemninger om en sådan fri indvandring i de andre 26 EU-lande ???

Kan EU kaldes demokratisk efter dette ??? NEJ. Danmark skal ud af EU, og det kan ikke gå hurtigt nok. Danmark skal igen være ( herre i eget hus ), så Danmark selv kan bestemme hvem, de vil lukke ind i Danmark. Vil vore politikere det ???

KRAVET, er en folkeafstemning, om forsat medlemsskab af EU. Har vore Politikere den samme holdning ???


Kære JURISTER,
er i nu også ( helt sikker på )
at GRUNDLOVENer
OVERHOLDT ???
Gælder = Danmarks Grundlov af 1953 = stadig i Danmark ???
Er det DR der har mest brug for Ytringsfriheden i Danmark ???


Mogens Rukov i Politiken,  Fra Religionsfrihed: Grundloven udelukker islam.

“Nu står vi i en situation, hvor denne kultur betvivles, kritiseres, latterliggøres, udskiftes. Intelligentsiaen vrænger ad forestillingen om danskhed, gør grin med kulturkanonen, ømmer sig latterramte, når de hører ordet nationalisme, selv om netop nationalismen opbevarer denne kultur.

Værst sker det inden for det religiøse område. Den samme intelligentsia, politikere, journalister og muslimer, falder over hinandens fødder for at åbne op for en modkultur, der er radikalt modsat den nordiske. De bruger et instrument: grundloven. Ifølge grundloven, siger de, er der trosfrihed i Danmark, inkl. frihed for en tro som Islam. Det er nok, fordi de ikke har læst grundlovens paragraffer om trosfrihed. En sådan trosfrihed, der tillader modkulturer som islam, har vi nemlig ikke. Grundloven har en paragraf om trosfrihed. Men det er en betinget trosfrihed. Betingelsen er, at religionen er af en sådan beskaffenhed, at der ‘intet læres, som strider mod sædeligheden og den offentlige orden’. Det står meget klart, at der intet må læres af den art. Hvis der i en moske læres om stening af kvinder, mistillid til demokratiet, foragt for anderledes troende, tilladelse til at slå dem ihjel osv., så må man sige, at moskeen ikke kan komme ind under den betingede religionsfrihed.

Trosfrihedens grænser bestemmes nemlig i den samme grundlovens paragraf 67, som også giver trosfrihed. Paragraffen lyder i sin helhed: »Borgerne har ret til at forene sig i samfund for at dyrke Gud på den måde, der stemmer med deres overbevisning, dog at intet læres eller foretages, som strider mod sædeligheden eller den offentlige orden «.

Passer denne erobrings-strategi med virkeligheden ???

HVORNÅR ER ET FOLK FORRÅDT ???

Hej!
Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
ANNONCE