DE 7 DØDS-SYNDER
DE 7 DØDS-SYNDER www.advarselspartiet.dk

DE 7 DØDS-SYNDER OG DANMARKS SKÆBNE

OVERMOD
GERRIGHED
UTUGT
MISUNDELSE
FRÅDSERI
VREDE
DOVENSKAB                    23 - 10 - 08   PAUSE   

Hvad betyder overtrædelsen af de 7 døds-synder, for et folks forsatte beståen som et folk ???

Hvad er den enkelte kristnes inviduelle svar på dette spørgsmål. Kan du svare på dette spørgsmål ???

Er det en del af kristendommen, at man ikke overtræder
de 7 døds-synder ???

Hvad betyder overtrædelsen af de 7 døds-synder (af blåøjede danskere ), for islams forsatte udbredelse i Danmark ???

Hvad er den enkelte muslims individuelle svar på dette spørgsmål ???

Er det en del af islams sharialov, at man overtræder eller ikke overtræder de 7 døds-synder ???

Har vore danske intellektuelle og politikere et stort ønske om, at befolkningen overholder, eller ikke overholder de ( 7 døds-synder ) ???

Hvis vores danske intellektuelle elite og vores danske Politiske elite slår sig sammen om, at gennemføre en ny verdens-orden, behøver de så, at tage hensyn til de 7 døds-synder ???

Er multi-kulturalismen en ny religion ??? eller en ny totalitær ideologi ??? eller noget helt andet ??? og hvad er den multikulturelle kults holdning til de 7 døds-synders betydning for bevarelsen af Dansk Kultur ???

Kan journalist-standen være en del af den multikulturelle kult og dermed tilhængere af den multikulturelle ideologi, som derfor har til opgave, at tie al opposition ihjel ???, således enhver saglig debat i det offentlige rum bliver tiet ihjel ??? Hvad kan fortielsen af saglige debatter i det offentlige rum betyde ( for et folks overlevelse ??? ) ( som et folk ??? )

Bør alle præster i Danmark i den danske Folkekirke bruge resten af 2009 til, at gennemgå ( de 10 bud ) og ( de 7 døds-synder ) og deres betydning for, bevarelsen af Dansk Kultur ??? og for Det Danske folks overlevelse som et folk ???... - i deres ugentlige ( søndags - prædiken ) ???

Er det muligt at finde et rationelt svar,uden at have læst denne bog ?
FORSVAR FOR RATIONALITETEN
skrevet af filosoffen KAI SØRLANDER

Hvis rationalitet er kristendommens modpol, burde kirkerne så ikke invitere til debatter med filosoffer, ( efter Gudstjenesten ) mellem kirkens præst og ateister, om kirkens betydning for et folks overlevelse ( som et samlet folk ) ud fra netop de ( 10 bud og de 7 døds-synder )  som udgangspunkt for sådanne debatter ???

Kan vores Danske Kirkeminister ( Fru Birthe Rønn Hornbech ) finde på, at sende et cirkulære ud til alle menighedsråd og præster, hvor hun opfordrer til en debat nær kirken efter Gudstjenesten, mellem kirkens præst og en ateist eller en filosof eller en politiker ??? Ville det være utidig indblanding af Kirkeministeren ???

Hvad er ((( KRISTDEMOKRATERNES ))) nye formand Hr BJARNE HARTUNG,S holdning til ideen om debatter mellem Præster og filosoffer eller ateister efter endt kirkegang ??? Kan biskopper gøre indvendinger mod et sådant forslag fra Kirkeministeren ???

Som alle vi kultur-kristne ved, så består Kristendommen af GUD, og af GUDS SØN og af HELLIGÅNDEN. Den såkaldte ( TRE - ENIGHED ) Det siges også, at vores Kristne GUD er (( allesteds-nærværende )) igennem ( HELLIGÅNDEN )  Det lyder umiddelbart ulogisk

Her er mit lille spørgsmål.

Da du kan gå og tale i mobil telefon, hvor signalet sendes gennem luften, og følger dig mens du går , kan det forklares ved, at vores kristne GUD tillader, at vi mennesker bruger ( HELLIGÅNDEN ( til dette formål ??? Er det specielt unge Danske piger, som GUD vil tilgodese denne tilladelse til brug af ( HELLIGÅNDEN ) ??? fordi GUD i sin visdom ved, at især piger og kvinder har et stort behov for at tale sammen ???

Når vores kristne GUD tillader alle folkeslag på jordkloden, uanset hudfarve og religion, at bruge ( HELLIGÅNDEN ) til trådløs telefoni gennem luften, er det så en meget demokratisk måde at vise, at GUD støtter Demokratier rundt omkring på jordkloden ???

DEN GLOBALE FINANSKRISE

To af de ( 7 døds-synder ) er GERRIGHED og FRÅDSERI. Kan den globale finanskrise forklares ved, at jordklodens resurser er brugt til unødig vild vækst, uden anden målsætning, end at vækst er godt i sig selv ???

Uden en målsætning med væksten og forbruget af jordklodens resurser, har det så ikke netop givet plads til, at 2 af de 7 døds-synder nemlig ( GERRIGHED og FRÅDSERI ) har kunnet komme til fuld udfoldelse ???

HVAD TÆNKER (( DR )) PÅ ???

Jeg er sikker på,at ham ( bank-filosoffen ) der har skiftet job, MORTEN ALBÆK  ( tror jeg han hedder ) og kristdemokraternes nye Formand BJARNE HARTUNG og en PRÆST og Kirkeminister BIRTHE RØNN HORNBECH kunne få en god debat ud af dette emne, om de internationale politikeres forhold til, hvorfor den globale økonomi løb af sporet, og om overtrædelsen af 2 af de 7 døds-synder er en del af forklaringen ???

DISSE SPØRGSMÅL BLEV PRÆSENTERET    26 - 10 - 08     
Hej!
Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
ANNONCE