DANSKHED
DANSKHED WWW.ADVARSELSPARTIET.DK

MENINGER  OM DANSKHED  23 - 10 - 08

Fremtidens største udfordring handler ikke om – på længere sigt i hvert fald – hvorvidt udlændinge skal integreres i Danmark, men om hvorvidt Danmark integreres i verden.
Danmark har fornyet sig gennem den inspiration, der er kommet fra andre kulturer. Og det gør ikke spor, fordi det afgørende er ikke at bevare den såkaldte danskhed (for hvad er det?), men at fastholde grundlaget for velfærdsstaten, og det er ikke betinget af sprog, hudfarve, etnisk baggrund osv. men af solidaritet – med verden.
- Henrik Svane, politiker. Kristeligt Dagblad 20-1-00

NOGLE AF MINE MENINGER OM DANSKHED.

JEG MENER AT KORSANG ER EN DEL AF DANSKHEDEN,FORDI KRISTENDOMMEN ER EN DEL AF DANSKHEDEN.JEG MENER DERFOR AT KORSANG ER EN DEL AF DEN KRISTNE DANSKHED. HVIS CIRKA 400.000 I DANMARK HER I 2008 SYNGER KORSANG SÅ MENER JEG,AT DET BÅDE ER DANSKHED,MEN OGSÅ DANSK KULTUR.

PERSONLIGT KAN JEG IKKE SE,AT DANSKHED OG DEN DANSKE VELFÆRDSTAT NØDVENDIGVIS BEHØVER AT VÆRE TO MODSATRETTEDE STØRRELSER.SOM DET EFTER MIN OPFATTELSE ER PÅVIST AF FILOSOFFEN Hr KAI SØRLANDER I BOGEN FORSVAR FOR RATIONALITETEN, AT NETOP DEN KRISTNE RELIGION NETOP VAR FORUDSÆTNINGEN FOR,AT DER KUNNE OPBYGGES ET VELFÆRDS-SAMFUND.

DET KAN BLANDT ANDET SKYLDES AT ISLAMS BØRNEOPDRAGELSE OG KRISTENDOMMENS BØRNEOPDRAGELSE ER FORSKELLIGE.

JULEN

For mig er julen også danskhed,som også er en Kristen arv.Jeg synes,at det er en flot skik,at børnene får julegaver,således at  børnene kan se,at forældrene og familien holder af dem.Engang var vi fattige i Danmark.Det betyder mangel på fødevarer.Generationer af danskere har med målrettet flid og sparsommelighed gjort jorden dyrkbar.Bønders viden om afgrøder har givet os mulighed for et varieret dansk køkken.Ikke alle sætter lige stor pris på vores danske køkken. Smag og behag er jo forskellige.

GRISEN

Danske landmænd har tæmmet vildgrisen og gjort den til en del af Dansk Landbrug,som et praktisk husdyr.Nu er den forædlet til en eksportvare.Danmark er et fladland,og det giver sine muligheder for,at skaffe føde til befolkningerne,og disse muligheder er udnyttet med flid og sparsommelighed.Denne sparsommelighed er kommet til udtryk gennem ( sparegrisen ) så børn kunne lære,at spare op,og bruge lidt mindre, end der blev tjent.

Derfor ser jeg også flid og sparsommelighed som Danskhed.

Jeg mener ikke,at vi skal tilbage til bondekulturen som den var,men alligevel bevare de gode dyder som flid og sparsommelighed.Danmark er ikke Saharas ørken,og derfor har anderledes overlevelsesmuligheder været med til,at forme os som et folk,ligesom et folk,der lever i en ørken har andre normer. Vi Danskere kunne skabe et fantastisk samfund,på danskhedens traditioner,som vi kunne bygge videre på,men vores daglige vaner er under så stor forandring,at vi efterhånden ikke ved,hvem vi selv er.Eller gør vi ???

Som vores intellektuelle elite må formodes at vide,så er et folk uden fælles kulturelle daglige vaner,et tilintegjort folk.Det kan derfor være led i en større global plan,at udslette vores folkelige idenditet,og erstatte den med en helt anden kultur.Men hvem kunne dog finde på en sådan sammensværgelse imod det jævne Danske folk ???

SVÆVER EN AFNATIONALISERET HISTORIE-SKRIVNING FRIT I LUFTEN ???

[Om Undervisningsministeriets udvalgsarbejde med at formulere "klare fagmål" for Folkeskolens historieundervisning] Således havde vi søgt at afnationalisere historieundervisningen yderligere i forhold til det gl. CKF [Centrale kundskabs- og færdighedsområder, red.], hvor der bl.a. står, at »Dansk historie skal stå centralt« og »Danmarks historie i sammenhæng med ...«. Det havde vi blandt andet gjort ved at undlade begrebet »Danmarkshistorie«, og i præamblens sidste bullets havde vi skrevet »danske kulturer«. Begrundelsen var, at nationalhistorie i bedste fald kun er en hensigtsmæssig kategori i meget afgrænsede »situationer«. I arbejdsgruppen havde vi forsøgt med en formulering om, at Danmark havde udviklet sig til et flerkulturelt samfund. [...] Den kompetente historielærer (gid der måtte blive flere af dem, der faktisk underviste i faget) får nok forklaret eleverne det der med det nationale, fædreland, det fler-kulturelle osv.

Det er jo vinderne der skriver historien,og måske lykkes det,at få skevet Danskerne helt ud af Danmarkshistorien ???

TÆNKE-PAUSE.

Hvis du ønsker at vide mere om Danskernes over tusinde års historie,så besøg www.nomos-dk.dk Engang var vi Danskere et stolt folk,der kæmpede for vore skikke og de daglige vaner,der var vores vaner.Besøg kildematerialet skræp www.nomos-dk.dk ,hvis skolen har snydt dig for din Danmarkshistorie ???

Er det ikke ulejligheden værd,at kæmpe for vores kristne jul ,eller vores ret til,at synge kristne julesalmer eller korsang ??? 
- Jens Aage Poulsen, lektor, i "Historie og Samfundsfag" nr. 1, 2002, s. 9.


Hej!
Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
ANNONCE